Mohamed Omar: Svenska allmogens frihetsstrider

Mohamed Omar

I romanen Maj: en kärlek 1998 skildrar Jan Myrdal den stormande passionen mellan sitt 24-årige alter ego och den sex år yngre Maj. Det är 1950-tal och huvudpersonen blir rådd att läsa Alfred Kämpes bok Svenska allmogens frihetsstrider. Den har jag, svarar han.

Han håller själv på att skriva en bok och ringer Maj för att dela med sig av sina tankar. ”Men hur går det med det viktiga?” frågar Maj. ”Har du skaffat en ordentlig bostad ännu?” Det hade han inte.

I en artikel tidskriften Folket i Bild/Kulturfront nr 21/1974 nämner Myrdal Alfred Kämpes bok igen. Han skriver att ”vi”, det vill säga arbetarrörelsen som han ser sig som en del av, har en annan litterär tradition. Rörelsen har sina arbetarförfattare medan borgerligheten har sina borgerliga författare. I detta sammanhang tar han upp Kämpe, mångårig redaktör för Lantarbetaren, som en av ”den svenska arbetarklassens egna intellektuella”.

Myrdal menar att Kämpe hjälpte samtiden att tränga in i och förstå de vanliga människornas levnadsvillkor och sätt att tänka:

Det historiska sammanhanget behövs för att vi skall förstå oss själva och vår egen tid; men herrarnas historiska perspektiv är inte vårt och arbetet för en folkets kultur blir så också ett arbete i Kämpes efterföljd för att återställa vår historia som förfalskats av de härskande klasserna.

Jag håller med Myrdal om att detta perspektiv behövs: det det vanliga folkets historia är helt enkelt en del av vår gemensamma svenska historia. I Svenska allmogens frihetsstrider beskriver Kämpe med oerhörd detaljrikedom den svenska allmogens vardagsliv – men också dess många uppror. Ja, de var många fler än de kändaste under Engelbrekt och Dacke. Verket gavs ut i tre volymer, den första 1918.

Nu har Kämpes bok kommit ut i en ny upplaga med förord av Daniel Sjöberg, redaktör för sajten Allmogen.org. I Det Nya Sverige där vår historia ska skrivas om (invandrarna byggde landet) gör Sjöberg en stor folkbildargärning genom att påminna om hur det faktiskt i var för folket som led under svält, fattigdom, förtryck och utarmande skatter. I artiklar, reportage, krönikor, videos och podcasts påminner han oss om vårt svenska kulturarv och allmogens kultur. Kämpe (1877-1936) kom själv ur det folk han skrev om – hans föräldrar var torpare och han började tidigt arbeta som vallgosse.

Kämpes bok är inte lättläst, man slukar den inte i ett nafs. Det känns stundtals som att läsa en akademisk avhandling. Men det är en nyttig bok som innehåller mindre kända fakta om folkets levnadsvillkor. Vad de åt, vilka redskap de använde, vilka lagar som gällde. Kämpe är kritisk till Gustaf II Adolf som han menade kröp för adeln och var hård mot bönderna. Det här är ett perspektiv som saknas hos andra historieskrivare från tiden som hellre betonar segraren vid Breitenfeldt och martyren vid Lützen.

Alfred Kämpes bok Svenska allmogens frihetsstrider ges ut av förlaget Cultura Aetatis. Köp den här