Mohamed Omar: Jesus föddes inte som ett flyktingbarn

Mohamed Omar

OPINION I natt firar världens kristna, och många icke-troende också, Jesu födelse i Betlehem. I Svenska kyrkan får man ofta höra att ”Jesus föddes som ett flyktingbarn”. Stämmer det?

Nej, liksom så mycket annat som Svenska kyrkans präster påstår, så är det fel.

Ett tag var Jesus dock flykting. I Matteusevangeliet finns berättelsen om den heliga familjen, Josef, Maria och Jesusbarnets, flykt till Egypten för att rädda barnet från Herodes. Kungen hade ju befallt att alla gossebarn skulle mördas.

”Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.’” (Matt. 2:13)

Familjen sökte alltså asyl i närmaste säkra land och när faran var över så reste de hem igen. Och det utan att plocka ut något återvändarbidrag! De fick inte ens något bidrag medan de befann sig i Egypten.

”Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten, och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda.’” (Matt. 2:19-20)

Dessutom var både Egypten och Israels land delar av det romerska riket. Josef och Maria reste från en region till en annan inom ett och samma rike, och borde klassificeras som ”internflyktingar”.

Och, som sagt, i stället för att stanna i Egypten reste de hem. Jesus växte upp i sitt hemland, och, trots alla slags motgångar och förföljelse, försökte han förändra sin omgivning efter sin övertygelse. Hans dödades för sin gärning. Han flydde inte.

Om den heliga familjen hade fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Egypten, så hade inte Jesus dött på korset för våra synder.

När asylsökarna har kommit hit nu för tiden har de rest genom flera säkra länder. Och de får bidrag och mat och uppehälle betalt.

Men Jesus föddes alltså inte som en flykting.

I julevangeliet, evangelium enligt Lukas, kapitel 2, vers 1-20, läser vi att på kejsar Augustus tid skulle ”hela världen” skattskrivas. Josef och Maria reste då till Betlehem, som var Josefs hemstad. Det var fullt på alla härbärgen, så paret fick tillbringa natten i ett stall. Där födde Maria sin son, Jesus. Det är denna scen som avbildas i julkrubban:

”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.” (Luk. 2:7)

Julevangeliet gör ingen stor affär av detta. Det bara konstateras att det var fullt. Josef reste inte till ett främmande land, utan till sin egen hemstad. Han reste inte heller dit för att invandra eller söka asyl, utan för att uträtta ett ärende, att skatteskriva sig, och sedan återvända. Det rör det sig om en resa på omkring tretton mil mellan Nasaret i Galiléen och Betlehem i Judeen.

Jag förmodar att de tänkte betala för sig på härbärgena. Inte som asylsökarna som kommer till Europa idag, som vill ha mat och husrum betalat av medborgarna i värdlandet.

En sak som dagens asylsökare skulle kunna lära sig av berättelsen om stallet är förnöjsamhet. Josef och Maria nöjde sig med stallet. De klagade inte. De sökte någonstans att sova, inget annat. Om asylsökarna verkligen bara söker asyl, inget annat, så duger grannlandet. Finns ingen anledning att resa till det kalla Norden.

Vad jag förstår fanns det ingen stor kulturskillnad, och ingen fientlighet, mellan Nasaret och Betlehem. Det fanns ingen anledning för betlehemiterna att frukta att nasaréerna skulle försöka attackera dem.

Men i vår tid finns stor motsättning mellan fundamentalistisk islam och majoritetskulturen i Europa. Många migranter kommer från islamiska länder där det frodas ett starkt hat mot väst. Det har skett attacker, stora attacker med många döda. Vi har skäl att vara vaksamma. Det har funnits jihadister bland migranterna. Hur var det med att vara kloka som ormar?

Tre besökare, Josef, Maria och Josef, i Betlehem, är inte att jämföra med massinvandring av miljontals människor till Europa av människor med en helt annan kultur. Invandrare som inte planerar att återvända.

En annan sak att begrunda denna afton: när Jesus blev stor sade han: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Alltså: du skall älska dig själv. Glöm inte det!

Vi svenskar lägger så mycket pengar och energi på bekymmer runtom i världen. Vi ska rädda än de ena och än de andra. Ja, vi ska till och med rädda världen från klimatundergång. Den här julen kanske vi i stället kan tänka lite mer på vårt eget land.

God jul!

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie)