”Pingst” – en dikt av Daniel Fallström

KULTUR Idag är det den 30 maj och pingstafton. Den här pingstdikten av Daniel Fallström skildrar en pingst i maj – den nämner ”majregnet”. Dikten är hämtad ur samlingen Hvita syrener (1905).

Daniel Fallström, född den 26 oktober 1858 i Gävle, död den 19 januari 1937 i Stockholm, var en svensk författare, skådespelare, journalist och teaterkritiker. Hans första större diktsamling I vinterqväll kom ut 1887, men rymde dikter skrivna så tidigt som 1881. Han utkom därefter flitigt med nya diktsamlingar, och blev snabbt en uppburen och flitigt anlitad poet, inte minst vid olika tillfälliga högtidligheter som invigningar och jubileer.

Utöver de olika tillfällighetsdikterna var historiska motiv, hyllningar till kvinnan, natur- och stämningslyrik, patriotiska maningar och Stockholmsskildringar återkommande teman i Fallströms diktning. Hans stil var utpräglat romantisk, och han var en flyhänt och inspirerad stämningspoet snarare än någon utstuderad stilist.

Många av Fallströms dikter har tonsatts av så olikartade kompositörer som å ena sidan Hugo Alfvén och Wilhelm Peterson-Berger, och å den andra Fred Winter. Den mest kända Fallströmtonsättningen är kanske ”Rosen och fjärilen”, som sjöngs in på skiva av Ingvar Olsson 1954.

PINGST

Nu ringa klockor i skog och mark –
till gudstjänst liljorna kalla –
nu sjuder saven inunder bark,
nu växer våren sig stor och stark.
Och fria fjärdarna svalla.

Så tag då ett djupare andedrag
och fyll med vårluft din lunga –
gå ut i gyllene solskensdag,
till lärksång lyssna och böljeslag
och hör hur bäckarna sjunga!

Se, omkring björken en gloria står –
en blekgrön kring hennes knoppar –
och där som vintern låg nyss på bår,
sin vita mantel konvaljen slår,
beglänst av majregnets droppar.

Redaktionen