Jan-Olof Sandgren: Visst finns det anledning att skolstrejka

Jan-Olof Sandgren

Nej, Greta var varken först eller yngst. Själv skolstrejkade jag redan som 14-åring, tillsammans med ett 100-tal av mina kamrater. Den mediala uppmärksamheten var dock sparsam och inskränkte sig till en suddig bild i lokaltidningen. Bakgrunden var följande: 

 I februari 1971 drabbades Sverige av en strejkvåg där bland annat SJ-personal, tandläkare, lotsar och en del lärare lade ner arbetet. Staten svarade med en massiv lockout av 24 000 lärare, i syfte att tömma de offentliganställdas strejkkassor. Mitt högstadium fick klara sig utan lärarledda lektioner ett par veckor och eleverna uppmanades ägna sig åt självstudier.  

En pojke från gymnasiet, som var något mer politiskt medveten än vi, dök upp på skolgården och delade ut flygblad. Snart var jag inbegripen i mitt livs första demonstrationståg. Bärande på plakat där det stod att vi var ”tredje part” och oskyldigt drabbade marscherade vi mot stadshuset, samtidigt som det ropades käcka slagord om Herr Uggla vilket möjligtvis kan ha syftat på Arbetsgivarverkets generaldirektör Karl Lennart Uggla, som här syns blicka ner mot en skara demonstranter (dock inte från min stad). 

Jag vill inte förhäva mig, men trots att vi varken fick tala i FN eller träffa några amerikanska toppolitiker, ser jag vår demonstration som viktigare än Gretas.

Till att börja med reagerade vi på en faktisk situation. Jag tror inte någon av dem som demonstrerar för klimatet har upplevt några klimatförändringar (och kommer antagligen inte att göra det heller). 

Möjligen blev vi en smula manipulerade av gymnasiepojken men hade ändå situationen rätt klar för oss, och inget tyder på att han var utsänd av George Soros.

Vi förstod att det fanns en konflikt mellan lärarna och staten och ställde oss på lärarnas sida. Demonstrationen blev därför i all sin enkelhet en påminnelse om att lärare och elever har gemensamma intressen.

Vi ställde rimliga krav. Allt vi begärde var att skolan skulle börja funka som vanligt och att de vuxna som hade ansvaret skulle ”fixa” det. Om vi gjorde någon nytta vet jag inte, möjligtvis bidrog vi till att konflikten blev kortvarig. 

De ungdomar som idag demonstrerar för Fridays for Future får istället ra sig att ställa orimliga krav, som aldrig kommer att kunna infrias. De får också lära sig att det är bra att drabbas av panik. Vidare får de lära sig att äldre ska rätta sig efter yngre även när ungdomarna inte har en aning om vad deras krav innebär eller får för konsekvenser. Henrik Jönsson uttrycker det hela på ett formidabelt sätt här. Kort sagt; det är ingen rörelse som fostrar mogna, kunniga och ansvarskännande medborgare. Demonstranterna som intervjuas i det här klippet kanske inte representerar hela klimatrörelsen, men ger ändå en fingervisning om vad jag menar.

Idén att skolstrejka för klimatet kom ursprungligen från de ”WalkOuts” som organiserades över hela USA efter skolskjutningen i Parkland, där 17 elever dödades. De strejkande eleverna krävde förbud av lätta automatvapen av den typ som ofta används vid skolskjutningar. Det är möjligt att aktionen initierades av den kampanj för hårdare vapenlagar som drevs av det demokratiska partiet, men frågan hade ändå relevans för barnen. Det är ingen tvekan om att deras oro var berättigad. Det är heller ingen tvekan om att det ligger i politikernas makt att vidta åtgärder som skulle kunna ge resultat. Genom att utebli från skolan visar man att skolan blivit en otrygg plats, ibland till och med livsfarlig. Jag kan tänka mig att aktionen inte bara lärde barnen kanalisera sin ångest, utan också att arbeta konstruktivt för ett realiserbart mål.

Sedan jag och mina kompisar skolstrejkade 1971 har svenska skolan försämrats. Vi har ännu inte haft några skolskjutningar, men otryggheten har ökat, kvalitén på undervisningen rasat och många går ut nian utan att kunna läsa och skriva ordentligt. Vuxna män från andra kulturer sätts i samma klass som minderåriga flickor. Mobbning, misshandel och sexuella övergrepp hör till vardagen. Även lärare utsätts för våld och hot, något som var närmast otänkbart 1971. Elever i grundskolan kanske är den grupp som fått betala det allra högsta priset för regeringens migrations– och integrationspolitik. Regeringens satsningar mot rasism riskerar att motverka sitt syfte, så länge man inte inbegriper rasism mellan invandrargrupper och rasism riktat mot etniska svenskar.

Dagens elever har långt större skäl att demonstrera för att förbättra sin situation, än vad vi hade för 48 år sen. Men kanske upplevs de näraliggande problemen som så överväldigande, motståndet man möter så kompakt och de underliggande konflikternahotfulla, att det i slutändan känns enklare att försöka rädda klimatet. 

23 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Visst finns det anledning att skolstrejka

 1. Jari Norvanto skriver:

  ”De strejkande eleverna krävde förbud av lätta automatvapen av den typ som ofta används vid skolskjutningar.”

  Halvautomatiska skjutvapen är vad det handlar om.

  Gillad av 1 person

 2. Fabricerad skriver:

  Många av dagens elevers föräldrar har röstat för att det ska vara så här. De har dessutom inte bara röstat för otrygghet utan även okunskap och det troliga scenariot att Sverige inte kommer att konkurrera med t.ex. Kina och andra länder om 2-3 generationer (inom teknik och vetenskap). Låt dem ha det säger jag! Låt svenska folket ligga som det har bäddat.

  Gillad av 5 personer

  • primitivo skriver:

   De har röstat på det men än värre är att de inte uppfostrar sina barn. När jag gick i skolan så fanns vissa störiga elever i alla klasser, nästan alltid killar. Det fanns dock OBS-klass så de som inte kunde fås att hålla käften avskiljdes och fick speciallärare som var robust nog att hantera dessa. Detta enda förslag, samt relegering om eleven helt vägrar, hade vänt svensk skola. Idag eftersom de störiga får hållas så är halva klassen störig, och det är föräldrarnas fel. Barnen blir helt enkelt inte uppfostrade utan lämnas vind för våg, där jag bor föds många med silversked och behöver knappr skärpa sig för att klara sig, på andra håll blir de väl obildade kriminella eller aktivister, så makthavarna vill så klart ha det så här.

   Jag är för övrigt tveksam till att uppmuntra barn att demonstrera, de blir bara ett redskap och det är vänstern som har expertisen i att utnyttja barn så redskapet riskerar dessutom att vridas oss ut händerna.

   Gillad av 6 personer

   • thomasdentredje skriver:

    ”Låt dem ha det säger jag! Låt svenska folket ligga som det har bäddat.”
    Låt oss ALLA ha det som en minoritet röstat fram. Inte rätt. ”Det svenska tillståndet” är oändligt djupt tragiskt. Efter 20 år i yrket; alarmerande tragiskt att ansenligt antal lärare en tid flytt de ”särskilt socialdemokratiska områdena”. Grundskolan i dessa områden är nu ett laglöst haveri. Höga lönelyft hjälper inte att locka lärare. Lärare som tar sin profession på allvar kan omöjligt jobba där. Kvar blir obehöriga vem som helst och vänsterlärare med ”kall”. Effekterna av denna situation, som vi inte ser någon ände på, blir allvarliga i decennier framöver. Eländet tar synbarligen aldrig slut.
    Integreringen kan vi ju bara glömma. Det blir nog vi alla andra som måste integreras i denna sköna nya värld.

    Gilla

 3. Ur Wikipedia skriver:

  Några nedslag i svensk historia genom Wikipedia; ”Den 1 mars meddelade Saco att man ville att statstjänstemännen skulle få två ”sabbatssemestrar” om vardera ett halvt år, att tas ut mellan 40 och 50 år samt 50 och 60 år. Den 11 oktober utlöstes Saco en månadslång svensk lärarstrejk i Sverige, som späddes på med lockout, då förhandlingarna med Statens avtalsverk strandat”.

  ”I samband med en landsomfattande lärarstrejk 1966 gjorde Bildt sitt första TV-framträdande. Bildt, som var ordförande i skolans elevråd, bidrog till att elevledd undervisning kunde organiseras under delar av strejken. Bildt var under samma tid styrelseledamot i Sveriges Elevråds Centralorganisation”.

  ”Luciabeslutet kallas det beslut om asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson den 13 december 1989. Bakgrunden ansågs vara den rekordstora flyktingströmmen till Sverige under andra halvåret 1989, då 20 000 personer kom jämfört med 19 000 under hela 1988. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade ”FN-flyktingar”, som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention samt de med så kallade ”särskilt starka skyddsbehov” skulle få politisk asyl i Sverige. Krigsvägran och flyktingliknande skäl, tidigare humanitära skäl, skulle heller inte godtas. Reglerna skulle gälla även dem som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i minst ett år.

  ”I riksdagsvalet i september 1991 segrade de borgerliga partierna, Kristdemokraterna tog plats i riksdagen, och Carl Bildt tog över som statsminister. Den 19 december samma år meddelade Regeringen Bildt att den upphävt Luciabeslutet. I de följande överläggningarna sade sig Socialdemokraterna inte motsätta sig beslutet och Vänsterpartiet välkomnade det”.

  Gilla

 4. Björn skriver:

  Det är en extremt farlig väg vi är inne på! Det kommer inte att finnas några gränser för vad man anser sig ha rätt att göra i ”rädda klimatets” namn! Se bara hur destruktiva och farliga t.ex dagens ”djurrättsaktivister” kan vara, och sätt sen in detta i ett större perspektiv….! Otroligt skrämmande! Som vanligt är det ”vänsterfolket”, genom sina ”husorgan” inom MSM, som understödjer och eldar på masspsykosen!

  Gillad av 2 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Helt rätt. Som om vi inte har nog av alla andra sorts fundamentalister så har vi nu nu fått en ny fundamentalism att utså.

   Gilla

 5. Skarprättarn skriver:

  Strejk är anställdas konflikt med en arbetsgivare. Skolelever kan per definition inte strejka, däremot skolka. Man kan också demonstrera, men det gör man vanligen på sin fritid. Om man ‘r utestängd från undervisning räknas det som fritid.

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   ”Per defintion” – är det viktigt ? alternativt synsätt: om det framgår av sammanhanget vad det handlar om, duger inte det? Kan man inte t ex mat-strejka eller hunger-strejka. IRA fångarna i
   Maze blev långhåriga genom hårklippningsvägran. Är det orimligt att kalla det ”strejk” ? Strejk används alltså fullt begripligt i betydelsen ”vägra”
   ”Synonymer till strejk… bojkott, blockad…(https://www.synonymer.se/sv-syn/strejk)

   Att kräva ”per definition” kan vara effektiv debattförstöring > I en så här allvarlig fråga blir orden, de ord vi använder betydelsefulla. Jag skulle alltså vilja att min debattmotståndare definierade – exakt- vad som menas med brottslighet…”(eller trakasserier eller masktutövning osv)

   Tillfälligtvis gör definitioner nytta, men för det mesta inte.
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWXtzm3LEVOjlDOrmGTmDriCht-zljMJJBuRaUENRkmGFTGcF7

   Gillad av 1 person

 6. Jan Hyllengren skriver:

  Upplevs det egna livet som så meningslöst att denna globala dödskult attraherar har man problem. Nu har de flesta tonåringar det svårt att finna sin roll i livet och saknar man livserfarenhet blir man i värsta fall lättledd. Det vet vår skola, det visste grundarna av komsomol och hitlerjugend också. Jag minns de fanatiska och extremt normkritiska maoisterna i min egen tonår som ville ha en svensk kulturrevolution- nu kommer den! Lika oönskad för oss som för det kinesiska folket för 50 år sedan. Tar makten fram gevären, förbjuder bensindrivna fordon, förbjuder husdjur och kossor, stoppar flyg, stänger ned internet för oppositionella, fängslar hatare av mångkultur och tvingar in människorna i små lägenheter i storstäderna så får de som de vill. I Dödssekten.

  Gillad av 2 personer

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Nog har väl skolan strejkat i åtminstone en trettio år vid det här laget?

  Man säger ju strejka om en maskin som inte fungerar, i vissa dia-/sociolekter.

  Så Sandgren har ju helt rätt: visst är det skolstrejk som gäller.

  Själv har jag strejkat från skolan i ett par år nu – försörjer mig på annat – och har inte mått så bra sedan före jag började jobba som lärare. Förhoppningsvis får vi se strömhopp av svenska lärare från skolan, och att privata vita skolor vägrar lyda tvångsplacering av div. koloniserande inkräktares avkommor.

  (Får se om den här slinker igenom censuren – det verkar hänga på vems text man kommenterar och vem som är censor för dagen, inte specifika ord, fraser eller tilltal/tillmälen.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

  • gg skriver:

   En intressant kommentar, jag bor i en överklasskommun som moderaterna alltid styrt och även här finns en stor mängd hycklare, det kvittar om man röstar S eller C eller Mp eller M eller nåt annat parti i 7-klövern, hyckleriet är detsamma. I ett av mina barns klass så har flera barn från mellanöstern gått, många av föräldrarna är av typen rik-pk men det konstiga är att absolut INGA av barnen någonsin tagit med en migrant hem för att leka, ej heller omvänt. Jag säger öppet till mina barn att hålla sig borta men vad säger alla pk-familjer? Hur som helst, denna tysta segregation fungerar och alla har nu flyttat. Vad folk gör och vad de säger är idag två helt olika saker.

   Gillad av 2 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Strejka för klimatet,strejka för miljön.
  Strejka för utsatta, freaksen, transgender som identifierar sig med homosexuella älgar.
  Jag bryr mig inte, samma dag kometen smäller till eller pandemin bryter ut.
  Det enda jag kommer värdera är förmågan att ge gruppen, ett mervärde.
  Vegangay med bokstäver är ett fritidsbekymmer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.