Gästskribent Dan Ahlmark: Maskulinitet är viktigt för samhället

Grundfrågan är vad det egentligen innebär att vara en man. Vilka är då de manliga egenskaper, som anses olämpliga i begreppet maskulinitet? Ja, de omfattar självklart främst våldsbenägenhet och otyglad fysisk aggression, våldsamma psykologiska angrepp och hån mot motståndare eller andra kopplat till bristande medkänsla och så vidare. Men bland annat sådant beteende tillhör ju det, som män redan tidigare fördömde och skilde ut från lämpligt manligt beteende, samtidigt som man hyllade maskuliniteten i sig.

Jag växte upp på femtio/sextiotalen och har aldrig uppfattat, att de angivna beteendena ovan sågs som en del just av maskulinitet eller användes av män, som följde accepterade regler. Överträdelser av våldsnatur inträffar i varje samhälle, men kan stävjas inom detta. Så de så kallade manliga egenskaperna, som skadar andra, har i Väst inte på länge tillhört någon accepterad maskulinitet. Pojkar behöver på inget sätt tro, att deras natur och tendenser i sig är felaktiga och klandervärda. Att vissa handlingar utförs av män och är förkastliga har inget nödvändigt samband med den manliga naturen.

Men vilken är då den manliga naturen? Jag tror till att börja med att två naturliga egenskaper ingår: (a) en tendens i ungdomen till (ej skadegörande) fysisk kamp med andra pojkar, och (b) en konkurrensinstinkt i många avseenden. Mycket aggressivitet i skolan orsakas av den onaturliga bristen på utlopp för rörelse och kraftansträngningar, det vill säga fysisk träning. En nämnvärd ökning i vissa årsklasser av idrott och gymnastik kan minska företeelsen.

Andra viktiga inslag i maskuliniteten är följande: en stor respekt för psykisk styrka (vid sidan av den positiva inställningen till fysisk styrka); självbehärskning och kontroll av känslor; ingen vilja att diskutera känslor; att söka äventyr och villighet att ta kontrollerade risker; acceptans av smärta samt mod (fysiskt och i övrigt); vilja att prestera bättre och bli mera framgångsrik (vad det än gäller); stor uthållighet och obruten vilja att övervinna hinder (hur stora de än är); självständig bedömning av företeelser och civilkurage; stor hederskänsla; vilja att explicit upprätthålla av individen själv accepterade moraliska regler och göra motstånd mot regler i strid med dessa; självuppoffring i kriser ofta kopplad till ansvarskänsla och respekt för fysiskt svagare personer som kvinnor och barn. En vilja att argumentera för sin mening, att gilla mat och dryck ses ibland som naturliga inslag hos maskulina män. (Läs även artikeln ”Äldre vita män” i tidskriften Contra).

Särskilt när stora olyckor (katastrofer av många slag, bränder) inträffar eller i tider av djup kris (interna oroligheter, krig) är vissa av dessa egenskaper helt avgörande för frågan, hur samhället eller landet ska klara sig. En negativ inställning till maskulinitet är möjlig bara under djup fred och ett samhälle utan större problem. När svårigheter hopar sig, kräver samhällets överlevnad maskulina dygder. Och fortfarande är det då främst män, som handgripligt deltar och löser de största problemen.

Maskulinitet förknippas med självbehärskning och en naturlig trygghet hos individen, vilket gör det lätt att se en koppling till begreppet ”självaktning”. Men en populär uppfattning marknadsförd av grunda tänkare är, att självaktning är att acceptera sig själv även om man har mängder av fel, vissa även föraktliga. Det synsättet är dock inte till någon större glädje.

Självaktning är egentligen ett grundläggande och väldefinierat begrepp inom psykologin. Upphovsmannen för den psykologiska skolan Biocentrisk Psykologi, Nathaniel Branden, såg begreppet ”earned self-esteem” som bestämmande för individers psykologiska status och utveckling. För honom gäller det en känsla av personlig duglighet och känslan av ett personligt värde, vilket förutsätter/kräver ett visst beteende, och som är helt avgörande för att nå personlig lycka. Det är alltså integrationen av självförtroende och självrespekt: “It is the conviction that one is competent to live and worthy of living”. Ett mycket viktigt inslag i begreppet är, att detta kräver självdisciplin, många konsekventa och kanske svåra val och mycket arbete. Det är något helt annat än dagens brett spridda och slappa förståelse av begreppet självaktning.

Konkurrens är en självklarhet för pojkar och män och ligger i deras natur. Som en princip i samhällsekonomin är det förutsättningen för den fantastiska samhällsmekanism, som kallas marknadsekonomi. Det är den princip, som tillsammans med systemet av lagar skapat det västerländska samhällets utveckling och välstånd. I det dagliga livet driver den personers utveckling, och frånvaron av konkurrens leder ofta till stagnation. På ett område som personliga relationer råder den också och inverkar bland annat på vilka som gifter sig med vilka. Att helt avstå från konkurrensprincipen i skolan skadar allmänt elevernas utveckling i syfte att rädda några att känna sig sämre. Det vore bättre att hjälpa dessa elever att förstå konkurrensens funktion och skälen för att se positivt och utnyttja metoden. Det är nämligen en utmärkt metod att nå självförbättring. Ungdomar måste se resultat av sina ansträngningar, och lämplig konkurrens är då ett värdefullt hjälpmedel.

Så maskulinitet – såsom jag förstår begreppet baserat på synen i det tidigare, ej kulturmarxistiska Sverige – är en alldeles utmärkt modell för moderna pojkar. Och den kan naturligtvis kompletteras med utmärkta så kallade kvinnliga egenskaper. Förhoppningsvis kommer dagens ideologiskt drivna missuppfattningar att skingras, så pojkar och unga män lätt kan orientera sig mot beteendemönster i överensstämmelse med en sund kultur och sin egen natur. Sedan är det för män bara ett inslag i det större målet: att i sitt liv realisera verklig individualism. (Läs även artikeln ”Vad betyder egentligen individualism?” på Frihetsportalen).

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

38 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Maskulinitet är viktigt för samhället

 1. Skarprättarn skriver:

  ”stor hederskänsla”

  Men då är det ju bra att vi har fått ett rejält tillskott av sådan manlighet på senare år? Det tycks i alla fall trigga batikhäxorna…

  Manlighet för mig är att inte låta sig definieras eller kategoriseras, att gå sin egen väg.

  Gillad av 4 personer

 2. sva990 skriver:

  Feminister (av båda könen) klarar inte av att konkurrera på lika villkor som män på en mängd olika områden och tar därför till skamgrepp för att dra ner männen till sin egen nivå. Men det feminister inte vet (eller vill erkänna) är att mäns och kvinnors genetiska kodning skiljer sig kraftigt åt då kvinnans naturliga omtanke och omsorg främst går till de egna barnen och därefter till andra barn, medan mannens främsta omsorgsföremål är gruppen som helhet, men där kvinnan ändå har en särställning och speciellt då den enskilde mannens egen kvinna.

  Historiskt sett har mannens uppgift varit att skydda gruppen, att skaffa föda och att föra gruppen vidare till nya boplatser. Dessa uppgifter kräver omfattande planering, riskbedömning och konsekvensanalys. Kvinnans uppgifter är också viktiga men kräver inte alls samma analytiska tänkande och förutseende agerande.

  Igår träffade jag en dam som krattade löv på Pålsjö kyrkogård. Vi pratade lite om det här med manligt och kvinnligt och då sa hon plötsligt: ”det kan kanske förklara varför så många karriärkvinnor hamnar här, som kyrkogårdsarbetare!” Kom inte och säg att kvinnor saknar förmåga till logiskt tänkande 🙂

  En stor andel av alla kvinnor är normalbegåvade och andelen med lägre eller högre intelligens är relativt liten. En något mindre andel av männen är normalbegåvade men i gengäld finns det också fler både mindre begåvade och med högre begåvning. Det första visar sig i brottsstatistiken och det senare i listan över nobelpristagare. Liksom kvinnans kodning avslöjar sig i företeelser som #jagstårinteut, #jagärhär och #metoo.

  Det feministiska experiment som vi utsätts för sedan decennier tillbaka kan liknas vid kulturrevolutionen i Kina. Man bortser helt från kända fakta om hur människan är funtad och dessutom förnekar man blankt alla fakta om vad det är som får ett samhälle att fungera.

  Gillad av 12 personer

 3. Erik2 skriver:

  Bra. Det finns även ett c) gruppsamarbete där det nästan automatiskt och o uttalat på kort tid utdelas roller utifrån varje mans bästa förmågor. I alla fall förr tog det inte lång tid innan alla visste vilken plats den och den ska och vill ha i laget. Det här är totalt nedtryckt idag och det ger stor psykisk press på både män och kvinnor.

  Gillad av 1 person

 4. kapten ahab skriver:

  Det är ju inte manligt att tro att problem kommer att ”skingras”, hur då? Av vem? Att mer sport får de störiga att hålla tyst är heller inte en manlig åsikt, de håller tyst för att de respekterar personen framför, eller vad denne representerar. Det är nu mycket störigt i mitt ena barns klass, de har ökat mängden sport, har mindfulness-seanser, talar med föräldrar, allt utom att slänga ut eleven från skolan.

  Jag är nog inte ensam om tycka att så mycket av det som skrivs av ”vår” sida annars är rena självklarheter, sådant man vetat sen småskolan, om manligt och kvinnligt, vänstern och invandrarna. Endast i Sverige behövs så många ord. Varför? Svaret är att vi styrs av en ondskefull aktivistklass som självklart angriper både det som är manligt och kvinnligt. De angriper allt som är sant. Det alla kanske inte är medvetna om är att denna klass nu angriper homosexuella och feminister genom sin metod att ALLTID skapa konflikter att profitera på, så det senaste är ”trans”. Till och med Joe Biden som är 1 miljon år gammal säger att det är upp till enskilda fångar i USA att bestämma om de vill sitta i ett fängelse för män, eller kvinnor. Aktivisterna driver på för att barns kön skall lemlästas, de förespråkar diktatur, pedofili och kannibalism. Detta sker mitt framför våra näsor. Trans som aktivisternas senaste vapen avhandlas insiktsfullt i Douglas Murrays bok ”Madness of Crowds”, han identifierar också denna anti-manliga trend som nu uppmuntras, vilken gjort att fler och fler opportunistiska män låtsas vara mjuka, likt bläckfiskar där svaga hanar låtsas vara honor för att komma nära honorna, kapten klänning. Vi styrs idag av alla som är som Kapten Klänning.

  Den förändring av politiken vi sett från ”vänster” där arbetaren var aktivistens vapen till pk-ism är bara en naturlig utveckling för dessa aktivister när arbetaren var uttjänt, så gick de vidare till kvinnor, till familjen, till invandring och ras, och nu senast till trans. Kapten Klänning.

  Gillad av 7 personer

 5. kapten ahab skriver:

  Jag är nog inte ensam om tycka att så mycket av det som skrivs av ”vår” sida är rena självklarheter, sådant man vetat sen småskolan, om manligt och kvinnligt, vänstern och invandrarna. Endast i Sverige behövs så många ord. Varför? Svaret är att vi styrs av en aktivistklass som angriper allt som är sant. Det alla kanske inte är medvetna om är att denna klass nu angriper homosexuella och feminister genom sin metod att ALLTID skapa konflikter att profitera på, så det senaste är ”trans”. Till och med Joe Biden som är 1 miljon år gammal säger att det är upp till enskilda fångar i USA att bestämma om de vill sitta i ett fängelse för män, eller kvinnor. Aktivisterna driver på för att barns kön skall lemlästas, de förespråkar diktatur, pedofili och kannibalism. Detta sker mitt framför våra näsor. Trans som aktivisternas senaste vapen avhandlas insiktsfullt i Douglas Murrays bok ”Madness of Crowds”, han identifierar också denna anti-manliga trend som nu uppmuntras, vilken gjort att fler och fler opportunistiska män låtsas vara mjuka, likt bläckfiskar där svaga hanar låtsas vara honor för att komma nära honorna, kapten klänning. Vi styrs idag av alla som är som Kapten Klänning. Aktivister.

  Den förändring av politiken vi sett från ”vänster” där arbetaren var aktivistens vapen till pk-ism är bara en naturlig utveckling för dessa aktivister när arbetaren var uttjänt, så gick de vidare till kvinnor, till familjen, till invandring och ras, och nu senast till trans. Kapten Klänning.

  Gillad av 3 personer

 6. Om könsskillnader skriver:

  Min egen syn tar avstamp i Sociobiologin. Inom detta kunskapsfält ingår psykologi, etologi, antropologi, evolution, zoologi, arkeologi och populationsgenetik. Utan kunskap inom dessa ämnesfält blir tankar om könsskillnader mest till löst kött. Den stora svårigheten utgör att se förbi egen kulturell prägling. Att i generella termer tala om manligt och kvinnligt kräver egentligen kunskap om samtliga av världens olika typer samhällen. Också de som funnits de senaste 200 000 tusen åren. Och ur den variationen vaska fram det generellt giltiga. För så länge har faktiskt ”nutidsmänniskan” existerat. Inom detta extrema tidsspann har även förekommit individuella variationer som också måste fångas upp. En i praktiken helt omöjlig uppgift. Trots dessa svårigheter kan man ändå tala i grova och mer generella termer. Krasst sett kompletterar könen varandra i sina skillnader – till funktionen. Och dessa skillnaden kretsar nästan uteslutande kring reproduktion. För egen avkomma utgör en massiv och kostsam investering. Detta gäller speciellt för kvinnan. Men inte i lika hög utsträckning för mannen. Han kan i princip blir far till åtskilliga tusentals barn, och helt lämna över ansvaret till modern. Detta förhållande påverkar de två könens sexuella strategier. De blir inte lika. Nu fungerar även männen som socialt ansvarstagande – men en ådra av större promiskuitet följer ändå i mannens spår. Som naturligtvis även kan återfinnas hos kvinnor, men med det tillägget att de helst vill tillförsäkra sig om förmodade goda genetiska egenskaper hos mannen. En slags kvalitetsaspekt som männen inte alltid är så noga med. Men båda könen kan och måste likväl investera i mänskliga relationer. En nödvändighet för att bygga en större social trygghet runt avkomman. För barn i tillväxt kräver år av slit och släp. Mellan tummen och pekfingret, kan man använda sig av sexuell dimorfism som ett grovt mått på ärvda könsskillnaderna. Dimorfism handlar om särskiljande fysiska karaktärer, med koppling till det psykologiska. Och hur dessa olikheter i vidaste mening relaterar till ens reproduktiva roll. Kvinnors metabolism är exempelvis mer anpassad för grossess, med tillhörande uthållighet och seghet. Medan männens metabolism mer inbegriper fysisk styra. Ofta kortvarig. Männens metabolism är därför mer slösande. Dessa skillnader blottades med stor tydlighet under belägringen av Leningrad under 2:a världskriget, som varade i 900 hundra dagar. De med högst metabolism dog först. Framförallt ynglingar. Det skilde åtskilliga månader i infallen svältdöd. Det finns massor att ta upp – men här tar antalet tecken slut…

  Gillad av 3 personer

   • Otrohet hos fåglar och primater skriver:

    Honlig otrohet. Kallas ibland, inom etologi, lite skämtsamt för ”sneak-fucking”. Är ett välkänt fenomenen från andra primater och hos vissa fågelarter. Är evoultionärt fördelaktigt. Graden av inavel minskar. Dock inte särskilt roligt för den lurade hanen, som troskyldigt kämpar på för någon annans gener än de egna. Endast honan är säker på att hennes egna gener förs vidare.

    Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  Nedtryckande av maskuliniteten är en brytning av tusentals års levande, som man bara gör så där med. Diskussionen om det är bra eller inte är tabu inom PK-ismen. Feminiseringen av männen är en typisk signalindikator för PK-ismen.

  Det vore intressant att veta hur kvinnorna gör ifrån sig i maskulina yrken. Hur fungerar det i inom polisen? Åker en kvinnlig och en manlig polis ut vid befarade allvarliga situationer eller måste det vara minst två manliga poliser? Hur står sig kvinnliga poliser i tuffa situationer? Måste det vara tre poliser istället för två poliser vid uppdrag? Hur mycket har man därvid tappat i resurseffektivitet?
  Hur fungerar det inom det militära? Är kvinnliga militärer framme i första ledet? Hämmar deras svagare fysik de manliga soldaternas krigsinsatser?

  Värsta indikatorn på feminiseringen av mannen är väl ändå vår Elvissjungande överbefälhavare i Pride. Sicken devalvering av en yrkesroll.

  Gillad av 6 personer

 8. slaszlos skriver:

  Kärlek och vara trogen till den först valda och förbli en föredömligt fadersgestalt är den moderna mannen idealbild ..Statistiskt Sverige ger en negativ bild angående trogenhet : femtiotusen gifter sig och går isär årligen över sextiotusen…Man bör tycka synd om barnen med flera olika pappor.

  Gillad av 3 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Av alla utmärkta artiklar, så var det denna som gav mest. Både i form av reflektionen över ens egna tankar och upplevelser,
  samt alla otroligt kloka tankar i kommentarsfälten.
  Maskulinitet är något som gått förlorat,
  Dan du belyser en som jag ser det mycket viktig fråga.
  Vad som är det eller inte är det, är frågan som måste klämmas och kännas på.
  Motsats ordet feminitet har svärtats ner av feminister,
  jag har min bild av vad som gör en kvinna vacker och sinnlig/sensuell.
  Men tror att kampen mot det sjuka och fula börjar i att återta våra naturliga roller som man och kvinna.

  Gillad av 5 personer

  • SOLENGÅRNER skriver:

   Precis. Jag är ju inte stor och stark. Och särskilt snygg är jag inte heller. Men av någon anledning har kvinnor ofta dragits till mig. När jag var yngre fattade jag inte vad de ville. Så korkat tänker jag nu. Men i tjugoårsåldern fattade jag och hade kul. Sen 51 år lever jag med samma kvinna. Även om jag gjort dumheter ibland. Men, jag känner mig som en riktig man. Jag kan fatta beslut. Jag genomför dt jag bestämt mig för. Jag har försörjt min familj. Mina barn är rekorderliga medborgare. Jag gillar mig själv.

   Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Solen en vacker beskrivning på maskulint,
    för mig som person, så är det min empatiska sida som utvecklats med tilltagande ålder.
    Förmågan att känna andras upplevelser.
    Jag kämpar varje dag med medkänsla, det är svårt. Vissa har det medfött.

    Gillad av 1 person

   • Södermalmsrealisten skriver:

    ”Även om jag gjort dumheter ibland.” En dumhet ? är kanske två kvinnor samtidigt. Det arbetsamma är att hålla reda på med vilken man nyss hade något trivialsnack om aktuell händelse. Ingemar åker andra åket – typ, för att använda ett uttryck som nuvarande politikergenerationen inte kan fatta innebörden av..

    Arrangemanget kallades på medeltiden ”dubbelt hor”. Numera: ”Dubbelkommando”.

    Gilla

 10. Björn skriver:

  Att vara man idag är en ständig balansgång; man måste tänka på att inte vara FÖR vänlig och undfallande(då är man ”omanlig”), inte för brysk och rakt på(”buffel”) inte för rolig(”snuskhummer”) inte för kunnig(”besserwisser”) inte för konsekvensanalyserande(”tråkig bakåtsträvare”) och helst ska man ”chilla” efter sexet, trots att man bara vill vända sig om och sova….

  Gillad av 2 personer

 11. EL skriver:

  ” acceptans av smärta ”? Inte fysisk enligt min mamma som brukade säga att män ojar sig om de får en speta i fingret:-) Tur att det är kvinnor som föder barn, hittills:-)

  Gilla

 12. Anonym skriver:

  Susanna Birgerssons krönika i senaste numret av tidningen Axess (nr 7/19 ) ”Låt fadern ta gestalt” är tänkvärd. Hon skriver :

  ”I vårt samhälle har vi tyvärr i stor utsträckning avskaffat fadersrollen. De goda sidor som förknippas med kvinnligheten, alltså omsorg, omvårdnad, empati…har kontrasterats mot manlighetens negativa sidor: egoism, hänsynslöshet, våld, aggression, maktlystnad. I en sådan jämförelse framstår manligheten som problematisk… Botemedlet har trotts vara en allomfattande dekonstruktion, en process som innebär… att det knappt längre går att framhålla något manligt ideal, förutom det som utmärker sig genom typiska kvinnliga karaktärsdrag.

  En far är en person som med ord och handling visar att rätt och fel är viktigare än hur det känns för just dig just nu, det är någon som man kan brottas med, så att man lär sig självbehärskning och sina egna fysiska gränser. En far är någon som lär barnet hur man behandlar andra med respekt, som visar vad integritet och självaktning är.”

  Gillad av 6 personer

 13. miketheviking skriver:

  Tack Dan.
  Excellent artikel om det ytterst viktiga skeendet som ackompierat massinvandringen, nämligen snöpningen av den svenske mannen och framväxandet av ett matriarkat. Du tar upp alla de viktiga komponenterna i den viktiga manligheten,

  Tyvärr tror jag du har för höga förhoppningar eller inte förstått att demonteringen av Mannen inte skett av en slump – det har varit en ytterst långsiktig och genomtänkt plan som genomförts skoningslöst. Det har alltså aldrig rått någon missuppfattning!
  ”Förhoppningsvis kommer dagens ideologiskt drivna missuppfattningar att skingras, så pojkar och unga män lätt kan orientera sig mot beteendemönster i överensstämmelse med en sund kultur och sin egen natur”
  Det kommer krävas våldsamt manligt motstånd för att bryta det tillstånd som råder i Sverige.

  Det är ingen ideologiskt missuppfattning att straffa och hyssja pojkar som leker vilt och våldsamt, att ta bort krigsleksaker och att ge tjejer högre betyg för att de är mer ”mogna”.
  Det är en feminin agenda.

  Det råder ingen missuppfattning om att det är ”jämlikt” när en stor (70%) majoritet av cheferna i offentlig sektor är kvinnor, att TV-rutan med ”journalister” är fyllt med kvinnor till c:a 65% eller arbetsplatser där inga problem finns just för att 99% är kvinnor.
  Det är,feministiskt ideologi.

  I övrigt så är det ren överlevnadsstrategi att återinföra pojkars rätt att vara pojkar, stoppa diskrimineringen av manligheten, återinföra fadersrollen och trycka tillbaka tokfeministerna som inte ger sig förrän de uppnåt ett 100% matriarkat.

  Gillad av 3 personer

 14. Hedningen skriver:

  Skribenten är nog lite för fixerad vid den rådande kristna, Monoteistiska Världsbilden, som bara föreskriver ETT slags maskulinitet. Själv skulle jag vilja hävda, att det finns många fler ideal än så, om man väljer rätt ideal och går tillbaka till vår kulturs Nordiska ursprung.

  Tor är maskulin, då han är jättars och trolls krossare, och de svagas och vapenlösas beskyddare. Han är en gud för stugorna, men inte palatsen. Han står för folket, arbetaren och trälen – inte eliten eller de styrande i samhället, och – vida viktigare – han förenar styrka med godhet, kraft med medlidande, stridbarhet med ädelmod. Han äter, dricker och talar som en enkel man, fast med gott hjärta.

  Frej är maskulin, då ha står för åkerns, naturens och det växandes krafter. Han är bonden, lantbrukaren, de som lever av och i den natur och det landskap som delas av oss alla. Utan kännedom om hans fredlighet, strävsamhet och stora lugn, kommer vi ingenstans – och detta är ett helt annat manlighetsideal än det Tor representerar.

  Oden, härskaren, vandraren, den intellektuelle, han som för evigt går förklädd genom världen, den gamle vise, är också en annan sorts man, ett annat sorts ideal med vetandet i centrum för det manliga.

  Eller ta Völund, smeden i den nordiska sagan – ingenjören, uppfinnaren – ett annat slags utforskare än blott och bart Oden, en utforskare som tar till vara det materiellas möjligheter.

  Eller ta Njord, handelsmannen, den goda entrepenören, om man så vill företagsledaren.. Loke…narren, trickstern och upprorsmakaren, som är nödvändig han med. Brage, hävdatecknaren, dokumentatören, berättaren, skalden och läraren…

  Ja ni ser – här finns ett fruktbart tänkande, som man kan ta till sig och lära sig mycket av. manligheten och mansrollen är inte en roll, utan flera – och genom livet oss dess skiften får vi alla kanske vara lite av alla dessa män och många fler – om vi lämnar Monoteismens tröga, enkelspåriga tänkande bakom oss, och slutar tänka i så triviala och starkt förenklade former av blott och bart manligt kontra kvinnligt, när det finns rikare, mer detaljerade och komplicerade värdeskalor än så – allt utifrån de individer vi verkligen är, eller vill vara.

  Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Läste en artikel i SvD för en tid sedan angående en vetenskaplig studie. (Kan knappast hitta den nu.)

  Man hade studerat och jämfört män i två olika grupper. Dels en första grupp som i förskolan hade fått leva med pedagogiken som går ut på att pojklekar är skadliga och dels en andra grupp som tillåtits att relativt fritt leka typiska pojklekar

  Man fann att den andra gruppen generellt sett var mer socialt kompetenta och ansvarstagande. Jag kan givetvis inte gå i god för den vetenskaplig metodiken i sagda studie, men det är intressant. Kanske är det så den politiskt korrekta pedagogiken är direkt skadlig även i förhållande till de mål den strävar efter att uppnå.

  Kanske fyller typiska pojklekar just funktionen att på ett bra sätt förbereda pojkarna för vuxenlivet.

  Gillad av 4 personer

 16. jacobsteckelenburg skriver:

  Ett delvis separat problem som uppstått i kölvattnet av avmaskuliniseringen av Sverige är den svenska utbildningsskandalen som drabbar pojkar. Pojkar betraktas i Sverige idag som mindre begåvade i samtliga skolämnen utom idrott. T o m i matte och fysik excellerar tjejerna.

  En ur feministisk synvinkel störande detalj är att tjejerna är bättre i matte/NO när det gäller betyg, inte kunskaper och förmåga. Betygen är huvudsakligen satta av genusfröknar (som själva måste anses vara relativt perifera i dom svåra ämnena) och speglar inte könens resp medfödda förmågor inom logik, matte och fysik. Provresultaten må visa att killarna är skyhögt överlägsna – tjejerna som ändå får systematiskt högre betyg.

  På högskoleprovet överglänser killarna på samma sätt i dom svåra, logiska ämnena. Men studentbetygen visar att tjejerna är generellt mycket bättre på matte och fysik när dom lämnar genusskolan.

  Först på universitetsnivå tar detta skamliga utbildningsskämt slut. Killarna framstår fr o m här som vanligt generellt skyhögt överlägsna tjejerna i matte och fysik och deras skämmiga genusbetyg. Och så löper det på. På universitetsnivå, som studenter docenter och professorer, är matematiken och fysiken i princip manliga domäner. Kvinnor har aldrig bidragit till matematikens och fysikens utveckling.

  Svenska mästerskap i matte plockas regelmässigt (!00-99%) hem av tre killar. Dom Internationella Olympiaderna i fysik och matte vinns till 100-99% av killar. Tjejer syns i princip aldrig.

  Hur länge ska feminister tillåtas fortsätta lägga pannan i djupa låtsasveck och ”oroa” sig för dom dumma killarnas framtid? ”Dumma killar och smarta tjejer”?

  Den största svenska utbildningsskandalen någonsin. ”Tjejer är mycket bättre på matte och fysik än killar.”

  Männens flertusenåriga totala dominans inom logik, matematik och naturvetenskap bröts av den svenska feministvågen. Orkestrerad av kvinnor som är helkorkade i logiskt tänkande.

  Gilla

 17. olle reimers skriver:

  Jag noterar (hittills) den totala frånvaron av de kvinnliga kommentatorerna till detta inlägg.

  Globaliseringen och avskaffandet av nationalstaten som Fredrik Reinfeldt propagerade för på moderatstämman förutsätter avskaffande av de manliga egenskaper som kan vara ett hinder för att uppnå det målet. Det är alltså en medveten strategi från Reinfeldt & Co att feminisera samhället. De behöver en rejäl käftsmäll.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.