HITTAT PÅ NÄTET: Hagtorn en symbol för första maj i England

Många engelska twittrare uppmärksammade första maj igår genom att posta bilder på hagtorn. Av växten med dess vita blommor binder man kransar. I Nordiska museets tidskrift Fataburen (1929) förklaras växtens namn:

Ordet hagtorn, som återfinnes såväl i fornsvenskan som isländskan, betyder egentligen häcktörne, d. v. s. törne eller torn som tjänar till häck eller hägnad. Redan tidigt har nämligen hagtornen på grund av sin täthet och härdighet allmänt brukats till inhägnader och stängsel. På så sätt har den till exempel i England använts alltsedan den romerska ockupationens dagar. ”Hedgethorn” är även det engelska namnet på hagtorn, liksom på tyska ”Hage-” och ”Hackdorn”.

Den populäre engelske historikern och youtubern Tom Rowsell postade en bild på sig själv på Instagram när han plockade hagtorn:

Den engelske historikern Tom Rowsell är en populär youtuber med fler än 83,000 prenumeranter som under signaturen ”Survive the Jive” publicerar föredrag, reportage och dokumentärer om bland annat arkeologi och förkristen religion.

Redaktionen