Anders Leion: Det är välfärdsstaten, dumbom

Anders Leion

I detta italienska TV-program beskrivs hur Mussolini lyckades ta makten. Han startade som socialist tillhörande socialistpartiets vänsterflygel. 1904 skrev han: ”Frågan om proletariatets frigörelse framgår i dess verkliga uttryck – den fortgående uppbyggnaden av styrka i de folkliga organisationerna, som fyllda av denna kraft exproprierar borgerligheten. Proletariatet som klass är den enda aktören i denna process och har intressen motsatta alla andra klassers.” Citatet ingår i ett stycke med titeln ”Lovord till packet”. Och i ett annat sammanhang skriver han. ”I vissa avgörande skeden är också vi slödder”. Det ter sig kanske något egendomligt att han uttrycker sig så, men det är förstås ett sätt att uttrycka förakt för den rådande samhällsordningen, ett förakt särskilt riktat mot borgerligheten.

Enligt den historieprofessor, David Bidussa, som intervjuas i programmet är inte italienska politiker teoretiker, de kommer från journalistiken. Det har mycket stor betydelse. Mussolini var en briljant retoriker, också i skrift. Från tidig ungdom utvecklade han ett språk med expressiva retoriska figurer, som han med hjälp av sina tidningar och senare utifrån maktens tribuner gjorde till ett allmänt språk att använda i politiken, ett språk som delvis används också i dagens politik.
Visst känns beskrivningen som träffande också för dagens svenska verklighet? Den verklighetsbild som skapas av de stora tidningarna och av statsradio och statstelevision är styrd av det av dem använda språket: Ensamkommande, barn, papperslösa, flyktingar för dem som passerar gränsen utan att ha rätt att göra det… Detta språk anammar politikerna med tacksamhet – de flesta av dem har ju samma agenda.

Även om programmet är på italienska finns där ett avsnitt värt att titta på. Det börjar vid 6,30. Mussolini ställer frågor och publiken svarar:

Vill ni ha gott anseende? Nej! Vill ni ha belöningar? Nej! Vill ni ha ett behagligt liv? Nej! Existerar för er det omöjliga? Nej!

Vilka är de tre ord som är vårt credo? Tro! Lyda! Kämpa!

Välan kamrater! I dessa tre ord fanns, finns och kommer att finnas varje segers hemlighet.
Mussolini lämnar scenen. (Det fanns förstås en annan verklighet. Den italienska vardagen. Denna beskrivs i klippet från en av de filmer som jag värderar allra högst: En alldeles särskild dag.

Sophia Loren spelar i Ettore Scolas film en utsliten flerbarnsmor och Marcello Mastroianni en homosexuell vänsterman, avskedad från radion. Dagen är den då Hitler besöker Mussolini).

Därmed har sambandet utförligt illustrerats, här på denna blogg ofta uttalat, mellan socialismen och fascismen. (Mussolini uteslöts 1914 från socialistpartiet därför att han i motsats till partiet ville att Italien skulle inträda i kriget). Det innebär dock inte att varje stat med en centraliserad maktstruktur skulle vara socialistisk/fascistisk. I så fall skulle också Ludvig den sextondes styre vara socialistiskt. Det tror jag varken han eller de som giljotinerade honom skulle hålla med om. Man kan inte använda alltför vida begrepp, de blir innehållslösa. Det är samma sak med ordet demokrati. Det används om mycket skilda företeelser.

Argentina fortsätter att åka en evig berg- och dalbana: en peronistisk regering tillträder och statsutgifterna ökar snabbt. Inkomster och sysselsättning stiger till att börja med, sedan börjar inflationen ta fart, sysselsättningen börjar falla, statsskulden skenar – osv. Vid nästa val vinner en högerpresident som sätter igång med åtstramningar, ekonomin börjar repa sig men folk tröttnar på åtstramningarna och väljer en peronist nästa gång. Så fortsätter det.

Det är väl svårt att kalla landet för socialistiskt, men peronistregeringarna i olika skepnader uppvisar många för en socialistisk regim betecknande drag. Den polska regeringen uppträder så att den i mycket liknar en argentinsk peronistregering. Den har sedan förra valet fört en starkt expansionistisk politik, som ytterligare accelererar inför kommande val. Om några år kommer nedgången, lika säkert som i Argentina. Polen styrs av en mycket konservativ regering, med så starka band till den katolska kyrkan att den gör vad den kan för att tona ned och dölja prästers sexuella övergrepp mot barn. Är Polens styrande parti smygsocialistiskt?

Socialisten Mitterand valdes första gången till president på ett expansivt ekonomiskt program som fungerade så illa att man redan efter ett par år fick slå till bromsarna. Han lyckades själv med det som man i Argentina behöver ett par presidenter för att åstadkomma.

Om en regering är eller kallar sig socialistisk eller inte verkar inte ha någon betydelse för hur den uppträder.

”Pappa, kan en bofink se ut hur fan som helst?”

Socialism har blivit ett ord utan förklaringsvärde. Däremot verkar det ju fortfarande ha ett affektionsvärde för vissa, i alla fall för Göran Greider, medan det för andra har blivit ett skällsord.
Ordet demokrati håller på att gå samma väg. Det har blivit en beteckning använd för många olika slags regimer, som smyckar sig med benämningen samtidigt som de i smyg eller helt öppet angriper yttrandefrihet och ett oberoende rättsväsen och gynnar eller skrämmer befolkningsgrupper att rösta som de vill.

Vi måste göra som Linné: använda kategorier och vara noggrann med kategoriseringen.

Finns det då inte något gemensamt mellan de här nämnda länderna och mellan dem och till exempel Sverige? Jo, de är alla välfärdsstater. Som sådana är de alla utsatta för den dynamik, det samspel som sker mellan välfärdens klienter och dess makthavare. Denna dynamik, så ofta och så effektivt beskriven av Patrik Engellau, bemästras olika väl i olika länder under olika perioder.

Och vad som avgör om landet styrs framgångsrikt eller inte måste förklaras på annat sätt än med hjälp av gamla ideologiska klisterlappar. Det går mycket bra för Schweiz. Kan det bero på att beslutfattandet är så decentraliserat? De människor som skall besluta om utgifter ser direkt hur det kommer att träffa deras egna plånböcker. Också i den bostadsrättsförening där jag bor är detta mycket tydligt. Varje idé som leder till kostnader granskas noga.

Jämför detta med det mest extrema inslaget av bristande kontakt mellan dem som beslutar om utgifter och dem som betalar i det svenska skattesystemet: Skatteutjämningsbidraget gör att nästan var tredje budgetkrona i Malmö kommer från skattebetalare i andra delar av landet, främst från Stockholms. Det är klart att Malmö då kan kosta på sig nya simhallar och 236 kommunikatörer. Stadens politiker har inget som helst intresse att få sin budget i balans. De trivs med att få andras pengar.

Och detta möter inget större motstånd. Inte heller invandringspolitikens extrema kostnader upprör. Landets regering är nöjd med att istället för att ha nått det proklamerade målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet nu istället ligga på plats 24 av 28. Samtidigt upphör tillväxten. Vilket land liknar Sverige mest

55 reaktioner på ”Anders Leion: Det är välfärdsstaten, dumbom

 1. JL skriver:

  Decentralisering och lokalt beslutsfattande är lösningen på många problem.

  I dagens IT-ålder med bank-Id borde det inte vara så komplicerat att köra folkomröstningar regelbundet. Våra politiker skulle såklart inte gilla att förlora makt dock.

  Vi som arbetat i stora koncerner har också sett uppgivenheten och alla de meningslösa sysselsättningens centralstyrning skapar.

  Schweiz är delvis ett föredöme, inte bara avseende sina inslag av direktdemokrati:
  https://www.thelocal.ch/20170927/swiss-parliament-in-favour-of-tightening-rules-for-mosques-and-imams

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemet har ju en osökt lösning: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem och det man känner för. – Ingen resterande makt över budgeten skall finnas kvar hos de folkvalda och även beslut om skattens andel av BNP kan tas av skattebetalarna varvid rösternas tyngd skall bero på inbetalt belopp.

  Sedan kan det finnas oklar gränsdragning mellan skatter och avgifter som bör begrundas.

  Att detta är den rätta ordningen, inser man begrundande läget i ett land befolkat av olika släkten, där minoriteten kan vara flitig och kompetent och majoriteten korkad och slö. – Man hittar sådana länder om man letar.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att det är den rätta ordningen visas ju också genom att behovet av myndigheter bortfaller. – Intäkterna för dem som producerar skattefinansierade tjänster blir som i resten av näringslivet beroende av vår bedömning av kvalitét och angelägenhetsgrad i utbudet.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det kommer ju ändå att vara oenighet om vilka aktörer som skall vara berättigade till skattemedel, så det blir fortsatt utrymme för politik.

   Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Både skattesystemet och det demokratiska systemet borde efterlikna Schweiz eller en skötsam familj mer. På önskelistan skulle då överst stå att det sammanlagda skattetrycket aldrig fick överskrida t ex 25%. Alltså inkomstskatter, moms, punktskatter och avgifter ihopräknat. Stat och kommun fick lov att rätta mun efter matsäcken och kunde bara öka utgifterna ifall folket tjänar mer. Prioriteringarna borde kunna följas i detalj via hemsidor som underlag för tätare val till både en bantad riksdag och till kommuner. De s k regionerna läggs ner. Rösträtten borde bara omfatta dem över 25 år med svenskt medborgarskap och som är självförsörjande sedan minst två år tillbaka, dvs utan att försörjas av skattemedel. Medborgarskap borde bara ges till ostraffade och på samma vis självförsörjande de senaste två åren, med godkänt från språk-o samhällstester och efter exvis åtta års oavbrutet pernanentboende i landet.
  Islam bör undantas från vår religionsfrihet precis som andra religiösa samfund som inte själva tillämpar religionsfrihet.
  Listan på hur man samtidigt avvecklar alla bidrag till föreningar o d och till icke-medborgare samt lägger ner de flesta myndigheter och verk med public service, Migrationsverket och SIDA först ut, kan göras lång. Presstöd och partistöd skrotas och barnbidraget ersätts med höjt grundavdrag osv.
  Hoppas jultomten läser min lista….

  Gillad av 14 personer

  • Mr Kowalski skriver:

   Vi läser. Bra, men jag tror som Östman att staten måste förbjudas att lägga sin näsa i blöt och stjäla folks pengar. Vi är så till den grad indoktrinerade att vi inte erkänner rätten till vårt eget liv och tillgångar så det tas för givet att staten bara kan höja skatten. Det måste förbjudas i en ny konstitution. Jaha, dör höjdes bensinskatten oj då, den nya husbilen kostar nu 28,000 mer om året.

   Gillad av 10 personer

   • Fredr. Östman skriver:

    Ja, vi måste sluta upp med att tala om mänskliga rättigheter och i stället gå över till att tala om statliga rättigheter. Nej, det där kan staten inte göra, det skulle strida mot de statliga rättigheterna. Skatt skall till exempel INTE vara en statlig rättighet och därmed skall det helt enkelt inte vara möjligt att ens tänka i de banorna.

    Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Fredr. Östman bara tramsar. – Begrundande diverse lägen som en samling frihetsälskande med största respekt för varandras integritet kan hamna i, inser man att uppslutning för gemensam aktion som kräver resurser är ett överlevnadskrav och invändningar är trams. – Liberalism kompatibel med verkligheten: https://www.flashback.org/t407579

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Du har helt rätt i att liberalismen är kompatibel med verkligheten. Under förutsättning att verkligheten anpassas till liberalismen. Det är EU-kommissionens arbetslinje. Med undantag för yttrandefriheten.

    Gillad av 1 person

 4. Fredr. Östman skriver:

  Du talar om att använda meningsfulla begrepp och klassificeringar, men sprider i stället på socialistiska manér oklarheter och relativiseringar baserade på bekräftelsetendens. Du vägrar att göra upp på allvar med din egen socialism, den som har karaktäriserat större delen av, kanske hela, ditt långa politiska liv. Du tror dig kanske ha befriat dig från socialismen, du ser många av dess svagheter och problem, men du klamrar dig likväl fast vid den och använder mer eller mindre omedvetet dess metoder:

  – eskatologi, resonemang i termer av vart man skall komma fram, av utopien
  – bekräftelsetendens, sökandet efter enstaka exempel i stället för att förstå helheten

  Gillad av 5 personer

  • gmiksche skriver:

   Jag har lite svårt att förstå din kritik. En komma fram till en syn på helheten förutsätter kunskap om detaljerna. Anders Leion raddar upp sånt som ligger utanför medelsvenssons horisont. För att folk ska få perspektiv på sin situation och fundera över den på egen hand är det just det som behövs. Abstrakta ideologiska resonemang kan medelsvensson vara förutan.

   Gillad av 3 personer

   • Mr K skriver:

    Jag däremot ser poängen utan att ha er bildning. Det är just strävan mot en utopi som är problemet och moroten som folk förförs med, och en utopi kan endast bekräftas genom lösryckta exempel (den glada flyktingfamiljen) , resten måste döljas (torterade apatiska flyktingbarn) Det är viktigt att de som kan förstå vad Östman menar förstår detta och så verkar det ännu inte vara.

    Gillad av 8 personer

   • Fredr. Östman skriver:

    Arne Sandstrand Moab Kowalsky har förklarat. Det grundläggande felet med att titta på enstaka detaljer är att man därmed undviker att göra en kvalitativ analys. Man silar mygg och sväljer kameler, även om man vet precis exakt hur många facettögon som den där myggan har. Detta syfte har nästan all politisk statistik och så kallade sakfrågor.

    Och vad har du emot att man angriper utopismen? Jag har kommit till insikten att det är utopistiskt bara att ens tala om utopism, det är att acceptera dess möjlighet.

    I stället har jag gått över till att tala om eskatologismen. Det må vara ett svårt ord, men om man slår upp eskatologi så kan man faktiskt lära sig vad det betyder precis som man tidigare lärde sig var utopi betyder, fast detta oftast gick snett, eftersom man lätt fick för sig att det var ett rimligt förhållningssätt. Ingen tror att eskatologismen — att betrakta historen baklänges med utgångspunkt i det ideala resultatet och sedan tillbaka via nutiden till den nära historien och vidare tillbaka, medan man utslungar fördömelser och kritik mot de dumma fän som levde då och inte förstod bättre — är ett rationellt, hederligt eller rimligt förhållningssätt.

    Historien sett baklänges, tiden löpt retur, kan vi kalla eschaton. Den är historiens motsats och reversering. Den är inte uppbygglig eller progressiv, utan i stället nedbrytande och regressiv, aggressiv och i bästa fall digressiv. Sådan är socialismen.

    Gillad av 4 personer

   • gmiksche skriver:

    Teoribygge är bra så länge morteln inte stelnat. Teoribygge är ett verktyg för att öka förståelsen av den skiftande verkligheten. Risken med teoribyggen är att verkligheten anpassas till dem. Det finns en hel del folk som utan förmåga att repliera på någon teori ändå fattar hur det förhåller sig i vår värld. Genom kombination av vardagliga observationer och intuition. Samtidigt som det finns ett överskott av teoretiker som inte kan eller vill fatta.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Mitt eget sätt att analysera är väl så eskatologisk. Men det är inte allom givet. För att vara begripligt för gemene man får diskussionen hållas på ett konkret plan. Det är vardagen vi lever i och det uppfattningen om vardagliga händelser som de flesta bygger sin förståelse av samtiden på. Utom de troende. Tyvärr verkar deras antal vara på uppåtgående.

    Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Subtil kritik. Det finns olika vägar till insikt för olika människor. För somliga är Anders Leions väg den rätta. Vi ska inte hänga upp oss för mycket på terminologin.

    Gilla

 5. miketheviking skriver:

  Kul och träffande skrivet Anders!

  Ja, decentraliserat beslutsfattande är A och O för framgång. Besluten och problemlösningarna ska finnas nära dem frågorna berör. En stat ska möjliggöra och skydda landet och dess befolkning så att befolkningen kan utöva en lokal beslutsrätt. Grunden ska vara familjen och orten man bor på.

  Men den principen har vi övergett i Sverige. Staten kan låta landets gränser översvämmas och sen lägga ansvaret på enskilda kommuner. De kan besluta om detaljer i den kommunala verksamheten som kostar mer än vad kommunerna har.

  Decentralisering innebär också att det uppstår skillnader. Alla ivrare för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa får ju dåndimpen så då tar man och flyttar pengar från en kommun till en annan.

  Sverige har blivit en bananrepublik som säljer ut företag till utlandet, ger bort naturtillgångar till privata gruvbolag, möjliggör billig infrastruktur för globala bolag som inte betalar skatt i Sverige.
  I tillägg slösar vi bort pengarna på att göda det flyktingindustriella komplexet.

  Sverige liknar ingenting längre – vi är unika i vår dumhet.

  Gillad av 9 personer

 6. Observatör skriver:

  Fascismen bygger på en kompromiss mellan socialism och kapitalism. Huvuddelen av näringslivet blir kvar i privat ägo, men politiskt styrda fackföreningar och korporationer ges ett betydande inflytande. Den svenska socialdemokratin representerade på höjden av sin makt den perfekta fascismen. Idag är begreppet fascist oanvändbart sedan kamrat Stalin gav sina följare och därmed så småningom hela den internationella vänstern, rådet att kalla alla motståndare för fascister.

  Gillad av 6 personer

 7. MartinA skriver:

  Tryckpressen + Luthernaismen = Större armeer, hemskare krig
  Tryckpressen + Franska revolutionen = Större armeer, hemskare krig
  Tryckpressen + Nationalstaten = Större armeer, hemskare krig

  Under hela den här processen, till inkarnationen av våld per capita, nationalstaten. Har olika stater tävlat mot varandra. Somliga klarade inte av tävlingen under första världskriget när nationalstaten nådde sin absoluta perfektion. Dessa länder var Ryska Imperiet och Italien och Österrike Ungern. Oavsett orsakssamband är det alltså inte förvånande att de försökte nya grepp för att kunna producera mer våld per capita i framtiden.

  Samtidigt var det många som förlorade tron på nationalstaten efter att de sett Första Världskrigets förödelse. Samtidigt som statsfunktionärer och nya etablissemang hade vant sig vid att konfiskera en rekordstor del av ekonomin och ha rekordstora befogenheter under fyra år av totalt krig. Segrarna i Första Världskriget hade alltså sina egna skäl att behålla krigssocialismen när freden drabbade dem.

  Tyskland var ett särfall. Det hade producerat minst lika mycket våld per capita. Och hade förlorat och stympats av segrarna. Och dessutom, eftersom Österrike Ungern förstörts av segrarna så var det logiskt att fortsätta med den Tyska eningsprocessen som avstannat 18:e Januari 1871.

  Och så vidare. Allt det här har förvridits till oigenkänlighet som har gjort Tyskhat till en härskarideologi 1945-.

  Gillad av 3 personer

  • Mr K skriver:

   Har du personlig erfarenhet av tyskar i en annan kulturell kontext? Jag har stött på tyskar och deras auktoritetsdyrkan var skrämmande (det var Helmut Kohl på de tiden). Jag har inte mött detta hos något annat folk, jo förrrsten, japanerna. De är mycket lika. Jag har också sett hur tyskar om de kan försöker dominera, på en arbetsplats eller kanske en semesterort, eller bara en restaurang. Jag hatar inte tyskar men lärdomen att de måste hållas nere gäller än, det är väl huvudsyftet med EU. Det enda goda jag kan se.

   Se vad som sker återigen när de får en galen ledare som Merkel, de släpper in miljontals.

   Gillad av 4 personer

   • pllay skriver:

    Är det inte den nationella ärvda skulden som får Merkel att likt flagellanter straffa det Tyska folket? En självpåtagen Golgatavandring mot kulturell utplåning?
    Något vi svenskar genast kopierar och överdriver in absurdum.

    Gillad av 4 personer

   • gmiksche skriver:

    Exakt. Och den eldas på ständigt. Även vi här i landet får oss en daglig pust av hetluften, så att det bränns lagom för att vi inte ska komma på anda tankar. Fast eldningen är definitivt inte enbart självpåtagen.

    Gillad av 3 personer

   • miketheviking skriver:

    Du har inte funderat på om det är britter som ska hållas ner?
    Värre beteenden får man leta efter. Nidbilden av tyskar sprids av britter och okunniga svenskar. Tyskar är inte värre än svenska pensionärer som stiger upp tidigt och snor bästa platserna på stranden eller i restaurangen.

    Britter däremot tror ff. att de vann kriget och att de kan härska runt överallt.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Det blev en HMF anmälan på det där. Svenska pensionärer har dömts för HMF för mindre. Men jag antar att det finns skillnader på folk och folk.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Galen? Ledare? Märk väl att Tyskland fortfarande är ett ockuperat land. Och att tyska politiker har att rätta sig därefter. Oavsett vad man tyckte om Clintons överfall på Libyen t ex. Det är i Tyskland som kärnan av USAs militära styrkor i Europa är baserad. Och agerar från enligt eget gottfinnande utan att den tyska regeringen har ett smack att säga till. Samtidigt som man kritiserar Tyskland för att lägga för lite pengar på försvaret. Vem är det som hotar Tyskland idag? För att bli av med naziststämpels som alltid finns beredd i byrålådan har tyskarna, d v s deras politiker som folket än så länge för det mesta följer lojalt, bestämt sig för att konkurrerar med Sverige om titeln Global Snällis. Fast utifrån en annan motivering är sjuklöverns.

    Gilla

  • Martin på annan apparat skriver:

   Glömde att påpeka att Nazismen drev socialism-fascism-sosseriet längre en någo annan. Krigssocialism i fredstid är väl egentligen nazismens grundidé. Och Tyskarna var väl först med det här med Bismarcks ”socialkonservatism”, alltså tidig socialdemokrati.

   Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Den som kritiserar Bismarcks socialkonservatism bör hålla i minnet att den bl a drog undan näring åt kommunismen, om man nu begränsar sig till dess ur konservativ synvinkel önskade effekter. Den lyfte den tyska arbetarklassens levnadsstandard på en nivå som många andra europeiska länder bara kunde drömma om. Utan att skapa en ”socialstat” av modern svensk modell.

    Gillad av 1 person

  • Fredr. Östman skriver:

   Du har fel om nationalstaten. Det är imperiet som aldrig kan sluta kriga, eftersom det inte erkänner några gränser. Gränser och bra och gränser har bara — uteslutande! — nationalstater. Det fungerade alldeles utmärkt mycket länge från 1648 till 1914, en mycket lång tid. Första världskriget kan mycket väl, som du gör, beskrivas som drivet av nationalisters hat mot de två kvarvarande imperierna i Europa. Men det krävdes något mer än nationalismen för att utlösa detta. Det krävdes socialismen/liberalismen/eskatologismen, först 1789, sedan 1848, sedan 1870. Tyskarna hade en skruvad missuppfattning om nationalstaten, eftersom de aldrig hade haft någon. De skapade i stället för detta ett imperium, först ett preussiskt imperium över de tysksspråkiga staterna och omgivande territorierna, till exempel Syddanmark, Elsass och Lothringen. Ernest Renan var från detta område och hade vid denna tidpunkt anledning att dissekera nationalismen på ett mycket förtjänstfullt sätt:

   https://thewayofreason.wordpress.com/2019/02/24/vad-ar-en-nation/

   Gillad av 5 personer

   • gmiksche skriver:

    Frankrike var inte ett dugg bättre än Preussen. Det var först i och med Preussen som en tysk nationalism i egentlig mening tillkom (fast den fanns ju ingrodd i det tidigare Preussens historia, en slags junkermentalitet som har sina rötter i bl a Tyska Orden. Tysklands och Frankrike expanderade båda österut. Fr o m 1600-talets andra hälft införlivades stora tyskspråkiga områden såsom östra delen av Lothringen och Elsass i Frankrike. Om man så vill, med den svenska kronans stöd. Där folk idag – i strid mot europeiska konventionen om minoriteters rättigheter – saknar rätt till hemspråksundervisning. Österut har polackerna och även tjeckerna gjort rent hus, så problemet med rätten till hemspråksundervisning är avklarat. Det hela går under namnet försoning. I vart fall så länge tiderna är goda. Men vad spelar det för roll? Om det fortsätter på det viset är problemet löst om ett par generationer. För alltid. Då är ”vi” goda muslimer. Europeiska sådana.

    Gillad av 1 person

   • Fredr. Östman skriver:

    Gerhard, jag bedömde inte Tysklands enande moraliskt, utan konstaterade att det trots att det så uppståndna Tyskland ofta kallas nationalistiskt och rentav, av någon besynnerlig anledning, används som prototyp eller stereotyp för nationalism, oftast i polemiskt nit, vilket väl förklarar varför man gör det, så var det under Preussen enade Tyskland mycket mer ett imperium än en nationalstat, vilket förklarar att det hade så svårt för att hålla gränsen. Italien är ett liknande exempel med liknande tendenser, fast svagare. Italien har numera antagligen blivit en nationalstat, åtminstone om de får lov att välja Salvini snart, men ingen tager väl riktigt den tyska nationalstaten på allvar. Man talar om att ”hålla tyskarna nere” av just denna anledning och ingen annan. Till och med fr Merkels ”wir schaffen das” blir lättare att förstå i imperialismens förklarande ljus.

    Det är mycket olyckligt, men symtomatiskt, att tyskarna valde att kalla sin socialism för national-socialism. Jag har själv klampat i denna fälla och under årtionden kämpat för att påvisa och uppvisa det dolda efterledet i ordet ”nazist”, nämligen ”socialism”, när det i själva verket var i förledet som den starkare subversionen var gömd. Nazismen var ju inte alls nationalistisk, den var inte ens jingoistisk, utan den var helt och hållet imperialistisk.

    Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Bry dig inte om vad jag skriver i detalj. Utrymmet tillåter inte en djuplodande diskussion. Vi har nog i stort sett samma uppfattning om det mesta. Svårigheten är att sålla bort allt intellektuellt krimskrams för att nå fram till det väsentliga. Att få folk att inse att klockan inte går att vrida tillbaka. Att få folk att agera.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Definition av ”gott” tack.
    Min åsikt är att behovet av Tyskland skapades under det trettioråiga kriget. Den kataklysmiska förödelsen och reduktionen av allt mänskligt liv där till patetisk djuriskhet. Och utrotningen av upp till fyrtio procent av befolknignen i dåtidens Tyskland. Eller åtmionstone nordtyskland. Skapade en känsla bland ärbara intellektuella att aldrig mer. Vad som helst men aldrig mer. Så föddes den Preussisika militarismen. Och så kom Napoleon med det totala kriget och besegrade även den. Och så återföddes den som Tysklands förening, som en nationalstat trippel A extra hård. Vad nu Tysk och Tyskland var. Det visste ingen men Tyskar är inte av den sorten att de lägger sig på rygg. Så de kavlade upp ärmarna och började undersöka vad dessa ting var. Samtidigt som de hängav sig till passionerad politisk, militär och intellektuell aktivitet.
    Minns, det mesta av Tyskland formades under folkligt stöd. Även i de stater som anslöt sig. Tysklands skapande är på många sätt motsatsen till EUs skapande. EU expanderar genom Elite capture. Alltså att korrumpera lokala eliter. Tyskland skapades genom Elite terror. Alltså att hota härskre med deras undersåtars identitet.

    Tyvärr för Tyskarna var deras sökande efter att äga sitt eget öde oacceptabelt för Imperiet, för dess deras merakantila intressen. Och tyvärr för Tyskarna var de dummare och svagare än Imperiet.

    Gillad av 1 person

 8. Mr Kowalski skriver:

  På DGS så vrids det och vänds det på vad socialism är, det är möjligen så att man måste ha strikta definitioner men om det vi har i Sverige INTE är socialism så saknar vi ett adekvat ord för detta styre. För mig handlar det frihet, frihet från, frihet från staten. Allt staten gör skall ses som ingrepp i friheten och skall därför begränsas, och ett socialistiskt samhälle är för mig samhällen där det omvända råder, där folk är till för makten och där makten därför kontrollerar så stor del av friheten och medlen man kan. Överallt ser vi detta, en stor stat vill bli större, i USA förstod man detta. Att den svenska staten ännu inte behövt använda kulsprutor utan genom systemtrogen media styr folk är för mig bara en detalj, resultatet är ju för staten det optimala, folk TROR att de är fria och agerar därför nästan som om de var fria, UTOM just på de områden som staten förbjuder genom skuldprojektion. Så de flesta svenskar testar aldrig sin frihet och vet inte om att de är som burfåglar. Vi som skriver här vet dock var gallret är, ta bara att mitt ”kultur x” togs upp så fort av så många. Rädslan styr. Pensionärer som skrivit på Facebook har också flugit in i gallret. Det mest effektiva är dock tigandet, med modern media så behöver man inte låtsas om att vi finns, inte ens stora demonstrationer nämns när ALLA etablerade medier tiger samtidigt.

  Sverige är för mig socialistiskt för vi lever i bur. Vi är inte fria. Det är en sofistikerad bur men icke desto mindre är det en bur.

  Gillad av 11 personer

  • Göran Holmström skriver:

   ”Den som är satt i skuld är inte fri”, Göran grisbonden Persson.
   ”Alla borde ha en årslön på banken”,
   Anne Wibble.
   ”Herregud flyktingarna kostar ju som netflix o pizza”, Henrik Schyffert.
   ”Vart jag än tittade så massor av yta att bygga på”, Fredrik stridshingsten Renfield
   ”Alla dör, alla dör psykiskt”, Fateme Khavari
   .
   Många lögnare, massor av deg.
   VI betalar.

   Gillad av 5 personer

   • Östanskog skriver:

    ”Den som är satt i skuld är inte fri”, Göran grisbonden Persson. … såger Göran Hollmström för att misskreditera en framgångsrik sörmlänning.

    Men, det är ju SANT!

    Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Skärpning Östanskog. Är Göran Persson en framgångsrik sörmlänning? Först ser han till att bli statsminister. Då kan mygla och sno åt sig. Sen utser han sin frilla till VD på Systembolaget med 300 000 i månadslön. Sen lämnar han detta och tar med sig allt han har och skaffar en gård. Dessutom lite välbetalda mumbojumbojobb. Mygelgubbe.

    Gillad av 2 personer

 9. Mr Kowalski skriver:

  Dessa förhållanden som nämns ovan upprör inte för man ser ju till att hålla medborgarna okunniga om vad fan de får för pengarna. Detta är helt centralt, hade vi fått en specificerad nota så hade massinvandringen aldrig skett och inga vindkraftverk byggts. Människors hyckleri är ju välkänt, Samhällsnytts reportage när de frågade folk om de kunde tänka sig att ta emot en flykting har ju mycket bredare applikation, plötsligt stod där en livs levande verklig migrant och då var det inte så kul mer. På samma vis är det ju med flygskammen som främst gör sig gällande på Facebook, inte vid poolen i Thailand.

  Hade folk fått en specificerad nota så hade staten aldrig kunnat växa till denna storlek och massinvandring och genusforskning och klimathot hade varit icke-existerande.

  Gillad av 8 personer

 10. Rikard skriver:

  Hej.

  Det här kan vara årets bästa och viktigaste text på bloggen. (Anders text alltså, inte mitt kverulerande.)

  NB: jag är partisk då det varit mitt yrke att undervisa om politik, och i (idé)historia. Den utslätning av termer, begrepp och den nivellering av alla definition och avgränsning som sker i allt raskare takt sedan mitten av åttiotalet är för mig ett kräkmedel. (Foucault beskrev detsamma men använde vampyren som metafor för processen när ords betydelser sprids till fler och fler områden, tills endast blodlösa kopior utan eget liv eller innehåll återstår.)

  Skulle man använda de definitionsmönster som idag, till exempel i detta kommentarsfält, används om socialism om religion, tja, då är kristendom islam och tvärtom. Det exemplet torde klargöra hur pinsamt det eviga tugget om att allt är socialism är.

  Vilket jag knappast tror vare sig kristna eller muslimer instämmer i, trots att de är Adams söner och döttrar, trots att det är Abrahams gud man följer, och andra likheter.

  Nej, håll på definitionerna. Annars är en man som spökats ut till fruntimmer på svensexan ju en kvinna, eller en vuxen ett barn, eller tvärtom, eller… Det är illa nog med ett gränslöst samhälle; gränslösa definitioner vore illa värre och omöjliggör allt. Vem minns väl inte när det vanliga gänget yrkeslögnare ville ha det till att Islamska Staten inte var muslimer?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Mr K

  Den engelska politiken visavi kontinenten följde länge mottot:

  ”Keep the Russian out, the American in and the German down”

  Numera är situationen mer komplex

  Gillad av 2 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Livet bjuder på överraskningar.
  Jag pratade med en muslim igår,
  och om han inte ljög, så finns det hopp.
  Han hade dåligt samvete, dels för att han inte levde fullt ut och bad som han borde,
  sedan så fanns det många frestelser.
  Under cirka en timme diskuterade vi dom tre stora, han summerade det hela med att bara man tror så är det bra.
  Det ger hopp en ung muslim som visar tolerans mot andra religioner.
  Undra om välfärdsstaten och Greta har samna respekt?

  Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Ja, vi saknar en bra term, genomlysning och definition av den politiska ism som har utvecklats och är vid makten i Sverige nu, den som vi tills vidare kallat pk-ism. Den är kanske ett korporativistiskt, halvtotalitärt förstadium till globalistfascism enligt formeln socialism + kapitalism => fascism. Men historiskt innefattar ”socialism” och ”kapitalism” så tunga ekonomiska bitar att de inte riktigt motsvarar dagens fenomen, där ägandet av produktionsmedlen knappast finns med i bilden. Jari Norvanto föreslog ”kulturmarxism + konsumism i symbios” och det stämmer också bra, men riskerar att uppfattas som lättviktigt och ofarligt. Och denna kulturmarxism uppträder i nya former.

  Dagens substanslösa liberalism är kluven mellan vänster och höger, så att vissa liberaler styr mot totalitarism, andra mot anarki. Just denna kluvenhet eller temporära symbios är en realitet, som vi lätt missar om allt kallas socialism. Det vänsteristiskt utopiska och totalitära är framträdande, men samtidigt har en mycket stark ”opolitisk”, ”icke-ideologisk” näringslivssida hela tiden bidragit till utvecklingen. Och där finns de stora övernationella resurserna som påverkar och dirigerar eliterna.

  Gångna tiders socialister och fascister förnekade inte verkligheten, men dagens ism är psykiskt sjuk och ledarlös. De nationella eliterna tycks bara vara parasiter utan realistiska mål och ledarkapacitet inför det som pågår. Det mest oroande är de psykotiska och destruktiva dragen i denna nya härskarklassideologi.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag gillar din text. Socialismen och liberalismen är närmast, tycker jag, diskurser som utvecklats över några hundra år och som tagit olika former. Kommunismen är närmast borta, totalitära stater finns och har funnits både på socialistisk och kapitalistisk grund. Marxismen har levt vidare på universitet, men förändrats. Post-modernismen har inte med Marxism att göra, Vad Marx skrev var inte så mycket om framtiden utan ett försök dissekera ekonomin och filosofin under hans tid. Han hade en vision om frihet för individer och avsaknad av begränsningar och av ett social orienterat samhälle (socialism vad jag förstår termen egentligen kommer ur), men i stort sett ingenting att säga om kommunismen eller om planekonomin, som var grunden för de kommunistiska staterna, planekonomin som upphävde prissystemet och dess signaler om behov och kostnader.

   Socialdemokratin bröt med kommunismen 1917! Socialdemokratin var och är pragmatisk i Europa och accepterade marknadskrafterna (med reglering liksom de liberala) och inriktade sig på välfärdsstatens framväxt och arbetsrätt och regleringar av arbetsförhållanden. I Sverige stödde man sig på starka fackförbund. I Europa var det ofta Krist demokrater som ledde utvecklingen av välfärdsstater (Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Belgien), liksom Labour i Stor Britannien. i USA var det demokraterna från 1930 talet fram till 1970-talet.

   Efter 1980 har vi en nyliberal (ekonomiskt) väg över västvärlden med Thatcher och Reagan, men även i kontinental Europa. I Sverige förlorade den del av Socialdemokratin, främst inom LO, kampen om löntagarfonder (som med annan utformning kunnat bilda ett fungerande nationellt kapital), rosornas krig blev följden och ekonomiskt, politiskt följde vi Europa efter att gått med i EU och efter krisåren 1992 – 1998 (men redan på 80-talet öppnade man för fria kapitalrörelser och avreglerade bank och finans).

   Hur man än vrider sig så menar jag att vad man brukar säga om att vi lever i en västerländsk liberal demokrati har fog för sig, mycket mer fog för sig än att vi skulle leva i ett socialistiskt land.

   Gilla

 14. Lars skriver:

  https://www.oecd.org/els/soc/49499779.pdf

  Här finns data över Gini Koefficienten i OECD länderna. (Om koefficienten är 1 så menas att en person tar alla inkomster, om 0 att alla får lika mycket.)

  Personligen ser jag en faktor som förskjuter bilden, särskilt i Sverige, och det gäller tillgångsvärden, speciellt bostäder, som närmast exploderat och det ger stora förmögenhetsskillnader/bostadskostnader i befolkningen, skillnader som delvis följer generationer t.ex. 70-talets negativa realränta för villaköp, skattereformen på 80-talet när bygg och underhåll momsbelades, borttag av bostads subventioner, anpassning av hyresnivåer mot marknadspriser, regionala skillnader med mycket höga priser Stockholmsområdet, som sedan under 90-tal och framåt spridit sig över större delen av det mer välbefolkade Sverige. Då bostäder är en så stor post i hushållens utgifter så räcker det inte med att titta på hushållens inkomster för att se hur stora klyftor det är i landet (eller att se på räntekostnader). Jag tror effekten är så stor att inkomstutjämningspolitiken gått i baklås. Bl.a. har viljan och möjligheten att flytta blivit oekonomisk liksom viljan att byta arbete för att få upp lönen. Inom företag är rörligheten hög, men att byta ort och arbetsgivare är oftast inte lönsamt.

  https://cornucopia.cornubot.se/2019/02/urbaniseringsmyten-nu-gar-flyttlassen.html

  ”Svenskar är inte speciellt intresserade av att flytta med Stockholm. För varje daglig busslast in går det en busslast ut, plus tre personbilar. Och de som flyttar har facit på hur det är att bo i huvudstaden.”

  http://www.barometern.se/ledare/det-gar-inga-busslaster-till-stockholm-langre/

  ”Som Arvid Lindqvist, analyschef på fastighetsrådgivningsföretaget Catella, påpekade vid ett seminarium i Visby är inflyttningen av inrikes födda i arbetsför ålder till Stockholms län idag minimal: det rör sig om några tusen personer. Nästan hela tillväxten av befolkning i arbetsför ålder utgörs av utrikes födda, varav många med låg utbildning och låga inkomster.”

  Gilla

 15. olle reimers skriver:

  Erfarenheten, historien, empiriin; visar ganska tydligt vad det sist och slutligen handlar om och hur svårt det är.

  Det kommer alltid att finnas personer som är missnöjda; oavsett system. De som är mest missnöjda kommer att aktivt försöka ändra på allting.

  Människan är, som Jordan Peterson pekar ut, en auktoritetsbunden varelse. Det kommer alltså alltid att finnas ledare och ledda. Frågan är vart de ska tillåtas leda. Det enda land som skapade någonting ur ingenting (nästan i vart fall) var USA. Nationens fäder insåg att det centrala var att skapa en nation och att den nationens ve och väl var det centrala för mänsklig samlevnad.

  Det enda legitima maktutövandet är således att bevara nationalstaten. Nationalstaten är det enda som möjliggör demokrati. För detta krävs ett visst våldskapital på såväl nationell som internationell nivå.

  Allt annat är illegitimt imperiebyggande; sådant som fr Merkel och hr Löfven håller på med.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det som blev USA var en engelsk koloni och delar var franskt (Louisiana) och spanskt/mexikanskt (Kalifornien och Texas).

   Ingenting kommer ur ingenting!

   De flesta invandrare under 1800-tal och de första decennierna av 1900-talet var från norra Europa dvs engelsmän, irländare, holländare, belgare, tyskar, svenskar, danskar, norrmän, polacker och en del italienare från södra Europa.

   USAs stora tillgång var den i praktiken obegränsade tillgången på mark, som man gav bort eller sålde billigt. Industrialiseringen som kom igång genomfördes med stora utlandslån från framförallt Stor Britannien.

   Ingenting kommer ur ingenting.

   En enastående utveckling förvisso, men inte problemfritt och inte utan stora interna konflikter bl.a .inbördeskrig, krig med Mexico, rasproblem/diskriminering, hög kriminalitet. Den stora ekonomiska utvecklingen skedde mellan 1890 och 1930 avbrutet av den stora depressionen från 1929. Tiden mellan 1945 och 1970 kännetecknades av sociala insatser, utbyggnad av välfärdsstaten, relativt jämn inkomstutveckling, en medelklass formerades. Ekonomiskt var utvecklingen i USA ungefär som i Sverige motsvarande period dvs från 1880 till 1970.

   Man vände sig utåt från början av 1900-talet med krig med Spanien, deltog i WW1 och WW2, Korea, kalla kriget. Stödde militärjuntor och diktaturer i Latin Amerika (USAs bakgård). Förde krig i Vietnam. De senaste trettio åren har man fört krig mot terrorismen i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det ”ingenting” som du syftar på och som jag syftar på är just det du skriver om: ett stycke land vars möjligheter för en framväxande mänsklighet ännu inte hade utforskats.

    Ingentstans i världen har mänskligheten haft en sådan möjlighet att skapa och föda något nytt; det gäller såväl ekonomisk som politisk aktivitet.

    Det betyder givetvis inte att allt blev bra. En sådan möjlighet erbjuder lockelser för såväl god som ond. Vi har fått se allt!

    Gilla

 16. Lars skriver:

  Mycket underliga kommentarer om Argentina, Polen och Schweiz.

  Om Schweiz kan man anmärka att det ses som en säker hamn vid kris och att valutan stigit oerhört pga kapitalinflöden sedan krisen 2008. Om Polen kan man säga att det var ett av få länder som klarade krisen 2008 genom att man stod utanför Euron och hade egen valuta. Om Argentina kan man säga att man likt Euro området använde främmande valuta dvs man hade en hård peg mot dollarn på 80-tal och drabbades av enorma utlandsskulder och inte kunde hämta sig sedan man ställt in betalningarna och även med sedermera egen valuta så var störningarna i ekonomin mycket stora.

  Det synes mig att en analys av Argentina, Polen och Schweiz bör fördjupas betydligt om det inte ska bli nya schabloner likt ”socialism” och ”demokrati”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.