Mohamed Omar: Svensk renässans: Den svenska psalmboken

Mohamed Omar

Inför advent och jul kan det vara värt att påminna om den svenska psalmbokens tidigare roll som förmedlare av svensk andlig kultur. Psalmboken var en gemensam sångskatt av hög poetisk och existentiell kvalitet som satte vackra ord på glädje och sorg och som fördjupade människors relation till högtider och årstider. Endast några få psalmer lever idag kvar i vårt kollektiva medvetande. Psalmboken är ett svenskt kulturarv som verkligen förtjänar en renässans.

I vårt land fortsätter avkristningen. Allt färre går i kyrkan, allt färre tror på Bibelns Gud. Kyrkan spelade en stor roll inte bara för tron, utan som traditionsbärare. Kyrkoåret, som började första söndagen i advent, gav varje tid på året sin mening. Det som hände i naturen gestaltades också i psalmer, böner och ritualer. Våra kristna traditioner bygger ofta vidare på urgamla hedniska traditioner, vilka i sin tur vilar naturens grund. Vår, sommar, höst, vinter. Väder och vind. Sådd och skörd. Solen och månen.

När människor gick i kyrkan på söndagarna lärde de sig psalmer utantill. Det gav dem vackra ord som de kunde använda för att tolka och förklara sina tankar och känslor. Människor hade dessa ord gemensamt, så de kunde förstå varandra. Jag är rädd för att när vi förlorar tron, att vi också ska förlora tillgången till detta arv. Men kyrkans kulturarv behöver inte vara beroende av tro. Den som inte delar den traditionella kristna tron kan fylla högtiderna och psalmerna med ny mening. Men vi bör behålla orden, menar jag, annars bryts länken till gångna generationer och även länkarna till varandra, så att var och en talar sitt eget språk.

Den svenska psalmboken förtjänar uppmärksamhet även utanför kyrkans folk. I en svensk renässans skulle jag vilja se förnyat intresse för denna svenska sångsamling. Det rent teologiska inslagen blir ibland påträngande. Har man tålamod med detta kan man uppleva hur den härliga naturpoesin skiner igenom. Dikterna eller sångerna är sorterade under rubriker som ”Kyrkans högtider” där man finner psalmer om advent, jul, påsk, pingst, Alla helgons dag och så vidare. Under ”Tidens skiften” och ”Årstiderna” hittar man poesi som uttrycker känslor och stämningar för varje tid på året. Varje sverigevän bör ha en psalmbok hemma. Numera finns den i och för sig även på Internet. De svenska psalmerna är svensk diktning och tillhör alla svenskar, inte bara de kristtroende.

”I Kyrkan”. Akvarell av Carl Larsson 1905:

Nu är det vinter och årets största högtid nalkas – den 1 december är det den första söndagen i advent. Advent betyder ankomst, kyrkan tänker förstås på Kristi födelse den 25 december. Betyder det att du som icke-troende inte kan fira advent? Betyder det att du inte kan sjunga adventspsalmerna? Nej, du kan till exempel i Kristus se en bild för solen.

Vad firar man på Vårfrudagen? Det är Marie bebådelses dag, alltså dagen då ängeln Gabriel gav hennes nyheterna om att hon skulle bli havande. Men dagen var i äldre dag också dagen för vårdagjämningen, då natt och dag är lika långa och solen går upp rakt i öster. Världen måste ha skapats vid vårdagjämningen då livet vaknar, tänkte kyrkans lärde, och i analogi med detta avlas Kristus, som också kallas ”världens ljus”, just då. På Vårfrudagen är det nio månader till juldagen vid vintersolståndet då Kristus föds. Och samma dag, den 25 december, brukade romarna i hednisk tid fira ”den oövervinnliga solens dag”. Nytt vin i gamla läglar.

Ända sedan sommarsolståndet har dagarna blivit kortare och nätterna längre, men nu vänder ”solhjulet” om. Dagarna blir åter längre. Solen har segrat. Solen är oövervinnlig. År 273 lät Roms kejsare bygga ett nytt tempel åt solen, som invigdes den 25 december. De kristna menade att Jesus var den som verkligen förtjänade att dyrkas under denna tid eftersom han var ”Christus verus Sol” eller ”Kristus den sanna Solen”. Som det heter hos evangelisten Johannes: ”Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen” (1:9). Kyrkorna hade sina altare vända mot öster eftersom öster är soluppgångens väderstreck och Kristi återkomst tänktes i öster.

Ingen vet vad ordet ”jul” betyder, men kanske har det med solen och årstiden att göra. På våra hällristningar från bronsåldern kan man se många hjul som kan tolkas som solsymboler. Och den svenske 1600-talsskalden Samuel Columbus menade att ordet jul hade samma mening som ”hjul” eftersom solen, himlahjulet, då vänder om, det vill säga kommer tillbaka, och dagarna nu börjar bli längre.

Han skrev så här: ”Ock weestu eij hwarför Wij Swänske kalla Juul, Därför at Werldens Lius då wänder om sijn Hiuul”. På modern svenska: ”Vet du inte varför vi svenskar säger jul? Därför att världens ljus då vänder sitt hjul.”

Berättelsen om Jesu död och uppståndelse kan av oss icke-troende ses som en allegori om striden mellan ljus och mörker, mellan sommar och vinter. Vad är den svenska sommaren utan ”Den blomstertid nu kommer”? En kristen hymn, förvisso, men också en skön naturdikt. Och Jesus liknas förstås vid solen:

Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

/…/

Du milde Jesu Kriste,
Vår glädjesol och sköld,
Ditt ljus och hägn ej briste,
Uppvärm vårt sinnes köld.

Psalmen handlar om naturen runt omkring oss, vintern som ger vika för solens makt, men också om vårt inre, hur vårt ”sinnes köld” uppvärms av glädje. I barnpsalmen ”I öster stiger solen opp” åkallas Jesus så här: ”Du solars sol från Betlehem”.

Lyssna här:

Det är från början en dansk psalm, första gången tryckt 1837, och översattes 1912 till svenska av den den berömde biskopen J. A. Eklund. Psalmen har nummer 432 i 1937 års psalmbok och är sorterad under rubriken ”Morgon”, men passar utmärkt som julpsalm, tycker jag:

1. I öster stiger solen opp Och sprider
guld på sky. Hon stiger över bergets
topp, Bestrålar stad och by.

2. Hon kommer från den fagra kust, Där
paradiset låg. Hon ger de gamla liv och lust
Och fröjdar barnens håg.

3. Hon hälsar oss ännu så skönt Från Edens
morgon klar, Där livets träd stod evigt grönt,
Där livets källa var.

4. Hon hälsar oss från livets hem, Där upp
en stjärna rann, Guds ljus, som över Betlehem
För österns vise brann.

5. Och stjärnorna, de buga sig, När dagens
sol går opp, Den sol, som oförliknelig Har bådat
världens hopp.

6. Du solars sol från Betlehem, Hav tack och
lov och pris För varje glimt från ljusets hem
Och från ditt paradis.

Jag är ateist och saknar tro, men jag kommer att tända ett ljus den första söndagen i advent. När vintermörkret är som djupast tänder jag ett ljus och väntar på solens ankomst. Som bekant är veckans första dag uppkallad efter solen och förr talade man om ”söndagsbarn” såsom särskilt lyckligt lottade.

Den grekiske historikern Prokopios som levde på 500-talet berättar att invånarna i Thule, alltså här i Norden, på vintern firade solens återkomst med årets största fest. Enligt Prokopios var nordborna ängsliga för att solen inte skulle komma tillbaka och ett evigt mörker skulle lägga sig över världen. Han avslutar sin korta rapport med orden: sådana är thuliternas seder. Det tycks vara samma rädsla som skildras i Eddadikten Valans spådom, nedtecknad långt efter Prokopios levnad, i dessa rader om Ragnarök:

Solen börjar svartna,
jord sänkes i havet,
från fästet falla
flammande stjärnor;
upp ångar imma,
och elden lågar,
hettan leker högt
mot himlen själv.

En psalm som sjunges i advent, ”Bereden väg för Herran”, handlar om Jesus intåg i Jerusalem. Han mottas med harpospel och sång. Jag föreställer med att solen välkomnades på ett liknade sätt av folket i forntidens Thule som aldrig hade hört talas om gudamänniskans födelse i Betlehem. På tal om harpospel, en av våra stora psalmdiktare, Johan Olof Wallin, blev av Tegnér kallad ”Davidsharpan i Norden”.

Låt dig inte hindras av otro, utan använd, när du firar högtider, och även vid andra tider i livet, glada såväl som sorgliga, de poetiska skatter som finns i den svenska psalmboken.