Bitte Assarmo: Politikeradeln behöver inte nödvändigtvis vara en del av en världskonspiration

Bitte Assarmo

Häromdagen var det någon som sa till mig att jag är en sovande människa som behöver vakna upp. Anledningen var min text om Stefan Löfvens undermåliga framträdande i SVT:s Agenda, och det faktum att jag inte har förstått att det pågår en världskonspiration. Den är Löfven delaktig i och därför har han, och hans politikerkollegor, medvetet satsat allt på att skapa kaos i landet och byta ut dess befolkning. Följaktligen behöver inte statsministern någon som tar honom i örat, som jag föreslog, eftersom det som händer just nu ingår i planen.

Jag måste erkänna att jag är rätt dåligt insatt i de olika konspirationsteorier som florerar. Det är grupper och agendor hit och dit, och utländska affärsmän som strävar efter världsherravälde, och det är inte helt lätt att få grepp om det. Och faktum är att jag inte är särskilt imponerad av det jag hör. Även om jag inte har tillräckligt mycket på fötterna för att hävda att konspirationsteoretikerna har fel så tänker jag att det faktiskt inte behövs en global konspiration för att få politiker att föra in ett land på fel spår. Det räcker liksom med att de är politiker och vill fortsätta vara det. Politikerna har blivit den nya tidens adel, med allt vad det innebär av privilegier och förmåner och vilken adel har historiskt velat ge upp något sådant?

Utan tvekan har Socialdemokraterna medvetet blundat för framväxande klansamhällen, hedersvåld och annat som inte förekommit i det svenska samhället tidigare i modern tid. Men har det verkligen sin orsak i en global sammansvärjning? Det är jag inte så säker på. Jag tror snarare att det beror på att de velat värva röster i de många nya kulturella grupperingar som flyttat hit, inte minst sedan alltfler av de traditionella S-väljarna (de som definierar sig som arbetare) har gått över till Sverigedemokraterna. Idag hittar Socialdemokraterna en stor del av sin väljarbas i invandrartäta områden där det ofta råder sådant som hög arbetslöshet, dåliga språkkunskaper, klanmentalitet och bristande integration – i grupper som är beroende av bidrag och därmed också beroende av ett parti som ser till att dessa bidrag fortsätter komma.

När man tittar på röstfördelningen i landet kan man se tydliga indikationer på att Socialdemokraterna också lyckats med det, något som Patrik Engellau skrev om här på det Goda Samhället efter valet 2018. I Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö fick Socialdemokraterna runt 80 procent av rösterna, Rinkeby nära 77 procent och i den stökiga stadsdelen Vivalla i Örebro fick de 70 procent.

Socialdemokraterna har alltså ett egenintresse i att se mellan fingrarna på det som nu håller på att bryta ner samhället, och att i viss mån hålla sig väl med de kriminella grupperingarna som rotar sig alltmer. Därför har jag inga höga tankar om partiets påstådda strävan efter att ”knäcka gängkriminaliteten”, som statsministern uttrycker det. Men säkert vill man lugna ner den allt hårdare tonen i medierna och bland vanligt folk, och då är det klart att man måste ge sken av att man tar det hela på allvar.

Dessutom utesluter jag inte att Socialdemokraterna faktiskt till viss del tror på det de själva predikar. De har i princip styrt och ställt med Sverige som de har velat i modern tid, och har vant sig vid rollen som det statsbärande partiet framför alla andra. Det har gjort dem verklighetsfrånvända. Någonstans finns därför sannolikt en blind tro på att var och en som kommer hit, oavsett kulturell bakgrund, till sist ska överväldigas av det socialdemokratiska tänkandet, lära sig rösta ”rätt” och bli en genuin svensk socialdemokrat – det gäller bara att visa tålamod och förståelse.

Min slutsats blir därför ungefär följande: För att gynna sig själva, och kunna behålla makten, har Socialdemokraterna fört en politik som gödslat gängkriminaliteten – utan att på allvar förstå, eller bry sig om, hur mycket kriminaliteten faktiskt vuxit och hur snabbt det har gått. Allt för makten, helt enkelt, oavsett hur det påverkar skattebetalarna.

Det gör dem inte till ett bättre, eller mer hederligt parti – snarare tvärtom. Men det gör dem inte nödvändigtvis till en del av en global sammansvärjning.

59 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Politikeradeln behöver inte nödvändigtvis vara en del av en världskonspiration

 1. olle reimers skriver:

  Bitte, det är kanske precis som du säger; du är för dåligt påläst för att förstå hur det här fungerar.

  Ett fundamentalt faktum som man måste ta till sig är att totalitärt världssamfund inte är precis någon nyhet. Romare, perser, grekerr, mongoler, kommunister, Hitler m.fl. har drömt om detta och arbetat aktivt med saken. Romarna lyckades faktiskt hålla den (då) civiliserade världen i ett järngrepp i 800 år; över 20 generationer.

  Den dröm som gäller idag är den som grundlades av Cecil Rhodes ´som på 1800-talet var den store ingenjören bakom det brittiska (närapå) världsherraväldet. Problemet för oss som är födda på hitsidan av WWII är att vi bara sett britterna som hjältar som stod emot Hitler. De kunde på så sätt dölja alla de ambitioner som lett fram till dagens globalism; som alltså härstammar från nämnde britt.

  En avgörande händelse var bildandet av den amerikanska centralbanken FED 1913 på Jekyll Island. Detta skedde i samråd med de främsta företrädarna inom bank och industri i USA påhejade av Rhodes. Så småningom samordandes alla de viktiga centralbankerna i London med dessa intressen vid huvudet.

  Dessa intressen är idag den världsglobalistiska rörelse vi alla ser sprida sig via Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations, Trilaterala kommissionen, FN, EU, Världsbanken, m.fl. samt medierna.

  Den enorma makt dessa krafter har använder de bl.a. till att övertyga politiker om den globala agendan. Alla viktiga svenska politiker och näringslivsföreträdare har varit med på flera av dessa hemliga möten.

  Vi ser resultatet av bearbetningen på två sätt: alla de bisarra förslag om invandring som denna grupp har presterat och på hur de inblandade personerna kommit ut på andra sidan med en fet dollarbunt.

  Kära Bitte: läs på!

  Gillad av 7 personer

   • Erik skriver:

    Fredrik;
    Frågan är ju hur de som har makten fått makten. Stora kapitalägare och deras företag/banker har tillsammans organiserat sig i diverse globala ”intresseorganisationer” som Olle räknar upp. De bearbetar de politiska organisationerna,partierna,genom stora ekonomiska bidrag och annat,för att få ett inflytande över dem. De stödjer diverse organisationer som direkt eller indirekt jobbar för det dessa stora kapitalägare/banker/företag vill. De kontrollerar en stor del av media samt även film och musikindustrin och kan använda även dessa för sina egna intressens skull.
    Vad detta ska kallas går säkert att diskuteras men visst bedriver de ett aktivt arbete för att tillgodose deras egna intressen.
    Jag kallar det gärna för konspirationsverksamhet,för de konspirerar mot demokratin och vanliga medborgare. De vill bygga upp ett samhälle dör de själva styr,direkt ich indirekt genom sina politiker som går i deras ledband. En modern form av fascism=korporativism,fast globalt.

    Gillad av 6 personer

   • tc skriver:

    Jag ser att hänga upp allt på globalister som en sorts mental snuttefilt, därutöver så fråntar det alla inblandade från lägsta aktivist till högsta Löfven från ansvar, någon annan styr. Därutöver, alla som lägger stor vikt vid detta, vad skall göras? Det ser man sällan eller aldrig. Med detta inte sagt att det inte finns globalister som agerar precis som beskrivs och dessutom samarbetar, men jag får känslan att det är som en sökan efter den heliga gralen.

    Gillad av 3 personer

  • ERROL skriver:

   Löjeväckande konspirationsteorier. Vem som helst kan i efterhand göra fullständigt meningslösa disparata nedslag i historien och påstå sig se mönster och underliggande samband.

   I Reimers fantasivärld så kan utvecklingen, för dagen, tydligen härledas till de perfida britterna och Cecil Rhodes.

   Slika teorier har inget förklaringsvärde – däremot underhållningsvärde. Tack, Olle!

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Jag citerar Sixten Johansson här nere.

    ”Jag ansluter mig till vad Olle (06:06), Erik (08:28) och Pllay (06:26) beskriver. Metaforiskt är det som om ekonomiska maktmedel, övervaknings- och kontrollteknik, massmedia och dagens elitära skikt sitter som hopkopplade ringar i någonting som liknar en sakta roterande centrifug eller cementblandare. Alla ledningsfunktioner och sektorer i samhället sugs efter hand in i denna blandare. Utifrån maskineriets förljugna axiomsystem och sin egen inbyggda logik kommer de automatiskt att malas ner till något infantiliserat verklighetsfrånvänt och värnlöst.”

    Möjligen kan man använda en annan metafor, lite mer banal kanske: spindelväven som byggs upp under hundra år.

    Tips: läs Jacob Nordangårds bok om Rockefellers. Där kan man få några bra pusselbitar!

    Gillad av 2 personer

   • ERROL skriver:

    Försök gärna motsatsvis att med dina ”specialhistoriska” kunskaper förklara hur danska politiker lyckats stå emot britterna, Cecil Rhodes och ”dollarbuntar” från globalisterna. Hur är det möjligt? Har danskarna en form av agens som svenska politiker saknar? Bjuds de inte in på vissa möten i sekreta sällskap, är Danmark inte med i FN?

    Kan det ha att göra med Danevirke, den försvarsvall som började anläggas redan på folkvandringstiden mot övriga Europa?

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Tänkandet och diskussionerna kan bli redigare om man ibland håller i sär tre kategorier: (1) faktiska mänskliga aktörer och organisationer, (2) kända psykofysiska drivkrafter, (3) verksamma psykosociala och ekonomiska mekanismkomplex.

   Själv vet jag för lite om (1) och lägger det åt sidan. Men den som vet att maktökande drivkrafter (2) och mekanismer (3) existerar, inser att många aktörer av olika dignitet givetvis kommer att drivas av och utnyttja dessa, t ex förstärka dem, lättast i exploaterbar destruktiv riktning.

   Jag ansluter mig till vad Olle (06:06), Erik (08:28) och Pllay (06:26) beskriver. Metaforiskt är det som om ekonomiska maktmedel, övervaknings- och kontrollteknik, massmedia och dagens elitära skikt sitter som hopkopplade ringar i någonting som liknar en sakta roterande centrifug eller cementblandare. Alla ledningsfunktioner och sektorer i samhället sugs efter hand in i denna blandare. Utifrån maskineriets förljugna axiomsystem och sin egen inbyggda logik kommer de automatiskt att malas ner till något infantiliserat verklighetsfrånvänt och värnlöst.

   Jag läser just nu en genomgång av vad som redan på 70-talet var känt om massmedias stora uppsättning av verktyg för att indoktrinera i en gemensam ideologisk och psykosocial riktning. Redan då var alltså medvetandeindustrins indoktrineringskapacitet oroande stor, men sågs ändå som naturlig. Under de senaste 50 åren har den finslipats, förstärkts med maktmedel och utnyttjats dagligen. Resultaten ser vi numera varje dag.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Om priset styr resurser så finns det en mekanism för hur vinstintresse och låga priser och hög efterfrågan driver investeringar till nya. Dynamiskt sker förändring i systemen dvs. det är vad som ger genomslag när ny teknik börjar exploateras affärsmässigt t.ex. mobiltelefoner dvs. risk jämfört med potentiella intäkter. Vetenskap och teknik är avgörande för tillväxten i moderna ekonomier, för produktivitetsökning, men det räcker inte utan det är den affärsmässiga exploateringen, kommersialiseringen av ny teknik som driver förändring och tillväxt. Det är inte endast inom nya områden utan processen avser även befintlig produktionsapparat när den ersätts med effektivare produktionsprocesser som sänker kostnaden.

    Konkurrensen på marknaden är den faktor som begränsar vinstuttag och samtidigt driver tillväxt och effektiviseringar dvs. om man inte investerar så blir man omsprungen.

    Aktörer på marknader strävar att minska konkurrensen, skaffa sig storleksfördelar, påverka sin egen nischmarknad mm-

    Gilla

  • Lars skriver:

   Cecil Rhodes upptäckte drottningen av Sabas sk guldgruvor, men det var transmutationsteknik och tidsresor som var grunden för Salomos visdom och drottningens herravälde. Cecil Rhodes insåg att imperiebyggandet från 1500-talet och framåt byggde på otillräcklig teknik och for framåt i tiden där han mötte Rockefeller. Tillsammans utsåg de den då icke födda Soros att vara agent och denne for till revolutionens Paris och intrigerade för att kunna Servera Marie Antoinettes huvud på ett fat. Syftet var att väcka engelsk reaktion och rensa vägen för Napoleon och de stora krigen på den Europeiska kontinenten och syftet var att lägga grunden för kontinental systemet som medförde fred under 100 år och nationers uppkomst, men syftet här var att lägga grunden för första världskriget, som egentligen bara var grunden för andra världskriget, som gav judeutrotning och det i sin tur skapade jordmån för skapandet av Israel. Soros for framåt i tiden till den stora finanskrisen 1907 som Harry Morgans bank räddade med kapitalinjektioner, men Soros insåg tillsammans med Rockefeller och Rhodes att det var knappt med pengar, så han organiserade, efter ett besök i Israel, Federal Reserve för att skapa en centralbank, bankernas bank. för att minska risken för finanskris. Rhodes tyckte det började bli för stelt, så han stöttade akademiker som förespråkade klassisk ekonomisk teori att alla marknader självläker och utsåg Soros till att driva spekulation på börserna, som kraschade 1929. Syftet var att bereda väg för andra världskriget och göra slut på det brittiska imperiet och låta det amerikanska segla upp, för kriget mot kommunismen, som tjänat sitt syfte, stod nu på dagordningen.

   Cecil Rhodes var den förste som åkte tillbaka till framtiden.

   Gillad av 1 person

 2. pllay skriver:

  Den som påpekar intressegemenskap kallas ofta konspirationsteoretiker.
  Att gemensamt planera och genomföra brott är att konspirera.
  Att vara snabbfotad och vända kappan efter den för tillfället mest lönsamma vinden är omoraliskt men minst lika vinstgivande som brottslighet, dock endast en opportun intressegemenskap.
  För närvarande finns intressegemenskap mellan den maktbärande politiska klassen, oberoende av torgförd politik, det bidragsberoende kollektivet och administrationen av detta kollektiv, nyliberalismen, flyktingsmugglare, miljöaktivister, socialister, migranter och globalister.
  Detta är inte en konspiration utan en för de inblandade lönsam intressegemenskap, där en för alla, alla för en gäller.
  Ingen planering utan fingret i luften och snabba fötter, där vindens riktning bestäms av aktivister inom MSM världen kring.
  Trender föds vid universitet i USA, sprids över världen av MSM, fångas upp av fingertoppskänsliga strateger inom etablissemanget och serveras den nyhetshungrande marknaden.
  Ett flöde av ackumulerade resurser från landets nettoskattebetalande folk till intressegemenskapen, ingen konspiration, bara en dränering av landets resurser, kultur och framtid.
  Gamar som festar på det blödande landet långt uppe i norr, när endast benen återstår av kadavret flyger de mätta vidare. Girighetens triumf.

  Gillad av 11 personer

 3. Anders Lundin skriver:

  Att inte ens alternativmedia gräver i alla dessa politikers, ledarskribenters, journalisters etc bankkonton, är för mig en gåta.
  Visst handlar det om röstboskap åt vänstern och att de liberala vill sänka löner och trygghetssystem i vårt land, men att detta endast är förklaringen, håller jag som osannolikt.
  De måste helt enkelt inkassera bra med pengar från islamistiska och globalistiska organisationer. Av det enkla skälet att så galna och mentalt nedsatta kan inte alla dessa personer vara, så att de inte förstår det enorma lidande massinvällningen orsakar vårt land.

  Gillad av 4 personer

 4. Aurora skriver:

  Bra analys. Det var länge sedan S var ett parti för svenne. Men på senare tid ser vi att även nysvenskar, som inte vill bli cementerade i bidragsberoende utanförskapsliv, överger S. Dags är dags för pension, Löfven.

  Gillad av 1 person

  • Axel skriver:

   Löfvens Agendasvammel. Bergsjön i Göteborg byggdes till största delen mellan 1965- 1970.
   Inflyttningen till detta område bestod till största delen av vita Svenskar. Denna stadsdel hade ingen överrepresentation av skjutningar på den tiden.Så ej i Biskopsgården där jag bodde under den tiden. Vilken också till största delen beboddes av vita Svenskar. Vi medborgare kräver att en statsminister talar om fakta i samhället och inte ljuger för oss .Vi är inte så dumma som du tror.

   Gillad av 1 person

  • Leon skriver:

   På måndagskvällen talade statsminister Stefan Löfven på ett öppet möte i Garveriet i Floda, Lerums kommun. När åhörarna ville ställa frågor till Löfven var de tvungna att skriva ned sina frågor på en lapp för att sedan ge den till S-personal – som valde ut vilka frågor statsministern skulle svara på.

   Frågor som vilken korv tycker du är bäst godtogs. På den nivån befinner sig tydligen vår statsminister,

   När Socialdemokraterna och deras väljare Prioriterar så blir resultatet detta.
   1. Islam.
   2. Islamska Imamer.
   3. Islamsk Massinvandring.
   4. Isis-mördares rätt att få vistas fritt ute i våra samhällen under Skyddade identiteter.
   5. Moskéer.
   6. Ökad Islamsk invandring.
   7. Avståndstagande från kristna värderingar.
   8. Anpassning till Islam genom att inskränka på det egna folkets möjligheter att öppet yttra sina tankar om Islam och hur de själva drabbats av den.
   9. Fri körkortsutbildning till Korantroende.
   10. Införande av Islamska Helgdagar i landet.
   11. Nu ska det satsas ytterliga på våra utanförskapsområden, vilket betyder på ren svenska att, Islam normer kommer att slås fast än hårdare i dessa områden.
   12. Mm, M,m.
   13. Men inte med en enda bokstav hörs det något om att nu skall vi satsa något på vårt eget folk. Ja inte i en enda fråga kommer Svenskens intresse på tal i Socialdemokraternas Munnar. Ja det måste få varje Svensk att inse,

   Att i Socialdemokraternas värld saknar Svensken helt värde och är inte ens värd namnet att nämna i socialdemokraternas värld.

   Gillad av 1 person

 5. lenam skriver:

  Dessa globala konspirationsteorier uppstår på grund av att det är så svårt att förstå hur vårt största politiska parti väljer att inte företräda sitt eget folk utan hellre väljer att företräda alla andra folk från hela världen. Dessa människor har också getts företräde till bostäder och gratis tandvård som invånarna själva inte har tillgång till. Ett bra tips till alla partier är att bedriva en politik som inte föder konspirationsteorier. Gör om och gör rätt!

  Gillad av 3 personer

 6. tom crean skriver:

  Jag tycker att det allvarligaste felet som den typen av ”dissidenter” som Bitte tillhör gör är när de lite lätt glider över ”utan att på allvar förstå, eller bry sig om”, som förklaring på hur ett folk förråtts. Jag tror detta går till kärnan av problemet, till och med innan den socialistiska indoktrineringen under 1900-talet och framåt. Vad menar jag? Jo jag menar att denna kamp är urgammal, den handlar om männniskor kan vara fria, fria att tänka själv, fria att ansvara för sina handlingar. Detta är en specifikt europeisk idé, i alla andra politiska system så saknas friheten. Friheten att tänka själv är av naturen given, grekerna kallade det en naturlag, men det var förbehållet en tänkande klass, kristendomen utvidgade detta att gälla alla, även de som inte tänker så bra, och visade en väg till att vi kan vara fria människor ansvariga för våra egna handlingar. Om vi vill!

  Så jag ser denna tidens konflikt som en kamp för friheten, det kan verka som något annat men motståndaren visar sitt ansikte allt mer tydligt, aktivister, vänster, ekofascister, liberaler, pk-ister, nazister och kommunister, vad har de gemensamt, att vi skall buga för ofriheten i något störres namn, men detta större bygger inte på fritt tänkande om naturen, utan dogma, som några få skall tolka för oss.

  Så att inte tillerkänna Löfven hans frihet, hans frihet att vilja detta, och därmed som fri människa bära ansvar för detta, och sitt straff, är att spela motståndarens spel.

  Löfven vill ha det så här.

  Gillad av 8 personer

 7. Ulf skriver:

  Tror S drivit denna politik för det fungerat. Medierna har ju strukit dem medhårs ingen kritik har trängt fram tvärtom.
  S tycker nu att ingen kunde förutse våldet som t ex jag förutsåg för väldigt många år sedan.
  Det handlar om att S lever i en föreställningsvärld. Allt man behövde göra var att kolla på USA eller Israel men då fungerar inte deras hjärnor för då tror de att sakers tillstånd där beror på något helt annat och kan inte ske i Sverige.
  När Palme dog gjorde S honom till ett helgon och all självrannsakan uteblev. Det får de betala för nu verkligheten är här och några globala konspirationer finns inte bara korkade människor.

  Gillad av 2 personer

 8. Laura skriver:

  En snäll och välvillig människa har svårt att riktigt tro att andra kan vara onda och illvilliga. En person som bara vill leva sitt liv ifred har svårt att förstå dem som gillar att ha makt över andra. Någon som är nöjd med sig själv och sitt liv känner inte igen sig i dem som hatar sig själv och andra och lever för att hämnas. En ängslig person förstår inte dem som riskerar livet för en kick. En sanningsenlig person förstår sig inte på sociopater och lögnare. En naiv person begriper inte att andra kan vara förslagna, utan hittar bortförklaringar till oönskade resultat. Öppna och ärliga personer tror inte på konspirationer. Men konspirationer behöver inte sve ut som hemligt planerade illdåd utan kan döljas i nedskrivna i deklarationer, program och avtal, som finns att läsa för dem som söker. För dem som orkar vara vaksamma. Den stora allmänheten informeras däremot bara om utvalda delar som låter gynnsamma för samma allmänhet.
  Socialdemokratin har tidigare i sitt partiprogram haft med målet om förstatligande av alla samhällets delar, om jag minns rätt, bara med olika formuleringar anpassade efter tidens anda. Vanliga sosseväljare har ju nöjt sig med att deras parti ändå har samstyrt landet tillsammans med storföretagen i decennier, så inte skulle väl idėn om socialism och totalitärt styre kunna bli partiets riktning och mål? Nog måste väl en röst på S vara en röst för frihet och demokrati?
  Nej, det är det inte. Den styrande klicken inom S, den som Johan Westerholm kallar Bommersviksvänstern, ångar just nu på med alla sina aktivister och aktivistgrupper och statsmedia för att montera ner resterna av frihet och demokrati. Om inte de ”naiva” gråsossarna inom partiet desarmerar den här klicken som styr nu och om inte svenskarnas missnöje blir tydligare och mer kännbart, så är risken att det nu upplevda uppvaknandet bara blir en flämtande liten låga, som dessa onda och makthungriga kommer att lyckas stampa på och släcka. Det är jag rädd för.
  Vi som tillhör motståndsrörelsen mot totalitarism, islamisering och överstatlighet, måste just nu bli mer arga och missnöjda och orka spåra och söka efter dolda motiv och handlingar och klä av etablissemanget. Ifrågasätta och jaga på, inte slå oss till ro igen. Även fast vi själva är snälla och vill väl och bara vill leva ifred. Eller just därför förstås.

  Gillad av 10 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    DU måste väl ha tänkt tanken? Du har ju inte kommit fram till dina konspirationsteorier av dig själv. Du har läst om dem. Varför skall vi inte tro, om det nu finns en världskonspiration, att världskonspirationen har hittat på konspirationsteorierna som du har läst om, att det är en del av det system varmed de styr dig? Hur kan du lita på dina sagesmän när du inte litar på dina egna ögons vittnesmål?

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Fredrik Östman; konspiratörerna själva förnekar varje form av konspiration; givetvis.

    Men tänk ett steg till: om man ser det som en spindelväv som byggs upp under en mycket lång tid i det här fallet kanske 150 år eller mer, där det finns en inre kärna av ett fåtal familjer där familjeöverhuvudena känner varandra personligen som redan, via ekonomisk makt på olika plan, har grepp över ett antal regeringar, särskilt sådana som har valda representanter utan egna förmögenheter, genom att organisera verksamheten väl, bit för bit kan bygga in styrfunktioner, som dem jag nämnde härovan, kan utöva mer och mer makt.

    Det centrala styrmedlet är pengar. Andra är olika former av utpressning bl.a. grundade på deltagande i pedofilistiska utsvävningar, filmade ritualer på de finaste universiteten, vanlig hederlig ”honey trapping” m.m; som i kombination med ett bra belöningssystem till dem som sköter sig och en effektiv mördarorganisation för dem som inte gör det skapar lydiga kadrar inom de centrala statsförvaltningarna. Härtill kommer ett monopol inom medierna.

    Wallenbergs devis: att vara men inte synas är en viktig nyckel till framgången.

    Donald Trump är korkad nog att ha tagit på sig ledartröjan för att vända på steken. Bakom detta ligger ett helt livs studier av hur den här styrningen går till. Han har varit tillräckligt nära för att kunna bära vittnesmål och nu utrustad med maktmedel för att kunna dra draperiet åt sidan. Han har i vart fall skrämt upp etablissemanget tillräckligt för att de nu ska försöka att med alla medel att göra sig av med honom utan att helt avslöja sig själva.

    Medelklassen börjar vakna upp. Frågan är om det är tillräckligt när indoktrineringen av den yngre generationen gått så långt som den har.

    Gilla

 9. CG skriver:

  Du har rätt Bitte, de som håller på med den här typen av konspirationsteorier saknar för det mesta basala kunskaper om hur världen fungerar. Den bristande kunskapen ersätter de med sagor i ett försök att få ett grepp om verkligheten.

  Det som hänt i Sverige, och i själva verket i alla demokratier, är att de flesta som ger sig in i politiken inte gör det av en vilja att förbättra samhället. De söker en karriär som kan skapa en god inkomst. Det är inget nytt historiskt sett, något liknande skedde t ex inom kyrkan under medeltiden. De enda karriärvägar som stod till buds för en man inom de övre klasserna var en militär eller kyrklig. Den första krävde fysiskt mod och hård träning, den andra inte. Ett sent exempel är Talleyrand som mig veterligen inte var direkt religiös, jag tror han bevistade endast en gudstjänst, men likväl blev präst med målet att bli biskop.

  De som idag ger sig in i politiken är inte intresserade av några globala konspirationer, de är fullt upptagna med att konspirera mot partikollegor för att uppnå fina poster inom sin organisation. De har inget intresse av att förbättra samhället och även om de skulle vilja saknar de kompetens för detta.

  Att delta i en global konspiration kräver faktiskt att man har ett intresse utöver sig själv, att man är beredd till personlig uppofffring för att nå ett högre mål. Är det någon vettig människa som tycker att den beskrivningen stämmer för de politiker som befolkar 7-klövern?

  Gillad av 4 personer

  • tc skriver:

   Jo, men vem betalar Reinfeldt idag? Jag läste att hans inkomstuppgifter är sekretessbelagda. Istället så är det ju uppenbart hur mycket EN PERSON kan styra, Reinfeldt och Lööf är ju exempel, får då denna person löfte om utbetalningar en faktor 10-50 över vad de annars tjänat så kan man påverka mycket genom få personer.

   Så en bättre förklaring är att S genom socialism och sitt beroende av en underklass haft incitament till massinvandring, men M, C och L? Varifrån kommer incitamentet? Att knäcka välfärdsstaten genom massinvandring och gå under själv på kuppen, vad är det för affärsstrategi? Nej, det är nog så att globalisterna fann de hävstänger de behövde i Reinfeldt och cohortes.

   Gillad av 10 personer

   • Niklas skriver:

    Incitamentet kom från tanken att massinvandringen skulle medföra en stor ökning av arbetskraften och därmed möjlighet att sänka lönerna samt tvinga undersåtarna till sämre arbetsvillkor även i övrigt.
    På köpet hoppades man knäcka fackföreningarna.
    Att sen de ledande politikerna inom Alliansen inte tillhör de vassaste knivarna i lådan gjorde att de inte räknat med att de invandrare vi fick var inte de som ville arbeta hört för att få det bättre,de nöjde sig med vad bidragen gav dem i ökad levnadsstandard.
    Hur många företagare har inte utnyttjat massinvandringen för sitt eget företags vinnings skull?
    Hur många företagare(och andra mer välbärgade) har inte utnyttjat massinvandringen för sin egen privata vinnings skull (hushållstjänster m.m,)
    Räcker inte det som incitament ?

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Niklas, tror du på det själv? Jag är medveten om att det är den planterade förklaringen som Reinfeldt gärna vill att vi skall tro på, men inte behövde man betrakta särskilt många av de som kom (2-3 stycken räckte) för att veta var detta skulle sluta, alla visste vem som fick bidrag och redan innan jugoslavien så var det klart att invandrarna var en kostnad och levde på VIK och röstade S, utan invadringen så hade S och V varit utraderade idag och M kunde gjort vad de velat. Fortsätt du tro på Reinfeldts version om du vill.

    Gilla

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Ja, Niklas, precis samma som de hoppades på genom EU-medlemskapet. De vill inte göra jobbet själva att besegra SAP. De hoppas på en riddare på vit springare som gör det åt dem. De är jungfrur hela högen. Prisgivna åt draken.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Der räcker med att man blir övertygad om att ett antal snövita jungfrur väntar som belöning i stället för de eviga straff som blir följden om man inte sköter sig.

   Tittar man på Sverige så gäller det för partierna att hålla greppet om statskassan och se till att man har de nycklar som passar för att man ska kunna belöna sina vasaller.

   Du inser också lockelsen för Domuskassörskan att få vara med på den internationella scenen och behandlas som en drottning i stället för att ägna sig åt en latmask till karl och ohängda ungar i Filipstad?

   Gilla

 10. Jan Andersson skriver:

  Det är mycket enkelt att förklara S-partiets dominans i förorterna:

  1. Invandrarna kan svenska dåligt. Bokstäver är helt annorlunda och vi läser från fel håll.

  2. Invandrarna vet inte vad ett politiskt parti är eftersom det inte finns något i deras ursprungsländer.

  3. De har lärt sig att känna igen ordet SOCIAL på skyltar och kuverten i brevlådan och vet att det är därifrån pengarna kommer.

  4. När de skall rösta finns det valsedlar med bokstäverna SOCIAL på och andra som saknar det ordet.

  Gillad av 9 personer

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Jag håller med dig, Bitte! Att vara del av en global sammansvärjning kräver en strategi och en övergripande samordning som jag inte tror socialdemokraterna om att kunna klara av. Däremot kan det mycket väl vara så att de föses eller luras i en viss riktning som styrs av högre intressen. Lite ungefär som den gamla ”fredsrörelsen” som inspirerades från Östblocket utan att dess företrädare nödvändigtvis förstod sammanhanget.

  Fast vi ska inte begränsa den här diskussionen till socialdemokraterna. De andra partiernas agerande är faktiskt märkligare (jag lämnar V och Mp åt sidan här – de är antingen stödtrupper till S eller redan infiltrerade av islamism). Sverigedemokraternas exempellösa framväxt har ju möjliggjorts av de gamla partiernas , så kallade borgerliga, närmast gränslösa inkompetens. De har ju, i samarbete med socialdemokraterna, fullt medvetet skapat det moderna Sverige. Men medan socialdemokraterna ändå tycks ha någon strategi om hur de ska kunna vinna på detta genom att attrahera invandrarröster så står de andra partierna med skäggen i brevlådan. De har svikit de gamla väljarna men har ingen strategi för hur de ska värva nya. Resultaten ser vi i opinionsundersökningarna. Finns det sammansvärjningar vars enda syfte är att befrämja total inkompetens?

  Att moderaterna nu halvhjärtat flummar lite om krav på mer ordning betyder ingenting. Om socialdemokraterna ändå visar sig vara insyltade i sammansvärjningar så är moderaterna troligen det än mer.

  Gilla

 12. Kräftgång bakåt - politiken tvingas vönda skriver:

  Svensk politik befinner sig idag vid en vändpunkt. Zenit har nåtts. Under decennier har en utbudspolitik förts. Man har lovat och genomfört reformer. Olika grupper har fått förbättringar. Cyniskt sagt har politikerna fungerat som försäljare som köpt röster via skattemedel. En löftespolitik särskilt synlig under en valrörelse. Men utbudspolitiken gick till slut för långt. Det skedde när den kom att omfatta folk från främmande länder. Utan att de bidrog med eget arbete. Distinktionen mellan egna medborgeliga rättigheter och skyldigheter – och mänskliga rättigheter – gick över styr. Det är svårt att tillgodose världens totala behov med hjälp av en liten svensk befolkning. Nu tvingas politikerna upphöra med all utbudspolitik. Den äldre inhemska balansen är rubbad för överskådlig framtid. Politiken vänder. Nu gäller kräftgång bakåt. Innan växeln framåt är möjligen att lägga in igen – i en osäker och avlägsen framtid. Reparationen efter en otyglad migration blir inte lätt. Närmast en omöjlig uppgift. För hur säljer man in reperation av eget förstörelsearbetet? Från och med nu gäller räddas det som räddas kan. Det kommer att blir mycket svårt att vinna val genom att marknadsföra återuppbyggnaden av ett egenskapat ruinlandskap. Den uppvisning Stefan Lövfen gav prov på i teveprogrammet Agenda bådar inte gott. Han vägrade att kalla en spade för en spade. Han rundade alla kulturella, etniska och religiösa problemkomplex genom att helt skylla på socioekonomiska faktorer. Som om vi fortsatt levde på Skå Gustavs tid, i barnbyn Skå. Där allt handlade om socialt arv – med svenska ungdomar på glid. I en helsvensk miljö. Att all utveckling sedan dess stått still. Som om vår migrationspolitik inte alls existerade. Inget parti kommer att vinna val på att kommunerna ekonomiskt går på knäna. Alla utom SD bär ett ansvar för detta. Samtidigt pågår en maskering av skattehöjningar med hjälp av miljöavgifter, för att fortsatt bekosta migrationens sämre effekter. På sikt hjälper det inte att skrämma upp folk med Armageddon. Som om miljöskatter skall rädda klotet från värmedöden. Man kan föra människor bakom ljuset en viss tid, men inte hur länge som helst. Folk tycker inte om att bli lurade. Varken av politiker eller vanliga försäljare.

  Gillad av 2 personer

 13. Bo Svensson skriver:

  Konspirationer med sikte på världsherravälde finns det ju bevisligen ett par tre stycken. – Men de har en sårbar punkt där man kan sätta in stöten: Det finns inget vettigt att använda denna allomfattnade makt till.

  Hade jag haft total makt, skulle jag snarast möjligt gjort mig av med den via en genomtänkt rättsordning och vad som kännetecknar en väl fungerande sådan, är att makten är helt decentraliserad ute bland de aktiva.

  Utan rättsordning blir allt en meningslös sörja och under en rättsordning lönar det sig att göra rätt och straffar sig att göra fel.

  Att de som styr utvecklingen just nu, är antingen galna och perversa eller förvirrade, bevisas av de rådande reglerna för migration, där straffet för att göra allting rätt blir att mista sitt livsrum och belöningen för att misslyckas med det mesta blir att få rätt att breda ut sig på mera förtjäntas bekostnad.

  Gilla

 14. Daylight66 skriver:

  Jag tror du har helt rätt Bitte. Det där med global sammansvärjning tror jag inte på. S är alldeles för maktgalna för att vilja lämna över rodret till någon annan. Du har rätt om anledningen till ”invandrarrösterna” också. En vännina till mig från Armenien berättade att när hon kom till Sverige blev hon ”tillsagd” av invadrare som redan bodde här att rösta på S, för att dom gav mest i bidrag. Hon har noll koll om politik. Så hon röstar för bidragen. Har hört ett flertal andra invadrare sagt liknande saker.

  Gilla

 15. Lars Strömberg skriver:

  Vi vill gärna tro att stora problem ska bero på komplicerade saker. Konspirationer, list, dolda agendor, avancerade samband och kopplingar.
  Är det helt uteslutet att vanlig (jäkla) förvirring kan vara den rätta förklaringen?
  Den förklaringen är förstås inte särskilt spännande.

  Gillad av 1 person

 16. MartinA skriver:

  Se en ordinär säsong av Robinson för att få en inblick i hur människor fungerar politiskt. Så där håller vi på. Hela tiden. Ju mer pengar och ju mer människor involverade, desto mer rafinerade blir våra ”pakter”.

  Gilla

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, om dessa konspirationsteorier blir jag inte övertygad. Visst finns det mäktiga personer som vill styra världen på sitt sätt, men samtidigt finns det en uppsjö av folk som vill något annat.

  Jag tror att världen styrs mera av politiska ideologier, gärna med religiös prägel för att värva fanatiska följare. Det tydligaste exemplet är förstås islam. En global massrörelse som har miljoner mer eller mindre fanatiska anhängare! Kommunismen var ett annat exempel under 1900-talet, men som numera avslöjat sig i världens ögon.
  Den har tyvärr lyckats forma en uppdaterad version , ”Kommunismen 2.0” alias PK-sekten, som för närvarande hemsöker oss i väst, speciellt i Sverige!

  PK-sekten har exploaterat västvärldens ideologiska tomrum, där den kommit att ersätta traditionell kristendom i människors sinnen.

  I och med beslutet om ”mångkultur” 1975, har svenska makthavare försvurit sig åt att lyda under PK-sekten. Detta galopperande vanvett får allt svårare följder, och SD har nu äntligen blivit stort nog att hota PK-sektens dominans i landet. Det lär bli ett styvt arbete att röja upp efter detta.

  Gillad av 3 personer

 18. Jan Hyllengren skriver:

  ”Utan tvekan har Socialdemokraterna medvetet blundat för framväxande klansamhällen, hedersvåld och annat som inte förekommit i det svenska samhället tidigare i modern tid. Men har det verkligen sin orsak i en global sammansvärjning?”
  I hela stora västvärlden pågår den invandring som leder till det som räknas upp här ovan? Slump?

  Gillad av 1 person

 19. Christer L skriver:

  Angående globalisterna: När man berömmer sig av sin skepticism och samtidigt motiverar den med hur litet man brytt sig om att sätta sig in i frågan, då har man inget att säga, Bitte. Så varför detta intetsägande? Och utöver detta om globalismen var det intet nytt. Synd att du inte läser oss.

  Gillad av 1 person

 20. Hemlaren skriver:

  Någon konspiration tror jag inte på. Däremot har jag sett bevis för att högt uppsatta ledare inom islam uppmuntrar emigration till Europa, allt för att sprida tron och att ta över världsdelen.
  ”Vi ska inte erövra Europa med vapen, utan med barnvagnar”.
  Vi kan vänta oss ännu fler immigranter, främst från svarta Afrika, där befolkningsexplosion råder.

  Gillad av 1 person

 21. Johan skriver:

  Bitte det räcker nog dessvärre inte med att stirra sig blind på svensk politik för att skapa sig en uppfattning utan man behöver nog tänka mer globalt. . När det gäller S förlust av väljare inom arbetarklassen till bl.a. SD stämmer det förvisso och även att man rimligtvis jagar en ny identitet och nya väljare. Fredrik Reinfeldt, som eldade på migrationen, gjorde det nog inte för att få fler bidragstagande väljare till M, möjligen då för att utsätta välfärdsstaten för en överbelastningsattack. Vilket har lyckats.
  Men faktiskt har hela västvärlden utsatts för en överbelastningsattack och det är inte de svenska Socialdemokraternas verk.
  Sedan har olika västländer hanterat det på olika sätt och Sverige sticker där ut på sitt speciella vis får man nog påstå.
  Jag är ganska övertygad om hur det hänger ihop men mitt stalltips är att de inte kommer lyckas med mer än att skapa ordentlig oreda inom vissa regioner globalt. Eller snarare har det redan lyckats.

  Gilla

 22. Kalle skriver:

  Mikael Dambergs presskonferans i dag, vilken skall ge oss trygghet i framtiden. Regeringen skall tillsätta en utredning som skall beröra 34 punkter för att bättra på tryggheten. Utredningen skall presenteras 2021 i Maj. Därefter skall förslag läggas för omröstning. Troligen läggs dessa (trygghetsförslag) strax innan valet 2022. Finns Sverige kvar i nuvarande form vid den tidpunkten . Troligen inte, svennar, gilla läget.

  Gilla

 23. Hedningen skriver:

  Jag tror signaturen Laura i kommentarsfältet ovan redan satt fingret på den springande punkten här. Här råder inte alls någon ”Världskonspiration” – det kan man inte påstå, men däremot en högst lokal konspiration av Bommersviksvänster, samt andra lokala klickar och grupperingar inom partiet, som till exempel ”Tro & Soldidaritet”. Detta, i förening med en liten styrande nomenklatura i just Sverige, respektive svenska media är förklaringen till hela fenomenet, och det smutsiga politiska spel som nu dagligen utspelas i vårt land.

  Svensk socialdemokrati är inte längre någon betydelsefull röst i Världen, om de nu någonsin varit det. Utöver det muslimska brödraskapet i Egypten, och några andra tveksamma allierade typ PKK, de nordiska broderpartierna och enstaka aktörer i de forna öststaterna, har de få, om ens några allierade. Margot Wallström lyckades i rollen som utrikesminister göra sig till en svuren fiende med såväl Israel samt Saudiarabien – samtidigt – en bedrift, som ingen förut lyckats med. Nuvarande Ministär har som vi vet väckt stor ovilja i såväl Kina som Nordkorea, och man kan knappast anta, att vi utöver några få nationer i EU har så värst många vänner kvar. Varken Mr Trump eller Gospodin Putin är såvärst vänligt inställda, och skall man lyckas med några särdeles världskonspirationer, måste man först och främst ha stöd från the powers that be.

  För det andra behöver man pengar – massor av pengar – och dessutom en begåvningsreserv av skickligt folk, som kan arbeta för den tilltänkta konspirationen, förslagsvis i media. Sådan lojalitet kan förstås köpas, men skall man vinna den globalt och inte bara lokalt, finns det större behov av snabba cash än vad vår kära Nomenklatura disponerar. För det tredje behövs verksamhet på fler än ett fält, en verkligt framgångsrik Världskonspiration måste nämligen lyckas vara aktiv på livets alla områden. I realiteten är det nog bara ett fåtal stater, samt ett litet fåtal industriella aktörer, som disponerar sådana resurser. Katolska kyrkan och islamisterna räknas heller inte riktigt – deras arméer är för tillfället inte tillräckligt stora, trots lokala hjälpare.

  Clausewitz, den kände militärteoretikern, sade en gång att ”kriget är en fortsättning av politiken, fast med andra medel”. Skall man erövra Världen gäller det att ihågkomma detta, men än hellre – som Gospodin Putin själv – komma ihåg att detta gäller även BAKLÄNGES , dvs Politiken är en fortsättning av kriget, fast med andra medel… och media, samt ekonomi är just de ”andra medel” som i så fall krävs i den lokala ”maktportföljen”. En svala gör ingen sommar, lika lite som en galen Greta. En greta uppbackad av Soros och media gör lite skillnad – i väst – men ignoreras i öst, samt i uländerna…

  ”The only thing power respects, is POWER” sade en gång min mångårige idol, Malcolm X…

  Gilla

 24. Göran Holmström skriver:

  Konspiration eller inte. Giriga idioter som samverkar över planeten.
  Det kan ju kallas en konspirationsteori, eller att likasinnade parasiter hittat ett gemensamt mål att åka snålskjuts.
  Personligen skiter jag i vilket! Men på detta är jag benhård.
  Folk som inte bär sin egen vikt kan likaväl försvinna från planeten Jorden!
  Utveckling på denna tanke, visst ska vi ta hand om puckade exemplar samt handikappade. Men några speciella förmåner ska dom absolut inte ha!
  För det är just det tänket som får aktivisterna att härja och styra över dom som bär dubbla ok,
  deras önskan att åka snålskjuts döljs i utsatta grupper.
  Lösningen är, sätt ut varenda aktivist , feminist samt genus pajas i skogen. Låt dom klara sig på bästa vis.

  Gillad av 2 personer

Lämna ett svar till Kalle Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.