Anders Leion: Blut ohne Boden – trängtan efter nya gener

Anders Leion

OPINION Evolutionen är ständigt närvarande, också idag. Den styr vårt handlande i många avseenden – också när detta handlande inte längre är adekvat för den miljö vi nu lever i. Ett exempel är den lätthet med vilken hjärnan gör oss redo för handling av något slag, till exempel för flykt. I en tillvaro där människan ständigt kunde råka ut för angrepp av vilda djur eller främmande folk var detta en tillgång. I dag leder det till onödig stress.

Motviljan mot inavel har varit ett skydd för genernas fortsatta livskraft. Av samma anledning har det funnits en hunger efter att få in nya gener i släktet. Det kan ske på två sätt, antingen genom männens erövring av främmande stammar och övertagande av deras kvinnor. Eller på det andra sättet, möjliggjort först i vår tid, då kvinnorna är aktiva. De söker upp främmande män, som upplevs som mer spännande och därmed mer attraktiva. 

Ett roligt exempel finns här (vid 39,00 minuter). Det är ur ett program på Svenska Yle om femtiotalet. Mycket handlar om olympiaden i Finland, som var en mycket stor begivenhet. Finska kvinnor sökte sig i tusental ut till olympiabyn. Inte ens ett uppbåd av extra vakter kunde stoppa dem. Året efter föddes 150 svarta barn i Helsingfors.

Katerina Magasin visar hur kvinnor utnyttjar ensamkommande pojkar. Detta uppträdande blir alltså domstolsfrågor i vissa fall, men är enligt andra källor mycket vanligt. Dessa kvinnor är tydligen äldre, varför genbanken i landet kanske inte blir så påverkad, och beteendet styrs väl också av enklare, mer medvetna överväganden. Kvinnorna behöver ju inte, vilket Katerina Janouch påpekar, åka utomlands för att få tag i attraktiva sexpartner.

Kvinnorna är hur som helst mer välvilligt inställda till invandring än män. Det visas gång på gång i opinionsundersökningar. Bakom den idealistiska fasaden, bakom välviljan kan det kanske finnas andra motiv – motiv som i sin tur kan ha sin grund i för generna viktiga urvalsmekanismer, utvecklade i tider då fortskaffningsmedlet främst var apostlahästarna och rörligheten alltså minimal.

Nazisternas valspråk var Blut und Boden.