Anders Leion: Paludan och Stram Kurs

Anders Leion

Sent omsider har svenska massmedia börjat lägga märke till Rasmus Paludan, partiledare i Stram Kurs, kanske beroende på att partiet verkar kunna komma in i Folketinget efter det nära förestående valet i Danmark. Här nedan ger jag några länkar som kan orientera om partiet och dess främste företrädare.

Svenska Yles presentation av Paludan och Stram Kurs – innan det stod klart att partiet hade rätt att ställa upp och dessutom antagligen skulle kunna komma in i Folketinget. SvD:s syn på saken. Här är Stram Kurs hemsida. (Ni började väl öva danska sedan ni läst om Matador?) Lite kunskap i danska behövs för att lyssna på Partiledardebatt i dansk TV. Paludans längsta avsnitt från 1,02,50. (Uppmärksamma de andra partiledarnas spända och ansträngda miner!)

Paludans sätt att anordna demonstrationer i invandrartäta områden har varit medvetna provokationer. Muslimerna – eller den del av dem som består av våldsbenägna ungdomar – nappade snällt på kroken. Resultatet blev en rad uppseendeväckande händelser, som – spridda via Youtube – snabbt gjorde honom känd. Också provokationerna i skrift och bild har varit gränslösa: ”Vi uddeler tegninger af profeten Muhammad, som bliver analt bollet af en hund, mens han selv trænger ind i en gris!”

Också kommentarerna i svenska medier har varit helt förutsägbara: Paludan och hans aktiviteter har setts som problemet – inte att den genom invandringen skapade miljön framkallat dem. Han visar att invandrarna och deras vanföreställningar, det som de benämner religion och som accepteras av alla välförståndiga i deras nya hemländer, medvetet och systematisk har minskat utrymmet för yttrandefrihet. Denna inskränkning av befolkningens rättigheter har i tysthet accepteras av makthavarna – både politiker och journalister.

Hade någon lika insiktsfull och modig människa som Paludan gjort samma manifestationer för trettio, fyrtio år sedan skulle vi inte ha något problem med muslimernas gränslösa lättkränkthet. Det skulle nämligen inte löna sig – de skulle bara bemötas med löje.

I Danmark är man ytterst rädd för att få ett svenskt tillstånd, vilket också påtalas i debatten ovan. Jag tror vi kommer att få ett danskt. Det är enda sättet att bemöta muslimska, orimliga krav och sätta stopp för svensk eftergivenhet.