Patrik Engellau: Utpressning

Patrik Engellau

Dagens Nyheter rapporterade nyligen att det blir nedskärningar i fyra av fem kommuner nästa år. Tidningen har forskat noggrant och kommit fram till att det beror på att kommunernas intäkter inte är tillräckligt stora för att klara utgifterna. (Vad skulle det annars bero på?)  

Tidningen har forskat särskilt noga på Uddevalla kommun där ”alla delar kommer att behöva dra åt svångremmen”. Även skolan. Tidningen har intervjuat en lärare i kommunen som också är fackligt huvudskyddsombud. 

Vad kan en lärare tillika fackligt huvudskyddsombud ha för instinkter i en fråga som denna? Den härskande järnaxeln i Sverige består av politikerväldet, det välfärdsindustriella komplexet samt komplexets klienter. Järnaxelns huvudmotståndare består av den nettoskattebetalande medelklassen som försörjer makthavarna och deras drabanter och anhängare.  

Om medelklassen får ekonomiska problem så vet den att den själv måste reda upp sin situation ty annars blir det värst för den själv. Om makthavarna får ekonomiska problem inställer sig en annan logik. Då vänder de sig till medelklassen och säger att ”det här blir värst för dig”. Mycket riktigt gjorde läraren tillika huvudskyddsombudet just detta. Hon sa enligt Dagens Nyheter att hon var ”orolig för att besparingarna ska leda till sjukskrivningar och sämre undervisning”. 

Det uttalandet är väl inget konstigt, säger du kanske, det är väl självklart att kvinnan formulerar sig på det sättet, varför uppmärksamma det? Ja, det är självklart men tänk på vad det innebär och tänk på hur olika riggat det är för olika samhällsaktörer. Lärarinnan hotar med ”sjukskrivningar” och ”sämre undervisning”.  

Om lärarna får fler arbetsuppgifter blir de ”frustrerade och tar till helger, kvällar och annan ledig tid för att försöka upprätthålla en viss nivå. Och det leder rätt in i en sjukskrivning”. Om lärarinnan hade talat klarspråk rakt i ansiktet på den medelklassare som försörjer henne så hade hon sagt så här: ”Om du inte plockar fram mer pengar så kommer jag att sjukskriva mig på din bekostnad. Då får du ingen undervisning till dina barn men du kommer att få betala mig i alla fall”. Medelklassaren förstår, om han inte insett det tidigare, att han är torsk. Vad som än händer drabbar det honom. Om han får svårt med sin egen försörjning så är det värst för honom själv. Om kommunen får svårt med sin försörjning är det också värst för medelklassaren själv.  

Jag säger inte att det är något fel på lärare eller andra kommunalanställda. Jag säger inte att de skulle vara lata eller olämpliga på något annat sätt. Jag säger att vi står inför ett system som är riggat för att sätta medelklassaren på pottkanten vilket slags slarv eller felbeslut som politikerna än begår.  

I själva verket är de kommunanställdas reaktioner logiska och fullt begripliga. Räddningschefen i Uddevalla kommun säger att ”vi inte kan leverera samma prestationer som tidigare år” om budgeten trimmas. ”Den politiska beställningen och verkligheten stämmer snart inte överens… Det enda som återstår att göra är att lägga ned två brandstationer. Med allt som vi vet om hur avgörande det är att vara snabbt på plats vid en olycka eller brand vore det förödande.” 

Skyll dig själv, medelklassare. Har du lämnat ifrån dig kontrollen över ditt liv till ansvarslösa ombud som inte själva behöver ta konsekvenserna av sitt fögderi, så kallade politiker, så får du räkna med att brandkåren inte hinner fram om det tar eld i din villa. Vad är det med det? Det är ju bara samma sak som att polisen inte ingriper när du får inbrott.