Patrik Engellau: Varför skulle man inte lyda husse?

Patrik Engellau

OPINION De aktuella anklagelserna mot myndigheten Brottsförebyggande rådet går ut på att myndigheten stått på de styrande politikernas sida, som velat undanhålla vissa sanningar från medborgarna, i stället för på medborgarnas sida, som hellre velat höra sanningen från myndigheten.

Detta är förstås vad man skulle vänta sig enligt den naturliga principen att hunden lyder den som ger hunden mat. För en ämbetsman som vill göra karriär är den första levnadsregeln att lyda den som betalar lönen, ämbetsmannens husse.  

Att Sverige blev ett så bra land som det blev beror på en sak som imponerar mer på mig för varje gång jag tänker på den, nämligen att betydelsefulla yrkeskårer i vårt land inte uppfört sig på det hundlika sätt en samhällsvetare hade kunnat förvänta sig. Dessa professioner har inte bara styrts av sina egenintressen utan också av en känsla av att tillhöra ett Kall. De har tjänat inte bara Mammon utan även något annat och högre intresse som ofta hade med Nationen och Folket att göra.

Varför skulle exempelvis en statlig ämbetsman inte vara korrupt? Det berodde på att kåren på något märkvärdigt sätt sedan Axel Oxenstiernas dagar bestämt sig för att dess ersättning inte bara bestod av lönen utan också av ett stort mått av Heder samt att denna Heder krävde omutlig rättskaffenhet och redbarhet gentemot Staten. För säkerhets skull hade ämbetsmännen också liksom svurit en ed att de noggrant skulle övervaka varandra så att ingen av kollegorna hoppade över skaklarna.

På motsvarande sätt skulle läkarna enligt sin yrkeskodex – den Hippokratiska eden – inte bara behandla patienter som kunde betala bra för sig utan också värna om andra människor (och undvika att ha könsligt umgänge med patienterna). Lärarna främsta belöning var att tjäna Nationen genom att utbilda det uppväxande släktet. Selma Lagerlöf ägnade sina talanger åt att skriva en skolbok till Ungdomens förkovran (Nils Holgerssons underbara resa).

Jag tror, utan att säkert veta, att sådana där för nationen oundgängliga bevekelsegrunder försvagats under de senaste årtiondena i takt med att vi slutat att tro på Nationen, Folket, Fostran, Plikten och det Sköna. Om någon hävdar att sjuksköterskeyrket är ett Kall fräser facket Vårdförbundet ilsket.

För fem år sedan skrev jag en text med exempel på hur det funkar i två betydelsefulla men hundliknande myndigheter som glömt bort kravet på ämbetsmannamässighet:

Två mastodontmyndigheter sköter ruljangsen inom invandringsindustrin: Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Tillsammans ska de på bästa sätt ta emot invandrarna, anpassa dem efter arbetsmarknadens krav, inlemma dem i välfärdssystemet och därefter förhoppningsvis greja jobb så hanteringen inte blir så hiskligt dyr.

Hela tanken att staten ska kunna administrera fram den oerhört komplicerade utvecklingsprocess som det innebär att kulturanpassa och nyttiggöra stora människomassor är naturligtvis bisarr. Om planekonomin inte klarat av normal ekonomisk utveckling, hur ska den då greja det här, som är så mycket svårare? Normal immigration bygger på att invandrare på egen hand råddar ihop sitt liv bäst de kan och av egen kraft åstadkommer något slags integration och försörjning. Den svenska modellen påminner mer om slavhandeln i den bemärkelsen att objekten för verksamheten inte förväntades arrangera sina liv genom egna initiativ. (Systemet funkar naturligtvis inte heller, vilket invandringsindustrin, i stället för att ifrågasätta sig själv, tillsammans med sina handgångna män och kvinnor inom media skyller på rasistiska böjelser hos svenska folket.)

Men nu har vi det system vi har med två stora myndigheter som ska ta ansvaret (plus kommuner och lite andra, men dem struntar jag i just nu). Hur kan man förvänta sig att dessa parhästar ser på livet?

Som jag påpekat ett otal gånger är anslagsfinansierade organisationers grundläggande och fundamentala drivkraft att få ökade anslag (ungefär som att vinstdrivande företag vill ha mer vinst). Helst vill de såklart ha större anslag utan mer arbete (precis som företagen gärna skulle vilja ha högre vinst utan att anstränga sig mer), men så lyckligt är livet mestadels inte inrättat. I själva verket tvingas de leta efter nya arbetsuppgifter eftersom de då, med hänvisning till dessa nya angelägna ärenden, kan begära ökade anslag från de anslagsbeviljande politikerna.

I det perspektivet förstår man att en kraftigt ökad invandring passar parhästarna som nya lass med havre i krubban.

Det underligaste med den här verksamheten är emellertid att det är parhästarna själva som tycks dimensionera det hela. Migrationsverket gör en prognos över invandringen och presenterar denna prognos för politikerna som därefter förväntas plocka fram pengarna.

Om du undrar varför det är en underlig ordning kan du fundera över hur det skulle se ut om försvaret haft det lika beviljat. Jo, överbefälhavare Göranson ringer till finansminister Andersson och säger hörru Magdalena, det blev rätt dyrt, vi beställde fjorton ubåtar och fem pansarkryssare plus tjugo stridsbrigader till och prognosen för nästa år är nog det dubbla, du har vårt plusgiro, va?

Enligt demokratins föreställningar och regelverk ger politikerna först en kostnadsram till vilken myndigheterna anpassar sig. Men när det gäller invandringen och till stora delar även den övriga välfärdsindustrin är det organisationerna själva som med hjälp av självuppfyllande prognoser bestämmer sin utveckling.

Sedan är det en annan listig grej. När det börjar gå upp för var och en i Afrika och Mellanöstern hur pass tillmötesgående parhästarna är så måste väl flödena rimligtvis öka. Jag skulle nog våga slå vad om att Migrationsverket om ett år kommer att utbrista hoppsan, det verkar bli fler än vi trodde. [Detta skrevs i april 2015; PEs anmärkning.]

För två månader sedan gjorde Migrationsverket en prognos vars ”huvudscenario” är att det kommer 90 000 asylsökande i år vilket var en passning till parhästen Arbetsförmedlingen, som glatt utredde att detta var precis vad Sverige behöver och lyckliggjorde nationen med det budskapet den 10 april.

Enligt Arbetsförmedlingens utredning behöver nämligen sysselsättningen öka med 36 000 personer om året (för att försörjningskvoten ska utvecklas på något sätt som Arbetsförmedlingen tycker är bra). Nu har Sverige en sådan himla tur att detta motsvarar en total nettoinvandring på just 90 000 personer!

Snacka om att vi svenskar är lyckostar. Här har vi suttit och latat oss i alla år i stället för att göra barn varför det bara blir fler och fler pensionärer och försörjningskvoten går på tok åt fel håll och så, som värsta bingovinsten, kommer räddningen i form av ett huvudscenario från Migrationsverket. Nästan för bra för att vara sant.

39 reaktioner på ”Patrik Engellau: Varför skulle man inte lyda husse?

 1. Bo Svensson skriver:

  ”hunden lyder den som ger hunden mat”

  Just därför är det skattebetalarna som skall ha den direkta makten över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – De som är verksamma i den skattefinansierade sektorn kommer då att vända framsidan mot dem som försörjer dem.

  Gillad av 11 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ””hunden lyder den som ger hunden mat””
   Buffon, den skarpe natur-observatören noterade att en hund aldrig överger sin fattige husse och dennes fattige hydda för att själv flytta till bättre..Tror modern etologi håller med. Präglingen är för stark

   Tror hunden är mkt misstänksam mot en främmande som i husses frånvaro försöker bjuda den mat. Något vittne vill framträda ?

   Gillad av 1 person

   • Elisabeth G skriver:

    Hunden kan vara misstänksam mot matte också. Vi hade en gång en golden som verkligen var husses hund. Var jag befann mig i rangordningen fick jag klart för mig när jag, i husses närvaro, gav hunden ett kommando. Hunden bara tittade på mig. När jag upprepade kommandot tittade han frågande på husse. Då gav husse samma kommando varpå hunden omedelbart gjorde som han blev tillsagd. Men – hunden var världens snällaste och goaste. 🙂

    Gillad av 2 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Avgöra status ! Fin berättelse Elisabeth G.!
    Lite OT humant. > Papillon med ”Djävulsön” berättade om gatpojkarna i Carracas: Han begrep inte,
    på vilket sätt själv, men de begrep precis när – han var på ”god fot”, gjort bra affär, eller vunnit i spel eller så.. De tilltalade honom ”don” annars bara ”señor”.

    Det är nog tur att vi inte vet hur mycket vi signalerar.

    Gilla

 2. Mopsen skriver:

  Om man vill bli läkare måste man gå läkarprogrammet. Men hur sjutton skaffar man sig yrket ”arbetsförmedlare”?

  Blev nyfiken och googlade. Detta är från Framtid.se. Exakt vad man förväntas ha högskolepoäng i framgår inte, det hela är rätt flummigt. Och är det ett framtidsyrke eller inte???

  ”En akademisk utbildning som innehåller minst 180 högskolepoäng är numera ett krav för att bli arbetsförmedlare. Men undantag kan göras och man kan i vissa fall bli anställd med enbart gymnasiekompetens ”i bagaget” (i fall personens bakgrund och arbetslivserfarenhet anses vara mycket fördelaktig för arbete på AF). God kommunikationsförmåga på svenska är också en förutsättning i arbetet.

  Nyanställda arbetsförmedlare genomgår en intern introduktionsutbildning. Det finns därefter möjligheter till vidareutbildning för ytterligare fördjupning eller breddning inom olika kunskapsområden.”

  Gillad av 1 person

  • Olle skriver:

   Tack för artikel. Så många skarpa analyser jag läst av vad som sker. Det är en tröst. Drivkrafterna för det som sker är de gamla vanliga, pengar och makt. Bollen är i rullning och Sverige är i grunden förändrat (fast jag tror inte man riktig insåg konsekvenserna av att med människohandeln följde även en annan och aggressiv religion, eller också gjorde man det). Min sorg är oändlig, vart jag än ser och reser i Sverige ser jag något helt främmande och väldigt obehagligt. Jag är inte hemma längre i mitt land och får höra ”jag ska döda dig din djävla gris” när jag dristar mig till att peka på plastbiten som man kan lägga mellan sina och andras varor på bandet när man handlar. Araben orsakade kaos och merarbetet för expediten. Intellektuellt är det inte svårt att se vad som sker och ana vad som kommer att ske. Emotionellt, en sorg, era djävlar som såg vad ni gjorde mot Sverige. Ni agerade så osvenskt att nu ska kallas landsförrädare.

   Gillad av 13 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Lite sökande på internet visar att AF anställda direktförmedlade ca 22 500 jobb 2018 (via trovärdig PK källa i form av SVT webbsida) till en kostnad av 67 200 000 000 kronor (AF’s egna uppgifter) vilket motsvarade 1,5% av alla som fick nytt jobb detta år.
   Blir per jobb en liten nätt summa, eller hur? Skall vi vara snälla och runda av neråt blir det ca 2,9 MSEK/jobb.
   Resten av de nya jobben var via egna kontakter eller eget sökande i diverse öppna och offentliga register på nätet.

   Gillad av 8 personer

   • Aha skriver:

    Om siffrorna är korrekta, måste skriva så, eftersom relationen resurser och resultat är grotesk, måste AF läggas ner i morgon. Om siffrorna är korrekta, man måste gardera sig dubbelt mot riktgheten i sådana absurda siffror är organisationens berättigande alltså lika med noll. Misstänker att annat ingår i AFs ansvar som att arrangera att språkundervisning, fixa praktikjobb åt invandrare och andra som står långt från arbetsmarknaden. Sak samma, om dessa sidoinsatser ändå bara leder till riktig jobb till ett fåtal med en kostnad av 2,9 per jobb så är situationen helt ohållbar.

    Gillad av 2 personer

   • Puttinuttan skriver:

    Kanske läsvärd:

    ”Vi bara lyder — En berättelse om Arbetsförmedlingen är en svensk bok av sociologen Roland Paulsen utgiven på Bokförlaget Atlas 2015.

    Boken bygger på Paulsens egna erfarenheter av Arbetsförmedlingen och intervjuer med arbetsförmedlare. Wikipedia”

    Gilla

   • Mimmi skriver:

    @goran

    Är det ”bara” ”riktiga” jobb som avses med de siffrorna? AF förmedlar väl en massa ”stödjobb” också – eller åtminstone bidragen till dessa.

    Främst existerar väl AF som ”a-kasse-förmedlare”, typ. Man måste väl gå dit för att få arbetslöshetsunderstöd ?

    Sedan är det väl kurser. Söka-jobb-kurser och sånt. Mycket verkar väl vara rätt meningslöst.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Sen kan man undra hur många av dessa, ofta skattefinansierade ”jobb”, som direkt kan härledas tillbaka till invandrarnas egna behov, typ tolkar, assistenter, språklärare, städare och serveringspersonal på förläggningar m.m! Hur många invandrare jobbar t.ex på Migrationsverket?

    Gillad av 1 person

 3. olle holmqvist skriver:

  Jag försöker förstå argumenten. Läser just nu LO-Scoccos bok med en underlig långsökt titel, som nog inte drar läsare. Titel liksom texten tyder på att en tuktande redaktörshand varit fjärran från arbetet. Vi hade nyss här på DGS en liten diskussion om negationer – som är en styggelse och bör undvikas. Scocco ger följande pedagogiska exempel: ”En positiv tolkning av att det saknas forskningsstöd för åtgärden är möjligtvis att det inte heller är bevisat att det inte kan leda till ökad sysselsättning” (sid 28) Tre negationer: saknas…inte heller…inte..” Ta fram tidtagaruret och se hur många sekunder som behövs för att tolka den meningen.Eller är det bara jag som är korkad ?.

  Annars dyker Mäster Morgans kända ”socio-ekonomi” upp i liten variant_ Arbetslös infödd eller
  annorstädes född, belastar samhället lika mycket. Vad som fattas här är konsekvensen av skillnaden.. > att fosterskap och födsel typiskt och normalt leder till självförsörjning i fosterlandet.
  Det är ”som det ska vara”. Och hur många och vilka som ska det ska hjärtöppnas eller arbetskrafts-öppnas för, det bestämmer vi som redan bor här,

  Scocco gör stor sak av hur fel SVT hade i mars 3014 om ”Sverige sämst på integration”.
  Det klaras av med data från tre år senare, 2017. Ännu senare data som finns på skärmen och ftill förf:s förfogande. De ger sämre bild. Och kanske värst: Statistiken över ”sysselsättning” berättar inte om hur begreppet ”sysselsättning” definieras. Det räcker med en (1) timmes arbete per vecka. Det är ”sysselsättning” det. Så det så.

  Nästan 200 sidor kvar. Men oj vad man lär sig. Fast inte som avsikten var. Tror jag..

  Gillad av 7 personer

 4. ts skriver:

  Ja, de som kritiserar Patriks förklaring har oftast fel. Jag kritiserar teorin om VIK som varande ofullständig, det viktigaste i livet och det som styr oss handlar inte om ekonomi, meningen med livet kan inte mätas eller uppnås på detta vis.

  De som kritiserar modellen med VIK som skapande mekanism för samhället gör det dock oftast på felaktiga grunder, de inför sin egen utopi, socialistisk eller en variant därav, de säger: om bara. Om bara alla dessa funktionärer agerat annorlunda, varje anställd på migrationsverket, försäkringskassan, kommuner, landsting, politik, media, akademi, och rättsväsen och försvar, om alla dessa samfällt agerar annorlunda, lite mer som Oxenstierna, ja då fixar sig allt! Man bortser i denna versionen av utopin från att alla via kortsiktigt egenintresse följer den inre principen i socialism och den stora staten: parasitism. Så om parasitism på produktiv fri verksamhet är den styrande principen, vilket självklart blir det rationella resultatet när en högre princip att följa försvunnit, gud och kristendomen, ja då är resultatet givet.

  Så vägen fram är att begränsa staten och att återupprätta en högre princip över det världsliga, så vi har två tuvor med vilka vi kan stjälpa det socialistiska och totalitära lasset, gud och individen.

  Gillad av 8 personer

  • Lars skriver:

   ”Om bara” tycks du tro är en oantastlig logisk formel för att kritisera allt du inte gillar även det som avser hur myndigheter borde styra. Du kör på i din förblindelse, nyliberalism och Gud tror du räddar landet, någon variant av amerikans högerkonservatism med kristna moralister i spetsen. Här kan man verkligen föra fram att ”om bara”.

   Logik kan användas även för att förstå texter. Men inte för den som ser en enda väg som möjlig för samhället. Då finns inga alternativ, TINA, om bara.

   Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    Du skriver ”borde”, en variant på om bara. Alla de fel du radar upp är ingångsvärden, de går inte att rucka på. Ser du inte det? Du önskar en utopi fast baklänges, tillbaks till alla de värderingar som Patrik pekar på styrde fast utan dess kärna, kristrndomen, det är som att spela tiden baklänges när man knäcker ett ägg, omöjligt.

    Så om vi är eniga om att staten idag blir allt mer skadlig för de som jobbar, för svenskarna, så ser jag som den enda logiska vägen att minska statens storlek. Det går ju inte att klona dig och sätta dig på axeln på alla de miljoner som jobbar inom stat och administration så att du kan styra alla rätt. Hur skall det gå till?

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Ordet bara, synonymer

    adv.
    endast, blott, enbart, enkom, uteslutande, inte mer än, allenast, allena, blott och bart, rätt och slätt; ingen annan än, ingenting annat än

    motsatsord
    även, dessutom, samt
    konj.
    om, om bara, om blott, blott, om endast

    Ordet borde, synonymer

    bör, böra, må, måste, skall

    Gilla

 5. svenne skriver:

  ”Migrationsverket gör en prognos över invandringen och presenterar denna prognos för politikerna som därefter förväntas plocka fram pengarna.”

  Det som är horribelt i detta sammanhang är det betraktas som en obändig naturlag att den flyktingström som söker sig hit självklart skall tas emot och få del av välfärden. De prognoser som upprättas har som utgångspunkt att flyktingströmmens volym är en realitet som överhuvudtaget inte är påverkbar – då det t.ex. handlar om att strypa tillflödet – utan det gäller bara att acceptera faktum. Om politikerna inte skulle plocka fram pengarna så betraktas detta som ett allvarligt brott mot naturens ordning, och ett flagrant avsteg mot våra ambitioner som ”humanitär stormakt”, och detta är givetvis otänkbart.

  Jag har aldrig begripit att man har kunnat upprättat dessa prognoser – och fått dessa godkända – utan att politikerna har ifrågasatt rimligheten i de volymer som redovisats, och att de personer som ingår i volymerna tillåtes vara helt oidentifierade vid gränspassagen. Att kostnaden för detta missbruk anses som en bisak förvärrar ju situationen ytterligare, men nu börjar verkligheten komma ikapp och den är förskräckande.

  Gillad av 12 personer

 6. En svensk naivitet skriver:

  Det finns en naturlig handfasthet i all närmiljö – en slags omedelbarhet. Där hittar man sin morakniv, stekpanna och sovplats. Likt hunden hittar sin sovkorg. Så fort man hamnar i begrepp som Nation, Folket och Plikten har vi lämnat hundens värld och förflyttat oss in i symbolernas värld. Men som för människan är lika verklig som ett köttben är för hunden.

  Det är i hög utsträckning denna abstrakta, men ändå verkliga värld, som skiljer människor från djuren. Vi lever mitt i symbolernas komplexa relationer. Mest synliggjort i människans språk. Och i vårt sätt att tänka. Det gör kultur till ett ytterst svårt begrepp. Särskilt när man blandar in lojalitet och tillhörighet. För även tillhörighet häftar fast vid det symboliskt uppbyggda. Som i hög grad växt fram ur barndomens stigsystem. Till en mer överordnad tillhörighet. Och olika geografiska platser fyller barndomen med olika innehåll. Som påverkar och fyller ens mentala universum.

  En kultur fungerar omslutande. Men samtidigt också utestängande. Samma sak gäller för medborgarskap. Det är inte synonymt med kultur. En mening kan visa på det; ”En svensk medborgare med koppling till Hizbollah dömdes till fyra års fängelse för ett planerat terrorbrott på Cypern”. Här synliggörs att begreppet medborgarskap och lojalitet inte är synonyma. Att medborgarskap inte klipper någons rötter eller emotionella hemvist. För hur skulle det gå till?

  De som ondgör sig över nationalism tänker enbart på det globala. Men all kultur vänder sig inåt mot den egna tillhörigheten. Och i den hittar man sin trygghet och stora tillit. Lika verklig som vilka fysiska ting som helst. Som ens morakniv eller sängplats.

  När någon anländer till Sverige – från länder som aldrig haft någon Axel Oxenstierna – utan helt vilat sig mot en klankultur – kan man knappast förvänta sig en slags metamorfos. Att det ur puppan över en natt skall krypa fram ärbara och redliga ämbetsmän – med en svensk lojalitet vänd mot den svenska Staten.

  Det går i dag att ta sig från den Somaliska landsbygden till Sverige på bara ett par dagar. Men att göra den mentala förflyttningen tar generationer. Där har svensk migrationspolitik sin stora blinda fläck. Vi tänker för enkelt och naivt. Och det har vi gjort sedan Palmes dagar. I dag ser jag honom som en tidig aktivist, som tog sig allt för högt upp. Och som i grunden hade en alltför naiv och idealistisk syn på vad kultur egentligen är. Och dess stora formativa djup, med dess inneboende motsättningar.

  Gillad av 7 personer

 7. Elisabeth G skriver:

  En stor skada tror jag var att fullmaktsanställningarna togs bort. Den som har fullmakt blir man inte av med lika enkelt och den personen kan därför vara mer rakryggad.

  För övrigt anser jag att varje människa bör se sitt yrke som ett kall. Ja, jag t.o.m. anser att varje människa är skyldig att fråga sig vad man kan göra för andra och inte bara tänka på sig själv. Men så är jag ju lite gammeldags också.

  Gillad av 9 personer

 8. Lars Bernhoff skriver:

  Det är befogat att bli irriterad av det sätt som de båda verken som har gemensamt ansvar dribblar med sina prognoser. Det som är ännu värre är att våra regeringar inte begriper att det är de som sätter spelreglerna. När det uppenbart går snett som med invandringspolitiken så måste några regler ändras av just politikerna för att kunna hantera sina uppgifter.
  • Ex politiska beslut som inyr tagits inom invandringsområdet är
  Identitetshandlingar är krav för snabb hantering
  • Sverige skulle våga sätta ett volymmål. Det kan ändras för ett visst år men det ska vara känt. Då vet myndigheterna att de
  • Att utöver de som är från erkända krigszoner typ Syrien så kan vi endast acceptera 3 mån väntetid för ett beslut ja eller nej. Motiv: Det blir för dyrt och det pacificerar på ett förödande sätt imigranterna till nackdel för målet egenförsörjning
  • Eftersom poltikerna vet att Sverige är för populärt i förhållande till sitt geografiskt kalla läge så behöver vi sätta gränser tydligare. Vissa länders representanter har en avslagsprocent på mer än 90 %. Ska dessa få ta tid och resurser från andra när vi vet att de med största sannolikhet har betalt flyktingsmugglare för att komma hit?
  • Listan kan göras längre, poängen är att våra myndigheter är rationella inom ramen för de spelregler som politikerna ger dem. Man kan travestera på ett liknande uttryck från USA när det uppenbart felaktiga får fortgå: It is the politicians, stupid

  Vill nämna ett av de få positiva exempel som jag känner till från Migrationsverket när politikerna (Morgan) inte hittade en lösning till de katastrofala kompetensutvisningarna för ett par år sedan. Myndigheten satte av tjänstemannatid för att leta upp fel ersättningar(enstaka %,oavsiktligt från arbetsgivaren var tillräckligt) för de som var invandrare och fått riktiga jobb efter några år. Dvs uppenbar succe’ men ett litet fel gjorde att de måste visas ut enligt gällande regler. Efter att ha löpt gatlopp kom Migrationsverket på att de inte skulle undersöka alla utan bytte till en annan metod som fick godkänt , nämligen att endast göra ett slumpmässigt urval kontroller. Så löser en myndighet ett problem när politikerna inte klarar att ändra reglerna till något förnuftigt. Kompetensutvisningar sker fortfarande men inte lika ofta men lika katastrofalt när det inträffar. Fortfarande en skamfläck för vårt land

  Gillad av 2 personer

 9. Lars skriver:

  ”Enligt demokratins föreställningar och regelverk ger politikerna först en kostnadsram till vilken myndigheterna anpassar sig. Men när det gäller invandringen och till stora delar även den övriga välfärdsindustrin är det organisationerna själva som med hjälp av självuppfyllande prognoser bestämmer sin utveckling.”

  Där har vi ett basproblem! Politiker måste alltså sätta en gräns för hur många Sverige kan och vill ta emot och idag är det knappt FN kvoten om 5000 personer för att inte svika de avtal som berörs och de borde hämtas på plats, inte tas in via offentliga kommunikationer till våra gränser.

  Övriga delar av välfärdsstaten hanteras rimligen inte så. Pensionssystemet är låst. Skolor och universitet beviljas medel. Sjukvården står under landstingens budget. Akassor är fixa, men konjunkturberoende. Socialvården står under kommunal budget. Däremot tycks man helt släppt på kostnadskontroll i en del avseenden för t.ex. VAB, vård i hemmet av funktionsnedsatta mm och man borde eller kommer efterhand nu att tvingas sätta sparfokus på dessa områden och fler.

  Patrik antyder emellertid att det handlar om styrningsformer av offentlig sektor på olika sätt och hur det fungerar sektor för sektor borde genomlysas och åtgärdas. Inom var sektor t.ex. universitet kan rimligen frågetecken sättas upp för viss del av verksamheten. Media bidrag och SVT/SR hör hit. Skolsystemet dyrt och ge dåligt resultat. Vinstintresse klingar dåligt jämfört med institutionell statlig form som kan ge eller borde ge lärare maktmedel, särskilt i det heterogena samhälle med utsatta områden och riskområden som polisen identifierar dem. Att bara lämna dessa åt sitt öde är ingen lösning, samhällena är inte byggda för effektiv segregering utan vi har blandad bebyggelse i de flesta städer och kommuner.

  Styrning är ett intressant område. Hr kan man alternativt styra sjukvården exempelvis?

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   En aber eller fråga dock. Regering och departement är skilda från myndigheter som Brå även om anslag beviljas av riksdag och regering. Hur är det med beroendet, hur fungerar det praktiskt?

   Gilla

 10. Leif Nilsson skriver:

  Mycket tyder på att många kommunala tjänstemän är korrupta. Socialsekreterarna i Malmö är uppenbart generösare än sina kollegor i andra kommuner. De är till och med mer generösa än de allmänna rekommendationerna. Förmodligen är det en naturlig konsekvens av ”kulturberikningen” och mångfaldsagendan.

  Sveriges kommuner betalar sammanlagt ut ungefär 11 miljarder kronor i socialbidrag varje år. Malmö ensamt står för en av de miljarderna vilket innebär att staden står för hela tio procent av landets totala socialbidragskostnader. 2019 redovisade Malmö ett underskott på 200 miljoner kronor i sin budget för socialbidrag – en budget som spräckts år efter år.

  Andra kommuner får förvisso stå för notan, men kommunen får ändå hård kritik av sina egna revisorer, för att de inte bekämpar det uppenbara bidragsfusket.
  Mer om detta på Radio Bubb.la: https://radio.bubb.la/

  Gillad av 2 personer

 11. Hovs_klipphällar skriver:

  Den lilla haken är bara att dessa 90 000 till stor del inte är anställningsbara i Sverige… Men si DET löser vi galant — staten får försörja dem med instegsjobb och liknande åtgärder, så kommer allt på några års sikt att bli så bra, så bra. När bara alla har hunnit ”stiga in” i sina subventionerade jobb…
  Och så får dom väl åka tunnelbana i Tokholm några varv… Så blir dom svenskar.

  Allvarligt — det är såklart helt absurt att asylinvandringen ses på det här sättet, som om den vore en ostoppbar naturkraft. Men i grunden handlar detta om ideologi, att idiotvänsterns politruker har tagit makten i landet, genom en medveten infiltration som pågått sedan slutet av 1960-talet, den ”långa marschen genom institutionerna”:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  — Och denna idiotvänster vill medvetet förstöra vårt land då den är ideologiskt övertygad om att de ”ädla vildarna” är bättre människor än vi bleka rasistiska svenskar…

  Alltså ska vi ersättas med fräscha analfabeter från MENA-länderna Sedan får myndigheterna hitta på vackra lögner om hur SYND det är om dessa STACKARS asylanter…

  Allmänt, så anser jag att detta är en huvudsakligen ideologiskt driven process , som har sitt ursprung i att människorna inte kan hantera att de saknar andlig vägledning numera. De flesta behöver en fast religiös styrning i livet men myndigheterna är numera infiltrerade av tokvänstern, som trattar i folk sina förbannade lögner om ”lika värde” och liknande dynga.

  Detta är vad folket nu serveras dag ut och dag in, i makthavarnas fulmedia… Men en motrörelse har äntligen kommit igång, så att SD blivit det största partiet i opinionen. Så det finns hopp.

  Gillad av 2 personer

 12. larsolofsvensson skriver:

  Etl mera talade ordspråk är det det ryska, den som betalar orkestern bestämmer musiken.
  När de sista resterna av ämbetsmannaasvaret avskaffades 1989 motiverades det med att det inte längre behövdes. Det kan ju bero på att reglerna hade en handingsdirigerande effekt, men alldeles oavsett så är det en annan tid nu och nu behövs de verkligen.

  Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Kompiskorruption är som jag ser det den lägsta formen av mänskligt beteende!
  Att ärligt slå ihjäl någon är inte bra men det påvisar en själslig styrka, där man tar konsekvenserna av sitt handlande och står för följderna med.
  Men att klia varandra på ryggen för förväntande gentjänster, kvalificerar samtliga deltagare till tandlösa crackhoror utan någon form av heder alls.
  Men det är bara min ödmjuka åsikt.

  Gilla

 14. Rolf H Carlsson skriver:

  Vilken gåva vi ger alla dem som får komma hit! De får möjlighet att skapa sig en bättre framtid, ett bättre liv. Men varför skall vi betala för det? De skall själva betala, givetvcis! Frågan är då om vi skall utsträcka vår generositet ytterligare ett steg – att ge kredit under en viss tid så att de kan integreerqa sig och få igång sin intjäningsförmåga för kunna betala? De måste göra sig anställningsbara eller starta eget företag.
  Med ett sådant krav skulle såväl invandringen minska som integrationen snabbas upp. Förebilder? Våra egna utvandrare för länge sedan, de baltiska flyktingarna som kom hit 1944, men det finns också aktuella förebilder, exvis frukt- o grönsakshandlaren på Karlaplan som kom hit från Bulgarien. Den nuvarande snällismen är björntjänster för de berörda och för skattebetalarna. Ner me det välf’ärdindustriella komplexet av snyltare!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.