Richard Sörman: Vilken tillit förtjänar Fredrik Reinfeldt?

Richard Sörman

Fredrik Reinfeldt tycker inte om att danskarna har upprättat gränskontroller mot Sverige. Vi måste ha tillit till varandra säger han. Det är livsfarligt att inte ha tillit. Reinfeldt borde verkligen läsa på vad tillit är och hur det fungerar. Han har själv lyckats rasera det mesta av sitt politiska tillitskapital. Tillit existerar inte i ett vakuum. Tillit är något man förtjänar.

I ett redan berömt uttalande gjort på svenska mässan i Göteborg kritiserar Fredrik Reinfeldt danskarna för att de nyligen har upprättat gränskontroller mot Sverige. Vi måste ha tillit till varandra säger Reinfeldt. Det är tillit som gör världen öppnare. Vi och dom-tänkande är livsfarligt. Vi måste hålla fast vid vår öppenhet.

Han är inte lite fräck Fredrik Reinfeldt. Att danska regeringen vill kontrollera vilka människor som rör sig över bron till Köpenhamn är ett direkt resultat av den omfattande kriminalitet som kommit med den svenska massimmigrationen. Fredrik Reinfeldt uppmanade oss att öppna våra hjärtan. Det gjorde vi (eller vissa av oss i alla fall) och fick gängkriminalitet och bombattentat på köpet.

Reinfeldt har rätt i att tillit är en omistlig del av ett välfungerande samhälle. Har människor tillit till varandra vågar de samarbeta; de vågar ingå avtal, de vågar be varandra om hjälp. Tillit gör människor mindre rädda. Tillit skapar dynamik.

Men vad är det då som brister i vår förre statsministers resonemang? Svaret är enkelt. Tillit kan existera endast i den mån som tilliten faktiskt belönas. En utbredd samhällelig tillit blir inte till i ett vakuum. Den förutsätter att människor har något att tjäna på att skänka sin tillit till andra och att de risker de tar när de gör så inte är för stora. Det måste finnas en grogrund för tilltro och förtroende för att tilliten ska kunna slå rot. Och uppenbarligen tycker inte danskarna längre att det är värt att skänka någon tillit till Sveriges förmåga att hålla reda på vilka individer som tar bilen över bron för att gå på Ströget och tugga pølse.

Tillit kan med andra ord inte kommenderas fram. Det räcker inte att uppmana danska politiker att känna tillit till Sverige för att de faktiskt ska känna någon tillit till Sverige. Och det här är andra sidan av myntet. Tillit är något som förtjänas. Danmark har tidigare haft tillit till Sverige, men nu har man inte det längre. Vad kan det bero på herr Reinfeldt? Har du inte anledning att självkritiskt granska dina egna förehavanden? Tillit är ett förtroende. Det är ett förtroende som inte ska missbrukas.

Som vi redan har sagt så många gånger här på Det Goda Samhället måste allting i livet hanteras med måtta och förnuft. Och det verkliga problemet i Sverige är inte att vi brustit i tillit: Vi har varit för generösa med tillit. Ja även tillit måste sättas in i ett sammanhang och praktiseras med urskillning. Att ha för mycket tillit är att vara godtrogen, lättlurad, dumsnäll och naturligtvis ”naiv”. ”Vi har varit naiva” får vi höra ett par gånger i veckan i Sverige nuförtiden. Det skulle lika gärna kunna heta: ”Vi har varit för tillitsfulla”.

Vi har framför allt varit för tillitsfulla när det gäller främmande människors förmåga att hantera vår svenska tillit. Kommer man från ett land där tilliten till system och till individer som inte ingår i den egna familjen eller klanen är betydligt lägre än i Sverige är det självklart svårt att ställa om till ett nytt system. ”Det där är ju bara fördomar, säger någon. Är du rasist eller? Det ska väl vara lika för alla! LIKA FÖR ALLA!” Tyvärr är det inte så enkelt. Människor som kommer hit från väsensskilda kulturer har inte våra förutsättningar att vilja eller kunna hantera våra former av tillit. Den samhörighet de kan tänkas känna med det svenska samhället är heller inte densamma vilket gör att de inte är lika motiverade att förvalta den tillit de får.

Janne Josefsson har i Uppdrag granskning visat hur det fuskas rejält med LSS-bidrag till personlig assistans i Sverige. Till stor del är det människor med invandrarbakgrund som står för det organiserade bedrägeriet. Av 184 LSS-brott som hade dömts i domstol var nästan 70 procent var utlandsfödda (sedan tillkommer de som tillhör andra generationens invandrare). Fusket möjliggörs bland annat av bristande kontroll. Med andra ord möjliggörs det av för stora mängder tillit. För att ta ännu ett exempel har vi allvarliga problem med den radikala islamism som sprids i svenska moskéer. Vi har låtit en främmande och just nu potentiellt livsfarlig religion etablera sig fritt i Sverige eftersom vi valt att ha tillit till människors goda avsikter. Tillit, tillit, tillit. Vi har haft obegränsade mängder av tillit.

Hur många känner idag någon tillit till Fredrik Reinfeldt? Han om någon har väl visat hur man som individ kan bränna det mesta av personligt tillitskapital. Tillit är något man förtjänar. Tillit förutsätter vilja och förmåga att leva upp till andras förväntningar. Svenska politiker har aldrig haft lägre förtroendesiffror i modern tid än just nu. Det är välförtjänt. För att förtjäna vår tillit är det bättring som krävs. Omgående. Och vad vi vill se mer av är urskillning och realism. Inte vackra principer.