Patrik Engellau: Hur heliga är de heliga skrifterna?

Patrik Engellau

Om det kommer en kristen fundamentalist och påstår att varje ord i Bibeln är Guds uppenbarade sanning som till sista kommatecknet måste följas av de sant troende så skakar vi nog nedlåtande på huvudet och frågar oss vilken galen baptistkyrka i USA som frambringat en sådan grottmänniska.

Men om det kommer en muslim och hävdar att det inte går att förneka ett enda budskap i Koranen eftersom det ju handlar om Guds egna ord så hamnar vi i beråd eftersom religionsfrihet råder och muslimen får anse vad han vill och vi som inte är religiösa saknar rätt att lägga oss i.

Skillnaden är att det nästan inte finns några kristna bokstavstroende medan även mindre fromma muslimer, om jag fattat rätt, ändå anser Koranen helig och hans profet ofelbar.

Situationen ställer svensk politik inför ett dilemma exempelvis när politiken ska ta ställning till religiösa friskolor. Kristna och judiska friskolor ställer inte till några problem vilket nog till stor del beror på att de troende förhandlar med sina heliga sanningar när verkligheten pockar på medan motsatsen gäller för muslimerna som hellre gör om verkligheten än ifrågasätter skriften.

Alla moderna sekulära människor anser nog att det kristna och judiska förhållandet till de heliga texterna är rationellt och eftersträvansvärt medan vi nog menar, även om vi inte säger det, att det muslimska förhållningssättet är primitivt och inte värdigt det moderna samhället.

Men hur är det då med oss själva, med alla oss rationella, moderna och sekulära människor? Hur förhåller vi oss till våra heliga texter?

Vadå, heliga texter? Vi har väl inga heliga texter? Jo, det har vi. Den kanske heligaste av alla är FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. När förklaringen fyllde 60 år skrev dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon så här:

Förklaringen har översatts till 360 språk och är den mest översatta texten i världen. Det är ett bevis på hur allmängiltig den är. Förklaringen har fungerat som inspiration för många nya stater då de utformat sin grundlag och den har blivit en måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel.

Nu är frågan om vi moderna sekulära människor ska förhålla oss till denna heliga text som judar och kristna förhåller sig till sin heliga text, således om den är förhandlingsbar, eller om vi ska ställa oss som fundamentalistiska muslimer till skriften. Om en jude eller kristen tog sin bok på allvar och hörde någon säga ”herrejävlar” så skulle vederbörande stenas till döds enligt 3 Mos 24:16:

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.

Tanken är befängd eftersom judar och kristna har lärt sig att kompromissa med Herrens uppmaningar. Men kan vår tids sekulära människor kompromissa på motsvarande civiliserade sätt med exempelvis FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna?

I praktiken smusslas det en hel del vilket vi för det mesta väljer att generat bortse från, kanske med ursäkten att dogmen är så orealistiskt sträng att den aldrig kan ha varit allvarligt menad. Min favorit är Artikel 24 enligt vilken var och en har rätt till ”regelbunden betald ledighet”.

Varenda människa i hela världen, rik eller fattig, arbetslös eller sysselsatt, ung eller gammal, har alltså rätt till regelbunden semesterersättning, troligen på min bekostnad. Det är som om LO skrivit paragrafen efter sitt eget beläte.

Mig veterligen har ingen utarmad getherde från Tchad någonsin hört av sig till svenska myndigheter för att begära sin semesterersättning. Ej heller har svenska myndigheter gjort hembesök hos herden för att kontrollera att hans mänskliga rättigheter uppfylls enligt statuterna. Vi moderna sekulära människor struntar alltså i den heliga skrift när det skulle bli för opraktiskt att följa den trots att den är så allmängiltig att den blivit översatt till 360 språk. Varför handlar vi inte lika modernt och sekulärt när det gäller religiösa friskolor i Sverige? Den praktiska lösningen vore att sätta stopp för friskolor som skapar problem och låta de övriga fortsätta sin verksamhet.

Men ett sådant beslut skulle strida mot dogmerna om religiös likabehandling enligt Artikel 2 vilket är ett nog så allvarligt aber.

Med detta vill jag bara påpeka att vår upplysta, sekulära tid har precis samma religiöst grundade problematik som människor haft i alla tider. Det beror inte på att vi gör något fel, det beror på att den mänskliga tillvaron är konstruerad på det viset även om vi väljer att tro att vår tid på något vis har övervunnit gamla tiders filosofiska problem och lagt dem på hyllan.

Jag tror till och med att vår tid är mer religiöst anfäktad än många andra perioder i mänsklighetens historia. Att bara peka på möjligheten att man kanske kan strunta i den heliga paragrafen nummer två, vilket jag just gjorde, kan nog räcka för att i vissas ögon ställa sig utanför den mänskliga gemenskapen ungefär som när vetenskapsmän på 1500-talet hävdade att jorden snurrade runt solen, inte tvärtom. De kunde bli dödsdömda för sådant.

24 reaktioner på ”Patrik Engellau: Hur heliga är de heliga skrifterna?

 1. M skriver:

  Jag tror religionsfrågan måste upp och belysas och hanteras och likaså att principer av olika slag måste diskuteras utifrån att ideologier (som religion/politik) alltid förvaltas av någon mer eller mindre starkt sammanhållen organisation eller organisations nätverk. Islam passar inte in och varför Europa har hybris och kanske tror att man kan hantera det och att religionen försvinner av sig självt under trycket från omgivande sekulära samhälle ger inte historien i olika länder skäl till att tro. Fenomenet religion är stark, men man kan endast definiera dess beståndsdelar om man ställer sig utanför företeelsen och tolkar den som en mänsklig, social, historiskt betingad konstruktion.

  Gillad av 3 personer

 2. V for Vendetta skriver:

  Mycket bra artikel.. Vår gamla religion har blivit ersatt av den nya humanitära ideologin, vilken avrättar oliktänkande på löpande band om än inte rent fysiskt så på alla andra plan.

  Gillad av 4 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Strukturellt är situationen densamma i dagens Sverige som i de heliga skrifterna. Om någon i dag råkar ifrågasätta frågor som alla människors lika värde, att den svenska välfärden skall gälla för världens alla människor eller att människan förstör jordens klimat genom att flyga, åka bil eller att äta kött så blir han ännu inte fysiskt stenad men däremot häcklad och utsatt för okväden och hotelser . Det händer ständigt i dag. Förståndet fördunklas och populasen griper efter stenarna. Det kanske bara är en tidsfråga tills de sista hämningarna släpper.

  Gillad av 9 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det självklara i att sådana självklarheter egentligen inte måste påpekas tyder väl på att den sida som bryter mot det uppenbara mycket väl vet vad de gör och inte måste upplysas om den saken. De vill ha det så här.

  Gillad av 3 personer

 5. svenne skriver:

  ”Förklaringen har fungerat som inspiration för många nya stater då de utformat sin grundlag och den har blivit en måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel.”

  Påståendet att något ”har blivit en måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel” är ju egentligen väldigt kryptiskt, och detta även om formuleringen skulle ingå i ett annat sammanhang än ”FN:s heliga skrift”.

  Dessa ”vi”, som anser något, är en klick av individer som inte självklart agerar – och tänker – på samma sätt som huvuddelen av den stora massa av individer som budskapet riktar sig till. Klicken består av några figurer som anses tillhöra en ”elit” som är försedd med förståndsgåvor vida överskridande dem som skall tvingas leva enligt dessa normer. Vi har EU som ett levande skräckexempel på detta.

  Formuleringen skulle kunna användas i vilket totalitärt system som helst där makthavare vill påtvinga undersåtarna sin vilja. Både Hitler, Stalin och Mussolini hade starka synpunkter på vad som ”borde anses vara rätt och fel” inom sina respektive regimer, men givetvis anammades detta synsätt inte av hela befolkningen i deras länder.

  ”Men om det kommer en muslim och hävdar att det inte går att förneka ett enda budskap i Koranen eftersom det ju handlar om Guds egna ord…..”

  Det skulle vara intressant att få bevittna en starkt bokstavstroende muslim pockande säga till en ”god” politiker: ”Allah är den ende guden, eller hur?” Många politiker förnekar ju till och med att det finns ”svenskar”, är dessutom mer eller mindre ointresserade av religion och kan till och med anse att ”religion är opium för folket”. Man kan fråga sig hur den stackars politikern skulle kunna prata sig ur en sådan situation med bibehållen trovärdighet.

  Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   SVENNE: Det skulle vara intressant att få bevittna en starkt bokstavstroende muslim pockande säga till en ”god” politiker: ”Allah är den ende guden, eller hur?”

   En utmärkt konkretisering av hela problemställningen! Varför har detta aldrig hänt i vår publika servis-teve?

   Gillad av 1 person

 6. Göran Holmström skriver:

  Om det är en kemikalie i dricksvattnet eller endast sjuk grupppsykos har jag ingen aning om. Men en stor del av Europa verkar kollektivt drabbats av galenskap.
  Smittsam är den inte, så mycket går att bevisa, vissa kämpar ju emot!
  Kanske är det Nietzsche fel som dödade Gud och lämnade ett hål i hjärtat på västvärlden. Då übermenschen inte existerar, så var massor vilsna, och det ligger inte i människans natur att backa gällande religion, har man väl hoppat av så har man hoppat av! Så det vi alla lider av nu, är en ny blivande religion, som håller på att ta fart framför våra ögon, alla tecken finns ju, Flagellanter, Kväkare, hysteriska kvinnor ( feminister) , Barn som sett satan (CO2), folk som kastrerar sig för den nya religionen.
  Ja alla tidigare tecken finns ju, till det Islam som härjar utan ifrågasättande,
  så egentligen är det ju en spännande tid, något helt nytt. Alla präster är ersatta av influencers och godhjärtade nyfrälsta politiker, som skriker Gud är död leve godhet lever människan, men tänker fasen 176 tusen spänn i månaden det blir många varmkorvar till min ständigt hungriga mage.
  Tittar man historiskt så varje ny religon, har i princip inneburit extremt mycket våld och lidande för sin omgivning, vi får se hur denna gång går!
  För vansinnet har precis börjat.
  Ett litet citat från The Road Warrior kanske kan passa in på den nya sekten, ”Humungus:
  I am gravely disappointed. Again you have made me unleash my dogs of war”.

  Gillad av 7 personer

  • Christer L skriver:

   ”Tittar man historiskt så har varje ny religon i princip inneburit extremt mycket våld och lidande för sin omgivning, vi får se hur denna gång går!”

   Historien förskräcker. Men den här gången är det än så länge mesar och fjantar som har makten. Nå. Makt över människors tro är det starkaste argumentet i politiken. Det är nödvändigt att vi tar hand om oss själva, annars gör andra det. Alltför få tror på att tro är något man kan göra själv och sedan välja vilka man håller med. Men man måste förstå att förstånd och tro är olika psykiska funktioner, de ersätter inte varandra. En del är tänkare först och främst. De är ofta inte så klara över detta med att tro. Sokratescitatet igen: de tror att de vet men vet inte att de tror. Så att inte tro kan också vara en tro. Ateism är ingen rationell tanke grundad i rationell erfarenhet. Tro är en primär psykisk funktion, kallas även intuition. Genom att tro gör man det lättare för sig, även inom vetenskapen. Vem vet Big Bang eller Mörk Materia eller Ljuskonstanten? Detta är matematiskt troende. Att veta och att tro är tänkande och intuition, två primärt orienterande psykiska funktioner. Man kan inte ta det ena och avfärda det andra: båda behövs. Men man kan bestämma själv om innehållet utifrån egen erfarenhet. M v h!

   Gillad av 1 person

 7. Tritonen skriver:

  ”Vanföreställningar är inte mera respektabla för att de är religiöst grundade”. Björn Ulvaeus har sagt någonting ditåt.
  För övrigt trumfar Sharia alla världsliga påbud, enligt Kairodeklarationer.

  Gillad av 3 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  De mäktigaste som styr och petar i allt, vet ju mycket väl vad de håller på med och hur de ska utnyttja människors svagheter. Det har den typen av människor nog alltid vetat under alla tidsepoker. Med förtryckande mål blir det förfärligt för flocken.
  Mohammed var skicklig som såg till att det blev omöjligt att ifrågasätta något eller anpassa hans lära till nya omständigheter utan att mista huvudet. Våld vinner alltid.
  De lagar och principer och religiösa dito som består i ett fritt samhälle är i bästa fall de som ger möjlighet till fortsatt revidering och utveckling. Just för att de vilar på en stabil grund av respekt för att varje människa har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv.
  Religiös tro bör komma ur frivillig övertygelse och därför bör islam inte ses som en religion av oss i västvärlden, eftersom den påtvingas från födseln och har detaljerade föreskrifter för livet och samhället och lika konkret beskrivna påföljder för den som misslyckas eller trotsar. Islam är en religiöspolitisk sekt med tonvikt på politisk och självklart bör muslimska friskolor varken få tillstånd eller skolpengen.
  Om vi vill försöka vara ett fritt samhälle, vill säga.

  Gillad av 6 personer

 9. Min strand skriver:

  Ja, det slående är hur ogenomtänkta vår tids dogmer är. Det krävs ingen Augustinus för att se absurditeterna och ingen Milton behöver skriva Paradise Lost, den hade blivit kort. Tankedjupet är nog för slamkrypare endast, fast inget ont om dessa, deras ögon är anpassade att se både under och över ytan samtidigt. Sådana hade vi behövt, för kristendomen avfärdas inte av svenskarna baserat på en djupare analys utan nivån är densamma som ”FNs” dogmer, väldigt få förstår det Jordan Peterson säger, och han säger egentligen inget annat än det som redan står i Bibeln: det är ett beprövat sätt att förhålla sig till livet som ger möjlighet till mer frihet än något annat system. När detta förhållningssätt försvann så måste något nytt komma och självklart blir det en simplare konstruktion som helt enkelt är ett bisamhälle där individerna inte skall tänka, inte ens de på toppen, utan alla skall bara utföra sina sysslor, vissa skall arbeta och betala för resten, vissa skall slöa, andra skall sitta på toppen och parasitera, men inte ens dessa kan redogöra för varför DE skall vara på toppen, det är därför de är så arga och säger rasist och nazist hela tiden. De kan inte förklara varför just de skall få mer, ens för sig själva. Sanningen är den att de helt enkelt förvaltar DEN NYA ORDNINGEN och det är inte förvånade att denna inte rymmer tankens frihet.

  Frågan är vad som skall göras, kristendomen kan den återuppväckas? I USA fungerar det till en del och tydligen så blir allt fler kristna i Kina. Problemet som jag kommit fram till är att vi inte som vänstern använder hatet som motor, utan återhållsam rationalitet, hur skall dessa två kunna tävla i detta obildade tidevarv? Att ta tillbaks kyrkan verkar vara ett värdigt projekt för DGS för vi måste lära oss att som slamkryparen se under ytan på kristendomen, som ju vår tid avfärdar med de barnsligaste av argument.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det som gör att vi har en chans är att verkligheten, sanningen, är socialismens värsta fiende. En sanning omintetgör tusen lögner, men de måste breda på med tusen lögner för att bemöta en enkel sanning, som likväl när som helst kan poppa upp igen, eftersom den finns i verkligheten, i sanningen, i socialismens värsta fiende.

   Gillad av 3 personer

   • Ms skriver:

    Jo, till sist, till sist blir det förstås så, precis som i Sovjetunionen, men det höll bra länge.

    Jag hörde en historia från Korsika, motsatsen till Sverige. När korsikanerna förstod att det kommer muslimska terrorister till Europa så skrev de ett brev i alla tidningar om att om de kommer til Korsika så har alla familjer fyra skjutvapen och man kommer att jaga dem som vildsvin.

    Kan inte den där verkligheten komma någon gång? Jag tycker mig se en hel del av den.

    Gillad av 2 personer

 10. Underdog skriver:

  Det handlar om makt och kontroll. Svårare är det inte. Makten har alltid motiverat sina övergrepp på individerna genom att hävda att ”vi måste göra si och så annars”. Då spelar det ingen större roll om det som följer är helvetet på grund av någon dödssynd eller, när detta inte längre är trovärdigt, planetens undergång på grund av att svenska män grillar. Makt korrumperar. Den makthavare som påstår sig inte vilja ha makt ljuger (jag tittar på dig Tage Erlander). Det går inte att få makt utan att sträva efter den.

  Den svenska naiviteten i synen på islam är f ö monumental i sin obildade idioti.

  Gillad av 3 personer

 11. olle reimers skriver:

  För en muslim måste västerlandets kristna te sig som mycket svaga människor.

  De vacklar ständigt i sin tro, om vad som är rätt och fel, om vad som ska göras när någon handlar fel o.s.v.

  Alltså kommer de att på ett tidigt stadium inse att vi på alla sätt är lovligt byte. Endast om vi slår tillbaka med full kraft kommer de att dra sig tillbaka.

  Ur en troende muslims synvinkel är vi inte endast ett lovligt byte. Vi utgör också föremålet för en bjudande plikt att se till att vi förs in på den rätta vägen.

  Det eländiga förhandlande som svenska politiker och kyrkans ombudsmän ägnar sig åt har ingen annan effekt än att de blir övertygade om att de har rätt.

  När vi tänker på islam kan vi inte längre tänka som kristna; vi måste tänka som antiislamister. Islam är vår fiende om vi är övertygade om att den livsstil vi valt är att föredra framför den som den muslimska världen påbjuder.

  Det finns inget utrymme för förhandling. Det är bara starkast möjliga motstånd som gäller mot den islamska tron. Först då blir vi en jämbördig kraft med den.

  Gillad av 8 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Helt rätt, Olle! Och vad alla PK-iga snällister inte fattar är att de allra flesta troende muslimer föraktar dem och anser sig själva som mycket högre stående.

   Egentligen säger det sig själv att man inte kan vara tolerant mot en lära som inte bara är en religion utan dessutom en politisk ideologi med anspråk på världsherravälde. Är man tolerant mot något sådant bäddar man för sin egen undergång.

   Gillad av 4 personer

 12. Arthur skriver:

  Den bokstavstroende kristne har svårigheten att bibeltexten inte gör anspråk på att vara Guds oförvanskade ord. Citaten av vår Herre är få och indirekta.

  Gilla

 13. Elisabeth G skriver:

  Mest översatta texten i världen?!

  På Tomedes – smart human translations hemsida kan man läsa följande: Idag är Bibeln världens mest översatta bok. Minst en av bibelns böcker har översatts till 2 883 olika språk; nya testamentet har översatts till 329 språk och de gamla och nya testamentet har tillsammans översatts till 531 språk.

  Så var det med det.

  Gillad av 6 personer

 14. Niklas R skriver:

  Lustigt att sekulära ska slå sig för bröstet och hålla upp FN deklaration över de mänskliga rättigheterna som sitt främsta argument och ledord när hela dokumentet är baserat på den kristna etiken och västerländska, demokratiska, värderingar som baseras på den kristna etiken.

  Gillad av 2 personer

 15. Observatör skriver:

  Det som skapar problem i Sverige är att man tror att alla direktiv från FN, EU etc måste följas till punkt och pricka. I andra länder lyssnar man artigt, skriver på dokumenten, men gör sedan som man vill. Jag tror att det förhållandet att vi aldrig varit ockuperade bidrar till detta. I länder som varit ockuperade hyser man mindre förtroende för ukaser från främmande huvudstäder.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men det där är ju bara ett spel som används för att de vill ha det så här. De gör FN:s deklarationer till en knölpåk. Enligt barnkonventionen måste alla ensamkommande barn omedelbart skickas hem. På vilket sätt är Sveriges knölpåkstolkning ”till punkt och pricka”? På vilket sätt är den inte snarare ”lyssna artigt och sedan göra som man vill”?

   Du måste befria dig från tanken att de har ärligt uppsåt, att de talar sanning ens när de använder ord som ”och” och ”att”.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.