Fredad zon för allmänheten i Aberdeen

Polisen i Aberdeen, Skottland, har fått tillstånd att bannlysa stökiga ungdomar från stadens centrum i 24 timmar i taget. Beslutet har fattats efter att man den senaste tiden tvingats ingripa mot alltfler ungdomar som stört, attackerat allmänheten och ägnat sig åt vandalisering.

Den fredade zonen har upprättats runt huvudgatan Union Street, och de närliggande shoppingkvarteren. Poliser som ser grupper på två personer eller mera, och misstänker att de kan orsaka problem för allmänheten, kan avhysa dem 24 timmar i taget. Om de kommer tillbaka kan de bli arresterade.