Anders Leion: Hörru Jimmie!

Anders Leion

Jimmie Åkesson har fått berättigad uppmärksamhet för sitt tal i Almedalen. Många jublar över hans avslöjande av också etablerade, välrenommerade kommentatorers brist på kultur och oförmåga att uppfatta vad som faktiskt sägs, en oförmåga som antagligen är fördoms- och känslostyrd. Åkesson återkommer nämligen flera gånger till Mobergs namn för att man skall förstå att det är Mobergs ord. Ändå har många av hans kritiker uppfattat det som om de vore Åkessons egna ord.

Han citerade Vilhelm Moberg maning till den tidens svenskar: ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

Moberg talade alltså om sex och en kvarts millioner levande svenskars land. På hans tid var det nära 100 procent av alla som bodde i landet. I vår tid finns det också ett stort antal invandrade svenskar och deras barn. Den här texten handlar om alla som bebor detta land – här födda av svenska föräldrar, av invandrade föräldrar eller själva invandrade. Det borde också Åkessons tal ha gjort.

De som inte kände till Mobergs text sedan tidigare och som lyssnade selektivt kunde dra slutsatsen, att resten av vårt lands befolkning inte räknades, det vill säga att invandrarna inte innefattades av maningen. Säkert drog många invandrare också den slutsatsen.

Själv blev jag betänksam. Denna tolkning ligger inte långt borta. Två av de värden som enligt Åkesson bör styra värt samhällsbygge är önskan om ”tillit och samhörighet.” Begreppen hör samman. Det är lättare att känna tillit till den man också känner sig höra samman med. Men det är lätt att tolka det inledande citatet som att man måste vara en ättling till någon av de miljoner som tidigare levt i landet, för att räknas som riktig svensk. (Jag skulle kunna ta åt mig, men det gör jag inte – trots att jag är finne, same och vallon. Jag känner mig ohjälpligt som svensk. Det är det viktiga).

Det hade varit lätt för Åkesson att uttala sig så att denna tolkning kunnat undvikas. Han kunde ha påpekat att han riktar sig till alla Sveriges medborgare och sagt, till exempel: ”Vi måste alla vara med och bidra till vårt framtida samhälle, på samma sätt som tidigare generationer bidragit till dagens. Ingen kan undandra sig den plikten och ingen är ovärdig att vara med. Särskilt är alla våra invandrare välkomna. Ni har egen kunskap om vad som fattas och vilka insatser som behövs, eftersom många av er lever i områden där vardagen är särskilt svår, ofta tvingade att bo i getton där ni hunsas och styrs av andra invandrare med värderingar, som de flesta av er en gång flydde för att komma undan.

Er medverkan kommer att göra er till en omistlig del av Sverige. Och om några generationer kommer också era efterkommande att ha ett stänk av Gustav Vasas DNA i sig!”

Man kan inte tvinga någon att bidra till samhällsbygget – svensk eller inte. Man kan inte tvinga invandrare att känna samhörighet med andra svenskar och tillit till det svenska samhället. Det finns de som varit här i landet i årtionden utan att vilja läsa sig språket och delta i arbets- och samhällsliv. Men man måste välkomna alla dem som vill.

En sådan välkomnande attityd har inget gemensamt med den kravlöshet och snällism som hittills präglat invandringspolitiken. För att den alls skall vara möjlig måste asylrätten och asylinvandring upphävas och ersättas av beslutad mottagning av kvotflyktingar – på mycket låg nivå. En långsiktig politik för att upplösa invandringsgettona är nödvändig. Alternativet skulle göra alla försök att integrera invandrarna omöjliga. Den som accepterar dessa enklaver – politiker och väljare – har givit upp och kommer att få acceptera ett parallellsamhälle med helt andra värderingar och normer än majoritetens. Denna politik måste inlemmas i den kommande, nödvändiga omdaningen av bostadspolitiken. Motsätter sig regeringspartierna en djupgående förändring på dessa områden, kommer de att sopas undan.

Den hittills genomförda invandringen kan inte göras ogjord, även om man med lockelser kan hjälpa invandrare att återvandra och därmed också överföra kunskaper och kapital till sina hemländer.

Hade invandringen varit väsentlig mindre, och hade det funnits någon integrationspolitik hade inte invandrarnas ställning i Sverige, deras villkor här och deras förmåga att bidra till samhällsutvecklingen varit så avgörande för den fortsatta samhällsutvecklingen.

Att nu skjuta dem ifrån sig är en oförlåtlig dumhet. De av dem som vill och kan bidra genom att förkovra sig – utbilda sig och skaffa sig ett jobb – behövs. Alla kan inte. Deras utgångsläge, det vill säga deras brist på utbildning och i många fall också bristande intelligens, som omöjliggör inlärning och träning, blir oöverstigliga trösklar. För dem och för oss är återvandring en mycket bättre idé. Och de som inte vill integreras och som kanske till och med saboterar på olika sätt – de skall tas om hand och få svara för sina missgärningar. En striktare kriminalpolitik skulle förhindra att de ens får stanna i landet, eftersom de ofta begår brott långt innan de fått uppehållstillstånd och då skall de utan undantag utvisas. Det måste också bli möjligt att återkalla uppehållstillstånd och medborgarskap för dem som lever på brott och därmed möjligt att utvisa dem. De skall inte få svärta ned och göra livet till ett helvete för de invandrare som vill bli svenskar och som vill bidra till samhället. Brottslingarna verkar i stor utsträckning i gettona och alltså drabbas dess invånare mest. Dessa drabbas också av det förtryck och den ”disciplinering” som de extrema muslimerna utövar.

Jag sympatiserar med dig, Jimmie, och ditt parti sedan länge. Jag rekryterades till din anhängarskara av en invandrare, en neger från Nigeria – Sidney, the hard-working DJ.

SD har gjort mycket gott. För att fortsätta vara värdefulla i politiken måste ni inse att ni numera inte bara har ett förändringsansvar. Ni har också ett samhällsansvar. Det här samhället, med svenskar och den stora mängden invandrare, måste fungera, och fungera för och genom alla, invandrare och svenskar. Det är inte lätt. Det första, nödvändiga steget är att inse att inget av de redan existerande problemen är löst, även om invandringen sätts till noll. De blir däremot lättare att lösa.

Så hörru Jimmie: i nästa tal måste du beskriva hur invandrare kan – och måste – bidra till samhället. Det gäller de som vill, naturligtvis. De andra får mötas med andra åtgärder. Annars kanske jag inte längre kan rösta på SD. Ni har ju fått konkurrenter, som börjat verka efter en affärsidé liknande er: deras erbjudande till väljarna börjar alltmer likna ert.

Detta liknar en predikan. Det är en text som uttrycker många förhoppningar. Det kan ju ses som uttryck för en förenklande naivitet. Alternativet är uppgivenhet, även om denna försöker dölja sig med många brösttoner, kraftuttryck och förslag till drastiska åtgärder – som inte kommer att få politisk majoritet.

48 reaktioner på ”Anders Leion: Hörru Jimmie!

 1. Lenam skriver:

  Jag vänder mig mot att Jimmie ska ha färdiga lösningar på alla de problem som han själv varnat för och velat undvika. Nu har vi fått ett mångkulturellt samhälle med väldigt många olika värdegrunder bl a rasism mot svenskar. Det är viktigt att vi inte gör invandrare som helhet ansvariga för vår ansvarslösa invandringspolitik. Vi måste se till att det blir svårare att bli svensk medborgare. Då får vi lättare att utvisa de som inte sköter sig och passar in.

  Gillad av 7 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Med anledning av på vilket sätt medborgarskap beviljats under decennier, skall samtliga omprövas, folkblandningsaktivisterna marginaliseras och migrationsverket ersättas med ett repatrieringsverk.

  Skall man vinna terräng på andras bekostnad, skall det vara i kraft av sina förtjänster och inte för att man misslyckas att ordna fred och välstånd där man hör hemma eller för att man satsat på att bli fler istället för på att få det bättre.

  Om denna ordning varit på plats sedan länge, kunde man ha en välkommnande inställning till nytillkommna. – Europa är förlorat om fienden tillåts fortsätta etablera sig och det som behövs minst av allt, är att de skall känna sig välkommna dessutom.

  Gillad av 12 personer

 3. malmobon skriver:

  För att förstå JÄ tal, bör man kanske känna till vad dom sagts i tidigare tal.
  SD utesluter ingen som är invandrare om dessa vill ”Gör din plikt, kräv din rätt”.
  Språk krav borde vara en av plikterna. Borde egentligen inte vara tvingande, men tyvärr tror jag det måste till för att få PUT.
  Återvandring kommer den dagen kommuner gör sitt jobb. Självmant.
  Försörjningsstöd skall vara tillfälligt, inte räknas som inkomst av kommunala bostadsförmedling som Boplats Syd.
  Etableringsstöd är i två år. Därefter blir det kommunens ansvar. Därför bör alla lägenheter som tilldelas nyanlända vara tillfälliga. Skriva hyreskontrakt som är på 1 + 1 månads förlängning och med möjlighet till 1:a hands kontrakt om kraven på arbete och Inga betalningsanmärkningar finns.
  Blir då en morot att lära sig språket och kunna få ett riktigt arbete.
  Görs inte detta bör då den nyanlända söka sig en lägenhet i annan kommun i Sverige eller välja ta emot det stöd som redan finns idag och återvända. Snart kommer förhoppningsvis även Syrien inräknad i EU med stöd för återetablering som idag finns hos irakier, somalier och afghaner.

  Gillad av 12 personer

 4. Aha skriver:

  Krönikören kan tänka sig att rösta på SDs konkurrenter om SD inte tar upp ”hur invandrare kan – och måste – bidra till samhället”.
  Inom företagsvärlden låter man som regel en Vd få gå om företaget försatts i allvarliga problem. En ny kraft rekryteras för att reda upp problemen. Så borde det också vara inom politiken. Väljarna, inklusive krönikören, borde inte rösta på sjuklöverpartier så länge de ledande personerna som orsakat den katastrofala invandingspolitiken inte är ersatta med nya krafter.

  Våga vägra välja sjuklövern borde vara mottot.

  Gillad av 8 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Den som söker jobb på måfå brukar få ett brev: ”Tack för visat intresse, men vi har inga vakanser just nu”. Och den som kommer resande utan att kunna betala hotellrummet brukar vi slänga ut, eventuellt med en adresslapp till deras ambassad i nypan.

  Vad är det som skiljer våra ”asylsökande” från andra lycksökare? Är det månne Rudolph Valentino-blicken eller Manolito-leendet som övertrumfar tänkandet hos en del beslutsfattare?
  För några andra företräden har de ju inte alls.

  Gillad av 5 personer

 6. M skriver:

  Nu har SD suttit två perioder i riksdagen, haft stor medelemstillströmning , organiserat partiet, hanterat dessa ständiga blådårar som uttrycker sig utan att tänka och uteslutit dem. Man har rensat ut, men har säkert kvar en hel del blådårar. De övriga partierna har börjat röra sig åt deras håll politiskt, Vid nästa val om tre och ett halvt år så har SD suttit 12 år i riksdagen, Troligen ser väljarna då ett behov av genomtänkta program på fler områden och under tiden måste nog invandringsfrågan, kostnaderna, kultur och samhällsförändring påvisas så att människor förstår det centrala i denna fråga för t.ex. kriminalitet, välfärdssystem, tillväxt, bostäder och sjukvård. Men det räcker inte. SD politiken behöver vara utmejslad och kommunicerar inte bara under en månad före valet.

  Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Inte nog med det. Antalet blådårar i ledande positioner närmar sig hundra procent. Så har det inte alltid varit. Varför röstar folk på dem?

    Gillad av 11 personer

   • M skriver:

    Om t.ex. du skulle ha inflytande på SDs politik skulle jag aldrig rösta på dem! Jag konstaterar endast att det bör finnas en förväntan på ett parti efter 12 år i riksdagen att ha en genomarbetad syn och program för vad man ska åstadkomma och menar också att man förlorat mängder av presumtiva väljare genom de skandaler som ständigt återkommer. Situationen blir inte densamma som när de växte som enfrågeparti, talet om ett konservativt block är ihåligt och skrämmer bort många väljare. Att sedan hela riksdagen befolkas av okunniga och inkompetenta politiker spelar mindre roll eftersom SD måste framstå som ett realistiskt alternativ för att få röster.

    Gillad av 2 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   SD utesluter inte (bara!) ”blådårar”. De utesluter många av sina mest kompetenta och självständigt tänkande medlemmar som inte med kadaverdisciplin följer den nuvarande partiledningens linje in i minsta detalj! ”Knapptryckarkompaniet” revival!

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  ”Man kan inte tvinga någon att bidra till samhällsbygget – svensk eller inte.” — Men man kan tvinga ut den som inte ”bidrager till samhällsbygget” (som jag vill tolka i vid bemärkelse som att deltaga i och uppskatta och upprätthålla den svenska kulturen och nationen, inte på vulgärsocialistiskt sätt som slaveri för överheten efter förmåga). Vi behöver ett nytt miljonprogram för en miljon repatrieringar på tio år. Vi måste taga flyktingproblemet på allvar och slutföra flykten tillbaka till hemlandet.

  Gillad av 18 personer

 8. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Anders! Det var ett citat även om citattecken inte kan uttryckas i ord. Du kritiserar Jimmy för att han inte övertydligt underströk detta faktum. Du borde nöjt dig med detta. Du borde inte som du gjorde spunnit vidare i din text på samma tema som den belackande vänstern använder i sin propaganda. Du verkar kräva perfektion av SD. Detta samtidigt som vi alla som följer DGS vet att inget 7-klöverparti lever upp till även lågt ställda demokratiska ideal.

  Gillad av 11 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Ja, och detta handlar inte om någon ”perfektion” heller, utan om att erkänna (eller dölja) ett historiskt faktum.

   Sveriges folkmängd 1940 var vad den var. Och olikt vissa enfaldiga nuvarande politiker, så jublar jag INTE över att landet blivit långt mer folkrikt än det var då.

   Gillad av 4 personer

 9. Stig Bergman skriver:

  Var är vår tids Moberg? Var är vår tids motsvarighet till Moa Martinsson och Jan Fridegård som kan beskriva skillnaden mellan bilarbetarna på Hisingen och bilbrännarna i Uppsala?
  Kanske kommer dom att synliggöras i SD:s Hereditas.

  Gillad av 3 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Jag förnimmer en förtäckt kritik av Mobergs ord. Som svar kan jag bara säga: passar det inte, så åk till Finland eller Vallonien eller vart du känner dig mer hemma. Vi kan knte ha à la carte-partier som är anpassade i minsta detalj till enskilda personers finaste preferenser.

  Gillad av 3 personer

 11. Fredrik Östman skriver:

  Vad menas med ”kvotflyktingar ”? Om det är en viss kontingent som beskriver flödet in i och ut ur landet av faktiska, äkta flyktingar som likt Tommy Robinson i England utsätts för faktisk och äkta personlig politisk förföljelse, så är det en utmärkt idé. Nettoinflödet ur denna källa är noll eller nära noll, eftersom en flykting i normalfallet återbördas till sitt hemland inom kort.

  Gillad av 12 personer

 12. Svenge skriver:

  Bra Anders L. I likhet med Dig har jag droppar av blod i min DNA från såväl finsk, norsk, samisk och vallonsk ursprung. Under min rekryt i Linköping 1954 – 55 mötte jag en baltisk flykting, mer än 10 år äldre än jag. Han hade inlemmats i tre olika krigsmakter, estniska, sovjetiska och tyska innan han flydde, Efter 3 månader ”rekryttjänst” hos oss på Lv 2 erhöll han svenskt medborgarskap. Alla nöjda? Min härligaste upplevelse var nog att se föräldrar till min brorsons ”Lumparkompisar”. Dessa var från olika hörn av världen. Vid regementets dag i Norrtälje 1999 var de gladast med den svenska flaggan som symbol. Välkomna skall Ni vara.

  Gillad av 1 person

 13. Gösta Johnsson skriver:

  Håller med dig Fredrik Östman i alla dina inlägg! Det verkar som om kraven på Jimmie Å och SD är skyhöga jämfört med kraven på de andra partiernas alster, tal och utspel.
  Jimmies tal var ett fantastiskt väl formulerat och ett tal med seriöst innehåll utan en massa floskler som talen från övriga politiska företrädare ofta är.
  Anders Leijon inleder sin krönika bra och avslutar densamma bra – men mellandelen som blir ett ödmjukt frieri till vänsteretablissemanget (troligen för att undslippa stark kritik för sitt ställningstagande för SD) drog ned artikelns i övrigt utmärkta innehåll.
  Vi behöver fler Jimmie Å i politiken om ordning skall återställas i vårt land och alla samhällen – stora som små – som nu drabbats genom åren.
  Ser fram emot nästa – eller första bästa – val då medborgarna generellt fått upp ögonen och fattar vad som måste förändras.

  Gillad av 7 personer

 14. V for Vendetta skriver:

  Var det bara jag som hörde att han sade att landet är till för de som vill bidra?? Han uteslöt således ingen mer än de som inte vill bidra. Det är märkligt att så fort SD vill göra anspråk på kultur så kommer belackare upp ur hålen. Då skall det vridas och analyseras på olika sätt och SD skall stå till svars för fragmentariska missar i sitt framförande. Detta samtidigt som PK-vänstern äger 99% av kulturscenen.

  Gillad av 2 personer

 15. Min strand skriver:

  Så klart innefattas inte invandrarna, eller de flesta av dem. Jag befinner mig i Portugal, i 400år styrdes portugiserna av ett annat folk, en annan kultur, som vår guide sade, när kultur x slängdes ut så dödades alla män, kvinnorna sparades. DGS utger sig för att inte vara PK men så är det ju inte, för alla skribenter hänger sig åt dessa obevisade utopiska tankar. Portugal är idag katolskt och folk går till gudstjänst varje dag. Det ankommer på Leion att visa hur samexistens mellan kultur x och västerlandet skall gå till. Ingen tar sig an detta för det är ett omöjligt projekt, ändå så är det en självklar underton hos alla Leions, Sandgrens och Bittes, Patrik är jag osäker på, hans tid i Afrika verkar ha väckt honom till att alla kulturer inte är lika. Vad betyder det? Inte lika? Det betyder att de inte kan samexistera, detta är alldeles självklart, jag är mycket trött på detta fusk i argumentationen som de flesta gör sig skyldiga till. Turkiet var också kristet förr, men om man injicerar en kultur vars enheter inte kan penetreras eller brytas upp, ja då är det bara en fråga om tid och demografi. Var är alla argsinta demonstrationer mot bilbränder och rån? Det råder ingen brist på argsinta demonstrationer mot kyrkor i Mellanöstern eller mot Israel i Sverige. Våldet och kultur x gör att dessa öar sprider sig, det ankommer på Leion att förklara när detta skall avstanna, vilket är det fredliga Status Quo med kultur x han tänker sig?

  Istället så är det så att det är en hel diskussion som aldrig hörs, för alla problem som vänstern och PK-isterna har skapat kan reverseras mer eller mindre fredligt och mer eller mindre med de lagar vi har, men hur skall kultur x reverseras fredligt? Det sker inte någonstans, det är antagligen därför man ryggar, för i tangentens riktning ligger våld, hur det än blir. Historien och en titt runt om i världen borde självklart lära oss detta, istället så klagas det på Åkesson.

  Gillad av 10 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Min strand skrev: ….men hur skall kultur x reverseras fredligt?

   Du har helt rätt. Irreversibel är den. Endast via krig kan ett land återtas som drabbats.
   Se på Turkiet idag. Ataturk hade sekulariserat landet under en tid då fundamentalism inte var så utbredd. Befolkningen ville nog då bli modern och få del av det goda som fanns i det moderna västerlandet. Turkarna hade förlorat en rad krig och var inte så stöddiga på 20-talet.
   Nu kan man undra om Erdogans återinförande av religionen skulle kunna reverseras. Som i Iran finns tydligen många som vill leva modernt och sekulärt i de stora städerna. Frågan är om de kommer att bli underkuvade som i Iran, med totalitärt förtryck. Alla som tror på fredlig samexistens borde studera Iran och resa dit och lära känna Iranier som flytt från ayatollorna. Jag känner sådana iranier. Några iranier jag känner önskar att USA skulle anfalla och avlägsna ayatollorna från makten.

   Gillad av 4 personer

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Håller med dig till 100 % Fredrik Östman!
  Jimmies tal var helt fantastiskt. Bara de som är illasinnade kan misstolka budskapet. Vi behöver fler Jimmie i politiken. Bort med alla misslyckade partiföreträdare och partier som inte vill lösa de fundamentala behoven som drabbat vårt land genom 7-klöverpolitiken speciellt påtaglig sedan 2006!

  Gillad av 6 personer

 17. Konservativ skriver:

  ”Att nu skjuta dem ifrån sig är en oförlåtlig dumhet. ”

  Leions agenda är utrotningen av oss Svenskar. Medelst lismande slughet och genom att vända vår välmening mot oss. Kan någon föreställa sig svartare ondska än så?

  Gillad av 3 personer

  • Min strand skriver:

   Ja han är ointressant och dessutom feg, han förklarar aldrig vad denna dumhet består i. I Pk-världen så är detta en av de aldrig förklarade ståndpunkterna som alla hyser. Det är lite störigt att vissa PK-ister som Leion nu inte kan stå för det de skapat och pekar på detaljer de ogillar utan att någonsin ifrågasätta sina grundteser, eller ens förklara dem. Det ligger som en dimma över DGS.

   Gillad av 4 personer

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  Jag vänder mig mot att Åkesson belastas på det här sättet, att han påläggs ansvar för att fiffla med Moberg-citatet för att ”inkludera” alla i texten!

  Till att börja med vore det citatförfalskning. Och även om man tar sig runt detta genom att inte ha med stycket om folkmängden — i vad syfte? Om vi nu ska undfägnas med ett citat av Vilhelm Moberg — där han mycket utförligt beskriver Sveriges historia och ger lyssnarna ett argument för att vi med hänsyn till Sveriges långa existens som självständig nation borde bidra till Sveriges försvar — så skulle det kännas rumphugget och fegt att ta bort den biten.

  Gillad av 3 personer

 19. Lars Bernhoff skriver:

  Att det uppstår så mycket mediapress på en närmast idiotisk tolkning av Jimmies hänvisning till Moberg (urtypen för en svensk patriot med förståelse för att emigration med följande immigration är nödvändigt under vissa perioder.) är ett lågvattenmärke i svensk politisk mediadebatt. Det bekräftar en för låg kvalitet hos många journalister och deras okunskap/bristande eftertänksamhet ska inte behöva färga debatten. Sedan fanns det de som inte fick tillräcklig hjälp att förstå att det var högläsning av Mobergs text. Dessa snabbkommentatorers negativa slutsatser ilåg i beredskapsläge, och de digitala twitterkommentarerna skjuts iväg innan kritisk analys hunnits med.

  Leion arbetar hårt för lyfta fram SD. Mycket har också gått deras väg inom sin paradgren invandring/migration. Deras budskap om stopp för de flesta som missbrukar våra ogenomtänkta invandringsregler har numera stor anslutning med en del nyanser. Där det skiljer mest är vad vi gör med alla dem som lyckades ta sig över gränsen.
  SDs nyrekrytering av nya väljare blir svårare när andra partier har liknande numera restriktiva åsikter i invandringsfrågor Då måste fler ämnesområden hos SD utvecklas till trovärdig politik. Där är vi inte ännu.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Det enda partiet som har restriktivitet i invandringsfrågan förutom SD är ju Alternativ för Sverige. Övriga partier har ju fri eller nästan fri invandring i praktiken.

   Gillad av 4 personer

  • Ms skriver:

   Dina inlägg är då utan insikt så man baxnar. Vad går SDs väg, massinvadringen fortsätter ohindrad, du har missat alla Sandelins inlägg? SD hatas och fryses ut, SD-företrädares hus brinner ner, och du tror att de andra partierna nu anammat deras politik, du är en levande bekräftelse på min teori att svenskarna lever i en vanföreställning .

   Gillad av 6 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars Bernhoff — Har andra partier liknande restriktiva åsikter i invandringsfrågan? Jasså, och varför ser vi då inte de eventuella åsikterna avspeglas som en konsekvent politik?

   Gillad av 4 personer

 20. Christer L skriver:

  Min uppfattning är att man många gånger kan känna av en persons vilja utan att den är sakligt formulerad rakt på. Det gäller även när en kollektiv vilja formeras. Här gäller det nu ett kollektiv med desperat vilja till undanflykt. Krönikören söker något hos denna vilja som mildrar det plågsamma intrycket. Intrycket att dessa kändis-skribenter med tillgång till MSM inte bryr sig ett smack om den politiska diskussionen utan bryter mot all demokratisk heder och ärlighet för att om möjligt skandalisera SD. Håll kvar detta som skedde i minnet, det som skrevs omedelbart utifrån en viss politisk vilja och attityd. Lägg detta till allt det andra i hinken för brunråttor och nazistiska rötter och kryp under stenar. Detta är inte en poltisk debatt, det är vänsterns reträtt under eldgivning. Men de skjuter inte projektiler, de skjuter rutten stinkande gegga. Snacka inte bort det, ta avstånd!

  Gillad av 2 personer

 21. Rutger skriver:

  Skribenten tycker bla att Åkesson skulle sagt alla invandrare välkomna, att de ska definieras som flyktingar och att det ska sägas invandrarna kommer utgöra en omistlig del av Sverige.

  Menar skribenten själv att alla som kommer till Sverige är välkomna och att de är flyktingar ? Vidare undrar jag vilka fakta skribenten stödjer sig på för att rekommendera uttalandet att alla invandrare = flyktingar kommer utgöra en omistlig del av Sverige.

  Avslutningsvis är jag lite nyfiken på skribentens upphöjda position från vilken han slänger ut sig ett nedlåtande och oförskämt hörru som tilltalsord till partiledaren för Sveriges kanske näst största parti.

  Gillad av 7 personer

 22. Weasel skriver:

  ”Särskilt är alla våra invandrare välkomna. ”
  Javisst kunde väl Jimmie ha sagt det , men varför ska han säga någonting sådant ?
  Jag tycker att det räcker alldeles utmärkt med 7 partier som säger sådant och därmed prioriterar invandrare framför svenskar.
  Jmfr : Alla människor är välkomna men särskilt är alla blonda svenskar välkomna…

  ”Ni har ju fått konkurrenter, som börjat verka efter en affärsidé liknande er: deras erbjudande till väljarna börjar alltmer likna ert.”

  Åh , fan ? Det har jag helt missat. Det låter ju väldigt intressant. Vilket eller vilka partier är det som du syftar på då , Anders ?
  För….det kan väl inte vara de där partierna som röstar Ja till ökad invandring…? 🙄

  Gilla

 23. olle holmqvst skriver:

  Jag misstänker att J:s strukturering av talet var en medveten fälla. Ett tal är ett tal och sett i rutan är det ju klart att han citerar Wilhelm M.Men många hör bara talet och missar. Han kunde ju, enkelt som en miniatyrpannkaka ha apostroferat, – Det där var ett citat från…..Nu snubblade alla de Präktighets-Kolossala
  i bildningsbristens förargliga grop. Rätt festligt.
  https://artuk.org/discover/artworks/the-blind-leading-the-blind-125788
  Jag tror inte Olle Wästberg vet vem som är han.

  Gilla

 24. olle reimers skriver:

  Sverige har ett DACA-problem; liknade det som Donald Trump lovade att ta itu med under sin valrörelse och som nu påbörjas via aktivt uppspårande och utvisning av illegala immigranter.

  Varför säger jag DACA-problem?

  Ett dilemma är de många invandrare som fått medborgarskap och uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Under lång tid har man frångått definitionen av vem som ska anses som flykting och medvetet blandat ihop det med migrant.

  Det finns således troligen ett stort antal människor i Sverige som inte har vare sig det ena eller andra om man ser till hur lagarna har tillämpats. För dessa personer bör man alltså kunna sätta igång ett DACA-liknande förfarande där varje individ får utsättas för ny prövning och respektive status avgöras utifrån de förhållanden som gäller idag.

  Med största sannolikhet skulle det leda till att ett antal beviljade uppehållstillstånd skulle reverseras och kanske också ett antal medborgarskap.

  Det är en fysisk omöjlighet att komma längre än så utan att man skulle ge sig in på brutala former av etnisk rensning som skulle drabba många som gjort rätt för sig.

  Vi är redan ett kulturellt förändrat land. Det måste vara vår utgångspunkt.

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Du menar som den muslimska invasionen och ockupationen av iberiska halvön (Spanien och Portugal)?

   Slå upp reconquista; det går alldeles utmärkt att dra in alla felaktigt utfärdade TUT, PUT och medborgarskap. Det går alldeles utmärkt att dra in samtliga bidrag enligt ovan. Det går alldeles utmärkt att erbjuda den som hävdar flyktingstatus plats i tältläger på kusten eller i Norrlands inland (tre skålar gröt om dagen, två apelsiner eller annan frukt per vecka och tillgång till kallvatten för tvätt). Sverige bjuder på hemresa så fort flyktingen kan och vill hem. (De som begått brott, inklusive bedrägeri som falsk flyktingstatus, falsk identitet, fel ålder osv skickas ut utan vidare spisning; de har i enlighet med FN:s flyktingkonvention förverkat rätten till asyl genom att begå brott.)

   Det lilla fåtal som är till gan för Sverige finns det ingen anledning att bråka med.

   Det går definitivt att genomföra – det är viljan och modet som saknas.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Mycket bra förslag till åtgärder att snarast inplementera. Skulle ha tillämpats från första början . När skall riksdagsledamöterna sätt fart och besluta om aktiva åtgärder…tvinga regeringen om den motsätter sigverkställighet.

    Gilla

 25. Emil skriver:

  Jag håller med om att det är dags att avskaffa asylrätten. Jag håller dock inte med om att vi måste ta emot kvotflyktingar. Inte ens ett litet antal. Vad fyller det för funktion? Även om alla länder gjorde så kan det inte lösa problemen…och de som blir kvar ”där nere”…vari ligger rättvisan i detta? Nej, den enda invandring som är okej är arbetskraftsinvandring.

  Gilla

 26. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Jag såg ett YouTube inslag. Jag tror det var Fabian Fjälling som ringde upp en ”ordförande” för Sametinget och sade han ville bli same. Då blev han nogsamt upplyst om att same blir man genom födelsen, det är det enda sättet! Att man vill lära sig jojka och kasta lasso etc hjälper inte, du förblir ”icke-same” (etnisk svensk) hur mycket du än anstränger dig!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.