Richard Sörman: Helhetsbild (5): Varför de intellektuella lyckas förbigå det uppenbara

Richard Sörman

En sista gång ska jag försöka fånga ett allmängiltigt fenomen som sätter sin prägel på vår samtid och vår samtida debatt kring immigration och nationalism. Jag började med vår oförmåga att hantera abstrakta problem som kategoriseringar och kvantitet. Sedan kom jag in på det sociologiska, det religiösa och senast på betydelsen av kvinnornas nya framträdande roll i samhället. Jag vill till sist säga något om de intellektuellas roll, och jag tänker då speciellt på deras oförmåga, eller ovilja, att tala om sammanhang de inte vill veta av. När diskussionen ska vara abstrakt och allmängiltig försvinner nämligen lämpligt nog en mängd omständigheter som inte passar in i teorin. Sociologen Pierre Bourdieu talade här om det ”skolastiska perspektivet”.

Bildade och tänkande människor ägnar sina mentala energier åt att förneka, förminska eller ursäkta de problem vi fått genom immigrationen. De överbevisas gång på gång, men fortsätter ändå. I princip är detta ofattbart.

Men även det till synes ofattbara kan ibland förklaras. Vi har på Det Goda samhället varit inne både på det sociologiska och det religiösa. Det ekonomiska egenintresset spelar också in: akademiker och journalister vill inte såga av den gren de själva sitter på. En sak till måste dock nämnas när det gäller just de intellektuella och det är intellektualismens inneboende tendens att bortse från tillfälliga omständigheter. Att söka sig mot det allmängiltiga blir nämligen en utmärkt ursäkt för att förbigå omständigheter man inte vill låtsas om.

En av få betydelsefulla akademiker som intresserat sig för intellektualismens begränsningar var den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930–2002). När han kritiserar vetenskap och akademism använder han ofta begreppet ”det skolastiska perspektivet”. Vad det handlar om är principen att vetenskapliga förklaringar förväntas ha ett allmängiltigt värde. Vetenskaplig kunskap ska vara ”generaliserbar”: den ska inte bero på omständigheter och sammanhang. Och även när vi har att göra med mer spekulativ samhällsvetenskap söker man sig mot regler, principer och lagbundenheter. Inget fel med det naturligtvis. Men även strävan efter universalitet kan gå för långt på så vis att man riskerar (eller väljer) att förbise tillfälliga omständigheter som egentligen är avgörande i sammanhanget.

Joel Halldorf är en viktig kristen röst i den samtida debatten som uppskattas av många. Hans inlägg blir dock märkliga när han diskuterar vilken roll ”religionen” kan tänkas spela i ett framtida Sverige. För ärligt talat: vem bryr sig om religion? Ser vi tecken på en kristen väckelse i Sverige? Ökar försäljningen av biblar? Inte vad jag vet i alla fall. Det finns knappast något allmänt sug efter religion idag i Sverige och den verkliga frågan är naturligtvis huruvida ett eventuellt framtida religiöst Sverige kommer att präglas av kristna protestanter eller av konservativt lagda muslimer. Frågan om Sverige kommer att vara mer religiöst än idag om 50 år känns irrelevant så länge vi inte vet om vi talar om islam eller kristendom.

Och även de som försöker bjuda motstånd mot islams utbredning i Sverige verkar vilja spela ett slags seriositetskort genom att vända sig mot religionen i allmänhet. Man talar inte om ett samhälle fritt slöjor, moralpoliser och böneutrop utan om ”sekularism” eller religionsfrihet i allmänhet. Men vem skulle tala om religionsfrihet 2019 om den enda religion vi hade att hantera vore en redan uttunnad protestantism? Vi har nu en debatt i Sverige mellan kristna och sekularister om religionens plats i samhället. Den debatten borde inte handla om religion i allmänhet utan om en religion som är något helt annat än vår öppna och toleranta kristendom.

Samma tendens till att inte vilja se det relevant specifika bortom det allmängiltiga finns i debatten kring antisemitismen. Istället för att klart och tydligt påvisa att judar flyr Malmö på grund av det judehat som finns bland nyanlända muslimer gör man antisemitismen till ett problem med allmängiltig relevans. Det finns säkert antisemiter i alla möjliga miljöer, men har det varit ett generellt problem i Sverige? Är det den nazistiskt relaterade antisemitismen som idag hotar svenska judar? Knappast. Genom att generalisera om antisemitism och genom att göra den till ett allmängiltigt fenomen som vi måste studera och förstå väljer vi att inte konkret påtala de angelägna problem som finns.

Ett annat exempel är den naiva inställning som intellektuella liberaler ofta uttrycker till alla människors påstådda förmåga att förverkliga den ”liberala demokratin”. Liberalerna talar ofta om sina principer om individens fri- och rättigheter, om den parlamentariska demokratin och om den fria marknadsekonomin. Men vad man i sin iver att universalisera sitt tänkande bortser från är att liberalismen springer ur den västerländska kulturen och det framför allt är i länder som är en del av den västerländska kulturen som dess ideal bäst har kunnat förverkligas.

Att liberalismen uppstått i ett visst sammanhang och kanske bara kan förverkligas i det sammanhanget – eller i sammanhang som påvisar vissa likheter med det västerländska – är ett faktum många intellektuella inte verka vilja veta av. Och när man tvingas erkänna att icke-västerländska länder inte lyckas bygga samma typ av samhällen brukar det ursäktas med hänvisning till kolonisering, utsugning eller olycklig påverkan av enskilda auktoritära ledare (idag Putin och Orbán). Man vägrar tänka den ganska naturliga tanken att alla kulturer kanske inte har samma förutsättningar att förverkliga vår västerländska samhällsmodell eller att de kanske inte ens är så intresserade av att göra det. Man vill heller inte tänka att invandrare som kommer från betydligt mer primitiva kulturer än den västerländska inte kommer fungera lika väl i västerländska länder som de infödda medborgare som identifierar med den egna samhällsmodellen och som kanske till och med på något sätt ”har den i blodet”.

Det är som att det skolastiska perspektivet sätter ett raster mellan den som observerar och det som observeras. Man håller sig till sina enkla, tydliga och allmängiltiga begrepp, och man applicerar dem sedan på en verklighet där de helt enkelt är irrelevanta. Och det handlar som jag tidigare antydde kanske inte bara om oförmåga att se utan också om en medveten eller omedveten strategi att slippa tala om det man av olika anledningar inte vill tala om.

Det skolastiska perspektivet ger med andra ord en akademisk och vetenskaplig legitimitet åt något som i själva verket är självvald okunnighet. Genom att inte fästa avseende vid tillfälliga omständigheter som egentligen är de man borde prata om men kanske inte vågar ger man sina betraktelser en aura av seriositet och vetenskaplighet: man håller sig till det verkligt universella och viktiga. Att man samtidigt missar att beskriva det för samhällsutvecklingen mest avgörande är ett pris man verkar beredd att betala.

70 reaktioner på ”Richard Sörman: Helhetsbild (5): Varför de intellektuella lyckas förbigå det uppenbara

 1. miketheviking skriver:

  ”Självvald okunnighet” kallar jag att göra något på pin kiv.
  Trodde länge att om man bara diskuterade med varandra öppet och lät argumenten från båda sidor brytas av mot varandra så skulle man nå en gemensam förståelse.

  Men vad händer om en sida inte spelar efter normala umgängesregler?
  Du märker att du FÅR inte ens prata om vissa saker.
  Du märker att den andra sidan kletar på dig åsikter och egenskaper du inte har.
  De lyssnar inte ens på dina argument eller är villiga att fundera på fler perspektiv än ett.

  Snart landar man i övertygelsen om att vissa personer, politiker, mediafolk alla har en påtvingaranda som inte lämnar spelrum för reflektion, konsekvensanalyser av skeenden eller byte av ståndpunkt.

  Till slut återstår bara att antingen lomma iväg, stå kvar och le fånigt eller helt enkelt slå dem på käften.

  Gillad av 16 personer

   • Kalle skriver:

    Dessa intellektuella, har dom brist på civilkurage. När en besvärande verklighet gör sig påmind.Ja då är det läge att marknadsföra inlästa teorier om ovärldsliga ting. Är dom fega helt enkelt och törs inte stå upp för sanning och rättvisa.

    Gillad av 6 personer

  • pllay skriver:

   Valet star nu mellan att sla dem pa kaften vilket strider mot allt vi lart oss och de grundlaggande mellanmanskliga relationella regler vi tror pa och att slokorat lomma ivag.
   Vi, med god uppfostran, och i grunden kristen moral, lommar ivag, vi saknar mojlighet att mota vulgar vardedemokrati utan fornuft.
   For ovrigt vander jag mig emot Sormans intellektualisering av sjalvklarheter, egennyttan ligger oss narmast, kanske mer bland upplevt intellektuella an bland oss utan, av samhallet godkand, titel.

   Gillad av 1 person

  • Jan-Hardy skriver:

   Att hålla SD utanför allt inflytande har visat sig kosta betydligt mer än vad det smakar. Något av svensk politiks största misstag i historien och blev slutligen spiken i kistan. 2010-talet kommer därför att gå till historien som det absolut värsta årtiondet i Sverige sedan 1930-talet. Inte minst vad det gäller:
   1. Migrationen: snarare ökad migration sedan Reinfeldt (glöm inte honom för allt i världen)
   gjorde upp med Miljöpartiet vilket bl a ledde till asylströmningen hösten 2015.
   2. Tryggheten: ökad brottslighet i och med migrationen. Allt från skjutningar till sexualbrott.
   3. Ekonomin/tillväxten: konjukturnedgång
   4. Vården: längre vårdköer.
   5. Kulturen: svensk kultur förnekas.
   6. Yttrandefriheten: rädslan för SD har gjort Sverige till den värsta PK-diktaturen någonsin
   där endast känslor styr.
   7. Bostäder: bostadsbrist i samband med folkökningen.
   8. Politiken: helt andra frågor som är betydligt mer irrelevanta och endast baserat på egna
   intressen prioriteras. Biståndet till Palestina är ett klart exempel.
   9. Rättsväsendet: ärenden läggs ned en efter en. Svensk lag är numera enbart till för vanliga
   svenskar verkar det som.
   10. Demokratin: varken Sveriges andra eller tredje parti har fått något inflytande. DÖ och JÖK
   säger ju allt.

   Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Översätt gärna ”självvald okunnighet” till ”ondska” så får vi se vilka reaktioner det framkommer hos dem som träffas av epitetet.

   Själv minns jag den lätta chock jag fick när en av rådmännen i tingsrätten som jag besökte då och då i min nyblivna advokatroll, ogenerat stod och läste porrtidningar i en närliggande tobaksaffär. Min reaktion var att denna person lika gärna kunde njuta av att dra vingarna av en fluga likaväl som han kunde fråga ut det våldtagna offret om allehanda intima detaljer; enbart för att i mjugg bevilja sig ytterligare en pervers njutning.

   Personer med ett abstrakt förhållningssätt till andra människor finns det gott om i den akademiska världen. Akademin ger legitimitet till ett distanserat förhållningsssätt till andra människor och underblåser därmed en typ av likgiltighet som är ondskans mylla.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Du och Fredrik är väl exempel på vad MIKETHE VIKING tar upp ovan. Omöjligt få tillstpnd en gemensam syn.

    ”Men vad händer om en sida inte spelar efter normala umgängesregler?
    Du märker att du FÅR inte ens prata om vissa saker.
    Du märker att den andra sidan kletar på dig åsikter och egenskaper du inte har.
    De lyssnar inte ens på dina argument eller är villiga att fundera på fler perspektiv än ett.”

    Gilla

 2. Carl Svensson skriver:

  Utmärkt analys. Jag har också tänkt på att alldeles för få intellektuella talar klarspråk och att de som verkligen gör det är invandrade personer såsom Tino, Alicia, Hanif och Mustafa. Bland svenskar utmärker sig Alexander B och Aron F och några personer på alternativmedia.
  Jag är inte den första att påpeka det, men det sociala priset är väldigt högt och som det är nu har det ändå gått för långt. Inom några få generationer är vi en befolkningsmässig variant av Libanon. Med den historik och det stigma SD-åsikter har, ser sig de allra flesta som ”för goda och upplysta” för att vara med i den klubben. Därför kommer allt att fortsätta som det är nu,

  Gillad av 6 personer

  • mobelmanen skriver:

   Det största problemet är nog det utbredda altruistiska tankesättet bland akademiker, speciellt dem yngre generationen. Sverige är ju Globalisternas ” pet project ” och vi har en regering som lyder minska vink dessa signalerar. Sedan har vi nästa problem. Sverige saknar kunniga / ärliga journalister hos MSM och PS. Däremot har vi gott om självgoda aktivister utklädda till journalister som varken kan eller vill upplysa medborgarna om landets egentliga tillstånd. Det gör att många människor saknar den relevanta information som krävs för att förstår / inse vilka svåra utmaningar som vårt lilla land står inför. Det tycker jag är en skrämmande utveckling, iaf för mig. Tack för ordet!

   Gillad av 8 personer

 3. brrr skriver:

  OM de personer du avser verkligen ÄR ”intellektuella och tänkande” så vet de ju precis vad de gör, och de gör det i så fall för att vinna egna (kortsiktiga) fördelar på svenska folkets bekostnad. Förrädare helt enkelt.

  Gillad av 9 personer

  • Mitt vykort skriver:

   Precis! Vi måsta lära oss att förstå dessa vänsterpersonligheter, vi har alla proppats med vänsterperspektivet sen barnsben, inte det skolastiska. En vänsterpersonlighet vet alltid vad denne vill. Att argumentera är ett medel för att nå makt, inte sanningen.

   Gillad av 1 person

  • Lars Strömberg skriver:

   Alltså, att vara ”tänkande” till sin karaktär KAN ju innebära att vederbörande har en mental slagsida. Precis som att vara ”utförande” KAN innebära en slagsida.
   Jag får associationer till alla som livligt engagerar sig i diverse angelägenheter, men som praktiserar sitt engagemang i ord-domänen.
   Konkret verkställande är inte dessa personers domäner, utan istället analyserandet, diskuterandet, orerandet. Där tar det ofta slut. Överlämnandet till verkställarna brukar ske i form av formuleringar av typen ”Vi måste sluta åka bil…”; ”Det måste bli fler poliser…”; ”De som gör sig eller så måste inse att…”; ”Vi måste stå upp för människors lika värde…”; ”Det är vår skyldighet att…” Ja, ni förstår förhoppningsvis vad jag vill förmedla.
   Och, sedär! Jag orerar ju själv om en massa saker utan att det leder till något konkret.

   Gilla

 4. Aurora skriver:

  Ledarsidorna skriver idag att eftersom makten vägrar att tala klarspråk om varifrån antisemitismen i Malmö (och generellt) kommer (eftersom de själva är djupt involverade) ifrån så kan man aldrig lösa problemet utan allt prat förblir bara tomt munväder. Samma med hedersvåld; man väljer att definiera det som ’alla mäns våld’.

  Gillad av 8 personer

 5. Stefan Sewall skriver:

  Ett allmänt och lumpet sätt att ljuga helt enkelt. Generaliseringar alltså, som är medvetet lömska och livsfarliga genom avsiktligt utelämnande av helt avgörande distinktioner.
  Det är män som våldtar säger en debattartikelförfattare i DN, och ljuger medvetet genom att utelämna incidensfördelningen svenskar-menaiter som kanske är 1-20.
  Samma svepande falska utsaga skiljer inte på de helt väsensskilda begreppen överfallsvåldtäkt utomhus, gruppvåldtäkt som rimligen är planerad och inte spontan, gruppvåldtäkt i samband med drogning och bortförande av offret, enskild våldtäkt, sex mellan svårt berusade där kvinnan varit omtöcknad och inte förstått att göra motstånd, sex som ägt rum i fyllan och villan på firmafest som först varit frivillig, där den berusade damen sedan ångrat sig och anmält, resp. enskild våldtäkt inom äktenskap i osämja.

  Vad gäller planerade och spontana gruppvåldtäkter och gruppvåldtäkter av avsiktligt neddrogade offer som släpats iväg i bil och bortförts till lägenhet och där våldtagits i tur och ordning av många så är det ett okänt fenomen bland svenska män.
  Jag har personligen träffat en patient som råkat ut för det på 90-talet i Gbg. Det var ett gäng jugoslaver som drogade och förde bort en ung kvinna som hölls inspärrad i en lgh i flera dagar.
  Det skulle inte mina svenska kompisar gjort. Vi skulle skämts visavi varandra. Om man har svensk uppfostran skulle man skämmas väldigt om man hade våldtagit någon (vilket man skulle behöva ha varit full eller psykopat för att vara kapabel till i Sverige). En viss procent av svenska män klarar väl av att våldta pga psykisk störning, men de flesta inte, och alla vet att det är väldigt skamligt och skulle inte vilja att någon annan visste. Förr var våldtäktsanklagelse så allvarlig att det var inte långt från svår misshandel och mord som jag uppfattade det. Det ville man inte riskera att bli anklagad för, då man skulle bli oerhört stigmatiserad av omvärlden.

  Ett gammalt begrepp som: ”Att dra alla över en kam” kan tillämpas. Avsiktligt vilseledande generaliseringar. Ett sätt att ljuga. ”Alla tyskar är nazister”, eller ”alla norrmän är dumma och luktar fisk” kan man lika gärna säga. Religioner är odemokratiska lyder lögnen – snicksnack – islam är oförenlig med vår demokrati, är den mer specifika sanningen.

  Gillad av 16 personer

 6. Anders Lundin skriver:

  Fråga vilken Pkist som helst: vilka var politiskt korrekta på 30-talet i Tyskland?
  Svaret säger allt. Vidare diskussion är därefter ointressant eftersom det är Pkisten som bevisligen är lättlurad och saknar mental skärpa.

  För övrigt bör Fredrik Reinfeldt åtalas för landsförräderi.

  Gillad av 10 personer

 7. educaremm skriver:

  Inom familjer tillämpas ofta just i ett sammanhållande syfte en princip som handlar om att undvika gräl som kan leda till negativa konsekvenser. I värsta fall till söndringar i mindre eller större omfattningar inom familjer, eller till bråk, till gräl som kan leda till skilsmässor.

  Positioneringar mellan olika falanger inom en familj, eller inom en släkt, undviks ofta för en så kallad husfrids skull.

  Vid familjesammankomster eller släktsammankomster, vid högtider eller födelsedagar osv., så försöker de flesta medlemmar att då visa sina trevligaste och sina välvilligaste sidor inför varandra.

  Allt för att därmed försöka att undvika att anklaga, förolämpa eller att konfrontera, och därigenom genera alla medlemmar. Att undvika det som riskerar att kunna framskapa både skuld, vrede och skam inom familjen, det som kan skapa onödiga bråk och självförsvarsbeteenden, som i sin tur kan riskera att kunna urarta till allvarligare konflikter, och i slutänden då leda fram till skilsmässor.

  Förmodligen är en föreställning om att en s.k. yttrandefrihet är möjlig i alla lägen en något överdriven, eller något felaktig, föreställning?

  Att samtala, att resonera, att analysera, att dividera och att även kunna debattera, är nog verkligen någonting mycket svårt i en verklighet?

  Detta alltså OM man önskar att kunna bevara en s.k. husfrid även t ex i en frimärksförening, en bostadsrättsförening, ett politiskt parti, en ideologisk eller religiös församling, eller även i en hel nation?

  Vissa religiösa, och även ideologiska och politiska, församlingar, grupperingar eller föreningar, är ofta präglade av en vilja till samsyn både i klädstilar, traditioner, ritualer och livsstilar? Alltsammans är då till för en sammanhållandeförmågas skull?

  Det kan då handla om en ideologisk eller teologisk samsyn som då undervisas och lärs ut, och lärs in, från barnsben.
  Det kan yttra sig både i gemensam klädsel, gemensam tillåten matkonsumtion, samt ofta inte minst olika gemenskaphetsskapande ritualer eller högtidsfiranden.
  Alltsammans är för alla berörda givna gemensamma ideal som anses vara just nödvändiga förhållningsstilar som då inte bör avvikas från, varken vad gäller klädstilar, ideologi eller teologi, just för grupperingens eller sammanslutningens överlevnadsförmågors skull.

  Att samtala, analysera, att resonera och att även debattera motsatta åsikter i olika frågor kan dock anses vara mer eller mindre ofrånkomligt inom de flesta mänskliga föreningar av olika slag.

  Men att samtala, analysera, dividera och resonera, att debattera, är nog mer eller mindre en konst som nog behöver bedrivas i en anda av godvillighet, av välvillighet, samt i en anda av vilja till främst sammanhållning och inte söndring av föreningen eller sammanslutningen?

  Då kan alltså en grundläggande anda av respekt anses krävas? För att alls då kunna se en debatt som konstruktiv, och därmed som meningsfull och upplyftande för alla berörda medlemmar?

  Dock, när man däremot vill bekriga, eller bekämpa olika och främmande grupperingar, och som det kanske kan uppfattas vara, fientliga grupperingar, så är det inte en respektfullhet och ett lyssnande som då kan eftersträvas i en slags undersökande, analyserande, respektfull resonerande och dividerande anda.

  Då handlar det istället om ett icke-bekräftande förhållningssätt som då vill tillämpas. Det som då kan uppfattas vara ett verbalt bekrigande förhållningssätt?

  Då handlar det istället om att försöka att så mycket som möjligt förlöjliga, håna, stämpla, förolämpa, genera, bespotta och anklaga för att därigenom hoppas att verbalt kunna bryta ned någon sådan eventuell oppositionell gruppering, eller någon sådan eventuell fientlig gruppering, eller någon politisk motståndsgruppering av något slag.

  Så att beklaga sig över bristande s.k. offentliga debatter i ett samhälle, och kanske önska sig en förändring på det området, och kanske i vilket samhälle som helst där en dominerande ledning vill försvara sina positioneringar och sin agenda, det är nog kanske ändå att vara lite för optimistisk, och kanske då även blind för en sociologisk, psykologisk och också då politisk realitet?

  Vem vet…

  Gillad av 2 personer

  • akelaslair skriver:

   Mycket klokt skrivet. Det är inte alltid så enkelt som man skulle önska och husfriden är värd en hel del. Om de människor man anser sig inte kunna leva utan kan räknas på ena handen och det blir fingrar över, då vill man inte bli av med dessa människor.

   Gillad av 1 person

 8. Aha skriver:

  ”Bildade och tänkande människor ägnar sina mentala energier åt att förneka,”

  Ett bra offentligt exempel på det är Jan Eliasson som i DN den 21 juli tog till orda med ”Flyktingar används som slagträ i samhällsdebatten”. Han beklagar sig över att ”invandringen får skulden för alla möjliga samhällsproblem.”

  Han drar sig inte för att utnyttja ett så billigt retorisk knep som att påstå en sak som ytterst få torde omfatta; ”om inte mångfald är bättre än isolering och inåtblickande,” Ytterst få torde vilja isolera Sverige och ägna sig åt inåtblickande.
  Han tar också upp ett anekdotisk exempel med ett eget besök på akuten där alla var invandrare därmed indikerande att vården inte skulle klara sig utan invandrarna. En floskel och observation utan relevans. Frågan är om invandringskollektivet förmår bära upp sina sjukdomar med insatser inom sjukvården medtaget att de lär uppvisa större vårdbehov. Så är knappast fallet.
  Han gör påståenden om att migration upplevs som positiv i internationella kretsar utan med ett ord beröra det verkliga problemet för Sverige; alltför omfattande invandring med alltför omfattande kulturella avvikelser, läs invandring från Mena-länder.

  Jan Eliassons intellektuella heder blir lika med noll. Det är förfärande att han uppnått rollen som näst högste inom FN.

  https://www.dn.se/debatt/flyktingar-anvands-som-slagtra-i-samhallsdebatten/

  Gillad av 7 personer

 9. Stefan Sewall skriver:

  Det finns inget riktigt intellekt hos den som medvetet ljuger.
  Äkta intellektuella människor söker sanningen och accepterar sanningen när de finner den.

  Så måste naturvetenskapen fungera vilket vi vet som läst naturvetenskap. Lysenko i Sovjet låtsades vara vetenskaplig, men var en bedragare och lurade Stalin så att sädesskörden slog fel och det blev missväxt, pga hans metoder för förädling av säd. (Han fick Stalin att tro att svansklippta apor fick svanslösa barn, vilket är lätt motbevisat efter några apgraviditeter.)

  Om alla skator, eller 99 % av dem, bevisas knycka blanka metallföremål så är det sant, även om det kan leda till dåligt rykte för skatsläktet. Om 1 % dock ändå avstår från metallstöld, så skapas i alla fall en väl grundad uppfattning om skators beteende, hos alla ornitologer som studerar dem. En sanningssökande intellektuellt lagd ornitolog accepterar fakta. (Jag hörde som barn att skator tar blanka saker som ringar eller teskedar, men jag vet inte om det stämmer).

  De som ljuger med pseudovetenskapliga vilseledande utsagor är bara självutnämnt, men falskt intellektuella. De är alltså inte alls intellektuella. Många av de som skriver tendentiösa debattartiklar i DN mfl. blaskor är antingen inte särskilt kloka, utan har förmodligen relativt låg IQ, eller är lömska bedragare med politisk oärlig smygagenda.

  Gillad av 9 personer

  • bejji skriver:

   I en artikel om Nobelprisen (och bl.a. epigenetik) i tidningen ”Sjukhusläkaren” av 13 december 2018 anser dock laboratorn med.dr. LG Burman att den sovjetryske biologen Lysenko hade rätt men att han trots detta icke fick något Nobelpris. Vg se också tema-artikel av Karl Ekwall (professor i epigenetik vid Karolinska institutet) av 8 juli i år, som dock menar att man inte säkert vet om de epigenetiska förändringarna kan överföras från förälder till barn – sök på webben ”Epigenetik bro arv miljö”.

   Gilla

 10. MartinA skriver:

  Socialister har enbart intresse av makt, ej av sanning. Detta gäller oavsett om de kallar sig socialister, liberaler eller socialliberaler.
  Varje villfarelse som så kallade intelletuella hänger sig till skulle de ha undvikit om de hade tillgodogjort sig års kurs åttas krävda kunskaper om evolutionen. Vilket de naturligtvis har. De ljuger med andra ord medvetet. För positioner och pengar.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   För att omformulera.
   De intellektuella har tillgång till den kunskap som krävs för att undvika alla de falskheter de sprider. Nämligen rudimentära kunskaper om evolutionsteorin. Anledningen till att de ändå sprider falskheter är att de saknar intresse för verkligheten. En spekulation blir då att de intellektuellas verkliga intresse är pengar och positioner.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    ffa har de tillgång till RUT, Riksdagens Utredningstjänst.
    De har absolut noll ursäkter för vad de ställer till med, varken naivitet, okunnighet eller något annat.

    Gilla

 11. Linden skriver:

  Sörman, imponerande klarsynt beskrivning av det PKistiska etablissemanget.
  Du sätter ord på och kan formulera i klartext det man sitter på sin kammare och funderar på hur det kunnat bli så fel.
  Och nu Global Compact och en stundande lågkonjuktur var kommer det att sluta….

  Gilla

 12. Mitt vykort skriver:

  Det skolastiska perspektivet är bara medlet, du missar med analysen. Det är medlet som gör att den intellektuelle (och inte så) hela tiden missar det relevanta specifika som du skriver, men också det relevanta generella. Det finns alltid en motsägande studie. Detta är dock bara teknik. Det skolastiska perspektivet är istället som jag skrivit flera gånger de senaste dagarna endast den metod som de med vänsterpersonlighet använder, de oärliga, de som anser att ändamålen helgar medlen. De som inte är avkristnade med saknad utan de som omfamnar det gränslösa nya, där endast makt räknas.

  Det är inte felanvänd skolastisk metod som är problemet , utan det anti-kristna vänsterperspektivet

  Gillad av 1 person

 13. Fredrik Östman skriver:

  ”Det allmängiltiga” — Nej! Här ser vi bara hur man utanför vetenskapen inte har en första aning om hur den vetenskapliga metoden ser ut. Vi som är naturvetenskapligt skolade är dagens frimurare. Vi besitter en förmåga, en kraft, som för den oinvigde uppenbarligen måste te sig magisk och övermänsklig. Vi behärskar nämligen modeller, empiri och kvantitativa metoder.

  Vi har två fenomen, låt oss kalla dem ”kristendom” och ”islam”, men det är helt oväsentligt vad de heter. I båda dessa fenomen kan vi observera — grattis! — ett attribut, låt oss kalla det ”religion”, men det är helt oväsentligt vad det heter. Naturligtvis har båda fenomenen många andra attribut och egenskaper som delvis är gemensamma, delvis är unika. Nu tillämpar vi metoden ”abstraktion” på attributet ”religion” och se! Vi har i stället för två stora och otympliga fenomen två exempel på samma abstraktion. Men detta är inte den vetenskapliga metoden. Detta är inte ett exempel på ”det allmängiltiga”. Vi har ju inte hittat något allmängiltigt alls! Vi har inte mätt. Vi har inte observerat. Kanske beskriver attributet ”religon” i olika hög grad de två fenomenen? Kanske beskriver ett annat relevant attribut det ena fenomenet bättre än det andra? Kanske förbinder vi attributet ”religion” med något helt annat fenomen, till exempel trågig religionsundervisning i skolan, eget oförstånd inför religiösa frågor eller någon dum präst som sagt eller gjort något dumt. Inte heller allt detta har vi genom vår enkla abstraktion förbundit med något av de två ursprungliga fenomenen. Det vi har gjort är första steget i det vi brukar kalla Guilt by Association. Vi har russinplockat ett enskilt attribut som förbinder två fenomen i akt och mening att med denna klubba taga den ena och slå den andra. Vi har förberett oss på att draga förhastade slutsatser. Det enda allmängiltiga vi har kommit i beröring med är just denna allmängiltiga tendens att draga förhastade slutsatser och skapa rationaliseringar för sådant vi redan på förhand har bestämt oss för.

  De sociala tyckarkotterier som odlar sällskapslekar som de som gives uttryck för i denna krönika är usla och ondsinta klubbar som inte har någon som helst ambition att vinna vetskap, att söka sanningen, att säga något meningsfullt! ”Det allmängilita”! Pft!

  Gillad av 4 personer

 14. ERROL skriver:

  I tjugo års tid pågick det skolastiska perspektivets apspel i den offentliga debatten om hedersvåld. Hur fantastiskt bekvämt och progressivt var det inte för svenska feminister och låtsasintellektuella som Mona Sahlin, Liza Marklund och Gudrun Schyman att låtsas som om det kilturspecifika hedersvåldet, med dess säregna mekanismer, helt enkelt bara var en del av den allmänna könsmaktsordningen. Därigenom så förhindrades och försenades ett verkligt arbete till stöd för de verkligt utsatta främst kvinnor och flickor, medan vänsterfeministerna kunde utnyttja hedersvåldsproblematiken för att torgföra sina egna ideologiskt betingade käpphäst om den allestädes närvarande könsmaktsordningen.

  Detta moraliskt och intellektuellt ohederliga svek tilläts paralysera den svenska offentligheten. De ängsligt kulturrelativistiska perspektivet förenades med vänstefeminismens ideologiskt betingade patentförklaring och därigenom så anbefalldes av Prussiluskorna hur problemet skulle förstås. Detta gigantiska dårskap och monumentala svek är ett typexempel på den förljugna moralistiska debatten i Sverige. Den fega offentliga svenska samhällsdebatten är dessvärre som klippt och skuren för antiintellektuella pseudodebatter i vilka förfelade generaliseringar tjänar som fikonlöv för förljugen missriktad välvilja.

  Gillad av 3 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Hur många ”intellektuella”, klarar att överleva i skogen på egen hand?
  Just där är förklaringen till deras oförmåga att se verkligheten klart.
  Dom tjänar på kaoset, inte sågar man den
  Gren man sitter på.

  Gilla

 16. akelaslair skriver:

  Många intressanta infallsvinklar men jag väljer stycket som handlar om religion. Jag håller med om att det inte finns något märkbart ”sug” efter biblar och annan kristen parafernalia men jag ser ett sug efter andlighet om man nu kan kalla det så. (Om någon har ett bättre uttryck så har alla andra rätt och jag fel så kan vi släppa semantiken, ok).
  När jag ser dansandet kring unga fröken Thunberg och det snudd på sektartade predikandet från anti vaxxers, klimatförespråkare respektive –förnekare, veganer, homeopater, kristallhealers, djurrättsaktivister och whatever-aktivister med flera så ser jag ett sug efter andlighet. Richard Dawkins har beskrivit det bra i boken The God Delusion. Minns inte exakt vilket kapitel, det var några år sedan jag läste den. Folk vill ha något att tro på och religion är bara sååå förra seklet.

  Gillad av 4 personer

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Detta är egentligen självklart — ställer du dig tillräckligt långt bort från verkligheten försvinner alla detaljer och allt blir ett enda sudd.
  Vänsterdårarna är experter på att tillämpa detta — ta bara påståendet att ”män är djur”. Syftet med detta är att alla män, oavsett kulturell bakgrund, ska dras över samma kam.

  Man vägrar erkänna att det är en oerhörd mental skillnad mellan en normalt uppfostrad västerlänning och en man med muslimska MENA-värderingar där kvinnor ses som en lägre stående grupp.

  Motsvarande gäller i många andra sammanhang. Ta bara den lögnaktiga tesen om ”alla människors lika värde” — som är en felöversättning dessutom.

  Vänstern vägrar erkänna verkligheten. De hamnar därmed i ett enfaldigt förnekande av enkla självklara fakta — ett förnekande som får ytterst destruktiva konsekvenser för vår civilisation.

  Gillad av 4 personer

 18. Maria C skriver:

  Jag anser att ”självvald okunnighet” (ett underbart begrepp) handlar om modern vidskeplighet. Något mystisk religiöst, eller psykologiskt, urbeteende, som handlar om att inte reta upp det farliga och därmed själv klara sig helskinnad.
  I verkligheten fungerar det inte – att poetiskt och välvilligt säga ”den röde hanen” och låta barnen leka med tändstickor är inte särskilt smart.

  Gilla

 19. Bo Svensson skriver:

  De intellektuella hörs inte och syns inte i MSM och public service. – Där är intelligensen bortsorterad.

  Så problemet det handlar om, är ett annat: Hur får man folk att sluta ta del av vad lögnfabrikerna bjuder på.

  Gillad av 1 person

 20. Björn skriver:

  Åter igen; Det är ni ”80-procentare” som bär ansvaret för ALLT! NI hade kunnat gjort ett försök att rädda Sverige efter regeringen Reinfeldts djävulska landsförräderi, men NI sumpade den möjligheten! Nu är det för sent för OSS ALLA! Shame on you!

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   Instämmer, det är pudelns kärna. Jag har under några årtionden nu, ganska ofta träffat på dessa förr nästan 100%, numera c:a 80%, och antingen är de helt likgiltiga, eller så tror de på propagandan, och ingen av dessa båda inställningar är möjlig att nå med fakta eller argument, det rinner av dem som vatten från en gås. De måste själva drabbas hårt, och i vissa fall hjälper inte ens det.

   Gillad av 1 person

 21. Gösta Walin skriver:

  Sörman påpekar med rätta ”intellektualisternas” tendens att generalisera i syfte att förvirra och dölja de verkliga speciella omständigheterna. På denna blogg finns ofta en starkt uttalad antisocialism som i allmänhet är väl motiverad men som också används för att generalisera på ett överdrivet sätt.

  Gilla

  • brrr skriver:

   Hänger man upp hela sin analys och alla sina slutsatser på i stort sett ett enda fenomen och/eller skyller allt galet på detta enda fenomen, så missar man att det kan finnas flera olika och samverkande processer, och man riskerar då att ens åtgärder inte blir verksamma, eller rent av förvärrar problemen. Ett tydligt exempel på detta, som nog de flesta här kan relatera till, är alla dessa misslyckade ”integrationsprojekt” som alltid utgår ifrån ”socioekonomiska faktorer” och att det saknas fritidsgårdar. Dessa projekt kan aldrig lösa problemen eftersom de missar flera delar av processen till hur det kommer sig att vissa beter sig destruktivt och asocialt.

   Gilla

  • Mv skriver:

   Inte alls, du har bara inte tänkt efter antagligen beroende på att du då måste erkänna skuld. Var konkret, dessa svepande anklagelser kan ej bemötas. Du väljer den feges väg (socialistens) genom att inte konkret bemöta inlägg du inte håller med om.

   Gilla

 22. Lars Strömberg skriver:

  Nu skall jag formulera mig lite mer vulgärt än jag kanske borde. (Fast Vulgaris betyder ju förvisso vanlig, men skit samma…)
  Det finns ibland något fisförnämt hos intellektuella och akademiker. Inte alltid, men ibland, kanske rätt ofta… Man vill gärna stanna i kvar den teoretiska tillvaron, där man inte ”blir smutsig om fingrarna”. Verkligheten är inte lika lockande som teorin. Det faktiska är inte lika viktigt som hur det borde vara. Ett visst mått av onåbarhet är kanske det jag menar med ”fisförnäm”? En onåbarhet för den grova, brutala, skitiga och komplexa verkligheten och de människor som däri lever sina liv.
  Jag saknar nog egentligen fog för det jag skriver här ovan. Det är mest baserat på ostrukturerade känslor. Men det behöver inte betyda att det är helt galet.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Lars Strömberg: ”Det finns ibland något fisförnämt hos intellektuella och akademiker. Inte alltid, men ibland, kanske rätt ofta… Man vill gärna stanna i kvar den teoretiska tillvaron, där man inte ”blir smutsig om fingrarna”. Verkligheten är inte lika lockande som teorin. Det faktiska är inte lika viktigt som hur det borde vara. Ett visst mått av onåbarhet är kanske det jag menar med ”fisförnäm”? En onåbarhet för den grova, brutala, skitiga och komplexa verkligheten och de människor som däri lever sina liv.”

   Inte vulgo- utan fullgod bedömning.
   Du har mycket rätt i detta. Det har jag också reflekterat över. Jag gillar att trumfa sådana självutnämnda intellektmonopolister, alltid på vänsterkanten, i sina vänsterspiral-roterade elfenbenstorn, genom att själv göra skitjobb och prata om dem, och fråga om de inte vill hjälpa till. Rota i avloppet eller den läckande toaletten eller detaljrikt beskriva svåra rostlagnings-svetsjobb eller svettiga taktegel-byten eller dräneringsgrävningar, som jag gjort och gör, trots min höga utbildning och ställning, ständigt svärande över det pga skatterna olönsamma i att köpa tjänster. En överläkare tjänar bättre på att byta bromsarna på sin 8 år gamla Volvo själv, än att lämna in på verkstad och försöka tjäna ihop nettoreparationskostnaden på hårt beskattade extrajourer. Verkstaden tar 1000-1500 kr /timme och jag får c:a 300 kr/timme efter skatt på en söndag och 175-200 efter skatt på en vardag. En samtidig spark i högskatteskrevet.

   Gillad av 1 person

 23. GWI skriver:

  Om det är något som återkommer i svensk politisk kultur, så är det den mekanism Sörman beskriver.Vi minns den från både Erlanders och Palmes tid vid makten. Det offentliga samtalet har haft sina egenheter.

  Gilla

 24. ROCKBURKEN skriver:

  Det hela är enkelt, den ekonomiska förklaringen (vill inte såga av den gren de sitter på) stämmer, men det sanna svaret är uppenbart enkelt och kräver ingen teori, religion eller sociologi (som förövrigt är ett mycket tveksamt ämne) överhuvudtaget för att förklara det här fenomenet: det handlar om fegisar.

  Det är aldrig fel att vara utbildad/bildad, men alltid fel att vara en stackars fegis.
  De svenska universitetens förfall är tydlig och den hänger intimt samman strunt som genus, värdegrund samt en hel uppsättning kurser med namn som sträcker sig över långa meningar.
  Jämför:

  1 Fysikalisk kemi, med (okay, kör igång lektionen!)
  2. Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv (va? vad ska vi göra?)

  Dock finns det kurser med korta namn som detta till trots suger maximalt:
  Genusteori 7,5 hp
  Gendered Bodies 7,5 hp
  Masculinities 7,5 hp
  Valfri kurs 7,5 hp
  (Taget från en ”master” i genusvetenskap 😊)

  När det sitter feta rosa grisar och bestämmer allt blir det tyvärr så här.
  En ”man” som bara läser sådana struntämnen blir, som resultat av utbildningen, rädd för de rosa tjocka kvinnliga grisarna som hatar fakta men älskar starka emotioner (grisarna har oftast lågt betyg i matematik), dvs. fegisen håller med om i princip vad som helst, hur illa det än är, ty det ligger i fegisens natur.

  ”Säg att du gillar invandringen, för annars blir grisen arg”, typ.

  Gilla

 25. Björn K skriver:

  De ”intellektuella” är inte tillnärmelsevis så kloka som de själva tror att de är.
  De icke-”intellektuella” är inte tillnärmelsevis så dumma som de ”intellektuella” tror att de är.
  De icke-”intellektuella” är tvärtemot väldigt mycket klokare än de ”intellektuella”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.