Stefan Hedlund: Landet Lööfenia – en dystopi

Stefan Hedlund

Föreliggande text är en dystopi, en negativ vision av ett samhälle som ännu inte finns, men som kanske kan komma att växa fram. Den förmedlar en hypotetisk ögonblicksbild från det lilla landet Lööfenia, dagen efter ett nationellt val där Värdegrundspartiet, en allians av alla självutnämnt goda människor, har vunnit en förkrossande seger.

Vid partiets valvaka är stämningen jublande. Scenen domineras av två stora banderoller – ”Allt är en framgång” och ”Vi har alltid rätt”. Då det står klart att partiets stenhårda kampanj mot rasister, nazister och nationalkonservativa element har varit enastående framgångsrik, träder partiledningen fram med följande avsiktsförklaring.

Goda vänner! Dagens val har varit ett värderingsval, och vi kan konstatera att de korrekta värderingarna har vunnit en förkrossande seger. Den regering som nu bildas ges namnet Nationella Väktarrådet. Dess främsta uppgift kommer att vara att tillse att det skapas nationell enighet kring värdegrunden.

Vid Kränkthetsstyrelsen (KRÄKS) inrättas en särskild Åsiktsnormaliseringsavdelning (ÅSNA) med ansvar för att det i den offentliga debatten inte förekommer åsikter som kan leda till att utsatta grupper i samhället känner sig kränkta. Med utsatta grupper förstås här alla de goda människor som i tanke, ord och gärning bekänner sig till Nationella Väktarrådets värdegrund.

Åsiktsnormaliseringen kommer att ske via ett meningsutbyte, där åsikter som inte stämmer överens med värdegrunden fortlöpande bytes ut mot politiskt korrekta åsikter. Medborgare som hyser avvikande åsikter kommer att åläggas att inställa sig till samtal och åsiktskorrigering. För dem som väljer att utebli inrättas särskilda grundutbildningsläger (GULAG).

I enlighet med värdegrundens första huvudprincip, att frihet är slaveri, skapas också en särskild myndighet för normkritik (NORMKRIT) vars uppdrag blir att korrigera normer som understödjer falska föreställningar om frihet, såsom frihet att inneha vilka åsikter man vill och frihet att via opinionsbildning kunna förmedla dessa åsikter.

Den nyinrättade myndigheten för Psykologiskt försvar (PSYKO) ges ett särskilt uppdrag att tillse att det i medierna inte förekommer falska nyheter, som inte står i överensstämmelse med värdegrunden.

Inom de etablerade medierna uppnås detta via frivillig samverkan mellan redaktioner, som fortlöpande granskar att endast korrekta nyheter förmedlas. I syfte att övervaka den växande floran av samhällsfarliga asociala medier inrättas en särskild viralgranskare, vars uppgift blir att identifiera och motverka försöka att sprida falsk information som kan undergräva samhällsordningen.

Till stöd för denna verksamhet tillses att samtliga televisionsapparater blir dubbelriktade, så att myndigheter genast kan ingripa emot oönskade kommentarer från TV-soffan, och därmed på ett tidigt stadium förebygga att det utvecklas samhällsfarlig normbildning, syftande till att kvarhålla förlegade subversiva normer om falsk frihet.

I enlighet med värdegrundens andra huvudprincip, att okunnighet är styrka, inrättas inom Sanningsministeriet (MINSANN) en särskild myndighet (TÄNKRÄTT) med ansvar för att dekonstruera och rensa ut vetenskapliga irrläror. Högt på dagordningen placeras här att gå tillrätta med diverse nationalekonomers försök att hävda att all ekonomisk politik i grunden handlar om att sätta grupp emot grupp. Detta är givetvis falskt, och har som enda syfte att ifrågasätta den för samhället så nyttiga migrationen.

Då Nationella Väktarrådets vetenskapssektion redan har bevisat att det via ett selektivt upphävande av tyngdlagen kommer att bli möjligt att färdas till månen i en roddbåt, finns ingen anledning att acceptera förlegade föreställningar om att det skulle finnas något slags ekonomiska lagar, som skapar målkonflikter och begränsar handlingsutrymmet för offentlig politik.

Att mottagande av flyktingar är en strålande affär för den kommunala ekonomin visades redan tidigt via ett väl underbyggt reportage från Sandviken, publicerat i alla goda människors husorgan, Dagens PK-Nyheter. Inspirerade av detta reportage valde upplysta ledare i många andra kommuner att slå in på samma väg. De kan idag visa mycket goda ekonomiska resultat.

En åsikt som är särskilt skadlig för samhällsordningen är den som hävdar att brottsligheten ökar, och att anledningen står att söka i den starkt ökade migrationen. I syfte att normalisera denna falska åsiktsbildning inrättas inom Brottsförnekande rådet en särskild professur i kriminologi, vars innehavare åläggs att bevisa att brottsligheten stadigt minskar, samt att den inte kan knytas till etnicitet. Det senare sker genom att exempelvis dokumentera att det inte finns något samband mellan kommuner som tagit emot många nyanlända och frekvensen av grova våldtäkter.

Myndigheten för samhällsskydd och genusberedskap (MYSGNUS) ges samtidigt i uppdrag att tillbakavisa alla falska påståenden om att ett kraftigt inflöde av unga män skulle kunna ha en negativ inverkan på landets demografiska balans. Då ju kön bara är en social konstruktion är detta uppenbart absurda påståenden. I syfte att upprätthålla korrekt könsmaktsordning kommer myndigheten fortlöpande att företa rekonstruktioner av sociala kön.

Avslutningsvis konstateras att all offentlig politik framgent kommer att genomsyras av värdegrundens fundamentala princip om alla människors lika värde. Dock kommer det under det nya samhällets uppbyggnadsfas att vara nödvändigt att inse att vissa är mera jämlika än andra. Väktarrådet kommer därför att verka för att det via särlagstiftning om hatbrott skapas särskilt rättsligt skydd för dess medlemmar, inkluderande hat och hot och nedsättande omdömen.

Så skapar vi gemensamt, i landet Lööfenia, en Skön Ny Värld!

66 reaktioner på ”Stefan Hedlund: Landet Lööfenia – en dystopi

  • Michael Beach skriver:

   Det finns mer att tillägga om sådant som redan är infört, speciellt gällande klimatet. Heliga Klimatgreta har sagt att allt ont kommer ifrån mänskliga utsläpp av Co2, det står numera skrivet i sten och kan inte ifrågasättas, de som gör det ska hängas ut och hånas i det oändliga.

   Gilla

 1. Martin skriver:

  Mycket bra skrivet, och alls ingen omöjlighet. Det känns som om mycket av det du skriver redan är på gång, eller befinner sig i sin linda. Ja, en hel del finns här redan. Sverige, under nuvarande styre, och något annat verkar omöjligt att uppnå, går helt klart i forna DDR:s fotspår. Vi minns väl, att landet aldrig röstat mer borgerligt än 2018, men oavsett hur vi röstar får vi en S-märkt statsminister. Utvecklingen är skrämmande.

  Gillad av 8 personer

 2. Hilding Bengtsson skriver:

  Knappast en dystopi…
  Snarare en högst rimlig utveckling…

  Fattas väl två saker till.

  Äldreboendena behövs för flyktingmottagning!
  Du som inte kan klara Dig längre,
  måste villigt bereda plats!

  En ny myndighet,
  Ungdom Gäller Nu, UGN inrättas!
  Till GD utses A Lööf!

  Allahs vår Anniepulatör!

  Löser samtidigt uppvärmningsbehovet!

  Bostads(för)delningsdepartementet bildas,
  GD blir allas vår expert Danne Kräk!

  Över 30 M2 så konsfiskeras lägenheten,
  om Du ej vill dela med en ensamkommande!

  När det sen sker familjeåterförening,
  då måste vi se till den med störst behov!
  Obelånad lägenhet konsfiskeras direkt!

  Du lever nu i landet Utopia!

  Gillad av 12 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Om SD närmar sig 30 % 2022,
   då är det stor risk att Sve TSAREN
   ställer in valet inför undantagstillstånd,
   o inkallar den nyinrättade EU-armen,
   för att återställa lugnet)

   Så kunde vi bara inte ha det!

   Gillad av 3 personer

 3. Tomas skriver:

  Det finns alltid en lösning på Sveriges problem även om den är smärtsam. Man kan som individ påskynda en ekonomisk kris genom t.ex. dra ned på sina utgifter maximalt och deltidsarbeta eller gå i förtida pension. Detta minskar skatteintäkterna och tvingar Regeringsunderlaget till ännu mer absurda åtgärder för att föda skarorna med bidragstagare och meningslösa yrkesgrupper som politiker samt tillhörande parasitsvans, tidningsfolk, artister, folk i organisationer mot rasism blablablaa mfl. Resultatet bör bli antingen att landet går under lite tidigare eller att immigranterna söker sig till bättre givarländer samt att svenska drönare tvingas söka riktiga arbeten för att överleva.

  Gillad av 7 personer

 4. Elisabeth G skriver:

  Nej, vi är inte där än men på god väg dit. I höstas tänkte jag, i mitt stilla sinne, att jag undrar om inte detta var sista gången vi gick till val. Skrämmande nog träffade jag strax därpå en människa som, utan att jag sagt något, hade samma funderingar.

  Gillad av 7 personer

  • Pelle skriver:

   Nja, vi kommer nog att få masa oss till valurnorna även framöver. Däremot kommer grundlagarna att ha anpassats så att regering och styre alltid måste utgå från Värdegrundspartiet, dvs klabbet av den gamla sjuklövern. Övriga partier kommer formellt att tillåtas delta i valet men alltid att diskvalificeras på olika tekniska grunder när det väl är dags för röstsammanräkning. För att förhindra att medborgarna underminerar legitimiteten i valet kommer röstning att göras obligatorisk. Uteblir man kommer repressalier i form av nekad sjukvård, vräkning eller uppsägning från jobbet. Receptet är väl beprövat i de gamla s.k. folkdemokratierna.

   PS Notera gärna karaktären på S ”toppkandidat” till EU-valet. Så kommer våra framtida styrande att vara. Dagisfröknar med mästrande blick som inte drar sig för personangrepp i diskussioner, allrahelst mot andra kvinnor (som Skyttedal). I övrigt helt gråa och intetsägande människor, tomflaskor som kan fyllas med vilka åsikter som helst. Fritzon hade gjort sig utmärkt som handklapparkompani i högsta sovjet och troligtvis varit ”representant” från någon av de mindre delrepublikerna. Fritzon är en alldeles utmärkt stereotyp för vår nuvarande lågutbildade och opportunistiska politikerklass. Och mer av sådant kommer det att bli framöver! DS

   Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Men Fritzon gav i alla fall Tino Sanandaji en möjlighet att uppvakta Sara Skyttedal!
    Inget ont som inte har något gott med sig. Frågan är om de annonserar bröllopet på Kickstarter nu när Sanandaji tömt spargrisen för väska och champagne?

    Gillad av 4 personer

 5. malmobon skriver:

  Visst är vi där.
  Värdegrund, mångfald, allas lika rätt, jämställdhet, religionsfrihet, Geneve konventionen, human rights, barnkonventionen, FN mänskliga rättigheter,.
  Alla har ett syfte att hindra det fri ordet.
  Började med Palme i grundlagen.
  Samhället skall liknas vid en rastgård i fängelse som är som en tårtbitsövervakning, där vakttornet kan övervaka alla fångar.
  Vi accepterar ett kontantlöst samhälle där endast kort är betalningsmedel. Vi accepterar mobiler där vi kan ses var vi befinner oss. Kamera övervakning, ansikts igenkänningskammerer, dna,…
  Ungefär som har en gjort något fel får hela klassen kvarsittning.
  GDPR lagen där Datainspektionen är överordnad skall se till så ingen utnyttjar lagen. Sjukhuspersonjournaler finns, där en hackare lätt kan ta sig in.
  Vi är naiva.

  Gillad av 1 person

 6. T skriver:

  https://cornucopia.cornubot.se/2019/06/det-svenska-energisystemet-ygemannas.html
  Att ygemanna något är just att sänka en verksamhet, myndighet eller sektor som redan har stora problem, samtidigt som man bara levererar tomt prat. Vi såg det när polisen ygemannades under förra mandatperioden. Vi såg det under den så kallade asylkrisen 2015, där pratkvarnen Ygeman skickades fram för att leverera floskler och snack om krafttag och handling, som aldrig infriades.

  Tyvärr är energi- och kraftförsörjningen helt central för ett samhälles välstånd och är avgörande för vad som skiljer ett I-land från ett U-land. Det är kanske den plats där man kan orsaka allra störst skada på hela samhället när ännu en sektor ska ygemannas.

  Gillad av 8 personer

   • T skriver:

    Mer inkompetens…
    https://cornucopia.cornubot.se/2019/06/elledning-till-sodra-sverige-har-inte.html
    Samtidigt stoppade riksdagens fyra vänsterpartiet V-MP-S-C en ny snabbutredning om fortsatt drift av Ringhals 1 och 2, som annars stoppas med start till vintern. Det blir alltså en ytterligare avveckling av svensk baskraft, med både högre elpriser och försörjningsotrygghet som följd, samt höjda CO2-utsläpp för svensk elmix när de renaste kraftslaget avvecklas.

    Man ska vara helt medveten om att den gryende energikrisen i Sverige helt och hållet kan skyllas på politikerna, som dels lägger ner fungerande kärnkraft i förtid, dels inte bygger ut infrastrukturen i takt med de hyllade befolkningsökningarna. Sverige är nu att jämställa med ett u-land, där företag, bostäder och infrastrukturprojekt stoppas på grund av frånvaro av elnätkapacitet.

    Alstom tog hem HVDClikriktarna genom extremt låga förluster som låg under vad som kan uppnås.SVKs tekniska chef ifrågasatte inte detta. Vi får se om SVK mäter förlusterna och kräver GE på förlustskillnaden.
Vid anbudet hade Alstom ingen referens på den t3knik de offererade medan ABB och Siemens hade det.Igen ingen kommentar om detta.
Hela anbudet finns väl dokumenterat av Bo Joffer då på Ludvika tidning”

    Våra upphandlare verkar inte kunna göra någonting rätt längre. Orsak?
    Dumhet inkompetens lättja korruption?


    Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   FN gjorde 2010 en beräkning av framtidsutsikterna för världens alla nationer, och kom fram till att Sverige skulle vara ett U-land omkring 2035.
   Men den beräkningen gjordes alltså före 7-partiets alla MÖK:ar, så sannolikt inträffar dagen U tidigare än FN förutspådde.
   Är lösningen kanske att snarast avskaffa nationerna? Så att vi får dela vårt öde med all världens folk.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Alternativet till nationalstat och fred är alltid imperie och krig. Ett tredje gives ej. Nationalstaten är den kristna lösningen på imperiets problem med ständiga krig. Inget annat än det Westfaliska systemet med ömsesidigt respektfulla nationalstater har någonsin kunnat upprätthålla längre perioder av fred.

    Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Bra Fredrik, skolan igen. Jag tror det är det enda vi kan göra, medvetandegöra valen? Medvetenheten om livet/samhällen/förutsättningar och sådana saker, är näst intill obefintlig oavsett utbildning. Så det är inte konstigt att det ser ut som det gör. Det är bara orsak och verkan, det måste bli så här.

    Mvh A

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Verkligheten kan vara nog så spännande, vilket sprängningen i Linköping bevisade.
   Att ingen dog kan ju bara ses som ett under.
   Även att det tystnade så fort i media med, detta indikerar ju att sprängningen utförts av en grupp som absolut inte passar in i Utopin ”öppna gränser”.
   Hade det varit NMR som utfört det så hade man skrivit om det i minst två veckor.
   Men tyst vart det och himla fort, bara detta är mycket intressant.

   Gillad av 6 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Frågan som jag ställer mig hur dystopiska samhällen som de som beskrivs i Kallocain, A Brave New World, 1984 och i Fahrenheit 451 mm går under. Vad händer om det är ett framtida globalt samhälle och det inte finns något alternativ? En svensk dystopi som här beskrivs och som de facto är på väg kan man alltid lämna för ett annat och mindre vansinnigt land. Många gör detta. Men var tar man vägen i det globala samhället? Kanske bara detta är ett skäl att motarbeta det globala samhället rent principiellt? Det som gjorde Europa så framgångsrikt från 1700-talet och framåt var heterogeniteten och den kreativa tävlingen mellan olika samhällssystem. Kanske vi inte skall sörja över Brexit?

  Gillad av 7 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Man gör allt för att skapa detta!
   NWO!

   Sen är vi fast i ekorrhjulet!
   Vi kan inte lita på Globalist-Uffe!

   Ständigt nya Bilderbergare groomas,
   långt över våra huvuden

   Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Det är detta som hägrar för vänstern Lennart. One world, no escape.. Imagine, med sig själv klättrandes ovanpå. Om man ser på individen som fått nån vansinnig fix idé i huvudet, så är det näst intill omöjligt att med argument få den att avstå, hur mycket auktoritet eller expertis man än har. Någon slags kritisk massa har passerats.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Självklart skall vi inte sörja över Brexit. Bara om sörjan skall vi bråka.

   Svaret på hur självmotiverande ondska upphör gives av vår klassiska mytologi. Hydran kan inte bekämpas direkt, ty för varje avhugget huvud växer tre nya ut. Hydran dödas genom svält, genom att magen skärs ut och begravs under landsvägen. En skatterevolt kan skynda på sammanbrottet, men förr eller senare tager andras pengar alltid slut.

   Hydran ÄR socialismen. Inget är nytt, inget är okänt under Guds himmel. Det är bara att läsa innantill och öppna ögonen för sanningen.

   Gillad av 5 personer

 8. Mikael Steinwall skriver:

  En dystopi som i stora delar beskriver samtiden. Satir är inte lätt, verkligheten överträffar dikten. Men hur skruvat måste det bli innan det vänder? Det kanske måste bli ännu värre innan det blir bättre? Eller, kan det bli ännu värre?

  Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Det kan alltid bli värre. Men ibland kan det behövas, innan en vändning. Därav följer inte bara att ‘ju bättre desto bättre’, men med rätt anlagd tidshorisont eller förståelse för skeenden, kan det vara ‘ju sämre desto bättre’. Några garantier ges ej och reklamationer hänvisas… någonstans. Stick around, I may need someone to blame.

   Gilla

 9. ERROL skriver:

  REGEL FÖR BEKÄMPANDE AV FELAKTIG VÄRDEGRUND

  1 § All kritik som riktas mot Värdegrundslandet och dess prästerskap är per defintion hat och uppbärs av hatiska individer som inte vet sitt eget bästa.

  Kommentar; Precis som GRÖFAZ Löfvén visat i så bör all kritik mot det starka samhället och värdegrundsstaten avfärdas som högerextremism, denna hatsvans av illegitima åsikter under föregiven åsiktspluralism och s.k. yttrandefrihet utgör oacceptabla försök till att undergräva demokratin, då demokratin är samma sak som värdegrundsstaten. Makten uttolkar värdegrunden och värdegrunden är demokratin.

  Gillad av 2 personer

 10. olle holmqvist skriver:

  Enligt (osant) rykte lär Chalmers som forskar om teknik och utbildar civilingenjörer nu även forskar i – inte – om de som tror att klimatförändringarna är icke av människor skapade -antropogena- utan till allra törsta del naturliga. Här ett utkast att försöka få infört i DSM.

  Alltså inte -att – de s k klimatförnekarna är patologiskt korkade – utan vilka djupa psykologiska profundigheter s k ”o-vårdesgrunder”.
  >>
  Klimat-förnekelse DSM-6 Kriterier
  DSM-6 ger följande kriterier för diagnosen klimatförnekelse. Patienten bör upp visa fem eller flera symptom under samma tvåveckors period och minst ett av symptomen skall vara (1) eufori eller (2) känsla av hopplöshet.
  1. Euforiska utbrott vid kännedom om fakta som tolkas som icke stämma med IPCC utsagor
  2. Icke observans av IPCC- utsagor
  3. Icke observans av nyheter som stämmer med IPCC
  4. Trötthet, världsfrånvänd vid stor medial rapportering av händelse som stämmer med IPCC
  5. Förlöjligar andras åsikter om de inte stämmer med de egna
  6. Beundrar andras åsikter om de stämmer med de egna
  7. Utesluter, när möjligt, från debattforum den som tycker annorlunda s k ”troll”
  8. Överskattar patologiskt egen beläsenhet och förmåga till analytiskt tänkande
  9. Oförmögen att ta till sig väl underbyggt och formulerat argument för IPCC
  10. Ser konspirationer i mängd i samhället
  11. Misstror myndigheter och ”experter”
  12. Sysslar intensivt m a konstruera långsökta akternativa förklaringar till konfirmerande
  observationer

  Gilla

 11. Claudia de Longueville skriver:

  Vilka framtidsvisioner man än kan måla upp, så är nog den mest djävulska av dessa, att planetens sjukaste gudalära och dess rabiata, furiösa och våldsamma anhängare kan komma, att besätta den civiliserade världen.
  Den repressiva och depraverade ideologi, vars maktgalna ledare inte ger ett vitten för västerländsk demokrati, kan inte leda till någonting annat än tyranni.

  Extrapoleringen är enkel.
  Det finns givetvis ingenting annat att förvänta sig av dessa förfelade, degenererade och totalt dysfunktionella kulturer, vilka inte har skapat någonting annat än terror och skräckvälden med ständiga och evigt återkommande inbördeskrig, anarki och barbari.

  Praktiskt taget ingenting har klaffat sedan dessa civilisationer för 1400 år sedan vandrade rakt in i en becksvart återvändsgränd ur vilken de aldrig någonsin kommer att hitta ut.
  Att de inte kan leverera någonting annat än blod, armod, död och skam tycks i alla fall inte gå in i skallen på de skitstövlar, som styr Svea rike.

  Gillad av 4 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  48 mycket intressanta tankar/reaktioner på vårt älskade kanske även ibland hatade land.
  Ja jag räknade bot mina tankar, då dom inte är så intressanta för mig, kul om någon tänker Aha hur fasen tänkte han nu, eller vilken idiot nu är han ute och cyklar totalt.
  Åter till Dystopin, tyvärr har den inte ens börjat på allvar , än så länge så planeras det, och känns lite på pulsen,” Hur mycket kan vi dra åt tumskruvarna till, innan folket börjar knorra”, vart går smärtgränsen för skattehöjningarna? Skatt på att föra ut kapital ur landet, Nej den reagerade inte värst många på.
  Smartare än flyttförbud, vem flyr om säg 30% beslagtas när man byter land?
  Nu kanske om nu någon läser och funderar på min tanke, tänker,” Fan han e ute och cyklar helt”,
  men är jag det?
  Cirka 2 miljoner människor har kommit hit, hur många är integrerade, nej inte deras fel alltid myndigheterna som borde skött sig, men hur många brott och hur mycket lidande har multikulturen och dess misslyckande levererat?
  Vilka vart rika på det?
  Ja Dystopin har inte börjat än, den kommer fulländas i steg. Först avväpnar man medborgarna, så motstånd blir svårare, sedan kommer det bli så dyrt att äga en bil, motorcykel eller båt.
  Ursäkten kommer vara miljön, sedan avgift låter bättre än förbud.
  Splittra oss mer behövs inte då vi kan inte ens ena oss på detta underbara forum.
  Jaga gillande verkar mer viktigt än att tänka unika tankar eller försöka lösa bekymren!
  Åter till dystopin, vinner våra styrande, så kommer vår lilla frihet strypas än mer, glöm att jaga i skogen, glöm att elda i spisen.
  Allt kommer ske med toppstyrning, från den vegetariska kosten till sojalatten.
  Varför är det så förbannat svårt att enas mot FIENDEN?
  Var ligger bekymret? Kan någon förklara det på ett enkelt vis?

  Gillad av 1 person

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  Landet Lööfenia ser kanske fagert ut på framsidan, men om man tittar på baksidan ser man inte bara avigsidor utan också stora svagheter. På sikt kommer detta land att bli ett enda stort fattighus när inkomsterna inte räcker för att täcka skenande kostnader. När så sker, och detta på ett mycket kraftigt negativt sätt går utöver de allra flesta medborgarna i Lööfenia, kommer nästa stora svaghet i dagen. Den Lööfeniska staten har ingen stark och hårdför militär- eller polismakt, så när fattiga, självupplevt grundlurade, vansinnigt förbannade, kompromisslöst desperata och extremt våldsbenägna medborgare bestämmer sig för att göra upp med den hycklande och värdelösa regimen, har den inget egentligt att sätta emot. När tillräckligt många medborgare har insett detta faller Lööfenia-regimen ihop som ett korthus. Det livsfarliga kaos som då utbryter kan i stort sätt sluta hursomhelst. Om den totala anarkin utlöses inom 15 år är det svårt att veta vilka krafter som slutligt lyckas göra slut på den och etablera ett livskraftigt och gott nytt styre, Om det tar längre tid än så, är det uppenbar risk att de kroksabelförsedda kamelryttarna tar hem spelet bara i kraft av sin numerär.

  Gillad av 1 person

 14. erillion skriver:

  ”det i medierna inte förekommer falska nyheter, som inte står i överensstämmelse med värdegrunden.” – Excellent, Absolut briljant…

  Gillad av 1 person

 15. Durak skriver:

  – Sätt en gök på att stoppa humor på nätet.

  – Ja, store ledare, men problemet är att för att stoppa humor måste man själv vara lite humorist. Annars kan den inte identifieras.

  – Vi har väl några lustigkurrar?

  – Hmm, ja, och det är dem folk driver med.

  – Vad är det för bofink och järnspikarknas som driver med oss?

  – Vanliga människor som kritiserar vår politik.

  – De ska hålla tyst. Ring facebook eller var de huserar.

  – Går inte, de är överallt. De skjuter upp som svampar ur jorden.

  – Granbarkborrar, menar du?

  – Ja, de försöker fälla våra politiska furor. Våra ygebuskar och morganslingerväxter. Hela det pekologiska systemet lider. Hällskatorna kraxar förfärligt.

  – Pekologiska?

  – Den politiska ekologin. Du vet, från ungdomsförbund till livslång försörjning utan ansvar.

  – Ja, jag är pekolog.

  – Du måste vrida humorns vapen ur deras händer.

  – Hur då?

  – Visa att du är en bättre humorist.

  Epilog:

  – Nu blir vi äntligen av med honom och kan ändra kurs.

  – Hur då?

  – Han kommer att vara så rolig att han blir utskrattad.

  – Hur lyckades du med det?

  – KGB:s arkiv. Jeltsins uppgång och fall.

  Gillad av 2 personer

 16. thojak skriver:

  Frånsett smärre ‘sidospår’ är detta en mycket spot-on betraktelse över ‘the-state-of-the-nation’ som är idag, going worse by the hour… 😦

  Gillad av 2 personer

 17. gramick skriver:

  Stefan Hedlund gör sitt bästa för att plagiera Orwell och det må stå honom fritt. Dess värre tror han sig vara rolig och det är han inte. I och för sig – det var inte Orwell heller.

  Gilla

 18. gramick skriver:

  När jag läser ovanstående inlägg förstår jag äntligen epitetet ”politisk idiot”. 95% av inläggen speglar en samhällssyn som bara rättshaverister och socialt handikappade kan prestera.

  Med obefintlig högaktning / Eriksson Fred J.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.