Patrik Engellau: 3. Globalismen i aktion

Patrik Engellau

Förenta Nationerna har nästan 200 medlemmar. Det betyder att organisationen styrs av nästan 200 nationella politikergrupper varav en del är demokratiskt tillsatta genom val och andra tillsatta på något annat vis. Deras minsta gemensamma nämnare, som styr FN, är att de vill behålla, säkra och utveckla sin makt. De menar att världen, i varje fall deras egna länder, blir bättre på det sättet.

Det är troligen en sociologisk järnlag att makthavare är benfast övertygade om att allt blir bättre om de själva får bestämma lite mer.

I alla samhällen, framför allt demokratiska samhällen, finns starka grupper som har en annan uppfattning, nämligen att det är tvärtom och att allt skulle bli bättre om just de, till skillnad från de aktuella makthavarna, bestämde.

Alla har lika rätt, det vill säga lika fel. Det är därför världens mest framgångsrika konstitution, den amerikanska, som egentligen bara handlar om att hålla överheten, vilken den än är, i schack, har överlevt i snart 250 år vilket troligen är världsrekord.

Jag skrev i en tidigare krönika att FN är en sorts Politikerinternational. Jag kunde lika gärna ha kallat organisationen för Internationella Politikerfacket. FN är till för att värna existerande politikers intressen (vilka ibland går under täck- och artistnamnet Freden).

Det är lätt att begripa att det kan bli konflikt mellan politikerfackets grundattityd som är att politiker bör ha mer att säga till om och den amerikanska grundlagens instinktiva motvilja mot varje slags politikervälde. Det är ingen tillfällighet att USA inte anslutit sig till några av de tydligaste politikerfackliga kraven såsom Barnkonventionen och Parisavtalet.

Hela tanken att det skulle kunna finnas en fundamental motsättning mellan medborgarna, som valt en överhet, och denna överhet (när den väl är vald) anses i vårt land som stötande på gränsen till antidemokratisk. Politikerförakt betraktas inte som en sund grundinställning för självmedvetna medborgare utan som en sorts majestätsbrott.

I verkligheten finns emellertid den sådan motsättning mellan folket och dess valda ledare precis som det alltid finns mellan ledare och ledda i alla organisationer. Detta faktum bör inte förnekas utan i stället administreras, till exempel genom att ledarna sköter sig så att de vinner de leddas aktning och visar de ledda respekt. Så uppstår ett slags maktbalans.

I vårt samhälle funkar det inte så. Hos oss vill politikerväldet ibland genomföra projekt som saknar stöd hos folket. Invandringsprojektet är ett exempel. Politikerna har aldrig gått till val på löftet att öppna landet för miljontals invandrare varav en stor del varit förutbestämda att leva på de icke tillfrågade skattebetalarnas bekostnad. Hur har de svenska och andra, framför allt europeiska, länders politiker ändå kunnat genomdriva sådana ambitioner (som enligt min mening egentligen haft sin grund i de nationella välfärdsapparaternas behov av nya klienter för att kunna expandera och få större budgetar och mer lebensraum)?

Där har FN – och EU som i detta avseende är en nära släkting – haft avgörande betydelse. Svenska politiker har alltid, när de tvingats förklara sig för det svenska folket, kunnat peka på den ena eller den andra internationella konventionen eller deklarationen eller överenskommelsen enligt vilken deras händer varit bundna. De har hela tiden visat på internationella förpliktelser för att urskulda sina handlingar. Ingenting har varit deras fel. Att det står i regeringsformens första paragraf att all offentlig makt utgår från folket har i detta sammanhang kunnat försummas. FN smäller högre än grundlagen.

FNs barnkonvention, som per den första januari nästa år ska bli svensk lag, är ett annat exempel. Den kommer att flytta makt från det civila samhället, läs föräldrarna, till sociala myndigheter. De svenska politikerna har inte resonerat om barnkonventionen med dem som är deras uppdragsgivare enligt grundlagen, nämligen folket. Hur barnkonventionen ska förvandlas till svensk lag har utretts sedan år 2013. Sedan dess har två allmänna val avhållits. Vad jag upptäckt har frågan inte kommit upp under valdebatterna. Om saken hade aktualiserats så hade politikerna med en mun troligen sagt att det här är en internationell grej med stöd i FN så här går det inte att ha en separat svensk uppfattning.

Detta är den i verkligheten existerande globalism som hotar att sätta inte bara den svenska regeringsformen utan hela den nationella demokratin på undantag.

68 reaktioner på ”Patrik Engellau: 3. Globalismen i aktion

 1. Tom Stall skriver:

  Ja och hur bryter vi detta Patrik, för det är ju så att alla politiker är en del av detta, om någon inte är det så är det för att alla andra partier med all kraft håller dem ute, som SD, men de riskerar ju att trilla dit som alla andra, att få mer pengar, mycker mer, än man är värd på egna meriter, vem kan säga nej till det?

  Så det Patrik gör ovan är bra, vi måste visa att politikerväldet är parasiter, men denna kil räcker inte. Det är inte därför SD nu är största parti, utan för att de ger pengarna till någon annan, och denne någon gör dessutom så att Sverige idag är ett otryggt och splittrat land. Det är därför SD äntligen är största parti.

  När jag oroar mig för mina barn och den dag de skall till Malmö själva (allt oftare säger folk här: jag hatar Malmö) så är det ju inte att de skall träffa gäng med Miljöpartister eller Moderater som slår ner dem, tar deras saker, skär av dem örat och våldtar dem. Vi har något långt värre i Sverige nu än parasiter och det är dessa parasiter som velat ha det så, det är DETTA SAMBAND, politikerväldet=våldtäkter, eller politikerväldet=utslängda åldringar osv vi måste visa på, FN är för abstrakt. Swebbtv är idag överlägset bäst på detta, slagkraften i att se detta med egna ögon är mångfalt större än våra analyser, för ser man det bara en gång, så frågar man sig: varför skriver inte Teodorescu, Lifvendahl, Rayman, Dahlberg eller någon annan om det? INGEN i systemmedia skriver om det och bevisar därmed att åsiktskorridoren är 100% intakt.

  Gillad av 20 personer

   • Emund skriver:

    SwebbTV har nästan lika många prenumeranter (43k) som SVT (52k) och ExpressenTV (47k) på YouTube. Rankas på tredje plats i Sverige efter TV4, SVT och större än de 4 största tidningarnas YouTubekanaler.

    Gillad av 7 personer

  • MartinA skriver:

   SD kommer inte innebära någon skillnad alls. De har precis samma attityd som övriga politikervälde och i somliga stycken är de ännu värre.

   Sättet vi löser det på är genom att upplysa om att systemet är illegitimt och begå en hjärtats utträde ur systemet. Över tid så är det vad som lett fram till både den Amerikanska konstitutionen och till Sydeuropas korruptionssamhälle. Båda två olika sätt att skydda sig mot en illegitim överhet.

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Det man inte har i huvet får man ha i benen. Och vad vet jag, människor är märkliga varelser och de flesta gör istället för att säga. Svenskar är väldigt mycket såna, de kan papegoja motsatsen till vad de lägger ner all energi på att göra.

    Gillad av 2 personer

  • Richard II skriver:

   ”SD, men de riskerar ju att trilla dit som alla andra, att få mer pengar, mycker mer, än man är värd på egna meriter, vem kan säga nej till det?”

   Mitt spontana svar var ”den som är hederlig”. Men sen insåg jag att t.o.m. jag själv kanske skulle låtit mig korrumperas. Belöningen är stor, riskerna små och man behöver inte göra något uppenbarligen ondskefullt utan mest lalla med.

   Visst, ens eget medlallande bidrar till våldtäkter men det är antagligen väldigt lätt att blunda för det eftersom det man själv bidrar med inte uttalat syftar till det samtidigt som man skyddas från att se resultaten av ens politik genom regimmedias underlåtenhet och ens eget privilegierade segregerade boende.

   Det finns säkert de som är mer rakryggade än jag men hur säkerställa att det är de som får ledande ställning? De onda med maktbegär har motivation att klättra dit medan de rakryggade goda inte är intresserade av att bestämma över andra.

   Som du pekar på finns problemet i systemet redan innan det skapar massinvandring och våldtäkter. Man har länge stulit (beskattat) och gett till ”utsatta grupper” (fast tidigare var de i större utsträckning etniskt svenska) samtidigt som man skott sig själv och utökat sin makt. Systemet är korrupt i grunden.

   Gillad av 5 personer

  • Karl-Johan Lehtinen skriver:

   Jacob Nordangprds avhandling ”Rockefeller – en klimatsmart historis” rekommenderas om man vill ha en god sammanfattning om hur klimatalarmism via FN utnyttjas för att öka makten hos multinationella företag.

   Gillad av 9 personer

 2. svenne skriver:

  ”Detta är den i verkligheten existerande globalism som hotar att sätta inte bara den svenska regeringsformen utan hela den nationella demokratin på undantag.”

  Vilket svar skulle man få om man frågar makthavarna i FN:s och EU:s medlemsländer vilken nytta dessa båda organisationer gör för deras befolkningar? Svaren från länder som på något sätt är nettobidragstagare anser givetvis att nyttan med råge överskuggar en negativ baksida. Men paradoxalt är att makthavarna i nettobidragsgivande länder – som är någorlunda ekonomiskt och demokratiskt stabila – med näbbar och klor försvarar dessa organisationer som egentligen är ekonomiska slukhål för deras länder.

  En orsak kan vara att FN och EU är avstjälpningsplatser för odugliga politiker som ”har gjort sitt” i den inhemska politiken, men på grund av lång och trogen tjänst belönas med en plats i någon av i dessa ineffektiva kolosser. Ett aktuellt exempel är Ylva Johansson och vi har tidigare exempel i form av Marita Ulvskog och Jytte Guteland.

  Det är säkert kittlande för många politiker att möjligheten finns att eventuellt hamna vid FN:s eller EU:s köttgrytor, men då gäller det att under sin karriär uppträda på ett sätt som faller globalisterna på läppen och Annie Lööf är ett övertydligt exempel på detta.

  Gillad av 8 personer

 3. lenam skriver:

  Makt från föräldrar till sociala myndigheter. Hur skulle det gå till. Den finns en del konspirationsteorier bland invandrare att anledningen att vi tar emot så mycket invandrare här är att vi vill sno deras barn. Vi lockar hit dem med bidrag för att sedan sno barnen. Så elakt så fräckt. En sån gemen och ful baktanke vi har. Bakom varje svensk lurar en elak socialtant som inte vill något hellre än att sno deras barn. Finns videoklipp också som förstärker bilden.

  Gillad av 4 personer

  • Laura skriver:

   LENAM
   Muslimsk propaganda framställer socialtjänsten som att muslimska barn löper stor risk att bli stulna av det svenska samhället. Islam gör sitt bästa för att utmåla det svenska samhället som fiende och att man som invandrare utan hämningar ska utnyttja all service/välfärd och bidragssystemen och förse sig.
   Jag gissar att det egentligen görs väldigt få tvångsomhändertaganden av barn. För få, troligtvis. Respekten för föräldrars rätt och överidentifikation med föräldrar inom både socialtjänst, tingsrätter och media, gör att barn får bo kvar även hos klart olämpliga föräldrar. Tror jag. Dessutom undrar jag var alla fosterhem skulle finnas, det har väl under lång tid varit brist på familjer som kan och vill vara fosterhem. Så vad det kan bli för negativa konsekvenser av att barnkonventionen blir lag är svårt att säga, men inte tror jag att det medför något positivt för barn som far illa. Mest handlar det väl om vanlig poseringspolitik. Plus det Patrik är inne på, att stärka politikernas egen intresseförening, FN.

   Gillad av 7 personer

   • pllay skriver:

    Inse att den nya lagen kommer användas för att disciplinera svenska föräldrar, ickesvenska föräldrar har PK, religionsfriheten, multikulti, klanen och det muslimska samhället som skydd mot socialtanterna.
    Lagen ger dessa damer absolut makt över svenskars barn och familjer, inget annat.
    Lagligt reglerad statsterror, den totalitära staten i verkligheten, makt.

    Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Barnkonvention: Att barnets bästa skall trumfa alla andra hänsyn, är en oförsvarbar princip och det är lätt att bevisa. – Om ett rikt och barnlöst par möter en fattig familj på gatan och fattar tycke för en söt unge, skulle de ju kunna dra den med sig och ge den en avgjort bättre framtid än den annars varit dömd till. – En spädbarnspappa som menades ha mördat sin hustru och inte rentvåddes förrän efter månader, fick så småningom tillbaka vårdnaden, för det blev för otäckt att framhärda i att barnets bästa krävde att det skulle fortsätta bo med sina tilldelade fosterföräldrar.

  Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    ”Vid alla åtgärder som rör barn, —— ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

    Kan bara tolkas så, att alla andra hänsyn skall vika. – Barnets bästa skulle trumfa den mordmisstänkte men rentvådde pappans krav på att återfå vårdnaden och det barnlösa paret som slet ungen från föräldrarna i all välmening skulle ha stöd i barnkonventionen för att få behålla den.

    Gillad av 1 person

 5. heraldikern skriver:

  Har man en viss uppfattning så är det såklart sant att ”världens mest framgångsrika konstitution, den amerikanska, som egentligen bara handlar om att hålla överheten, vilken den än är, i schack, har överlevt i snart 250 år vilket troligen är världsrekord”

  Enligt viss annan uppfattning har de gravt misslyckats. Det är idag ganska allmänt känt att det inte är politikerna utifrån konstitutionen som bestämmer i USA. Vissa saker, t ex bankverksamheten har med olika kupper färändrats på sätt som kanske inte var helt önskvärt. Det har dessutom påtvingats i stort sett resten av världen. Ibland med våld.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Förtroendet för politikerna i USA:s kongress är bland allmänheten lågt för att inte säga obefintligt.
   Det visas också genom valdeltagandet, som sällan är över 50 %.
   USA är inte en demokrati. Det är liksom de flesta länder i världen en oligarki.

   Gillad av 1 person

   • Björn Olsson skriver:

    Det låga valdeltagandet i USA beskrivs ofta här i Sverige som ett demokratiproblem. Eftersom det bara finns två partier att rösta på så sker en mycket stor del av röstningen vid frukostbordet. Detta har jag fått bekräftat av otaliga familjer under min drygt tjugoåriga vistelse där. Det finns också studier som bekräftar detta. Republikanerna har en stark övervikt bland män och demokraterna bland kvinnor, så inom familjer som återspeglar detta förhållande så kvittar man rösterna inom familjen och struntar i att rösta.

    Gillad av 1 person

 6. Bo Svensson skriver:

  Problemets kärna är föreställningen att vi väljer en överhet som skall ha makten. – Är det demokrati vi vill ha, är begreppet överhet ute ur bilden.

  Det finns alltså två helt väsensskilda sätt att organisera ett samhälle. – Som en babianflock där ordningen kommer av allas benägenhet att svara mot överhetens förväntningar eller som en demokrati med en vald lagstiftande församling, där man styrs av rättsordningen.

  Med rättsordning menas alltså ett regelverk för ekonomi och samvaro som resulterar i att utvecklingen går framlänges och märker man att den istället går baklänges, är det hög tid att byta ut den lagstiftande församlingen.

  Nådastöten åt begreppet överhet skulle vara att vi tog den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål, varefter begreppen myndigheter och ämbetsverk kunde strykas ur ordlistan. – Det representativa i demokratin är ju överspelat där. – Varför denna krångliga och ineffektiva metod för folkviljans tolkning och förverkligande, när vi kan utöva makten direkt?

  Vi skall välja lagstiftare, – inte makthavare.

  Gillad av 1 person

 7. Gerhard Miksche skriver:

  Att FN är ett slags internationell politikerfack stämmer enbart för länder som Sverige som går andra makters ledband. Politiker i USA, Kina, Indien, Brasilien, Ryssland kan strunta i FN. Att jag inte tar med Frankrike och Storbritannien beror på att de är (fortfarande) med i EU. Men även Australiens politiker struntar i FN. Om de inte gjorde det hade kontinenten idag haft en asiatisk majoritetsbefolkning. Idag är FN är inte mycket mer än kyrkan för troende med säkerhetsrådet som Vatikanen där hedningarna styr.

  Gillad av 2 personer

  • Redaktionen skriver:

   Visst struntar många i FN. Min poäng var att de länder, som Sverige, som gillar FNs idéer (och som troligen varit med att utveckla dem under tillblivelsefasen) får internationellt stöd för lagar och åtgärder som svenska folket kanske inte skulle stödja om det diskuterades inför ett val. FN utövar alltså ett globalistiskt inflytande på svensk politik som gynnar vissa svenska intressen, särskilt välfärdsapparaten och dess klienter.

   Patrik

   Gillad av 11 personer

 8. Lilla Fågel Blå skriver:

  Halvt off-topic är westerholmskans Johan förvånansvärt klarsynt i första 2/3 av dagens Ledarsidorna.se, men landar ändå i att det är SD:s fel att det går så dåligt för utlänningarna i deras nya hemland, allt med hänvisning till FN.

  Så kan det gå.

  Sverigedemokraterna lanserar idén om att neka utrikesfödda boklån på biblioteken. Det är inte bara ett brott mot FN:s Flyktingkonventions 34 paragraf, att försvåra assimilation och anpassning, utan helt enkelt hål i huvudet. Om inte nyanlända genom det skrivna ordet kan beredas möjlighet lära sig sitt nya hemlands språk och lära sig mer, hur ska det då gå till?”

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Har någon sett en ”nysvensk” som inte har tillgång till Internet?

   Kanske de kan läsa svenska nyheter m m på dessa plattformar, om de nu har ett brinnande intresse av att lära sig svenska.

   Gilla

   • heraldikern skriver:

    Det beror på att Westerholmskans Johan inte läst SDs förslag ordentligt. Förslaget går mest ut på att få bort vissa störande element från Biblioteken samt att rent generellt få en diskussition om allas RÄTT som inte ens är medborgare och inte ens har uppehållstillstånd. Lära sig Svenska kan alla göra via SFI och är inte beroende av öppna bibliotek.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Det är bara det att SD:s förslag var att utlänningar som befinner sig i Sverige ILLEGALT var de som skulle drabbas. Inte andra utlänningar. En viss skillnad alltså, men en bra bräda att drämma i huvudet på någon med.

   Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Jag hänvisade igår till Köpmannen i Venedig. Är det inte precis denna situation vi står inför? Är det inte så att 1500-talets tryckkonst förorsakade en literalistisk revolution, vi kallar den Reformationen, som påstod att sanningen måste komma först i tryck och sedan läsas och förstås, och inte tvärtom? Kan det inte vara så att vår elektroniska kommunikationskonst kan ha förorsakat en liknande literalism, en inställning till texter och traktater som magiska, eviga, sanna och entydligt uttolkningsbara edikt från högre makt? Shakespeare verkade i en sådan kultur, där teatern i princip hade förbjudits, ord vägdes på guldvåg med livet som insats. Köpmannen i Venedig är Shakespeares reaktion på detta, en uppvisning i hur literalismen är omöjlig.

  Bass. (Till SHYLOCK). Sextusende dukater för de tre

  Shyl. Om hvar dukat af de sextusen vore
  Sexdelad, och hvar del dock en dukat,
  Jag tog dem icke; jag vill ha mitt vite.
  […]
  Shyl. En ed, en ed! Jag har en ed i himlen!
  Hvad? Skall jag lasta mened på min själ?
  Nej, icke för Venedig!

  Inget argument biter på VIK, här i Shylocks skepnad. Det som står i kontraktet skall utföras. Det är inte en fråga om pengar och rikedom. Pacta sunt servanda. Dogen ser ingen lösning. Utan kontraktsrätt faller hela samhället.

  Gilla

 10. Den svenska städpatrullen skriver:

  I ett städat rum upptäcks minsta oordning. Och lider man av pedanteri tar man fram städmanin vid minsta störning. Sverige består av ETT rum. FN består av 200 rum. I många finns ingen ordning allas. De finns ofta inget intresse av att städa. Ändå är man med i städklubben. För det ger andra fördelar. Människor är olika. I alla fall inom städklubben. Så många rum förblir ostädade. Men uppspikade städregler finns där ändå. Men man följer dem inte. Fast man skrivit på. Medan andra är mer nitiska. Om de skrivit på om städregler följer de dem till punkt och prickar. Ty de har vuxit upp i ett fint hem. De räknar därför kallt med att samtidiga följer samma städmani som de själva har. Fast de kollar inte upp om så är fallet. Vid ostädat skickar de bara ett antal borstar och golvmoppar via SIDA. Men användningen följs inte upp. De räknar med att alla människor är pedanter – som de själva. Att det inte finns några kulturella skillnader. Att världen inte består av en kulturell mosaik, utan enbart av socioekonomiska faktorer. Att skillnaden mellan en forntida kannibal och en midsommarsvensk inte alls handlar om kultur. Utan i vilken typ av bostadsrum de råkat bo. Svårt att hänga med? Du är inte ensam. Det skorrar ljudligt i växellådan. Nu blir det snabbt än svårare. För i dag har Sverige mest oordning klassen. Det härjas vilt med bomber, skjutningar och gruppvåldtäkter. I andra rum, som på ytan upplevs som ostädade, kan det däremot vara riktigt lugnt och trivsamt. Synen på ordning och oordning skiljer sig tydligen åt. I det svenska rummet prioriteras reglerna. Verkligheten får leva sitt eget liv vid sidan om. Så blir det lätt när man blickar ned från hög flyghöjd. Att man förväxlar en ansad granskog med något välstädat. Samma sak med skolan. Mer regler som inte följs. Knappast något att imponeras över. FN består av 200 rum. I Sverige lever vi efter nitiska regler, medan omgivningen störtar samman inför våra fötter. Ordning, oordning, kultur och socioekonomiska faktorer. De svenska makthavarna behöver hjälp. Men inte av SIDA. Utan mer av sorten en stängd dörr från Danmark. Och mer av terapi. För Sveriges skull. En ny typ av ordning behövs.

  Gillad av 6 personer

 11. Fredrik Östman skriver:

  Men sedan kommer vändningen.

  Port. Håll, vänta litet! Hår är något mera.
  Din sedel ger dig ingen droppa blod;
  Här står uttryckligt skrifvet: ”en mark kött.”
  Tag nu ditt vite, tag ditt skålpund kött;
  Men om du, när du skär det ut, förspiller
  En droppa christet blod, förfaller straxt,
  I följd utaf Venedigs lag, ditt gods,
  Så löst som fast, till Venetianska staten.

  Med literalism är man alltid fången i en kontextuell tolkning, som enligt den literalistiska premissen inte borde finnas. Allteftersom man skrapar bort lager på lager av kontext och antaganden, ändrar sig textens betydelse! Ofta finns dessutom fler texter att tolka:

  Port. Vänta, Jude;
  Ännu en hake har vår lag på dig.
  Det är förordnadt i Venedigs lagar,
  Att, om det kan bevisas någon främling
  Att han, på hemligt eller öppet sätt,
  Stått efter lifvet på en Venetian,
  Så är den man, mot hvilken slikt var anlagdt,
  Berättigad till hälften af hans gods;
  Den andra hälften faller staten till,

  Gilla

 12. ERROL skriver:

  FN:s barnkonvention är just en konvention och inget annat. Det finns inga krav från FN om att inkorporera barnkonventionen som lag. Sverige har redan ratificerat konventionen.

  Barnkonventionen kommer inte få någon avgörande betydelse för svensk rättsutveckling då konventionstexten är alltför allmänt avfattad. De juridiskt förfarna remissinstanserna har avstyrkt inkorporeringen just på denna grund, inte p.g.a att man är rädd för någon viss utveckling av gällande rätt, utan för att Sverige redan uppfyller konventionen och att inkorporera den som lag endast har ett politiskt symbolvärde. Engellau överdriver betydelsen av att inkorporera en konvention som i förhållande till den befintliga nationella rätten är allt för generellt skriven för att påverka den materiella rätt i Sverige som enligt normhierarkin i enskilda fall är lex specialis framför lex generalis.

  Den aspekt av barnkonventionen som seriösa bedömare menar skulle kunna få effekt på marginalen är barnkonventionens betoning av att barn själva skall kunna göra sin röst och uppfattning hörd i fall som rör deras villkor, exempelvis vid vårdnadstvister. Denna betydelse får dock huvudsakligen sägas vila på det faktum att denna rättsutveckling redan är för handen nationellt. Sammantaget så erbjuder barnkonventionen allmänna principiella argumentationslinjer – inte sällan motstridiga, som oundvikligen kommer att behöva tolkas efter, och därmed underordnas, befintliga svenska rättskällor i ett rättssystem som redan uppfyller konventionen.

  Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Det där är nog sant. FN har inte krävt inkorporering. Men Sverige har ägnat stora ansträngningar åt att göra den till svensk lag i alla fall så att den kan och måste tillämpas i svensk domstol. Jag tror inte detta blir ett obetydligt steg men vi får väl se.

   Patrik

   Gillad av 5 personer

   • ERROL skriver:

    Man måste vara lekman för att tro att det går att ”tillämpa” en allmänt avfattad konventionstext i enskilda fall i svensk domstol med framgång. Den nationella rätten och de konkreta avgörande rekvisiten i olika lagrum i exempelvis socialtjänstlagen trumfar konventiontexten alla dagar i veckan, inte för att de står i konflikt med konventionen, utan för att de utgör den nödvändiga konkretion som är ett måste för praktiskt tillämpbar lag.

    Det är helt enkelt omöjligt att avgöra en tvist i ett konkret fall utan att söka vägledning i den nationella rätt som redan uppfyller barnkonventionen och som har levt med och varit förpliktigad att följa barnkonventionen sedan snart trettio år, då den ratificerades 1990.

    Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Den stora saken med denna konvention, liksom Parisavtalet och Global compact for migration, är att de kommer att användas av s k NGOs som påtryckningsmedel för att vi (Sverige) skall vara bäst i klassen.
   Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan har redan bullrat.
   I Sverige är NAB-principen helig tills kassan är tom.
   Men vad händer då? Med riksdag, regering och myndigheter som har slutat att göra konsekvensbeskrivningar innan sina beslut.

   Gillad av 2 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  Samma sak uttrycker narren i Trettondagsafton:

  Narr. Ni har rätt, herre. – Betrakta denna verlden!
  Ett talesätt är blott en bockskinnshandske för ett qvickt
  förstånd; huru lätt vänder man icke ut och in på den!

  Det som saknas i vår tid är folk som har vett och mod att vända ut och in på de texter som överheten lägger till grund för sin förpliktelse att bete sig omänskligt och brottsligt.

  Men vi har en Feste, en Portia: Donald J. Trump. Det är dags att öppna ögonen. Kejsarens rumpa är bar! skriker Trump. Och han har rätt! Detta är vår räddning. Vi måste övergiva fantomkalvinismens förmenta literalism, den som i Sverige har verkat så länge, gemenligen värdenihilism och rättspositivism (rätteligen rättsliteralism) kallad. Brännvinsadvokatyr i djävulens tjänst!

  Gillad av 6 personer

 14. Rutger skriver:

  Politikerväldet tillväxer med automatik baserat på kortsiktigt tänkande, med följden att kortsiktiga beslut staplas på varandra. Att någon tex har besvär, lider, eller inte klarar skolan är observerbara fenomen som legitimerar insats från det offentliga. Därtill är vi så indoktrinerade att de faller sig naturligt att staten alltid ska gripa in när något inte är bra.

  Sverige behöver en kulturrevolution med innehållet att jag ansvarar och bestämmer över mitt liv. Vi behöver politiker som tänker i den riktning och som vågar stå emot frestelsen att ta över det civila samhället. Det politiska budskapet till den som tex inte klarar skolan blir att man får skylla sig själv om man inte läser sina läxor.

  Skillnaden i synsätt är enorm och kan väl illustreras med kaptenens råd till den nytillträdde kadetten Hornblower på skeppet Justinian i Foresters romansvit som utspelar sig i engelska flottan slutet på 1700-talet ; Obey orders, do your duty and no harm will come to you.

  Kapten Pellew i den filmatiserade versionen visar också vad vi behöver för att stå emot utländska försök att ta över Sverige. Kika på detta härliga youtubeklick. Här finns inga syltryggar ! https://youtu.be/cRUM1rSSZL4

  Gillad av 5 personer

 15. olle holmqvist skriver:

  Konspirationer behöver inte vara särskilt väl organiserade i möten, protokoll och specade uppdrag. Det räcker med att många ”vill” ungefär detsamma och i handling visar.
  Har funderat över varför FN ligger i New York. För att minska resor – koncentrera mötesverksamheten till mötesverksamhet – borde FN ligga vid Medelhavet. Titta på en karta. Min noja är att MENA-delegaterna vill till Times Square där dom kan klä ut sig till amerikaner och smälta in i folkhavet. – Och synda, – FN borde ligga på Malta eller Gibraltar eller Casablanca. Kanske hade världshistorien varit lite annorlunda om
  FN delegerats till folk som var intresserade av uppdraget.

  Gillad av 5 personer

  • heraldikern skriver:

   FN borde ha fått ligga kvar i Geneve och inte utvecklats till en organisation där alla ”skithål” till länder har lika stort inflytande. Dagens FN fattar majoritetsbeslut som går ut på att krossa den västerländska civilisationen och kapa åt sig allt det gottaste genom att invadera lagligt. Se bara på besluten de senaste 30 åren och droppen , Global Compact. En organisation där fattiga U-länder och diktaturer har en kraftig majoritet, och rika I-länder som har skapat det mesta som betalar allt är i kraftig minoritet, skapar aldrig en bra politik. Och det är det som den västerländska civilisationen lider av och får sin undergång i.

   Gillad av 2 personer

 16. Redaktionen skriver:

  Det är nog oundvikligt att personer som upphöjs till nationella ledare, om än tillfälligt, får avsevärd makt. Tricket är att i grundlagen, som exempelvis i USAs konstitution till skillnad från Sveriges, på alla sätt försöka förhindra att denna makt missbrukas.
  Patrik

  Gillad av 7 personer

 17. Jan Hyllengren skriver:

  Progressiva politiker anser i grund att det gamla möjligen var bra, på sin tid, men att det nya är både bättre och nödvändigt. På så sätt fastnar närapå alla som vill bejaka framtiden i så gott som varenda nymodighet och i varenda trends klibbiga trådar. Så snart en politiker som tex Lövin talar om sin progressivitet så menar hon, och alla likadana, att postmoderna idéer är bra och framåtsyftande. Att dessa i själva verket är ekon av sådant som prövats och förkastats vet de inte. De blir lätta offer för den djupaste ondskans lockelser om att få vara de ädelmodiga som utvalts för att skipa global rättvisa. Allt är bakvänt. Inte ens den amerikanska konstitutionens förvarare har förmått att hejda de progressiva som under mer än 100 år angripit den och som lyckats bygga upp både ett militärindustriellt- och ett välfärdsindustriellt komplex. Den djupa staten. En liten stat är ett litet problem medan en stor stat blir problemet i sig. Alltid.

  Gillad av 3 personer

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  På tal om
  ”…genomdriva sådana ambitioner (som enligt min mening egentligen haft sin grund i de nationella välfärdsapparaternas behov av nya klienter för att kunna expandera…”

  — Ja själv ser jag det lite annorlunda. Snarare påstår jag att det som blivit PK-sektens välde har sitt ursprung i ideologi, alltså i människors mentala föreställningar om omvärldens beskaffenhet.
  Här i Sverige finns det historiskt en beredvillighet att se världen i vagt marxistiskt influerade termer, detta pga sossarnas starka ställning.

  På 1960-talet tog en månghövdad vänsterradikal studentrörelse över det offentliga samtalet, och i denna rörelse föddes de åsikter som kom att prägla dagens PK-sekt.

  Kort sagt, så ersatte man den gamla heliga kon ”arbetarklassen” med ”tredje världens folk”.

  Arbetarna var numera ”mutade”, dvs brydde sig mer om ”volvo, villa och vovve”, istället för att göra revolution som de borde göra enligt marxismens traditionella heliga skrifter…
  Marxismen måste alltså uppdateras till Version 2.0 — PK-ismen.

  PK-sekten kännetecknas av att den först och främst hatar västerlandet, och däremot vurmar för migranter, ”invandrare”, från avlägsna länder med främmande kulturer. Ju mer främmande desto bättre!

  Och de här främlingarna ska helst översvämma Sverige med sin närvaro, sin främmande och ”uppfriskande” kultur och sitt nedbrytande inflytande på Sveriges kultur.
  PK-sekten hatar nämligen svensk kultur och vill förstöra den.

  För oss andra framstår detta som så absurt tossigt att många vägrar tro att det kan vara sant! Men det är så tyvärr. Så illa är det verkligen.
  Det handlar om ren ondska i dess mest djävulska form.

  Gillad av 6 personer

 19. Johan skriver:

  Är det någon som har en bild över hur anslutningen av medlemsländer på senare tid gjort att FN 2019 tenderar att tippa över så att vissa intressen tenderar få övervikt i omröstnngar? Exempelvis ideologisk eller religiös inverkan så att västerländska intressen minskar i inföytamde.

  Gillad av 1 person

 20. Lars skriver:

  FN kan brukas och missbrukas, men syftet är fortfarande som alltid att skapa mötesplats och försöka lösa konflikter mellan länder och befordra tillväxt och mänskliga rättigheter mm.

  Politikervälde och syfte öka det välfärdfsindustriella komplexe, dessutom World wide, håller inte som modell för FN eller för Sverige.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars — du tror på detta? I FN finns ex-vis ett drygt 50-tal muslimska länder med motsvarande värderingar, som går helt på tvären mot våra svenska. FN har tex. genomdrivit ”Global compact”, en uppsättning saker som bidrar till att ytterligare rasera vårt samhälle.
   FN är en mot oss fientlig och destruktiv kraft, kort sagt.

   Gillad av 5 personer

   • Johan skriver:

    Precis. Och lägg därtill andra länder med motsvarande påtryckargrupper inom regeringarna. Så kan nog omröstningar i FN tippa åt ett för Västvärlden ogynnsamt håll.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ja Hov, det visar väl tydligt varför ideen om politiker och internationellt välfärdsindustriellt komplex inte håller som modell? Var hittar man den gemensamma politiska adeln med detta intresse i länder som Sudan, Indien, Kina, Taiwan, Guatmela? Det är uppenbarligen nationella intressen som sammanförs inom FN och dessa läner och representanter har helt olika syn på t.ex. ekonomisk utveckling och biståndsverksamhet och på de ekonomiska och politiska och geostrategiska förhållandena i världen.

    Det kan bara vara svenskar marinerade i det lilla välfärdslandet med små utblickar (kanske våra politiker och tjänstemän som bevakar sina egna privilegier och har drömmar om en ny fredlig multikulturell värld och en uppsjö svenska NGOs med stöd av Sida) som kan få iden att världens politiker är enade kring sina privilegier och kring välfärdsstaten.

    Så Patriks modell om politiker och stödet från ett välfärdsindustriellt komplex håller inte.

    Jag tror du läste in något i det jag skrev Hov vilket inte finns med! Jag menar att den svenska tron på FN och synen på världens konflikter möjliga att hantera är orimliga, men jag kan ändå se syftet och meningen med att samla länderna och samtala och göra något på specifika områden som t.ex. katastrofhjälp, medicinska området, Unesco mm och andra organisationer som WHO, Världsbanken, IMF är viktiga. Vi ser ju en värld där stormakterna i säkerhetsrådet har störst inflytande, där framtiden pekar på ökande konflikter mellan USA
    Ryssland, Kina och Indien och en kamp om råvarorna.

    Vad jag tror är ändå att dessa organisationer blivit tummelplats för en slags elit som är överbetald, där vänskapskorruption pågår, där insatserna ger liten effekt och naturligtvis ser vi svårigheterna att påverka t.ex.de muslimska länderna, konflikter som de mellan Indien och Pakistan, strider i Afrika som i Demokratiska republiken Kongo. Det är en rutten värld.,

    Gillad av 2 personer

 21. Rolf skriver:

  Delar din uppfattning om att det finns en motsättning mellan politikerväldet och svenska folket, en motsättning som ökat med tiden, framförallt genom den katastrofalt misslyckade invandringspolitiken. Detta misslyckande, liksom även klimathysterin, har kunnat pågå i många år, utan att väljarna reagerat. Sen 1990, när invandringsdebaclet började på allvar, har svenskarna haft åtta (8!) tillfällen att kasta sittande politiker ur sadeln, men valt att fortsätta stödja samma politiker, som fortsatt att år efter år föra en politik, som skadar landet Sverige och det svenska folket. En tredjedel av svenskarna anser fortfarande att den sittande regeringen är den mest lämpade att leda Sverige, en av tre! Är svenska folket så korkat, eller hjärntvättat, att det inte förstår sitt eget bästa? Om man säger att svenskarna är hjärntvättade, vad säger det om svenskarnas förmåga att tänka själva, dvs att inte låta sig manipuleras av lismande politiker? Med sådana väljare kanske vi får skylla oss själva.

  Gillad av 1 person

  • heraldikern skriver:

   I svaret ligger att ett av dessa partier haft den regerande ställningen i alltför lång tid och på det sättet haft möjligheten, och tagit den, att marinera samhället i sin egen ideologi både vad gäller i väljarkåren och i myndigheter och institutioner samt inte minst i mediekåren.

   Vi ser, med förfäran, hur rektorer och lärare fungerar som aktivister och likaså tjänstemän, både högre och lägre, som sätter sig över folkviljan och använder sig av avsaknaden av ansvarsutkrävande och straffsanktioner för att trumfa igenom personliga uppfattningar som går stick i stäv med folkviljan.

   Gillad av 1 person

 22. phnordin skriver:

  Din utmärkta Krönika visar med tydlighet att vad Sverige behöver är en Regeringsform som klart avskiljer demokratins maktcentra. Den Amerikanska konstitutionen i mycket baserad på Montesquieus maktfördelningsprinciper har visat sin livskraft. Sverige bör snarast avskaffa 1974 års Regeringsform vars tillämpning är luddig och anpassas efter en nyckfull politisk klass`önskemål

  Gillad av 3 personer

 23. olle reimers skriver:

  FN är ett uttryck för att globalismen finns; endast ett – kanske det mest synliga – men väl maskerade ansiktet.

  FN är det organ via vilket de globalfascistiska intressena kan kidnappa nationella ledare och muta dem att följa det globalfascistiska mantrat.

  Globalismen är ett ekonomiskt intresse. Politiken är dess redskap.

  Politiken har denna inbyggda svaghet: frestelsen för de personer som är valda att falla för löften om ekonomiska lockelser för dem personligen som går stick i stäv med deras uppdrag.

  Kärnpunkten är således den representativa demokratin. Demokrati kan inte längre representeras, den måste utövas av dem som önskar delaktighet. Det som kan och ska delegeras är verkställigheten. För detta krävs kompetenta personer.

  Varje politiskt system måste därför sträva efter att låta valda representanter ha så lite makt som möjligt. I stället ska deras arbetsuppgifter likna styrelsens i ett aktiebolag som har i uppdrag att leverera ekonomiska resultat.

  Gilla

 24. Lasse Forss skriver:

  Globalismen använder mörkning som beslutsmetod. Och eftersom våra ”folkvalda” ser detta som effektivt, och inte har några skrupler, så är det det som ersatt demokratin i Sverige. Ta bara agenda 2030 som genomfördes utan debatt. Avtalet skrevs under av en statssekreterare som alldeles säkert har sin framtid tryggad inom Globalismens FN. Avtalet ”var inte bindande” använde man som argument för att genomföra detta odemokratiska projekt. I avtalet står det, trots att det inte är bindande, att Sverige är skyldig att.., på 27 ställen om jag kommer ihåg rätt. Och nu har Världsbanken krävt att pengar ska krävas in av nationerna för att genomföra Agenda 2030.
  Finns det någon, jag fråga någon som tycker att Sverige ens påminner om en demokrati? Jag kan inte komma på någonting.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.