Anders Leion: De starka, de synliga och de icke sedda

Anders Leion

Den har makt som genom att ekonomiskt skada sin motpart kan gynna sitt eget intresse.

Så är det i skolan. Så är det i socialvården. Så är det i kriminalvården. Eleverna -och deras föräldrar- kan skada lärarna och klienterna kan skada administratörerna – inte bara fysiskt utan genom att slå mot verksamhetens ekonomi.

Utgår man ifrån att eleverna skall ha samma inflytande som lärarna kan inte dessa göra annat än vädja till eleverna och deras föräldrar, det vill säga förhandla. Denna förhandling sker utifrån ojämna styrkepositioner: eleven och föräldrarna kan alltid rösta med fötterna, alltså byta skola, varvid skolan mister pengar och läraren bannas av rektorn. Dessutom kan alltid eleven förklara sig vara kränkt av någon anledning, anmäla skolan till Barnombudsmannen och inhösta ett skadestånd.

Gör som jag vill – och du får pengar. Gör du inte som jag vill får du betala – med ditt anseende och dina pengar. Är inte detta korruption?

Ännu tydligare är svårigheterna i den socialtjänst som skall ingripa mot de unga som begår brott och inte är straffmyndiga. Både myndigheten och den unge förstår utgångsläget. Socialtjänsten kan inget göra mot den unges vilja. Visserligen finns LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.) men tvångsvård enligt denna är oerhört dyr. Kostnaden för denna uppgår per vårdfall till mellan 1,7 och 4,6 miljoner per år (4 700 och 12 600 kronor per dygn). I praktiken kan endast större kommuner med god ekonomi använda sig av denna möjlighet.

Återigen. Spelet är riggat till den unge förbrytarens fördel. Det enda som återstår är förhandlingar, det vill säga vädjanden, som den unge skrattar åt, åtminstone invärtes. ”Gör som jag vill”, säger den unge, ”då slipper du en massa onödiga kostnader”. Detta är också ett slags korruption. Man har gett brottslingen ett ekonomiskt vapen att använda. Dygnskostnaden för en häktes- eller fängelseplats är lägre: cirka 3 500 kronor. Att den är så pass låg beror på den höga beläggningen. De fasta kostnaderna slås ut på många intagna. Också denna kostnad är ändå så hög att den, liksom den rådande kriminalfilosofin, verkar för korta straff och därmed låga kostnader.

Våra rättsvårdande myndigheter har alltså goda skäl att främst se till brottslingarnas väl och ve och inte till offrens.

Annorlunda är det inom sjukvården. De höga kostnaderna har lett till allt snålare bemötanden av den som söker sig till vården. Här är förhållandena omkastade. Den sjuke behöver och vill ha vård, vilket ofrånkomligen leder till kostnader. Den sjuke har inget att förhandla med. Han kan inte erbjuda vårdnadsgivarna något undantag, någon lättnad från kostnadstrycket. Därför blir de kategorier som har svagast politisk röst, de äldre, allt sämre omhändertagna. Det finns dock ett undantag, assistansersättningen. Den är så förvriden, så grotesk att, om den inte funnes, skulle ingen kunna tro att den faktiskt kunde finnas (”Om en person med statlig assistansersättning råkar ha ett hus i till exempel Portugal kan ersättningen även betala för den tid som den funktionshindrade behöver hjälp med gräsmattor och annat där.” Kvartal 23/7.)

Assistansersättningen kan ses som den nu rådande politiska ordningens mest extrema yttring. Den möjliggör import av assistensbehövande (länken går till en viktig artikel av Anna Dahlberg – läs!), som inte vistats en dag i Sverige men som omedelbart kan tillerkännas tjänster med kostnader uppgående till nära två miljoner kronor per år. Denna grupp får i genomsnitt mer än hundra gånger så mycket som andra bidragsberättigade grupper. Kostnaden för denna reform uppgår till cirka tre procent av BNP, det vill säga nära tre gånger kostnaden för försvaret. (”För att besvara den frågan kan man sätta kostnaden i ett större sammanhang och se till statsbudgeten i dess helhet. Statsbudgetens utgifter ligger årligen på cirka 1 000 miljarder kronor (i fjol 930 miljarder). Kostnaden för assistansersättningen utgör således cirka tre procent av de totala utgifterna”. Kvartal ovan.) Denna väldiga summa delar 15 000 personer på. De har också ofta en god förmåga att göra sig synliga genom olika massmedia. Varje gång en familj med sådan status eller som kräver denna status förekommer i massmedia ser man hur mer än genomsnittligt välmående de är, viket också konstaterats av den statliga LSS-kommittén: ”Föräldrar till barn med assistansersättning har i mindre utsträckning än andra sjukpenning, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. Deras situation skiljer sig från föräldrar till barn med funktionsnedsättning men utan assistansersättning.”

Hur skall detta vansinne kunna förklaras? Den korta förklaringen är Bengt Westerberg, assistansreformens arkitekt och ivrigaste försvarare.

Den något längre förklaringen ser reformen som ett exempel, kanske det mest extrema, på den samhälls- och vårdideologi som varit styrande sedan sextiotalet. Det är samma ideologi som anser att Sverige har ansvar för alla vård- och skyddsbehövande i världen och som utformat invandringspolitiken efter denna uppfattning. Det är den drömvärld som bestämmer miljöpartiets handlande och därmed också tidigare och nuvarande regerings handlande.

Symptomatiskt nog avvisar Westerberg varje alternativ, till exempel gruppboende med ständigt närvarande vårdpersonal. (”Oseriös skrämselpropaganda om assistansen” DN 2018-02-07).

Det stör honom inte att det är just den vård som erbjuds det här landets gamla – om de har tur att komma främst i kön innan de dör ..

Slutligen. Det är en fråga om synlighet. Det lönar sig ju inte att vara god med andra människors pengar om det inte syns. Assistansreformen är mycket synlig. Ofta är de människor som berörs mycket sjuka, mycket handikappade och deras anhöriga utslitna. De har också ofta en god förmåga att göra sig synliga genom olika massmedia.

Det är svårare för en vanlig, gammal svensk. Hon är bara en människa, oftast osynlig, sittande inlåst i sin bostad därför att hon inte törs eller förmår gå ut. Det går inte att göra några spännande reportage om dem. Också är de ju så många. De kan till och med användas för att förklara kommunernas budgetbesvär. Det är de som är den besvärande demografin. Det borde ändå inte vara någon överraskning. De har ju levt här hela sitt liv innan de blev så gamla att de är till besvär. Många andra kostnadsbärare har bara levt här en liten tid. Det är väl därför de inte räknas som kostnadsdrivande.

23 reaktioner på ”Anders Leion: De starka, de synliga och de icke sedda

 1. Jari Norvanto skriver:

  ”Den möjliggör import av assistensbehövande (länken går till en viktig artikel av Anna Dahlberg – läs!), som inte vistats en dag i Sverige men som omedelbart kan tillerkännas tjänster med kostnader uppgående till nära två miljoner kronor per år. Denna grupp får i genomsnitt mer än hundra gånger så mycket som andra bidragsberättigade grupper. Kostnaden för denna reform uppgår till cirka tre procent av BNP, det vill säga nära tre gånger kostnaden för försvaret.”

  Angeläget ämne. Var på vippen att lajka krönikan, men avstår pga länken till slaskpressen och Anna Dahlberg; hon som ingår i mobben som ständigt pissar på SD och på senare tid verkar ha kommit med mesiga, halvkvädna visor. Skulle aldrig klicka på slaskpressen eller läsa MSM överhuvudtaget utan adblocker. Stöd aldrig fienden!

  Gillad av 3 personer

 2. Stefan Sewall skriver:

  Redan på 60-talets mitt sjöng den klurige trubaduren Bengt Sändh en tänkvärd visa:

  ”När man är en glad pensionär
  så dör man utan å va till besvär.”

  Den refrängen satte sig och har alltid funnits i bakhuvudet.

  Gillad av 1 person

  • miketheviking skriver:

   Jo, och nu fick 60-talisterna plötsligt se sig behöva jobba 4 år till utan högre pension.
   Född 63 kunde du gå om 4 år (2023).
   Nu är det 2027 som gäller.
   INTE ENS mördare och kriminella behandlas så illa.

   De aningslösa 70-talisterna, för att inte prata de helt ignoranta 80, och 90-talisterna, ska jobba till 70! I dagens stressiga och informationsövertyngda samhälle.
   Med teknikrevolutioner vart 10 år där folk måste till skolbänken igen.
   Med en produktion som vida överstiger det vi behöver konsumera.

   HAHAHA, föga anar de stackarna att de aldrig kommer se röken av någon pension enbart sin egen i krematoriet.

   Vilken debatt och folklig förankring hade det beslutet?
   Vilken granskning av effekterna gjorde DN, SVD, Svt ochnTV4?
   Total tyssssstnad.

   Gillad av 4 personer

 3. elfyma+ skriver:

  Instämmer.
  Det gäller att tillkämpa sig LSS- innan man fyller 65år- något man sedan får behålla till livets slut. Känner personer som gjort så.
  De som söker LSS , efter att ha fyllt 65år, får nöja sig med en bristfällig hemtjänst, om ens det.
  Det handlar alltså inte om vård efter behov, utan om allas olika värde ända in i kaklet.

  Gillad av 1 person

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Hur kan detta vansinne fortsätta utan att någon politiker eller myndighet gör något? Är dessa personer helt i avsaknad av ett sunt omdöme. Här gäller verkligen talesättet att det ”goda” blir det bästas fiende!

  Finns det ingen som kan tala ett sanningens ord med denne Westerberg!

  Snart blir många så förtvivlade att de tycker det är lika bra att landet går under.

  Gillad av 8 personer

  • Jan Molin skriver:

   Lennart: denna samhällsuppbyggnad som vi har och som påbörjades med storsvensk inlevelse och socialdemokratisk envetenhet om slutmålet, påbörjades av S under Palmes regim 1975 då de, tillsammans med övriga dåvarande förrädarpartier M, C, FP och KDS beslutade, över våra svenska huvuden, att omgöra Sverige till ett mångkulturellt samhälle! Så djäkligt är det och därför kommer inga av rikspartierna att ångra detta. Deras mål är nått och när M och KDS idag låtsas motstånd så hycklar de ju. Alla partierna ville ha, och vill ha det på detta sätt! Tro inget annat! Historien om detta är ju djupt undertryckt av förklarliga skäl, jag berättar den då och då här på DGS, men det hjälper ju föga.
   Det kommer troligen att sluta på snarlikt sätt som för de nordamerikanska indianerna: antingen erkänna sig besegrad och anpassa sig till erövrarna, eller leva i eländiga reservat där de idag super ner sig. Dvs motsvarigheten för oss svenskar blir väl att antingen underordna sig de nya kommande muslimska härskarna på alla sätt eller motstånd i lönn. Att skriva motståndstexter här på DGS och annorstädes väcker ju en del människor i form av nya läsare och skrivare. Men i längden måste mer hårt motstånd till om vi ska komma någonstans.

   Gillad av 6 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Det sker vad som måste ske. Människan har alltid rest sig när galenskaperna fått värka ut. De som upplevde östblockets marxism-leninism-stalinism förefaller vara vaccinerade mot postmodern dödslängtan och förstörelselusta. Medan dagens västerland tydligen behöver mer än historiska erfarenheter eller det dagsaktuella exemplet Venezuela för att förstå livets alla villkor. Det är den dödsvandring vi inlett med implementerandet av Agenda 2030, Global Compact, Parisavtalet osv. Går det så illa som det verkar kommer elbrist, bostadsbrist, polisbrist, sjukvårdskris att kompletteras med inflation, dyrtid, livsmedelsbrist och kommuniststaterna notoriska avsaknad av toalettpapper…… yngre människor borde nog lagra ett par års förbrukning innan hamstring blir ett nytt slags hatbrott…….

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    Dock lyckas alltid SVT hitta unga flickor att intervjua, i Polen, Ungern etc., som är missnöjda med sina regimer och vill ha PK/multi-kulti såsom i väst.

    Våra journalister har då talang för att föra fram budskapet. 😉

    Gilla

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  En enda synpunkt, på en annars formidabel text.

  ”Gör som jag vill – och du får pengar. Gör du inte som jag vill får du betala – med ditt anseende och dina pengar. Är inte detta korruption?”

  Nej, det är inte korruption, eftersom det är så detta system är avsett att fungera. Man anser det som en god sak med egenvärde.

  Däremot är det kapitalism och rationellt agerande från elevers, politikers och föräldrars sida. Elever och föräldrar kan skaffa makt och ekonomi enligt vad du skriver, något jag bevittnat. Politiker kan via rektorer och utbildningsnämnder sätta ett bildligt strypkoppel på lärare, och de flesta lärare lär sig snabbt älska kopplet och försvarar det, inte olikt en väldresserad hund. Trilskande skolor och rektorer kan tvingas till rättning via ‘krångel’ med anslag, revision av budget och byråkratins ”tusen knivar”.

  Det gör att för lärare som jag (oavsett politisk åsikt men med samma eller snarlik syn på skolans roll och kårens professionalism) är det rationella och kapitalistiska valet att göra något annat, utanför skolan, men samtidigt vara tillgänglig mot konsultarvode istället för vanlig lön.

  Så vi agerar alla rationellt och kapitalistiskt.

  Alternativen är kollektivistiska sociala ideal, såsom en plikt mot folket via utbildning och skolning av dess barn. Men det hör, för svenskarna, till en svunnen tid som aldrig mera återkommer enär svenskarna inte vill det.

  Den citerade meningen kan du dessutom applicera på vanligt lönearbete för alla som har jobb istället för karriär – neka timanställning, bryt mot värdegrunden, larma om oegentligheter och du blir svartlistad inte bara hos en arbetsgivare utan hos samtliga på orten, vare sig det är privat eller kommunalt (särskilt om det är inom kommunal skola).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 6. Thor skriver:

  Inte bara assistansbehövande importeras. De s.k. vårdarna importeras genom ”arbetskraftsinvandring”. På så sätt rundas asyltrassel. Se Janne Josefssons reportage om Rami Care AB i Malmö. En av fejkvårdarna svarar ärligt på varför han ställde upp på bedrägeriet, ”jag ville bättra på min pension”. Rami Care AB har sedan 2012 fått 563 miljoner utbetalt från Försäkringskassan.

  Gillad av 4 personer

 7. Elisabeth G skriver:

  Om välfärdssystemen hanterades som de försäkringar de egentligen är skulle inte invandrarna få någon ersättning förrän de kvalificerat sig för detta. Då hade pengarna säkerligen räckt till vård och/eller assistans åt gamla, sjuka och/eller handikappade. Kanske hade det rent av blivit en slant över till att låsa in buset för.

  Gillad av 3 personer

 8. olle holmqvist skriver:

  Krigsbristen – tror jag är en av anledningarna.I våra nordiska grannländer finns fortfarande åldringar som kan berätta om hur det kändes när utländsk makt ville bestämma. Nu har vi vår variant av vinterkrig, fortsättningskrig och besaettelse, fast med skillnaden att verkar aldrig ta slut.
  Krigsbristen har mentaliserat vår härskarklass att tro att vi är osårbara. Vi löser allt framför datorn..

  Gillad av 3 personer

 9. miketheviking skriver:

  Viktig text Anders!
  Och de exempel du tar upp hittar man i alternativ press, ibland hos Janne Josefson/Uppdrag granskning, ibland i slaskpressen. Aldrig där de hör hemma: SVT Rapport och Aktuellt.

  Jag mailar alltid ut sådana exempel till släkt o vänner efter lite bakgrundskoll.
  Inte sällan så betackar sig någon för ”negativ” propaganda – ofta kommer uppgivna svar.
  Syftet är emellertid att dessa människor ska kunna koppla exemplen till egna upplevelser när de söker vård, hjälp eller utsätts för brott.
  Det är allas vårt ansvar att öka det kollektiva medvetandet och uppnå nollpunkten.
  Punkten där de uppnår självmedvetande och den totala insikten om sakers tillstånd.
  Alltför många lever i rosa värld, förnekelse eller i ett tillstånd av att ”så farligt kan det inte vara”.

  Det viktigaste du anger är makthavarnas utpekande av ”den demografiska situationen” med insuniationer om att det är sveriges äldre som utgör problemet. Tacka f-n för att demografin är förändrad med nytilkomna ”pensionärer”, handikappade och sjuka samt ett tillskott av ”barn” med ”särskilda behov”.
  Skolorna går under av 178 sorters språkundervisning, kommunerna går under av socialhjälpskostnader, landstingens sjukhus och tandläkarmottagningar drunknar i ökad gratisvård.

  Det här måste ut till den sovande populasen!

  Gillad av 4 personer

 10. Lars skriver:

  Jag stötte på ett fall med en utvecklingsstörd flicka med starka föräldrar som tyckte hon skulle ha samma liv som alla och fick kommunen att ställa upp med trerumslägenhet och personal dygnet runt. Jag är inte särskilt övertygad om att det var ett bra liv för flickan jämfört med gruppboende.

  Skolan, det är ju uppenbart att lärare och rektor måste ha auktoritet kontra föräldrar och elever för att det ska fungera och då måste de ha möjlighet till disciplinära åtgärder, tom fysiska.

  Den svenska naiviteten då? Minns från 80-talet politiska flyktingar (äkta) som flytt till Öst Tyskland, men sedan valde asyl i Sverige. Minns en familj hade en utvecklingsstörd dotter, som blev svensk medborgare och pensionär, men följde med familjen tillbaka till hemlandet. På den tiden fick de flyttkostnader betalade liksom ett engångsbelopp om de sa upp det svenska uppehållstillståndet.

  Jag skulle nog gjort som de jag beskrev sist misstänker jag, men i det första fallet inte som föräldrarna.

  Poängen med de tre fallen är ändå att myndighetsutövningen fallerar och det går ända tillbaks till 80-talet och ”det rika landet som hade råd med det mesta…”

  Gillad av 1 person

 11. Willy Lindqvist skriver:

  Med tanke på det fysiska skick i vilket många gamla befinner sig, borde också de jämställas med handikappade och ges rätt till assistansersättning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.