Patrik Engellau: Konservatismen och de andra ismerna

Patrik Engellau

För fem år sedan blev jag konservativ. Tidigare hade jag varit någon sorts liberal vilket kan betyda nästan vad som helst som överensstämmer med grunduppfattningen att det är synd om människor och att tillståndet på något vis är mitt fel och att jag därför har en skyldighet att ställa sakerna till rätta.

Redan här stöter jag på ideologiska definitionsproblem. Den sortens liberalism är ju inte alls den ursprungliga, om den nu var den ursprungliga, manchesterliberalismen som lärde att alla får klara sig bäst fan de kan och om de inte gör det så kan de ruttna i en rännsten så att de lär sig att sköta sig till nästa gång. På något märkvärdigt sätt förvandlades denna manchesterliberalism till sin motsats med nästan samma namn, nämligen socialliberalismen, som förkunnar antitesen, det vill säga att de som har en krona över är skyldiga att ge den kronan till dem som inte har en krona över, ungefär som det svenska liberalpartiet tycker. (Eller så befinner sig det svenska liberalpartiet någonstans på en skala mellan dessa ytterligheter vilket innebär att liberalismen inte säkert betyder något alls.)

Att jag blev konservativ berodde inte på att konservatismen plötslig som någon upphöjd sanning nedsänktes till mig från höjden ungefär som Mose lagtavlor. Det tog mig flera år att sätta ord på varför jag gillade konservatismen och jag är inte säker på att jag ens idag kommit hela vägen fram. Det här är inte som multiplikationstabellen eller Hallands floder utan handlar mer om ett trevande försök att begripa.

Under årtionden före avfallet från liberalismen hade jag skrivit böcker om sådant som de gängse ismerna, socialismen och liberalismen, miljöläran och moderatförkunnelsen och eventuella andra håller på med. Deras fokus är vad staten ska göra. De är bra på att resonera om statsutgifter och budgetanslag. Deras redskap är statens redskap, till exempel räntan och keynesianska stimulanser. De skriver lagar och andra regler och de är i sitt esse när de kan debattera med varandra om att den ena regeln är bättre eller sämre än den andra.

I den traditionen hade jag skrivit böcker exempelvis hur ett skolpengssystem kan införas, vilka regeländringar som skulle behövas och hur själva skolpengen skulle räknas ut. Att tänka ut regelverket kring sådant är betydelsefullt och nog så grannlaga.

Men vid tiden för avfallet hade jag uppfyllts av en känsla att Sveriges akuta problem inte längre kunde lösas med hjälp av ett tänkande som koncentrerade sig på vad staten kan göra med sina traditionella verktyg som egentligen bara är en budget som man kan köpa saker med och en lagstiftningsmakt som man kan använda till att skriva regler.

Den typ av samhällsproblem som vid det laget började krypa på oss tycktes mig ha helt annan karaktär. De lät sig inte påverkas av offentliga budgetar och lagregler (hur mycket än politikerna försökte jobba med de enda verktyg de hade). Ta det nya problemet med stök och oro i landets klassrum. Att lärarna inte får tyst på eleverna kan inte påverkas via statsbudgeten och ej heller genom regelförändringar. Det sitter någon annan stans.

Till exempel må liberalerna ha en politik om hur mycket lärarna ska ha i lön, men de har ingen politik om hur det ska bli tyst i klassrummet. Ett bevis för detta är att liberalernas ledare Jan Björklund var utbildningsminister under nästan två mandatperioder utan att det blev lugnare i klassrummen.

Därmed inte sagt att liberalismen vore sämre än de andra ismerna på den nya tidens problem som inte kan lösas med underbalansering av statsbudgeten eller förändringar av räntan eller en ny lag. Ej heller finns någon socialdemokratisk eller miljöpartistisk metod att återupprätta lärarens auktoritet i klassrummet. Utbildningsminister Fridolin lovade att greja skolan på hundra dagar men efter en mandatperiod i ämbetet hade han inte kommit någon vart.

Finns det dock inget de traditionella ismerna kan göra? Jo, de kan klara sådant som underhållet av järnvägar och vägar. För sådant räcker pengar och regler. Men ju mindre samhällets akuta dilemman är tekniska underhållsproblem och ju mer de är klassrumsproblem, desto kraftlösare förefaller de traditionella ismerna.

Jag tror att det är nödvändigt att mobilisera en ny typ av verktyg i politiken om det ska kunna bli någon ordning på Sverige. Vi har alla hört talas om dessa verktyg men för det mesta betraktat dem som gammaldags och historiskt utspelade, kanske till och med lite löjliga. Jag menar sådant som medborgerliga skyldigheter som vi, till skillnad från mänskliga rättigheter, knappt pratar om. (Herr Google ger 4 050 000 träffar på rättigheter men bara 742 000 på skyldigheter där de flesta skyldigheterna i alla fall tycks handla om rättigheter.) Om vi skruvar upp en medborgerlig skyldighet ett snäpp så förvandlas den till en plikt, till exempel en ämbetsmans skyldighet att följa lagar.

Vi behöver återuppliva och ianspråkta den sortens värden. Vi bör respektera landet och kulturen vi ärvde och tänka på hur fattiga förfäder ansträngt sig för oss och vi bör känna just en skyldighet att förkovra vårt land efter deras förebild och minne.

Hela detta andliga landskap ligger i träda i vårt samhälle. Det är ett slöseri och ett vansinne och ett tecken på vårt högmod. Vi tror att vi kan lägga skyldigheterna och plikterna på hyllan och som paschor bara odla våra njutningar och rättigheter.

Jag tror att konservatismen kan hjälpa oss tillbaka till rätta vägar. Det var därför jag blev konservativ.

58 reaktioner på ”Patrik Engellau: Konservatismen och de andra ismerna

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag är fortfarande liberal. – Menar att land skall med lag byggas och inte med makt och myndighet. – Skolans problem är ett klassiskt planhushållnings-dito. – Med undervisningsverksamheten utsläppt i den friska konkurrensutsatta ekonomin, skulle effektiva metoder tränga undan undermåliga.

  Det där med plikt och ansvar och att få folk att fokusera mera på vad de kan göra för att fungera som en tillgång för sina medmänniskor än på hur de skall kunna komma billigt undan och snylta maximalt, är ju inget de folkvalda har makt över. – Det är receptet för lycka.

  Lösningen på skolans problem: Skattemedel ägnade ändamålet undervisning får man del av i takt med att man kan dokumentera tillgodogjort kunnande, varigenom man får makt och resurser att skaffa sig detta som man finner bäst.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   ”Vi behöver återuppliva och ianspråkta den sortens värden. Vi bör respektera landet och kulturen vi ärvde och tänka på hur fattiga förfäder ansträngt sig för oss och vi bör känna just en skyldighet att förkovra vårt land efter deras förebild och minne.
   Hela detta andliga landskap ligger i träda i vårt samhälle. Det är ett slöseri och ett vansinne och ett tecken på vårt högmod. Vi tror att vi kan lägga skyldigheterna och plikterna på hyllan och som paschor bara odla våra njutningar och rättigheter.
   Jag tror att konservatismen kan hjälpa oss tillbaka till rätta vägar.”

   Det här är nog det bästa jag läst på mycket länge!

   Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Och hur ska man upprätthålla lagen utan makt och myndighet? Det är också konstigt att skolorna fungerade mycket bättre förr när de var statliga. Kan det ha något att göra med att rektorer och lärare ägde integritet och inte lät sig påverkas av åsikter?

   Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Lagen upprätthålls genom rätt nivå på konsekvenserna av att bryta mot de överenskommna reglerna. – Det fanns rättsordning innan det fanns stater och myndigheter.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Hur skulle rektorer med integritet som inte lät sig påverkas, platsa i en statlig skola?

    Planekonomi är idioti.

    Gilla

 2. Kjell Rehnström skriver:

  Frågan är om inte vilket politiskt system som helst fungerar bara där finns största möjliga yttrandefrihet och pragmatism:ändra inte på det som fungerar. Var klok! Om något inte fungerar får man pröva något annat.

  Det största hotet mot förändritgar är nog extrema reformer.

  Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

   ”Men ju mindre samhällets akuta dilemman är tekniska underhållsproblem och ju mer de är klassrumsproblem, desto kraftlösare förefaller de traditionella ismerna.”

  Detta tror jag är förklaringen till att man försöker minska brottsligheten i vissa områden genom att förbättra belysningen gallra buskage osv. Att direkt angripa problemets kärna innebär att man ger sig ut på minerad mark inom ett inflammerat område, och detta är så känsligt att man hellre ”förklarar” att diverse olika problem är en följd av ”tekniska underhållsproblem”.

  Gillad av 2 personer

  • T skriver:

   I en undersökning förra året visade att unga män med invandrarbakgrund ligger bakom nästan alla, 9 av 10, mord och mordförsök med skjutvapen. Av 100 personer som kopplades till mord och mordförsök där skjutvapen använts hade hela 90 minst en utlandsfödd förälder. De flesta har sitt ursprung i Mellanöstern och Nordafrika

   Utländska medier och aktörer använder Sverige som avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva politik, rapporterar SR Ekot på fredagskvällen.

   Sverige har blivit exemplet på hur man inte ska göra som land.

   I omvärlden finns det faktiskt flera aktörer som använder Sverige som ett dåligt exempel i flera fall av inrikespolitiska skäl. Och det i sin tur har gjort att man har förstärkt en negativ bild rörande Sverige utomlands så att om du sitter utomlands och googlar på Sverige så poppar det upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump istället, säger Mikael Tofvesson, ansvarig för arbetet mot påverkanskampanjer, till Ekot.

   Han menar att ”en bilbrand blir bilbränder, ett slagsmål blir upplopp”. Ett märkligt påstående kan tyckas, med tanke på att antalet bilbränder i Sverige har ökat från 380 stycken 1998 till 1457 bränder 2017.

   Ja vad annat att vänta än att MSBs talesman försöker att förringa den kaosartade migrationsutvecklingen i Sverige.

   Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Av din inledande beskrivning av liberalismen förstår man att var liberal. Du undvek att gå på djupet och söka källan till ukaserna, utan tänkte dig att ett val står mellan en handfull internt sammanhängande skaror av sådana ukaser. Väljer man inte den ena, så måste man välja den andra. Det viktiga är att komma förbi detta tvekande och tvivlande stadium och komma igång med att använda statens våldsapparat för att plåga andra. För detta är politikens kärna, speciellt i en omogen demokrati där der framför allt gäller att bevisa för sig själv att man kan styra ett land minst lika bra som den gamla överklassen. Av det gamla styret har man en agitatoriskt formad vanbild, som man därmed utan att tänka mycket på saken tager till sin egen förebild. Det hela är mycket onsyggt.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Att vara liberal eller radikal i ungdomen är en naturlig del av att man då vll söka sig en lättare väg förbi alla de svårigheter som ett evigt pluggande, städande, underordnande, disciplinerande, lydande, regelefterlevande, etc; innebär. Då faller man givetvis snabbt och lätt offer för allehanda ismer som till evig lycka bär.

   Verkligheten kan då antingen leda till uppvaknande eller till ansökan om att i en eller annan egenskap bli upptagen i sekten, fortsätta i sina vindränkta drömmerier; eller till att man inser att förfädernas tusenåriga erfarenheter trots allt hade bäring på en själv.

   Vilken väg man väljer har med känslor att göra. Känslor av att man trots allt bestämmer sig för att göra något som är positivt även utanför sin allra närmaste omgivning i motsats till att förbli innesluten i sitt hat eller förakt för denna och/eller sig själv.

   Gillad av 1 person

 5. Benchmarking skriver:

  Benchmarking handlar om att göra jämförelser mellan vitt skilda områden och ändå hitta användbara fördelar, flyttbara till det nya området. Varför inte göra en Benchmarking mellan mänsklig konservatism och naturen själv? Livet började byggas på Jorden för runt 4 miljarder år sedan. Men RNA och DNA-koden själv hade kanske redan då hunnit utvecklas på annan plats än på Jorden. Och då regnade ned med kometer och meteoriter. Det vet vi inget om. Och att detta kan förklara livets mycket snabba start på en kraterbeströdd ärrad jordyta. Hur som helst. Arv i sig kan betraktas som något ytterst konservativt. Det tog några miljarder år av ”trail and error” att skapa en viss Patrik Engellau. Enbart det som visat sig funktionsdugligt sedan tidigare fördes vidare fram genom eoner av tid. Men eftersom världen även är föränderlig måste livet självt även innehålla en viss potential till förändring, men utan att slå sönder eller hota dess konservativa basdel. Den ena förändringen sker direkt i DNA/RNA. Alltså en gigantisk bas av konservatism ansamlad genom miljarder år av tid, hos olika arter och virus, som befintlig arvsmassa, i kombination. Men på individnivå behövs oftast även en mer individuell förändringsförmåga. En mycket liten dos av mer lättrörlig liberalism. Som mest bara kan putsa och slipa på något redan befintligt. Som en liten flytande ö flexibilitet flytande i ett hav av konservatism. Men utan att förstöra allt som ansamlats och överlagrats under DNA:ts hela historia, och inom ditt eget lilla liv. Tappar exempelvis cellerna kommunikationen med omgivningen, även i mycket små detaljer, kan de förlora sin identitet gentemot de övriga cellerna, och börja växa okontrollerat. Cellerna har då blivit tondöva. Vi får då något vi brukar beteckna som cancer. En frisk och hälsosam kropp präglas därför av värdekonservatism. Men där samtidigt vårt mer rörliga immunförsvar ständigt jagar inkräktare. Det krävs därmed energi för att bevara vår egen konservatism. Biologisk inlärning i sig vilar alltid på konservativa strukturer. Även det sprudlande geniet är konservativ till sin natur. Vi seglar alla fram på ett större stelt skepp. Vår egen art. Där den egna rörligheten ombord är ytterst begränsad. Vi kan gå till vår egen hytt eller besöka matsalen. Vissa liberaler förväxlande dock denna mer begränsade rörlighet inom skeppet med skeppets och havets egen stora rörlighet. Ett stelt skepp och ett vitt hav får inte förväxlas med individens egen rörlighet vid sin egen färd. Rattutslagen på kaptensbryggan är beroende av en konservativ omgivning. Så egen liten rörlighet får inte förväxlas med havet och skeppets som ett referenssystem. All rörlighet förhåller sig till mer stela referenssystem. Detta kan naturen lära oss via Benchmarking, då som en jämförelse med politiska system. Att naturen själv är ytterst konservativ till sin natur. Spetsad med en ytterst liten dos liberalism, så en viss grad av anpassning blir möjlig i ett gungande hav, med ett flytande skepp på, som i sig består av en väl beprövad biologisk konservatism.

  Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Bortsett från det lilla felet med ”trial and error” som det i verkligheten heter håller jag helt med dig.

    Stel vill ju ingen vara. Det gäller att hitta en egen liten rörlighet inom det av naturen givna stela systemet.

    Gilla

 6. Rutger skriver:

  Konservatism såsom – ism är således kraftlös, men sägs samtidigt kunna vara hjälp till den rätta vägen om dess innehåll definieras mer som skyldigheter och vi hedrar vår historia. Oklart vid vilken historisk tidpunkt som idealtillståndet konservatism ska knytas till, eller vilka uttryck som ska innefattas i begreppet skyldigheter. Kan ju tex vara att alltid baka mormor mormors tre sorters kakor.

  Tycks inte riktigt som säcken knutits ihop tankemässigt, utan det känns som målsättningar för samhället och livet måste formuleras. Mål som gör individen till ett redskap, ges ett syfte, en gärning och del av en gemenskap. 10 Guds bud, känns inte helt fel inte heller de Tre musköternas devis ”en för alla, alla för en ” och vad sägs om familjen, eller Sverige – för kung och fosterland, dvs nationalism. Är man tex nationalist så duger det inte att leva på bidrag. Skyldigheterna liksom följer av sig själv och skapas inifrån. En hängiven nationalist behöver heller ingen rytande furir i lumpen som ser till att man inte drar benen efter sig. Om familjen är fokuset för samhället – samhällets ryggrad – har föräldrarna en självskriven uppgift att uppfostra och hjälpa, bla kravet att föräldrarna inte ska sitta på krogen, utan vara hemma och läsa läxor och sagor med barnen. Problemen kan då heller inte bollas över till skolan – det är ju inte familjen.

  I mångt och mycket kanske konservatism, men konservatism inte tillräckligt kriterium för det förmår inte fånga det jag tror PE egentligen vill komma komma åt, nämligen att vi alla ska bli nyttiga, strävsamma och bidragande samhällsmedborgare.

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Men Rutger är det inte så att kraftlösheten beror på att man jämför med fantastiska lögner som är kraftfulla så länge de stannar inuti huvuden? Om de konservativa börjar ljuga så kan de också bli kraftfulla, men inte i verkligheten. Och de slutar samtidigt vara konservativa och kan inte producera något längre. 🙂 Hur man är vrider på det så handlar det om sanning eller lögn.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 7. larsbernhoff skriver:

  Det är intressant att följa PEs letande efter några trossatser som är bättre än mixen av alla ismer som uppenbart inte lyckats föra Sverige på rätt spår. Det är en befogad oro för att styrkan i det svenska samhället som uppenbart var beundransvärd tills den nu blir alltmer ifrågasatt, med rätta dessutom.
  Det som för mig uppenbart är en allvarlig brist är skolväsendet. Det andra är att vi borde vara stolta över den kultur som gjorde oss framgångsrika. Om vi inte hittar tillbaka till den med solidaritet inom landet och hög arbetsmoral med respekt för vårt eget ansvar till att kunna försörja oss själva. Med sossarna som andliga ledare är frågan förskjuten till att ge bidrag som ska ske via den allvetande staten. Eftersom den inte är allvetande så blir det en massa skattepengar i en ineffektiv rundgång i de offentliga systemen och minskad lojalitet mot samhällsordningen. Svensk kultur har många och bättre bottnar än att vi dansar små grodorna till midsommar med våra småbarn.

  PE nämnde skolan och att varken socialdemokrater eller miljöpartister hittat någon metod för att Om vi inte lyckas med skolan så undergräver vi förutsättningarna för vår egen framtid. Forskaren Magnus Henrekson har på ett övertygande sätt visat att politikerna har valt metoder som inte har vetenskapligt stöd för att utbilda svenska folket. Det har hållt på så länge att ingen enskild minister kan ändra det. Flumpedagogik, som anammats av okunniga politiker, har gjort att vårt skolsystem blivit offer för skolpolitiska strömningar som även misslyckats i sitt ursprungsland USA. Den viktiga skolan var uppe i valrörelsen som om det var vinster i välfärden som är problemet. Det är ytterligare ett svek mot bättre vetande och undvikande av den svårare frågan om vad som ska läras ut och om det är en coach eller en ämneskunnig lärare med pedagogisk kompetens.

  Ta del av nedanstående så förstår man att det inte är någon ism som saknas utan att vi valt att göra tvärtom mot det som är vetenskapligt bevisat.
  Den nedåtgående spiralen för läraryrkets attraktivitet visas tydligt på denna länk. Om vi inte löser denna fråga kan vi inte lösa behovet av en mer framgångsrik skola med respekt för lärarna, och möjligen förbättrad ordning i klassrummet.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Angående läraryrkets attraktivitet eller dess motsats. Jag sitter även i Utbildningsnämnden i vår kommun. Det finns duktiga lärare. Vill man ha dem så får man betala. Dessa kräver en bra lön samt hjälp med att hålla ordning i klasserna. Så det finns lösningar. Men de kostar. Huruvida man kan lösa lärarproblem i ”utanförskapsområden” har jag ingen koll på. Där är det nog kört för närvarande.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Bra bild.

   Särskilt som den börjar:
   ”Det finns ingen objektiv sanning, bara partsinlagor.”

   Låter som ett objektivt sanningspåstående som enligt sig självt är en partsinlaga.

   Problemen är:
   Disciplin; ‘ordnung muss sein’, annars blir inget gjort.
   Lärarutbildningen – värdegrund går före kunskap och bildning.
   Lokalerna.
   Storleken på skolenheterna.
   Administratörerna: från rektor till BUN till Skolverk.
   Politiskt aktiva lärare som är partiska och inte separerar privat från i tjänsten.
   Karriär och löner.
   Fackförbunden: dessa måste avskaffas helt och hållet för lärare.
   Storleken på klasserna: beror på disciplin och metod hur stor grupp som är lagom.
   Kärringväldet, som tror på magi – man sprutar bort skolans medel på allehanda charlataner, som t ex kurser i ART, bygger särskilda toaletter för elever av viss tro och härkomst, med mera.

   Det är så mycket som är fel, att det är bättre att riva och göra om. Som sagt: vi kan välja en väldigt fri modell, eller en väldigt toppstyrd nationell (som före ca 1976). Bägge har för och nackdelar.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 2 personer

  • Monica Eliasson skriver:

   Den nedåtgående spiralen för läraryrkets attraktivitet träffar mig mitt i solar plexus. Spiralen visar med smärtsam tydlighet skolans förfall, när de styrande bestämde sig för att förslava lärarkåren, att vrida samtliga maktmedel ur lärarkårens händer, bestämde sig för att förvandla skolan från en kunskapsförmedlande institution till en politisk indoktrineringsanstalt, där elever, föräldrar, rektorer och PK-lärare mobbar de fåtal lärare som fortfarande tar sitt kunskapsförmedlande uppdrag på allvar. Bilden gör rent fysiskt ont såsom en sorg, en förlust av en nära anhörig. För en lärare av gamla stammen.

   Gillad av 6 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars Bernhoff — Intressant bild. Det har skett en total förstörelse av skolan ända från 60-talet, och numera behöver man helt enkelt lägga ner lärarutbildningarna och starta om:

   https://www.salaallehanda.com/artikel/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

   — På motsvarande sätt som SVT/SR borde läggas ner då deras av oss finansierade verksamhet är en samhällsskadlig propagandamaskin.

   Gillad av 5 personer

   • Göran Nilgard skriver:

    Påminner mig om en misslyckad reklamkampanj för ett s.k. ”aspirinpulver” i MENA.

    Så här: :=(( ”Bild av pillan” :=))

    Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Den enda stora fördelen av att inte alls passa in i ett land eller dess värderingar.
  Är att man är fri att tänka sina egna tankar och få forma sin egen verklighetsbild.
  Alla dessa ismer är dom inte bara en härskarteknik, där lite oftast fagra ord dikterar vad man vill att andra ska göra åt en så man slipper själv?
  Minns mitt första arbete på Kungliga Operan, mycket trevliga gubbar, vi hade en smedja där
  chefen för den hette Mustafa, den enda förmaningen jag fick var;” Rör för fan inte Mustafas prylar i smedjan. Efter ett år så var Mustafa och jag kompisar så väl som en 19 åring och en cirka 60 åring kan bli, jag byggde en Peddinghaus plåt klipp av material från skrotlådan, härdade själv skären.
  Ungefär där i tiden så insåg jag att jag inte passade in någonstans riktigt bra.
  Den stora frågan som jag skulle ställa kom ut fel på en lunch inte långt efter, jag skulle fråga alla som jag jobbade med hur man finner mening när man inte passar in. Men fegade och frågade istället varför man ska gå till ett trist arbete ett helt långt liv. Gubbarna tog faktiskt inte och drev med mig utan förklarade pedagogiskt att med barn och familj kommer ansvar och räkningar att betala.
  Såhär i efterhand hade dom ju helt rätt. ångrar än idag att jag inte hade bollarna att ställa rätt fråga istället. Kanske hade livet sett annorlunda ut idag.
  Minns den lite äldre snygga tjejen som arbetade på en annan avdelning, hon kom ofta ner i källaren till vårt lunchrum och fikade samt läste fibban med mig, men jag var för blyg och oerfaren för att fatta vad som försiggick.
  Lustigt vad tiden gick fort, ingen av dom gamla justa stötarna lär förmodligen vara i livet nu.
  Nu är jag en av dom gamla stötarna och lika vilsen nu som då i vad jag ska bli när jag blir stor.
  Saknar mitt oerfarna nittonåriga jag, som hade tålamod att bygga en plåtklipp den hade sina nackdelar men klippte många meter bilplåt med den innan den vart utsliten.
  Dagens ord Existentialism.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   När du kommer till passusen ”den lite äldre snygga tjejen” så kommer det upp en väldig massa bilder i mitt huvud. Just de första åren jag arbetade så blev jag flera gånger hembjuden till lite medelålders damer för att vi ”skulle gå igenom projekten noggrant”. Det gjorde vi. Efteråt har jag ofta funderat på om de förväntade sig att jag skulle göra något. Som jag inte gjorde. Några var ju riktiga godingar men när man är inriktad på jämnåriga så fattar man inte vinken alltid. Hade de kastat sig över mig hade jag väl varit med på noterna, men…..

   Gillad av 2 personer

 9. Min strand skriver:

  Ja, det jag tycker mig förstå, som jag ofta tjatar om, det är att alla ord från, skall vi kalla dem ”de eftertänksamma”, ändå alltid landar i nästan samma sak. Alla de som har en plats i svensk samhällsdebatt och även de tongivande på dissidentsidan, som de som skriver här, eller ledarsidorna, eller mörkläggning och så vidare, alla är ju uppvuxna under inflytande av ismerna, främst socialismen, som ju, kan man märka, är det som trängt igenom alla de andra ismerna. Konservatismen nämns som en annan ”ism”. Patrik vågar inte ens nämna kyrkan och kristendomen, man letar efter en stor elefant och går runt runt, man går under magen på den, under snabeln, men var är den? Att man inte ser elefanten, eller faktiskt skäms för att nämna den, beror av socialismen. Vår indoktrinering är mycket djup. Pippi och Vilse i pannkakan och anslagstavlan. Så de eftertänksamma skriver på dessa sidor och ibland på ledarsidor, på Kvartal och Access de beskriver problemen dagarna i ända, allt för att inte behöva sätta ord på vad de faktiskt anser bör göras, men ibland skiner det igenom, man vill lösa problemen ”inifrån systemet”, men då har man ju inte förstått att dessa ”ismer”, systemet, ÄR problemet.

  Jag ser det sålunda, allt konstruktivt som uppnåtts i västvärlden har mycket gamla rötter, det är äldre än kristendomen men kodifierades där, samtidigt som Jesus budskap gav oss en god möjlighet att inifrån oss själva leva tillsammans, samtidigt dock, så öppnar detta budskap för motsatsen, att strävan inte skall komma från den enskilda personen, utan från kollektivet, staten, på så sätt skall ”rättvisa” skapas, man stjäl det djupt mänskliga budskapet med den barmhärtige samariten och tar bort individen och för in staten. När staten då blir en mekanism för ”rättigheter till” istället för ”frihet från” så är det kört, plötsligt så ställs kristendomen och den västliga traditionen på huvudet, man skapar ett incitament för parasitism från toppen och nedåt, man uppmuntrar folks svaghet, nerifrån och upp, och till sist så är det oundvikligt att man har en Löfven och andra omoraliska och obildade som styr, mekanismen A och B går samman för att skaffa sig fördelar på Cs beskostnad utnyttjas till fullo. Detta system finner också självklart de mest destruktiva och kostsamma att lyfta fram och stödja, de många våldtäkterna och IS blir på så vis självklara, ju mer kostsam och destruktiv en människa är, desto större möjlighet för politik, ”ismer”, den viktigaste ismen som förenar dem alla, parasitism. Utom konservatism, för denna är inget annat än tradition och den vetenskapliga metoden, dvs förvaltandet av vårt västliga arv.

  Därför så ter det sig både hycklande och naivt att inte ta fasta på detta, ingen förändring kan komma ”inifrån systemet”, alla blir korrupta, processen med att korrumpera SD är redan i full gång, de flesta av deras företrädare har genom det politiska systemet nått mycket längre än de skulle gjort utanför detta, de har också använt sig av ”A och B går samman” och njuter frukterna av det. SD har dock uppstått som en reaktion mot den mekanism jag beskriver ovan, men hur länge det varar är osäkert. Inget kommer att ändras utan att så många parasiter som möjligt mister sina jobb, det är efter detta jag röstar, för frihet, mot imperie.

  Jag beskriver allt detta som amatör, varenda skolbarn i USA får lära sig detta (nåja) genom att studera USAs konstitution, man kan förstå vänsterns hat mot USA på detta vis, och att USAs vänster nu angriper konstitutionen. Det är inte i princip svårt, men i praktiken är det förstås svårt att inse att allt man lärt sig är fel. Att allt är tvärtom. Hur skall detta kunna lösas inifrån när grundpremissen är fel?

  Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Jag håller till 100% med dig om detta Samarkand. Men folk har inga som helst tankeverktyg eller någon överblick, utan man uppfinner hjulet på chans oupphörligen utan någon precision. Utan att ändra på det så blir det bara mer av samma. Det kan aldrig bli på annat vis.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Förvärva, ärva och fördärva är en inte ovanlig utveckling vid generationsväxling inom familjeägda företag.

  Nu händer samma sak på samhällsnivå. Det Sverige som vi ärvt från våra förfäder och som vilar på kristen kulturell grund, som är sekulärt, jämställt, liberaldemokratiskt och med världens minsta skillnader mellan fattig och rik slumpas nu bort till dem som har radikalt andra uppfattningar om hur ett samhälle skall vara.

  Gillad av 4 personer

 11. Aha skriver:

  ”Jag tror att det är nödvändigt att mobilisera” – visst är det så och det kan ske över nätet som väl Grillo i Italien gjort.
  Organisation är nyckelordet. Karismatisk ledare (eller ledargrupp) efterlyses. Expansion via nätet kan ske blixtsnabbt. Se bara på bensinupproret, ca 500 000 på någon månad.
  Vad mer kan så konkret engagera människor? Ett rädda Sverige-uppror?

  Denna möjlighet till demokratisk samling ligger där och väntar i de västerländska länderna. Kina och andra länder lär väl stoppa dylika försök.
  Varför inte ett första globalt parti? Som McDonalds, lika i varje land.

  Vad blir tändvätskan för ett globalt, förhoppningsvis konservativt parti?

  Gilla

 12. Jan Andersson skriver:

  ”Vi behöver återuppliva och ianspråkta den sortens värden. Vi bör respektera landet och kulturen vi ärvde och tänka på hur fattiga förfäder ansträngt sig för oss och vi bör känna just en skyldighet att förkovra vårt land efter deras förebild och minne.

  Hela detta andliga landskap ligger i träda i vårt samhälle. Det är ett slöseri och ett vansinne och ett tecken på vårt högmod. Vi tror att vi kan lägga skyldigheterna och plikterna på hyllan och som paschor bara odla våra njutningar och rättigheter.

  Jag tror att konservatismen kan hjälpa oss tillbaka till rätta vägar.”

  Det här är nog det bästa jag läst på mycket länge.

  Gilla

 13. Björn skriver:

  Sverige och EU har hamnat i ett läge där ett krasst, men absolut nödvändigt, val måste göras! Ett liknande val, som de i den enda livräddningsbåten efter en fartygsförlisning måste göra; ska vi rädda precis så många ur vattnet som båten klarar av att bära och sen kanske ta oss iland, eller ska vi försöka få upp alla….

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Björn — jodå men så är det ju inte heller, att de som inte släpps in i Sverige går under — detta är däremot exakt vad vänsterdårarna vill få oss att tro.

   Nio av tio vill till Sverige för att livet är bekvämare här, helt enkelt. Och vänsterdårarna anser att vårt samhälle gärna kan få gå under… För att vi har ”fel” hudfärg och ”fel” religion.

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Det är ju just det jag försökte säja; antingen stänger vi gränserna helt, ELLER så låter vi ”vänsterdårarna” öppna portarna och dra ner OSS ALLA i djupet! MENA-regionerna som ”yngelkammare”, kommer aldrig att upphöra oavsett …..

    Gilla

 14. Jari Norvanto skriver:

  Är vi inte alla liberaler, som frigjort oss från ”liberalernas” socialistiska tankebojor? Yabba dabba doo!

  Gilla

 15. Jari Norvanto skriver:

  ”Om vi skruvar upp en medborgerlig skyldighet ett snäpp så förvandlas den till en plikt, till exempel en ämbetsmans skyldighet att följa lagar.”

  Om inte följer lagar så lagar vi iallafall efter läge.

  Gilla

 16. M skriver:

  Är inte Patrik fångad i striden på 80-talet mellan vänster och höger? Konservatism var Gösta Bohman, socialliberalism var Centern och Folkpartiet, socialism (offentligt ägande) var Socialdemokraterna? Gösta Bomans parti, Centern och Folkpartiet blev nyliberaler dvs Laissez Fair dvs manchesterliberalism. Idag dominerar nyliberalism de ekonomiska ämnena.

  Socialliberalism kännetecknas av välfärdsstat och reglering och skapande av institutioner för samhället för att minska rovdriften på de privata marknaderna utan att förneka behovet av fria marknadskrafter.

  Så Patrik valde inte konservatism utan nyliberalism, vad i dagens sk konservatism är annorlunda än nyliberalism`? Annorlunda på 1800-talet men idag skriver vi 2019 och finanskapital dominerar världen i Ryssland, Europa, USA, Kina.

  Vad är staten? Ska vi lyssna på Hegel och se den som realisering av frihet? Individen relaterande till helheten och formad av helheten?

  Konservatism är ett ord tömt på innehåll. Det står för bevarande av befintliga strukturer. Vad är det Patrik vill bevara av samhället idag? Utrikespolitiken? Skolan? Sjukvården? Socialförsäkringarna?

  Värderingar, moral och plikt skapas i ett samhälle i en kultur. Det är inte eviga principer även om en del är biologiskt grundade och en följd av att vi är sociala djur.

  Gilla

 17. Helicopteryx skriver:

  Vår medvetandenivå såsom individer är ett till kulturen sekundärt fenomen. Vi surfar på kulturens våg. Följaktligen, om kulturell tillbakagång sker, så leder det till en lägre allmän medvetandenivå. Ett avancerat teknologiskt samhälle blir då omöjligt att upprätthålla. Det är ett starkt argument till förmån för en konservativ kultursyn. Vi måste slå ner våra rötter i vår historiska jordmån, för det är där individen hämtar sin livsnäring.

  Idag ser arbetsgivarna tydliga tecken på psykologisk regress, nämligen unga människor som har svårt att bete sig som ansvarsfulla vuxna. Det är inte bara i klassrummen som ordningen är i upplösning. Att det var relativt ordningsamt tidigare berodde på att eleverna uppnått en viss mognadsnivå. Det här var ej frukten av kadaverdisciplin, utan tusen år av kulturell utveckling.

  Gilla

 18. M skriver:

  Liberal står för ett fritt, öppet och tolerant samhälle som kan identifieras med:
  – sekulärt samhälle
  – universella värden (inom den egna staten, EU etc i första hand)
  – konstitutionalism inkl demokrati, fria media och kontroll av makten
  – marknadsekonomi

  Gilla

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Gud bevare oss för dessa Liberal-floskler!
   Är säker på att kommunisterna, nazisterna, faschisterna, socialisterna, anarkisterna och tom satanisterna lätt trollar fram fyra ”punkter” som kittlar (dig) i öronen att höra.

   Gillad av 1 person

   • M skriver:

    Jadu, de flesta socialister (du menar kommunister) älskar ju marknadsekonomi och nazisterna var förtjusta i demokrati och fascisterna med (fast rätt totalitära föreföll de). Det är inga floskler utan ett koncentrat av vad västerländsk liberalism står för (till skillnad från konservatism och religiositet (massa trams för svagsinta).

    Gilla

   • M skriver:

    Och Stefan Schiller gillar din kommentar….svagsint, religiös, intolerant människa? Kan han aldrig uttrycka en åsikt? Moderat så han fått förstoppning. Kan inte annat än frapperas av att han gillar alla som säger att jag pratar skit när det är dessa som saknar argument och kunskap. Schiller måste minst vara professor i den saligt avsomnade akademiska världen…

    Gilla

   • M skriver:

    Gud är intressant metafysik, något man hittat på och beskrivit så man inte kan falsifiera. Nu på sida 67 av Hegels bok om historiefilosofi (ca 1820). Hegel ser religionen som bärande element av staten vid sidan av sådant som kulturen, en företeelse som ger utrymme för världsanden, egentligen tanken, iden, den universella försynen och förnuftet, som genomsyrar världen och som tar sig uttryck i människans ideer som hon realiserar. En plats för samstämmighet och moral en plats för invånarnas själ i en stat, staten som den högsta organisationsformen och uttryck för förnuftet och realisering av iden.

    Ser vi på USA med absurda högerkristna, anti abort lagstiftning, sk konservativa republikaner som strävar att låta bibel och religionens moral genomsyra samhället, på något sätt en strävan bort från religionsfriheten, så tyder det, vad jag förstår, på ett samhälle i sönderfall med allt mer förvirrade medborgare som söker en förklaring på situationen, som vi ser avspeglas i den ekonomiska statistiken med allt större klyftor och som vi ser i valet av Trump, nyliberal, trickle down ekonomi, lägre skatt för de rika och välbärgade, aktier mm, en fråga om individens förmåga och den religiösa moralen.

    Religion är opium för folket, skrev Karl Marx, som vände upp och ned på Hegels historiefilosofi och koncentrerade sig på de ekonomiska maktförhållandena. Jesus sa, om jag minns rätt ”de svagsinta skola besitta världen”: Ruggigt realistisk bild av hur metafysik kan indoktrinera människor, religionen som den tidens mediala samlingspunkt för berättelsen om människan och samhället, livet och döden.

    Här i Sverige ser vi hur människor blir ”konservativa”, en etikett som inte betyder annat än att man vill ha det som på 70-talet trots att det inte är möjligt, men nu blandat med Lewi Petrus och Molle Lindberg.

    Gilla

   • M skriver:

    Skål på dig Kolosserbrevet, orkar inte slå upp ditt bibelstycke, är det stycket som handlar om att kvinnorna ska tiga i församlingen….eller att geten (eller var det lammet) ska sitta vid sidan av Gud i Himlen? Lyssnade på P1 ett program om Noa och kopplingen till Armenien, man har hittat vad man tror är den en av de första vingårdarna, 6000 år gammal, i en grotta, där resterna bevarats av, hör och häpna, getskit som stelnat. Grottan har använts, tror man, för kultändamål, var samtidigt begravningsplats – man har hittat avhuggna huvuden. Grottan ligger vid foten av Ararat. Traditionen om vin och blod (nattvarden) har långa traditioner liksom historien om Noa och en tanke kan vara att man förknippat födelse och död och naturens kretslopp till det livgivande vatten som strömmar ned från Bergen mot gamla Mesopotamien.

    Gilla

 19. Silk skriver:

  https://samnytt.se/venezualiseringen-av-svenska-ekonomin-kan-leda-till-en-inflationschock/
  Självklart sjunker den svenska kronan i värde.Regeringen vill avskaffa kärnkraften som bidrar med stabil elförsörjning vare sig det är mulet,vindstilla eller vinter.Kärnkraften görs olönsam genom ett skattepåslag på 33 %.Datahallar har fått nej till att byggas i Sverige.Landet har för bristfälliga elnät.Detta är en viktig signal till omvärlden och dess investerare att Sverige är inget land att investera i.Pengarna går någon annanstans. Den Svenska Regimen har en konstant stor oförmåga att se till att utbildningssystemet levererar kompetent arbetskraft.Det är brist på utbildad personal i snart sagt varje bransch. Regeringens lösning på detta problem är att importera analfabeter,sjuklingar och lågutbildade från U-länder.Detta inger inte förtroende.Kronans växelkurs är ett mått på förtroende.

  Gillad av 2 personer

 20. Lennart Anderson skriver:

  Läs FNs deklaration om mänskliga rättigheter (artikel 29)antagen 10/12 1948:
  Artikel 29
  1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
  2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
  3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
  Artikel 30
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Gilla

 21. Kronblom skriver:

  ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall.”

  Problemet med högmodiga är att de kan påstå att de lyssnar på Gud men inte på människor. Men Gud talar genom människor, ofta genom dem som de högmodiga anser vara betydelselösa.

  Gilla

 22. Erik skriver:

  Mycket av det som håller samman ett samhälle i det lilla har trasats sönder i Sverige. Det har trasats sönder av abstrakt ideologi av liberalt och socialistiskt märke. Länge höll samhället ändå ihop. Det fanns residuer kvar av en äldre kultur som gjorde att saker fungerade i vardagen även utan att denna kultur aldrig explicit artikulerades. Men nu är det som om vissa kulturella fundament har upplösts. Det är omöjligt att hålla ordning på skolor. Detta eftersom eleverna står helt främmande inför tanken på att de bör visa sin lärare och andra vuxna respekt. Det tjatas om att lärarna behöver ges lagliga befogenheter för att upprätthålla disciplinen. Detta är symptomatiskt. Egentligen borde detta inte vara en lagstiftningsfråga. Det borde ligga i kulturen att man inte beter sig hur som helst i en skola eller på ett bibliotek. Bibliotek, själva sinnebilden för en plats där man i lugn och ro kan förkovra sig, präglas emellertid av allt mer stök och bråk. Bibliotekspersonal rapporterar att de i allt högre grad utsätts för hot och ibland går det så långt att väktare permanent måste bevaka biblioteken.

  Överhuvudtaget är min känsla att antalet väktare hela tiden ökar i Sverige. Väktarna har inte direkt polisiära uppgifter utan deras funktion är framförallt att se till att upprätthålla en någorlunda sund ordning i offentliga miljöer. I och med att inga vuxna längre vågar säga åt barn att bete sig och att barn inte längre respekterar vuxna behövs denna yrkeskategori i allt högre grad. Väktarna med sina uniformer i ljusblått avviker bara lite till det yttre från den verkliga polisen i mörkblå uniform. Polisen arbetar med de grövre brotten. Väktarna ägnar sig åt att upprätthålla en civiliserad ordning på bibliotek genom att säga åt de som stör att vara tysta, att se till att folk ställer sig i kö och inte beter sig svinaktigt på bussar och tunnelbanor.

  Väktarna har i Sverige blivit något slags vuxenhetens ställföreträdare. De gör mycket som man tycker alla vuxna människor borde göra. Det gör de som ett yrke eftersom kulturen i Sverige numera är sådan att vuxna medborgare bara tiger och sköter sitt i offentliga miljöer. Därför behövs yrkeskåren av väktare så mycket mer idag än tidigare. Väktarna möts av mycket förakt från de nominellt vuxna men själsligt infantila medborgare som befolkar detta land. Det blir ett jävla liv varenda gång en väktare avvisar en fripassagerare från tunnelbanan eller handgripligen måste hantera någon som inte kunde ta till sig en verbal tillrättavisning. Antalet totalt infantiliserade medborgare i det här landet är idag oroväckande många. De infantiliserade medborgarna tillhör i hög grad den högsta kasten i samhället. Från högsta nivå – av ledande journalister, riksdagsledamöter och regeringsledamöter – har naturligtvis väktarkåren ifrågasatts. Den anses bestå av allt för många personer med en dålig värdegrund.

  Hela samhällsbygget står och svajar och intersektionell analys, jämställdhetsintegrering, ett kritiskt mångfaldsperspektiv och genusmedvetenhet är nog inget som kommer göra saker och ting bättre. I själva verket är sådant subversivt och kulturnedbrytande. Eftersom vi har och har haft så mycket av den varan i Sverige fungerar landet väldigt dåligt. Det har än så länge inte helt brutit samman. Men idag står situationen och väger. Jag tror och hoppas att vi kan vända utvecklingen och ta tillbaka vår kultur från det vänsterliberala etablissemanget. Saker och ting har gått så långt nu att det inte fungerar att vandra längre i tangents riktning. Gör vi det kommer vi att ramla ned i en avgrund.

  Gilla

 23. p2185 skriver:

  Tack Patrik! Denna krönika på Det Goda Samhället är en synnerligen gedigen sammanfattning av det som krävs för ett återupprättande av vad åtminstone jag definierar som ett samhälle värt att leva i och bygga vidare på.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.