Anders Leion: Tänkte inte på det…

Anders Leion

OPINION Kent Ekeroth har föreslagit att ”folk” borde få beväpna sig: ”Men tänk då en situation där skötsamma medborgare tillåts ha pistoler. Om varenda, eller åtminstone en betydande andel, av de vuxna, laglydiga medborgarna (efter licensprövning eller dylikt) får gå runt med var sin automatpistol. På stan, i biosalongen, i affären, på bussen.”

Bakgrunden till förslaget är välkänd. Polisen kan inte skydda medborgarna. De enda som, utöver polisen, har tillgång till vapen är brottslingarna. Utöver att brottslingarna utnyttjar sitt numerära överläge, sitt skydd av en välmenande opinion och ett därmed förenat handlingsoförmöget rättsväsende har de obegränsad tillgång till vapen. 

Ekeroths förslag verkar därför vara välmotiverat. Det är det inte. Det har en avgörande nackdel. ”Skötsamma med borgare” kommer också att innefatta ännu icke straffade brottslingar, ofta andra generationens invandrarbarn.  De kommer då kunna utöva sitt värv legalt, det vill säga cirkulera i samhället och i sina revir med lagliga vapen. Det kan de inte nu.

Ändå är Ekeroth observation riktig och viktig: Den icke-brottsutövande allmänheten blir alltmer utsatt och skyddslös inför allt hänsynslösare gangsters. Även om politikerna, mot förmodan, skulle fatta nödvändiga beslut för att rusta upp polis och övrigt rättsväsende kommer detta inte att få effekt förrän om många år. Under tiden kommer ett alltmer utbrett, etniskt baserat maffiasystem att etablera sig.

Detta kommer i sin tur få till följd att alltfler medborgare överskrider gränsen och blir brottslingar. De kommer nämligen att beväpna sig på alla de sätt de kan finna på. Med gällande lagar kommer då vissa av dem få dela fängelse med dem de velat skydda sig mot. Det blir inte så trevligt.

Det finns ett annat sätt: snabbt, billigt och effektivt. Inrätta ett verkligt hemvärn. Använd värnplikten för att rekrytera och arméns specialister för att utbilda. På ett par år skulle flera tusen hemvärnsmän kunna vara i tjänst. De skulle kunna vara på plats överallt där polisen nu borde men inte förmår vara. De skulle också kunna försvara sig. Själva ingripandena kan de med fördel överlåta till tillkallad polis. Till detta behövs polisens träning.

Men detta kommer förstås inte att ske. Därför kommer den spontana beväpningen att fortgå och våldet att fortsätta sin utbredning till dess ingen vet om det föreligger ett inbördeskrig eller inte.