Rapport om detgodasamhallet.com

Man kan undra om det är någon nytta med en blogg som detgodasamhallet.com.

Ett första och enkelt konstaterbart faktum är att sajten åtminstone hittills inte blivit någon ekonomisk succé vilket heller inte varit syftet. Spontant inflyter ungefär 10 000 kronor i månaden från generösa läsare vilket är mycket välkommet men inte tillräckligt för att driva verksamheten. Att den kunnat drivas i alla fall beror på att skribenterna inte får något betalt och på att en välvilligt sinnad stiftelse täppt igen det återstående hålet.

Bloggens påverkan på opinionen är svårare att bedöma. Av nedanstående stapeldiagram framgår antalet läsningar och antalet unika besökare per månad under de senaste två åren. Antalet månatliga läsningar närmar sig nu 800 000. Antalet unika läsare per månad – de mörka staplarna – har under det senaste kvartalet legat kring 130 000 personer. Var och en av de unika läsarna har alltså i genomsnitt läst ungefär sex artiklar i månaden.

Är det mycket eller litet? 130 000 personer är ungefär 1,3 procent av Sveriges befolkning. Det är ungefär 15 personer per fullsatt tunnelbanetåg vilket innebär att bloggens inflytande i alla fall inte borde vara helt försumbart.