Patrik Engellau: Ubåtar och klimatkompensation, framför allt det senare

Patrik Engellau

En skeptisk människa som jag misstänker alltid fejk news, inte i första hand i de små sammanhangen som när folk förklarar hur många unika besökare de har på sin blogg eller följare på Facebook – där kan man alltid göra ett standardavdrag på några tiotals procent – utan framför allt i de stora sammanhangen där man själv inte har någon specialkunskap att lita till utan bara tidningsreportage och kanske en och annan forskningsrapport.

Ryska miniubåtar som kränker svenskt territorium är ett bra exempel. Dem har jag aldrig trott på. Kring 1990, när frågan var som hetast och tidningarna tidvis knappt skrev om annat, vågade jag inte torgföra mina dubier. På den tiden tog man en större social risk om man kom ut som ubåtsskeptiker än om man idag förklarar sig för islamofob och Trumpanhängare. (Nu har det blivit annat ljud i skällan. Svenska Dagbladet har nyligen förtjänstfullt avslöjat att den senaste ”bekräftade ubåten” från 2014 var en instrumentboj tillhörig vädertjänsten SMHI.)

Klimatfrågan är för mig ungefär som de ryska miniubåtarna, bara oändligt mycket mer komplicerad eftersom den rymmer lager på lager av oklarheter. Ett exempel är klimatkompensation, ett begrepp som får min klentro att gå i spinn. När jag senast flög med SAS försökte bolaget klämma mig på frivillig betalning för att klimatkompensera men ingen kunde förklara hur mina pengar skulle göra någon skillnad. Det kändes som avlat. Man skulle betala för att göra sig skuldfri. Men jag litar inte mer på avlatsbrev utfärdade av SAS än jag hade litat på avlatsbrev som emitterats av 1500-talspåven Leo X. I båda fallen krävs stark tro för att förtrösta om den utlovade effekten.

Hela idén med klimatkompensation – tror jag, allt som följer ska tas med en nypa salt ty systemet är diffust och svårtillgängligt och jag kan ha missförstått; läs gärna en grundkurs i form av den här artikeln i Dagens Nyheter  – uppstod ur Kyoto-protokollet och lever vidare i Parisavtalet. Tanken är enligt sjätte artikeln i Parisavtalet att det företag eller den individ som vill minska sin skuld för utsläppta växthusgaser, till exempel på grund av en flygresa, ska kunna betala för att någon annan, troligen i ett annat land, ska minska sina utsläpp av växthusgaser eller suga upp dem och gömma dem (det senare kallas ”negativa utsläpp”). Det kan hända att någon planterar träd i Mexico eller bygger ett vattenkraftverk i Vietnam för den avlat som den svenske flygresenären erlägger.

Här börjar svårigheterna (jag stödjer mig på en rapport från det tyska Öko-institutet utan att vara säker på att jag fattat allt rätt, se själv).

För det första vet man inte om trädplantering eller ens vattenkraftverk alltid är så bra för klimatet men om vi struntar i det så är ett första villkor för att det ska vara någon mening med avlaten att det finansierade projektet inte hade blivit av utan avlaten. Det kallas bland miljöproffsen för att projektet ska vara ”additionellt”. Om projektet inte är additionellt, utan alltså skulle ha genomförts även utan avlaten, så får det inte utfärdas några avlatsbrev avseende det projektet.

Detta väcker frågan om vem det är som utfärdar och säljer avlatsbrev, alltså klimatkompensation. I Parisavtalet förklaras följande:

A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for use by Parties on a voluntary basis.

Jag besvärar mig inte med att översätta för det skulle antagligen bli ännu knepigare att tolka. Men jag tycker mig ana att det betyder att det kanske i varje land ska startas någon sorts institut som identifierar godkända projekt, emitterar avlatsbrev för att sälja till exempelvis SAS som säljer vidare till dig som är resenär. Om ett projekt minskar utsläppen med 100 ton koldioxidekvivalenter kanske det utfärdas 100 avlatsbrev för ett ton vardera till ett pris per ekvivalent som bestämts i Paris.

Här vaknar min inre terrier. Det låter som en ny byråkrati som ska tjäna pengar på att kränga avlat som byråkratin själv till viss del får behålla. Det står så i Parisavtalets sjätte artikel, sjätte paragraf:

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.

Jag har jobbat i byråkratin så jag vet vad ”administrative expenses” betyder. Det betyder byråkratens lön. Jag ser i andanom hur olika intressenter börjar slåss om de pengar som SAS-resenären betalat. De som jobbar på avlatsbrevstryckeriet och den stat som ska ”möta kostnaderna för anpassningen” i första hand. Kanske blir det också en peng över till projektet som representerar syndaförlåtelsen, om det nu är en trädplantering eller något annat.

Öko-institutet, som verkar hederligt om än svårtolkat, säger att det finns två fallgropar i den här hanteringen. Den första är just additionaliteten. Om projektet hade kommit till stånd utan avlaten har ju avlaten inte bidragit med något extra och får därför inte räknas. På mig låter det som om avlatsbrev bara får säljas om de handlar om att finansiera olönsamma projekt eftersom lönsamma projekt troligen hade genomförts i alla fall.

Jag tänker på byråkraten som ska tillverka avlatsbrev baserade på olönsamma projekt för att sälja till SAS-resenärer. Det måste vara en ganska jobbig uppgift. Det är sannolikt inte så svårt att hitta lönsamma projekt som är uppe och snurrar och verkligen har haft kostnader som kan ligga till grund för nyemitterade avlatsbrev. Men stabila olönsamma projekt kan vara svårare att hitta eftersom de har en tendens att ganska snart gå i putten. Ingen kan begära att byråkraten själv ska starta ett garanterat olönsamt trädplanteringsprojekt för att kunna sälja avlatsbrev så han får ihop till sina ”administrative expenses”, det vill säga sin lön. Om jag vore han skulle jag försöka stoppa in lönsamma projekt i verksamheten som inte har någon särskild effekt på utsläppen av växthusgaser men väl på byråkratens lön. För en sann byråkrat är detta nytta nog.

I det perspektivet kan man förstå att Öko-institutet är så upptaget med att undersöka att projekten verkligen är ”additionella”. Och mycket riktigt, säger en cyniker som jag, är de inte det. Institutet har undersökt 7 418 klimatkompensationsprojekt för vars finansiering det sålts avlatsbrev. 85 procent av projekten får underkänt i bemärkelsen att utsläppsminskningarna inte är additionella. Två procent av projekten får godkänt för att de bedöms som additionella. Resterande 13 procent av projekten är av tvivelaktigt värde.

Den andra fallgropen vid sidan av additionaliteten, säger Öko-institutet, är att bedöma hur många ton växthusgaser som på grund av projektet inte far ut i atmosfären. Här måste finnas hur många intressekonflikter som helst. Byråkraten och projektledaren har rimligtvis starka incitament att överdriva för att kunna sälja fler avlatsbrev. Hur ska sådant kunna kontrolleras?

Sammanfattningsvis kommer institutet fram till följande:

Resultatet av vår analys är därför att CDM (Clean Development Mechanism, alltså hela den beskrivna verksamheten med klimatkompensation) fortfarande har grundläggande defekter vad gäller miljömässig tillförlitlighet (environmental integrity).

Öko-institutets rapport publicerades i mars 2016, alltså för mer än tre och ett halvt år sedan. En ”partner” i studien, vilket antagligen betyder finansiär, var Stockholm Environment Institute (SEI) via sin amerikanska samarbetsorganisation med samma namn. Den kände miljöprofilen Johan Rockström var VD i SEI åren 2004 – 2012. Han efterträddes av professor Måns Nilsson som också är ordförande i den amerikanska avdelningen. Varför har inte någon av dessa – eller vem som helst på det till stor del statsfinansierade SEI – talat om vad de kommit fram till i sin studie, nämligen att klimatkompensationen som den hittills bedrivits på det hela taget har varit en bluff?

76 reaktioner på ”Patrik Engellau: Ubåtar och klimatkompensation, framför allt det senare

 1. Rolf Wasén skriver:

  Det grundläggande problemet är att det är koldioxidens skadlighet är obevisad. Det skulle kunna vara tvärtom. Även om det vore fallet så undrar jag om vi verkligen kan styra klimatet så att det blir ”gott” eller mindre ”ont”. Ja för vilka?

  1,03 kr i klimatkompensation stod det på min biljett. För vad egentligen? Upp till bevis! Det räcker nog med skatter nu.

  Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Det är väl i stället så att koldioxidens nödvändighet är den som är bevisad.

   Det skadliga ligger väl snarare i att vi människor drar i oss en massa syre i onödan när vi andas. För detta bör vi klimatkompensera. Det verkar mer logiskt.

   Gilla

 2. Observatör skriver:

  Rätt när det gäller parisavtalet. Fel när det gäller u-båtarna. Jag förstår att Patrik inte har legat i flottan. Det vore tjänstefel av GRU:s specialförband om man inte regelbundet övade ”skarpt” på svenskt vatten samtidigt som man testade den svenska beredskapen. Risken för upptäckt är tyvärr, och av lätt insedda skäl, minimal.

  Gillad av 6 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Vi fick utbildning på Hinden Mil mi 24,
   Samt Spetznaz på fjälljägareskolan.
   Gällande Hinden så var rådet spring och göm er sagt med ett flin.
   Spetznaz sågs som bland det bästa i militärväg, där var taktiken om det skulle bli skarpt läge att ligga lågt och köra gerillakrigföring sabotera och fördröja,
   Bland dom finaste minnena jag har är från militärtjänsten.

   Gillad av 5 personer

  • bejji skriver:

   På tal om Ryssland så har idag internetkanalen ”rt.com” en artikel (på engelska språket) om våldet i Sverige, särskilt attackerna med handgranater, där man jämför Sverige med Kosovo och då icke till svensk fördel. Man citerar också vice statsminister Isabella Lövin, som tidigare i år sade att Sverige är ”hoppet för resten av den demokratiska världen”. Kommentarerna till artikeln är inte nådiga mot svenskarna, som bl.a. råds att kalla in kineser och ryssar för att rensa upp bland våldet i landet.

   Gillad av 7 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Självklart måste ryska ubåtar ha varit inne i svenska vatten och spanat under många år, för att vara förberedda vid ev. krig. Om inte annat så för att ha kartlagt våra vatten i förväg för att kunna gömma sig från NATO i neutralvatten vid ev. konflikt med västmakterna, då Sverige kanske skulle vara neutralt. Ryssarna har ett självklart behov och motiv att kunna utnyttja grannländers vatten. Det är ju deras bakgård. Ubåtsspaning är mer naturligt än lastbilsspaningarna och tavelförsäljarna. Ubåtssmygningarna har ju säkert till 99% kunnat genomföras oförmärkt.
   Ryska tavelförsäljare har ju under många år knackat på hos svenska stridspiloter och kartlagt deras bostäder, detta har självklart väckt mycket mer uppmärksamhet och inte kunnat göras hemligt. Trots det har man haft fräckheten. Dagarna, timmarna före kriget skulle piloterna fått hembesök av avrättningspatruller förstås.
   Ryska lastbilar har ju under många år kört omkring och kartlagt svenska vägar och broar och naturligtvis även våra utspridda flygsträckor i skogarna där vissa vägar är kraftigt breddade och raka för att kunna användas av våra egna stridsflygplan vid krig. Har själv sett sådana för länge sedan på udda platser på små vägar. Före satellitfoto-tiden måste ryssarna köra runt och kartlägga vårt land för att vara förberedda och kunna utarbeta färdiga anfallsplaner.
   Jämför hur USA:s militär kartlade Cubas vägar och topografi 1960-62 för en eventuell invasion.
   Planer finns alltid för alla tänkbara scenarios hos stormakterna. Minns att DN en gång printade en stor Europakarta med inlagda Sovjetiska mål för atombomber som kommit ut. Det var kanske runt 1991-93 efter murens fall eller så. Bl. a. Köpenhamn var ett mål för vätebombfällning med ringar för effektnivåer omkring ground zero. Planer fanns. Tack och lov aldrig effektuerade.

   Gillad av 4 personer

 3. tom crean skriver:

  Jag måste då återigen peka på att vi spelar helt på motståndarnas villkor, det har först på senare tid fullt ut gått upp för mig att aktivister nu bestämmer överallt. Vi står som upptryckta kring eget mål i handboll och aktivister flyger runt oss och gör japanare hela tiden, till och med när de vinner spelar de fult. Vi måste bli medvetna om att vi spelar efter motståndarens villkor, vi tar deras premisser för givna och slår till reträtt och försöker försvara den inre muren. Vi måste finna nycklar som sätter stopp för anfallet och låter oss formulera en egen anfallsplan istället. I detta fall är nyckeln att CO2 är BRA för livet på jorden, ENBART BRA, därutöver så är det JORDEN SJÄLV som står för ökningen av CO2, DÄRUTÖVER så är det i tropiska icke-industriella regioner som jordens nettoemission av CO2 sker, på kallare industriella breddgrader så ABSORBERAS CO2 av världshaven. Se satellitbilderna av CO2 absorption och emission:

  Så ALLT ÄR LÖGN, låt oss nu omgruppera och anfalla istället.

  Vi måste inse att västvärlden håller på att gå förlorad, och Sverige är först, till ett nätverk av aktivister, i ohelig allians med superrika globalister. Der vi tror är demokrati är inte det, utan demokrati blir bara en täckmantel för de som spelar ett helt annat spel: socialister och andra totalitära utopister. De spelar för att vinna makten och vi spelar demokrati. Utgången är given om vi inte anfaller.

  Se aktivisterna.

  Gillad av 24 personer

  • miketheviking skriver:

   Tack Tom.
   Du ger hopp!
   Känner precis som du kring detta spel efter falska regler som satts upp.
   Motståndarsidan spelar fult och fuskar hela tiden. De är så uppfyllda av att ändamålen helgar medlen och de manipulerar.
   Att som hedersmän med ridderliga ideal slåss mot en sådan fiende är tröstlöst. Nåd leder till en dolkstöt i ryggen.

   Inga fångar framöver.

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ” —- JORDEN SJÄLV som står för ökningen av CO2, DÄRUTÖVER så är det i tropiska icke-industriella regioner som jordens nettoemission av CO2 sker, på kallare industriella breddgrader så ABSORBERAS CO2 av världshaven. Se satellitbilderna av CO2 absorption och emission”

   Jag tycker du svamlar. – En blandning av nonsens och sådant som saknar relevans i sammanhanget.

   Gillad av 1 person

   • tom crean skriver:

    Jaha men du saknar naturvetenskaplig träning så din ofokuserade kritik saknar relevans: du vet inte vad du talar om med andra ord. Du bemödar dig inte ens att se videon.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Jag hinner inte ta del av hans bevis innan de är borta men hans poäng är väl att havens emission av co2 historiskt kommer som ett resultat av ökad temperatur istället för tvärtom.

    Oroande eftersom ökad co2-halt ger förstärkt växthuseffekt och ökad temperatur som ger ökad emission o s v. – Vad är det som hejdar denna självförstärkande uppvärmning? – Frågar man sig. – Det återstår att utreda.

    Att haven har en betydande buffringskapacitet är ju lugnande men koldioxiden från fossila bränslan stannar kvar i hav+atmosfär och är ett bekymmer värt att begrunda.

    Gilla

   • tom crean skriver:

    Jag lärde mig att hålla tyst om jag inte fattade, eller fråga, inte komma med egna osubstantierade påståenden, var gick detta fel för dig? Är något för svårt för dig acceptera det. Jag hade förklarat om du inte varit så otrevlig.

    Du gjorde så att jag tänkte ut en ny teori idag som jag tycker mig se på DGS, om folk skiljer mer än 25 punkter i IQ, eller G så kan personen med X-25 inte förstå alla X poänger. Så tror jag det förhållet sig med oss. Jag gissar på 115-120.

    Gillad av 2 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Rätta mig om jag har fel: såvitt jag förstår utgår även Salby från att co2 är en växthusgas som har egenskapen att bidra till att värme inte strålar ut. Varför skulle han annars försöka föklara varför just den co2 som människan släpper ut absorberas och därför inte….? Med detta sagt vill jag inte säga att han har fel, för det kan jag inte bedöma. Tvärtom hoppas jag att han har rätt.

   Gilla

   • tc skriver:

    Hej aktivist, jag ser dig.

    Mycket kul att du avslöjar dig, jag vill gärna dra andras uppmärksamhet till detta skolexempel på hur aktivister tänker. Lägger ni märke till hur aktivisten endast funderar på hur man kan sprida osäkerhet, och antar att Salby drivs av att endast vinna en strid, inte finna sanningen. Aktivister förstår helt enkelt inte sanningen som drivkraft. Avslutningen är också typisk, man ljuger och låtsas att man önskar att motståndaren kanske har rätt. Aktivister önskar så klart ALDRIG att motståndaren får rätt.

    Tack herr aktivist. Jag ser fram emot fler inlägg.

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Koldioxiden utgör 0.04 % av atmosfären. Vidare vet man att molnbildning gör att den enda kända värmekällan inte får samma effekt på uppvärmningen av jordytan. Ökad uppvärmning av haven bidrar till ökad molnbildning.

    Varför de 0.04%-en skulle ha en avgörande betydelse för planetens överlevnad återstår att bevisa. Än mindre vet vi om människor kan göra något åt saken, även om så vore fallet. Minst vet vi om effekterna av flygskatt.

    Gillad av 2 personer

   • Nyfiken Gul skriver:

    Elisabeth, tack for ditt papekande
    ”centerpartisterna som tog flyget till sin stämma och försvarade sig med att man hade klimatkompenserat.”

    Har de verkligheten klimatkompenserat? Hur? Hur mycket 5%, 25%, 100%? Har nagon kolla.

    Samma vals av den dar lille brittiske killed som sjunger (?) och som flog Harry och Megan till sin private island med sitt privata flygplan. Hur kan media lata kandisar med de ”ratta” asikterna komma undan med sina logner?

    Nyfiken Gul

    Gillad av 1 person

   • Martin skriver:

    Så eftersom du inte själv kan övertyga dig om att klimatkompensation funkar, låter du bli att göra någonting alls? Med stolthet sparar du ett par hundralappar? Och med stöd inte av kunskap, utan av lite allmänt tyckande väljer du att tvivla på klimatkrisen, när alla som faktiskt ägnar sina liv åt att sätta sig in i frågan gång på gång förklarar att och varför den är ett reellt hot mot mänskligheten? Tack och lov finns det en ny generation av människor som faktiskt bryr sig om framtiden. Ni som väljer arrogans baserat på okunskap marginaliseras.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Martin, en annan aktivist, som vill att vi ska ge vika för propaganda.

    Själv föredrar jag vetenskapliga bevis: för det första för att det verkligen är en katastrofal uppvärmning på gång och att den orsakas av mänsklig akivitet samt för det andra att någon av de föreslagna åtgärderna i så fall skulle få någon annan märkbar effekt än att vi alla blir fattigare och att demokratin avskaffas till förmån för globalistintressena.

    Gilla

  • sva990 skriver:

   Det du föreslår kräver självförtroende, djärvhet och förmåga att stå hela distansen trots obehag. Man måste som Patton sa fortsätta framåt ut ur eldgivningen och aldrig ens tänka tanken att retirera. Många svenska män och kvinnor tror att allt snart kommer att lösa sig till det bästa för vi lever ju i världens bästa land och ”vi har det ju trots allt ganska bra i Sverige”. Hur skall man få personer som resonerar på det viset att agera när de inte ens vill acceptera att vi står till midjan i skit som ledaren för de lurade spermierna på marsch uttryckte det.

   Gilla

  • Martin skriver:

   Och vad är det ädla syftet med er ridderliga kamp? Att ni ska få fortsätta bränna fossiler utan ökade kostnader? Eller värnar ni om stackars chefer inom oljeindustrin?

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Att väcka oss upp från denna eländiga kamp om att få greppet om våra själar, kroppar och plånböcker.

    Klimatfrågan är det perfekta redskapet för att sätta människor i ett tillstånd av skräck och få henne att sluta att tänka och därmed överlåta alla beslut till andra.

    Vi kämpar mot diktaturen. Varför skulle vi inte det?

    Gillad av 1 person

  • Rudolf Bengtsson skriver:

   Inte bara Miljöagendans hittepåhot hotar oss!

   Fullständigt aningslöst låter vi Islam breda ut sig,
   etablera sina brofästen, Moskéer, utan mer än sporadiskt motstånd…

   Bara att fråga oss hur många kyrkor skulle vi tillåtas finansiera, bygga,
   nere i MENA-regionen?

   Vi tillåter EXAKT lika många etableringar här)))
   Problemet är löst!

   Islam kan INTE jämföras med någon annan religion!
   Det är en invasiv religionsideologi, som strävar efter världsHERRavälde!
   Oförenlig med västerländsk civilisation!

   Dags att inse det!
   Snart är det för sent!

   Gillad av 4 personer

 4. tom crean skriver:

  Vad gäller miniubåtar så tänker jag så här, det är möjligt att försvarets ”bevis”var lögn, jag har legat i flottan och vet vilka klåpare där fanns, jag var faktiskt med om kanske det enda myteri i den svenska flottan i modern tid. En matros försökte strypa kaptenen. En annan kille skulle i fängelse vid muck. Det blev bara jag själv och en kille till kvar efter de andra blev hämtade som ensamma fick köra båten med befäl till Muskö.

  Det finns dock mer under solen och jag frågar mig varför skulle Sovjet INTE köra miniubåtar på svenskt vatten? Det är ju deras bakgård.

  Gillad av 14 personer

  • Nysralk skriver:

   Och varför skulle inte NATO trigga den svenska försvarsviljan genom att i smyg skicka in ubåtar på svenskt vatten? Särskilt om man visste vad Sovjet höll på med.

   Gillad av 3 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Precis, det är en hypotes i Pelle Neroths dokumentär om mordet på Olof Palme:

    Under Kalla kriget NATO:s farhåga om ett ökande sovjetiskt inflytande i Östersjöområdet.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Efter mordet intervjuades bland andra George HW Bush, som vid den tiden var Reagans VP och tidigare CIA-chef. Han sa: ” Olof Palme was a good man, a VERY good man”. Sällan har de orden klingat mer skrämmande än när de kom ur hans mun.

    Alla inflytelserika politiker som har predrikat fred – som just nu Trump försöker – är ett dödligt hot mot det militärindustriella komplex som är kärnan i Deep State USA.

    Man har försökt bli av med Trump på alla tänkbara sätt. Bara ett återstår.

    Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Varför skulle inte NATO också köra ubåtar på våra vatten?
   De betraktar ju dem som sina liksom vår försvarsminister gör (rejält betald av Pentagon).

   Gillad av 2 personer

 5. Therese skriver:

  Miljöförstöring har funnits länge på vår Jord,förmodligen ända sen de första människorna uppstod här. Det är ett problem som vi måste försöka åtgärda så mycket som möjligt. Renare avgaser/utsläpp,ej skräpa ner i naturen,m.m.
  Klimatförstörning är så vitt jag förstått något annat,en fråga som jag tyvärr inte behärskar utan överlåter till de som ev.gör det.
  Det Patrik skriver om avlatsbrev för att med gott samvete kunna fortsätta smutsa ner naturen är underhållande och bra att det tas upp,personligen tycker jag det verkar som hyckleri att är man bara tillräckligt förmögen så är det okay att fortsätta smutsa ner naturen om man betalar några kronor i botgöring. Tack för varningen om SAS,nu är jag förberedd inför nästa resa.
  Men vad jag egentligen vill ta upp är varför denna debatt om miljön och klimatet blivit så framträdande senaste året. Personligen tror jag det har att göra med att etablissemanget och sjuklöverns politiker insett att invandringsfrågan är ett ämne som ökar stödet för SD och därför måste bort från dagordningen. Och väldigt många av våra problem i Sverige kan hänföras till massinvandringen,dess konsekvenser ser vi på nästan alla områden har bidragit till förfallet i vårt land.
  Utom på ett område,miljö/klimatproblemen.
  Man kan knappast påstå att massinvandringen förorsakat miljö och klimatproblem. Alltså ett perfekt ämne att fokusera på för etablissemanget i deras försök att komma i från deras ansvar för massinvandringens konsekvenser. Att SD sen dessutom inte är så skickliga i detta ämne(jag är ett litet men bra exempel på det) gör det hela enklare för PKmedia och statsTV att få ut deras propaganda.
  Där tror jag förklaringen ligger i medias enorma fokus på miljö och klimatfrågan.
  Så vad göra?
  Läsa på,förkovra oss,ifrågasätta,skriva inlägg ni som redan har läst på,
  Samt se till att de inte lyckas ”glömma” invandringens konsekvenser.
  För motståndarna är förberedda,se ex.vis V ifrågasättande av Agendas val av ämnen senaste TV debatten. Se Rapports närmast dagliga inslag om miljön/ klimatet,alltid har de kunnat leta upp något häftigt regn någonstans i världen eller avsaknad av regn……

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Miljöförstöring, Therese, har säkert förekommit långt innan människan uppstod, tänker jag, som har sett hur naturen ser ut där kolonier av stora, svarta, skränande och ständigt skitande skarvar etableras. En sorglig syn.

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Massinvandringen är ett svårt miljöproblem för Sverige och svenskar. Låt mig räkna upp de värsta: Bilbränder, flygresor tur och retur till deras hemländer när de som flytt ska ha semester, Byggande av bostäder för att härbärgera hundratusentals sysslolösa invandrare, uppvärmning av bostäderna, mat till invandrarna ska produceras och distribueras……………Ni kan säkert fylla på med mer. Så massinvandringen orsakar de flesta problem vi har här. Ser jag något positivt? Några brukar nämna Zlatan. Var bor han? USA. Är han en tillgång för Sverige?

   Gillad av 7 personer

  • Martin skriver:

   Mmm, FNs klimatpanel finns och varnar för förfärliga konsekvenser av ökad klimatpåverkan för att Sverige har ett invandrarfientligt parti. Det låter ju logiskt.

   Gillad av 1 person

 6. Henrik skriver:

  Som vanligt huvudet på spiken. Vill dock göra ett påpekande: det ”avslöjande” som SvD gorde (och större delen av msm fölljde upp) var avfärdat av försvaret i samband med jakten och inte en del av det underlag (21 av 300 observationer där bojen tillhörde de 280 avfärdade) som ingick i rapporten om kränkningen. Vilket en fem min bakgrundskoll (eller samtal till försvaret) avslöjat. Läs gärna:
  https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/utom-allt-rimligt-tvivel/
  http://navyskipper.blogspot.com/2019/10/desinformation.html

  Gillad av 1 person

 7. Elisabeth G skriver:

  ”Det kändes som avlat. Man skulle betala för att göra sig skuldfri.”

  Exakt! Så har vi också att göra med en sekteristisk religion.

  Tänker vidare på centerpartisterna som tog flyget till sin stämma och försvarade sig med att man hade klimatkompenserat. De borde, för att travestera en känd politiker, istället ha stannat hemma i sina hålor.

  Gillad av 6 personer

 8. Eric Downing skriver:

  Det är inte CO2-halten och dess påverkan på havsnivån som är jordens problem. Havsnivåändringar på 10-tals meter har förekommit, och kommer att förekomma oavsett mänskliga aktiviteter. Den nuvarande hetsen om CO2 är totalt meningslös. Däremot är elkraftsframställning via fossila bränslen totalt förkastligt men av skälet att inte göra slut på kolväteförråden alltför fort. Kärnkraft måste utvecklas vidare, och lovand reaktorvarianter är på gång som använder dagens ”utbrända” kärnbränsle som bränsle, varefter restavfallet har mycket kortare halveringstid.
  De VERKLIGA problem som mänskligheten måste åtgärda är skövlingen av urskogs- och regnskogsområden och utrotning av många djurarter. Utsläppen av plastskräp i oceanerna och rovfisket måste upphöra. Användning av konstbevattning via flodvatten i torra områden medför anrikning av salter i jorden som gör den alltmer steril. Användning av konstgödning som har för höga halter av tungmetaller är också totalt fel. Överanvändning av antibiotika hotar att resistenta och aggressiva bakterier utvecklas som inte kan stoppas. Den samhällsekonomi som bygger på att massproducera och masskassera varor måste motarbetas för det tär på både råvaror och transporter.
  Men CO2 är INTE problemet utan snarare en del av lösningen för att få fram mat åt den överstora mänskligheten. CO2 är mycket bättre gödningsämne än konstgödning.

  Gillad av 12 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Helt rätt. Inte bara att klimathysterin kostar enorma summor för meningslösa åtgärder den tar också fokus från de miljöproblem som faktiskt finns och som människan kan göra något åt.

   Gillad av 1 person

  • Tritonen skriver:

   Problemet är befolkningsökningen, som stressar alla system, både ekologiska och politiska. Vad man än må säga om Kina, så lyckades de med sin Ettbarnspolitik lyfta sig själv i håret, från fattigt U-land till dagens stormakt.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”… en del av lösningen för att få fram mat åt den överstora mänskligheten.”

   Skall man tala om ”LÖSNING” så hade nog Stalin en poäng i att man måste knäcka några ägg om man vill laga sig en omelett.

   M a o, ”LÖSNINGEN” är en global ett-barns-politik och en halvering av mänskligheten inom 2-3 generationer. 😉

   Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Patrik angående ubåtsjakt.
  Så juni 1984 så skickade I22 fjälljägareskolan ner ett par plutoner till Luleå, vi slog bas vid en vik satte upp tälten.
  7000 kg sprängämne hade vi med oss, grabbarna som satt på kobbarna hade skarpladdade Ksp58 med sig och sina Ak4.
  Vi som vaktade basen, hade orden att skjuta om någon tog sig in, en överste från flygvapnet vägrade identifiera sig, han tyckte att en grönmålad Saab 95 och titel räckte.
  Han vart rätt förvånad när han vart lagd i gruset på vägen medans vi kollade upp hans identitet.
  Såg vi några ubåtar? Nej men det var spännande att åka och patrullera med båt.
  Det intressanta är att i militärhistoriska sammanhang så är många andra ubåtsjakter väl dokumenterade, denna står det inte ett ord om.
  Ej heller beredskapsveckorna, då vi patrullerade vägarna från Karesuando till Haparanda med slangladdningar på lastbilsflaken och skarp ammo i magasinen.
  Så jag tror att det fanns ett reellt hot,
  varför skulle man annars låta värnpliktiga fara runt med skarpladdade vapen, och dom riskerna det innebar?
  Mvh Göran.

  Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Tror inte det, på beredskapsveckorna så hade vi till och med AK4 när man åkte in till korvkiosken, jag var orolig att någon raggare skulle försöka ta den av en när man handlade korv med mos, däremot så bröt vi samtliga mot order om att ha ett skarpt mag i under beredskapsveckorna när det behövdes, tanken om att någon skulle sno en AK4 med 18 bulor i magget, nej man körde inte 20 för att låta fjädern få lite vila när magasinet var laddat en längre tid. Ja vi hade det skarpa i benfickan vid stunder då det kändes tryggare att göra så.
    Minns en natt då vi patrullerade runt Esrange det var lite spännande hade turen att få se norrsken med

    Gilla

 10. miketheviking skriver:

  1. Rockström är inte pålitlig, en riktig klimatfanatiker som tappat det vetenskapliga helt.
  2. Försäljningen inom utsläppsrättighetskomplexet gör vissa snorrika – det går att googla fram.
  3. SEI underkände som sagt detta redan för flera år sedan:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/01/totalt-fiasko-utslappsrattigheter/
  4. Ubåtarna fanns. En i Karskrona, flera längs Östersjökusten. Ryska såväl som NATO.
  5. Lars Borgnäs gjorde en episk intervju med förre Marinchefen som märkt av ålder började prata bredvid mun vad gäller Hårsfjärden. Han vidgår att Bror Stefenson släpper ut ubåten och att det var en NATO-ubåt (då det finns kavitationsljud som stämmer med en NATO-ubåt). Officiellt körde man ut en pudelhistoria om att det var minkar…
  6. Däremot är det helt rätt att såväl imaginära och reella ubåtar har en hel del med imaginära klimathot och reella miljöhot att göra. Geopolitik, finansiella intressen, styrd oposition, styrda psy-ops och en hel del EGO:s som gör sina nunor kända.

  Gillad av 4 personer

  • Redaktionen skriver:

   I så fall kanske jag måste be SEI om ursäkt. Å andra sidan kom den rapport jag hänvisade ett år senare än den som klimatupplysningen.se refererar till. Den senare rapporten, som verkar ännu tydligare i sina fördömanden, är veterligen inte kommenterad av SEI.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 11. Hortensia skriver:

  Tack Patrik, du är då för härlig med din inre terrier, som envist nosar upp och idogt gräver fram diverse sjukligt deformerade skelettdelar ur de aktivistiska proffshycklarnas svindyra garderober. Good boy! 🙂

  Gillad av 8 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Avlat är exakt vad det är, och du kan precis som förr köpa dig blanka sådana, där din synd kan fyllas i efterhand.

  Ingen har blivit fattig genom att underskatta allmänhetens dumhet.

  Människan är i anden svag och vill därför tro istället för att veta; tro är trygghet och säkerhet, och skänker sanning så att sinnen och samvete får ro. Sälj därför tro, och det skall gå dig väl. Försöker du sälja vetande, blir du raskt förklarad för ond, kättare, fiende, avfälling, och diverse -ismer.

  Får det lov att vara ett par liter homeopatiskt grus, i en lagom låda för ett par fötter? Lådan är av välsignat klimatkompenserat trä och man har läst förebyggande förbön över det nedan en bild av Sankta Greta. Gruset är tvättat i virvlat, heligt vatten aldrig rört av mänsklig hand, samlat ur heliga vattendrag under stjärnklara nätter. Genom att trampa runt i gruset kan du uppleva ett större välbefinnande och gruset stimulerar reflexpunkterna som motsvarar olika inre organ, och förbättrar därför energicirkulationen i kroppen.

  Eller så kan du gå till en kyrka och tända ett ljus. Det gör precis lika mycket nytta som SAS extra pris. Människan vill bedras, trots allt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd kärare

  Gillad av 11 personer

 13. A skriver:

  Ja P.E, att tjäna på ingenting, det är modellen. Allt som krävs är lögn/vanföreställningar. Jag känner en som byggt upp en mindre industri på att i praktiken producera nästan ingenting. Det anställs fler och fler och sköts på många sätt proffsigt, men i praktiken är allt på låtsas. Allt finns utom någon produktionsvolym eller kunder att tala om. Då brukar jag tänka, vad är det de egentligen säljer, för NÅGOT är det. Och vem betalar?? Jo i det här fallet har jag kommit fram till att investeraren (investeringsfond? eller nåt) egentligen är kund, och produkten egentligen är nån VISION om nåt miljövänligt. Och detta betalt via herrelösa pengar, troligen skattepengar i slutänden. Den här verksamheten kan fortsätta hur länge som helst bara stålars flyter in och snacket anpassas efter kunden (investeringsmöten och sådant). 🙂

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 14. Lars Bernhoff skriver:

  För mig är det uppenbart att en ny bransch som bygger på dåligt samvete och vackra humanitära ideal blir kidnappad av diverse lycksökare som säljer in sina tjänster. Det blir som Uhjälp att mycket som låter bra gör det lättare att det betalas pengar till. Sverige har bestämt att Uhjälpen ska uppgå till ett visst belopp, alltså ska Sida göra gång på hela beloppet. Att det sker misslyckan i valen av projekt och deras genomförande är uppenbart. Men negativ publicitet kämpar man hårt för att det inte ska bli känt.
  Samma sak gäller uppenbart klimatkompensation. Företag som vill klimatkompensera väljer ut någon som ”fixar” det. Utvärderingen blir av nyttan blir underordnad. Som den nämnda rapporten från Öok så finns det fler.
  Företagen köper sig fria och kunderna betalar i god tro. För mig verkar det mycket bättre att pengar satsas på utveckling av klimatsmart teknik. I slutänden måste vi få fram bättre teknik. De stora länderna som Indien och Kina kan inte hålla tillbaka sitt folk med att de inte ska få ta del av välstånf , som el, bränsle och värme. Ny teknik måste fram. Det kan uppmuntras mycket mer än att via klimatkompensation lägga pengar på icke ”additionella” projekt

  Gilla

 15. Emund skriver:

  Så vad krönikan antyder är att de 8 miljarder av våra skattemedel, motsvarande det dubbla mot vårdbidraget till funktionshindrade barn i statsbudgeten, som Löfven skänkte bort till FN.s Klimatfond, skulle vara till tveksam nytta.

  Gillad av 2 personer

 16. Jari Norvanto skriver:

  ”Nu har det blivit annat ljud i skällan.”

  Men har det blivit annat ljud i hydrofonen? Och vad tänker regeringen göra för att klimatkompensera de fisande fiskstimmen som ständigt undkommer skatt? DET undrar jag.

  Gillad av 1 person

 17. Bo Svensson skriver:

  Blanda in skogsplantering är ett tecken på att resten också är trams och nonsens. – Vegetationen släpper ut exakt lika mycket co2 vid nedbrytningen som den tar upp när den växer.

  Det enda som skulle fungera, är att stoppa ner kol på betyggande djup som man fångar ur atmosfären med hjälp av billig energi som inte kommer från fossila bränslen. – Men det kommer aldrig att bli av.

  Gilla

  • tc skriver:

   Inte alls, där det är varmt i tropikerna så släpps enorma mängder CO2 ut, alltmedan där det är kallt så absorberas den. Precis samma gäller i havet. Du svamlar.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Vad skulle det vara för problem med rundgångs-kolet då? – Det är ju inte intressant var det upptas eller avges. – Det räcker med att veta att det går jämnt upp.

    Bekymren med att skogsarealerna minskar, finns det lösningar på, – t ex en fond för utbetalning av skottpengar på skogsskövlare. – Hundra gånger effektivare än att satsa samma resurser på planteringar.

    Gilla

 18. Bo Svensson skriver:

  Om klimathotsskeptikers debattenergi kommer ur oviljan mot globala överenskommelser som skall trumfa nationella intressen, gör den bättre nytta ägnad andra överhängande problem. – Sådana globala överenskommelser måste till i andra sammanhang.

  Tropikernas resterande oförstörda ekosystem hotas nu av samma nästan totala utradering som Europas och USAs. – Och man har inte ens börjat begrunda hur en lösning skall se ut som jag vet om.

  Gilla

 19. fabricerad skriver:

  Visst är det intressant att det är den ”upplysta” och högskoleutbildade medelklassen som alltid dansar efter ledarens pipa och okritiskt tar till sig nya flugor och moden. Är den psykologiska orsaken till klimatångest densamma som den till behovet av finare bil än grannen?

  Gilla

 20. lookslikeanangel skriver:

  Säga vad man vill – och det gör man förstås

  Men ”plastic padding”, eller vad den nu heter
  den nya skatten, ni vet.
  Den puffar i alla fall för trenden ”Carnivore diet”….

  Var det meningen?

  Gilla

 21. Ulf skriver:

  Nja nu finns det trots allt ett vykort på ubåten så det är lite svårt att säga fake news då.
  När SAS och andra gapar om klimatkompensation brukar jag säga att vi kompenserar genom att inte skaffa husdjur. En stor hund drar lika mycket årligen som två stora suvar. Så genom sin djurvänliga ombordpolicy så förpestar de tillvaron för allergier och astmatiker och dessutom underlättar ett av våra största utsläpp nämligen nöjeshusdjur. Så varför har de då klimatkompensation? Nu är naturligtvis hela CO2 tjafset fake news men att husdjursägare överallt ska plåga sin omgivning med sina husdjur det är inte fake news.

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Öööh… som ofrivilligt hundlös, Ulf, vill jag bestämt hävda, att just för oss nordligt boende, ofta självvalt i småhushåll, torde den positiva effekten av tama pälsklingar vida överstiga eventuella negativa effekter för allergiker eller astmatiker, som vid behov kan medicinera mot de besvär åsynen av ett djur eller lite fälld päls på dess ägare ombord ett flygplan kan framkalla…

   … och jag påpekar, att hundar – till skillnad från katter – är allätare. De bör verkligen inte utfodras enbart med köttprodukter, som jag förmodar anses orsaka deras ”klimattassavtryck”.

   Gilla

Lämna ett svar till fabricerad Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.