Patrik Engellau: Trustbusting

Patrik Engellau

Förutsättningen för att en marknadsekonomi ska fungera väl är att konkurrensen får verka. Konkurrens betyder både att existerande bolag i en bransch verkligen slåss mot varandra i stället för att samarbeta (vilket normalt betyder att göra upp om priser och marknadsandelar) och att nya konkurrenter har reella möjligheter att etablera sig.

Detta idealtillstånd föreligger inte alltid. Om detta beror, som Adam Smith förklarade, på att företagare inte kan träffas utan att inleda en konspiration mot marknaden eller, som Karl Marx menade, på att det kapitalistiska systemet har en inneboende tendens att koncentrera produktionen till enstaka och så småningom till ett enda företag är inte lätt att veta. För övrigt spelar det inte så stor roll vilken förklaring som är mest rätt.

Det här ekonomiska dramat utspelade sig med särskild emfas under 1800-talets andra hälft. Om det berodde på att monopoliseringstendenserna blivit särskilt starka då eller om det hade att göra med att folk hade börjat betrakta monopolen som alltmer outhärdliga – eller båda – vet jag inte. Men i vilket fall som helst började politiker i USA – var annars? – att förbereda lagstiftning emot vad det ansåg vara maktmissbruk av företagskonglomerat.

Att jag uppmärksammar detta beror på att samtiden anser sig stå inför ett likartat problem med sociala media-företag som Google/YouTube, Twitter och Facebook och kanske några till. Nu är frågan om samtiden kan lära sig något av det förgångna eller om vi står inför en helt ny typ av situation.

År 1890 antog amerikanska kongressen The Sherman Antitrust Act om vilken högsta domstolen sagt att ”syftet inte är att skydda företagen från marknadens verkningar utan att skydda allmänheten från att marknaden inte fungerar”. I Sherman-lagens andra sektion förklaras vad det handlar om:

Envar som monopoliserar, eller försöker monopolisera, eller överenskommer eller konspirerar med någon annan person eller andra personer i syfte att monopolisera någon del av produktionen eller handeln mellan de olika staterna eller med andra nationer, ska anses ha begått en grov förbrytelse.

Till en början visade sig de amerikanska domstolarna obenägna att tillämpa Sherman-lagen. The American Sugar Refining Company kontrollerade år 1895 omkring 98 procent av sockerhandeln i USA och blev lagfört enligt Sherman-lagen men frikänt av domstolarna. Det var först under president Theodore Roosevelt, som tillträdde 1901, som kampen mot konglomeraten tog fart. Det kallades för ”trustbusting”, alltså att krossa monopolen. Det mest kända exemplet på ett krossat monopol var nog John D. Rockefellers Standard Oil (Esso) som 1911 förklarades vara ett olagligt monopol och delades upp i 34 självständiga bolag (varvid John D. själv, som ägde dem, blev ännu rikare eftersom de mindre bolagen tillsammans blev mer värda än den ursprungliga trusten).

Är vår tids sociala medier – Google, Facebook etc – lika skadliga för allmänheten som tidigare truster såsom Standard Oil och The American Sugar Refining Company och bör staten därför behandla dem med sådana metoder som utvecklades under Theodore Roosevelt? Problemet är inte att YouTube skörtar upp användarna så som The American Sugar Refining Company antagligen gjorde eftersom det inte kostar något att använda sociala medier. (Ett problem kan dock vara att potentiella konkurrenter har svårt att ta sig in och börja fajtas med de etablerade jättarna.)

Det stora problemet, tror jag, att YouTube et consortes visar tendenser att försöka påverka sina användares tankar. Ett exempel är när SwebbTVs YouTube-kanal plötsligt släcktes av Google, som det verkar utan någon begriplig motivering (för att lika oförmodat öppnas igen några dagar senare). Risken är att YouTubes nyckfulla infall kan ta död på en aktör som SwebbTV. Visserligen finns alternativ som Vimeo men det är inte säkert att det skulle räcka för att hålla SwebbTV vid liv. Jag åtar mig inte att presentera ett juridiskt och principiellt hållbart svar på frågan om detta är skäl nog för staten att trustbusta mot Google, men saken bör rimligtvis diskuteras.

Men just där kommer staten och tittar upp som gubben i lådan och förvirrar det hela med ett främmande synsätt. Sådana som statsråden Morgan Johansson och Anders Ygeman oroar sig inte för att Google skulle begränsa konkurrensen utan att de sociala medierna ska släppa fram åsikter som statsråden inte gillar. Statsrådens bekymmer är inte att de sociala medierna ska begränsa friheten utan att de tillåter för mycket frihet, i det här fallet yttrandefrihet.

I statsrådens perspektiv blir de sociala mediernas eventuella monopol därför ingen nackdel, utan en fördel. Om de existerande sociala medierna nämligen har monopol kan de utan att riskera konkurrens från uppstickare begränsa yttrandefriheten precis så mycket som sådana som Johansson och Ygeman skulle önska.

Man kan vara ganska säker på att ministrarna inte kommer att försöka följa i Theodore Roosevelts fotspår.

32 reaktioner på ”Patrik Engellau: Trustbusting

 1. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Artikeln är innehållslös, eftersom den presenterar ett resonemang i dissocierade abstraktioner, hävdar likhet på jorden genom likhet i orden.

  I och för sig är antitrustlagstiftning baserad på en liknande metodik. Schumpeter och Coase har beskrivit en sundare förståelse av konkurrens. Problemet är framför allt att rättsväsendet först måste framtvinga commoditization (standardisering och förenkling) av varorna, i sig ett slags abstraktionsdissociering, innan det kan slå sönder företag, för vilket det inte heller har någon klart beskriven eller fungerande metod. Konkurrens sker i verkligheten, till skillnad från simplistisk ekonomisk teori, genom åtskillnad mellan produkterna, inte genom åtskillnad mellan deras priser. Men liberalismens grundprincip är ju att förbjuda åtskiljandet av annat än priser (för andra än liberalen själv). Så liberalismen bidrager med påtvingad commoditization som förslavar kunderna och gör detta under förevändningen att krossa monopolen, varvid socialismen anmäler sig som allierad. Det hela är i grunden feltänkt.

  När det gäller de sociala nätverken måste vi förstå att det är innehållsproducenterna, till exempel Swebb-TV, som är kunderna. Inte vi som tittar. Det är som om tidningarna vore tvungna att köpa tryck och distribution av en enda firma, låt oss kalla den Posten. För Posten utvecklades lycklitvis ganska snart neutralitetslagar och brevhehmlighet, vilket skydsade såväl brevens sändare och mottagare som Posten själv. Även brevhemligheten och postens neutralitet har på senare tid upplösts och förvirring har uppammats när det gäller skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet. Och här kommer vi fram till pudelns kärna, ondskan, som består i totalitära politiska anspråk å ena sidan och anarkotyranni som resultat av kombinationen av dessa anspråk med statens och rättsväsendets begränsade resurser och möjlligheter och skillnaderna i monetära och sociala kostnader för att upprätthålla samma lag i olika sammanhang.

  Gilla

  • Mv skriver:

   Är då inte detta vägen fram? Man kunde skriva vad som helst i ett brev så på liknande sätt bör man kunna skriva vad som helst och säga vad som helst, är det åtalbart så är det utgivaren som åtalas, Google och Youtube etc går fria, de är Posten.

   Något måste göras, för det är ett synnerligen farligt ögonblick i världshistorien när vi nu närmar oss ett nytt socialistiskt crescendo och efterföljande kollaps samtidigt som denna ideologi blivit religion för världens mäktigaste. Tacka vet jag den gamla goda tiden med Tom Cruise och scientologerna.

   Gillad av 2 personer

  • rolfholmen skriver:

   Hej L.N. Fredrik,
   Vad går du på? Ditt resonemang är så osammanhängande så att ”hälften kunde vara nog”. Min gamle lärare i svenska och historia (realskolan) sa: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Det stämmer bra in på vad du har lyckats producera.
   I övrigt håller jag med om vad PE skriver. Det verkligt skrämmande är att svenska regeringen och plattformar som google mfl. tycks samarbeta för att tysta det fria ordet. Där har vi hotet mot demokratin.

   Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   @ L. N. FREDRIK ÖSTMAN
   Jag tycker precis tvärtom.
   Artikeln tar upp vår tids kanske mest avgörande dilemma.
   Och det på ett begripligt och intressant sätt.
   Av vad du skriver fattar jag inte ett enda jota.*

   Ha en bra dag!

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Din kommentar är innehållslös eftersom den inte rör den problematik som Patrik syftar mot, nämligen yttrandefriheten. Den är ju till för att bekämpa ondskan och då blir det du säger bara en trivialitet. Vad hände på sängkanten, Fredrik?

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemet monopols rätta lösning kan vara en bolagsskatt proportionell mot marknadsandelar eller något liknande som gör att aktörerna fås att gilla konkurrens och att inte eftersträva dominans.

  Gillad av 1 person

 3. Elof H skriver:

  Visst kostar det, det kostar det dyraste du har, din tid och din integritet! YouTube är numera nedlusat med reklam som stjäl din tid. Med fungerande konkurrens hade de nöjt sig med en bråkdel eftersom användarna annars bytt tjänst. Samma sak med Googles söktjänst, nedlusat med absurda mängder reklam. Google har stenkol på allt du gör på nätet, de läser dina mail, de tittar på dina bilder, de lyssnar på vad du pratar om. Nej, dessa jättar måste brytas upp i fristående bolag, Google säkert i 5-10 delar.

  Gillad av 3 personer

  • Burrrko Burrrko skriver:

   Verkligheten är socialismens värsta fiende. Skall du socialisera alla framgångsrika företag?

   Det är avnämarna som hela tiden väljer att inte leta efter andra sociala nät, utan hålla sig strikt till de allra största och bekantaste, eftersom det är enkelt och bekvämt och eftersom de kan finna det största urvalet av media/innehåll där.

   Men företagen som driver dessa plattformar tillåts att äta kakan och ha den kvar. De har frihet att publicera alla möjliga sorters brottsligt innehåll med hänvisning till att de bara är en neutral plattform som postverket och televerket, som inte har ansvar för det som överförs på deras ledningar, och samtidigt har de rätt att censurera och blockera med hänvisning till att de är ett privat företag som gör som de vill. Men om det senare är sant, så har de också ett publicistiskt ansvar för allt som de publicerar! Det vi ser är ett typexempel på den anarkotyranni som totalitarismen måste leda till, eftersom utopier inte låter sig implementeras i verkligheten, eftersom statens resurser är ändliga, eftersom staten inte är en allsmäktig gud, utan endast den totalitära livslögnens bild av staten har modellerats efter den kalvinistiska allsmäktiga guden.

   Låt oss för all del inte göra saken ännu värre genom att ge oss in i den kalvinistiska dödsspiralen, genom att förespråka ännu mera socialism för att hindra socialismen. Låt oss inte ställa vår egen, fina, utopi som alternativ till den utopi vi nu låtsas leva ut. Låt oss inte tänka ”om bara…” utan att först befria oss från det totalitära tankesätt som obönhörligen kommer att förhindra att vi når en tillfredställande lösning.

   Sanning! Rätt! Liv!

   Gillad av 2 personer

 4. V för Vendetta skriver:

  det som borde trustbustas är rimligtvis Såssarnas försök till att monopolisera makten, för det är just det som de sysslar med när de tillåter de stora internetjättarna att breda ut sig och bestämma vad som är gångbara åsikter eller inte´. Nu har i o f Ynkeman och Johansson dragit detta lass en sträcka längre då de suttit i möte och talat om för jättarna hur de vill ha det i landet Sverige. Det senaste handlade tydligen om att man önskade en helt egen plattform för Google, Facebook och Youtube. En sådan plattform har om jag förstått det hela rätt endast Kina och Nordkorea.

  Gillad av 4 personer

  • Burrrko Burrrko skriver:

   De uppenbaraste och skadligaste monopolen i Sverige är förstås LO-förbundens monopol på att sluta kollektivavtal. Detta faktiska och äkta monopol, eftersom det är ett privilegium upprätthållet i lag, skall förstås omedelbart och utan ersättning upplösas.

   Gillad av 4 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  Lösningen på problemet med dem som agerar för att begränsa fri samhällsdebatt kan bestå i en utvidgning av begreppet naturlig död som inte motiverar fortsatt utredning eller rättslig åtgärd till att omfatta även våldsam död som drabbar sådana.

  Fri samhällsdebatt är demokratins fundament, – den är otänkbar utan denna och demokratins dödgrävare skall behandlas som sopor.

  Gilla

 6. miketheviking skriver:

  Google och Fakebook inte bara uppvisar ”tendenser” till att påverka användarna.
  De styr användarna vilket de numera finns överväldigande bevis för.
  Så länge bolagen skaffade sig världsmonopol som gick i USA:s intresse var det ingen som sa något.
  När det nu visar sig att bolagen lägger sig i USA.s politiska system så uppstår naturligtvis spänningar. Men tro inte för ett ögonblick att Deep-state USA kommer riskera att bolagen tappar sin makt att utöva USA:s exceptionalism!

  Gillad av 3 personer

 7. Aha skriver:

  Inte nog med att de sociala teknikjättarna nått monopolsituationer, de missbrukar också sin ställning genom att favorisera vänsterliberala och kulturmarxistiska ideal genom att censurera konservativa och frihetliga åsikter.
  Dan Ahlmark har därvidlag gjort en mycket intressant genomgång av detta i Nya Dagbladet där sådana legala aspekter såsom föreningsfrihet också berörs av teknikjättarnas agerande.
  https://nyadagbladet.se/kronikor/friheten-pa-sociala-medier-maste-garanteras-med-lagandringar/

  Gillad av 2 personer

 8. olle holmqvist skriver:

  Pronunciamiento
  stavas det ungefär på portugisiska och spanska. Är en liten statskupp mot den demokratisk valda ledningen. Skedde t ex före Pinochets kupp. Syftet är inte att direkt ta makten utan att testa den demokratiska statens hållfasthet,- hur det folkliga stödet nu kan vara, men ännu viktigare hur läget inom övriga armén, flottan och – flyget, som brukar tänka notoriskt modernt och demokratiskt ?

  Alltså Provballong.

  Swebbtv nedläggningen var ett Pronunciamiento inom traditionell demokrati. Liksom Väder-Pärs
  beryktade: Inga fria val ! och den töntige filosofiprofessorns d:o. Väder-Pär och professorn kommer att belönas när Neuordnung väl blivit befäst. Innan dess får de stora grabbarnas kram av Flygar-Anders Lindberg..

  Gillad av 2 personer

 9. Christer E skriver:

  Man kan jämföra bolag och agenter som NSA, Google, Amazon, etc. och finner då att de alla är i samma bransch, informationsinsamling (data mining). Att samla in så mycket information som möjligt för att sedan använda det i sin verksamhet, som kan vara allt från att skydda amerikanska intressen (NSA) till att tjäna pengar genom riktad reklam (som mycket väl kan ha politiska förtecken).

  Viktigt att se alla informationsinsamlande företag som varande i samma bransch.

  Gilla

 10. Christer L skriver:

  Anti-globalismen är starkt växande, alltså motviljan mot den bank-miltär-industriella-PK-internationella vänstern i västvärlden. Som jag ser det är det därför Morgan Johansson som frågar Google hur långt han kan gå, inte tvärtom. Därför korrigerades detta med Swebbteve. Sverige har redan de lagar som förbjuder allt Morgan definierar som odemokratiskt och högerextremt. Men globalist-strategin för världen är akbar, den är större än Morgans egna intressen. Det som händer i Sverige får inte bli alltför avslöjande. Nu är den risken/det hoppet i stigande.

  Gilla

 11. Den växande informationsrymden om dig själv skriver:

  Varför viskar människor? Varför klistrar man igen privata brev innan man skickar iväg dem? Varför stänger man dörren om sig? Privat och offentligt är inte samma sak. Det handlar om personlig integritet. Både fysisk och i tanke.

  Människorna runt dig är inte alls lika. Du har fru, barn, föräldrar, vänner och ett anonymt kollektiv omkring dig. Massor av vävda mänskliga förbindelser definierar dig själv.

  I och med jordbrukets uppkomst kunde samhällen svälla ut och omfatta miljontals individer, under en och samma maktutövning. Och makt söker alltid kontroll. I dagens samhälle tvingas människor avstå från mycket av egen integritet. För samhällets skull. Var balansen går mellan privat och offentligt utgör något rörligt. I diktaturer kan den sökta kontrollen bli total. I demokratier söks någon typ av balans.

  När privata företag som Google erbjuder ”gratis mail” sker det under förutsättningen att de tillåts läsa vad du skriver. Att ditt blir deras. Såsom bilder, text och videor. ”Gratis” är helt på deras villkor. Samma gäller för de smarta högtalarsystemen som är i antågande. Vad du säger privat i ditt hem lyssnar de till.

  Allt detta har primärt utvecklats för kommersiella syften. Men denna privata informationskontroll utgör en ren dröm för ett sökt storebrorssamhälle. Särskilt för de som söker allomfattande mänsklig kontroll.

  Detta ser vi nu ta form även i Sverige. Om än i mindre skala. Klåfingrigheten finns där. I länder som Kina finns inga egentligen spärrar. Där använder man sig redan av kameraövervakning kopplat till automatiserad ansiktsigenkänning. Ännu mest i etniskt oroliga hörn.

  Med obegränsad datakraft kan röster, ord, meningar, bilder och texter fånga in människor på mikronivå, som bara för ett tag sedan ansågs som helt orealistiskt.

  Det finns idag en stor naivitet och aningslöshet, inom den breda allmänheten, om hur mycket information vi strör omkring sig. Vi låter självmant Google läsa våra mailkonversation. Din mobil talar om var du är, och utefter vilka mönster du rör dig. Din elförbrukning registreras som ett vanemönster. Och vad du köper och när, lämnar du ifrån dig i och med betalningen. Och snart finns intelligenta högtalare i var och ens hem, som hör vad du säger. Förutsättningarna för ett kontrollsamhälle har aldrig varit större, och växer så det knakar.

  Och mycket av lockelsen att uppge sin integritet utgörs av allehanda ”gratistjänster”. Människor skänker bort delar av sin integritet för billiga tjänster. Svenskt personnummer utgör i detta sammanhang ett verkligt nav. En hubb som inte låter dig gå under radarn.

  Samhället har naturligtvis behov av att bekämpa kriminalitet. Och stora planeringsbehov. Men om även allehanda korruption lyckas äta sig djupt in i samhällskroppen vet ingen hur all insamlad information kommer att bli utnyttjad.

  Dessa större faror har ännu inte kommit upp på bordet. Här utgör Google, Twitter och Facebook endast de första små vindilarna före den verkliga stormen. Där inte bara Storebror ser dig. Utan även tar full kontroll över ditt liv. Vem nu än storebror råkar vara. Att sia om framtiden brukar inte vara lätt. Men tekniken har radikalt förändrat alla tidigare samhälleliga förutsättningar.

  Gillad av 2 personer

  • Törnrosa skriver:

   DEN VÄXANDE: Mycket bra att du pekar på faran med att lämna över ”makten över sig själv” till skiftande Storebröder. Folk reggar sig både här och där utan att förstå att allt inte är så lättsuddat om man ändrar sig.
   Faktum är att ALLT faktiskt kan läsas av redan nu. mvh

   Gilla

 12. Lars skriver:

  Den grundläggande modellen med många företag som konkurrerar och där ingen kan påverka priset fungerar som jämförelseobjekt, men verklighetens marknader kännetecknas av monopolistisk konkurrens dvs företag som söker en nisch för att där avgränsa marknaden mot sina produkter med dess attribut och att ett fåtal företag dominerar sina marknader som inom personbilsproduktion, medicin osv. De blir då mindre känsliga för marknadssvängningar, bygger barriärer mot potentiella konkurrenter genom stordriftsfördelar mm. Företagen bygger även upp stora leverans kedjor uppströms. I visa fall i egen regi, men i andra fall inkluderande andra företag och tredjepartsleverantörer av t.ex. lager och distribution och transport. Det intressanta är att dessa kedjor bygger på samarbete, på att total kostnad i kedjan ska minimeras och resultatet delas. Med detta sagt att konkurrens även inkluderar samarbete och att konkurrens mellan individer inte kännetecknar dessa organisationer utan samarbete.

  Det här resonemanget står inte i kontrast till att större, monopolliknande företag kan behöva brytas upp. IT jättarna får ett de facto monopol då deras produkter fungerar som en standardiserad infrastruktur som alla kunder behöver hålla sig till just för att de behöver en standardiserad miljö för sina egna investeringar i IT.

  När då Google och Facebook dessutom dominerar informationsspridningen i samhället börjar onekligen problemen hopa sig på ett sätt som ligger utanför den företagsekonomiska bedömningen. Informationsstrukturer av detta slag liknar de strukturer som byggs inom telekom, järnväg, vatten och avlopp etc dvs de fungerar som naturliga monopol och normalt har stater då tagit över ägande av de aktuella företagen. Det som komplicerar här är att innehåll är så intimt kopplat till infrastrukturen dvs möjligheten att styra vad typ av information som tillåts.

  Vad jag vet är det Elisabet Warren, presidentkandidat för Demokraterna i USA, den som gått ut med krav att bryta upp dessa monopol. Min tro är att hon har rätt.

  Gillad av 1 person

 13. Lars skriver:

  När man ser på behovet av standardisering för att möjliggöra konkurrens och oberoende avseende IT leverantörer så finns det ju fler möjligheter att standardisera än att förstatliga viktiga leverantörer eller bryta upp monopol. Exempel är nog PCns utveckling, utveckling av öppna operativsystem som Linux varianter eller protokoll typ TCP/IP eller HTTP för att möjliggöra kommunikation. Ser man på exempelvis Facebook eller Google så kan man ju tänka sig öppen standard för att kunna växla mellan leverantörer sömlöst.

  Gillad av 1 person

 14. Jaxel skriver:

  Enligt yttrandefrihetsgrundlagen är envar gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt att uttrycka tankar och åsikter med mera i vilket ämne som helst.

  Detta till trots så tycker jag mig ha förstått att Morgan Johansson utövar påtryckningar mot privata aktörer i akt att försöka påverka dem att inskränka möjligheten att yttra tankar och åsikter.

  Johansson använder således privata aktörer som verktyg för att genomföra den inskränkning i yttrandefriheten som staten inte är tillåten att göra.

  Hur kan detta tämligen uppenbara sätt att runda grundlagens bestämmelse passera med så lite debatt. Var finns kandets juristkår? Varför är de så tysta?

  Gillad av 2 personer

 15. HrN skriver:

  EU avgiften föreslås höjas med35%. Vem tror att Jökarna kommer att protestera?
  Det är en fullständigt absurd del av statsbudgeten och svenskarnas skattepengar och som idag går till att finansiera aktiviteter som vi överhuvudtaget inte drar nytta av. Bara EU-avgiften, biståndet och migrationsindustrin (bostäder, bidrag, välfärd, rättsväsende mm) uppgår, lågt räknat, till ca 200 miljarder per år. Det är ca 20 % av statsbudgeten.

  Vi betalar dessutom världens högsta skatter och hundratals miljarder för en välfärd som inte fungerar som den ska – vård som inte finns tillgänglig när vi behöver den, en skola i totalt förfall, pensioner och försäkringar som inte räcker till. För att inte tala om indirekta skatter i form av inflation och fallande kronkurs.
  Det är en skrämmande verklighet som borde få vem som helst att reagera.

  Gillad av 1 person

 16. johan utan land skriver:

  De vänsterliberala jättarna Google, Facebook och Twitter verkar kanske oövervinnerliga men de har inte nått sin position genom någon ond konspiration. De har helt enkelt erbjudit bättre tjänster än konkurrenterna.

  Om nu någon tycker att deras verksamhet är problematisk är det mer produktivt att söka alternativ än att ropa på lagstiftning.

  I första hand kan man lägga sin tid på annat än på deras tjänster, ja jag vet, lättare sagt än gjort, men man kan försöka åtminstone.

  I andra hand kan man skapa alterntiv och konkurrera ut dem. Det är ännu svårare och förmodligen bortom det möjliga för oss bloggläsare men skulle vare en mer tillfredsställande lösning. Även om Google delades upp i 17 bolag skulle de ändå alla styras av samma gobalistgäng.

  Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  Det är inte konkurrens som driver utvecklingen utan samarbete. Konkurrensen suger ut energin ur alla initiativ, samarbetet förenklar och förstärker.

  Det viktiga är att Staten håller tassarna borta; konsumenterna är själva utmärkt väl skickade att bestämma vilka leverantörer som skall gynnas och vilka som skall ignoreras. Det kan aldrig en statlig tjänsteman göra i vårt ställe, tanken är absurd och löjlig.

  Statliga interventioner och skattepålagor gör produkterna och tjänsterna dyrare till ingens glädje och valfriheten sämre. ROT- och RUT-avdragen är självfinansierande men ingen tycks ha dragit slutsatsen att det givetvis skulle gälla ALL verksamhet om straffskatten ”arbetsgivaravgift” halverades.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Om staten ska hålla tassarna borta är nog inte en så generell princip som du menar. Konsumenter (och företag som köper) bör själva få avgöra förutsatt att de har tillräcklig kunskap och information om vad de köper. Det gäller t.ex. inte sjukvård. Det skiljer sig avseende produkter. Försäkringssystem fungerar inte heller lika bra på alla områden. Medicin och vård och omsorg hanteras bäst med obligatorisk försäkring från konceptionen till döden! Andra tjänster som polis och försvar passar definitivt bäst inom statlig ram, du kan ju själv ge skälen till det?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.