Jan-Olof Sandgren: Hur korrupt är Sverige?

Jan-Olof Sandgren

Om man på 80-talet frågade en genomsnittlig brasilianare om landets politiska styre fick man ofta svaret: ”ROUBO!”, vilket betyder ”rofferi” på ren svenska. Eftersom man numera kan få upp till 198 års fängelse för korruption har den uppfattningen troligen inte ändrats till det bättre. Liknande reaktion mötte jag i Grekland 20 år innan den grekiska skuldkrisen blev ett faktum. I Prag gick nyligen 250 000 tjecker ut på gatorna för att protestera mot att premiärministern använt några millioner ur EU-kassan för att finansiera en privat herrgård.

Ställer man samma fråga till en genomsnittlig svensk blir svaret närmast en axelryckning. Kanske en uppgiven suck eller cynisk kommentar om att politik bara är käbbel och inget som förtjänar att tas på allvar. Trots att ungefär 75 procent av våra samlade inkomster på ett eller annat sätt hamnar i statsbudgeten – och trots att denna statsbudget varken klarar av att ge oss ett ordentligt försvar, polisskydd, fungerande sjukvård, infrastruktur, utbildning eller ens en rimlig pension – är det få som skulle använda ordet ”rofferi”.

Tanken att Sverige är det minst korrumperade landet på jorden är en del av vår nationella stolthet – en stolthet som naggats i kanten de senaste åren. Vår ”hederlighet” är kanske det sista vi har kvar som skiljer oss från ryssar, brasilianare och sydeuropéer. Våra politiker må vara naiva, inkompetenta och värdelösa på alla tänkbara sätt, men att de skulle vara simpla tjuvar? Där går gränsen.

Den här artikeln är typisk. Om en brasiliansk politiker hade upphandlat ett sjukhus som visade sig bli fem eller tio gånger dyrare än jämförbara sjukhus i jämförbara länder, tror jag ingen tidning vågat sätta rubriken ”Politikerna har blivit lurade!”. Det skulle uppfattats som en provokation. Att budgeten överskreds med några tiotals miljarder – för att Filippa Reinfeldt hade en dålig dag när hon godkände affären, eller inte hade tid att sätta sig in i alla detaljer – skulle inte accepteras som förklaring.

Ett annat exempel. Om en migrant som vill ta sig till Europa måste punga ut med i runda slängar 50 000 till ett smugglarföretag och antalet migranter uppgår till åtskilliga miljoner, är det lätt att inse att någon kommer att tjäna stora pengar. Vad som driver upp priset är förstås möjligheten att få permanent uppehållstillstånd (PUT) i länder som Sverige.

Enligt den här mycket långa artikeln av Rebecca Weidmo Uvell finns en faktor som mer än annat driver upp volymerna när det gäller migration. Det är inte lagstiftningen eller statsministerns utspel som fäller största utslaget, utan beslut om PUT fattade av enskilda tjänstemän på Migrationsverket. Enligt samma artikel har dessa opolitiska tjänstemän exceptionell stor frihet att tolka lagen i varje enskilt fall.

För smugglarindustrin vore det förstås angeläget att kontrollera även sista ledet i migrationskedjan, nämligen beviljandet av PUT. Antingen genom att betala enskilda tjänstemän eller placera egna representanter på dom posterna. Jag talar inte om någon avancerad konspiration á la Soros, utan helt vanligt ”maffiaförnuft”. Tidigare krävdes gedigen utbildning för att få arbeta på Migrationsverket, men i takt med att arbetsbördan ökat har kraven sänkts. Något som uppmärksammades redan 2015 av Merit Wager här på DGS.

Nu vill jag inte påstå att anställda på Migrationsverket skulle vara mutkolvar, eller jobba åt maffian. Det har jag naturligtvis inga belägg för. Däremot är det uppenbart att den här gruppen löper stor risk att utsättas, inte bara för hot och påtryckningar utan också frestande ekonomiska erbjudanden. Om inte kontrollen varit minutiös de senaste tjugo åren, vore det kanske en god idé att införa asylstopp; bara för att få tillfälle att säga upp alla tjänster och återanställa dem under strikt kontrollerade former.

Men för att lyckas med det måste vi nog överge självbilden att vara världens mest okorrumperade nation, och bli lite mer som brasilianarna eller grekerna.

49 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Hur korrupt är Sverige?

 1. pllay skriver:

  Det är orimligt att tro att vårt etablissemang ska ifrågasätta den ideologiska grunden för sin argumentation, allas lika värde.
  Enligt våra styrande kan inte förment förtryckta grupper tänka eller göra fel.
  Endast vita män tänker, tycker och handlar felaktigt, något de gör med automatik, en följd av den västerländska civilisationen.
  Därför existerar ingen korruption inom någon av de institutioner som är trogna värdegrunden, villkorad skendemokrati.
  Sverige är helt fritt från korruption, allt annat är lögnaktiga påståenden från den bruna svansen.

  Gillad av 9 personer

  • Anders L. skriver:

   Nu har Ola Wong skrivit en text på Kvartal om att politikerna säger sig ha varit naiva. Men ingen har sagt så. Uttrycket kommer från 2015 när Sverige för första gången höjde terrorhotet från 3 till 4. En synbart bakfull statsminister stakar sig igenom en text och läser att ”Sverige har varit naiva”. Han kommer aldrig vidgå att han är skyldig till någonting.

   Gillad av 1 person

 2. Staffan W skriver:

  Vist har vi konkret korruption i Sverige liksom i andra länder ! Dock letar man bäst på kommun och ev Landstings nivå. Sammanblandning av politik och kommunala bolag där mycket kan gömmas i bolagen. Bjudresortill utlandet för att kolla ”leverantörer” där kommunen står för biljetter men inte för kanske rätt avancerade nöjeskostnader. Och ibland t o m direkta ersättningar i bra valuta. För att inte tala om s k kompis korruption. Dock kan man förmoda att man i Sverige nöjer sig med rätt blygsamma ”ersättningar” jämförtbmed vad som kan förekomma längre söder och öster ut!

  Gilla

 3. Arthur skriver:

  Föreställningen att Sverige skulle vara okorrumperat är nog mer en effekt av de korrumperades marknadsföring i statliga och kvasistatliga media. Svensk korruption är inte nummerkonton för de stora och bruna kuvert för de små. Den sker öppet och enligt reglerna.

  Till exempel är tiotusen i Sverige sysselsatta i biståndsindustrin. Det är ungefär en fjärdedel av en budget som påstås gå till de fattiga. Andra delar göder svenska intressen på annat sätt. Delar pumpas genom mellanhänder som Forum Syd för att bli oåtkomliga för oberoende granskning. Biståndet skapar intressen som gör det omöjligt att avskaffa trots att vi vet att det har visat sig bara vara skadligt i sitt föregivna syfte.

  För migrationsindustrin gäller det samma. De tiotusentals anställda som rattar maskineriet bildar en intressegrupp mot vilken en papperslapp i ett kuvert vart fjärde år inte kan hävda sig. Vår demokrati är svag. Migrationsentreprenörerna kan beställa ett journalistdrev redan samma kväll och ingen svensk politiker ligger vaken och oroar sig över vad väljarna vill. Att konsekvent köra över folkviljan i decennier har kostat dem ingenting.

  Hela myndigheter skapas enkom för att försörja de egna. Den nya jämställdehetsmyndigheten har inget annat syfte än att förskingra allmänna medel. Den förväntas uträtta absolut ingenting, bortsätt från att opinionsbilda för sin existens, betala löner till dem som regeringen utnämner dit och till dem som dessa i sin tur, likt i forna förläningar, anställer, förrutom att dela ut projektpengar, likaledes inom den gynnade grupper.

  Vi skulle kunna nämna folkbildningsrådet, stöd till civilsamhället, vindkraft, hela klimateriet med mycket mer och det är än värre i kommunerna. Det finns röta i varje vrå.

  Gillad av 5 personer

  • brrr skriver:

   Och genom att skapa alla dessa myndigheter och andra offentliga uppdrag, säkrar de sin makt. Ingen röstar bort den hand som göder en, om man inte har minst lika god försörjning säkrad utanför offentligsektorn.

   Gillad av 1 person

 4. Den Sista Karolinen skriver:

  Sverige är genomkorrumperat. Massor av tjänster – inte minst inom byråkratin och politikerväldet – tillsätts via kontakter.
  En bransch som också är genomkorrumperad och som det ytterst sällan skrivs om är: fotbollen. På alla nivåer. På alla olika sorters positioner.
  Har personligen beskådat detta vid åtskilliga tillfällen.
  Och precis – som vanligt – är de s k journalisterna helt enorm naiva och okritiska.

  Gillad av 3 personer

  • Erik2 skriver:

   När set gäller fotbollen så har jag haft mina aningar om detta en längre tid. Efter viss insyn i knattefotbollen för några år sedan så inser man att detta bara är politik numera. Det här är inget man vill vara i närheten av längre. Korruption högre upp, ja, det skulle definitivt logiskt sett ligga i förlängningen av mina observationer.l

   Gilla

  • Fotbollsmamma skriver:

   Ja, tyvärr är hela samhället i Sverige fullt med dessa korrupta individer (dit räknar jag inte bara de som själva direkt tjänar pengar, status eller dylikt på detta utan också ”ryggdunkarklubben”, ”nickedockarna”, och ”strutsarna”) och då inte minst inom politik, byråkrati och fotboll.

   Har haft en hel del insyn i den svenska fotbollen främst inom barn- och ungdomsfotbollen i form av förälder till fotbollsspelande barn och kan definitivt intyga att förbluffande lite inom dagens fotboll handlar om hur duktig du är på att spela fotboll eller hur mycket tid du lägger ner på träning. I slutändan handlar det istället om att känna rätt personer, vara ”tjenis” med tränare eller styrelseledamöter, att pappa/mamma är ett känt namn i fotbollskretsar och dylikt.

   Jag tror dessutom att denna idrottskorruption är betydligt mer utbredd i Sverige än i de flesta andra länder eftersom svenskarna har en enorm förmåga att bara rycka på axlarna eller blunda, man vill ju inte skapa en konflikt… Jag tycker enormt synd om de killar och tjejer som verkligen är duktiga och flitiga fotbollsspelare men som inte har de rätta ”kontaktnäten”, jag har sett många unga talanger slockna pga att man inte längre orkar bli motarbetad eller beskåda hur de som är minst flitiga och har minst talang når oanade höjder.

   Gilla

 5. Östrahult skriver:

  Korruptionen är mycket omfattande i Sverige och har bl a kopplingar som skribenten antyder till stora offentliga budgetar. Alla varianter av korruption förekommer:

  Traditionell kommersiell korruption är mycket vanlig. Karolinska har mycket av detta. Filippa Reinfeldt som först fixade till den politiska sidan och sedan gick till Aleris. Eller Boston Consulting som fakturerade en kvarts miljard varav 80 % utan underlag, för säkerhets skull fick man in en av de sina på kundsidan. Eller ta PEAB och kommunerna, vad tror ni Nuder gjorde på PEAB? Eller Maria Wetterstrand som först krattar manegen åt sitt bolag och sedan får ensamrätt på grönt flygbränsle.
  Så har vi vänskapskorruptionen, sjuklövern, hur politiker får alla toppjobb i offentlig sektor, hur man mobbar avvikande
  Så har vi åsiktskorruptionen, MSM, SVT, etc biter inte den hand som föder

  Så kan man hålla på i det oändliga

  Gillad av 5 personer

 6. Aha skriver:

  Det finns många saker som man bara inte gör i Sverige och dit hör att utreda på vilka grunder asyl har getts. Vilka skäl har asylanterna uppgett? Vilka har styrkt sina identiteter? Varför infördes inte krav på fingeravtryck för alla migranter i myndighetskontakter? Hur ser enskilda tjänstemäns beviljade asyler ut? Varför har asylanternas släktskap inte kontrollerats med DNA t.ex. när det handlar om att bli assistenter till svårt sjuka inom den egna familjen? Varför följer man inte upp återvändningsresor till asylanternas hemländer? Varför ger man PUT, ska inte folk åka hem när det lugnat ner sig? Hur kan det föreligga skyddsbehov för en familj om mannen är i Sverige och söker asyl för sig själv?

  Sverige berömmer sig om en oväldig tjänstemannakår. Det kan man nog glömma när det gäller Migrationsverket och slappheten inför ovanstående frågor. Samma sak kan gälla för socialsekreterarna.

  Klanerna måste vid det här laget ha många tjänstemän inne i myndighetsSverige.

  Gillad av 6 personer

 7. Mats R skriver:

  I den artikel om Olof Palmes internationella center som finns i Wikipedia, läser vi att centret bildades av SAP, KF och LO. I samma artikel kan man sedan läsa att Palmecentrets projekt finansieras till cirka 90 procent av Sida, till 10 procent av insamling och av medlemsorganisationerna. Sidas pengar är, som vi alla vet, skattepengar. Det innebär alltså att det varje år överförs ett antal millioner av skattemedel till Rörelsens alldeles egna verksamhet. Jag har stött på uppgiften att summan som fördes över under år 2016 uppgick till 125 millioner sköna skattekronor. Men det här är ju inte korruption, eller hur? För det finns ju inte i Sverige, tack och lov!

  Gillad av 6 personer

 8. Niklas R skriver:

  Sverige är exceptionellt korrupt. Det är bara att titta på vilka familjenamn som får tjänsteanställningar inom stat och kommun, vilka familjenamn som jobbar på SVT och SR.
  Och så vidare.
  Men eftersom svensk korruptionslag endast täcker givandet och tagandet av muta som korruption så är Sverige ett världens minst korrupta länder.

  Gillad av 3 personer

 9. Thor skriver:

  Visst har korruption uppdagats inom Migrationsverket. En afrikansk herre som hyllades i PK-pressen för sitt fantastiska kunnande om asylprocessen visade sig ett par år senare vara en mutkolv. Mörkertalet kan man bara ana och frukta.

  Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   En fundering. Hur tar Lööf hand om sina 10 000 lärjungar från Afganistan, nu på sommaren. Gymnasierna har ju sommarstängt. Bäst vore om hon höll predikan för dem hemma i sin trädgård varje dag. Vem vet, dom kanske blir Centerpartister när dom är färdigutbildade.

   Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Det beror mycket på hur man definierar korruption. Hur förhåller det sig till exempel med alla höga befattningar i förvaltningen som knappast går till de mest förtjänstfulla? Och råkar detta vara fallet så kan en minister med ett pennstreck göra sig av med en som inte faller henne på läppen. Inför valet 2004 lovade den ”borgerliga” alliansen att öppet annonsera tjänster för generaldirektörer eller liknande. Detta löfte bröts av någon anledning omedelbart efter valdagen och systemet med politiska utnämningar fortsatte och fortsätter på samma sätt som det som socialdemokraterna påbörjat under 1970-talet. Idag skulle landet sluppit en hel del inkompetens och godtycke om man behållit det ämbetsmannasystem som funnits sedan Axel Oxenstiernas tid. Samtidigt skulle man behållit en sund och förnuftig maktfördelning. Att tillsätta politiska vänner och bekanta kan faktiskt också betecknas som en form av korruption som på sikt skadar landet.

  Gillad av 7 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Sverje har som jag ser det, den värsta form av korruption, att byta tjänst mot pengar eller vara,
  är bra mycket ärligare. Att befordra vänner och rövslickare för att behålla makt har lett till den soppa vi har nu. Viss korruption kommer alltid finnas, men den måste följa tydliga regler och vara logisk. Att likt Toblerone-Mona ljuga och frisera som hon gjorde för hennes livvakt eller vad han nu var, det skulle straffats hårt, så hårt att resten av packet höll sig i skinnet.
  Nu sände det signalen, här går gränsen till vad vi kommer undan med.
  Grisbonden Göran Persson omsatte cirka 5 miljoner på konsult tjänster efter statsministerjobbet, han uppgav 198 tusen som vinst på det, Lägg av, pennor några flygresor och ett par hotellnätter! Inte granskade skatteverket honom för det, hade min byggfirma omsatt 5 mille och jag uppgett 198 tusen som vinst. Då hade dom släppt loss ekoroteln på mig omgående, det föreligger en viss skillnad, och den gynnar absolut inte folket!

  Gillad av 9 personer

  • Christer L skriver:

   Du tar fel! Kriminaliteten har sina orsaker i socioekonomiska förhållanden. Hårdare straff hjälper inte.

   Gilla

  • Kronblom skriver:

   En liten livsmedelsbutik omsätter ca 50 miljoner/år och nettovinsten brukar bli 1%, d.v.s. 500.000.- Själv är jag i en annan bransch och siktar på 0,1% nettovinst. Märker jag att det kan bli mer tar jag hellre ledigt istället för att vara slav åt andra. Som 60+ bör man ta det lugnt ibland. Pratade med en jämnårig inom bygg och anläggning som inte tar ut lön, bara aktieutdelning. Kör man enskild firma får man skylla sig själv om man ger sig in i slaveriet. Gränsen för EF ska dras vid hobbyverksamhet.

   Gillad av 1 person

 12. Erik2 skriver:

  Bra Jan-Olof. Nu börjar vi komma någon vart i analysen. Så här ser Sverige ut idag. Överallt. Även inom stora privata organisationer. Det här är det stora problemet. Det här är varför SD hatas. Man är ett hot mot denna tingens ordning för det sitter idag överallt många många på välavlönade positioner som inte har några särskilda kvalifikationer. Herregud, folk har löner som jag inte ens visste man kunde ha. För inget särskilt. Jag är naturligtvis dum och naiv men det här har jag insett först på senare år. Och det är jag som betalar dessa löner. !?!

  Gillad av 6 personer

 13. olle holmqvist skriver:

  Högermannen och etablerad motståndare till det (s)tarka (s)amhället – Gunnar Svärd f 1911 blev
  generaldirektör och chef för Försvarets Fabriksverk 1963–1969…därefter verkställande direktör i Statsföretag 1970–1971. Jfr globalistbankrådgivare Rheinfeldt.

  Gillad av 1 person

 14. p kohlin skriver:

  Jan-Olof, glöm inte italienarna som traditionellt lokalpatriotiska sett på makten som ”dom däruppe”. Trots det (inkl korruptionen där) fick dom nog av migration och röstade fram hårdare tag så därmed sagt finns det nog en gränsöverskridning i dubbel mening där folk börjar tänka, ifrågasätta, rösta bort inkompetent makt.
  I vårt land kommer mycket att hända inom 10 år.

  Gillad av 1 person

 15. Husar skriver:

  https://ledarsidorna.se/2019/07/myndigheten-sst-sveriges-framtida-statskyrka/
  Detta betyder således att vi alla, troende och ateister, via skatten och i den socialdemokratiska rättvisans namn, skall betala för att moskéer byggs i Sverige.
  På våra arbetsplatser, sjukhus, äldreboenden… skall en viss religions utövare också ha rätt till särskilda avskilda bönerum.

  Vad är det för fel på modell Svenska Kyrkan och den kristna värdegrunden?
  De som vill vara medlemmar betalar en särskild kyrkoskatt.
  Vill du inte vara medlem – ingen kyrkoskatt.
  Men, nu har politiker, socialdemokratiska sådana, kuppat och tagit över styret i Svenska Kyrkan.
  Där råkar finnas mycket pengar och tillgångar, till exempel mark, vilket lockar S-märkta fickor.

  Gilla

 16. Magnus Rosensparr skriver:

  När det gäller ren kontantkorruption, t.ex. att polisen tar betalt i handen på gatan, att tjänstemän tar betalt för olika former av tillstånd, en skolplats, ett körkort, en examen eller ett abonnemang är nog relativt ovanligt i Sverige. När det däremot gäller korruption utan något ekonomiskt inslag, t.ex. korruption avseende tjänster, befattningar och ämbeten, politisk korruption när det gäller bidrag, subventioner, kontrakt, arrenden och andra rätter samt vanlig svågerpolitik,nepotism, vänskapskorruption och delikatessjäv, ligger Sverige inte efter något annat land i världen.

  Gillad av 3 personer

 17. M skriver:

  ”Trots att ungefär 75 procent av våra samlade inkomster på ett eller annat sätt hamnar i statsbudgeten –….” är nog inte korrekt eftersom skattekvoten är ca 44 % av BNP, men förvisso styr staten över stora delar av skatten (jaja, jag vet att arbetskraft belastas med uppåt 70 % skatt, att momsen är ca 23 %, att kapitalskatten är ca 30 %)) brutto innan fördelning på t.ex. pensioner eller tjänsteproduktion, men kommunerna tar trots allt hand om ca 33 %.

  Men ämnet för betraktelsen, korruption av olika slag tror jag är högaktuellt och vill jag tillägga, att ett stort antal människor utan formell utbildning och utan erfarenhet utanför politiken sitter och bestämmer över dessa stora summor.

  Gilla

 18. ceskyraj skriver:

  Jan-Olof, bra att du skriver om korruption. Den finns både i Sverige och utomlands. Och den finns förstås även i Tjeckien. Men du har fel när du beskriver senaste samling av Tjecker som organiserades helhjärtade demokrater. Den här andra gången organiserades också av krafter som betalas av globalisten Soros. Det är inte första gången han har fingrar i stöd av landets aktivister. Något liknande hände i Slovakien – först stora demonstrationer (även med tillresta aktivister från utomlands), sedan fick statsminister avgå och ny kvinnlig med globalisternas hjälp valdes in. Så går det till, fejk news att det är folket som reser sig. Det var tidigare, nu är det dirigerat från utomlands. Och folket (och även du) luras och på det. Jag är född där och kan kultur och språket. Tro mig.

  Gilla

 19. ericr45 skriver:

  ”, utan beslut om PUT fattade av enskilda tjänstemän på Migrationsverket. Enligt samma artikel har dessa opolitiska tjänstemän exceptionell stor frihet att tolka lagen i varje enskilt fall.”
  De utdrag ur Migr verkets regler jag sett har ju varit rätt tydliga?
  T ex att det är den asylsökande som ska troliggöra sin identitet?
  Varför tas t ex inte fingeravtryck?
  Det har ju t o m inom MSM framkommit att vissa haft upptill SJU olika identiteter hos Verket?
  De ökända somaliskan med en identitet i Sverige, en i Norge och en i Danmark bör ju leva rätt bra?
  Migr verket: ”Vi kan inget göra”??
  Men vad i h….
  Ska tänka på denna stackars svältande kvinna när jag pröjsar min restskatt (är pensionär) på drygt 25 000…

  Gilla

Lämna ett svar till plq017 Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.