Anders Leion: Att gömma sig i glömska

Anders Leion

Efter första världskriget sa man – inte bara i de krigförande länderna – ”Aldrig mer krig”. Ett slags fredshänförelse svepte genom Europa.

Sverige var också drabbad av denna hänförelse och var, följaktligen, mycket illa rustat vid andra världskrigets utbrott. De eftergifter som sedan följde gentemot Nazityskland var en följd av denna politik. Samtidigt försökte man rusta i kapp, vilket hade till följd att stridskrafterna på marken, i luften och på havet var mycket stora strax efter krigsslutet. Eftergifterna gentemot Tyskland tvingade fram ursäktande, krypande eftergifter gentemot Sovjet.

Denna lärdom – att fredsentusiasm var förledande – satt länge i. Men efter murens fall var det dags igen. Nedrustning och blind tro på närmiljöns fredlighet. Efter ett antal av Rysslands krig mot sina grannstater har återigen en omprövning skett.

Glömskan är återkommande. Eller är det glömska? Kanske finns det en annan förklaring?
Inger Enquist beskrev i Svenska Dagbladet hur en skola i Brasilien lyckas så väl och får så goda resultat att den är internationellt uppmärksammad. Hur bär den sig åt? Den driver undervisningen och väljer ut eleverna ungefär på samma sätt som man gjorde i Sverige före enhets- och grundskolans införande.

Det intresserar inte några svenska politiker. De ser inte likheten därför att de glömt eller inte brytt sig om att lära sig något om folkskolan och läroverken. Man vill inte. Man gömmer sig hellre i glömskan. Aktiv vetskap om den gamla skolans prestationer skull vara för smärtsam. Den skulle ifrågasätta det nuvarande systemet och därmed också de värderingar som styrt dess utformning. I Sverige är det nämligen värderingar och inte resultat, anpassning efter rådande norm och inte ifrågasättande, som styr.

Vid förra sekelskiftet var det en mycket stark inflyttning till Stockholm. Det ledde till social oro och starkt stigande brottslighet. De missförhållanden som nu blir allt svårare och breder ut sig allt mer i de så kallade utsatta områdena – danskarna har en ärligare benämning: getton – hade sin motsvarighet för drygt hundra år sedan – det kan man läsa om i Populär historia:

Inflyttningen hade skapat en ohygglig bostadsnöd. Trångboddheten har aldrig varit värre. År 1900 bodde varannan stockholmare i ett hushåll med minst fem personer i ett rum och kö… Att dela säng och sova i skift var inte ovanligt… Folk bodde i mögliga, dragiga hyreskaserner inpyrda i tbc. Familjer levde i källare utan fönster och med 1,5 meter i takhöjd. Gamla verkstäder och skjul blev sovsalar där mattor och pappskivor utgjorde innerväggar.

Pressen följde upp med skakande reportage. De hittade familjer som bodde under båtar vid Årstaviken, i verkstadsbodar på Tegnérgatans gårdar, under mattor i parker och till och med i garderober. I Stadshagen fanns en kåkstad av papplådor och plåtskjul. Ett barn låg och sov i skiten. ”Tja, föräldrarna arbetar väl”, sa den slitne grannen. I källarhål hittade polisen halvblinda sexåringar som knappt kunde gå. Osande lampor hade förstört ögonen, trängseln hade gjort att de inte lärt sig gå. ”Detta ser vi varje dag”, suckade polisen. ”Hästarna på Östermalm bor faktiskt bättre.”

…Det var knappast en god miljö att växa upp i. Lärare fick dåndimpen när de gjorde hembesök – kanske delade mamma säng med fler än en man och vem pappa var förblev oklart. Förhärdade fattigpräster rodnade när de hörde tioåringarnas språk som de snappat upp i ”gristidningar”, barnens röster var hesa av sprit och cigaretter. Rökning var första tecknet på att det barkade åt skogen.

I vissa stadsdelar hoppade hälften av eleverna av skolan före sjätte klass. Ungarna ville snabbt bli vuxna, de slöt sig samman i gäng som levde på smårån, häleri och lurendrejeri. De bråkade på pendeltågen, värst var kvällstågen till Hagalund. De sjöng fula visor, slog konduktör och passagerare, kastade sten på tågen och krossade lampor. Polisen slog till mot ligapojkarna, vintern 1900 sprängdes Kungsträdgårdsligan, men Norrtullsligan, Klockfångarligan och Bonnfångarligan levde vidare.

Visst är likheterna med dagens förhållanden slående? Om denna erfarenhet varit tillgänglig åtminstone för några politiker, borde man snabbare ha kunnat förstå att invandringspolitiken skulle leda till dagens sociala katastrof.

Men man har glömt. Och man har inte varit tillräckligt intresserad för att på nytt tillgodogöra sig den kunskap som är så lätt tillgänglig. Och nu vill man än mindre höra talas om de förhållanden som en alltför stark inflyttning och folkökning förde med sig då – därför att man inte vill erkänna att så är det också nu, och så kommer det att förbli lång tid framåt, eftersom invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer.

Hur skall man kunna förklara denna utbredda minnesförlust, denna uppenbara ovilja att minnas?

Politikerna är rädda för verkligheten. De är så fast i en förljugen idealbildning, i ett önsketänkande om verkligheten, att de inte står ut med realistiska beskrivningar. De livnär sig själva och försöker hålla väljarna lugna med verklighetsförfalskningar.

Hur skulle man kunna före en realistisk utrikespolitik när en sådan kräver ett försvar på helt andra nivåer än dagens om inte Putin skall fortsätta att gäspa över svenska viljeyttringar? I stället får man nöja sig med Margot Wallströms teatraliska gester, clownerier, som av omvärlden inte längre bemöts med annat än trött förakt.

Hur skulle man kunna reformera skolan när hela skoladministrationen – från departement till enskild kommun – förblir i en förljugenhet, grundad på decennier av agendastyrd, ideologisk ”forskning” och stödd på generationer av inkompetenta lärare, som inte klarar av annat än att fylla ut sin roll i denna skola: att vara handledare.

Hur skulle man kunna ändra på invandringspolitiken när denna just är ett uttryck för denna förvrängda verklighetsbild, denna förljugenhet? Man utformar inte politiken efter verklighetens krav utan efter en önskad, vacker ”verklighetsbild”. Naturligtvis kan man inte då bry sig om dess verkningar. Det vore att spotta sig själv i ansiktet.

19 reaktioner på ”Anders Leion: Att gömma sig i glömska

 1. Ms skriver:

  Har du funderat på att det finns en grupp som tjänar på att det är så här? Har du funderat på vilket sätt ett samhälle skulle kunna inrättas på så att de mest praktiskt odugliga, de som ALDRIG producerat något för egen maskin, som aldrig haft ett riktigt jobb (utom mycket kort och de gjorde allt för att mygla och komma undan) skulle kunna styra? Har du tänkt på hur ett samhälle skulle utformas där de mest omoraliska och hycklande och manipulerande skulle kunna styra och sko sig, ett samhälle med anti-meritokrati? Har du tänkt på, detta är än värre, hur ett samhälle skulle se ut där de som bär ett inre hat och avundsjuka, det är deras kärna, det vet att de är onda och dåliga innerst inne, små, fega, lismande, de som står bakom och mobbar med som Göran skrev, dvs de som njuter av att köra med andra, att tvinga andra, det är det enda som ger dem mening, de blir inte glada av det, för glada är inte onda människor, därför skall ingen annan vara glad heller, hur skall ett sådant samhälle se ut? Har du tänkt på det, och för den delen vilken annan importerad glädjelös kultur passar som hand i handske med detta?

  Har du tänkt på att just exakt de som vill ha det just exakt så här, att det är de som nu styr? Inget annat system hade kunnat lyfta fram denna kavalkad av avskyvärda människor. Inte en enda offentlig person i Sverige idag är ju inte oduglig och rakt av vidrig i stort sett, det är bara för att vi inte kan se någon kontrast som vi inte ser det, alla är samma.

  De vill ha det så här, DVHDSH.

  Gillad av 10 personer

 2. Tomas skriver:

  Det som kan rädda Sverige idag är ifall flertalet partiledningar avgick pga insikten att framtida domen över deras agerande kommer bli osmickrande. Dessutom måste extraval utlysas Tyvärr är dumheten för utbredd och egoismen så prioriterad att det inte kommer hända.

  Gillad av 2 personer

 3. Svenge skriver:

  Bra Anders L. Jag skulle inte ha kunnat beskriva detta bättre själv. Fortsätt med Din kunskap och klokhet. Världen bör alltid uppmärksammas redigt och klart.

  Gillad av 1 person

 4. Den Sista Karolinen skriver:

  Du har många intressanta poänger Anders.
  Men jag tror mer och mer att vi icke-extremister (d v s vi som tror på lagom, normal flyktingpolitik) begår ett stort tankefel: vi utgår att de tänker som vi. De gör de inte av det enkla skälet att deras lojalitet ligger hos dem som betalar dem, inte hos de svenska medborgarna.
  De är lojala mot de officiella och inofficiella globalistorganisationerna som betalar dom/kommer betala dom.
  Kolla bara på den största landsförrädaren i svensk historia: Fredrik Reinfeldt. Vilka betalar honom? Vilka betalade honom när han – uppenbarligen, helt kallt – sänkte Sverige med sin uppgörelse med flyktingextremisterna (Mp) 2011?
  Follow the money!

  Gillad av 7 personer

 5. Frusen sibirisk tundra skriver:

  Låt oss vara realistiska. Världen är överfull av kunskap. Men det mesta ligger lagrat i dammiga arkiv och längs mil av bibliotekshyllor. Lagrat som död information. För kunskap uppträder som permafrosten. Enbart om den tinas upp kan den tillgodogöras inom enskilda människor, eller inom ett samhälle. Och då ändå i ringa och fragmentarisk form. Ingen enskild människa eller helt samhälle kan ta in och smälta oändliga fält av kunskap. Hur djup den än må vara. Liggande i arkiven förblir all kunskap fryst, som den sibiriska permafrosten. Detta gäller för all boklig och litterär information. Och även för gjorda livserfarenheter. Döda människors erfarenhet dör med dem.

  Med all erfarenheten följer begränsningar. Var och en kan endast göra sina egna små maskhål i livets mylla. Få viss hudkontakt med delar av en samlad verklighet. Människan själv utgör då sitt eget nålsöga. Det gäller också för kollektivt samlad erfarenhet. Även den omsluts av sina begränsningar.

  Och så har vi då växlingen mellan generationerna. Där en ständigt och upprepande kopieringsprocess måste till. För att överföra redan befintlig kunskap. Allt måste dras i repris. I en rullande rundgång. Även den med sina begränsningar. Det lärarna dagligen fyller sin tid med i skolorna. Där de tvingas koncentrera sig på samlade baskunskaper. Bara för att eleverna skall klara av ett modernt liv. Och en fortsatt yrkesutbildning.

  Och eftersom människan är en status- och prestigevarelse koncentrerar hon sig extra lätt på det som skänker henne själv en bekräftelse. Som bäst fångar den egna förträffligheten. Och inte på kunskap i sig.

  För en kommunalpolitiker handlar det då huvudsakligen om olika utvecklingsprojekt. Att se framåt och inte bakåt. Att dra till sig arbetskraft. Bygga fler bostäder. Bygga is- och simhallar. Att få kommunen att växa. Att enbart förvalta skapar inget mänskligt fyrverkeri. Inget sprak och glitter. Inga invigningar och klippta band. Och invigningstal.

  I denna ekvation blir det inte mycket över till att också bli vis och klok. Och just därför är det kanske inte särskilt smart med alltför unga politiker. Där både kunskap och livserfarenhet brister. Realism och större mogenhet brukar följa med åren. Såvida man inte tillåts odla upp sig själv inom ett politiskt isolat. För då kan även äldre politiker uppvisa stora doser av juvenila drag. Med en sämre verklighetskontakt som följd. Den som i så hög grad kommit att prägla dagens samhälle. Och dess utveckling.

  Gillad av 2 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Leion pekar på uppenbart stora problem men det förmedlas inget hopp, eftersom det är svåra frågor där åtminstone nuvarande regering inte visat tillräcklig självkritik för att våga hoppas på verkliga förbättringar.
  Kritiken mot Margot måste tyvärr öka i styrka för att hennes innovation feministisk utrikespolitik skall kunna bli varumärke för en del ställningstaganden i tex mellanöstern som inte fört freden närmare.

  Skolpolitiken är ett misslyckande som regeringen inte tagit till sig varken viktigaste förklaringarna till eller möjliga lösningar. Eftersom regeringen inte klarar det själv med sina nuvarande experter som troligen är en del av problemen så finns det möjligheten att låta de mest framgångsrika skolorna i de olika kategorierna träffas och diskutera och sammanställa sina erfarenheter och tips om förändringar i tex regelverk (även på regional test). Svenskt Näringsliv publicerade mängder med fakta och underlag för detta bla från SKL. Vilka kommuner och skolor som lyckats bäst är således känt. Det är deras slutsatser som inte utnyttjas på nationell nivå. Här ska vi vara glada att vi har privata skolor som alternativ som vågat göra annorlunda. Detta är en form av benchmarking som skulle vara hälsosam. SKL klarar inte att själva sprida de goda erfarenheterna när många kommuner är tröga eller okunniga på den nivå som försvårar en snabb förbättring.

  Migrationspolitiken är undergrävd när vi inte utvisar de som fått avslag (där det fortfarande är möjligt).
  Vi måste lära oss skillnaden på asyl från pågående krig och ekonomiska flyktingar som är majoriteten. Att vi har många kunniga som kommit hit men det tar för lång tid att få dem i jobb pga våra rutiner. I Tyskland går det snabbare till jobb med exakt lika förutsättningar. Även inom detta område kan de som lyckas med integration/migration få bli föredöme och ge riktlinjer. Regeringen kan säkerställa att så sker bättre och snabbare. Det är våra pengar som missköts. Det är extra viktigt nu när kommunerna sitter med Svarte Petter när de får överta kostnaderna efter att invandrarna bott där i 2 år

  Gillad av 2 personer

 7. Östrahult skriver:

  Ska man kort utrycka svar på Dina varför det kan vara på detta viset så blir det följande:

  • Politikerna driver en egen business och väljarna hålls i schack med hjälp av statsfinansierade media och diverse annan påverka
  • Det finns inflytelserika grupper utanför politiken som lever väldigt gott i dagens Sverige, finanseliten, advokatsamfundet , m fl

  Gillad av 3 personer

 8. Aha skriver:

  Det finns verkligen inte något bortom horisonten som pekar en förändring inom skola och invandringspolitik. Det är bara att hoppas på att dessa områden inte stjäl ännu fler välfärdsresurser, att de lyckas något i sina ansträngningar.

  Jag debatterade med en lärare på Facebook där denne förklarade att dagens ungdom har så mycket mer att inkludera i kunskap än gårdagens elever därav kan de synas vara sämre. Jag klämde då i med att hans kommentar var obsolet då akademin fortlöpande rapporterar kunskapsförfall inom alla ämnen.
  Denne lärare, säkert många med honom, kanske en majoritet, hade noll förståelse för ordningsbetyg och läxläsande som metod för kunskapsinhämtning.

  Jag mötte alltså en representant för ett skrå som befinner sig i allvarlig kris i förmåga att prestera men som ändå ihärdade att fortsätta som vanligt. I detta ingår också att skolan som ensamma i världen (?) satsar på att ge undervisningstid i hemspråk istället för att ge extratid för att gnugga de små invandrade telningarna i svenska. Förträffligt enligt forskningen. Märkligt att då andra länder inte gör samma sak. En sjuåring anses alltså klara skolan bättre om denne samtidigt gnuggas i Somaliska och i svenska. Inte på att all tid läggs på svenska.

  Så ser en vardag ut i en klenpresterande PK-värld.

  Gillad av 9 personer

  • p kohlin skriver:

   Det är näst intill komiskt att ca 75% av lärarna inte vill sätta ordningsbetyg men man kan ju förstå dom, hur ska man kunna göra det befinnandes i ett kaos?

   Gillad av 1 person

  • Enar skriver:

   Du skriver att det inte finns något bortom horisonten som pekar på en förändring inom migrationspolitiken. Dock: i gårdagens Expressen gör NYAMKO SABUNI ett kraftfullt utspel och säger att det mångkulturella samhället måste begravas, att ekonomiska flyktingar måste avvisas vid gränsen, att de generösare reglerna för anhöriginvandring måste tas tillbaka och att den svenska integrationspolitiken är ”ett gigantiskt misslyckande”. Mot detta står Ullenhags programförklaring om att Liberalerna måste bli ”ännu snällare”. Oavsett hur det går med detta lilla skadeskjutna parti tycker jag att Sabunis utspel är lysande och borde kunna förmå en nedtystad opinion inom M, KD och S att våga i grunden ompröva den katastrofala svenska migrationspolitiken.

   Gilla

 9. Liam skriver:

  https://www.friatider.se/sabuni-m-ngkulturen-m-ste-begravas

  Enligt Sabuni är det ”gigantiskt” många människor som saknar asylskäl som tagit sig till Sverige. Bara de som flyr krig eller förföljelse ska få stanna. Hon påpekar att ekonomiska migranter inte ska lockas till Sverige och att de som saknar asylskäl helst ska tvingas lämna landet direkt. ”Bara ut med dem”, säger hon enligt Expressen. Hon sågar också de generösare regler för anhöriginvandring som regeringen nu kommer införa, och menar det kan leda till en ny asylvåg som 2015.

  Nyamko Sabuni säger också att hon vill ändra hur den svenska skolan fungerar. Den ska präglas av disciplin och det är lärarna som ska ha auktoritet i skolan och över eleverna, inte tvärtom.

  Ullenhag försvinna eller Sabuni vinna ska bli intressant att se vad L väljer.

  Gilla

 10. garlbanke skriver:

  Förljugenhet gäller samhället i stort-. Att ljuga och förneka är det naturliga. Denna improduktiva sysselsättning har sitt pris. Det är ingen positiv förändring i antågande. Vi glömmer bort alltför ofta att vi är ett folk som inte känner någon gemenskap eller ännu mindre solidaritet sinsemellan.
  Sverige som gemenskap finns inte!- Ett land för vem som helst att besätta!.

  Gilla

 11. garlbanke skriver:

  Sverige det annorlunda landet. Vi måste bekänna att vi idag lever i en helt annorlunda värld. Sverige har idag blivit ett land för araber att utveckla sin verksamhet med handel samtidigt som de för försörjningsstöd,.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.