Patrik Engellau: De där uppe och de där nere

Patrik Engellau

För ett tag sedan slog det mig att under alla politiska konflikter i samhället till exempel mellan svarta och vita, konservativa och socialister, kvinnor och män så finns det en ännu mer fundamental motsättning, nämligen mellan dem där uppe och dem där nere (se denna artikel).

Att det ligger till på det viset har jag fastställt genom introspektion. Det händer att jag i sociala sammanhang får underlägsenhetskänslor. Det spelar ingen roll om det är ”befogat” eller ”obefogat” – vem som nu skulle avgöra det – eller vad det är som framkallar denna obehagliga upplevelse hos mig. Jag vet bara att jag hatar den där personen som sätter sig på mig eller – han kanske är oskyldig – förmår mig att känna mig påsatt.

Troligen är jag vid sådana tillfällen besatt av den oregerliga ilska som kan drabba unga män från Mellanöstern och förmå dem att hota sin nästa till livet eller till och med döda honom när de unga männen anser sig behandlade utan tillbörlig respekt. Skillnaden är att det finns något kulturellt som genom åren förhindrat mig från att ta påsättarna av daga.

Den konflikt jag talar om nu är emellertid inte den som råder mellan enskilda individer utan den psykologiskt likartade motsättningen mellan sociala skikt, de där upp och de där nere, de som hör hemma på den ena eller den andra sidan av den gröna dörren i Downton Abbey. (Ja, jag vet att tjänarna i Downton Abbey – i egenskap av ”house niggers” – var lojala mot sina uppdragsgivare men det är teoretiska finesser som inte får plats här.) Det naturliga i mänskliga samhällen, tror jag, är att de hatar varandra eftersom de där nere anser att det är genom deras hårda slit och utsatthet som de där uppe lyckas ordna sina liv någorlunda behagligt.

Utsugningen är ett i det mänskliga samhället ständigt närvarande faktum. Det finns skitjobb, till exempel att städa offentliga toaletter, och det finns folk som gör dessa skitjobb. Till deras skara hör inte jag, något som jag är tacksam för. (Så jag lyckas mentalt förflytta mig mellan dem där uppe och dem där nere vilket kanske är medelklassarens lott.)

Att utsugning är ett faktum betyder emellertid inte att den utsugning som existerar alltid är outhärdlig. Det finns alltid en konflikt mellan dessa två skikt – vare sig de där uppe består av biskopar, riddare, adel, kungahus, kapitalister eller politiker – men denna konflikt behöver inte vara antagonistisk. Under harmoniska perioder av mänsklighetens historia tolererar de där nere att de faktiskt befinner sig i en underlägsen position. Det inträffar ej sällan att de där uppe förtjänar sina fördelar eftersom de lyckats arrangera samhället så att det också gynnat dem där nere.

Jag och alla ni som läser den här bloggen har haft förmånen att leva under en historisk period och på ett speciellt ställe på jorden där, fram till rätt nyligen, de där nere accepterade sin belägenhet och de där uppe lyckades lägga band på sitt förakt. Det fanns en känsla av gemenskap över klasserna. Som Lorentz Lyttkens så träffande formulerat det: Vi åkte med samma tåg även om en del åkte första klass och andra åkte tredje klass.

Jag kan inte komma på någon annan förklaring till att västvärlden, dit Sverige hör och där ungefär samma situation rådde, lyckades dämpa de inneboende och naturliga sociala motsättningarna än att det skedde genom ekonomisk tillväxt. De där uppe styrde samhället på ett klokt sätt och de där nere hängde på. Hoppet om fortsatt ekonomisk tillväxt är ett löfte om löneökningar och ett förbättrat liv, mer trygghet och välfärd. Ett sådant framtidslöfte gör dem där nere mindre militanta och dem där uppe mer välvilligt inställda.

Tyvärr är människan enfaldig och det gäller såväl dem där uppe som dem där nere. När denna signade tillväxt pågått ett tag så inträffar ett slags mental korruption, troligen på grund av lättja. De där uppe, framför allt om de är politiker, får för sig att framgångarna är deras förtjänst och att de har magiska krafter att framkalla lycka genom att på ett korrekt sätt manipulera rattarna och spakarna och knapparna i det kontrollrum för tillvaron som de föreställer sig lokaliserat till Rosenbad. De där nere låter sig förföras av överhetens löften och förvandlas till kravmaskiner med föreställda rättigheter.

När samhället når detta stadium av fördummelse, vilket jag tror att det ibland gör – vår historiska epok är inte den första –, är det oundvikligt att hoppet om framtida förbättringar sviktar. De där nere börjar morra och de där uppe börjar klaga över attityden hos dem där nere. (Glöm aldrig Hillary Clintons uttryck ”deplorables”, beklagansvärda, för dem som tänkte rösta på Trump.)

Båda anser sig göra allt rätt och skyller allt som inte fungerar på den andra. Vi ser det överallt. Populistiska folkrörelser uppstår och överheten försöker förhindra att de där nere – eller, för att vara mer realistisk, deras representanter hos dissidenter inom överheten – samordnar sina idéer på internet.

66 reaktioner på ”Patrik Engellau: De där uppe och de där nere

 1. Dr. C.En. Sur skriver:

  Mycket bra. Hur skall detta då brytas? Jag anser att detta ämne är ett vitt oskrivet blad på DGS, även bland kommentatorerna. Jag håller mig kort och hoppar över min egen vinkel för jag blir väl ändå censurerad.

  DGS som det nu är sätter sin lit till att sanning och argument skall väcka människorna, men denna sanning har mer eller mindre hela tiden varit uppenbar. Varför skulle det göra skillnad nu? Nu när för varje uppväckt svensk så importeras och föds två nya S/V väljare?

  Så enligt min uppfattning så är det ett enormt gap på DGS mellan energin som läggs på att analysera varför det är så här samt hur det borde vara å ena sidan, och å andra sidan hur man når sina mål.

  Antag för argumentets skull att de som styr vill ha det så här, så därifrån kommer inget uppvaknande. Hur skall de som INTE styr komma att styra då?

  Gillad av 15 personer

  • Tomas skriver:

   Du kanske har missat att jag bjuder in alla som inte vill ha det så här till Sergels torg nu på fredag 13.00? Du kanske inte sett uppmaningen att minska sina skattebetalningar på legalt sätt?

   Gillad av 8 personer

   • Dr N.O skriver:

    Det har jag missat, och visst det kan ha en effekt men som exemplet Grekland visar, man kan låna i lång tid, så detta räddar oss inte.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Jag tror majoriteten av människor är känslostyrda i högre grad än av rationella överväganden.
   De flesta som skriver här har en skolad bakgrund och därmed ett mer vetenskapligt synsätt på tillvaron.
   När man tagit det röda pillret är det svårt att förstå alla dem som hellre tar det blå, eller helt enkelt är rädda för det blå.
   Man står som en nyfrälst predikant och vill dela ut det röda pillret för att alla skall få uppleva upplysningen, klarsynen.
   Men alla ser inte kunskap och rationell syn på världen som något gott eller önskvärt, det skrämmer med sin kyliga vetenskapliga syn på verkligheten.
   Många, majoriteten, föredrar att leva inbäddade i rosa bomull och hoppas på det bästa.
   PK är en rörelse vars makt är grundad på emotionella argument, motsatsen till rationellt verklighetsbaserat tänkande.
   PK-rörelsen har förfört Sveriges folk, de flesta vill att Sverige är bättre, rikare, humanare än andra länder, ett föredöme för världen.
   Först då verkligheten med våld korrigerar den svenska hybrisen kommer en svängning i känslorna och då är det inte vi eller SD som haft rätt utan någon annan som haft fel.
   Troligen blir det immigranterna, vi och SD som blir de som skuldbeläggs för PKs misslyckande.
   Sverige styrs av känslor och olika nya religioner, och vår religion är vetenskapen vilken nu är föraktad och helt förkastad som remissinstans, kompassen anses inte behövas på Sveriges resa.
   Att försöka påverka svensk politik med vår argumentation tror jag är lönlöst, vi har försökt i 20 år utan någon som helst framgång.
   Jag är inte defaitistisk, jag anser bara att tiden ännu inte är mogen för en jordnära, ödmjuk politik, PK har fortfarande stora resurser i landet att förslösa på att dölja verkligheten.
   PK tilltalar människors känslor i nuet, vi pekar mot framtiden och ropar vargen kommer.
   Få vill lyssna, ännu färre lämna den rosa bomullen för den kalla verkligheten.

   Gillad av 9 personer

   • Dr NO skriver:

    Precis, i denna riktning tänker jag också. Om irrationell rädsla och fantomskuld fått oss hit så tror jag att det behövs lika mycket rädsla och skuld för att få oss tillbaks, men denna gång placerad där den bör ligga, hos de styrande pk-isterna.

    Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Bra PLLAY, då gäller det att nöta på. Det handlar om tro. Det vi grundlägger nu kommer att ta över. Det är bara så. 🙂 Ickefunktion har sina begränsningar vet du..

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Kalle skriver:

    I dag behöver vi troligen en politik som Lars Ekborg, Beppe Volgers och Moltas Eriksson förordade i sketsken: Bunta i hop dem. Finns på You Tube. Lärorik politik.

    Gilla

  • Richard skriver:

   Analysen av hur vi konkret ska ta makten ifrån skurkarna kanske inte ska föras på DGS? Patrik kanske inte vill ha den diskussionen här? Är det så Patrik?

   Om så är fallet behöver vi ett annat forum för detta. Det finns dock risker med att diskutera sådant offentligt även om man är anonym. I ett offentligt forum kan makthavarna enkelt ta del av planerna och därigenom lättare förhindra deras genomförande.

   Vi kanske behöver flera lager av fora? Ett offentligt forum från vilket man kan rekrytera till ett hemligt. En klassisk konstruktion med hemliga sällskap inom hemliga sällskap.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Det första vi måste göra är att minska skatteinbetalningarna, Lagligen eller olagligen. Exempelvis skulle vi i mycket större utsträckning än vad som nu sker idka byteshandel, bli egna företagare med B-skattsedel, köpa mindre bensin, o.s.v.. Vad som händer då är att den offentliga likviditeten sjunker och då försöker styresmännen desperat att hitta nya skattekällor, som exempelvis andningsskatt.

    När väl den karusellen är igång skapas utrymme för reformer som innebär att offentliga verksamheter läggs ned. Det kommer inte att ske friviligt. Då gäller det att ha fria medier till förfogande där man kan rapportera om detta.

    Summan av kardemumman är att det börjar bli tid för folkliga aktioner. Ingenting tyder på att skatterna kommer att minska, tvärtom, samtidigt som det vi får tillbaka krymper. Det går med accelererande hastighet och det går inte att vänta.

    Gillad av 4 personer

   • Dr N.O skriver:

    Jo det beror ju av åtgärderna men det jag har i tankarna är inte så farligt och ej heller olagligt, man måste bara göra det, jag applicerar det på bekanta och släkt (och mister ibland någon)

    Jag skrev i ett censurerat inlägg att man skall peka finger åt en våldtäktsförnekare.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Det finns egentligen ganska mycket att göra Olle men svensken är inte värst streetsmart. Men det finns andra som är mera förslagna som man kan hämta inspiration från.. 🙂 Det är dessa saker jag menar med att ge systemet vad det vill ha. Det är gjort för vissa saker, om man öppnar ögonen.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   DR.C
   ”Nu när för varje uppväckt svensk så importeras och föds två nya S/V väljare?”

   Har inte förrän nyligen insett att det ligger till på det viset.
   Även om nu SD bevisligen ökar i spåren av skjutningar bomber och våldtäkter förslår det inte långt.

   Global Compact var den sista spiken i kistan som jag ser det.
   När man lovar uppehållstillstånd till alla halta och lytta på hela jordklotet då är vi bortom all räddning.

   Nu läste jag att Miljöpartiets ( detta lilla skitparti som fått så stor makt) lagt fram ett förslag om att minst fem % av alla lägenheter i allmännyttan ska gå till asylanter.
   ” det gäller att få en blandad stad”
   Vi vet ju vad det får för effekt, svensken flyr, barnfamiljerna först.

   Städer och samhälle blir sakta men säkert MENA land.

   Var bor Bolund själv?

   Gillad av 8 personer

 2. A skriver:

  Tyvärr är välfärd ett magiskt ord P.E, detta har förstört Sverige. Man kan inte låta statens incitament styra över sina ens egna resurser. Det slutar med att man inte har ett land alls.
  Och vad är ord som tillväxt, utveckling, trygghet, värda? Allt blir tvärtom pga de verkliga incitamenten. Jag ser att svenskarna tyr sig till ord, det är hjärtskärande. De vill så gärna tro. Som med en bedragare som har sitt offer helt i sin hand, och pytsar ut en liten skärv av illusion till, sen växlar till anklagande, sen lite mer illusion.. Total kontroll.

  Mvh A

  Gillad av 11 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Att de som trälar med trista jobb är ”utsugna”, – att det var arbetet som frambringade allt gott som sedan fördelades orättvist, är ett fatalt villospår.

  Det är kunskapen-kunnandet – som är nyckelfaktorn. – Vi är alla som rentierer som lever på avkastningen av ett kapital av kunskap.

  Gillad av 1 person

 4. Östrahult skriver:

  Ett aktuellt exempel på rådande fördumning och hyckleri är att Feldt får breda ut sig i tidningarna om hur hemskt det var att bli hemskickad för tidigt från sjukhuset, Eftersom han alltid varit god och vetat bäst så är det naturligtvis självklart att så gör man inte mot en så betydande person. Varken han eller någon annan ojar sig över när detta drabbar andra, vilket sker ofta numera. Det där med lika värde gäller visst bara dem däruppe.

  Gilla

  • Tomas skriver:

   Svineriet hos politiker som nekar oss betalare förmåner som de själva vältrar sig i är skamlöst. MSN hjälper villigt till att dölja detta genom att inte gräva i det, kanske för att de själva unnar sig detta och får bidrag från sina fränder på Helgeandsholmen. Blev förbannad redan när Persson fick sin höftoperation före andra på privatsjukhus när utsugna betalare får lida i tysthet. Enligt uppgift åker även Löfven till samma sjukhus diskret med sina Säpogossar för att få rundsmörjning. Pensionsgapet skall vi inte tala om. Släng ut hycklarna!

   Gillad av 6 personer

 5. JL skriver:

  Du krånglar till det.

  Det tidigare relativt homogena Sverige har importerat en gigantisk, och på många sätt underlägsen etnisk underklass.

  Underlägsna avseende:
  Språkkunskaper
  Utbildning
  Intelligens – Prova att googla genomsnittligt IQ för de länder som Eritrea, Etiopien, Afghanistan etc. Vi pratar ett genomsnitt på 15-30 under svensk genomsnitt.

  Rasistiskt kanske, men likväl är det verkligheten.

  En höna är en höna även om du vill att den ska vara nått annat.

  Undra på fan att den importerade underklassen känner sig marginaliserad och oönskad . Den ÄR marginaliserade, och oönskad.

  Hur många somaliska ekonomer, ingenjörer, läkare och jurister har ni anställt i era företag? Har aldrig ens fått en ansökan från en.

  Både de och vi skulle må mycket bättre om de bosatte sig i lågproduktiva länder där de kan språket, och det finns en riktig EFTERFRÅGAN för det de kan erbjuda.

  Gillad av 12 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Jag vet bara att jag hatar den där personen som sätter sig på mig eller – han kanske är oskyldig – förmår mig att känna mig påsatt.”

  Den känslomässigt påsatte PE är allt annat än PK.

  ”Det fanns en känsla av gemenskap över klasserna. Som Lorentz Lyttkens så träffande formulerat det: Vi åkte med samma tåg även om en del åkte första klass och andra åkte tredje klass.”

  Även i detta förmodat uppbyggliga exempel är medelklassen bortglömd, förgivettagen. Man saknar inte mjölkkossan förrän det är slut på Toblerone.

  Gillad av 1 person

 7. Sug på den karamellen skriver:

  Som socialt djur organiserar vi oss lätt i hierarkier. Under evolutionens gång kom olika typer av känslolägen att utvecklas som styrde och kontrollerade dessa förhållanden. Som känslor av över- och underordning. Av skam och förlägenhet.

  Och gentemot övriga människogrupper kom egen utvaldhet att dominera. Vi ser detta leva kvar inom klansamhällen. Där söker man stöd inom släktskapet. Egentligen inom genetisk likhet, för att tala i evolutionära termer. Även kastsystem i Indien kan räknas dit. Om än mer vidlyftigt.

  Idag lever vi miljoner människor tillsammans. Där blir samhällen i hög grad tekniskt och funktionellt organiserat. I Sverige har vi helt avskaffat klanen. Enbart historiska rester lever kvar inom adeln.

  Idag flödar migrationen. Och med den en vitalisering av klansamhället. Samtidigt som svensk kultur lämnat detta bakom sig. Vi har gått åt motsatt håll. Svensk kultur uppbär en individualistisk hållning.

  För att bli kort. Yttre social styrka möter nu försvagade individer. Vår egen styrka förlade vi organisatoriskt till staten. Vi lade ned egna vapnen i utbyte mot att staten försvarade oss. Vi knöt ett samhällskontakt. Som nu är i upplösning. Samtidigt som främmande klansamhällen inte möter något motstånd. Sug på den karamellen när ämnet assimilation, integration och organiserad brottslighet kommer på tal.

  Gillad av 2 personer

 8. Lars Strömberg skriver:

  Jag har mer och mer börjat lita till ett litet och enkelt knep. Det handlar om att dämpa mig när det gäller ”negativ socialisering”. Det vill säga, varför måste jag dras till konflikter? Varför måste jag vara angelägen om att hävda min åsikt mot dem som har en motsatt? Varför ägna tankar åt dem som får mig att känna underlägsenhet eller avundsjuka? Varför jämföra?
  Mina frågor här ovan är lätta att formulera, men svåra(re) att besvara och än svårare är det att ändra sig och minska sin negativa socialisering.
  Men, det går. Och det går ”utmärktare” hela.tiden.

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Mitt ideal är istället regulatorns Lars S, när den inte uppnått börvärdet så är den mycket mycket missnöjd och strävar maximalt mot detta börvärde. Stenhårt. När den uppnått detta är den helt lugn och njuter av hur väl saker fungerar. 🙂 Fast jag applicerar ju inte detta på allt förstås.

   Mvh A

   Gilla

 9. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Så mycket innehållslöst och meningslöst babbel, så mycket dissocierade abstraktioner, så många sjuka socialistiska memer baserade på confirmation bias (”house nigger”). Men även en blind höna hittar ett korn. I detta fall observationen på slutet att de som befinner sig ovantill gärna hänfaller till liberalism, alltså survivalship bias, där man bortser från det statistiskt nödvändiga faktum att alla inte kan befinna sig över medianen samtidigt, medan de som befinner sig nedantill hänfaller till socialism, alltså confirmation bias, där man lägger sin världsbild till rätta för sin egen bekvämlighet genom att bortse från fakta som motsäger den.

  Gillad av 4 personer

 10. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Det problem vi står inför, och som även Lennart Bengtssons artikel idag berör, är att konservatismen, den ansvarsfulla, hederliga, ärliga inställningen till politiken, antagligen på grund av en allmän acceptans av ett totalitärt paradigm efter Andra världskriget, har försvunnit från politiken och den offentliga diskursen i alla länder som är drabbade av kalvinism i någon form. Samtidigt har genom globalisering och motglobalisering liberalism och socialism kunnat alliera sig mot de institutioner i samhället som kristendom och konservatism under årtusenden hade byggt upp, mest uppenbart nationsgränser och rättsstat, eftersom deras respektive favoritmål, att sälja till underklassen respektive att skänka pengar till underklassen, tack vare massmigrationen tillfälligt kan uppnås parallellt. Det är en perfekt storm.

  Gillad av 7 personer

 11. Aha skriver:

  De där uppe, politikerna har blivit en tröttande floskelmaskiner såsom allas lika värde (utom för de som tycker annorlunda) eller som att hårdare straff hjälper inte då det inte avskräcker livsstilskriminella från att begå brott (nä, men lång tid i fängelserna hindrar dem från att begå brott under lång tid). Det bristande förtroende som uppstått är berättigat.
  Göran Persson utsrålade ändå någon sorts förnuft. Med Reinfeldt spårade det ur och på den vägen är det.

  För övrigt nr 1
  bör ”populistiska folkrörelser” heta ”erablissemangskritiska folkrörelser”. Populism är nedsättande då det antyder enkla förslag på komplexa problem. Det Goda Samhället får väl ändå sägas tillhöra den ”populistiska folkrörelsen” och det är mindre lyckat att ge sig själv nedsättande epitet.
  För övrigt nr 2
  skulle ordet ”deplorables”, beklagansvärda” kunna dedikeras till de ”klassförrädare” inom nettoskattebetalande medelklassen som röstar på vänstersidan. Merparten av dem torde ha sin utkomst från det välfärdsindustriella komplexet.

  Gillad av 2 personer

  • Observatör skriver:

   Det är väl inte nedsättande att försöka hitta enkla lösningar på komplexa problem, Det är ju vad all naturvetenskap och teknik handlar om. Komplexa lösningar gör ju som regel bara problemet ännu mer komplext.

   Gilla

 12. Richard skriver:

  ”De där uppe styrde samhället på ett klokt sätt”

  Nja, de styrde på ett tillräckligt klokt sätt för att inte akut kortsiktigt förstöra välståndsökningen. Däremot fattade de beslut som på längre sikt skadar oss allvarligt.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det var inte det att de styrde på ett klokt sätt, de hade faktiskt inte särskilt mycket pengar att styra med. Före momsens tid hade de kanske bara 20-25 % av BNP att leka med och det mesta var hårt intecknat till infrastruktur och vård/skola/omsorg.

   Momsen förändrade allt. Plötsligt fylldes statskassan med pengar och politikerna kunde börja odla sina favoritprojekt och muta statstjänstemännen att följa med på resan. Sedan kom pensionsfonderna; mumma,mumma!

   Pengarna är boven i dramat. Pengarna gav dem makt och makt är den oemotståndliga drogen. Den står över allt annat i vårt politikersamhälle.

   Vi måste ner på skattesatser på 25 % och därunder. Då är det folket som har makten. Tämligen väl fördelad; åtminstone så att din inte lockar till ”feministiska reformer”.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Vi behöver ju inte längre några besvärliga omvägar via valda representanter för att förverkliga folkviljan beträffande skattemedlens fördelning på dem som utför sakttefinansierade tjänster. – Med skattebetalarens direkta makt över fördelningen, kommer det sug efter skattemedlens godtyckliga spenderande som lockat fel klientel till politiken, finns det inte längre några starka incitament för hög beskattning.

    Ett reformförslag som inte kan brunsmetas.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    ”som lockat fel klientel till politiken att bortfalla och det finns inte kvar några starka incitament för hög beskattning”. – skall det vara för att bli lättbegripligt.

    Gilla

 13. karlgunnareriksson skriver:

  Vi är alla dissidenter som förespråkar klimatsans, nationellt självbestämmande , återinför arbetskraftsprövning ( reglerad arbetskraft från utlandet) och avskaffande av särskild löneskatt via arbetsgivaravgifter ( 250 miljarder går in i statskassan från att tidigare ingått i sociala försäkringar ) . // Internet ger oss dissidenter ett verktyg om utbyte av information i det att avslöja överhetens bedrägerier ( ekonomiska som desinformation ) . Förhoppningsvis leder informationsutbyte till motstånd !

  Gilla

 14. pllay skriver:

  Blir inte plågan längre och större om vi genom vårt motstånd ger etablissemanget den fiende de önskar sig?
  Jag funderar i termer av sammanlagd skada vi kommer lida innan denna känslostorm förbyts i en sansad och förnuftig demokrati och vilken väg som bäst leder dit.
  Kanske vårt motstånd mot PK enar de 82%en i förtrycket av oliktänkare, kanske Östmans idéer om att forcera fram en samhällskris genom maskning, skatteminimering och byteshandel är ett effektivare och snabbare sätt att stjälpa vagnen?
  Att följderna för Sverige blir mindre plågsamma den vägen?
  Vårt motstånd hittills har enbart stärkt PK-rörelsen och drivit debatten bort från förnuft, vi som skräms av utvecklingen kallas nazister, fascister, bruna råttor och totalitärer, alla epitet som så väl passar in på PK-rörelsen.
  Det går inte debattera med en oärlig, ljugande meningsmotståndare, tiden för argumentation är över, det är bara vi som ännu inte förstått det.
  Vi hojtar, skriker, pekar och viftar men få eller ingen bryr sig, vi är i dagens Sverige en ganska patetisk samling gamlingar.

  Gillad av 2 personer

  • Mvvvvv skriver:

   I hojtar och skriker ju just inte. Det är precis det vi INTE GÖR. Istället så resonerar vi lugnt och sakligt. Jaha en ny gruppvåldtäkt, oj flickan var 13år och förövarna går kvar på skolan, oj det var inte bra. Det är media, Jöken, naiviteten, socialismen eller vara missriktad banal godhet. Kanske är det postmodernismen? Någon svälter gamla på ett äldreboende men den ansvariga säger att hon sagt till på skarpen. Osv osv

   Samtidigt så gör etablissemanget inget annat än demoniserar och hatar och legitimerar än mer hat. Vi är så vana vid det så att det är som sketchen med skolplan och fadern som slog sitt barn till sömns.

   Jag tror inte mer på att vara resonabel, jag tror på välformulerat hat rätt i huvudet på de skyldiga. Det som sker är förräderi mot svenskarna och mot de svagaste, yngsta, äldsta och fattigaste i synnerhet. Detta förtjänar mycket mera hat än det som etablissemanget riktar mot oss, för de vet innerst inne att de har fel, att de är onda och skulle bara offentliga svenskar börja vråla ut sitt varmt så tror jag detta Jan vända. Som det nu är så har vänstern monopol på att skuldbelägga, de måste nypa sig och undra varför de aldrig får igen med samma mynt? Detta kan dock användas för jag tror de ör försvarslösa om man smider om sina argument till attack och skuldbeläggande. Någon är skyldig, det är inte vi.

   Gillad av 3 personer

   • Mv skriver:

    Vråla ut sitt hat skulle det vara..

    Det är problemet, när man är arg så stavar och säger man fel så jag hoppas på någon lika ilsken som jag men som kan kontrollera sig. Inte min starka sida.

    Jag uppfattar att vi är som hunsade hundar.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Din väg är provad många gånger och de enda jag vet klarat av att vinna mot socialisterna i direkt konfrontation är finnarna.
    För det mesta vinner socialisterna makten för att sedan utarma landet, plåga folket och döda motståndarna.
    Det är först då det inre sönderfallet passerat alla tänkbara gränser de förlorar greppet.
    USSR, Venezuela, Östeuropa, Kuba osv osv, inte någonstans har socialismen kunnat få och behålla makten över tid.
    Min fråga är om det totalt sett är bättre att vi kastar av oss oket genom krig eller om vi ska hjälpa socialisterna med förstörelsen så att läkningsprocessen kan påbörjas tidigare.
    De har just nu makten, pengarna, lagen och folkets stöd, ett stöd de fått genom hot och mutor, likafullt stöd.
    Att med sakliga argument vinna över folket går inte så länge folket är satt i skuld och bidragsbehov.
    Krig är en förstörelse av land och folk, vi är alltför fredsskadade för att kunna uppbringa Finsk sisu.
    Östmans idéer är troligen de bästa.

    Gillad av 3 personer

   • Dr F Op Enheimer skriver:

    Vad är min väg? Jag ser det inte klart själv så upplys mig gärna. DGS är proppfullt med missförstånd. Dels genom att man endast förstår saker via sin egen referensram, men med det svenska tillståndet så skall man övervinna indoktrineringen, en metareferensram, något som jag uppfattar att få klarar. Jag räknar mig till de få som kan det, tillsammans med Östman, MartinA, Richard. Utlandssvensk, A och kanske Göran. Glömde nog någon, Hovs kanske. Ingen av de reguljära skribenterna är fria. Är man inte arg nog så kan man inte bryta sig ut, det är kanske därför inga kvinnor är fria. De kan inte bli arga nog? Är man dessutom för gammal så är testosteronet för lågt.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Dr F Op Enheimer,
    jag tolkar dig som att du vill möta etablissemanget med dess egna vapen.
    Och det är just där det blir så fel.
    Den som har störst våldskapital och minst empati vinner i en kamp med vapen.
    Etablissemanget har störst våldskapital men viktigare, etablissemanget har inga som helst problem med att slakta ner den egna befolkningen för att behålla makten, något vi sett otaliga gånger tidigare.
    I en sådan kraftmätning är vi förlorare från start eftersom vi aldrig kan offra våra egna för saken, vi är humanister till skillnad från etablissemanget.
    Vi sätter individens fri och rättigheter före det gemensammas bästa, i grunden därför att vi misstror pöbelvälde.
    Etablissemanget sätter gruppens bästa före individens, vi har sett resultatet så många ggr. förr, Gulag, Treblinka, Pol Pot, kulturrevolutionen och nu Venezuela.
    Jag tror det mest effektiva sättet att störta etablissemanget är att låta det ruttna inifrån, Sovjet, DDR, Vietnam och nu Venezuela.
    Inte för att jag inte vill vinna Sverige för demokrati så snart som möjligt utan för att jag tror det går fortare och mindre blodigt om etablissemanget kör i diket snabbast möjligt.
    Östmans och Olles idéer för att hjälpa dem med dikeskörningen tilltalar mig, effektiva och oblodiga samt moraliskt oantastliga.

    Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Det räcker inte att skilja ut en enda metod som ska lösa allt Pllay. Det som ger ett näst intill garanterat resultat i den här världen på alla typer av problem är att göra ALLT. Det betyder att man inte lämnar saker åt slumpen överhuvudtaget och påverkar alla väsentliga faktorer i rätt riktning. All in. Det är den enda vägen.

    Mvh A

    Gilla

   • Dr S And skriver:

    @pplay

    Nej du misstolkar mig, inga vapen, vi saknar ju nästan helt våldskapital utom då de 600,000 jägarna men dessa kommer nog endast att försvara sig en och en om anfallna.

    De med störst empati förlorar inte alltid, se på andra världskriget. Andra faktorer spelar in.

    Jag får försöka utveckla vad jag menar på annan plats.

    Gilla

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  Nja, här visar Patrik åter sin idébakgrund i socialismens tankegångar. Den här tendensen återkommer gång på gång i hans texter. Det är mycket klasskamp-funderingar i olika varianter.

  Ingenting säger att man nödvändigt måste förklara samhället utifrån närmast marxistiska tankar. För egen del växte jag upp i ett hem där föräldrarna var kommunister, och mina syskon fortsatte i ungefär de banorna, men de här idiotiska grillerna la jag bakom mig i vuxen ålder!

  Den här sortens mentalitet blir till ett hinder för effektiv samhällsförståelse och är en förutsättning för den galopperande idioti som nu håller på att helt förstöra vår civilisation.

  Det började med studentrevolten 1968, och har bara blivit allt värre och mer extremt sedan dess.

  Gillad av 7 personer

 16. Jaxel skriver:

  Ett intressant ämne och en tankeväckande krönika. Jag skulle vilja bidra med några funderingar på ämnet för krönikan.

  Traditionellt har överheten demonstrerat sin upphöjdhet genom överdådig materiell konsumtion – skrytkonsumtion. En konsumtion vars syfte inte främst har varit den glädje eller njutning som konsumtionen i sig ger. Överheten syfte med sådan konsumtion har främst varit att inför dem där nere och i förlängningen för sig själv visa på sin upphöjdhet.

  Åtminstone i ekonomiskt välmående västländer har alltför överdådig skrytkonsumtion mer eller mindre förlorat sin betydelse för att visa på upphöjdhet. Idag är det väl snarare så, i Sverige och många andra länder, att sådan konsumtion tenderar att väcka förakt. Materiellt överdåd fungerar därmed idag dåligt som bevis på upphöjdhet.

  Hur gör då den överhet här och nu som har behov av att inför dem där nere visa på sin upphöjdhet. Ett behov som nånstans egentligen handlar om att inför sig själv få bekräftelse på sin upphöjdhet.

  Annie Lööf är ett bra exempel hon visar sin upphöjdhet genom att, enligt egen utsago, rösta igenom ”gymnasielagen” baserat på medkänsla.

  Hon är bara ett exempel. Det mesta av överhetens prat om humanitär stormakt och alla människors lika värde m m handlar om att (på dem där neres bekostnad) visa sin (moraliska) upphöjdhet. Uppfattningen om denna upphöjdhet får överheten att må bra.

  Notera också att sådan demonstration av upphöjdhet kostar dem därnere mycket mer än om Annie Lööf med flera skulle ägna sig åt betydande skrytkonsumtion.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   De inbillar sig alltså vara högt placerade i en tänkt rangordning och där finns en blotta att utnyttja. – Synliggöra det enorma resursslöseriet med de begränsade medel vi är beredda att ägna hjälp åt behövande jämfört med om vi själva fick välja hur de skulle användas.

   Vi skulle ju inte som nu spendera i genomsnitt 60000kr/år för att underlätta tillvaron för en femtedels migrant varibland var tjugonde kanske är flykting.

   Vi styrs inte av en elit med hög rang utan av vettvillingar. – Den sämsta av all människotyper är spelfördärvaren.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Jag räknar då folkblandningspolitikens kostnader rill 300 miljarder/år jämfört med ett läge där invandringen varit motiverad av kompetensbrist. – Och fem miljoner skattebetalare och en miljon överflödiga migranter som är mera en belastning än en tillgång.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Jag tror du har en poäng här.
   Att demonstrera sin makt, inte genom frosseri utan slöseri.
   För det är det det handlar om, demonstration av makt och förmåga att domptera folket.
   Hade de goda varit goda hade hjälp satts in där den hjälpt flest och effektivast, nu har de goda gjort motsatsen, hjälpt, ett i sammanhanget, få, dyrt och ineffektivt på de många hjälpbehövandes bekostnad, absolut ondska.
   Helt empatilöst, i syfte att krossa land och folk, absolut ondska.
   Av alla de olyckor som drabbat Sverige är detta troligen den största och mest förstörande.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Intressant tanke. I det första, det traditionella fallet, är det lätt att beskriva det som att slöseriet blir ett självändamål.

    Din iakttagelse att även det andra fallet (Lööf med flera) demonstrerar slöseri är klart intressant. Hade inte tänkt så långt. Tål definitivt att fundera kring.

    Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Dagens ämne är centralt, påverkar allt, vare sig man är medveten eller inte. Det handlar om självbilden och människouppfattningen och båda kan vara förljugna eller realistiska. Det är just förnekad eller maskerad förljugenhet i båda avseendena, som har gjort samhällsrötan så djup. Det är viktigt att bli medveten om var man själv står och tänka efter hur man har hamnat där.

  Vi kan tänka oss kulturens utveckling som en mänsklig pyramid, där man står på varandras axlar och kommer högre och högre, mätt i skicklighet, komplexitet, kunskap, förfining. Det är kollektivets förtjänst, men dessutom kan föräldrar ge sina barn extra skjuts uppåt via arv i vidaste bemärkelse.

  Men i byar lika väl som i adelskretsar börjar många som står högt uppe ta för givet att höjden är egen förtjänst. Omedvetet uppfattar de sig som mer utvecklade och bättre varelser än de längre ner. Enligt många måttstockar är de givetvis högre placerade, t ex mätt i förmögenhet, skicklighet, utbildning, förfining. Men de har helt tappat kontakten med det gemensamma markplanet och går liksom ständigt på mentala styltor.

  Själv föraktar jag dem som tror att enbart ställning, rikedom eller börd ger dem rätt till beundran och uppassning. Jag får lust att sparka bort styltorna och se dem dunsa i backen. För på markplanet står vi egentligen alla, både människor och djur av varje ras och kulör. ”Högre” prestationer, förfining, skönhet, allt detta är värt att beundra och sträva mot, men livet ställde oss alla på samma markplan.

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   När det krävs en majoritet av befolkningen i produktionen av nyttigheter kommer också en majoritet att demokratiskt välja den politik som främjar denna produktion.
   Så snart majoriteten blir konsumenter av denna nyttiga produktion kommer också politiken främja konsumtion på produktionens bekostnad.
   Det hela är en funktion av att vår produktionsapparat nu är så effektiv att endast en minoritet av befolkningen behövs i den, majoriteten blir därmed parasiter på de nettoskattebetalande parasiterade.
   Problemet har som jag nu ser det ingen lösning, demokrati och en parasiterande majoritet är en riktigt dålig kombination, i och för sig självreglerande då parasiteringen leder till stagnation och socialt sammanbrott.
   Lösningen måste ligga i att majoriteten förblir nettoskattebetalare trots effektivare produktion, dvs en breddad och fördjupad produktionsapparat, något som står i strid med globalisering och specialisering men i samklang med närhetsprinciper och trygghet.
   Svårt det här.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Så blind jag är, lösningen är naturligtvis att minska antalet parasiter!!
    Enklast genom att sänka skatter och bidrag och låta rationaliseringsvinsterna i produktionsapparaten komma folket tillgodo genom att en större del kanaliseras direkt ut i näringslivet.
    Vi si Sverige har gjort det exakt motsatta, vi har skickat vinsterna till staten för utdelning av mutor i form av bidrag.
    Det riktigt ödeläggande bidraget är bostadsbidraget då det gör människor livegna och förstör hela bostadsmarknaden.

    Gillad av 2 personer

 18. Fiat Lux skriver:

  Möjligen att ”påsutten” vore ett bättre ordval än ”påsatt”, och ”påsittare” bättre än ”påsättare”. Om det nu inte var ett medvetet val för den komiska effektens skull.

  Gilla

Lämna ett svar till Lars Strömberg Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.