Lennart Bengtsson: Klimataktivisten som vill ”frälsa” världen

Lennart Bengtsson

I det senaste numret av der Spiegel (Nr 48 23.11.2019) intervjuas Roger Hallam, en av initiativtagarna till klimatrörelsen, Extinction Rebellion. Hallam har släppts ut ur det ökända Londonfängelset Wormwood Scrubs där han hamnat efter att ha stört och äventyrat trafiken på Heathrow med illegala drönare.

I Tyskland har han råkat i svårigheter eftersom han jämför klimatförändringen med Förintelsen och sin egen rörelse med den vita rosen (Weisse Rose, den studentdominerade motståndsrörelsen mot nazisterna).

Även de klimatpositiva journalisterna i der Spiegel tycker att Hallam går för långt när han hävdar att under två generationerna kommer miljarder människor att dö till följd av en uppvärmning på fyra till fem grader. Härtill kommer, enligt Hallam, extremväder till följd av ändringar i jetströmmen att drabba skördarna och leda till masshunger och allmän samhällskollaps. Inte ens IPCC:s främsta experter har lyckats komma fram till detta. Följden blir, enligt Hallam, folkmord och massmigration. När journalisterna tycker att Hallam drar i väg tycker han att de bör skriva en artikel om sambandet mellan klimatförändring och våldtäkter. De menar, naturligt nog, att man knappast kan beskylla en klimatändring för att det under krig begås våldtäkter. Hallam serverar då en fantastisk mening. ”Nein, der Klimawandel ist nur das Rohr, durch das Gas in Gaskammer fliesst” Det är endast mekanismen, genom vilken den ena generationen dödar den andra.

Efter detta får de tyska journalisterna nog när Hallam jämför klimatändringen med nazisterns mord på miljoner judar. Även Ullsteins förlag har distanserat sig från Hallam och stoppat publikationen av Hallams bok som skulle kommit ut måndagen den 25 november.

Hallam redogör för att han för en tid sedan fått uppslag från chefen för Greenpeace som medgav att med pragmatiska metoder kan man inte få till stånd några ändringar eftersom det inte kommer att mobilisera massorna. De kräver mer kött på benen. Hallam hänvisar till de ändringar som den franska revolutionen ledde till. Hallam vill ersätta de rådande statssystemen med medborgarråd och han ser detta som den enda möjligheten för världen att undvika den samhällskollaps som enligt honom blir följden av ett klimatkaos.

I likhet med en del av de svenska klimataktivisterna menar Hallam att demokratin är irrelevant när samhället handlar omoraliskt. Det kan inte rättfärdigas att förstöra livet och grundlaget för livet bara för att det tjänar de egna intressena. Med andra ord: ”Scheiss nicht auf deine Kinder”.

Man kan inte undgå reflektionen att klimatfrågan har blivit den perfekta stormen för allsköns aktivister som vill använda oro och kaos för att flytta fram sina positioner. Klimatfrågan har de normalt ingen susning om men de är beredda att utnyttja den för sina syften att ändra på samhället till någon form av totalitär socialism. Klimatfrågan är där inget mål utan endast ett medel att omforma samhället i en totalitär riktning. Det är av denna anledning som en rörelse som Extinction Rebellion måste bekämpas. Som alltid råder det ingen brist på nyttiga idioter som dras med av sådana fanatiska aktivister. De är de fredagsaktivister som dyker med sina plakat och enfaldiga och ogenomtänkta förslag. Vad de föreslår och vad de vill göra kan mycket väl leda till det samhällskaos som det utgör sig för att vilja förhindra.