Patrik Engellau: Heltäckande teorier

Patrik Engellau

Helst vill man ha teorier som förklarar allt. För övertygade marxister är marxismen en sådan teori. För den som behärskar hela den intellektuella marxistiska verktygslådan inklusive användbara begrepp som produktivkrafter, produktionsförhållanden, mervärde, utsugningsgrad, huvudmotsättning, klass, ideologi och falskt medvetande blir hela samhällslivet klart som korvspad.

Ett tag var jag rätt influerad av marxismen men det föll på lärans grundbult, den tes som fick hela bygget att hålla ihop, nämligen arbetsvärdeläran. Den går ut på att endast det jordnära, fysiska arbetet skapar en varas värde och att detta värde är proportionellt mot antalet nedlagda timmar. Alla arbetstimmar, oavsett vem som utfört dem, är lika mycket värda. Men man behöver inte så lång erfarenhet från det verkliga arbetslivet för att inse att det är en himla skillnad på vad Kalle och Pelle kan åstadkomma på en timme. Alexander Fleming, som upptäckte penicillinet, gjorde väldigt mycket mer nytta för mänskligheten än nästan alla andra. (Jag tror att vår tids så kallade värdegrund och diffusa föreställningar om ”allas lika värde” är en reinkarnation av arbetsvärdeläran ungefär som skräckfilmen Mumiens återkomst.)

Numera tror jag alltså inte på marxismen men jag tror på min egen motsvarande teori som är 1) att Sveriges härskande klass är politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex samt 2) att ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi. (Tvåan har jag hämtat hos Marx.) Kort sagt artikulerar våra tankevanor härskarnas intressen.
Ha! sa en vän som ville sätta mig på det hala. Menar du att din teori kan förklara allt samhälleligt som inträffar?

Visst, svarade jag kaxigt.

Förklara då följande, sa vännen. Det finns starka krafter som vill förbjuda pornografi. Vad har det med politikerväldets klassintressen att göra?

Hm, sa jag eftertänksamt. Det är inte jättelätt. Jag tror att Sherlock Holmes hade kallat det för ”a two-pipe problem”, det vill säga att han var tvungen att röka två pipor för att komma fram till lösningen. Jag bökade i problemet som ett slags terrier och fick snart upp ett spår.

Till att börja med, föreläste jag, måste man förstå att pornografi är ett njutningsmedel för män, särskilt unga män, inte för kvinnor. Själva beviset är att porrfilmerna är gjorda för att betraktas av män, inte av kvinnor. Det har inget med könsfördomar att göra. Pornografiproducenter håller inte på med fördomar utan de håller på med vinstmaximering. Om kvinnor vore en betydelsefull potentiell marknad så hade de även gjort porrfilmer med kvinnostuk.

De som vill förbjuda pornografi är därför egentligen ute efter att ge en riktad pisksnärt mot just män. Nästan inga kvinnor kommer att drabbas eftersom de ändå inte intresserar sig för produkten. Men männen får ett rapp och en avhyvling av innebörden att de är avskyvärda snuskhumrar. Männen ska skämmas och veta sin plats.

Varför vill då härskarna att män ska skämmas? Det har två orsaker.

Den första orsaken är att proportionen nettoskattebetalare är mycket högre bland män än bland kvinnor. Kvinnor är snarare nettoskattemottagare i egenskap av löneanställda i det välfärdsindustriella komplexet eller som bidragsmottagare. (70 procent av de anställda inom den offentliga sektorn är kvinnor.) Politikerväldet behöver pengar till att försörja det välfärdsindustriella komplexet och vill därför ha med fogliga nettoskattebetalare att göra. Om dessa hela tiden och på olika sätt får sig itutat att de är värdelösa gubbäckel så dräneras så småningom deras motståndskraft. Det kallas för psykologisk krigföring.

Den andra orsaken är att hela välfärdsindustrin liksom projektet ”humanitär stormakt” är inspirerade av genetiskt bestämt kvinnligt omsorgstänkande. (Många kvinnor förnekar naturligtvis att de ens har en genetisk eller biologisk natur eftersom föreställningen om medfödda skillnader mellan män och kvinnor stökar till maktutövningen).

Välfärdsstaten är som en ständigt älskande och ständigt förlåtande moder. Välfärdsstaten vill inte veta av något specifikt manligt, aggressivitet till exempel. Lättväckt brunst är också ett medfött manligt drag. Därför går pornografi emot det välfärdsindustriella komplexets djupaste natur.
Jodå, även män kan göra karriär inom det välfärdsindustriella komplexet. Men det kräver att de avsvär sig sin manlighet genom att konvertera till feminismen. Historien är full av exempel på folk genomgår omvändelser för att främja sina intressen. ”Paris kan vara värt en mässa” sa Henrik IV av Frankrike när han tvingades byta från protestantism till katolicism för att kunna intåga i den franska huvudstaden och bli krönt till kung.

Vilket skulle bevisas.

72 reaktioner på ”Patrik Engellau: Heltäckande teorier

 1. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Jag tycker att anslaget, som jag utgår ifrån var ironiskt, var intressantare än ämnets utarbetning, som innehåller flera svagheter.

  Det hjälper oss i vår tankes befrielse att avstå från alla försök till heltäckande teorier och alla anspråk på att våra teorier skall vara heltäckande. Annars faller vi hela tiden offer för de gamla vanliga totalitära rationaliseringssystemen liberalism och socialism. Det är den totalitaristiska ambitionen som hindrar oss att tänka öppet, fritt och klart.

  Naturvetenskapen känner ingen heltäckande teori. Man söker en, men har inte funnit någon än. Trots det kan naturvetenskapen beskriva precis allting med någon upplösning, ibland högre, ibland lägre. Man har ett komplext nätverk av samspelande teorier utan ömsesidiga motsägelser.

  Gillad av 8 personer

  • p kohlin skriver:

   Håller med, ditt uttryck Östman ”den totalitaristiska ambitionen” känns rätt därför att totalitarism som begrepp måste innebära en total kontroll av män och kvinnor i en totilatär stat. Har det skett i någon stat i historien? Knappast men möjligen i koncentrationsläger.
   Nu kan tiden ha kommit då detta är möjligt att komma nära en sådan stat genom övervakning via tekniker, propaganda, spioneri och vetenskapen har försett makten och individerna med dessa vertyg. Det är en fråga om tekniktillämpning nu. Skrämmande.

   Gillad av 1 person

   • Burrrko Burrrko skriver:

    Låt dig inte luras att tro att du har någon frihet, en skyddad sfär, i det totalitära systemet bara för att det inte för närvarande förtrycker just dig. Det totalitära existerar inte i sinnevärlden, utan i idévärlden, det förslavar tanken innan den har blivit handling.

    Vår tendens att röra oss i stim, att göra som Svenssons gör och inte skilja oss från mängden, har antagligen exakt samma orsak som fiskars och fåglars rörelsemönster: att skydda oss från rovdjur. I vårt fall är rovdjuret den totalitära hydran. Den kan inte förtrycka alla, eftersom totalitarismen är ett hjärnspöke, men den kan förtrycka varje enskild för sig. Till detta räcker våldsapparaten till. Och indirekt är därmed alla förslavade ända till en synkron massrörelse byter ut våldsapparaten mot en annan. Vi måste befria oss ur totalitarismens klor! Den bor i vårt medvetande. Den bor inom oss alla.

    Gillad av 7 personer

  • Lasse Lasse Stor skriver:

   Finns många teorier kring varför MSM mörkar fakta. Önskar jag förstod vad som händer.

   Den här ”intervjun” är iaf surrealistiskt kul. En höjdare av ”Nya Dagbladet”.

   Gilla

   • Micke L skriver:

    Det är den här intervjun som Nya Dagbladet gjorde du syftar på?

    Ja, den har fått många tittare. Väldigt tragikomisk. MSM-Journalister är ovana vid att det dyker upp medborgarjournalister, men det får de nog vänja sig vid.

    Gilla

 2. A skriver:

  Bra P.E. Alla dessa maktetablissemangets lögner handlar om att komma i position att kunna stjäla. Socialismerna pekar ut en måltavla att stjäla av, systematiskt. Och då behövs teorier, tänk tex Södertörns högskola.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 3. L. N. Fredrik Östman skriver:

  Du faller när du försöker bemöta utmaningen omedelbart i den identitetspolitiska fällan. De förklaringar du ger kommer inte ur den teori du påstår, utan ur teorin om vår underordning till könsstereotyper och könskollektiv. Men stereotyper och kollektiv är livlösa abstrakta fenomen eller modeller. De kan inte styra oss. De saknar agens. Vi måste gå till människan för att finns agens. Vi får inte bli offer för andras hyckleri när de framställer sin egen agens som tillhörig något kollektiv eller någon stereotyp eller arketyp. På detta sätt är din teori om VIK betydligt sundare än de identitetspolitiska teorier du hänfaller till.

  Sanningen om pornografin är att inte bara unga män är avnämare, utan även de unga damer som utför den. Inte bara tjänar de pengar, de blåser dessutom kraftigt upp sitt ego med sitt uppvisande. Jacques Lacan sade att åtrå är åtrån att bli åtrådd. Det är — enligt uppgift — mycket lätt att få unga kvinnor att ”ställa upp” — så vår socialmoraliska ramberättelse — på pornografi. Pornhub svämmar över av amatörporr. Kvinnor vill som alla människor vara åtråvärda och Gud har ordnat det så vist att mäns och kvinnors intressen passar varandra som hand i handske, så att säga.

  Gillad av 8 personer

 4. miketheviking skriver:

  Det här var ju lite blandat och inte särskilt sammanhängande.
  Om man börjar med sexualdriften och människors intresse för porr så är den lika gammal som mänskligheten. Kungar och bönder har förenats i intresset för kopparstick och lättklädda damer. Porrindustrin är något annat och man behöver inte vara tokfeminist för att vilja förbjuda något som depraverar världen. Hur det ska gå till är en annan sak.
  Att den borde förbjudas och bekämpas ät en överlevnadssak för mänskligheten. Aldrig någonsin har det funnits så mycket tillgänglig och billig porr samt prostitution. Och larmrapporterna om minskad sexlust och dysfynktionella förhållanden har ökat i samma takt.
  Porrindustrin är ren ondska och den förvrider huvudet på folk.

  En enkel fråga är hur det kommer sig att de stora internetaktörerna ägnar miljarder åt att censusera åsikter medan de samtidigt låter de mest förnedrande, människovidriga, depraverade och sadistiska filmerna passera fritt?
  Om PE:s härskande klass ligger bakom porrmotståndet ska jag äta upp min hatt. Den härskande klassen VILL ha porren i alla hem eftersom den förslavar männen och gör dem till Pavlovska hundar. Underhållningsbranschen är ytterst viktig för den härskande klassen alltsedan Romarspelens tid. Ge folk bröd och skådespel!
  Teater, musik, film och porr är bedövningsmedel idag.

  Fortfarande förvånad att man kan hylla djävulen i musik eller som hip-hopare med guturala läten utstöta hotelser mot poliser, fixera sig vid kvinnors bakdelar och utgjuta de mest förnedrande texterna om kvinnor – utan att feministrörelsen blir uppbragd eller att matriarkatpolitiker kräver förbud. Du kan hitta på sagor om ”den vite mannen” och utgjuta hat mot vita utan åtgärd. Se bara på de vita i Sydafrika som dödas, en efter en.
  Nä, den härskande klassen ser undergrävandet av den klassiska västvärldens civilisation och det kristna arvet som något eftersträvansvärt. Och den vite mannen är syndabocken.

  Det välfärdsindustriella komplexet i Sverige och matriarkatet i offentlig sektor är en annan viktig fråga. Klart är att omvårdnadshysterin, trygghetsknarkandet och ”hitta-på-något-nytt-att-tycka-synd-om” syndromen har starka kvinnliga inslag. Från att ha varit pådrivande till något gott för samhället har det tåget nu inga bromsar och ingen lokförare. Alla står bara och skriker på mer i kupeerna. Männen, svenska män, står och undrar lite osäkert, känner sig ännu mer otillräckliga och värdelösa – då de inte kan skydda kvinnorna mot allt ont och hemskt som hittas på i en allt raskare takt. Och i den masspsykosen så blir det självklart att gungor i lekparker är livsfarliga, trottoartrösklar är diskriminering, sandstränder ett problem för rullstolsbundna, surrogatmödrar en rättighet, utandningsluft en miljöfara. Allt medan bilbränder, mord, granater, våldtäkter, rån och knivskärningar reduceras till sociologisk fråga om att det finns ett strukturellt förtryck av minoriteter och där vissa högerextremistiska element i samhället spär på misstänksamheten och inte delar värdegrunden om allas lika värde.

  Jag ska avslöja en hemlighet. Jag anser att svårt kriminella människor saknar mänskligt värde. De utgör en belastning för samhället och ska vara tacksamma för att vi inte har ihjäl dom på plats.

  Gillad av 2 personer

  • L. N. Fredrik Östman skriver:

   På vilka grunder dömer du ut kvinnlig sexualitet som förnedrande? Är det kanske den feministiska teori som spökar som säger att kvinnor i själva verket är män och skall bedömas efter manliga måttstockar (när det passar)? För en man skulle det kanske vara förnedrande att bete sig som en kvinna, vi har ju ingen andronism som har hjärntvättat oss att tro något annat, men det är i så fall precis lika förnedrande för en kvinna att bete sig som en man. Vägra feminismen! Sudda ut feminismen ur ditt medvetande! Befria din ande!

   Sanning! Rätt! Liv!

   Gillad av 6 personer

 5. Mitt vykort skriver:

  Det finns ett annat sätt att upptäcka baksidan på marxismens och vänstern, Jordan Peterson gjorde denna upptäckt som ung. Han jobbade för en vänstertidning om jag minns rätt och slogs av hur otrevliga och rakt av dåliga människor som var vänster, han fock upp spåret på att vänstern följer onda principer och därmed drar till sig onda människor där lögnen och hyckleriet är självklara redskap, men det finurliga är att dåliga människor, dvs vänsternänniskor, anti-kristna inte bara sekulära, de förstår helt enkelt inte vad sanning är, vad är poängen med att tala sanning. Förutom att de vill ha det så här så är detta en insikt få verkar ha, de tror att det finns möjlighet till en tvåvägs dialog med vänstermänniskor. Det är förgäves, de vill ha det så här har detta syfte, inte att ge upp
  som någon trodde igår, utan att erkänna att de är våra fiender och sluta förvånas varje gång de styrande, som idag är rakt av vänster vilket 7-klöver parti som än styr, agerar som våra direkta fiender. Hälften av DGS minst går åt att kommentera och förvånas över när de agerar som våra fiender.

  Vänster, likt kultur X, är en mycket smart konstruktion genom att den premierar det värsta och de värsta, så de värsta hycklarna och lögnarna och mördarna, de helt utan skrupler, stiger till väders. När ett sådant system väl slagit rot, och det har det i Sverige, så är dialogen och vår sida, den frihetliga konservativa med individen i centrum, måste erkänna det som vänstern visste från början, vi är fiender. Deras manifest säger det ju rakt ut, klassfiender, men det är ett mycket vidare och djupare begrepp, marxismen bygger på anti-kristen ondska.

  Med allt detta sagt så är pornografi problematiskt men man måste få folk att söka kärleken istället för sina drifter, återigen kristendomen, det ryms inte i politiken. Patrik verkar tro att allt handlar om politik, isåfall hans största misstag.

  Gillad av 6 personer

   • L. N. Fredrik Östman skriver:

    Det är mänskligt att fela. Bara den som är fast i totalitarismen, som söker en allomfattande teori, tror att man kan undkomma felen och misstagen. Därför tager de alltid enstaka felgrepp, olyckor och misstag till intäkt för genomgående ondska med understöd av confirmation bias. Karl Marx samlade på gulnande tidningsurklipp om tågolyckor. Järnvägståg var den tidens mest kapitalintensiva industri. Kapital — misstag — röd flagg som varnsignal — ondska. Det hela är mycket primitivt.

    Gillad av 4 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   Polariseringen vet inga gränser i kommentarsfältet. Ett exempel : ” socialismen är ondska ” ! Jag skulle kunna hugga till med att kapitalismen är ondska. Den ekonomiska vetenskapen har då ersatts med känslor. Vetenskapen blandar inte in känslor när ekonomiska relationer analyseras. För min egen del föredrar jag en blandning av kapitalismen och statligt styrda företag . Sedan finns det företag som praktiserar non- profit. Vinster återinvrsteras i non-profit företag. Därmed kan inga gamande aktieägare suga åt sig vinster . Vinstkapital blir funktionellt ! Den nuvarande kapitalismen är dysfunktionell i och med aktieägares gamande på andras arbete.

   Gillad av 1 person

   • Mitt vykort skriver:

    Du gör exakt vad Östman pekar på ovan, du tar en detalj av ett fenomen som du endast definierar negativt som stående mot något annat, en falsk dikotomi, och generaliserar från denna av dig uppfattade imperfektion från din rättviseutopi och kommer fram till att ”kapitalism” är lika illa som socialism. Istället så är det ”kapitalism” som skapat allt vi har runt oss tillsammans med människors dådkraft, socialisten är parasiten som inte skapar fiskekrokar av ben eller samlar ved till elden men ändå tycker vi skall dela lika.

    Du mäter inget och har inga objektiva fakta att uppställa. Ta exempelvis detta, socialismen har mördat i runda slängar 100miljoner människor i modern tid, den värsta mördarideologin alla kategorier.

    Gillad av 8 personer

 6. svenne skriver:

  ”Jodå, även män kan göra karriär inom det välfärdsindustriella komplexet. Men det kräver att de avsvär sig sin manlighet genom att konvertera till feminismen.”

  Vilka krav skulle ställas på den som vill konvertera från klimatlarmskeptisism, kritik av den förda invandringspolitiken – eller överhuvudtaget sådant som sticker PK-anhängarna i ögonen och som inte ryms inom åsiktskorridorens väggar – till de åsikter som krävs för att komma in i den värme som ”den goda sidan” omges av?

  En sådan omvändelse är minst av samma kaliber som att byta religion därför att det krävs ett kompromisslöst godtagande av ”oberoende medias” vinklade beskrivning av verkligheten och avståndstagande från de bloggar, och debattörer, som påtalar sådant som mörkas av dessa media.Det krävs även en acceptans av manshatande feministers utspel, hbtq-anhängarnas åsikter, deltagande i hatet mot Donald Trump och åsikten att ”brottslighet inte har med invandringen att göra”. Som lök på laxen tillkommer en entusiasm över införandet av JÖK:en.

  Denna konvertering är för väldigt många människor ett så brutalt våld på sunt förnuft att ett byte av religion ter sig som en struntsak.

  Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Nej detta stämmer inte.

    ”Kvinnor”, generellt sett, alltså de absolut flesta kvinnor, stimuleras inte, eller inspireras definitivt inte, av några former av pornografi. De flesta uppfattar istället sådan som en primitivism som just på ett primitivistiskt och därmed också ett förnedrande sätt vill försöka framställa det som är avskalat av all mänsklighet och all mänsklig kultivering, som demonstrationer av någon form av frihet?

    Dvs., pornografi är ett avskalande av mänsklig kultivering där en Jag-Du relationskultur kan odlas. En kultur där då en bekräftelse av människors jag genom deras ansikten, deras tal och deras identiteter kan ske, vilket då inte alls kan ske genom deras könsorgan.

    Jag-Du relationer tillhör mänsklig kultur och kan och bör kultiveras, värnas och beskyddas. Det är alltså endast därigenom som ett – Vi – kan uppstå mellan människor, alltså ett tillsammansskap.

    Dvs., en gemenskap mellan människor kan endast framskapas när en bekräftelse av människors mänskliga sidor sker, genom deras ansikten och genom deras tal.

    Dvs., det som är all mänsklig kommunikations grund, och all mänsklig möjlighet till samvaro, till delaktighet och tillsammansskap, till – VI-skap – , genom just identifiering och bekräftelse genom samtal och genom – ansikte mot ansikte – , (och inte genom – kön mot kön – .)

    Det är en bekräftelse till det som kräver kultivering av tro, hopp och tillit, alltså ett förmänskligande av människan, och till just det som är all mänsklig kulturs grund. Det är människans ansikte och människans tal som kan identifiera henne.

    Därmed kan en pornografi nog liknas vid försök att vilja göra människan mer djuriskt ofri och förslavad, istället för att då försöka göra henne mer existentiellt och just mänskligt fri?

    ”Frihet är det bästa ting, sökas kan all världen kring, den frihet väl kan bära.”

    Gilla

   • Mv skriver:

    Educaremm är man gissar jag och hans huvudsyfte under alla ordmassor är att propagera för islam. Detta har erkänts rakt av i tidigare inlägg men döljs här återigen.

    Gillad av 5 personer

   • educaremm skriver:

    MV är duktig, på att gissa fel, åter igen. Tråkigt mest för honom själv.

    Att göra jämförelser, analyser, iakttagelser om och kring olika ideologier, ismer, religioner eller läror, och deras olikheter och eventuella likheter, betyder inte att man automatiskt är förespråkare för en eller en annan av dem, när man inte proklamerar att man är det.

    Är verkligen MV på allvar lidande av fanatiska och/eller paranoida sidor och drag, eller vad ska man tro.

    OM MV försöker att istället ta det lugnt, bara lugnt, så kan han nog känna sig bättre.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Martin Buber, den kristne filosofen, skrev om Jag – Du relationen, och jag tycker den är relevant och visar på relationen mellan människor och som jag ser det relationen mellan System dvs Individsystem kontra olika system som familjen och relationer inom familjen. Ser man individen som relaterande till andra, driven av social motivation, som skapad genom relationen med andra dvs det finns inget Jag utan ett Du så ser man Individen kontra den pornografiska industrin och hur den snedvrider relationerna och synsätt mellan Jag och Du. Den är knappast ofarlig utan en följd av nyliberalismen och kapitalismen, ungefär som när Marx skriver om sociala relationer och hur människan förvandlas till en vara som köps och säljs.

    Att kvinnor inte är så förtjusta i pornografi, men flertalet älskar sex, är därför inte alls konstigt eftersom de vanligen är mer fokuserade på relationen med familjen och stabilitet i relationerna och inte gärna vill bli förvandlade till ett objekt, till en vara, men upplösningen av roller är ju sådan att man inte längre bejakar kvinnans speciella egenskaper som moder och barnaföderska utan det ska inte längre accepteras att det är en biologisk begränsning och samtidigt en glädje för kvinnan, men med konsekvenser för sådan som karriär, eftersom framförallt barnen medför att tid för karriär minskar, om man inte skjuter undan den naturliga driften att i första hand under en lång period vara mor.

    Att så många män är orienterade mot och intresserade av tämligen brutal pornografi, oftast med kvinnan som underkuvad, är märkligt. Unga män är väl mest intresserade av det perspektivet, det ingår nog i ett undersökande av roller, vanligen avtar det med åren då man utvecklar mer fullödig relationsförmåga och erfarenhet. Pornografin och sexualitet är ju också förknippat med makt och position. Vi ser ju maktens män gärna omge sig med harem av olika slag.

    Pornografi, sport, våldsunderhållning mm är nog att jämföra med Rom och gladiatorkamper, inte så bloddrypande, men lika sensationsorienterat. Det ligger i pornografin ett perspektiv att se andra människor göra vad man själv aldrig skulle göra, att de går över gränsen, och det ger kanske någon slags upplevelse av, ja av vad? Ställföreträdande som gör det man själv aldrig skulle göra, sätter igång primitiva drifter av hat, aggression, sexualdrift. Ett rus.

    Det enda som säljer (t.ex. Expressen och Aftonbladet) är våld, snusk och ishockey!

    Gillad av 2 personer

   • Mv skriver:

    Educaremm, du skrev det svart på vitt, du kan inte radera det. Det finns nu för alltid på DGS. Du är företalare för islam, idag dock under kritik mot att det skulle finnas kvinnor som gillar porr, vilket andra kvinnors utsagor motsäger.

    Alternativt så tror du att du är väsentligt mer intelligent än du är (har du vågat testa) och skriver bara förvirrade haranger dolda under vad som skall verka som intellektuell och eftertänksam syntax.

    Gå tillbaks och se efter vad du själv skrivit, jag bara återger det.

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Bravo kvinnor ska bejaka sin sexualitet, och absolut inte hålla tillbaka sina fantasier.
    Till educaremm,
    Du skulle bli mycket förvånad om jag skrev om kvinnors fantasier och porrvanor!
    Nu tänker jag inte detaljerat berätta det som getts i förtroende.
    Men mina manliga kompisar är änglar i jämförelse.
    Kvinnor kan 😉
    Mvh Göran.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    MV skrev: – ”Alternativt så tror du att du är väsentligt mer intelligent än du är (har du vågat testa) och skriver bara (i mitt tycke), förvirrade haranger under vad som (i mina ögon) skall verka som intellektuell och eftertänksam syntax.”…

    Hoppsan!
    (Storskratt.)

    Tydligen tycker MV att mina kommentarer ändå verkar vara intelligenta (!?), och tycker att jag borde göra ett intelligentstest (storskratt), och önskar sig då kanske också att ett sådant eventuellt test skulle uppvisas för MV, så att han då skulle kunna få svart på vitt på min IQ-nivå?( Skratt!)

    Eventuellt vill MV då slippa behöva oroa sig över ifall jag skulle råka vara intelligent (skratt!)?

    Jag kan då lugna MV. Jag är absolut inte intelligent.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    I ett samhälle som Sverige, eller även kanske ett samhälle som USA, (västvärldens ledstjärna nummer ett, med just Stjärnstatus?), där en s.k. sexuell frigjordhet mer eller mindre vill sättas högst, främst och först på en (politisk?) dagordning, så är det nog mer eller mindre omöjligt för medborgare att kunna företräda, eller förespråka, påstå, eller stå för någonting, som då i ett sådant samhälle, kan tolkas, tydas eller uppfattas som mer eller mindre några slag av sexuella utvecklingsstörningar?

    (Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )

    Gilla

 7. Jan Andersson skriver:

  Jag fick lära mig i folkskolan på femtiotalet teorin om att människan har fyra ”drifter” nödvändiga för vår egen och vårt släktes överlevnad: törst, hunger, sömn och libido (sex). Eftersom dessa är instinktiva så kan vi inte till fullo kontrollera vårt handlande när vi inte har kunnat tillfredsställa dem. Och när vi efter saknad gör det känner vi ett starkt välbehag. Få reflekterar över detta egendomliga fenomen men vi behöver inte förstå. Det är fortfarande övertydligt inprogrammerat i oss alla, liksom det var i grottmänniskan.

  Törst, hunger, sömn har blivit eftertraktade tillstånd, nästan dygder och samhället lever på att hjälpa oss att tillfredsställa dem. Men sex har hamnat i skamvrån till den grad att vi hamnar utanför samhällsgemenskapen om vi inte lär oss att styra vårt libido. Tore Wretman kallade intresset för god mat och dryck ”Den ärbara vällusten”.

  Och vi har framgångsrikt lärt oss att använda vår sexuella energi till annat, till exempel att arbeta hårt och bygga vårt västerländska samhälle; det kallas sublimering. Folk från andra kulturer har bevisligen inte lärt sig detta ännu; de har inte byggt fungerande samhällen och de kan inte styra sitt libido.

  Gillad av 1 person

 8. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  För att en teori om samhällets inneboende natur och härskarstruktur ska kunna upphöjas till allomfattande krävs att den också omfattar självdestruktivismens mekanismer. Varför orsakar den härskande klassen sin egen undergång? Varför gick Rom under av inre förfall och inte av yttre tryck? Varför skapade L’ancien régime i Frankrike sin egen undergång? Varför utplånade Adolf Hitler nästan den tyska nationen? Varför begick den härskande klassen kollektivt självmord i Japan under andra världskriget?

  För vår egen del här i Sverige idag vet vi att det välfärdsindustriella komplexet kommer att gå under av massinvandringens konsekvenser på sikt. Venezuelas motsvarighet, om än inte lika sofistikerad, har brutit samman för länge sedan, men Nicolás Maduro och den härskande klassen är fortfarande vid maktens grytor tack vare en stark krigsmakt, ett omfattande polisväsende och även trogna milisgrupper.

  Inget av detta har Sverige och därför blir den kommande samhällskollapsen här inte bara det välfärdsindustriella komplexets sammanbrott utan också statens – sådan vi känner den – totala upplösning. Detta givet att inte en eventuell statskupp, folkresning, revolution eller ett författningsenligt val förhindrar det.

  Frågan kan därför sammanfattas på följande sätt. Varför fortsätter den politiskt korrekta adeln och dess sympatisörer sin vidare färd ned i avgrunden trots alla varningssignaler? Att Sverige kommer att totalförstöras är ju en sak, men varför iscensätter härskarna sin egen undergång?

  Gillad av 10 personer

  • Tomas skriver:

   Socialisternas strategi är att skaffa makt genom att vara annorlunda. Helst skall man vara så annorlunda att ickesocialister tycker att deras politik är absurd för då kan idioterna idiotförklara sina motståndare plus påstå att man är en förtryckt grupp. Jämför med en person som vill vara musiker i en berömd orkester men vet att alla andra är bättre, inte fortsätter hen med något av orkesterns instrument utan importerar en digeridoo och kräver att bli inkvoterad. Är man desperat kan man dessutom DNA testa sig för att bevisa att man delvis är arborigin. Kolla t.ex. Pochahontas drag.

   Gillad av 1 person

  • Mv skriver:

   Detta är ju självklart, för ögonblicket så är det den optimala strategin för dem, den enda, viker de en tum så avslöjas allt och de sparkas ut. Deras eftermäle blir fruktansvärt. Att det kommer en framtida kollaps är i förhållande till detta avlägset och det är inte säkert att de inte lyckad navigera också en sådan bättre an vanligt folk, likt forna kommunister som blev oligarker.

   Detta försöker jag få fram varenda dag, de vill ha det så här för att de MÅSTE HA DET SÅ HÄR. Inget annat system än detta skulle lyft fram dessa oduglingar, i öppen meritokrati så hade de alla åkt ut.

   Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Du har rätt, de sitter fast i den rörelse de initierat, de kan inget annat än försvara sin dödsdans, hela vägen över stupet, de matar krokodilen med landets resurser och folk.
    När vi passerade point of no return har jag svårt att säga, men att den är passerad är klart.
    Kanske var det med FRs koalition med MP?
    Kanske redan Ådalen, ATP-striden, miljonprogrammet. eller Palme 1975, löntagarfonderna, Bengt Westerberg?
    Var det när FR tog till sig vänsterns klasskampsretorik med uppdelningen i goda och onda, vi och dom, moraliskt högstående och SD, invandrare och etniska svenskar?
    Någonstans på vägen förlorade vi vår frihet och kultur.
    Utvecklingen går som på räls på sin väg mot samhällsupplösning och anarki.

    Gillad av 3 personer

   • Burrrko Burrrko skriver:

    Pllay, 1931-1932 var förstås avgörande, men frågan är om inte 1942 var den verkliga vändpunkten. Till dess hade vi varit lutheraner, vilket är illa nog, men i och med kappvändningen från servil germanofili till servil anglofili fick vi kalvinismen på köpet. Det är kalvinismen som är den sanna grunden för totalitarismen.

    Gillad av 2 personer

 9. Östrahult skriver:

  PE inleder med att påstå att samhällsutvecklingen styrs av ideologier men avslutar med att påpeka att det som påverkar är pengar och makt. Det är inte så lätt att bena ut vad som är vad. Jag lutar dock åt att ideologierna är döda egentligen men att ekonomiska intressen och maktintressen är oerhört skickliga på att skapa företeelser som av den stora följsamma massan upplevs som ideologier. Men som egentligen är ett sätt att manipulera folkflertalet. Aktuella exempel är klimathysterin och Metoo.

  Gillad av 2 personer

 10. Anders Lundin skriver:

  Tror att Engelau har rätt, i stort sätt.
  En annan iakttagelse där man helt klart kan misstänka strategin: försvaga och förminska männen är fotbollen.
  Här i Skåne har fotbollsmarxisterna på Skff bestämt att allt seriespel för både pojkar och flickor upp t o m 13 års ålder är förbjudet. Förbjudet så till vida att inga resultat noteras, inte heller någon tabell.
  Jo, det är sant!
  Ungarna ska spela match utan möjlighet att kunna få stoltsera med sin vinst.

  Vad detta kommer innebära för svensk fotboll och dess utveckling, krävs ingen högre mental förmåga för att förstå.
  Men Lallarna på fotbollskansliet tycker säkert att de är fina och goda människor, samt rättroende utövare av Pkismens allra heligaste devis Alla människors lika värde.
  Att de genom detta tar bort glädjen i att vinna och förmågan att hantera ett nederlag för barnen, bryr sig inte Pkisterna om. De har ju godhetsmarkerat!

  För övrigt bör Fredrik Reinfeld åtalas för landsförräderi.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Hur svårt kan det vara att göra en egen tabell? Finnes några föräldrar i varje lag som skriver upp resultatet så är det enkelt att lägga upp nån tabell på lämplig plats.

   Gillad av 1 person

  • Patria Amissa skriver:

   Håller med dig fullt ut gällande borttagning av tävlingsmoment. Jag vill förtydliga att denna vansinnesregel gäller i hela ”Patria Amissa” och för alla lagsporter. Konstigt nog kvarstår tävlingsmomentet individuella sporter, såsom friidrott, tennis osv. Antagligen förbjuds dessa sporter framöver…

   Gilla

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Det görs porr för och av kvinnor, för all del. Dock är det en nischad marknad, att jämföra med tillverkare och försäljare av rattmuffar och kromade fälgar vis-avis själva bilindustrin/-handeln.

  Förbudet mot porr grundar sig i olika saker beroende på vem du betraktar.

  En sorts äldre marxistiska kvinnokämpar ser pornografi som prostitution, helt enkelt. Kvinnan är tvingad eller indoktrinerad att tro att det är hennes val och pornografins roll är att passivisera arbetaren och leda tanken bort från klasskampen och mot de mer djuriska lustar man anser och tänker sig just den arbetande mannen uppfylls av (glöm inte i vilken tidsperiod tanken först formuleras; fonden är den kristna puritanska viktorianismen, komplett med sitt bigotta hyckleri) samtidigt som mer raffinerad pornografi (det som numera kallas fetischer en smula slarvigt) sågs som Bourgeois dekadens vilken hotade förstöra själva mannen som stark arbetarsoldat, och kvinnan som samhällsbäraren – dekadens var fienden. Det är den vägen det puritanska draget gör sig gällande än idag.

  De moderna är en utvecklad form av detta. Retoriken kring diverse strukturer är inget annat än samma gamla i nya ord. Till det har lagts rasperspektivet – den genre som går ut på att en vit man tvingas se på medan hans fru förlustar sig med andra män, helst negrer, där han tvingas agera betjänt, är mycket populär hos politiskt korrekta vänstermän och kvinnor. Den är nämligen pornografi i linje med läran.

  Sedan kan du mycket väl ha kvinnor (och en del män) vars hat mot pornografi är grundat i en egen sexualneuros vilken projiceras, men det kräver att ett specifikt fall kan studeras, och är bara relevant om/när den individen blir tongivande; osäkerhetsfaktorn är således stor.

  Och till sist finns det dem som är motståndare emot pornografi enkom för att kvinnor och män har farit oerhört illa vid produktion. Slaveri, filmade våldtäkter, utpressning, gisslantagning, konfiskerade pass, med mera förekommer. Så även droger och pornografi är en klassisk front och metod för pengatvätt av pengar från brottslig verksamhet. Eftersom pornografi på intet sätt anses samhällsnyttigt eller -nödvändigt anser man sig kunna bekämpa annan brottslighet den vägen. Man vill dock inte förbjuda pizza för att det förekommer omfattande skattefusk hos pizzerior, för att jämföra en smula snett.

  Men spelar allt detta någon roll? Är inte den riktiga frågan istället den om tvång och våld förekommer, om det sker på ett säkert sätt (smittspridning), och om verksamheten följer div. andra föreskrifter för ekonomisk verksamhet? Det borde faktiskt räcka som mätare, även för marxister.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • Burrrko Burrrko skriver:

   Man bör alltid ha i åtanke att Freud och Marx båda grundade sina läror på de uppfattningar om sexualitet som härskade före Darwin.

   Gilla

  • Mv skriver:

   De ser porr som prostitution sen skaffar de sig en ung ensamkommande gigolo: sex mot uppehållstillstånd. Tidigare åkte de till Gambia, unga klimatmedvetna kvinnliga influencers åker visst till Bali.

   Gillad av 6 personer

 12. slaszlos skriver:

  Välfärdsindustriella projektet är ett socialistisk tvångsmedelsredskap liksom ” allas lika värde ” i vilket tas ¨med hjälp av skattemedel ifrån rika och ges till de fattiga , istället att politikerväldet skulle lösa sitt uppdrag att ge arbete till alla som kan arbeta och skapar bidragsberoendestatus. Straffbeskattningen är den socialist statens diktaturverktyg för underkastelsen . Rena rama Whataboutism i vilket den största hycklerierna är från Marx till dagens efterföljare vänstersocialisterna Världen över , s k den socialliberala världsordningens förespråkare.

  Gilla

 13. GWI skriver:

  Patrik
  Förresten glömde du att pröva randvillkoren, undantaget som bekräftar regeln, nationalekonomins egen perpetuum mobile: att äta kakan och ha den kvar,

  Gilla

 14. På ett sluttande plan skriver:

  Har inte satt mig in i arbetsvärdeläran, däremot funderat lite på motivation. Vad som får människor att göra vissa saker. Som att föda upp ungar och dricka sig otörstig. I hjärnan återfinns olika typer av lustcentra. Som viskar och ropar ut sina behov och därigenom driver på. Som får oss att utförs vissa saker, om än med olika typ av frenesi.

  Men där finns även lustens raka motsats. Känslor som får oss att vika undan. Vi kan även känna skam, vämjelse, avsky och hat. Med andra ord – visst attraherar – annat repellerar. Så är livet funtat – att känslor styr vårt beteende in i mer givna banor. Det är liksom meningen med känslor. Med motivation och antimotivation.

  Även pornografi tycks tillfredsställa vissa människors behov av känslokittlingar. I alla fall männens mer raka och enkla typ av fantasikittling.

  Vid mer rak och direkt tillfredsställelse hamnar vi snabbt i prostitutionens djupa träsk. Där erbjuder kvinnan, mot betalning, att tillfredsställa mannens sexuella lustar.

  I vår kultur betraktas då kvinnan som en utnyttjad varelse. Och kategoriseras som ett offer. Även om hon själv initierat det hela. För det har hon alltid gjort av nöden tvungen. Medan mannen är den som utnyttjar kvinnan för sina egna primitiva begär. Och alltid gör det utifrån ett maktens överläge. Och därmed är boven.

  En langare erbjuder också en slags tjänst. Knark mot betalning, för att tillfredsställa någon annans starka drift. Om än en självförvållad drift. Men här vänder man på vem som utnyttjar vem. Den som säljer medlen för tillfredställelsen är boven. Medan den som tillfredställer sina starka drifter betraktas som offer och befinner sig i undrläge.

  Jag vet inte om arbetsvärdeläran kan förklara sådana skillnader i bedömningar av ett utfört arbete. Att utfallen blir så moraliskt diametralt olika. Och offerrollerna omkastade. Fast det i båda fallen föreligger en sälj- och köpsituation. Med starka känslor och drifter inblandade.

  Och i går skrev Bitte Assarmo en krönika som gjorde förhållandena än mer komplicerade. Där uttalanden ”från statsminister Stefan Löfven påtalade att det är de ”rika” ungdomarna som är orsak till gängkriminaliteten eftersom de knarkar. Plötsligt har knarkaren alltså blivit ansvarig för langarens svåra vardag”.

  Skrapar man i vardagligheter kan lite av varje komma upp till ytan. Men om det gör en särskilt mycket klokare vet jag inte.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Arbetsvärdeläran är grund för en Macro ekonomisk modell dvs värdet av en vara bestäms av nedlagt arbete i den. Jag menar att det är grunden för att Marx modell inte förmår fånga kapitalismens inneboende logik (se nedan annan kommentar), men det är en Macro modell som inte visar på individers beteende och incitament förutom att de påverkas av de sociala strukturerna, vad Marx försökte visa med sin historiematerialistiska teori om klasser och ekonomin och med ideologin som de härskande klassernas tankevärld, en påbyggnad ovan produktionsförhållandena.

   Hans tankar om produktionsförhållanden som basen för samhället irriterar fortfarande tanken, står i bjärt kontrast med nyliberalismens propå att macro teori ska bygga på microteori. Det har också betydelse i de ekonomiska teoriernas motangrepp på ideologisk grund:

   https://larspsyll.wordpress.com/2019/08/19/marginal-productivity-theory-a-dangerous-thought-virus/

   Marx har haft betydelse i väst inom tex, Sociologi och Ekonomi på det sätt jag beskrev och inom ekonomisk historia, men postmodernism och dagens svenska vänster har inget med Marx att göra, tvärtom, det handlar där om idealistisk filosofi om vi jämför med 1800-talet, den tid då Marx försökte fånga samhällsstrukturen

   Jag tror som du att människans drifter förklarar mer av hur individen agerar och hur system fungerar. Du tar upp affekterna, de som man identifierat är gemensamma för alla kulturer. Tomkins ville se affekterna som drivkraft för människan, men jag har svårt de dem som annat än signalsystem och värdemätare. Jag blev mer tillfredsställd då jag upptäckte att socialpsykologerna forskar alltmer om vad de benämner social motivation och som Oatley et al kopplar till affekter dvs Värme (sorg till lugn/glädje), Anknytning (rädsla till lugn/glädje) Självhävdande (skam till vrede) och vad jag kallar Verifiering men Susan Fiske för drift att förstå (rädsla till lugn/glädje) och jag lägger till fysisk motivation som sex, hunger, sömn mm (rädsla till lugn/glädje).

   Så pornografi tycks bygga på självhävdande och fysisk motivation, men uppenbarligen är andra funktioner som scenariobyggande(fantasi), kognition inblandat liksom emotioner av olika slag, som enligt Tomkins är sammansatta av olika affekter och ett tankeinnehåll. Vi ska väl även ha med dvs Fight, Flight, Freeze i detta (många tycker ju om att se skräckfilmer). Systemperspektiv ger ju en bild av hur våra uppfattningar formas (indirekt kunskap) i olika system och på samma sätt som ideologier och religion så är nog pornografin) detta system i sig, en avspegling både av individuell motivation och av samhällsystem och förändrade roller och förändrad moral och även om det är pengar och vinstintresse som styr branschen så måste ju efterfrågan formas.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Man vet ju inte mycket detaljerat om hjärnan i förhållande till samhälle och mänskligt beteende egentligen. Det finns ju centra som amygdala, signalsubstans (ca 50 neuropeptider), skillnader mellan män och kvinnor osv men jag stannar vid det observerbara och kommunicerbara när jag funderar och hamnar i en systemmodell där system (även individ) kan beskrivas funktionellt. Men tänk hur det var på Jesu tid….inga begrepp om hjärnan överhuvudtaget…den moderna vetenskapen har väl knappt 200 år på nacken egentligen. Det var inte länge sedan Konrad Lorenz verkade eller Bowlby, som identifierade Anknytning.

   Gillad av 1 person

 15. Observatör skriver:

  Om det är som Patrik tror att politikerna och kuratorerna har makten skulle patriciervåningarna på Östermalm och villorna på Djursholms strandväg bebos av politiker och kuratorer. Så är det inte.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Tidigare var ägande och pengar indikatorer på framgång, i dag är det den makt du utövar som definierar din position i hierarkin.
   Bildning, kultur, ansvar, moral, kristlig religiositet, duglighet och allmän nyttighet är numera sekundärt till politisk makt, allt är underordnat makten i positioneringen på samhällsstegen.
   Att äga en våning på Östermalm eller en villa på Djursholm är värt skvatt intet jämfört med att kunna kontrollera skattemiljarder och flyga regeringsplan.

   Gillad av 2 personer

   • Observatör skriver:

    Vadr det för glädje med att kunna flyga regeringsplan och ”kontrollera miljarder” om man inte har makt nog att ordna med en anständig bostad?

    Gilla

 16. O.T. skriver:

  Den 31:a oktober anordnas det politiskt korrekta jippot ”Mångfaldsdagen” i Sundsvall. Under dagen kommer det att vara föreläsningar med mera, bland annat så kommer den kurdiske ”komiken” Özz Nûjen att hålla en entimmesföreläsning.
  Hans föreläsning kommer att kosta Sundsvalls kommun 35 000 kronor, enligt Christiane Rüdiger (V), ordförande i Navi, Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration. Det avslöjar Nyheter Idag.
  Så sent som i maj rapporterade SVT om att Sundsvall befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge.
  Förra året var Özz Nûjen i rejält blåsväder efter att det visat sig att terroristen från Drottninggatan, Rakhmat Akilov, svartjobbat på en gotländsk fastighet som Nûjen ägde tillsammans med sin syster. Han är även känd som en stor motståndare till Sverigedemokraterna och svensk nationalism, samtidigt som han är en stor förespråkare av kurdisk nationalism.
  Tala om hyfsad timpenning, vad har den tungomålstalande svenskhataren att tillföra?
  Han borde skaka galler istället.

  Gillad av 10 personer

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Till att börja med så håller jag inte med om Patriks ständigt omtjatade idé om Politikerväldet.

  Vad gäller porren så anser jag att den närmast kan jämföras med alkoholen — alltså något man kan ogilla men som det knappast går att förbjuda, lika lite som det fungerade att förbjuda alkohol i USA. (För övrigt anser jag att förbudet mot sexköp är ren idioti, av samma skäl).

  Som påpekats ovan, så kan även kvinnor stimuleras av porr, för övrigt.

  Hela idén med att söka stoppa in verkligheten i en eller annan heltäckande ideologi, som marxismen, är inget annat än vansinne, och det är min avgörande invändning mot Patriks välfärdsindustriella komplex.

  Det som driver utvecklingen i Sverige är snarare att en hoper vänsterextremister försöker dominera det offentliga samtalet ända sedan 1960-talet, och har haft stor framgång med detta förstörelsearbete.
  När samhället styrs av ideologi i stället för av sunt förnuft, går det alltid åt helvete, enkelt uttryckt — och därför kollapsade ex-vis Sovjetväldet.

  På samma sätt kommer även vänsterväldet i Sverige att rasa samman — om inte inbördeskriget hinner före som i fd. Jugoslavien.

  Gillad av 1 person

 18. Sixten Johansson skriver:

  Två närstående damer sa att kvinnor är lika intresserade av erotika som män, men intresse för hårdporr är skambelagt, för att den ofta är så frånstötande. Amatörporr, mjukporr, bokporr osv är populärt; mer än hälften av konsumenterna torde vara kvinnor. Sexualiteten präglar kvinnors liv mer än mäns, men formerna är olika. Män är mer av åskådare och tillfälliga aktörer, kvinnor är både åskådare och ständiga aktörer genom att sexualisera sin kropp tämligen frivilligt.

  Bra att Patrik har kopplat sin teori till feminismen. Min bild är att ”sosserismen” dominerade Sverige före 1990 och den var manspräglad. Från 1991 blev en annan huvudströmning allt starkare och dominerar nu helt: käringismen. Hela Sverige styrs av käringar, oavsett könsattribut. Agerandet och tänkandet är inte bara feminiserat, utan käringiserat. Världens första käringiserade stor(hetsvansinniga)-makt!

  I botten på den politiska käringismen fanns sosserismen, men övriga sjuka drag kom från den borgerliga planhalvan: babbelismen (fp), fariseismen (KD), ärkeegoismen (m) smälte samman. Hopkoket utvecklades logiskt just till dagens käringiserade förljugenhet, infama mobbning, infantilism, absurdism och destruktivitet.

  Tre mätare – sexualiteten, andligheten (= religion, babbelism osv) och makten – berättar om tillståndet i ett land. Det är logiskt att en käringiserad härskarklass förkväver uttryck för kroppslig sexualitet till förmån för sexualfixerad moralism och förljugenhet, hoptvinnat med sekulär PK-ism och maktbegär.

  Gillad av 5 personer

  • Anders L. skriver:

   Jag tänder också på bokporr: Tänk att sent en kväll smyga in i biblioteket, få dofta och fingra på ett halvfranskt band och sakt stryka det om ryggen, kanske läsa en sonett och känna hur det hettar om kinderna och sedan, när ingen ser på, sakta sätta tillbaka det i bokhyllan.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Själv föredrar jag bokerotik i sinnligt sällskap. Ligga på knä bredvid soffan och låta det halvfranska bandets rygg göra långa upptäcktsfärder som i ett okänt landskap, glida ömsom dunlätt, ömsom tyngre, över kullar, ner i sänkor och genom snårskog, bestiga berg, utforska raviner, bäckar och dalar, tills läslusten blir oemotståndlig. Pärmarna öppnar sig som av sig själva och bjuder den läshungrige ständigt nya upplevelser.

    Gilla

 19. Ofrivillig svenska skriver:

  Hej. Att kvinnor inte skulle tända på porr är dumheter ! Likaså allt svammel om att kvinnor måste vara kära för att kunna njuta av sex. Båda är rent nonsens. Däremot tror jag att det finns en skillnad mellan kvinnor och män i denna fråga och det är vid osämja inom ett parförhållande. Om man & hustru ryker ihop och är osams verkar det som om män då upplever att man blir sams igen genom att ha sex med varandra medan kvinnor tenderar att vilja enas innan sex kan bli aktuellt. Det senare scenariot gäller som sagt par i en specifik situation (dvs osams) och inte upphetsning generellt.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Kvinnor har ca 400 ägg att förvalta, män många miljarder spermier.
   Vi kan avla flera hundra barn under vår livstid, kvinnor ca 10.
   Detta är grunden till skillnader i synen på sex, ansvar och relationer.
   Män kan gå vidare till nästa erövring efter samlaget, kvinnor måste ta konsekvenserna om det skett en befruktning.
   Risken/priset för sex var många gånger högre för kvinnor än för män.
   P-pillret vände helt upp och ner på våra relationer då det kom, tidigare var kvinnor utelämnade till den man som gjort dem gravida, efter pillret väljer de själva om och när de blir med barn.
   Kvinnor har numera samma ansvarslösa frihet till sex som män alltid haft men de biologiska och psykologiska skillnaderna kvarstår, en förvirrande situation.
   Denna förändring i makten över det egna livet tror jag är en viktig orsak till framväxten av den radikala feministrörelsen, vilsenhet i relationer, familjens tillbakagång, genusförvirringen, karriärismen, de negativa födelsetalen och mycket mer i det i grunden förändrade samhället.

   Gillad av 7 personer

 20. educaremm skriver:

  Ett samhälle som låter sig förföras, förledas, förvillas och fördummas, genom att överge sunda familjebildningar med respektfulla relationer mellan make och maka, man och kvinna, till förmån för s.k. sex, och enbart sex, avskalad och inhuman sex, det samhället bäddar grundligt för sin egen undergång, upplösning och sönderfall.

  Kanske enbart på en eller ett par generationer.

  Ge människor utöver överdriven och perverterad sexstimulans, dessutom droger, alkohol och en spelindustri, så är nog saken ordnad över endast en generation.

  Se på indianstammarna och deras kulturer i USA, de blev försupna, neddrogade, självförsvarsoförmögna, upplösta och amerikaniserade, samt driver nu spelkasinon inom sina tidigare stamområden, efter endast ett par generationer.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Att vissa människor är mer produktiva och även kreativa och kunniga strider inte mot Marx värdelära, eftersom den avser genomsnittligt samhälleligt arbete dvs det är ett Macro begrepp, inte individuellt baserat (som nationalekonomins Micro teori och jämviktslära om ci ser på Macro).

  Marx värdelära menar jag faller samman av andra skäl, av att värdet på en produkt inte bestäms av mängden ingående arbete (pris) och att investeringsvarors pris bestäms av den ökade produktivitet som blir resultatet av investeringen.

  Därmed faller även Marx teser om kapital ackumulation dvs utifrån hans tes om lagrat arbete som ger värdet så ökar ju mängden kapital i samhället i form av reala produkter som fastigheter mm även om vi tar hänsyn till avskrivningar. Tar vi hänsyn till att inga investeringar sker om inte produktiviteten ökar och att värdet bestäms av en långsiktig intäktsström och till att gjorda investeringar blir obsoleta och ersätt med andra investeringar så är det inte kapitalackumulation som driver tillväxten.

  Värdet i Marx analyser på 1800-talet ligger i det sociologiska perspektivet, i Macro perspektivet, i uppdelningen i klasser baserat på ägande och ur detta följande intressekonflikt. Fokus är på ägandet. Kan man säga att motsvarande konflikt finns mellan medborgare och politiker? Inte egentligen. Gentemot ägandet så står politiker på en demokratisk grund. Misskött ekonomi? Ja. Inkompetens? Ja. God vilja? Ja. Agerar mot folkviljan? Troligen. Men inte en intressekonflikt i Marx mening.

  Gillad av 1 person

 22. Anders F1 skriver:

  Porr… erotika… kvinnor…
  Jag vill påminna om ”Fifty shades of Grey”, ointressant som en Guillou-bok för mig, men en skildring som tar en hel del tjejer till sjunde himlen, efter vad jag erfarit.

  Gilla

 23. lookslikeanangel skriver:

  Kultur & pornografi

  Råkade titta i en ”ärvd” låda. Minsann, diverse
  ”ekivoka” damer – skioptikonbilder? Men det är
  så gammalt att det är väl nästan kultur.

  Så till politisk kultur: Hanif Bali är en intelligent
  och internationell typ av politiker. Mycket intressant
  nu och framgent.
  Man får – inte minst – som ett politiskt parti,
  akta sig för att fastna i fornstora dagars nostalgi.

  Hollywood! Tänk ”Sunset Boulevard”.
  Se ”trappscenen”….!
  Före detta stumfilmsstjärnan Norma Desmond.

  ”Mr. Demille, I’m ready for My Close-Up”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.