Skapande förstörelse

Anders Leion

Jag brukar fiska i olika länders TV-utbud för att försöka komma på något nytt och intressant. För ett par månader sedan hittade jag Matador i den danska statliga televisionens programlager. Jag hade ett svagt minne från början på åttiotalet då jag såg en del av avsnitten. (Det finns 20). Jag började se direkt – på danska utan svensk textning. Och jag var fast. Men jag hann inte se alla avsnitt. Man tog bort serien från uppspelningslagret. Det hade väl gått för lång tid sedan man sände serien direkt, i restaurerat skick.

Jag kände mig tvungen att köpa Matador. Den finns på DVD. Jag började om och såg hela serien, nu med svensk text. Upplevelsen blev annorlunda. Jag förstod ju mer, men samtidigt var jag nog inte lika lyhört lyssnande. Det var bekvämare.

Nu har jag börjat om för tredje gången – med dansk text. Och serien blir återigen bättre. Den svenska textningen gjorde framställningen trögare, förståndigare. När bara danskan används blir den kvickare och roligare. Så vitt jag förstår är talad danska just kvickare, spänstigare, i alla fall i denna underbara serie. (Min latinska ordbok håller med mig. Den tar hjälp av danskan för att illustrera olika betydelser av kvick: /eg. = vivus; jfr kvickna/ särskilt motsv. de danska orden: vittig, lunefuld: acutus, ridiculus).

Man får lära sig olika danska uttryck för välkända, svenska begrepp. Matador står här för Monopol, sällskapsspelet. Den som driver handlingen framåt är i det första avsnittet resande i manufaktur. Han kommer med sin lilla son vid handen till den stad, där han sedan med sina verksamheter från slutet av tjugutalet till början av femtiotalet helt kommer att förändra näringslivet och den sociala hierarkin.

I seriens första avsnitt försöker han sälja till den finaste butiken – Damernas magasin – i staden, men ingen bryr sig om honom. Han försöker få låna i stadens bank, men blir nekad. Med hjälp av grisbonden på orten, och framförallt med hjälp av dennes hustru, som har pengar på kistbotten, lyckas han öppna en ny butik. På kort tid konkurrerar han ut Damernas magasin. Han öppnar en egen bank. Han köper fastigheter. Han startar en textilfabrik. I berättelsens slut har han, liksom vinnaren i spelet Monopol, i stort sett tagit den finansiella och sociala makten i samhället. (Inte den politiska. Socialdemokratin är stark.) Efter krigsslutet åker han till USA och ser Framtiden.

Han har väl aldrig hört talas om Schumpeter (österrikisk ekonom 1883–1950) och dennes ”skapande förstörelse” – men han åstadkommer just det. Det är klart att han också får fiender. Hans framgång skapar många förlorare.

(Här finns en del korta avsnitt ur Matador.)

När serien slutar är det femtiotal och stark framtidstro. Det var inte bara företagaren i den lilla danska staden som hade denna starka tillförsikt, trots kärnvapnen och det kalla kriget. Det hade de flesta. I denna anda skapades de nationella och internationella institutioner, som skulle garantera att fredens vinster förblev ohotade. Främst kanske den kol- och stålgemenskap som sedan, efter några skalömsningar, blev EU.

Framtidstron, den starka ekonomin och de stabila institutionerna gjorde samhällena trygga och tillvaron enkel för medborgarna, trots det kalla kriget. Allt detta har försvunnit.

Nu står EU inför ett dubbelt hot, inför en dubbel omfattning. Nedifrån hotas unionen av ett stigande folkligt missnöje, uppifrån av att unionen inte lyckas spela samma spel som USA, Ryssland och Kina. Nedifrånhotet och hotet uppifrån samverkar. Det folkliga missnöjet resulterar i ökad nationalism, vilket gör det lättare för EU:s konkurrenter att angripa (sam)europeiska intressen.

Putin dansar vals på den österrikiska utrikesministerns bröllop och flyger direkt till den Angela Merkel, som i ovist ”miljöpartistiskt” nit stängt ned kärnkraftverk och gjort sig beroende av rysk gas. ”Där ser ni – jag gör vad jag vill och jag har vänner överallt!” betyder Putins dans. Merkel gjorde den omläggning som svenska Mp velat ha: stängde ned kärnkraften och får därför lita till kolkraft och rysk gas. Det skedde mot andra EU-medlemmars önskan.

Inom EU stiger motsättningarna. Den nya italienska regeringen – i det tidigare kanske mest EU-vänliga landet – ställer hårda krav på EU:s ledning att förändra invandrings- och flyktingpolitiken, krav som strider mot Visegradmedlemmarnas (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) intressen.

Italiens ekonomiska situation är inte mycket bättre än Greklands. Grekland fuskade sig in i EU och använde medlemskapet till att skaffa sig omöjliga later och lån. Det är fortfarande skadeskjutet efter krisen och dess nedskärningar. Samtidigt är landet lika ostyrbart och illa fungerande som tidigare. Kanske överlever landet som EU-medlem, kanske inte. Repar sig inte ekonomin ordentligt kommer det en revolt – mot landets regering och mot EU. Österrike har en utrikesminister som dansar med Putin – kanske inte bara på dansgolvet. Och England tackar för sig och går.

EU:s första mål var att garantera freden, att förhindra öppna fientligheter mellan till exempel Tyskland och Frankrike. Men för att detta skulle vara möjligt måste demokratin, som också var ett värde i sig, vara förhärskande. Dessa båda mål har uppnåtts – om det nu varit främst EU:s förtjänst.

Vad är EU:s uppgift idag? Det borde vara att skydda sina medborgare, mot ekonomiska kriser och mot påverkan utifrån. Unionen kunde inte förhindra eller väsentligen motverka finanskrisen. Istället var den förlamad av Greklands kris.

Ryssland har valt en allt aggressivare – och allt mer framgångsrik – politik. Det har inte EU (och inte heller USA) kunnat göra något åt. Det ökar oron. Resultatet blir att medborgarna vänder sig till de makthavare som finns närmast: den egna staten och den egna regeringen. Nationalismen tilltar och regeringarna vänder sig allt oftare mot EU:s planer, på sina medborgares uppdrag. Detta är alldeles uppenbart för Östeuropas del. Länder som till helt nyligen varit ockuperade vill inte på nytt bli ockuperade, eller i alla fall styrda utifrån, inte heller påverkade av en stor grupp invandrare innanför sina gränser. De har däremot inget emot att ta emot bidrag till sina tidigare av kommunism och nu av korruption förödda ekonomier.

EU har ingen egen armé. Det fanns en gång ett förslag om en sådan. EU har inte ens en gemensam idé om vilken utrikespolitik som med diplomatiska medel skall föras. Nationalismen tilltar. Ibland kallas den för populism. Den anses föraktlig. Men populismens och nationalismens kritiker – vad har de att erbjuda? Ingenting. Det är bara Jan Björklund och Macron som säger sig tro på EU. Den förste sannolikt beroende på genuin okunskap, den andra sannolikt som del i ett spel om inflytande med Tyskland.

Den framtidstro som tillät entreprenören i Matador att spela högt och vinna och därmed omvandla ekonomin och modernisera samhället, den finns inte längre. Men entreprenörer finns. De ser oron för framtiden som en möjlighet – ekonomiskt och politiskt. En sådan entreprenör ser just nu sitt inflytande väsentligt öka. Han håller också på att omvandla samhället. Och det är klart att hans framgång ger honom många fiender.

Förresten, ni vet väl vad lige och sgu betyder? Om inte, skaffa er Matador.

56 reaktioner på ”Skapande förstörelse

 1. Bo Svensson skriver:

  Hur var det nu med att ekonomiernas sammanflätning via fri världshandel skulle skapa ett sådant ömsesidigt beroende att freden skulle säkras? – Gas från Ryssland skapar ju just ett sådant beroende och nu vill man plötsligt göra tvärtom.

  Att det har blivit så spänt mot Ryssland, beror på en illa genomtänkt roll för EU. – Ambitionen att bli en maktfaktor med USA som förebild skapar gränskonflikt med Ryssland och hur skulle det kunna undvikas.

  Den rätta rollen skall vara som ett forum för överenskommelser mellan fria nationer om regler för ekonomin och samvaron som vinner i kraft av sina förtjänster: I kraft av att vara konsekventa, logiska och i överensstämmelse med fundamentala rättsprinciper och fylla sin funktion att resultera i att utvecklingen går framlänges.

  Då skulle Ryssland också ansluta sig.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Regler för migration som ger framlängesutveckling, är sådana där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte som nu i kraft av sina tillkortakommanden.

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Incitamenten i PK-samhällets offerhierarki premierar emellertid andra beteenden. Inte nödvändigtvis istället för moraliskt mer acceptabla incitamentsstrukturer (sådana som både främjar egenansvar och samhällsnytta), men samtidigt och motverkande. Vad händer med moralen – eller moralerna – i det mångkulturella samhället, med skilda värdesystem och lojaliteter?

    Ett enda rättssystem måste gälla, och det är majoritetssamhällets: det svenska. Annars får man avveckla det gemensamma välfärdssystemet, beskattningen och infrastrukturen.

    Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Regler för fisket som ger framlängesutveckling är att man lyssnar på havsforskarna hur mycket bestånden tål att beskattas och anpassar sedan priserna på att få dra upp dem, så att de faktiska fångsterna håller sig innanför ramarna.

   Gilla

 2. Steen Raaschou skriver:

  ”Matador” er her snarere i betydningen ”driftig og velhavende forretningsmand med stor lokal indflydelse,” nemlig en af hovedpersonerne, forretningsmanden Mads Skjern. DR sender den mindst en gang pr generation, og den er højt elsket også på grund af skuespillerne. Serien tager sig dog nogle friheder. Den ser for idyllisk på besættelsesårene 1940-45, og Dr. Hansen , Korsbæks læge, er modstandskæmper og medlem af Det Radikale Venstre, noget der aldrig er forekommet. Partiet er Danmarks pacifistparti, den gang husmændenes parti lige som svenske Centern. De leverede INGEN modstandfolk, det gjorde konservative og kommunister.

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Idag levererar de svenska kommunisterna inget motstånd, endast nationalisterna eller ”högern” som SVT kallar dem för.

   Gilla

 3. Anne-Hedvig skriver:

  ”Lille kat, lille kat, lille kat på vejen,
  Hvis er du, hvis er du?”
  ”Jeg er sgu min egen!” [uttales ~ ‘ajen’]

  En fin liten regle – katter eier sannelig seg selv, og lar seg ikke befale av noen!

  ‘Dansk ordbog’ fins som egen app til å ha på mobilen. Variant med eldre dansk fra Holberg frem til 1950 fins også.

  Sgu: adverb; sammentrekning av ‘så gud (hjælpe mig).
  Forsterkende, (ikke spesielt grovt) bannord for å understreke personlig holdning, forsikring m.m.
  Især i muntlig språk.

  Gillad av 5 personer

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Tackar för den länken. Jag försörjer mig som översättare, och även om det inte händer alltför ofta, så sker det lite då och då att jag får danska (och norska) texter, och det är ett jädrans elände ibland att hitta definitioner.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Bare hyggelig, Dolf! Jeg har begge de danske + SAOB som app’er på mobilen. Svært greit å ha for hånden. SAOB bruker jeg nesten daglig 🙂

    Om du trenger det, fins en latin-engelsk app, kalt ‘SPQR’. Foruten ordlisten (som går begge veier, pluss at man kan søke på bøyningsmønstre), får man forfattertekster, Vulgata (latin og engelsk), øvelser, samt mye mer. App’en koster en slant, men er verd det. Latin dukker opp i en eller annen sammenheng oftere enn man tror!

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Dolf –
    Må legge til at du har naob.no også – Det norske akademiets ordbok. Ikke lenge siden den ble lagt ut på nett, men jeg er usikker på om den også fins som app.
    Merk! Dette er en ‘riksmåls’ordbok – som i praksis nå er nærmest identisk med moderat bokmål (bare få ord med hunkjønns a-endelse skiller).
    Svære tekstkorpus har vært undersøkt, og det er ytterst få forfattere som skriver radikalt bokmål. Moderat bokmål foretrekkes.

    For øvrig er vi norske ganske forvirrede etter drøye hundre år med språkstrid, stadig nye rettskrivninger, og tusenvis (bokstavelig talt) med valgfrie former. Man prøver nå å stramme inn – og du kan være trygg med NAOB.

    Nynorsken er på vikende front – 12 % av skoleelever har nå nynorsk som hovedmål, og ca. 6 % voksne skriver det fast. Men eksisterer garantert ordbøker der også. Søk på nettet ‘nynorsk ordbok’ om du har behov der.

    Vennlig hilsen
    Anne-Hedvig

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Tackar för de tipsen också. Latin brukar inte vara något större problem. Oftast rör det sig om uttryck som är mer eller mindre väletablerade i den anglosaxiska sfären. Annars brukar det gå att reda ut dem med google translate.

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  I det moderna samhället kan nästan ingen vara självförsörjande. Alla är beroende av andra människors arbete för att få mat, kläder – och eget arbete. Alltså ett samhälle.

  Det är inte, som kommunisterna trodde (tror) möjligt för kollektivet att hur och när som helst skapa de varor och tjänster som andra behöver och vill ha. Till detta behövs risktagande entreprenörer som tillägnar sig den kunskap och utför det stora arbete som behövs för att produktionen av varor och tjänster skall fungera och (viktigt) motsvara kundernas förväntningar. Man kan som bekant inte tvinga någon att köpa, det kan bara den offentliga sektorn göra. Entreprenören har ingen som helst garanti för sin eventuella framgång, endast en stark tro på sin idé och arbetsförmåga.

  Vem som helst kan inte bli entreprenör, Det krävs en stark vilja att genomföra sina idéer och i botten finns oftast en utmaning, att visa att man kan lyckas. Det handlar alltså i första hand inte om pengar, mer än det kapital som behövs för att bygga upp företaget och sedan livets nödtorft för entreprenören. De flesta småföretagare i Sverige tjänar sämre än motsvarande löntagare. Vi har också en mycket hög skatt på anställda (arbetsgivaravgifter)!

  Den absolut viktigaste en entreprenör skapar är arbetstillfällen för andra. Detta är så fundamentalt viktigt i ett samhälle att jag anser att de privata företagen och dess anställda ÄR själva samhällskroppen. Den offentliga sektorn är endast en serviceorganisation åt det privata samhället, och som råkar vara finansierad via skattemedel. All skatt (riktiga pengar) betalas netto direkt eller indirekt av entreprenörerna; inom den offentliga sektorn är inkomstskatt bara en räkneövning. De bästa pengarna kommer från exportverksamhet, eftersom de direkt höjer välståndet jämfört med omvärlden, krona för krona.

  Matador handlar uppenbarligen om denna process och entreprenörernas möda att skapa något bestående till nytta och glädje för medborgarna. Måste ses, eftersom våra åtta politiska partier sällan eller aldrig nämner deras existens!

  (För övrigt är den även gamla serien ”Fawlty Towers” med John Cleese ännu roligare utan den svenska textremsan, eftersom humorn mest ligger i den rappa dialogen.)

  Gillad av 10 personer

  • Jan Molin skriver:

   Tack Jan för denna utomordentliga redogörelse för varifrån statens och samhällets pengar kommer från!
   Eftersom, om jag inte minns fel, hälften av löntagarna får sina löner från anställningar inom stat, kommun och landsting, dvs är betalade med skattepengar, så borde de flesta kunna förstå och vara tacksamma för att våra privata företag är oerhört effektiva och ordentligt skötta och styrda! Som kan betala ut dessa högskattade löner till sina privatanställda, få ihop nödvändiga vinster på normalt 5-10% och ändå kunna ovanpå detta betala utdelningar till ägarna! Är makthavarna impade och tacksamma för detta? Nej, socialisterna och kommunisterna i V, S och MP och en hel del i Alliansen också ser nog PN enkom som en kassako.

   Gillad av 3 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Tack själv. Man kan göra tankeexperimentet att den offentliga sektorn inte fanns överhuvudtaget. Då skulle dubbelt så många jobba i det privata näringslivet (eftersom inget annat alternativ fanns) och Sverige skulle dubbla sina exportintäkter!

    ROT-och RUT-avdragen har en gång för alla bevisat att arbetsgivaravgifterna är för höga, eftersom ROT och RUT betalar sig för sig själva genom den ökade sysselsättningen. Men ingen verkar förstå av detta, att man omedelbart borde halvera ALLA arbetsgivaravgifter!

    Nu finns det mycket inom den offentliga sektorn som givetvis inte skall plockas bort, men den kan kanske minskas eller till och med halveras genom att ta bort allt som inga medborgare frågar efter? Sådant som den offentliga sektorn har skapat i ett egenintresse? Det finns väldigt mycket sådant!

    Hur låter det med 50 % högre intäkter till näringslivet som kanske kan hållas kvar i Sverige genom ett rimligare skatteuttag? Mumma för min del, och vad vi är värda genom vårt slit och laglydiga leverne.

    Idag har ju svenskarna Europas näst lägsta nettoförmögenhet:

    https://samnytt.se/svenska-hushall-pa-jumboplats-i-nettoformogenhet/

    Vilket parti har förstånd och intresse att ändra på detta? Det vore väl i så väl nästan en walk-overvinst?

    Gillad av 1 person

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    @Jan Andersson
    Ett första steg vore att helt enkelt ta bort allt genusarbete, hbtq-certifiering och liknande trams. Jag är helt övertygad om att man skulle frigöra minst 10% av alla resurser i ett snäpp på det. Jag baserar detta på en jätteenkel överslagsräkning utan något egentligt faktaunderlag förutom min egen magkänsla: jag antar att minst 1 person på 20 inom offentlig sektor är anställd som genuspilot eller något liknande och arbetar heltid med sådana saker. Det innebär bara där 5% av alla resurser. Jag antar att alla övriga anställda i snitt lägger ner minst en arbetsdag i månaden på ”vidareutbildning” i genus, hbtq, islam (har hänt i min kommun) osv. Det innebär ytterligare 5%. Så redan här har vi 10%.
    Betänker man sedan en massa andra onödig byråkrati (hur ser det t.ex. ut i skolor och på sjukhus?) så misstänker jag att man faktiskt med avreglering, avbyråkratisering och strömlinjeformad administration skulle kunna frigöra ända upp till 50% av alla resurser.
    I många fall, som genusaktiviteter, handlar det inte bara om att de slukar resurser, de är i sig ytterst destruktiva. Notera till exempel hur psykiska ohälsan bland unga gravt förvärrats på bara tio år.
    Och jag vill poängtera att jag är fullt medveten om att viss administration och byråkrati är nödvändig, såsom läkarjournaler, någon form av bokföring osv. Jag talar enbart om destruktivt trams och ren pappersexercis utan någon nytta.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Dolf:
    Att man kan och måste minska den offentliga sektorn 50% är jag helt övertygad om, och det måste ske på en dryg generation. Om grundidén med invandringen är att skaffa mer arbetskraft till Sverige så finns det ju redan mängder av tillgängliga svenskar som kan gå över till det privata näringslivet och ge Sverige ett bättre välstånd än att bara belasta oss alla med stora kostnader. Det allra första vi kan göra oss av med är den nystartade Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, ett särintresse för en liten grupp individer som inte förstår att man får framgång i livet på egna meriter och inte på sina tillkortakommanden. Sedan kanske det inte behövs 236 kommunala kommunikatörer i Göteborg heller, som tydligen ingen vet vad de sysslar med.

    Gillad av 2 personer

 5. PV544S skriver:

  Elektroniskt system:
  Skillnaden idag är sociala medier. President Trump twittrar, därför kan inte media filtrera nyheter.
  Google, Facebook och twitter är bara några exempel på social kommunikation,
  Elektroniskt system:
  SWIFT kommer Tyskland att ersätta med ett Europeiskt system som används för clearing mellan banker vid internationella betalningar. USA kan nu blockera betalning i dollar.
  Entreprenörer anpassar sig till nya tider.
  Sveriges statschef har ett bra valspråk: ‘För Sverige i tiden’. Synd bara att våra politiker har så svårt att anpassa sig, speciellt justitieminister Morgan Johansson som försöker tysta kritiker.

  Gillad av 2 personer

 6. uppstigersolen skriver:

  Ja Matador var en fantastisk serie. Den minns jag. Särskilt han med hunden. När han bjöd hunden på korv och sa att det er en tysker då åt inte hunden. När det inte var en tysker (samma korv) så gick det bra. Utvikning från ämnet.

  Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Har du sett snutten om ”Supperådet – suppe i sentrum”? Latterliggjorde de stadig nye statlige råd. og tiltak. Med Wesenlund og Harald Heide Steen.
   Den snutten avfødte et nytt uttrykk på norsk: ”Supperåd!”, som er blitt en klassiker. Da er noe usedvanlig klossete og ubegavet.

   Heide Steens sketsj med den russiske ubåtkapteinen (”Vi kan ikke se den grense under vann”), er til å le seg skakk av. Litt aktuell igjen i disse tider… 😉
   Ligger på YouTube.

   Gilla

 7. R.Nilsson skriver:

  På vilket vis bedriver Ryssland allt aggressivare politik?
  Mitt intryck är ju att Ryssland under Putin bedriver en mycket måttfull utrikespolitik.
  I motsats till USA och Nato som bedriver en mycket aggressiv politik nästan överallt i världen.

  Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   Exakt! Putin är en hårding, utan honom skulle någon annan hårding finnas i stället, och förmodligen en farligare figur. Han regerar skickligt i världens största land med en som jag förstår saken enorm flora och fauna av brottslighet i arv från förr, omgivet av fiender. Ständigt pressad av USAs militära världsdominans. Han genomförde i själva verket relativt fredligt det nödvändiga i att försvara basen för Svarta havs-flottan, sedan en statskupp inträffat i Ukraina. Vad för ideal jämför kritiken Putin med – Jeltsin?

   Gilla

 8. Ii. Waging war skriver:

  Jag vänder mig emot att ”EU” hotas, eller att ”sammanhållningen” hotas, eller ”samtalsklimatet” hotas, eller att ”Trump” hotar det ena eller det andra, världshandeln eller NATO, alla dessa beskrivningar som tar utgångspunkt i att det som var på något sätt var en normal önskvärd situation och att de som vill kullkasta status quo ”hotar”. Annars kloka människor förlorar fullständigt sansen när det gäller SD och ännu värre Trump, eller Tommy Robinson. Jag tror istället att vi har ett helt extremt fall av den kokta grodan, en hel västvärld har fångats i accelererande vänstertänk, kalla det pk-ism, en totalitär ideologi som desperat försöker pressa in verkligheten i sina begränsningar, och går det inte så växer det som måste döljas och förvanskas. Till sist, där är vi nu, så måste helt grundläggande sanningar om hur kulturer och människan fungerar döljas, därav den stora uppmärksamheten runt Jordan Peterson och hans vägran att foga sig i hbtq-benämningar inskrivna i lagen.

  Det finns då de som var och en på sin nivå sett vad som skett, Jordan Peterson exempelvis, och Tommy Robinson som har sett islam breda ut sig och hur en våldtäktskultur spridit sig och dolts, SD har sett vansinnet med invandringen och allt våld och fusk och lögner runt detta, Trump har sett att stora delar av världen åker snålskjuts på Amerika, ekonomiskt och säkerhetsmässigt, och han har sett att demokratin nästan satts ur spel av en elit i Washington tillsammans med media. Han inser också instinktivt att pk-ismen är fel och att västlig kultur är bäst.

  Hotet som jag ser det är den existerande ordningen, vi alla är under hot av denna, och ju mer som slås isönder av den ju bättre, och där brister även denna blogg, man verkar vilja rädda resterna av de gamla partierna, när alla som omorganiserat vet att om inte ledningen köpt det, så hjälper bara att sparka folk.

  Gillad av 14 personer

  • olle reimers skriver:

   Trump har sett igenom de falska löftena som ligger i kollektiv enighet mellan länder genom internationella organisationer av olika slag. Han vet att det är intresset som styr och att de som sitter i Bryssel mycket väl vet att eftersom de inte har en aning om vad det är för intressen de företräder så gör de det som verkar bäst för dem själva,

   Trump har avskaffat idén om multilaterala avtal utan gör upp med ett land i taget. Då kommer de riktiga intressena fram och svamlet kan lämnas hemma.

   Gilla

 9. Lilla fröken PK skriver:

  Lige betyder väl ungefär ”nästan” och s’gu betyder ”så gud” eller ”minsann”. Så jag slipper att se Matador?

  Gilla

  • Lilla fröken PK skriver:

   Attans! En koll med google visar att lige snarare betyder rak, precis m.m. Mea culpa! ( jag tänker ändå inte se Matador)

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Lille frøken PK –
    Hvis du bruker ordliste-linken jeg ga lengre opp, ser du at ‘lige’ har utrolig mange betydninger – så man må se konteksten for å fatte rett mening.
    ‘Sgu’ er ellers grei!

    Gilla

 10. Östrahult skriver:

  Vanligt folk i Sverige har väl aldrig vetat vad som pågår inom EU, det enda man märkt är sannolikt att det blivit enklare att resa, Euron och mobiltaxorna. Man kan nog inte hålla isär vad som är effekter av EU respektive av globaliseringen. De flesta svenskar vet förmodligen inte heller att EU avsiktligt struntat i att kontrollera sina gränser vilket förenklat massinvandringen.

  Den uppmärksamme fylls numera av misstänksamhet över vilket omdöme som finns inom EUs ledning. Man ser mellan fingrarna med en berusad ordförande. Man ger sig in i tvivelaktiga relationer med Iran och Kina. Man agerar barnsligt i handelsförhandlingarna med USA osv.

  Den här typen av kritik bemöts med att om man ifrågasätter så försvinner den inre marknaden.

  Prognosen för EU är inte positiv och krismedvetenheten bland dem som kan påverka är obefintlig.

  Gillad av 8 personer

 11. Hovs_hällar skriver:

  Jaha, vad försöker Leion säga här förutom att puffa för en dansk tv-serie?

  Vad gäller EU, så anser jag att vi inte ska vara medlemmar i en organisation som kraftigt lägger sig i Sveriges självbestämmande.

  ”Nationalismen tilltar. Ibland kallas den för populism. Den anses föraktlig. Men populismens och nationalismens kritiker – vad har de att erbjuda? Ingenting.”

  Nej JUST det!

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Og selge ut nasjonenes naturressurser til en liten klikk superrike (kan være store korporasjoner). Her er masseimmigrasjon og følgende skyldsetting ledd på veien.

   Gilla

 12. educaremm skriver:

  Kanske behöver man se till vad ett eventuellt slutmål, eller eventuella slutideal egentligen är, med all s.k. samhällsutveckling eller med all s.k. progressivitet, eller all s.k. modernitet?..

  Om ett slutmål är ett slags myrsamhälle, eller ett slags bi-samhälle, med en mycket, mycket stor skader av s.k. arbetsmyror, eller s.k. arbetsbin, där alla då framför allt är könlösa neutrum, så kanske man kan se tendenser till de stegvisa s.k. progressiva steg som vill tas?

  Alla steg tas då för att ett sådant eventuellt slutmål, ett sådant idealistiskt drömsamhälles möjligheter att kunna förverkligas, där en likställdhet, eller en s.k. jämställdhet då vill menas finnas, kan ske?

  Ett samhälle där då majoriteter av könlösa, icke-reproduktiva, icke-åldriga, arbetare, eller arbetsmyror, och arbetsbin, då kan dominera samhällen?…

  ( Läs mer…https://educaremm.wordpress.com/ )

  Gilla

 13. Styggestig skriver:

  Tack Anders, som vanligt intressant och välformulerat, MEN med vissa felaktigheter.
  Grekland blev medlem i dåvarande EEC redan 1981 på USAs inrådan – man ville förhindra att detta Nato-land åter blev en militärdiktatur. Detta var sisådär 20-30 år för tidigt. Den grekiska administrationen är än idag nästan lika kaotisk som den grekiska politiska processen.

  Grekland i likhet med Italien fuskade med sin ekonomiska redovisning vid inrättandet av euron och att båda blev medlemmar i Eurogruppen är ett av de enligt min uppfattning fatala misstag som den Europeiska Unionen har gjort.

  De två övriga är den snabba utvidgningen av EU med tio nya medlemsstater och sedermera Bulgarien, Kroatien och Rumänien respektive fokuseringen i Schengenavtalet på upphävandet av gränserna mellan medlemsstaterna UTAN att upprätta klara gränser mot de länder som inte är medlemmar. Resultatet blev migrationsströmmarna, oenigheten om dessa och vissa länders egna initiativ (Spaniens staket vid Ceuta och Melilla och Ungerns staket) på området samt beroendet av Erdogans Turkiet.

  Gillad av 1 person

 14. Johan skriver:

  EU används idag av globaliseringskrafterna som ett verktyg att få kontroll över en hel kontinent. Man vill därigenom inte att EU ska ha ett eget försvar utan ansluta sig till NATO.
  Tycker nog att grundideen med EU var bra men unionen skulle behöva städas upp inifrån och återgå till core business. Vidare bygga upp ett eget försvar och även krisberedskap som kan användas där den behövs, ex vis brandinsatser.

  Gilla

 15. Tom Nässbjer skriver:

  En bit från kanten av ämnet. Ännu har ingen av de stora svenska korrekta tidningarna skrivit om uppmaningen i Berlinske (uppmärksammat av fria tider igår) från en dansk socialdemokrat till sina partibröder i Sverige att rösta på Sverigedemokraternas, eftersom det svenska partiet förlorat perspektivet på kriminalitet och invandring (samband).
  Tack Anders Leion om påminnelsen om vår danska systers språk. Ger relief åt vår svenska variant av dansk tunga.

  Gillad av 2 personer

 16. Lars skriver:

  Att EU skulle varit förlamat av Greklands kris är en skräna direkt hämtad från DN. Ja, man hade misskött statens utgifter och administration, nej man kunde inte resa sig med åtstramning och utan draghjälp från norra Europa som inte eldade på sin inhemska efterfrågan och skapade någon inflation i främst Tyskland dvs höjda löner och minskat bytesbalansöverskott och hjälpte till att justera det relativa kostnadsläget i Södra Europa.

  Nyliberala ekonomer styrde EUs politik, en nyliberal politik med ”expansiva åtstramning. IMF trodde multiplikatorn för statliga utgifter låg under ett, man ändrade sig senare och konstaterade att den låg mellan 1.5 och 2 för att få igång ekonomier.

  Grekland, litet i förhållande till EUs ekonomi hade skulder till Europeiska banker, man isolerade dessa och ersatte med lån från ECB. Så räddade man tyska och franska och engelska banker. Liknande har man gjort med Italiens och Spanien och Portugal.

  Nyliberalismen har gjort en enorm skada i Europa. Euron är verktyget som förhindrar att länder kan anpassa sig vid obalanser.

  Kanske dags inse att Chicago skolan inte hade så mycket att erbjuda världen mer än sänkta inkomster för medelklassen och ökade kapitalvinster och globalisering.

  Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  I Ingmar Bergmans film ”Det sjunde inseglet” spelar Döden schack med Riddaren i den berömda inledningsscenen. För mig är det tydligt att Döden = Socialismen och Riddaren = Det fria företagandet.

  Gillad av 1 person

 18. Göran Holmström skriver:

  Har verkligen EU gjort saker bättre i det stora hela?
  Minns i min ungdom bilande genom Europa, så jobbigt var det inte med gränsövergångar, det flöt på rätt bra. Bensinpriset var inget jag minns som värst dyrt heller. Autobahn var i bra skick på tidigt 1980 tal, numer så kostar Brennerpasset pengar att korsa och vägtullar på många vägar.
  EU verkar vara bäst på att förgylla sin egen skit om man ska vara lite grov i språket.
  Undrar om inte George Lucas med Star Wars egentligen beskrev hur imperiet( EU) ville med sin agenda ville förslava fria människor med regler och överstatlighet. Parallellen mellan Soros och Palpatine är slående både i utseende och maktmissbruk, Skillnaden med verkligheten är att vi saknar både Jedikrigare och motståndsrörelse. Dock har vi en dödsstjärna den heter Sverige där vi sakta mals ner av PK-armen ledda av vår landsfader Fart Vader Löven.
  Hur filmen Kommer sluta vet ingen, hoppas på en ändring 9/9 om det är början på normalitet kan man önska, men misstänker att alla PK-friåkare inte kommer vika ner sig utan någon form av motstånd. En stor oro är att vår sköra och uppblåsta ekonomi kraschar, och den filmen är av annan handling då många roller är givna till folk som inte har tålamod med medmänniskor trots att dom får det mesta betalt av dom.
  Som militären säger hoppas på det bästa men förbered dig för det värsta.

  Gilla

 19. olle reimers skriver:

  Problemet med de överstatliga organisationerna att de inte kan identifiera andra intressen att företräda än sina egna.

  Gilla

 20. Jan Andersson skriver:

  Det öppna Europa som EU drömmer om fanns redan på 1700- och 1800-talen åtminstone i Västeuropa. Man kunde resa fritt var som helst, med ånglok och ångbåtar efter regelbundna tidtabeller från 1850-talet, och studera var man ville om man hade råd. Alfred Nobel bodde i San Remo. De flesta namnkunniga nordiska kostnärerna bodde och studerade i Paris under lång tid. Men under den kulturellt högtstående men också dekadenta Fin de siecle-tiden började folken titta snett på varandra av anledning som jag inte fått fullt förklarat för mig. Det meningslösa Första världskriget inleddes med Skottet i Sarajevo i ett land som ingen hade hört talas om på den tiden, och hur många har besökt Bosnien-Hercegovina idag?

  EU-ledningen borde lära av historien. Reinfeldts uttalande om kulturbristen i Sverige är talande. En liten man i en stor värld. Och hur går det nu med Sveriges kulturella utveckling, Fredrik? Är inte globalism lika med kommunism? Alla små nationellt anpassade initiativ skall kväsas i sin linda, herrarna i Londonbussen skall bestämma allt.

  (De av världens rikaste som får plats i en dubbeldäckare äger lika mycket tillsammans som resten av hela jordens befolkning.)

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Og hvilken ung kvinne/tjei kan i dag dra alene på interrail, eller backpacke? Det var vanlig og temmelig farefritt for førti-femti år siden. Kvinners fremtid i ‘det nye Europa’ ser ikke lys ut.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.