BITTE ASSARMO: Expo förklarar krig mot de traditionella kvinnorna

”Traditionella fruar ger extremismen en städad front. ” Det påstår Expo, som satsat både tid och kraft på att krysta fram en artikel där kvinnor som sätter familjen och hemmet i första rummet – så kallade ”tradwives” – utmålas som ett hot mot hela samhället. Allt under rubriken ”faktalabbet”, förstås, för att ge sken av att Expo presenterar fakta när de i själva verket bara radar upp åsikter.

Det har länge fascinerat mig att det kan uppfattas som farligt och skrämmande med kvinnor som väljer att leva på sitt eget sätt, utan att bry sig nämnvärt om vad gapiga besserwissers tycker om saken. Beror rädslan på att dessa kvinnor vågar tänka själva? Att de vågar stå upp för de vita män, som idag utpekas som roten till all ondska? Eller handlar det om att de, genom sin förmåga att tänka själva, också fostrar sina barn till självständigt tänkande människor?

Jag tror att det sistnämnda har en hel del med saken att göra, framför allt i ett land som Sverige, där staten sedan decennier vill ta huvudansvaret för barnens fostran. Självständiga barn, som känner sitt kulturarv och vågar stå upp för kvinnligt och manligt, är naturligtvis en nagel i ögat på alla de politiker, myndigheter och organisationer som gjort sig till korsfarare i striden mot traditionella värderingar och som vill att svenska barn ska växa upp till lättstyrd valboskap.

Begreppet ”tradwives” används för att beskriva kvinnor som lämnat karriärlivet till förmån för familjen och som vill leva ett traditionellt familjeliv. De blickar gärna tillbaka mot 1950-talet, som de ser som en enklare tid då mäns och kvinnors roller var mer självklara, och det förstår ju alla att sådant inte kan accepteras av en svensk organisation som Expo. Därför har de inte sparat på krutet i sin misogyna propagandatext mot dessa traditionella kvinnor – det är rena krigsförklaringen.

Genom Eviane Leidig – postdok vid Centre for Research on Extremism vid Oslo universitet och tidigare i Intersect-projektet om islamofobi vid Oslos teologiska högskola – får vi veta att traditionella fruar ”utgör ett slags hot”, att de ”främjar rasism och rasistiska narrativ, för de talar om att de vill bevara sin kultur” och att de har samma ”roll som kvinnor haft historiskt inom den organiserade rasismen”.

Det är, med andra ord, helt otänkbart att en kvinna som väljer att vara hemma med barnen, laga mat och sköta hushållet – och dessutom har sex med maken på kvällen när ungarna har somnat – gör det för att hon trivs med det. Nej, hon måste givetvis ha en ondsint agenda, fattas bara annat. Traditionella fruar är helt enkelt av samma skrot och korn som Magda Goebbels – redo att både döda och dö för den rasistiska ideologins skull.

Det räcker tydligen också med att vilja bevara sin kultur för att man ska vara rasist – det vill säga om man är en vit kvinna. Riktigt så brukar det inte låta när det handlar om andra kulturer. Då är det istället fel att problematisera kulturer, och viktigt att värna och bevara dem.

Expo förklarar också att ”Det finns tradwives som i stället för att fördöma terroristattacker utförda av incels vill vända samtalet till att handla om hur samhället misslyckats med att möta männens behov.”

Den som kan Expos agenda vet att det är exakt vad deras egna medarbetare gör när det gäller islamistiska terrorattacker. Så sent som 2018 publicerade Expo en analys som klargjorde att terroristattacker utförda av islamister är en produkt av det västerländska samhället och skapas av ”vår gemensamma vardag där rasism, islamofobi, diskriminering och social utsatthet är ständigt närvarande”.

Man skulle kunna tycka att en organisation som Expo, som inte sällan tar på sig något slags myndighetskostym, bör vara konsekventa i sin syn på terrorbrott. Om samhället misslyckats i det ena fallet, så varför inte i det andra? Varför skulle, till exempel, en islamist vara mer utsatt än en incel? Men konsekvent tänkande är av underordnad betydelse – här handlar det om att försöka sätta extremiststämpel på en grupp vita kvinnor och då är det helt andra måttstockar som gäller.

Det blir också tydligt i intervjun med Heléne Lööw, docent och lektor i historia vid Uppsala universitet, som får definiera begreppet extremism:

”Extremister har en ideologi som inte bara innebär ett nytt samhälle, utan även en ny form av människa. Det är rörelser som är genomgripande och ska transformera allt.”

Tanken är förstås att läsaren ska tro att traditionella kvinnor har just den agendan. I själva verket är det naturligtvis tvärtom. Traditionella fruar (och män, för den delen) står för det motsatta. De vill bevara och värna det beprövade, det som visat sig fungera i generationer. Heléne Lööws definition av extremism beskriver i själva verket den genusorienterade feminism som de traditionella kvinnorna valt bort. Och kanske är det just det som är ligger till grund för artikeln – att det faktiskt finns kvinnor som väljer bort det som, i alla fall i svenska sammanhang, anses vara det enda rätta.

Bloggaren och författaren Alena Petitt, har blivit en symbol för brittiska tradwives. För några år sedan hade hon en lysande karriär på gång inom skönhetsindustrin. Men trots framgångarna kände hon en allt större tomhet inombords – ända tills hon beslöt sig för att bli en traditionell hemmafru. I hennes livsval finns varken rasism, extremism eller antifeminism – utan kärlek, trygghet och glädje. Hon har helt enkelt valt det liv som passar henne bäst. Men hennes, och andra traditionella hustrurs, perspektiv utelämnas fullständigt i Expos artikel.

Expos artikel om tradwives handlar alltså inte ett dyft om att ge en faktabaserad bild av tradwife-rörelsen. Den handlar enbart om att svartmåla den. Alltså faller den fullständigt platt, så som de flesta hatfyllda propagandatexter brukar göra.

Jag tvivlar dock inte det minsta på att man från Expos sida kommer att fortsätta att på olika sätt utmåla traditionella kvinnor som extremister, rasister och ett hot mot samhället. Men vad har egentligen en marginaliserad och verklighetsfrånvänd organisation som Expo att sätta emot alla de kvinnor som lever lyckliga i sina traditionella kvinnoroller, och som är fast förankrade i sitt kulturarv? Intet. De kvinnor som väljer att gå sin egen väg kommer att fortsätta stå starka trots att Expos propagandamaskin går på högvarv.

Bitte Assarmo