Jan-Olof Sandgren: Vad kan vi lära av Hattarna och Mössorna?

Jan-Olof Sandgren

Många har noterat att höger/vänster-skalan blivit omodern och inte längre speglar skiljelinjerna i svensk politik. Gårdagens vänster kunde låta som dagens Sverigedemokrater, dagens Moderater skulle fått Gösta Boman att tappa hakan, vänsterfeminister skriver i Svenska Dagbladet och ”högerextrema” Nyheter Idag kan i många frågor vara rörande överens med tidningen Proletären. Självaste Karl Marx tycks ha bytt fot och blivit höger. 

Det saknas alltså en bra terminologi för att beskriva den polaritet som just nu råder i samhället, och som de flesta är dunkelt medvetna om. Det har presenterats olika förslag: 

 Nationalister – Globalister 

PK-ister – Populister 

Nettoskattebetalare – Politikerväldet (och deras kompisar) 

Den grå elefanten – De sju dvärgarna 

GrönRödaBlåBruna 

Liberaler – Konservativa 

Etablissemanget – Folket 

Etc 

Ett liknande dilemma uppstod i början på 1700-talet Sverige styrdes av en ståndsriksdag. Adel, präster, borgare och bönder förutsattes spegla de olika intressegrupperna och vara kapabla att hantera rikets problem. Men i efterdyningarna av Karl XIIs krig och kungamaktens kollaps, skedde en polarisering som sträckte sig över ståndsgränserna och det gamla systemet visade sig irrelevant. Ena sidan löste problemet genom att bilda ett politiskt partien nymodighet i Sverige och ett av de första i världen. Man kallade sig ”Hattarna” och menade sig företräda: manlighet, styrka, nationalism, försvar, satsningar på näringslivet och dessutom ville man klämma åt Ryssland. Motståndarna kallades ”Mössorna” och ansågs fredsälskande, försiktiga och sparsamma. Högt upp på deras dagordning stod bekämpande av korruption. Det är ganska lätt att föreställa sig de två lägren och vilka känslomässiga motpoler de representerade.

Detta embryo till parlamentarism blev ingen omedelbar succé. Mössorna visade sig övermåttan undfallna, medan Hattarna å andra sidan drog igång ett nytt krig mot Ryssland. Det hela slutade med att kungen klev in på banan och återupprättade enväldet. Men partisystemet skulle ändå visa sig ha framtiden för sig.

Plockar vi russinen ur kakan och försöker lära något av 1700-talet, kan vi ju börja med att tänka bort det existerande partisystemet (vilket blivit lika irrelevant som ståndsriksdagen). Därefter tänker vi bort den historiska barlast som detta system vilar på (såsom kolonialism, kommunismens uppgång och fall, efterkrigstiden och kalla kriget). Till sist upprättar vi en ny polaritet enligt hatt- och mössmodellen, där vi bara tar hänsyn till vilka åsiktspaket, värderingar och karaktärsdrag som just nu klyver nationen.

r jag gjorde experimentet fann jag till min förvåning att höger/vänsterskalan från sent 1900-tal står sig ganska bra, men med ett viktigt undantag. Här är min uppdaterade version:     

HÖGER 

Individuell frihet 

Manliga egenskaper 

Största möjliga oberoende av staten 

Fri media 

Starkt försvar 

Tradition 

Låga skatter 

Elitskolor 

Prioritera skydd av äganderätten 

Kännbara straff för kriminalitet 

Stark gränskontroll 

Nationellt oberoende 

En tydlig majoritetskultur 

Meritokrati 

Starkt civilsamhälle 

Decentraliserat kulturliv 

Minimalt med regleringar 

VÄNSTER 

Kollektiv solidaritet 

Kvinnliga egenskaper 

En statsmakt med stort socialt ansvar 

Presstöd 

Nedrustning 

Normkritik 

Höga skatter 

Skolor för alla 

Prioritera kampen mot sociala orättvisor 

Humana straff 

Öppna gränser 

Nationen förbinder sig att följa FNs konventioner 

Stötta minoritetskulturer 

Mångfald när det gäller kön, hudfärg etc, inom alla samhällssektorer 

Offentligt finansierat föreningsliv 

Statliga satsningar på kultur 

En reglerad arbetsmarknad, bostadsmarknad etc 

Det viktiga undantaget var att jag plockade bort Socialism och Kapitalism ur ekvationen. Och simsalabim blev skalan mer tillämplig 2000-talet.  

Enligt min nya definition kan alltså icke-socialister vara ”vänster” och icke-kapitalister vara ”höger”, vilket verkligheten bekräftar. Partier som Moderaterna, Centern och Liberalerna kan hysa vänsteråsikter och driva vänsterpolitik men ändå kalla sig icke-socialister. Man föreställer sig istället kapitalistiska företag som bärare av vänsterideal, vilket inte låter helt orimligt.den andra kanten kan partier som NMR hävda att kapitalister är onda eftersom de styrs av judiska bankirer, men ändå sägas vara höger. Sverigedemokraterna ligger åsiktsmässigt till höger, men omfamnar såväl kapitalism som en inflytelserik statsapparat och blir därför något av ett ”mittenparti”. Kanske en förklaring till varför man håller på att gå om Socialdemokraterna som Sveriges största parti.

Jag medger att det låter förvirrande. Huvudproblemet bottnar i att när höger/vänsterskalan en gång etablerades tänkte man sig två konkurrerande statsskick; kapitalism eller socialism. Man förutsatte att systemen uteslöt varandra, vilket visade sig vara grovt felaktigt. Det land som idag håller på att ta över den kapitalistiska världsekonomin är det kommunistiska Kina. Å andra sidan närmar sig de största företagen en monopolställning, liknande den som en gång tillföll staten. Kapitalismens högborg USA behöver en enorm offentlig budget för att finansiera sin kostsamma säkerhetspolitik. I Sverige köps allt fler varor och tjänster upp av staten för medborgarnas räkning, vilket gynnar både staten och företagen (men kanske inte medborgarna). I själva verket finns inget fungerande land, som inte laborerar med någon kombination av kapitalism och socialism.

Det är möjligt att höger/vänster-skalan blivit så sammansvetsad med kapitalism/socialism, att det inte går att ändra innebörden utan att skapa total förvirring. I så fall måste vi hitta två nya begrepp som säger ungefär samma sak. Eller återgå till att kalla högern för Hattar och vänstern för Mössor… eller var det tvärtom?   

43 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Vad kan vi lära av Hattarna och Mössorna?

  • Lars skriver:

   Välfärdsstaten är inte med i listorna och inte heller ekonomisk politik (nyliberalism eller Keynesianism, balanserad budget eller efterfrågestimulanser, penningpolitikens roll, inkomstfördelning, aktiv arbetsmarknadspolitik mm).

   Listan avspeglar väl skillnaderna som den ser ut i media och retorik, men det är en vänster och en höger som ignorerar den ekonomiska verkligheten och behovet av kunskap och då blandar man bort korten för sig själva och andra eftersom ekonomitänkande är den grund politik står på.

   Exempel på punkter som du lagt på vänstern men som finns även hos högern
   . Öppna gränser (har drivits av högern sedan Bildt släppte upp LUCIA Stoppet 1989)
   . Media stöd’
   . Kvinnliga egenskaper
   . Offentligt finansierat föreningsliv
   . Statligt kulturstöd
   . Mångfald
   . Stötta minoritetskulturer
   . Följa FN konventioner
   . Nedrustning
   .Skolor för alla

   Skalan är på för detaljerad nivå för att avspegla skillnaderna. Högern har i Sverige velat minska välfärdsstaten, står för balanserad budget och konjunkturpolitik via riksbanken, minska skatterna, privatisera offentlig verksamhet.

   Gillad av 1 person

 1. Eva skriver:

  Historiska återblickar är lärorika.
  Igår blev jag glad. Jag läste Samtiden. Där fanns en artikeln av Lars F Eklund. Den handlade om Egnahemsrörelsen och artikelförfattaren tycker att omständigheterna i dagens samhälle liknar de som rådde när rörelsen startade. Därför förordar han att ett sådant projekt startar idag också.
  För mig blev det en ahaupplevelse, en grundligt genomtänkt idé om ett framtidsprojekt som skulle kunna läka ett skadat land utan framtidsvisioner.
  Läs artikeln här https://samtiden.nu/2019/10/egnahemsrorelsens-poanger-haller-ocksa-idag/
  Då idén omfattar startandet av småjordbruk för självhushållning med viss gårdsförsäljning skulle en hel del miljömänniskor kunna nappa. Närproducerat ligger i tiden. Landsbygden är i skriande behov av omtanke.
  Att bygga sitt eget kräver ansvar och människor växer med ansvar. Också självförtroendet.
  Många trivs inte i storstäderna och skulle gärna flytta till mindre orter eller rena landet om där fanns utkomstmöjligheter. I storstäderna är också priserna så höga att många inte har råd att köpa sitt boende.
  Varför har bara stora byggbolag i städerna fått köpa mark för att bygga fula prefabricerade flerfamiljshus, det ena fulare än det andra. Förr fanns kommunala tomtköer för privatpersoner. Vart tog de vägen?
  En ny egnahemsrörelse där vi också i byggstil försöker bejaka vår tradition borde tilltala arkitektupproret, miljömänniskor och i princip alla partier utom V och S. En hel del skötsamma S-väljare skulle nog gilla att få skapa sitt eget.

  Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det är mitt liv du beskriver, – bor bara i hus jag byggt själv och odlar grönsaker för försäljning. – Men inte för att jag måste utan för att fungera som en tillgång för mina medmänniskor.

   Men jag fungerar inte som ett mönster för efterföljd, – Skulle allt för många göra likadant, skulle ekonomin braka ihop.

   Något jag önskar, är att alla skulle ha någon tillflykt på landet hos någon med vedvärme och egen strömförsörjning i händelse av ett långvarigt strömavbrott. – Det kommer ett sådant förr eller senare.

   Gillad av 3 personer

   • Eva skriver:

    Tanken i Eklunds förslag är nog att de ska vara skattefria inkomster, men framför allt inriktat på självhushåll. Det skulle väl inte vara helt uteslutet att tänka sig att människor som har en grundförsörjning skulle kunna starta småskalig tillverkning av olika slag på landsbygden. Sådant bör ju också staten uppmuntra med skattelättnader. Jag vill se hopp för landsbygden och för Sverige.

    Gilla

  • Beppe852 skriver:

   Precis det du tar upp om småjordbruk bedrivs framgångsrikt i Norge. England har kvar sin landsbygd och byar med både post, pubar, och livsmedelsaffärer. Sverige har genomgående satsat på storskaliga företag och jordbruk. Mindre orter är ödelagda på allt som främjar människors välbefinnande. Att enbart tjäna pengar, mycket pengar har varit ett ledstjärna i svensk politik under årtionden. Människans välbefinnande har fått ge vika för ett ständigt ökat penningabegär!

   Gilla

 2. Laszlo Levente Donat skriver:

  Socialism, kommunism är statskapitalism! Dagens politikervälde bygger vidare statskapitalismen. När statskapitalismen blir en bångstyrig koloss kollapsar den, likt i Sovjet! Sverige närmar sig till kollaps varje dag och faller sönder likt Sovjet!
  Polariseringen är statskapitalism kontra kapitalism. Ingen politisk parti idag i Sverige stödjer fri kapitalism!

  Gillad av 6 personer

 3. anselmo skriver:

  Det är så tydligt att detta skrivs av en tidigare vänsterperson. ”Humana straff”, för vem? Hela beskrivningen vilar på vänstergrund. Sandgren tar nämligen vänsterns och socialisternas nidbild av världen, ”socialism mot kapitalism” som en sanning som representerar något i sinnevärlden och tror att han genom att ta bort denna nidbild beskriver verkligheten. I själva verket så är allt som är kvar avtrycket av nidbilden. Kapitalism finns inte! Ordet är bara en ursäkt för stöld och totalitära anspråk. För att skapa sina två kategorier måste Sandgren lista nästan varenda fråga, apatiska barn saknades. Könsdysfori? Alla vet var dessa frågor landar så vad är kategorierna egentligen? För de som någon gång varit vänster så svider sanningen på så många sätt, för bibeln hade rätt från början. Är du Kain eller Abel?

  Producerar du och hjälper andra på detta sätt, eller stjäler du av andra och ger lite av stöldgodset för att få ett skäl att stjäla mer? Håller du dig till sanningen eller lögnen? Vill du att människor skall vara fria att bestämma själva eller vill du bestämma? Idag börjar vi återigen nå Kain och Abel, vi ser det varje dag, för Kain KAN ALDRIG BLI NÖJD, ALDRIG FÅ NOG. Sådan är vänstern och sådan har vänstern alltid varit, allt är samma, inget har ändrats. Det enda som hänt är att vänstern styrt ett tag och mycket dåligt har därför hänt, och eftersom vänstermänniskor är oärliga så tar de inte ansvar för sina egna åsikter och låtsas att höger-vänster inte finns mer.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Eric Zemmour uttryckte saken så här nyligen:

   ”You know that you’re in France, don’t you, and that the French right is the world’s most stupid. We’re the country of human rights and the world’s most stupid right. They go together.”

   Gillad av 1 person

 4. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Det sägs ibland att intelligens kännetecknas av förmågan att hålla flera tankar i sinnet samtidigt, men de flesta som säger det förstår inte vad det skulle betyda.

  Här ser vi hur höger-vänster-skalan ömsom sägs vara felaktig, ömsom används för att förklara. Det är inte svårt att hitta en betydelse av höger-vänster-skalan som gäller i samtliga diskuterade fall. Det är en enkel anordning efter sympati och antipati. Där finns inga fixa lägen. Allt är relativt. Det var inte ”kapitalism” och ”socialism” som definierade höger-vänster-skalan. Hur skulle det ha gått till 1789!?

  https://thewayofreason.wordpress.com/2018/10/09/hoger-vansterskalan-del-iii/

  Gillad av 2 personer

 5. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Det allvarliga problemet med artikeln är emellertid subtilare. Den är skriven ur ett vänsterperspektiv som vi ofta tager för givet. Den beskriver en politisk attityd med en lista över ”inställningar i sakfrågor” eller ”värderingar” eller ”värden”. Detta är vänsterns synsätt. Vänstern vet vart den är på väg, den tänker sig att det finns ett slutmål, en utopi, ett paradis på jorden, och att politikens uppgift är att (1) formulera detta slutmål och (2) vidtaga åtgärder som i första hand bestraffar och avskaffar de delar av och uttryck i det levande samhället som förefaller vara motställda paradisets infinnande. I detta mindset är det lätt att fastna i tankar på hur man kunde fila lite på utopin och kanske bättre och ”långsiktigare”, kanske tre, fyra ”schackdrag” framåt, kunde planera åtgärder som är mer framgångsrika än de för tillfället föreslagna eller verkande.

  Men på detta sätt lämnar man inte det totalitära, utopistiska vänster- och baklängesperspektivet. Man är vänsterns nyttiga idiot.

  Vi måste anlägga ett icketotalitärt perspektiv, som betraktar historien framlänges, som stannar i sinnevärlden och använder analysförmågan konstruktivt.

  Gillad av 8 personer

 6. Östrahult skriver:

  Kanske en riktig beskrivning eller är det så här:

  Inga partier styrs längre av ideologier utan styrs av kompisgäng som aldrig gjort något annat än politik. De är visserligen påverkade av historiken men agerar huvudsakligen i egenintresse. De verkliga makthavarna idag är ekonomiska intressen som undviker rampljuset och som agerar på sätt som inte vanligt folk förstår. Greta t ex är ingen liten tjej utan big business. FN är inte vad folk tror. EU är inte vad folk tror.

  Gillad av 9 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Hur blev det för de politiker som har avgått?
   Hur klarade sig Åsbrink, Persson, Sundström, Rosengren, Wallström, Bildt, Reinfeldt, Borg, Svensson, Hägglund, Olofsson, Lejonborg, Westerberg, Wetterstrand m fl?
   Jo, de klarade sig bra. De blev mångmiljonärer.
   Vi är grundlurade!

   Gillad av 4 personer

 7. Skarprättarn skriver:

  I själva verket har inget förändrats, det är bara något andra prefix numera: rövhattar till höger, fittmössor till vänster. Underlivspolitiken har blivit allmän.

  Gillad av 5 personer

 8. Niklas R skriver:

  Det är enkelt att bygga en stor industrination med högteknologi som Kina om man:
  1. Stjäl all information som man vill ha.
  2. Har hela befolkningen som slavar.
  3. Partiet är storägare inom alla stora kinesiska företag – alltså blir allt som dessa bolag köper statens egendom.
  4. Förbjuder utländskt ägande av kinesiska bolag
  5. Förbjuder utländska bolag att etablera sig i landet och agera på den inhemska marknaden

  Gillad av 4 personer

  • Skarprättarn skriver:

   1. USA kopierade Europa, Kina kopierar USA. Vad är nytt? Così fan tutti.

   2. Man är inte mer slav i Kina än i något annat land. Du har större möjligheter att bli din egen lyckas smed i Kina än i de flesta länder (kopierat från USA).

   3. Partiet äger inga bolag. Däremot finns statliga bolag och bolag med statligt delägande, precis som i Sverige. Vattenfall och SJ här, Sinopec och järnvägsföretag där. Alibaba, Huawei, Tencent, Xiaomi och så vidare är privata, på samma sätt som Ericsson är privat här.

   4. Mängder av kinesiska företag är noterade på Nasdaq (= utländskt ägande). Det finns inget som hindrar dig från att köpa ett företag.

   5. Man undrar vad alla svenska företag som verkar i Kina då gör där. Turistar? KFC, McDonald’s Pizza Hut och så vidare är hallucinationer? Apple stores är fasader? VW-fabriker är plagiat?

   Det underlättar nog en del i analysen om man slutar benämna Kina kommunistiskt. Det är ett ideologiskt arv som man av olika skäl måste upprätthålla formellt, men i praktiken är Kina en pragmatisk statskapitalisk auktoritär hybridregim.

   Gillad av 3 personer

 9. karlgunnareriksson skriver:

  Dräneringar / utflöden av statsbudget tycks både nutidens hattar och mössor ha gemensamt. EU-avgiften på 40 miljarder /år tycks inte bekymra dessa stånd. Och dyrare lär det bli. FN har skapat en miljöfond dit ett X antal miljarder av vår statsbudget dräneras. NATO -övningar /samarbete kostar också skjortan. Alla dessa dräneringar av vår statsbudget minskar vår egen cirkulationsekonomi . En minskad cirkulationsekonomi innebär ökad arbetslöshet. Jag önskar att ett nytt parti bildas ( ett nytt stånd ) som sätter stopp för alla ekonomiska dräneringar och istället satsar på svenska medborgare .

  Gilla

 10. Jan Hyllengren skriver:

  Jag konstaterar efter genomläsning att det i Sverige endast finns mer eller mindre extrema vänsterpartier. Åtminstone i riksdagen. Avgörande för att rike överhuvudtaget ska kunna existera är en suverän och erkänd stat. Men, så mycket som det bara går av Sveriges suveräna beslutanderätt lägger våra riksdagspartier alltför gärna i brysselbyråkratins händer, det blir nämligen enklast så och dessutom slipper de folkvalda behöva lida av beslutsångest. Nationellt självstyre med internationellt samarbete borde och kommer i längden heller inte att vara en höger-vänsterfråga men så länge globalisterna lyckas få med diverse obskyra eller extrema grupper så förblir det så. Ingen bygger dock babelstorn ostraffat. Det vet i vart fall rätt många polacker och ungrare. Engelsmännen har också alla chanser att återuppbygga sin nationella särart om de bara kommer loss ur eukratin. När detta är gjort kan de återgå till att käbbla om barnbidragets storlek eller diskutera om vem Shakespear egentligen var. Så snabbt som det går utför i vårt land desto snabbare kommer väl också vändpunkten. Jag vet att svensken kan bättre och jag ser hur han långsamt håller på att bli rent sagt förbannad.

  Gillad av 6 personer

  • jacobsteckelenburg skriver:

   @Jan Hyllengren

   Jag anser att du postat ett av dom allra bästa inläggen i DGS:s historia. Naturligtvis överblickar jag inte a l l a smarta och kreativa inlägg från Sveriges enda grupp av äkta intellektuella; det är ju på DGS man hittar dom bästa hjärnorna i Sverige, dom som t.ex. har något att säga om Sveriges snabba färd nedför det brant sluttande planet. Men ditt bidrag står ut på ett särskilt sätt.

   Ja, Sverige vibrerar numera av undertryckt hat mot nomenklaturan, inte bara mot sosseklaturan som förut då det ännu fanns en svensk opposition. En revolutionär situation kokar just nu i flyglarna. [=”…is brewing in the wings.”]

   Gillad av 3 personer

  • miketheviking skriver:

   Tack Jan!
   Inte mycket att tillägga. Mycket kärnfullt sammanfattat.
   Vi har i princip bara vänsterpartier i olika grad som slickar globalisternas stövlar.

   Gillad av 1 person

 11. jacobsteckelenburg skriver:

  ”Man kallade sig ‘Hattarna’ och menade sig företräda: manlighet, styrka, nationalism, försvar, satsningar på näringslivet och dessutom ville man klämma åt Ryssland. Motståndarna kallades ‘Mössorna’ och ansågs fredsälskande, försiktiga och sparsamma. Högt upp på deras dagordning stod bekämpande av korruption.”

  Jag kan inte tidig svensk 1700-talshistoria (eller sen svensk 1700-talshistoria heller för den delen) tillräckligt bra men för mig verkar det inte finnas en riktig opposition eller ett äkta motsatsförhållande mellan hattar och mössor. ”Fredsamma”, ”försiktiga” och ”sparsamma” kan mycket väl vara ärkekonservativa talking heads ideal.

  Man kan ha en ”försiktig” inställning till exvis utrikespolitik och vilja undvika vissa konflikter såsom marginella och meningslösa (t ex med Vladimir Vladimirovitj Putin och hans spökhusnostalgiska modell av kommunizm [ry. stavning] som har tappat sitt butikshylle-liv för länge sen) men ändå jobba enl devisen ”Si vis pacem, para bellum”.

  Kanske hade just hattar och mössor en konflikt som var en artefakt? But that’s past history by now.

  Men dagens vänster-högerkonflikt upplever jag fortfarande som högst levande, exvis i globalism-nationalism. Vänsterns svek om man säger så.

  Gilla

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Alternativ (real)politisk måttstock:

  Är det i linje med mina intressen och värderingar, till mitt gagn och inte till förfång, och inte orsakar oersättliga kostnader, så är det av godo. För att göra det till moraliskt, etiskt och religiöst rätt använder jag semantik och retorik.

  Använd den istället för -ism, religion eller vänster och höger. Det första är för att göra politik av allt och öppna för GBA och dess motsats, det andra är för att skylla ifrån sig på ett eller annat hjärnspöke, och det tredje är för att ta på rätt sko på rätt fot.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 13. olle reimers skriver:

  Jag är lite förvånad över att jag verkar vara den ende som skriver rakt ut vilka intressen det är som står på var sin sida och att det är mellan dem som skiljelinjen går.

  Det finns en kraft som går ut på att allt och alla skall kontrolleras och styras av en utvald elit på en global nivå och en annan som tror att mänskligheten mår bäst av att utvecklas inom ramen för individuell kraft och skaparvilja.

  Det som är det lätt identifierbara men avgörande problemet är att den förra kraften, vi kan kalla dem globalisterna, utövar en oemotståndlig lockelse på personer som i sina grunddrag är psykopatiska, sadistiska och perversa. Det är endast inom ramen för ett system som kontrolleras av dem som de kan få utlopp för sina böjelser. Det andra, individualistiskt grundade, uppmuntrar allt det som dessa personer avskyr: humanism, sanningssökande och strävsamhet.

  Nu är det givetvis inte så att de som söker sig till den pervers/psykopatiska sidan alla är av den sorten, men de är -av ren rädsla och/eller feghet – beredda att löpa med i deras kadrar för att de tror att de ska slippa undan lättast på det sättet.

  Förvånande nog (ja, jag är positivt förvånad) verkar det som om motståndskraften mot globalisterna växer; dels för att man långsamt börjar inse vad det är som håller på att hända, men också dels för att det i grund och botten finns en tro på att den basala mänskliga strävsamheten är ett kort som är värt att satsas på.

  Min skiljelinje är alltså: hoppfullhet/strävsamhet med sanningslidelse å ena sidan och hopplöshet/ utplundringsinstinkt med dragning åt perversioner å den andra.

  Gillad av 1 person

 14. kvellulvblog skriver:

  Som individ har jag inga som helst svårigheter att med hull och hår anamma samtliga ”Högeråsikter” som J-O räknar upp, och fördöma de som samlats under rubriken ”Vänster”. De politiska partier vi har idag, och det politiska spel som de ägnar sig åt, visar hur varje parti försöker ”vinna anhängare” genom att ”låna” åsikter från andra sidan. Därför har jag nu inte längre något parti som jag kan rösta på, det är än värre att bli besviken, på dem som man trodde var anhängare , än att behöva tåla motståndarnas politik. Var och en får anpassa sig själv och sin familj så att man får det som man vill ha det och totalt strunta i att ha några förväntningar på politiker. Det hjälper att man har ett EU som gör det lätt att flytta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.