PATRIK ENGELLAU: Livet är inte på allvar i Sverige

En av de många saker som förundrar mig är varför asiaterna tycks hantera coronaviruset så mycket bättre än västerlandet varmed jag menar Europa och USA. Enligt vad jag tror är den bästa statistiken hade Kina, Sydkorea, Singapore, Hong Kong och Taiwan ett genomsnittligt ackumulerat antal smittade på 72 personer per miljon invånare den 23 mars medan motsvarande siffra för Italien, USA, Tyskland, Schweiz och Sverige var 494 (Sverige 191).

Lägg till detta att de fem asiatiska länderna verkar i stort sett färdiga med sina epidemier. Antalet nysmittade går ned mot noll. Puckeln över antal dagliga nya fall är passerad. I Kinas fall nåddes toppen av dagliga insjuknanden den 27 januari (källa enligt ovan). En månad senare fanns bara enstaka nya fall. Den 23 mars registrerades 39 nysmittade i Kina mot 1 524 i USA och 302 i Schweiz. Asiaterna är på nedgång medan västerlandet befinner sig i brant uppgång.

Det är alltså inte så att smittan kom senare till västerlandet och att vi nu förutser samma utveckling som i de asiatiska länderna. Tvärtom har vi långt fler totalt smittade redan i början av vår epidemi än asiaterna har när de är klara.

Siffrorna är så uppseendeväckande att de måste förklaras. Jag tror att skillnaden beror på att asiaterna reagerade direkt och att de använde genomtänkta, förberedda och effektiva metoder att kväsa smittan. Västerlandet drog benen efter sig och lät smittan få ordentligt fäste innan något slags bekämpning inleddes. Lyssna till exempel på de lugnande beskeden från Sveriges statsepidemiolog. Den femte mars, när Sverige hade 94 smittade sa epidemiologen att han bedömde att det värsta var över. Lite mer än två veckor senare hade Sverige 1 934 smittade.

En annan skillnad är att de asiatiska befolkningarna verkar vara mer solidariska och disciplinerade. De följer myndigheternas råd. De testar sig frivilligt – och får hjälp av myndigheterna att testa sig! – och isolerar sig om de är sjuka. I västerlandet, däremot, råder en annan attityd. Enligt en undersökning från det brittiska Imperial College sa sig bara 71 procent av befolkningen att de ändrat sitt beteende på grund av myndigheternas rekommendationer. Motsvarande siffra för åldersspannet 18 – 24 år var 53 procent. Hälften av dessa ungdomar bryr sig alltså inte om att delta i bekämpningen. Bara 31 procent av hela befolkningen undvek att gå ut.

Man kan ana att det är likadant i Sverige som i Storbritannien vilket överensstämmer med mina fördomar. Jag tror det beror på decennier av högmod enligt vilket inget ont kan drabba Sverige och att vi därför inte behöver använda huvudet och göra realistiska bedömningar och tänka framåt med vaksamhet och skärpa. I stället har vårt tänkande dominerats av meningslösa och förljugna politiskt korrekta floskler.

Betänk följande officiellt påbjudna uppfattningar:

– Den svenska vården ska räddas genom invandring, motsvarande gäller för pensionerna

– Västerlandets rikedom är stulen från före detta kolonier, numera u-länder

– Alla kulturer är lika mycket värda utom den svenska som inte finns

– Försvaret behöver en Handbok Gender

– Ungdomsbrottsligheten kan bekämpas genom att polisen grillar korv med buset

– I coronatider ska man inte jobba hemifrån om inte alla kan göra det ty det vore orättvist

– Det finns många kön som hittills knappt upptäckts, kanske 17 stycken eller 55

– Invandringen är ett ekonomiskt lyft för Sverige

– Greta Thunberg är en betydelsefull person ty hon förstår miljöfrågorna

Jag tror att människor som ständigt omges av sådana verklighetsfrämmande föreställningar – eller rentav uppfostrats i den andan i offentliga institutioner från dagis och framåt – lär sig att inte tänka. Bara en högmodig dåre kan tro att kriminalitet ska kunna övervinnas med grillad korv. Om då hela samhället insisterar på att grillstrategin har goda möjligheter så förstår den enskilda människan att sunt förnuft inte gäller och därför inte bör brukas.

Än värre måste den mentala störningen blir hos de människor som själva deltar i formuleringen av teser som ovan, det vill säga majoriteten av dem som presenterar idéer i den offentliga debatten eller till och med fattar de avgörande besluten i landet.

Kontentan är att livet inte är på allvar. Man behöver inte göra rätt. Det kommer att gå bra i alla fall ty Sverige har gudomligt beskydd.

Det är inte bara infantilt utan också högmodigt. Ordstävet säger att högmod går före fall. Med det menas att högmod orsakar nederlag.

Patrik Engellau