PATRIK ENGELLAU: En räkneövning

Min vän läkaren sa att han tyckte det var en massa panik kring det faktum att folk dör i coronaviruset. Det dör ju folk i alla fall, sa han sådär kallt konstaterande som läkare ibland gör. Jag undrar hur många fler som dör i corona jämfört med hur många som dör i alla fall, avslutade han.

Sådana där frågor blir det bara arbete av. Jag kollade dödstal här, befolkningsstorlek här och coronainformation här.

Jag fick göra en del antaganden. Ett är att jag har utgått ifrån att alla coronadöda dog under de första 27 dagarna i mars i år vilket naturligtvis överskattar dödlighet per dag eftersom perioden kan ha varit betydligt längre. Asiaterna dog förstås några månader tidigare men jag har ändå räknat med 27 dagar för dem. Dödstalssiffran för Sydkorea är skattad ty den var inte med i källan. ”C-döda” betyder döda av viruset. ”Ökning i procent” betyder hur mycket dödligheten ökat i förhållande till normalläget.

Jag kan ha räknat fel någonstans (säg till mig i så fall) och det finns förstås en massa andra möjliga felkällor.

Land Dödstal

promille

Befolk-

ning

miljoner

Döda

per år i

tusental

Döda

per

dag

C-döda

per dag

Ökning

i procent

Sverige 9 10 95 260 4 2
Italien 10 61 605 1 657 338 20
Spanien 9 47 421 1 154 211 18
Tyskland 10 84 837 2 293 15 1
Iran 6 84 494 1 353 93 7
USA 8 331 2 677 7 334 64 1
Schweiz 8 9 70 191 9 5
Storbrita 9 68 597 1 635 38 2
Kina 7 1 438 10 210 27 973 122 < 1
Taiwan 7 24 157 430 < 1 < 1
Sydkorea 7 11 78 215 5 3

Är det mycket eller lite att det dör 20 procent fler italienare per dag under mars än det brukar? Jag vet inte. Men det kan knappt vara så att bårhusen blir överfyllda och kistorna inte räcker som det verkar i svenska statstelevisionen. I de flesta länder skulle den extra coronadöden inte märkas om inte media gjorde stor sak. Men det är kanske en onödigt kallsinnig kommentar från min sida.

Patrik Engellau