Patrik Engellau: Förnuftets röst

Patrik Engellau

Vare sig klimatfrågan finns i verkligheten eller inte så är den framträdande i samhällsdebatten. Det tvingar oss alla att förhålla oss till den.

Det finns, verkar det, två extrempositioner. Å ena sidan står Greta-falangen som satsar på panik till varje pris oavsett konsekvenserna. Å den andra återfinns de radikala ”klimatförnekarna” vilka jag hellre skulle kalla problemförnekarna. Hos mig själv märker jag en tendens att ansluta mig till problemförnekarna med argument som för det första att klimataktivisterna inte vet något och för det andra att de som vet något, arméerna av engagerade klimatforskare, har solida personliga incitament att överdriva hoten för att få större budgetanslag. Ingen av dessa extrempositioner känns särskilt tillfredsställande.

För mig framstår Lennart Bengtssons bok Vad händer med klimatet, Karneval förlag, som en glimt av sunt förnuft, inte för att hans bok – trots Bengtssons uppenbara ambitioner att förklara komplicerade förlopp så att okunniga människor som jag, som knappt kan skilja på en gigawattimme och en terawattimme, ska begripa – lyfter mig till några högre vetenskapliga insikter (vilket beror på att jag inte har någon grund att bygga på) utan för att hans resonemang andas eftertänksamhet och trovärdighet. Han får mig att känna mig hemma. Jag litar på honom.

Tilliten beror inte bara på Bengtssons uppenbara vetenskapliga meriter som noggrant dokumenteras i boken tillsammans med förbehållslösa lovord från vetenskapliga höjdare i branschen. Det känns bra, men jag har haft kontakt med tillräckligt många hyllade experter som helt misslyckats med att övertyga mig för att inte nöja mig med förevisandet av utmärkelser och bemärkta positioner. Det som övertygar mig hos Bengtsson är hans ödmjuka, balanserade och resonerande framtoning, till exempel när han redovisar erfarenheterna från tidigare undergångsprofeter som Thomas Malthus och Georg Borgström. Undergångsprofeterna har alltid haft fel eftersom de av naturliga skäl bortsett från det som inte fanns när de publicerat sina profetior, nämligen ny vetenskaplig kunskap och nya ingenjörsmässiga lösningar.

Bengtssons budskap, som jag fattar det, är att växthuseffekten faktiskt existerar och bör tas på allvar men att dess konsekvenser tills vidare, på några decenniers sikt, inte verkar särskilt förödande samt att världen ändå är på väg mot en utveckling – enligt den månghundraåriga framgångsformel som är västerlandets beprövade recept, nämligen att kloka människor åstadkommer ny vetenskap och ny teknik – som gör att mänskligheten inte ska behöva vidta panikåtgärder enligt Greta-falangens skrämselhot.

Mänskligheten måste framför allt göra sansade bedömningar av de faror som koldioxidutsläppen och de övriga växthusgaserna kan utsätta oss för:

Trots all hittillsvarande forskning kan vi ännu inte tillfredsställande reda ut hur omfattande en klimatförändring kan bli och vilka problem som en sådan kommer att medverka för samhället.

Under de 30 år som klimatfrågan har varit föremål för ett aktivt samhällsintresse har ännu inte några allvarliga händelser inträffat som vädermässigt varit värre än tidigare, och de förändringar som entydigt kan identifieras som en följd av högre temperaturer – krympande glaciärer, minskad sommaris i Arktis, en svagt stigande havsnivå och liknande – har genomgående varit begränsade… En högre växthusgaskoncentration har ytterligare fördelar, som snabbare tillväxt och en bättre hushållning med vatten hos växterna. Satellitmätningar tyder på att jorden har blivit grönare och beräkningar visar att det främsta orsaken härtill är just den ökande koldioxidmängden…

Dessbättre finns det inga tecken ännu på att jordens klimat på kortare sikt förändras på ett sätt som innebär några allvarliga farhågor. Jordens temperatur har förvisso ökat med cirka 1 grad C och kommer sannolikt att öka ytterligare med någon grad eller två under detta sekel.

Bengtsson tror mer på det noggranna, nyfikna, sanningssökande, fördomsfria vetenskapliga arbetet än på känslostyrda politiska infall och påfund:

… många felbeslut har också tagits i en hast av beslutsstressade politiker. Etanol, dieseldrivna bilar och ljusrörslampor är exempel på förhastade och ogenomtänkta beslut. Energiprojekt tycks fungera bättre om de överlåts till ingenjörer och andra tekniska och vetenskapliga experter. Vad som behövs inom klimatpolitiken är med andra ord sunt förnuft och långsiktighet – inte politiskt bravado.

Nu ska jag inte påstå att jag inte fick någon som helst skräckupplevelse av att läsa Bengtsson bok. Det fick jag. På sidorna 173 och 174 förklarar Bengtsson att mer än 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, alltså kol, olja och naturgas. Plötsligt får jag en vision av den massiva förstörelse av samhällen och människoliv som skulle bli följden om Greta-falangens desperation fick fäste hos fler än ett antal svärmande barn – ”Jag vill att ni får panik”, säger Greta – och att maktlystna och förvirrade politiker föresätter sig att eliminera de fossila bränslena på några årtionden.

Så länge det finns förnuftspersoner som Lennart Bengtsson är det kanske inte helt kört.

42 reaktioner på ”Patrik Engellau: Förnuftets röst

 1. solbergaord skriver:

  Mycket bra resonemang. En omställning av sättet att producera energi kommer i alla händelser när kostnaderna för fossilenergi ökar. Men det är bättre att den sker tidigare och utan denna kostnadspress.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför? Prismekanismen är vår överlägset bästa och minst korrupta informationskanal. Är det inte sannolikt, och antagligen avsiktligt, att informationen om när, var och hur denna omställning skall ske kommer att vara falsk och korrupt i samma grad som den avviker från prismekanismens resultat? Kommandoplaneekonomins upprepade débacle lär oss det. Och Schumpeter.

   Gillad av 6 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Hur ska man positionera sig förnufitgare i en fråga, om man inte är expert? Bli expert i varje angelägen fråga? Eller finns det en allmän princip som förslår överallt, varje gång?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Sanningen! Induktionsproblemet sätter käppar i hjulet, men vi har tumregler: det som hålls för sant över tid och rum (geografiskt och metodiskt rum) kan man förlita sig mer till och det som bara är en förmodan måste tills vidare förbli en förmodan. Och vi kan falsifiera! För falsifikation behövs bara ett enda sampel, bara en enda observation.

    Här är ett intressant föredrag som på slutet visar att fem helt oberoende vetenskapliga metoder leder till samma slutsats, som — förstås — går stick i stäv med de lögner det skolmedicinska etablissemanget försöker lura i oss:

    Gillad av 3 personer

   • Lars Lindström skriver:

    Nu fick jag äntligen något inlägg att besvara direkt inte för art du på något sätt sticker ut Pierre men för att du på ett kort koncist sätt förmedlar var majoriteten av inkägg pa forumet DGS framför nämligen att klimathysteririn skulle vara ett sätt att ta fokus från islamiseringen i väst. Jag som gammal pensioneŕad fysiker men även intresserad av skeenden i samhället kan konstatera följande: När det gäller klimatförändingar har flera på detta forum liksom på andra ställen fått mig art tänka om jag är inte längre övertygad om att dom faktiska temperatur höjningarna enbart beror oå co2 utsläppen utan det kan även bero på andra faktorer. Dock anser jag fortfarande att man ändå bör försöka få ner oljeberoendet i världen inte bara för att det är en ändlig resurs. Utan ochså för att den ger upphov till andra otvetydigt bevisade föroreningar i stora städer som Mumbai i Indien och många andra. Samt att vi är beroende av den muslimska värden genom oljan. Däremot: till din (och många andras) påstående om ”islamifiering i väst”: Här har jag inte ändrat ståndpunkt det minsta vare sig genom detta forum eller gemon andra ställen från tidigare: Det är rent nånsens! EU och västvärlden står längre ifrån sharia värderingar o annat muslimtrams än någonsin! Se bara på hbtq rörelsens framfart ,ungdomens internatoliserng samt ifrågasättande av familjens betydelse som kärnan i samhället, sekularisering samt sökande efter nytänkande relgioner mm. GLÖM ISLAMIFIERING DETTA KOMMER ALDRIG ATT HÄNDA LIKA LITE SOM ATT MÄNSKLIGETEN GÅR UNDER PGA GLOBAL UPPVÄRMING. Jag är förutom pensionerad fysiker även dito lärare och har en i dotter i 35 års åldern . Många har samtalen varit med henne och kompisarna samt elever genom åren i dessa frågor!

    Gilla

 2. Observatör skriver:

  Allt levande efterlämnar en liten mängd mineraliserat kol. CO2 försvinner alltmer från atmosfären. Under de senaste 5 årmiljonerna har halterna i atmosfären varit kritiskt låga. Jorden upplever en istid endast avbruten av kortare värmeperioder. Stora delar av jordytan är mer eller mindre sterila. Vulkaner har kunnat mobilisera oorganiskt kol till biologiskt tillgänglig CO2 vilket har hållit livet igång. På sikt kommer dock den vulkaniska aktiviteten att avta till följd av jordens nedkylning och till följd av att de radioaktiva isotoperna i jorden inre förbrukas.Kanske är det människans uppgift i ett längre och större perspektiv att mobilisera mineraliserat kol till biologiskt tillgängligt kol. En högre CO2-halt och ett varmare och fuktigare klimat kan inte vara någon nackdel för livet på jorden även om vissa arter skulle försvinna kommer andra intressanta arter att tillkomma.

  Gillad av 13 personer

  • Min strand skriver:

   Precis. Att livet börjar upphöra under vad är det 150ppm borde vara det stora domedagsscenariot. Får vi inte stopp på vänstern så kommer de av oss som inte är så gamla kanske att uppleva att man vill införa diktatur för att ställa om till så effektiv CO2-produktion som möjligt. EU och FN kommer att kräva mer pengar för CO2-produktion. Korna skall prutta! Kött skall ätas, en stek om dagen kräver Greta2!

   Gillad av 4 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Förnuftets röst behöver inte alltid vara någonstans i mitten eller med uppräknade förbehåll. Förnuftets röst kan vara och bör ibland vara skarpt tvärtemot det oförnuftiga.
  Uppvärmning föregår t ex koldioxidhöjning, inte tvärtom eller kanske ibland eller lite grand.
  En försiktig person föredrar nog uttalanden som inte är tvärsäkra, men man kan vara tvärsäker i det som är relevant utan att påstå att man har koll på varje detalj. Vad gäller klimatfrågan som har varit på tapeten sedan sjuttiotalet så vågar jag vara tvärsäker med att det i allt väsentligt har kapats av ekonomiska och politiska intressen där vetenskap plus mänsklig rädsla för det okända parat med chansen att få visa att man är en duktig människa, utnyttjas för att legitimera beslut som gynnar dessa intressen. Och där man då verkligen inte drar sig för att vara tvärsäker om vad siffror för koldioxidhalter innebär liksom om isbildning och havsnivåer och framtida scenarior.
  Kanske skeptiker förlorar trovärdighet hos försiktiga personer utan egen kunskap i frågan genom att vara skarpa, men frågan är om folk i allmänhet har förmåga att höra balanserande resonemang i stället för ett stridslystet nej. Jag tror att folk i allmänhet inte har panik, det händer inte just nu och vi är vana att bli beskattade och hunsade med, så Gretas uppmaning till panik faller nog platt. Men underskatta inte den mänskliga fåfängan och det svällande stolta svenska hjärtat när en liten tös härifrån får så mycket internationell uppmärksamhet. Det värmer.
  Vem orkar tänka på så svåra saker som klimat och energibrist när politiker verkar ha facit och planer för alltihop både i Sverige och inom självaste FN. Då kan man simma lugnt.

  Gillad av 9 personer

 4. Lennart Granqvist skriver:

  Dieseldrivna fordon med direktinsprutning,avgasdrivet turboaggregat och laddluftkyl är överlägsna bensindrivna Ottomotorer genom sin höga verkningsgrad.
  Elektroniken har dessutom förbättrat förbränningsprocessen.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Men hur är det med giftiga kvävoxider och partikelutsläpp med dieselmotorer jfrt med bensinmotorer numera, några stora skillnader där till miljömässig nackdel för diesel?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, definitivt. Dieseln är snabbt på väg ut sedan programvarufusket i USA avslöjats. Ingen lösning har hittats.

    I Tyskland införs på bred front inkörsförbud för dieselbilar i städerna på grund av miljöbelastningen. Högsta domstolen har funnit detta gott och lagligt. Dieselbilar blir snabbt värdelösa. Ingen vettig människa köper dem längre. Och tro inte att det kommer att begränsa sig till Tyskland. Van der Leyens program som EU-kejsarinna är ett program för att göra Europa tyskt igen. Det är tysk politik rakt av: Energiewende, tysk socialpolitik, tysk skattestruktur, tysk arbetsmarknadspolitik och tysk utrikespolitik med imperiella ambitioner gentemot alla grannstater. Detta kallar van der Leyen helt fräckt ”rule of law”! Betoningen ligger hos henne på första stavelsen, ett kapitalt men medvetet missförstånd.

    Porsche förlorar, i och för sig med relativt renare bensinmotorer, marknadsandelar i premiumsegmentet till Tesla på grund av att deras nya motorer inte får myndigheternas godkännande. Tesla får bygga in vilka energislösande jättemotorer som helst utan att någon höjer ett ögonbryn. Förbränningsmotorn ligger lika risigt till som glödlampan (trots eldrift!), gurkan, kondomen och dammsugaren (trots elmotor!), som alla förbjudits eller reglerats till oigenkännlighet av EU. Det är en clownvärld! Honk! Honk!

    Gillad av 1 person

   • Lennart Granqvist skriver:

    Inte är kväveoxid giftigt.Vad har du fått det ifrån?Källa på det,Tack.
    Kvävet hamnar ju någonstans,kanske på en åker och göder växtligheten.
    Parikelfilterna fångar ju upp partiklarna på dieselmotorer.
    Kväveoxid ges inom sjukvården för att gasen vidgar blodkärlen och sänker blodtrycket.
    Alltså,dieselmotorer är nyttiga.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Vet inte om man menar just NO?

    Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar). NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till döden.

    Så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida: ”Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten.”

    Ammoniak, NH3, har jag svårt att se hur den skall kunna leda till försurning, då den blir basisk vid kontakt med vatten!

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Kväveoxider kan uppgå i salpetersyra, en stark syra. Försurning genom övergödning är en långsammare process, såvitt jag kan läsa mig till. Hur som helst är kväveoxider irriterande för slemhinnor och luftvägar och bidrar till uppkomsten av reaktanten ozon.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Men de sprider mer sot och buller. Hur väger du det ena mot det andra?

   Vilken kommandoplaneekonomisk plan vill du sätta i verket? Annars kommer ju folk att få välja det de själva föredrager.

   I ett geologiskt tidsperspektiv finns ingen skillnad mellan modern diesel och en gammal ångmaskin, ty allt fossilt kol kommer förr eller senare att eldas upp av människan oavsett takt, oavsett verkningsgrad. Det är bara att gilla läget.

   Gilla

 5. A skriver:

  Jag tror att klimathysterins egentliga, troligen omedvetna, syfte är att legetimera mer av det som det säger sig bekämpa. Det som hjärnan tycker vara helt uteslutet eller minst sannolikt, det är det som kommer att hända. Detta kommer att göras osynligt av illusionen ”rädda klimatet” men i själva verket tar de verkliga incitamenten över utan att någon märker det. Utan speciella tankeverktyg tycks inte människan kunna se vad den själv sysslar med, utan upprepar samma betende oupphörligen. De troende ser bara illusionen och då kan vad som helst ske mitt framför ögonen utan att de märker det. Vad som helst.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Allt och inget kan hända. Allt är som eljest. Business as usual. Må den show och resa i upplevelsebranschen, som i högtidliga tillfällen kallas livet, fortsätta.

   Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Kommentar till Observatör

  Vem vet, kanske även människosläktet kommer att försvinna och andra intressanta arter tillkommer om vi väntar någon miljon år? Detta vet knappast de aktiva ungdomarna, inte vetenskapen och knappast inga andra heller. Men jorden kommer att finnas kvar.

  Gillad av 1 person

 7. Peters Åsikt skriver:

  Är så trött på dessa nyord som trummas in.

  ”Klimatförnekare” låter som ”förintelseförnekare”, och ger då också associationen att om man inte köper precis hela klimathysterin är man fan nazist. Och precis som ”förintelsen” är tabu att diskutera på ett mer sakligt sätt – alltså utan att förneka det som hänt men ändå kunna förhålla sig källkritiskt (vilket annars tycks populärt) – så ”kan” man nu inte diskutera klimatpåverkan sakligt.

  Gilla

 8. latoba skriver:

  Har läst Lennart Bengtssons bok. Mycket bra. Läser just nu Rockefeller en klimatsmart historia av Jacob Nordangård. Den och Klimatkarusellen av Elsa Widding som jag har läst kan jag också rekommendera.

  Gilla

 9. Min strand skriver:

  Jag rekommenderar Ben Shapiro Show EP. 816 – THE SECRET PLAN. Där diskuterar Ben en intervju med ledande figurer hos Demokraterna där syftet med klimathysterin sägs rakt ut. Det är nämligen att bryta ner det kapitalistiska systemet och mera precis USA och distribuera USAs välstånd till alla de länder som inget åstadkommit, en variant på kommunismen men där ledande demokrater är förrädare, likt Sverige med 7-klövern. Därav också Trumps senaste kommentarer om fyra kvinnliga förrädare. Bens podd är ett bra sätt att följa dagsaktuell politik från USA för övrigt från ett konservativt perspektiv.

  Eftersom detta är ett svenskt forum så måste man alltid nämna självklarheter så att det finns personer inom vänstern, demokraterna i USA, som genom totalitära klimatåtgärder vill styra världen mot socialism betyder inte att ALLA haft denna plan, eller att det är en organiserad konspiration, fast mycket tyder på att själva uppkomsten av klimatforskningen tidigt fick detta fokus. Det väsentliga med Lennart Bengtsson är ju dock inte hans åsikter utan att han ignoreras, också på detta område vill de ha det så här. Senast igår såg jag förslag i EU om att en klimatkommissionär skulle få enorm makt.

  Till sist, jag har inte läst Lennarts bok, jag är fysiker och har inte sett något som motbevisar Nir Shavivs poäng om att koldioxid under årmiljoner kan visas ha en mycket liten effekt på klimatet, alltmedan solens cykler korrelerar nästan perfekt med klimatet. Så även Lennarts balanserade argument tror jag är överdrivna och fel, jag har aldrig sett honom adressera denna helt basala poäng. Om CO2 idag skulle driva klimatet och temperaturen mer än tidigare under miljontals år, så sker det genom någon ny obevisad effekt. Detta är detaljer dock, det viktiga är att vi går mot diktatur, vi styrs av förrädare, i Sverige 7-klövern, i USA finns en motkraft i Trump.

  Gillad av 6 personer

  • brrr skriver:

   ”…igår såg jag förslag i EU om att en klimatkommissionär skulle få enorm makt…”

   Isabella Lövin är tydligen föreslagen…

   Gilla

 10. Elof H skriver:

  Oro kommer oftast pga brist på kunskap, insikt och förståelse. Jag var själv oroad över klimatet innan jag satte mig in i ämnet. De flesta saknar intresse och/eller förmåga att skaffa sig kunskap, insikt och förståelse om klimatfrågan. Därav klimathysterin. Jag är t.ex. mer oroad över det minskande antalet insekter (enligt rapporter och egen anekdotisk erfarenhet). Men samtidigt är jag inte speciellt insatt i ämnet. Mycket möjligt att min oro försvinner om jag förstår frågan bättre.

  Gillad av 1 person

 11. Erik P skriver:

  Vilket land kommer att klara sig bäst när havet stiger till Gretanivåer, Nederländerna eller Bangladesh?

  Svaret bör bli Nederländerna.

  Varför?

  Därför att Nederländerna är rikt till skillnad från Bangladesh.

  Därför är det viktigare att Bangladesh blir rikt än att holländarna slutar flyga.

  Gilla

 12. karlgunnareriksson skriver:

  Rekommenderar att även studera Tege Tornvalls ” Tänk om det blir kallare ” . En för mig mycket faktabaserad bok . // Från 1940 – talet till 1970 – talet sjönk jordens medeltemperatur med 0,3 grader Celsius. // För min egen del har jag tagit avstånd från klimatalarmister , sedan jag studerat Teges utmärkta vetenskapsbaserade bok. Elsa Weddings ” Klimatkarusellen ” är också en gedigen faktabaserad bok .

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.