HITTAT PÅ NÄTET: En svensk målning – ”Johannes Döparen predikar i öknen”

Före kalenderreformen 1953 firades midsommardagen på Johannes Döparens dag idag den 24 juni. I en lång artikel i tidskriften Ord och Bild (1933) kan man läsa om en av den svenske konstnären Elias Martins målningar: ”Johannes Döparen predikar i öknen”, troligen utförd mellan 1768 och 1780.

Artikelförfattaren Ragnar Hoppe (1885-1967) var konsthistoriker, museiman och publicist, 1:e intendent vid Nationalmuseum 1922–1950. I artikeln beskriver han ”Johannes Döparen predikar i öknen” som Elias Martins ”kanske allra märkligaste oljemålning”:

”På båda sidor i den mäktiga bilden ser man väldiga klippformationer, vilka nå högt upp mot himlen. I den dunkla klyftan mellan dem, dit det strålande ljuset endast når i brutna, svaga knippen, rör sig en sällsam människomassa, en arm, eländig skara, vilken längtande lyfter sina händer och blickar mot höjden, mot solen, mot det gudomliga. Mitt i skaran står Johannes Döparen. Kring hans huvud skimrar en aura, och hela hans gestalt uttrycker tro och förtröstan på det under, som skall komma. Långt borta i fjärran, i den varma ljusöppningen mellan klippväggarna närma sig andra gestalter. En av dem är Kristus. Den är underligt gripande och storslagen denna målning, den strålar mystisk som en svart diamant. Det är som hade i den all nordbons skygga längtan till sol och värme, himmelsk och jordisk, tagit levande form, och den har samtidigt en kosmisk grundton, som icke kan tolkas i ord. Säkerligen måste den räknas till den nordiska romantikens skönaste, tyngst vägande verk.”

Läs hela artikeln här

Redaktionen