Patrik Engellau: Heltäckande teorier

Patrik Engellau

Helst vill man ha teorier som förklarar allt. För övertygade marxister är marxismen en sådan teori. För den som behärskar hela den intellektuella marxistiska verktygslådan inklusive användbara begrepp som produktivkrafter, produktionsförhållanden, mervärde, utsugningsgrad, huvudmotsättning, klass, ideologi och falskt medvetande blir hela samhällslivet klart som korvspad.

Ett tag var jag rätt influerad av marxismen men det föll på lärans grundbult, den tes som fick hela bygget att hålla ihop, nämligen arbetsvärdeläran. Den går ut på att endast det jordnära, fysiska arbetet skapar en varas värde och att detta värde är proportionellt mot antalet nedlagda timmar. Alla arbetstimmar, oavsett vem som utfört dem, är lika mycket värda. Men man behöver inte så lång erfarenhet från det verkliga arbetslivet för att inse att det är en himla skillnad på vad Kalle och Pelle kan åstadkomma på en timme. Alexander Fleming, som upptäckte penicillinet, gjorde väldigt mycket mer nytta för mänskligheten än nästan alla andra. (Jag tror att vår tids så kallade värdegrund och diffusa föreställningar om ”allas lika värde” är en reinkarnation av arbetsvärdeläran ungefär som skräckfilmen Mumiens återkomst.)

Numera tror jag alltså inte på marxismen men jag tror på min egen motsvarande teori som är 1) att Sveriges härskande klass är politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex samt 2) att ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi. (Tvåan har jag hämtat hos Marx.) Kort sagt artikulerar våra tankevanor härskarnas intressen.
Ha! sa en vän som ville sätta mig på det hala. Menar du att din teori kan förklara allt samhälleligt som inträffar?

Visst, svarade jag kaxigt.

Förklara då följande, sa vännen. Det finns starka krafter som vill förbjuda pornografi. Vad har det med politikerväldets klassintressen att göra?

Hm, sa jag eftertänksamt. Det är inte jättelätt. Jag tror att Sherlock Holmes hade kallat det för ”a two-pipe problem”, det vill säga att han var tvungen att röka två pipor för att komma fram till lösningen. Jag bökade i problemet som ett slags terrier och fick snart upp ett spår.

Till att börja med, föreläste jag, måste man förstå att pornografi är ett njutningsmedel för män, särskilt unga män, inte för kvinnor. Själva beviset är att porrfilmerna är gjorda för att betraktas av män, inte av kvinnor. Det har inget med könsfördomar att göra. Pornografiproducenter håller inte på med fördomar utan de håller på med vinstmaximering. Om kvinnor vore en betydelsefull potentiell marknad så hade de även gjort porrfilmer med kvinnostuk.

De som vill förbjuda pornografi är därför egentligen ute efter att ge en riktad pisksnärt mot just män. Nästan inga kvinnor kommer att drabbas eftersom de ändå inte intresserar sig för produkten. Men männen får ett rapp och en avhyvling av innebörden att de är avskyvärda snuskhumrar. Männen ska skämmas och veta sin plats.

Varför vill då härskarna att män ska skämmas? Det har två orsaker.

Den första orsaken är att proportionen nettoskattebetalare är mycket högre bland män än bland kvinnor. Kvinnor är snarare nettoskattemottagare i egenskap av löneanställda i det välfärdsindustriella komplexet eller som bidragsmottagare. (70 procent av de anställda inom den offentliga sektorn är kvinnor.) Politikerväldet behöver pengar till att försörja det välfärdsindustriella komplexet och vill därför ha med fogliga nettoskattebetalare att göra. Om dessa hela tiden och på olika sätt får sig itutat att de är värdelösa gubbäckel så dräneras så småningom deras motståndskraft. Det kallas för psykologisk krigföring.

Den andra orsaken är att hela välfärdsindustrin liksom projektet ”humanitär stormakt” är inspirerade av genetiskt bestämt kvinnligt omsorgstänkande. (Många kvinnor förnekar naturligtvis att de ens har en genetisk eller biologisk natur eftersom föreställningen om medfödda skillnader mellan män och kvinnor stökar till maktutövningen).

Välfärdsstaten är som en ständigt älskande och ständigt förlåtande moder. Välfärdsstaten vill inte veta av något specifikt manligt, aggressivitet till exempel. Lättväckt brunst är också ett medfött manligt drag. Därför går pornografi emot det välfärdsindustriella komplexets djupaste natur.
Jodå, även män kan göra karriär inom det välfärdsindustriella komplexet. Men det kräver att de avsvär sig sin manlighet genom att konvertera till feminismen. Historien är full av exempel på folk genomgår omvändelser för att främja sina intressen. ”Paris kan vara värt en mässa” sa Henrik IV av Frankrike när han tvingades byta från protestantism till katolicism för att kunna intåga i den franska huvudstaden och bli krönt till kung.

Vilket skulle bevisas.