Richard Sörman: Helhetsbild: (2) Vår pk-kultur är en öppen bok för sociologer

Richard Sörman

Finns det något vi diskuterat så mycket i Sverige de senaste åren som vad vi får diskutera? Har vi talat om något annat än konformism och social åsiktskontroll? Sanningen är den att svensk pk-kultur är en öppen bok för alla som vill studera hur människors påstått fria tänkande kan styras av sociala processer. Svenska sociologer borde hjälpa oss att förstå detta bättre, men verkar inte ha den distans som krävs.

Vill man ge en helhetsbild över de problem vi har att hantera idag i Sverige är det svårt att komma förbi ämnet social anpassning. Människor vågar inte sticka ut. De är rädda för konsekvenserna av att ha fel åsikter. Etablerade debattörer rättar sina ståndpunkter efter vad man ”får säga”. Allt detta vet vi redan och det behöver egentligen inte diskuteras så mycket mer. Vad som verkligen är fascinerande är emellertid att de som skulle kunna beskriva konformismen, anpassningen och konsensustänkandet med teoretiska begrepp inte verkar intresserade av att göra det och att de därmed gör sig själva till en del av problemet.

Apor

Jag är inte sociolog. Men jag tror att sociologin bättre än någon annan humanvetenskap skulle kunna skänka ett förklarande ljus över hur anpassning och självcensur fungerar i Sverige. Förutsatt att sociologerna själva vill förstås.

Vad är sociologi? Det är 2019 så vi kan googla. Första träffen kommer från Göteborgs universitet där Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap skriver:

Sociologi är studiet av sociala relationer och sociala processer i samhället. Sociologin handlar om människors möten i vardagen, deras livshistoria och identiteter. Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv och ledarskap, social ojämlikhet, etniska relationer och konflikter, ungdomskulturer, utbildning, massmedier, sociala rörelser, familj, barns utveckling, brottslighet, boende, välfärdsstaten, vård och omsorg med mera.

Inte mycket att orda om. Det låter rimligt även om vissa ämnesområden saknas. Vi återkommer strax till det. Efter denna allmänna beskrivning kommer dock en ny rubrik: Sociologisk forskning bidrar ofta till förändring. ”Förändring”? Ska något förändras? Finns här alltså ett engagemang? Mot orättvisor kanske? Eller mot ojämlikhet eller utanförskap? Misstanken stärks när vi läser några av exemplen på frågeställningar kopplade till förändringsarbetet: ”Förhållandet mellan individer och strukturer vad gäller kön, sexualitet och makt.” ”Hur kan främlingskap och olika typer av utanförskap beskrivas?”

Vad jag vill komma åt är att en slumpvis vald beskrivning över vad sociologin sysslar med ger oss en väl talande bild av vad ett ämne som sociologi skulle kunna syssla med. För vad svenska sociologer, och intellektuella i allmänhet, behöver analysera idag är inte hur främlingskap eller utanförskap fungerar utan varför vi inte gör något annat än analyserar hur främlingskap och utanförskap fungerar. Jag sa det redan för 25 år sedan till en student som ville skriva en uppsats om rasism: det är inte rasismen du ska studera utan den funktion rasismen fyller för dem som hela tiden påtalar dess existens.

Den sociologi jag känner via min bekantskap med franskt tänkande ägnar sig åt att studera fenomen som konformism, social och ideologisk reproduktion, omedvetna strategier för framgång och erkännande och inte minst hur människor instrumentaliserar olika ”värden” för att själva vinna något på det (inget av detta nämns i ovanstående presentationstext). Det vill säga, helt enkelt: hur människor medvetet och ofta omedvetet anpassar sig till dominerande värderingar för att därigenom vinna sociala fördelar. Låter det bekant?

Hela det moderna pk-Sverige är ingenting annat än en formidabel guldgruva för sociologiska analyser av påbjuden konformism och aningslöst anammande av de värderingssystem som för tillfället renderar högst socialt värde. Pierre Bourdieu var det sena 1900-talets mest inflytelserike sociolog. Han utarbetade ett slags ”sunt förnuft-teori” kring vissa samhälleliga fenomen vi alla är bekanta med men oftast inte kan beskriva i allmängiltiga termer.

Det sociala livet, menade han, regleras av de värden, eller det ”kapital” vi människor tror oss kunna lägga vantarna på genom att på olika sätt positionera oss i förhållande till varandra. Allt vi väljer att vara, äga och göra markerar social tillhörighet och ger oss ett värde på sociala ”marknader”. Det är detta fenomen vi refererar till när vi säger att det är ”fint” att vara pk och när vi tänker att människor till och med väljer att vara pk just för att de vill åt det sociala värde pk-markerandet ger.

Vi talar ofta här på Det Goda Samhället om ett pk-etablissemang som lever på skattebetalarnas pengar och som fortsätter anamma sina radikala åsikter om feminism och immigration så länge detta ger dem arbete och försörjning. Den dimensionen är viktig. Bourdieu skriver vid flera tillfällen att människor vanligtvis försvarar de värderingssystem de själva lever på. Och det behöver inte fungera på ett medvetet plan. Omedvetet kan man anamma åsikter som går i linje med den egna vägen till inkomst och karriär. Men sociologin intresserar sig alltså även för ett symboliskt värdesystem där en mer abstrakt men ändå för många så viktig samhällelig status blir den belöning man får för att hysa vissa åsikter snarare än andra.

Så det många tror bara gäller livsstilsfenomen som inredning, resor och mat gäller alltså även tankar och idéer: det finns en åsiktsmarknad som påverkar vilka åsikter människor väljer att hysa. Det finns också en marknad för hur åsikterna framförs: ”god ton”, ”anständighet” markerar högre socialt värde än autenticitet och konfrontation. För många är detta självklarheter. Jag vet. Poängen är att det finns utarbetade intellektuella verktyg för att underställa dessa självklarheter en precis analys.

Sociologin förklarar inte allting, men den skulle kunna ge en vetenskaplig legitimitet åt människors kritik mot det politiskt korrekta. Så vitt jag kan se verkar svenska sociologer tyvärr inte särskilt intresserade.

Man undrar ändå om de gissningsvis vänsterdrivna forskarna på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg inte förstår att det är deras forskningsämnen, deras frågeställningar, deras värderingar som idag renderar ett ekonomiskt och symboliskt värde och som därför bör underställas deras egen analys? I vilken mån väljer de att anamma åsikter som de sociala processer de själva borde studera har valt ut dem åt anamma? Ser de inte att deras egna ämnen återspeglar den sittande maktens syn på samhället? Och mer allmänt: ser inte den intellektuella vänstern att de verktyg den använder sig av och som en gång utarbetades för att analysera makt och omedvetna strategier för anpassning och underkastelse nu används för att befästa den just nu sittande maktens dominans över tanke och handling? Jag kanske är för onyanserad. Det finns kanske undantag. Förändringar är kanske på gång. Jag välkomnar det i så fall.

De sociala mekanismer som styr vår konformism och vår åsiktsmarknad förlamar både debatt och politik. Debattörer och politiker sitter fast i den fina anständighetens och präktighetens tvångströjor. Forskare och pedagoger sitter fast i sociala belöningssystem som styr deras kunskapsproduktion. Sociologins uppgift borde vara att bidra till befrielse och självständighet.

98 reaktioner på ”Richard Sörman: Helhetsbild: (2) Vår pk-kultur är en öppen bok för sociologer

 1. brrr skriver:

  Det är makthavarna inom ffa politik och näringsliv som bestämmer över tilldelning av pengar till forskning, så de forskare som vill ha pengar kommer naturligtvis att tillfredställa makthavarnas önskemål, varesig det gäller sociologi, klimatforskning eller något annat.
  Den forskare som vill studera makthavares totalitära metoder att styra idéströmningar och konformism samt straff för den som anmäler avvikande åsikter, kommer att bli utan försörjning, så enkelt är det.

  Gillad av 3 personer

  • Gunilla G skriver:

   Just nu står 10 mörkhåriga män återigen och röker på på min gård. Hyreshus. Så var det inte för några år sedan. Känner mig förstås väldigt kulturberikad av detta nya inslag i min närmiljö. Är tacksam och lycklig. Mysigt!

   Vet inte OM man ska höra av sig någonstans och påpeka det hela. Till vem? Hjälper det? Jag menar förstås att jag är orolig över att de unga männen far illa. Är fritidsgården sommarstängd? De stackarna saknar nog sommarjobb också.

   Gilla

  • ulrkar skriver:

   Göran Adamson, docent i sociologi har utgett utmärkta beskrivningar om vad som pågår i det svenska multikulturella samhället.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Du reagerar för svagt på den ämnesbeskrivning du anför. Så skall den inte se ut. Det är som att beskriva kemi som vetenskapen där man funderar på hur molekyler och ämnen uppför sig tillsammans. En riktig beskrivning av ett vetenskapligt ämne är en avgränsning till omgivande fält, inget mer. Vetenskapen är ett enda stort kontinuum och våra ämnen eller discipliner är avgränsningar, klassificeringar, med oklara övergångar. Kemi är ett slags fysik där man betraktar hela atomer med en förenklad modell och vilken effekt deras bindningar har på makronivå (avgränsning till fysik). Kemin slutar någonstans i nivå med virus och omfattar inte fysikaliska materialegenskaper (avgränsning till biologi och teknik). På motsvarande sätt måste sociologin definieras. Den måste definieras genom åtskillnaden mot psykologien. Så redan här, och i tillägget ”arbetsvetenskap”, ser vi att allt de gör är, i bästa fall, junk science.

  Ändå har äkta sociologer funnits: Durkheim, Weber, Bourdieu — och Tönnies och de Benoist:

  https://thewayofreason.wordpress.com/2019/04/10/en-sociologisk-betraktelse/

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Sociologiens stora utmaning är den nödvändiga anpassningen till psykologiens förbättring i form av evolutionär psykologi, alltså sociobiologi. Det kommer inte att bli mycket kvar av det gamla härket. De första resultaten från evolutionär sociologi brukar vi få höra om från min goda vän Martin A.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Hur ska det nuvarande härket motas bort?
    Och hur kan man försäkra sig om de ersätts av Martin o.dyl., och inte av folk från M.B.:s universitet i Kairo?

    Gilla

   • Erik P skriver:

    En viss selektion kan lätt göras.

    Vuxna människor som använder ord som hållbarhet, värdegrund eller hen utan att blinka eller ge minsta intryck av att skämta går bort, de är redan förstörda och kan knappast normaliseras inom överskådlig tid.

    Gilla

 3. Jan Andersson skriver:

  Efter femtio år i näringslivet vill jag fråga: vad gör sociologer för nytta? Har jag som skattebetalare direkt eller indirekt användning för en sociolog? Det är en ärlig fråga eftersom jag inte har en aning, tydligen inte heller artikelförfattaren eftersom han måste ”slå upp” begreppet sociologi.

  För ett bra liv behövs primärt mat, sömn, uppvärmd bostad på vintern och full tillit till andra människor, vilket också innebär arbete för att skaffa sig allt detta. Men sekundärt behöver vi också viss intellektuell stimulans vilket de flesta tolkar som omväxling, förströelse och ”avkoppling” alltså frihet en stund från ansvar för andra individer och det ständiga sökandet efter mat och bränsle, alltså arbete.

  För många individer är ett rastlöst sökande efter kunskap den viktigaste intellektuella stimulansen vilket är tydligt redan i femårsåldern. De ska vi ta vara på istället för att ”socialisera”! Tyvärr har Internet både ökat kunskapsutbudet och okunnigheten eftersom man inte vet vad som är vad längre när alla kan föreviga sina grumliga åsikter om allt utan begränsningar.

  Vi har lämnat det gamla bondesamhället bakom oss, men alla dess plikter finns kvar om än i förändrad och mycket mer komplicerad form. Den tid vi skulle kunnat använda till avkoppling, rekreation och kunskapssökande måste användas till pendlande miltals till jobb, butiker och postkontor, prisjämförelser för att inte bli blåst, sitta i bilkö, leta parkeringsplats, försöka betala parkeringen, källsortering, bilbesiktning, fylla i blanketter, med mera. Har man barn blir listan minst dubbelt så lång, inkluderande dagis, skolor, idrottsplatser, ”aktiviteter”, nya parkeringsproblem.

  Inget av detta är ”vårt eget” och bidrar alltså inte till någon rekreation överhuvudtaget. Vi skall också skämmas för att vi gör allt det ovanstående. Något för sociologer att grunna på, om det ingår i deras tjänstebeskrivning, naturligtvis.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Med samma logik kan man avfärda all vetenskap, allt systemtiskt kunnande och vetande. Bara gå ut i skogen och jaga, ät, sov och kn-lla. Dödskul, dödskult.

   Problemet är att de som kallar sig sociologier inte alls sysslar med vetenskap, utan i bästa fall vidskepelse.

   Gillad av 4 personer

 4. Aurora skriver:

  Det är klart att sociologerna själva är del av problemet. Sociolog,-och psykologutbildningen på svenska högskolor och universitet är enbart en utbildning i dagens politiska värdegrund. Svensk sociolog,-och psykologutbildning har traditionellt varit undermålig men är nu inte värd namnet akademisk. Mera intressant vore om beteendevetare,-forskare tittade på ’den svenska situationen’. Utländska sådana (de svenska är redan förblindade) borde snabbt kunna finna historiska referenser till flera socialistdiktaturer och de samtalsklimat som rådde i dem.

  Gillad av 9 personer

 5. Ben-Hur skriver:

  Orkar faktiskt inte läsa ditt pekoral här ovan. Det räckte med inledande stycket för att förstå att även här kommer du att ”snacka bort” de läsare som du sedan en tid fått som följare och som kanske litar på dig. Dina påståenden är väl inlindade och jag tror att många inte ens fattar vad du säger.

  Men det står klart att denna gången vill du ge folket skulden för den enorma PK-mentalitet som förhärskar verkligheten. Att avvikande tänkande människor som försökt hävda en annorlunda åsikt ”förolyckats” på ett eller annat sätt tycks inte spela någon avgörande roll för att verkliga auktoriteter därmed inte vågar upprepa misstaget att gå emot PK, med stor risk att bli berövad både jobb och vänner och bekanta.

  Enligt dig så skulle ett grävande i detta bara bli att ”de som skulle kunna beskriva konformismen, anpassningen och konsensustänkandet med teoretiska begrepp inte verkar intresserade av att göra det och att de därmed gör sig själva till en del av problemet”.

  Vad skulle hända med dessa personer om de verkade mer ”intresserade” av att ta tag i problemet?

  Jag är väl medveten om att man inte borde kritisera innan man läst hela. Men ordet är ju uppenbarligen helt fritt här så jag gör det ändå.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Även om vi inte skall avhålla oss från att peka ut ondskan, så får detta utpekande inte bli ett sätt att placera denna ondska på säkert avstånd utanför oss själva. De onda är fångna i sociologiska processer som de visserligen hade kunnat påverka, men som likväl driver dem i viss riktning och som alltid kommer att driva en viss andel av befolkningen i denna riktning. Vi har kanske parerat just denna tendens, just denna sociologiska process, den här gången, men den gång vi själva drabbas kommer vi inte att kunna åtskilja från denna gång. Vi kan inte se vår egen ondska. Fällor lurar på oss överallt.

   Därför är det av högsta intresse att som Richard undersöka hur de sociologiska processerna och tendenserna ser ut, att förklara hur och varför ondskan denna gång har uppstått. En förklaring är ingen ursäkt — detta är ett vänstertänkande. Se där, du är också drabbad!

   Gillad av 3 personer

 6. Christer L skriver:

  ”det är inte rasismen du ska studera utan den funktion rasismen fyller för dem som hela tiden påtalar dess existens.”

  Det här är en grundformulering för svensk samhällsvetenskap att ta itu med. Byt ut rasismen med valfritt problemämne. Det blir ett nytt skede i vetenskapshistorien. Men nej, inte tar man itu med detta. Det skulle riskera att orsaka stora nedskärningar i mängden vetenskap.

  Gillad av 4 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Nietzsches kritik av filosofin att ingen filosof före honom har formulerat en filosofi där filosofen själv är en del av filosofin och inte står oberörd utanför och tittar på och objektivt bedömer träffar förstås sociologin. Fysikern vet att han påverkar sina mätningar såväl fysiskt som psykologiskt, men sociologen hävdar, i ett barnsligt försök att efterhärma fysikern, att han står utanför. Detta är en mycket näringsrik mylla för hyckleri. Sociologen kan hävda att han som objektiv vetenskapsman står utanför precis det sammanhang han därmed deltager i och samtidigt inte säga något annat än det som för tillfället ger honom den största personliga, psykologiska, utdelningen. Så uppstår ett skatteindustriellt komplex snabbt och smidigt och förment vetenskapligt.

  Sociologien måste byggas upp på premissen att sociologen är en del av studieobjektet, att objektivitet är omöjlig, att endast helt allmängiltiga utsagor kan träffas.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Helt uppenbar är denna process när lättviktssociologer, så kallade socionomer, delar ut socialbidrag och splittrar familjer under premissen att de är objektiva och oberoende, när de i själva verket uteslutande kittlar sina egna personliga lustcentra — och, när det gäller utlänningar med våldskapital, rädslocentra.

   Gillad av 13 personer

  • Ms skriver:

   Jo, men det självklara mera uppenbara problemet är ju istället att de inte ens försöker vara objektiva observatörer utan uppenbarligen är aktivister. Finns det en enda svensk sociolog som inte röstar vänster?

   Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Ja, jag vet en, men den personen arbetade inom klinisk psykologi i närmare femtio år sedan och är numera, efter att ha konfronterats med verkligheten och inte bara idéer om den; en utpräglat konservativ aktivist.

    Gillad av 1 person

 8. Aha skriver:

  Om nu ”människor till och med väljer att vara pk just för att de vill åt det sociala värde pk-markerandet ger”, undrar man vad det är för sorts människor som på denna och många andra Nya media-bloggar, opponerar sig emot PK-ismen och alltså avstår från det sociala värdet.
  Vad utmärker oss? Reaktionsförmåga mot uppenbara tokigheter? Om etablissemanget upprepar att invandringen varit bra för Sverige samtidigt som invandrarstaden Malmö får 5 miljarder extra till sin skatteinkomst på 12 miljarder, är vi alltså många samhällsintresserade som reagerar, men långt ifrån alla.

  Varför drar inte de övriga samhällsintresserade samma slutsats om invandringens minst sagt problematiska värden? Faktaresistens verkar vara det man tillgriper när ens samhällsbild inte håller. Rätt ska vara rätt omhuldas inte. Läget är allvarligt då faktresistensen är omfattande på hög beslutsnivå.

  Jan Eliasson närmast famösa försvar av invandringen häromdagen i en debattartikel bar syn för sägen.

  Gillad av 2 personer

 9. Lars Strömberg skriver:

  Jag brukar inte nöja mig med att skriva ”Bra skrivet!” eller ”Håller med!”. Men nu kunde jag ha gjort det faktiskt.
  Det är så väldigt mycket mer/annat än POLITISK korrekthet det handlar om. Det är framförallt SOCIAL korrekthet vi iakttar och den handlar rimligen mest just om EGOISM. Alltifrån att – och det gäller nästan bara kvinnor – LE OCH VARA (verka) GLAD JÄMT till att – och det gäller generellt – IGNORERA, RESPEKTIVE, SÄGA RÄTT SAKER. Även att TATUERA SIG, BIFFA UPP ARMARNA, GÅ BREDBENT, HA URRINGNING, DÖPA TILL KEVIN, LAJKA FÖR ATT FÅ EGNA LAJKS… är varianter på handhjärtan, lägga upp fredagsmyset på FB, eller köpa högbyggd bil.
  Jag har fått kommentarer – helt vänliga förvisso – av typen ”Varför kan du inte vara lite normal, som oss andra?”
  Jag svarar då gärna: ”Det var fullt där.”

  Gillad av 8 personer

  • Niklas R skriver:

   Skillnaden mellan män och kvinnors konformitet är biologisk. En kvinna är biologiskt lagd att mer rätta sig efter majoritetsuppfattningen eftersom hon, som barnbärare och uppfödare, har ett större behov av gruppens beskydd.
   En man, som av naturen är en jägare och förväntas klara sig själv, kan arbeta i grupp men har inte riktigt samma biologiska behov av en grupp. Där kommer mer det sociala/ psykiska behovet in. Vi är, som art, biologiskt programmerade att vilja tillhöra en grupp eftersom det underlättar vår överlevnad. Denna grupp är primärt vår familj – ergo kärnfamiljen.

   Gillad av 4 personer

 10. miketheviking skriver:

  Läste sociologi på universitetet.
  Blev fullständigt övertygad om att det är en pseudovetenskap sprungen ur den kulturmarxistiska Frankfurterskolan.
  Dess enda syfte är att förändra samhället i vänstersvängar och bedriva opinion von oben med den allenarådande ”forskare säger” mentaliteten som gör att de mest häpnadsväckande utsagorna kan göras till sanningar.
  Jag har aldrig stött på så mycket klasshat som under dessa seminarier.

  Därför har jag aldrig funderat på varför sociologerna inte studerar de skeenden i vår nutid som borde studeras. De är nämligen en del av skeendet.

  Gillad av 13 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Det finns inga förklaringsmodeller som fungerar bra på masspsykos och vansinne.
  Inse att socialdemokratin, är en kult baserad på missnöje och avundsjuka.
  Först låtsades dom bry sig i arbetare,
  nu låtsas dom bry sig i migranter.
  För att förstå sjukan, så måste man inse att dom hatar äkta arbete!
  Men livet är arbete från första andetaget till det sista, det har vänstern aldrig förstått eller accepterat. Utan stekta sparvar ska man ha som flyger in i munnen!
  Det finns inga gratisluncher i livets spel, alla som tror det stjäl från andra.
  Sossarna stjäl mest.

  Gillad av 13 personer

  • Ms skriver:

   Spot on. Jag måste erkänna att jag heller inte gillar arbete, jag föredrar att leka och sumpade att leka mig fram i livet, varför är jag då inte socialist? För att min moral hindrar mig att stjäla och utnyttja andra: du skall icke stjäla, du skall icke hava begärelse till din nästas hustru osv.

   Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Precis så är det. Kan man inte tjäna pengar på din hobby, så är det bara att jobba på.
    Skriver under på bibelorden, med ett litet tillägg är den andres fru het och Kram sugen så är jag inte omöjlig 🙂

    Gilla

   • pllay skriver:

    En verklig hämsko i karriären.
    Vi saknar ett etiskt och moraliskt ramverk vi alla kan enas kring, något vi hade men nu saknar.
    Vi som växte upp under den tid de kristna budorden fortfarande var vägledande är nu hopplöst handikappade i det sociala armbågandet för en plats i samhället.
    Multikulti har gett oss det oreglerade livet, anarki, den starkes rätt.

    Gillad av 2 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  I det nationalsocialistiska Tyskland användes uttrycket: ”arbeiten dem Führer entgegen”. Det vill säga folk kände instinktivt vad som önskades av dem och gjorde detta. Nazityskland liksom senare DDR var de perfekta PK-staterna. Orsaken är som vi ser i dagens Sverige ett starkt och nästan innerligt behov att tänka och tycka precis som överhetsstaten önskar. Det är som den duktiga, plikttrogna flickan som alltid vill göra rätt och göra precis som hon tror att mamma och skolfröken vill. Stater av detta slag kan under en tid vinna snabba framgångar men plötsligt ändrar sig bilden och isberget dyker upp framför Titanic. På detta sätt kan väl Sveriges öde beseglas.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Där man har vargflocken som mönster, är alla angelägna om att vara ledarna till lags.

   Detta mönster är djupt rotat i oss och vi får vara på vår vakt mot dem som inte alls vill bryta mönstret utan bara tycker att det behövs en bättre ledning.

   Det finns en bättre ordning som också återfinns bland samhällsbyggande varelser, där alla gör precis vad de vill och det ändå fungerar. – Myror och bin lever i en perfekt liberal ordning där man styrs av lust och inte av ängslan.

   Gillad av 1 person

 13. Leif Nilsson skriver:

  Under rubriken ”Sverige som kulturradikalt experiment” gör Nikodemus Ungh en genomgripande analys av den svenska pk-kulturens framväxt.

  Även om PK-ismen huvudsakligen har sitt ursprung i USA och Frankrike, så har den förmodligen fått ett starkare och mer förödande genomslag i Sverige.
  Nikodemus Ungh förklarar det med att vårt land:

  ”… sedan Gustav Vasa genomsyrats av enhetsideologin. Efter reformationen skulle alla vara goda lutheraner. I den moderna staten har istället vissa politiska idéer och normer bildat religionssurrogat. Det är därför som svensk offentlig debatt har haft svårt att hantera och bemöta avvikande åsikter i de frågor där den politiska och kulturella överheten funnit samförstånd.”

  Läs gärna hela artikeln här:
  https://www.mises.se/2019/06/14/sverige-som-kulturradikalt-experiment/

  Gilla

 14. uppstigersolen skriver:

  Jag vet att jag ofta har andra åsikter än de flesta. Ibland bara för att säga emot. Men, jag har inte haft några problem med det i livet. Ibland har jag träffat på tjurskallar som inte begriper nånting. Då får jag helt låta bli att träffa den personen mer. Råkar det vara min chef så får man antingen se till att denne åker ut på öronen, alternativt byta jobb. Det har funkat. Dessutom, det är kul att vara obstinat. Men mot mina närmaste, hustru, barn och barnbarn så är jag tolerant. Men de håller i stort sett med mig.

  Gillad av 4 personer

 15. Ms skriver:

  Sörman avslutar med borde, den fasen lade jag bakom mig för kanske tio år sedan, långt innan jag accepterade att de faktiskt vill ha det så här. Jag fann mig skriva ”borde” i inlägg efter inlägg. Jag rekommenderar Sörman att fuska och helt enkelt sno andras redan gjorda erfarenheter och hoppa över fasen när man upptäcker alla ”borde”. Sociologer idag, vilket blir nästa grupp som borde, läkare, poliser, jurister, journalister, Ekobrottsmyndigheten, försäkringskassan, socialsekreterarna försäkringsbolagen, bankerna, militären, tullen, lärarna eller kanske journalisterna och politikerna?

  Sociologerna är ju en av kärntrupperna för de som vill ha det så här.

  Lade ni märke till vilken grupp jag omedvetet glömde, mycket intressant, jag tror alla gör det, jag hoppade över invandrarna. Aldrig att vi lägger något borde vid deras fötter, DGS skyller allt på andra UTOM just invandrarna. Jag hoppade över dem för att jag anser att de inte hör hemma här, att det är skadligt både för dem och för oss, men de flesta, som Sörman ovan, eller Omar om koranen igår, eller Leion om bostäder, eller Bitte om kriminalitet, fokuserar på att placera ansvar överallt UTOM just hos invandrarna själva. Jag ser mig själv som en av de få verkligt icke-rasistiska, tvärtemot exempelvis Breivik, eftersom jag ser invandrarna, i synnerhet de från område X som människor som är ansvariga för sina handlingar, jag ogillar därför nästan allt med deras kultur och uppträdande och anser dem som självständiga individer värdiga straff och motgång, precis som så klart vårt pk-etablissemang. DGS däremot har denna underton av omedveten rasism, där man anser svenskarna vara starka och sjävkständiga individer men där invandrarna alltid skall behandlas med silkesvantar, inget är helt deras eget fel och att kväsa och förflytta de som uppför sig på ett sätt som är inkompatibelt med västlig kultur, ja det är orealistiskt. Detta är den dolda rasismen på djupet.

  Gillad av 16 personer

  • brrr skriver:

   Fast ansvaret för att dessa kulturer nu finns i Sverige och övriga Västeuropa ÄR makthavarnas och de som gång på gång röstar för detta.
   Man behöver inte värdera någon kultur, de är olika helt enkelt, och blandar man människor med så totalt olika normer, värderingar, beteende o.s.v., så är konsekvenserna fullständigt förutsägbara, historien är full av exempel.
   Ingen kan övertala människor att ändra på en stark kultur, det är befängt att fortsätta med alla dessa försök till integration/assimilation med människor som inte själva vill.
   De som vill, fixar det själva, utan skattefinansierade mångmiljonprojekt och fika med halalkorv.

   Gillad av 2 personer

   • Ms skriver:

    Jovisst, de är här pga våra förrädare till makthavare, de hade varit lätta att stoppa, och på samma sätt lätta skicka hem, om viljan fanns. Se bara på Rocky ASAP, för att skydda några kriminella hazarer så går Sverige på kollisionskurs inte bara med Trump, världens mäktigaste man, utan också med de svarta i USA, och de som gillar rapp, det inger hopp. ASAP är tydligen mycket populär. Livvakten som fick på flabben av en afghan var svart, ASAP skulle anställt någon med vikingablod. Hur som helst, Sverige skämmer ut sig även bland pk-ister, komiskt och bra.

    Sen är det helt fel att man inte behöver värdera någon kultur, det gör alla, motsatsen är sann, varför skulle man inte värdera kulturer och välja den man finner bäst, och avsky den man finner sämst? Den sämsta vill man ju då naturligt inte ha i sin närhet, som Anders Borg (Mr Miniwiener) sade om vargarna.

    Gillad av 2 personer

 16. Maria C skriver:

  Att tillhöra ”innegänget” är många människors högsta strävan, med start redan i förskolan. Denna strävan brukade, en gång i tiden, nå sin topp på högstadiet…

  Gillad av 2 personer

  • UlfH skriver:

   Jag utgår ifrån att en normalt utvecklad människa har både en personlig och en social identitet som hon accepterar. Men det finns det människor som varken accepterar sin personliga eller sociala identitet, Den personliga identiteten är inget att göra åt, men att skaffa sig en social mer betydelsefull identitet är alltid möjlig, det är bara att försöka komma med ett innegäng och anpassa sig till ledarens eller ledarnas värderingar, som Maria C är inne på.. Då blir man tilldelad en social identitet (som inte behöver vara upphöjd, utan den kan även vara nedvärderad) bara genom att anpassa sig till vad som bör tänkas och tyckas, och då kanske förmågan att tänka egna tankar utarmas. Så fungerar de flesta organisationer från ”makteliten” till till gängen som lever utanför maktelitens och samhällets konfliktfyllda värderingssystem.
   .

   Gilla

 17. gunnarthorell skriver:

  Denna inledning verkar hoppingivande, lagom djupt reflekterande! Men så övergår Sörman till det något klicheartade skället på ”vänstern”, utan att ha presenterat vad högern isåfall står för, och vilka krafter som döljer sig bakom den beteckningen.
  Kanske det inte går att säga något verkligt intressant om konsensus och konformitet utan att också dra in de konkreta, historiska händelser som utgjort kamp mellan höger och vänster? Jag menar de olika reformer för folkets flertal, från rösträtten och framåt, som har genomförts i Sverige.

  Gilla

  • Ms skriver:

   Rösträtt är höger, rätt att rösta på S (dvs 7-klövern) är vänster. Du måste skilja på rösträtt som kan användas där det finns alternativ och där det endast finns en godkänd valmöjlighet.

   Gillad av 5 personer

  • olle reimers skriver:

   ”Vänster” är att vilja stjäla av andra och att ingen ska få opponera sig.

   ”Höger” är att ta ansvar och utföra verkliga arbetsuppgifter för eget och andras bästa samtidigt som man utvärderar sina metoder och ständigt funderar på förbättring.

   Gillad av 3 personer

   • gunnarthorell skriver:

    Så här har högern röstat när det gäller sociala angelägenheter:

    1916 Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet
    1918 Nej till kvinnlig rösträtt
    1918 Nej till 8 timmars arbetsdag
    1921 Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige
    1927 Nej till folkskolan
    1931 Nej till sjukkassan
    1934 Nej till A-kassan
    1935 Nej till höjda folkpensioner
    1938 Nej till 2 veckors semester
    1941 Nej till sänkt röstfättsålder
    1946 Nej till allmän sjukvårdsförsäkring
    1946 Nej till fria skolmåltider
    1947 Nej till allmänna barnbidrag
    1951 Nej till 3 veckors semester
    1953 Nej till fri sjukvård.
    1959 Nej till ATP
    1960-talet – Ja till apartheid.
    1963 Nej till 4 veckort semester
    1970 Nej till 40 timmars arbetsvecka
    1973 Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63 års åldet
    1974 Nej till fri abort
    1976 Nej till 5:e semesterveckan
    1983 Nej till löntagarfonderna
    1994 Nej till partnerskap för homosexuella
    1998 Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter i EU
    2003 Ja till Irakkriget
    Ja till sänkt A-kassa
    Ja till sänkt sjukersättning
    Ja till höjda fackavgifter
    Ja till åtstramningar i sjukkassan – människor tvingas ut i arbete trots svår sjukdom
    Nej till vård för papperslösa flyktingar
    Ja till skattesänkningar för rika
    Ja till FRA-lagen
    Ja till högre bonusar för chefer inom statlig verksamhet
    Ja till IPRED-lagen

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    4 okt 1983 var jag med på Götaplatsen och demonstrerade mot löntagarfonderna. Det är den enda demonstration jag varit med i. Det var viktigt. Ett flagrant försök till formell socialistisk omvandling av Sveriges näringsliv. Det var viktigt och en jävla tur att vi fick stoppa.
    Apartheid visste jag inte att vi hade i Sverige.
    För övr.: I Venezuela och Nordkorea och Cuba har högern idag inget att säga till om.
    Där vill man inte vara.

    Gilla

   • Ms skriver:

    Haha så avslöjande, jag talade inte om PARTIET, utan hur du och jag röstar. Att sossarna har huvudskulden för förräderiet betyder ju inte att jag älskar det som skall gälla för höger i Sverige, och de i hela mitt liv så har det inte funnits någon höger i Sverige, det är samma skit alltihop. Allt är vänster, de dina styr, njut av våldtäkter och bilbränder. Ni vann, grattis.

    Gillad av 1 person

 18. karl oskar skriver:

  Ja Richard det har jag länge undrat, var är sociologerna?
  Var är psykologerna?
  Exempelvis din framställning häromdagen att det är fienden inom oss som är i spel och attackerar Sverige och svenskarna borde vara vardagsmat för psykologerna.
  Så var är de?
  Sannolikt såklart för att de nästan mangrant verkar i vänstermiljö och varken kan eller vill.
  Men några som är oberoende, pensionerade, eller något borde det väl ändå finnas, som kan stiga fram?
  Eller?

  Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Det stämmer, KOA är etnolog. Och då kommer jag att tänka på hans vapendragare Gunnar Sandelin, som är socionom och journalist. Båda är de mer eller mindre portade från ‘de anständiga’, mainstreammedierna.

    Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Jag kan inte komma på någon inrikes som så att säga tagit debatten. De enda jag kan komma att tänka på i brådrappet är den danske psykologen Nicolai Sennels och den vida berömde, kanadensiske psykologen Jordan Peterson.

   Ett kort klipp från London School of Economics, ‘Are There Any Right-Wing Sociologists?’:

   Enligt sociologen Nigel Dodd utgår sociologin från premissen att människan är en social varelse (men det är ju även myror och makaker…) och avslutar med att det inte är ideologisk styrning men kanske en selektion av vänster genom sådana sympatisörers påstådda sätt att tänka. Ja ja, men kan kan man inte lära sig att tänka vetenskapligt (och då menar jag inte ‘vetenskapen’ den marxistiska dialektiken)?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Tsk, tsk. ”Kemin utgår ifrån att det finns en begränsad mängd bindningar mellan atomer.” ”Biologin utgår från att livet utveckas successivt genom sexuell selektion.” Tramset känner inga gränset.

    Gillad av 1 person

 19. Östrahult skriver:

  Bildt är PK och han ser inget problem med att kriminella drogpåverkade ger sig på besökare, de är hans skyddslingar. Han hatar Trump och hyllar Löven, det är också PK. Han borde få medalj av Löven

  Gillad av 1 person

 20. NETTANN skriver:

  På min första arbetsplats fanns Ragnar. Han var moderat. Vi var en grupp människor i samma ålder som fikade tillsammans under senare halvan av 70-talet och han var ganska sympatisk.

  Så började hans fru en socionomutbildning. På några månader bytte Ragnar skepnad. Blev vänster, förde ändlösa monologer om hur precis alla män tryckte ned kvinnan och hur manlighet i största allmänhet förstörde världen samtidigt som det vidriga USA gjorde sammalunda. Han djupanalyserade alla i sin omgivning (mitt eget lugna yttre berodde på ett inre kaos), alla behövde gå in i sig själva och sensiträning var en suverän metod för att bryta ned och därefter bygga upp folk till deras rätta jag. (Själv bröt han ihop på en sådan kurs.)

  Ragnar blev den ikoniska 70-talsflummaren. Han slet ut mer än en manchesterkostym.

  På min sista arbetsplats fanns Leif. Han blev högljutt upprörd om någon råkade säga ”neger”, kvinnorna var fortfarande nedtryckta, han kunde reta upp sig vid fikabordet på något som störde hans värld och därefter i enrum ilsket förklara hur allt minsann hängde ihop.

  Leif var nutidens PK-fanbärare.

  Snart kände jag igen Ragnarvibbarna och fick lite aningar. När en kollega vid fikabordet avslöjade att Leifs fru är socionom var det flera som undrade över mitt hysteriska leende.

  Under åren mellan Ragnar och Leif har några ytterligare socionomer dykt upp. Ofta har en vag olustkänsla vaknat och uppenbarligen kan de påverka näromgivningen.

  Sociolog är inte riktigt socionom men bra nära. Se upp!

  Gillad av 10 personer

 21. Anders skriver:

  Att svenska sociologer skulle kunna ge något värdefullt bidrag till vetenskapen är fromma förhoppningar. De bästa hjärnorna dras till de vetenskapsfält där de största upptäckterna kan göras, och det är inte humaniora och samhällsvetenskap. Nej, det är fysik, kemi och biologi, och även inom dessa fält finns förstås en hierarki. Inom det fält kan jag kan något om, det medicinskt-biologiska finner man av ovanstående skäl de skarpaste forskarna inom molekylärbiologi och neurobiologi. Den mesta s.k. forskning som utförs inom humaniora och samhällsvetenskap är i bästa fall ren terapi för de inblandade, eller, vilket är vanligast, vänsteraktivism. Med vetenskap har den inget att göra. Universiteten är mycket skadliga platser för unga människor och borda omgående läggas ned.

  Gilla

  • karlgunnareriksson skriver:

   Tjänstemän på arbetsplatser är numera vad prästerskapet var för. Nutidens tjänstemän ( oftast närmsta gruppchef) ska ständigt slå underordnade på fingrarna. Alltså inte fysiskt , men med idiotiska förhör. Jag har kört buss ett antal år och en sidobackspegel krossades mot en byggställning . Byggställningens fötter var placerade ute på gatan. Det var på kvällen och det var mörkt . Nåväl , förhör naturligtvis av tjänsteman. På frågan om jag utfört sabotage tappade jag hakan . En typ av misstänksamhet mot mig som person. Att kallas in för ständiga förhör , där tjänstemän ska sitta som förhörsledare och eventuellt ge bestraffningar , får mig att tänka på förr i tiden när prästerskapet hade husför och var involverade i olika typer av bestraffningar. Och vad ska vi ha sociologer till , som inte kan vända på steken. dvs att vi bussförare bildar kommittéer för att förhöra tjänstemännens beteenden och beslut. Så får tjänstemän smaka på sin egen medicin .

   Gilla

 22. Bygg en egen balsaflotte skriver:

  Sociologer studerar mest externa faktorer. Med näsan hårt tryckt mot rutan.
  Där människor agerar och relaterar till de sociala grupperingar, som råkar vara fångade i tidens egen varp.

  Varför vänta in politiskt anfäktade? När deras egna uttrycksmöjligheter tycks hållas tillbaka – av ”externa sociologiska faktorer”? Eller visar upp så många kunskapsblottor. Man kan ju självständigt söka upp och lyssna till forskare på webben. Det finns oräkneliga platser där ute.

  Man behöver komma hemifrån, och mycket längre bort, för att tillgodogöra sig de mer breda blickarna. Och för att komma åt människans inre drivkrafter.
  Och vår evolutionära förflutna. Som är din och min tillkomsthistoria. Och upptäcka vad som format oss genetiskt. Och hur sedan arv samvarierar med olika typer miljöfaktorer.

  Denna typ av smörgåsbord kan bli hur stort som helst. För den intresserade är skåpet mer än överfullt. Så runda de tysta forskarna här hemma. Skippa Södertörns Högskola. Lämna ankdammen. Gör som Thor Heyerdahl. Bygg er en egen flotte och ge ut på en egen upptäcksfärd. Ut på kunskapens vida hav, med de mer fria horisonterna. Upptäck själva, vetja. Här några mindre smakprov, som en pytteliten förrätt. Kanske även som en hjälp för motivationen.

  Origins of Genus Homo – Steven Churchill: Southern Africa and the Origin of Homo

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=30642

  Cellular & Molecular Explorations of Anthropogeny – Wieland Huttner: Human-Specific Genes and Neocortex Expansion in Development and Evolution

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=32971

  Origins of Genus Homo – William Kimbel: Australopithecus and the Emergence of Earliest Homo

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=30638

  Ancient DNA and Human Evolution – Kay Prüfer: Neandertal and Denisovan Genomes and What They Tell Us

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=30978

  Shared Imagination in the Morning Greetings of Villagers – The Implications for Human Evolution

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=33941

  Imagination and Human Origins: Sheldon Brown – What Is Imagination?

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=33806

  Imagination and Human Origins: Agustín Fuentes – Dream It, Be It: How Imagination and Creativity Reshaped Human Evolution

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=33807

  William Kimbel: Paleoanthropology and Comparative Anatomy

  https://www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=34705

  Gillad av 1 person

 23. Stefan Sewall skriver:

  Anders: ”Den mesta s.k. forskning som utförs inom humaniora och samhällsvetenskap är i bästa fall ren terapi för de inblandade, eller, vilket är vanligast, vänsteraktivism. Med vetenskap har den inget att göra. ”

  -Nej just det. Mycket är humbug och vänsteraktivism som används för att legitimera politiska åtgärder. Om ”forskning” har visat att… så kan man höja en skatt eller hitta på ny lag med förbud för något.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Traditionell sociologi drevs av en genuin nyfikenhet på människors liv: man studerar ett avgränsat fält med olika metoder (även experimentellt) och beskriver sina observationer och slutsatser maximalt ärligt. Då medvetandegörs observatören och läsarna. Subjektiviteten och missvisningen till följd av den egna skolningen och optiken kan motverkas genom att andra, helst även personer med annan skolning, studerar och beskriver samma fält. I bästa fall utvecklas då större allmän medvetenhet och ett funktionellt sanningssökande, som kallas vetenskap.

  Sedan 50-talet kom sociologer i USA ofta att engagera sig i sociala projekt, som syftade till att förbättra samhället. Tydlig vänsteraktivism kunde kritiker då uppfatta, men antirasism och avsegregering sågs som axiomatiska grundhållningar – och ifrågasättandet är tabu än i dag! Men tabun strider mot sanningssökandets princip och är alltså antivetenskap. I synnerhet antisociologi, eftersom även medvetandegörandet förbjöds!

  Samhällsvetarna har alltså internaliserat ett kluster av ”universellt humana” axiom, vilket inkluderar ideologiska nyckelbegrepp som jämlikhet, rättvisa, frihet och rättigheter. Skärskådar vi dem ser vi att alla strider mot naturen, dvs verkligheten och sanningen. Samhällsvetarna är inte bara maktens fångar, narrar och lakejer, utan styrs även av sina inre axiom. Om inte dessa spräcks är deras skolning värdelös för samhället. De producerar bara certifierad babbelism utan reell förankring i den obehagliga verkligheten.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det finns en biologisk bas hos människan där social motivation driver oss till sociala grupper och att skapa sociala system och samhällen. Vi är sociala djur. Dessa sociala konstruktioner, systemen, är objektivt existerande och formar människorna som relaterar/deltar i dessa system. Det strider inte mot vår natur utan tvärtom. Att förbättra samhället är naturligt i en vetenskap som endast kan ”bevisas” dvs hypoteser kan konstateras inte förkastas genom praktiken i samhället. Ser du på USA så hade man otroliga klyftor, särskilt rasklyftor och rasdiskriminering långt in på 1960-talet och under rekordåren fram till 70-talet så byggde man med Johnssons ord ”The great society” i den långa traditionen sedan 1930-talet och New Deal. Sedan fick vi Reagan och nyliberalism, nationalekonomins förfall, ökade inkomstklyftor, stagnerande inkomster för medelklassen. Denna högerrevolt under republikanerna hade mycket att göra med en reaktion mot hippies och revolt mot Vietnam kriget att göra. Man röstade för ”traditionella” värderingar. Det du ser idag i västvärlden är i stort sett, politiskt sett, en effekt av högerns ekonomiska, sociala, handelsekonomiska politik. Sedan ser du hur de mer ”progressiva” och det demokratiska partiet förflackats och predikar ”multikultur” och ”mänskliga rättigheter” och ”öppna gränser” i en fullständigt förvirrad demagogi. Nationalekonomin togs om hand av Nya klassicister (Chakiagoskolan) och i stort sett följde Ny-Keynesianerna i deras spår. Europas politik drivs neoliberalt (vad östländerna skäller som liberalism). Liberalismen/socialdemokratin har förvandlats till träsk av politruker utan utbildning (i Sverige) och utan ekonomisk teori (som när Ingvar Carlsson ropade efter nya ekonomiska teorier på 80-talet…). Sverige har inte kunnat föra annan ekonomisk politik än den som dominerar väst sedan slutet på 80-talet. Löntagarfonder var bara en parantes och hela ideen fick lämna in, 68-rörelsen i Sverige var minimal. Däremot så dominerar amerikansk litteratur svenska universitet oavsett ämne.

   Du kan inte analysera detta med konspirationsteorier och du måste ställa dig utanför de system av politiska ideer och olika intressenter bakom Republikaner och Demokrater, med sina följare bland de svenska partierna. Det behövs ekonomisk analys för världen drivs av ekonomiska intressen (och de teorier som antas ge en god utveckling för länderna).

   Gilla

   • Lars skriver:

    Men slutsatsen blir att moderater är inte värda en lopp päls. , Jag vet vad de gjorde under Rheinfeld med sjukskrivningar och jag vet vad de predikat om incitament under fyrtio år och de är de mest skrämmande, verklighetsförvanskade pöbel som gjort sig stora på svensk jord.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Jag vet inte varför jag tänker annorlunda. Kanske för att bästa kompisen hängde sig vid 17, möjligen pga LSD, eller att min syster åkte in och ut på psykiatriska institutioner och dog i lägenhetsbrand vid 32. Eller så beror det på min erfarenhet av stora företag, av konstruktion av ERP (Enterprice Resource Planning) system under 80-talet (bottom up sett från vårat systemerar perspektiv), kanske beror det på min narcissistiska jobbfixeradepappa? Kanske beroende på att jag brände ut mig?

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, din fulländade systemteori behöver kompletteras med en samhällelig smärthanteringsteori och praktik anpassad till dagens medvetenhetsnivå. Inte benämningar och akademisering, utan något som växer fram ur det som gör mest ont. Självupplevd smärta över tillvarons grymhet och obegriplighet kan kanske individen bemästra, ibland t o m bli klokare. Men vad ska ett socialt mångfotadjur tänka och göra, när just med- och motfotingarna och deras handlingar och konflikter är problemet?

   Den socialt betingade smärtan ökar då man ser hur nära nog omöjligt det är att kommunicera djupare innehåll och ser även det egna psykets omognad och dumhet vid sidan av små ljusglimtar. Alla begrepp förblir vaga, diffusa, föränderliga. Allt det icke-materiella man syftar på glider undan.

   Ett medvetet mänskligt psyke uppfattar sprickor i tillvaron. I gliporna skymtar en avgrund. Ondska, mental smitta och smärta tycks orsakas av det som sipprar fram. Psyket försöker skapa en kliniskt ren yta genom att förneka allt, desinficera eller måla över sprickorna. Eller bygger ordkulisser genom extremt abstrakt eller magiskt tänkande.

   Av flera skäl är det missvisande och ofruktbart att skylla utvecklingen på någon enda kategori eller materiell eller ideologisk ism. Vansinnet kan ses som ett desperat kollektivt kulissbygge över tillvarons sprickor. Det är fruktbart att granska alla identifierade ismer och plocka isär deras centrala idéer, för i en destillerad nutida form ingår de i den samlade verkningsmekanismen.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag vänder mig mot att jag skulle tro att min systemskiss skulle vara fulländad, det är den inte, men smärtan du talar om kan förklaras med frustrerad social motivation både individuellt (som är det enda medvetna djuret i sammanhanget) och socialt, systemmässigt. Social motivation (de jag använder); Värme, Anknytning, Självhävdande, Verifiering ger affekter sorg respektive, ångest, skam, ångest.

    De glipor du talar om är rester från psykoanalytiskt tänkande där man försöker spåra ondska och liknande till individens individuella psyke och det är en återvändsgränd. Ser man på samhället idag så ser man att narcissism (drivet av självhävdande) ökar, att anknytning frustreras liksom verifiering dvs man blir förvirrad när man inte ser och förstår vad som händer. Att det finns drivkrafter som social motivation förklarar naturligtvis inte skeenden i sin helhet utan då måste man se på viktiga funktioner i familjer och grupper och interaktion mellan människor liksom hur vår kognitiva förståelse och emotionella balans utvecklats och hur det ligger strategier/spår/minnen i oss som påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra.

    Problemet med dagens psykologi som jag ser det är individorienteringen, en i grunden liberal ideologisk bias, ett atomistiskt seende på individen utan koppling till de situationer och förhållanden individen varit med om.

    Jag läste två svenska psykoanalytiker om Rwanda och folkmorden. De kunde inte förklara för de sökte ondska hos människan som förklaring, de förstod inte något om vad som hänt. Likadant med nazi Tyskland naturligtvis. Gruppfenomen kan inte reduceras till individ fenomen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag skrev ångest, men menade rädsla, som är grundaffekten bakom ångest. Ångest, oron, kommer som Freud påpekade från att vi inte kan identifiera orsaken.

    Det fiffiga med min bild av den sociala motivationens betydelse är ju att det ger en förklaring av konformismen, att inte avvika, att tillhöra den gemensamma gruppen, anknytning och verifiering (förståelse). Vi vill så gärna höra till och tro att vi förstår världen. När man inser att så inte är fallet blir vi rädda och förvirrade och kämpar mot insikten om hur illa det är ställt omkring oss.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, jag är mycket imponerad av ambitionen i din systemskiss, av din beläsenhet och bredd. Det du beskriver kan mycket väl utarbetas till fulländad teori. Men även i fullständig form kan den ändå bara bli ett abstrakt, blodlöst ordverktyg.

   Kommunicerandet och användningen av teoriverktyg måste pga alla språks ofrånkomliga brister bli förbehållet inskolade personer, bli något akademiskt, med vilket man uppifrån betraktar tillvarons sprickor och ger dem namn, definitioner och hierarkier. Det är bara ny inskolning i ett slags magiskt tänkande, fast långt mer avancerat än härskarskiktens infantila ordmagi och förljugenhet.

   Men jag vet inte hur sociala gemenskaper ska kunna hantera allt det skrämmande och smärtsamma som sipprar fram ur psykena, nu när religionen stelnat, politiserats eller förkastats av så många. Västvärlden har klivit upp i medvetenhetstrappan, men då kastats tillbaka in i förkulturell vidskepelse. Apor i kostym och klänning, utrustade med en teknik som också bara är magi för dem.

   Jag tvekar alltid inför ordet ”ondska”, men ser det just som ett gruppfenomen. Jag tror att varje grupp snabbt etablerar ett normsystem, en kultur, som sätter spärrar för individers onda handlingar eller tillåter vissa i kanaliserad form. Analogt ser jag sunt förnuft som en kollektiv skapelse utifrån gruppens erfarenhetsmassa. Det onda och det goda traderas till nästa generation och måste vidmakthållas medvetet eller omedvetet, annars börjar normsystemet falla sönder, precis som nu sker.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Blodlöst blir det som skriven text, men ett vapen för att förstå en situation och sig själv, att klassificera och inte hamna i klorna på t.ex. obildbara psykiatriker och psykologer eller sociologer, eller för att förstå och se problemen med de ekonomiska teorierna (Micro fundamentet) Vi lever i auktoritetsbundna samhällen! Förvisso krävs ett annat tänkande och det kommer inte av sig själv. Att hänvisa till sunt förnuft och erfarenhet har lett Sverige hit och vi gillar inte vad vi ser eller hur?

    Det du anmärker på i allmänhet, bludderpratarna och mobben, de kännetecknas oftast av brist på stringens och logik, varför har de befordrats? Varför kan de göra sig breda? Inte tycks de ha någon djupare utbildning?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Min skiss fungerar som en lathund! En struktur. Bakom finns människor, erfarenheter, kompetens, studier, professionalitet och allt som hör till psykologin.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, det är nog inte hänvisningar till sunt förnuft och erfarenhet, som har lett Sverige och andra västländer hit. Däremot delvis just de aktuella professionernas folk, från studenter till professorer, hela konkarongen av samhälls- och beteendevetare. Massinvandringen och den offentliga förljugenheten kom i den alldeles sanna verkligheten att sagolikt perfekt fungera precis som Kejsarens nya kläder:

   Alla de som har tigit eller öppet prisat de svenska kejsarnas imaginära kläder har bevisat att de är helt odugliga för sitt ämbete och ovärdiga allmänhetens förtroende. Allihop borde degraderas offentligt och tvingas betala tillbaka allt vad samhället har satsat på deras utbildning. De kunde lika gärna ha rabblat barnkammarramsor eller trollformler ända från sin första dag på högskolenivå fram till i dag, för allt som de har läst och kanske sedan lärt ut var ändå helt bortkastat när det verkligen gällde.

   Men jag tycker att du ska använda din systemskiss och med den som lathund analysera något segment av Sveriges situation och skicka en artikel till Patrik (han har refuserat flera av mina – på goda grunder förstås). Dock inte alltför teoretiskt, blodlöst och syrefattigt, utan konkret och klarspråkigt, tack. Själv skulle jag hellre vilja läsa något om psykologin eller sociologin än om ekonomin. Vi kan ju inte bara kritisera andra utan att försöka prestera något bättre själva.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jo, jag kan hålla med, det är ju ofta så att grundutbildade (en fil kand) inte ser sina egna eller teoriernas begränsningar och likadant med mer välutbildade som docenter m.fl. Antingen har man hamnat halvvägs mellan direkt erfarenhet/verklighet eller så har man glömt bort den! Likaså är specialiseringen ofta ett hinder för att förstå det utanför. Vanliga arbetar står ofta på mer fast grund men saknar trots förnuft överblick och förståelse.. Yrkesverksamma akademiker går ju ofta (om det är fungerande företag/organisationer) igenom en decennielång träning att lära sig verktyg och verksamhet och fallerar detta så får vi problem. Utbildning avslutas inte med en examen! utan det är formen som skiftar.

    Om invandringsproblematiken så är det ju fullständigt häpnadsväckande att man inbillat sig, trots exempel på Balkan och i mellersta östern, att Sverige som en svamp ska kunna suga upp dessa människor utan problem. Det är det stora mysteriet, men visar nog på våra okunniga, självöverskattande politiker. Och det gäller även akademierna. Och företagsledarna. Och departementschefer och generaldirektörer. Så vi är i stort sett överens vad gäller den svenska ankdammen i dessa avseenden.

    Fenomenet med fanatiska samhällsrörelser är ändå inte nytt. Jämför historiskt. Och jämför de olika svenska partiernas retorik och åtgärder genom åren. Personligen tror jag Palme mfl förstörde socialdemokratin med att flytta engagemanget utanför Sveriges gränser på 70-tal och 80-tal. De överskattade möjligheterna att påverka. Sedan växte moderaterna och mittenpartierna minskade relativt. Hela den socialliberala/socialdemokratiska mitten splittrades och gick till höger eller vänster (men vad som är höger eller vänster har ju ändrat betydelse). Nog kunde man väl begära en analys av socialpsykologer eller sociologer om detta dvs hur kan mening, opinion, förståelse snedvridas och avlägsna sig från verklighetens begränsningar på detta sätt, både till ”höger” och till ”vänster”.

    Jag reagerar mot denna motsvarande ”höger” fanatism på dessa sidor på samma sätt som ”vänster” fanatism. Analysen mår inte bra av det. Markkontakten försvinner.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars (00:28), det hjälper inte så mycket att reagera på andras språkbruk, därför att de andra i sin tur reagerar och positionerar dig fel. De flesta förstår inte hur makalöst svampiga orden är som kommunikativa redskap, men det kan inte hjälpas – tankeläsning ingår inte i vår mentala utrustning.

   Att skylla allt vansinne på socialism kan vara bekvämt och ge vissa ledtrådar till förståelse, men om vi med det vill förklara helheten är stämpeln missvisande och kontraproduktiv och så många andra väsentliga faktorer hamnar i skuggan. De borgerliga aktörerna och väljarna uppfattar inte sig själva som socialister och de passiva som vi vill aktivera förstår inte vad vi menar.

   Vi hamnade jämsides igen på våra valda men inte alltför villande stigar. Tack för ett bra samtal, Lars!

   Gilla

   • Lars skriver:

    Tack själv. Det är nog inte ordvalet jag reagerar på utan resonemanget eller bristen på resonemang och att många använder samma typ av media retorik de menar är falsk. Det stöter bort läsare utanför kommentatorerna och ger en bild av hopplösa högerextremister, vilket de kanske egentligen inte är. Kunskapen hos olika människor skiftar naturligtvis. Jag hamnade häromdagen i ett samtal om fastighetsskatten. Jag förklarade den ekonomiska logiken bakom. Fick tillbaka frågan om jag var avundsjuk på markägare? Jag har inte värderat detta sa jag, jag beskrev endast tankegångarna och den ekonomiska logiken bakom fastighetsskatt.

    Det har blivit en sjuka i Sverige, som beror på politikers och medias retorik, att man tror ett resonemang är en åsikt i sig eller att åsikter kan ersätta resonemang. Ett tråkigt fel med dessa kommentarer på dessa sidor att man inte skiljer på resonemang och åsikt utan predikar sin åsikt utan att redovisa resonemanget bakom denna åsikt och dessutom är ofta, när det förekommer, resonemangen fulla med faktafel om t.ex. Sveriges ekonomiska historia, vad för ideologi som drivit S, klimat skepsis ersätter forskarsamhällets tämligen eniga bild osv. osv.

    Det är grunden för hur problemen med ”blodlösa, abstrakta ordverktyg” skapas i samtiden. Postmodernister och socialkonstruktivister har gått hela vägen och menar allt vi ser bara är ordmassor, även om kritiken från början varit vettig och poängterat hur vi formas av budskap som är dolda i ordmassor, film, TV mm medvetandegjorde (Roland Barres t.ex), så har dess avläggare blivit att vi kan välja själva vilken verklighet vi lever i och psykologin handlar om patientens egen upplevelse och förståelse, hur tokig den än är. Mot detta kan endast Poppers epistemologi ställas och insikten att system är objektiva, observerbara strukturer och, som jag tror, en biologisk bas för människans agerande t.ex. observerbar social motivation. Observerbarhet kring människor bygger alltid på kommunikation mellan individer och grupper, hur de mår och varför och måste och görs struktureras som gemensamma erfarenheter. Hur tvetydigt, glidande i betydelse språket än är så måste strävan hela tiden vara att människor begriper vad andra säger.

    Tackar för samtalsutbytet. Jag tror att vi i någon mån förstått vad den andre framför!

    Gilla

 25. Rufus skriver:

  Jo, jag håller med författaren och jag konstaterar, som jag ofta gjort, att all konspirationsteori,, för det är det, som på dessa sidor dag efter dag försöker föra fram att allt är socialismens fel eller att alla partier är vänster, är lika konforma och lika indoktrinerade som någonsin en vänstermänniska. Dessa ideer kommer någonstans ifrån, från den politiska propagandan under årtionden, och vad som vi ser av problem i Sverige t.ex. invandringen, offentlig sektors ineffektivitet, det politiska systemets bemanning med inkompetens har inget med ismerna att göra utan med den sociala strukturen som vuxit fram i Sverige, ett Sverige som sedan 50 år inte dominerats av S och som oavsett ideologier inte fungerar särskilt väl

  Gilla

   • Rufus skriver:

    Du kan inte förklara för du har ingen förklaring utom att ondskan härskar i världen och det är sossarnas fel…

    Gilla

   • Rufus skriver:

    Olle, det är din åsikt, vad du uppfattar som ont, men det är inte vad sossarna tycker om vad som är ont eller gott. Ont och gott är värderingar, inte objektiva entiteter.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Rufus, ondska är att utföra handlingar som man vet är till skada för andra människor och som inte tillför dem något gott i gengäld.

    En läkare utför inte en ond handling även om ingreppet skulle göra ont.

    En människa utför en ond handling när han eller hon skadar en annan person även om det skulle ske i tron att han gör mänskligheten något gott genom detta. Exemplet kan vara etnisk rensning eller att låta ekonomin gå under i försvaret av värdegrunden.

    Poängen är att det inte hjälper att du tror att du gör något gott när ditt handlande enbart leder till skada för en viss person.

    Ondska är att följa sin privata, ovetenskapliga övertygelse, oavsett konsekvenser för enskilda människor.

    Gilla

   • Rufus skriver:

    Jo mer Olle R, förstår du inte min invändning? Och samma mot MS? Om ni vill diskutera samhälle, partier, historien eller vad det än är så är det givetvis upp till er att också värdera förloppet och ta hänsyn till vad man visste då och vad man vet nu. Du och MS definierar socialdemokratin utifrån mycket tvivelaktig individ moral, som jag definitivt inte håller med om och vars resultat idag inte är ett ensidigt socialdemokratiskt samhälle utan vi har borgerliga partier. I sak så är det inte heller på något sätt så att socialismens kärna är att vilja stjäla från andra och inte bidra själv. Det är ju fullständigt barnsligt och imbecillt, bara retorik, som förstör alla möjligheter till samtal och som kanske kommer att läsas av olika människor som intresserar sig för samhällsfrågor och stöta bort alla seriösa människor. Kanske ni får tio gilla på era dårskaper, men det betyder bara att det finns fler dårar. Det är inte seriöst Olle, lika lite som dina konspirationsteorier om att det var en amerikansk CIA konspiration som hjälpte Bin Laden och hans fanatiker att kapa och flyga passagerarflyg in i World Trade Center. Du är inte seriös Olle, inte heller MS.

    Gilla

 26. C de Longueville skriver:

  Medias agerande är en funktion av, att det stora flertalet av landets ”journalister” är produkter av den svenska skolan, vilket för övrigt även är fallet med majoriteten av rikets förmenta elit.
  De är offer för flumskolan från vilken de, efter att ha manglats, manipulerats och desinformerats under tolv år, fullkomligt och komplett danats till de praktexemplar, som bara kan frambringas i “den humanitära stormakten”.

  Utfallet är folkindoktrineringen via MSM och den sjukliga vurm för åsiktsförtryck, som i så rikligt mått påträffas i det lilla konungadömet.
  En utbredd konformism, för att inte säga morbid likriktning, som övriga europeiska länder tycks ha klarat sig från.

  Det är för bedrövligt, men tredje statsmakten har så kompakt och totalt lierat sig med den politiska makten, att den utgör ett dödligt hot mot demokratin i nationen.
  Svea rike skulle aldrig ha kunnat vanstyras så till den milda grad, om det inte vore för sveket från MSM.

  Gillad av 2 personer

 27. Samuel af Ugglas skriver:

  Richard, din introduktion till universitet i Göteborg och den fakultetens beskrivning av omfattningen ”sociologistudier” är närmast skrämmande, är det sådant man plundra mig på pengar för?

  Gilla

 28. Jonas Nilsson skriver:

  Gör det någon skillnad att påpeka att en av sociologins systembyggare var fransmannen Comte (1798-1857) som försökte föreställa sig en samhällsutveckling i tre steg: mytisk, teologisk och positiv, det senare begreppet i meningen säker vetenskap. Det var det senare som exploderade vid förra sekelskiftet.
  Med Marx och revolutionernas Europa blev den historie-materialistiska modellen grunden, ivarjefall en grundbult för folkhems Sverige efter femtio-talet.
  Absolut avgörande var tron på utvecklingsoptimismen. Den trodde vi på fram till 2000.
  Nu är allt en enda röra. Alla frågar efter den säkra grunden, den säkra vetenskapen o.s.v.
  Vad är det som saknas? Utvecklingstron?
  Dagens sociologi handlar om våra levnadsrum och hur de relateras till varandra. Det svängde på 60-talet.
  Vi har trots allt naturen utanför de flesta av olika slags sommarvisten. Den följer sitt inneboende system.
  Är människan något mer än en produkt av ett ekosystem? Om så – då gäller det bara att hitta sin plats så länge livet bär. Vår förmåga till kommunikation och eftertanke säger något mer. Positivismen är död sedan hundra år – och vi försöker förstå hur vi kan överleva.
  Lite hopp med en blogg som denna.

  Gilla

  • gunnarthorell skriver:

   Hans Rosling har en del intressanta tankar om arten människa, först att vi är primater och i tusentals år år levt i stamsamhällen och byar. Vår hjärna har utvecklats för snabba, emotionella bedömningar av andra – ungefär, en sortering i ”vän eller fiende”. Detta var grundläggande för överlevnaden. När nationalstater och imperier grundas kan en liten klick med lätthet bygga vidare på den här ”binära sorteringen”.
   Det vetenskapliga, abstrakta tänkandet är mer krävande och därför är ”misstagen” och propagandamyterna legio. ☺

   Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Roslings tänk motsvarar väl ganska väl Comtes? Eller utmanar R med att även ”vetenskapen” har sina myter?

    Gilla

 29. lookslikeanangel skriver:

  Touch Control?

  Ledsen om jag divergerar lite – skyll det på värmen,
  men;

  Det finns ett lite lustigt fenomen….
  Jag tänkte inte så mycket på det i början;
  varför börjar folk vidröra varandra nu?

  Kan det möjligen bero på alla mobiler och datorer.
  Touch controls. Även alltså vid fysiska möten.

  I vilken ”sociologisk” disciplin platsar det?

  Gillad av 1 person

 30. Rockburken skriver:

  Hej Rille! Bra skrivet men du måste anlägga ett genusperspektiv. Det gäller att förstå och tolka begrepp som normkritik, antirasism och intersektionalitet och samspelet dem emellan.
  Nästa steg blir hållfasthetsberäkningar avseende dammsäkerhet med sociotekniska, teknovetenskap aspekter. Vänd dig alltid till en genusvetare när du behöver konsultation.

  Fördelen med att samtala med genusvetare är att de inte läst statistik, vetenskaplig metod osv. och blir därmed ej så låsta i sina emotioner och åsikter.

  Gillad av 1 person

 31. Maj Rehnberg skriver:

  Ett påpekande till Lars . Reinfeldt fortsatte med det som sossarna redan börjat med; inskränkningar i sjukskrivningar. Jag var själv sjuk av Borrelia och andra bakterieinfektioner som sjukvården inte kan bota. Jag fick ingen sjukskrivning. Den kvinnliga AT-läkaren sa att det var viktigt att jag var social och hade kontakt med arbetsmarknaden. Jag var heltidsanställd som busschaufför så det var ingen fara för mitt jobb. Det sociala var att nicka goddag åt passagerarna. Att jag inte orkade med familj och vänner bekymrade inte henne. Hon hade fått tydliga besked av myndigheterna vad som gällde. Nu hade jag börjat en örtbehandling och visste att jag skulle bli bra så jag härdade ut några veckor medan utmattningen avtog.
  Påminner er om föräldrarna som dödade sina flickor och begick självmord därför att flickorna fått diagnosen ME. Ibland visas på TV reportage om människor som har sådana här sjukdomar inte får sjukskrivning.
  Norrtälje kommun utnyttjade att jag inte var officiellt var ”god man” åt en kvinna. De ville helt enkelt få bort mig som krävde för mycket. Den nya ”gode mannen” har låtit kommunen förvara henne liggande i lägenheten så hon blev oförmögen att gå.
  Detta har jag skrivit om till samtliga politiska partier i Norrtälje. Ingen av dem har svarat mig. Alla sitter med i kommunfullmäktige och de fick också brevet. Inget därifrån heller.
  Det är inget vänster eller höger . Politikerna är en egen samhällsklass.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.