Patrik Engellau: Ödmjukhet och vetenskap

Patrik Engellau

Som så många andra har jag studerat vid svenska och amerikanska skolor och högskolor och gjort samma erfarenhet som dessa andra verkar ha gjort, nämligen att studierna i USA varit mer givande än studierna vid svenska lärosäten. Nu rör jag mig naturligtvis på gungflyn av osäkerhet eftersom det är stora skillnader på utbildningsanstalterna såväl här som där. Men för att i någon mån skapa trovärdighet åt mina intryck kan jag säga att jag fått förmånen att jämföra några av de bästa med några av de bästa. På gymnasienivån gick jag i Södra latin och en av USAs främsta så kallade prep schools, Lawrenceville. På nästa nivå kunde jag jämföra Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Uppsala universitet med Johns Hopkins University.

Vad det var som gav mig sådan överlägsen intellektuell tillfredsställelse vid de amerikanska institutionerna har jag, underligt nog kan man tycka, egentligen aldrig besvärat mig med att försöka förstå. Det räckte med att acceptera fakta. Eftersom alla med min erfarenhet drog samma slutsatser så var det väl bara så. Någon amerikansk magi. Ett överlägset folk, helt enkelt.

Men efter att ha bevistat det internationella seminarium jag skrev om igår  där ett antal filosofiprofessorer från amerikanska universitet talade på temat Sokrates och orakelmottot ”Känn dig själv” så stod förklaringen plötsligt så självklar. Det är så enkelt och samtidigt så svårt därför handlar om attityder vilket är det knepigaste av allt eftersom sådana inte egentligen kan läras in utan är kulturbundna.

Som jag skrev igår trumfade professorerna in betydelsen av ödmjukhet i den sokratiska bemärkelsen att som den store grekiske filosofen inse att man inte vet något. Det är först i den trevande dialogen med andra kloka – dumskallar stökar bara till det – människor som man har en chans att närma sig något som duger till praktiskt användbar hypotes om hur verkligheten är beskaffad.

Jag ger ett exempel bara så att du inte ska tycka att jag försöker göra mig märkvärdig. Hur ska man förstå att svenska politiker inte tycks akta för rov att köra nationen i kvav och förstöra ditt och mitt land? Det är ingen banal och lättbesvarad fråga. Det finns inget säkert svar. Vi måste samtala om det. Din granne, hur förvirrad han än må vara, kanske har någon ledtråd som kan hjälpa ditt eget tänkande. För att du ska komma någonstans måste du lyssna. En del korkskallar kanske kommer med uppslag som du avfärdar redan från början men du måste lyssna. Du måste vara ödmjuk inför vad din nästa eventuellt kan komma med. Och din nästa, liksom du själv, måste våga komma med lösa och oprövade funderingar som kanske visar sig ha fundament och därför inte får förkastas så snart de presenteras.

Sådan tyckte jag att stämningen var vid de amerikanska lärosäten där jag trivdes. En för mig okänd öppenhet och tolerans för avvikelser rådde. (Nu har de fina amerikanska universiteten, efter vad jag har förstått, förvandlats till en sorts PK-istiska uppfostringsanstalter som påminner mer om Kreml än om Ivy League men det är inget jag säkert vet eftersom jag inte varit där på flera decennier.)

Visst fanns det motsvarande vetenskaplig ödmjukhet även vid svenska skolor, men kulturen var mer tysk. Det handlade mer om att organisera sig hierarkiskt och värna om sin prestige än att hänsynslöst och barnsligt öppet söka efter en sanning var den än uppenbarade sig. När jag sa något oväntat på Handelshögskolan i Stockholm kändes det ofta som om folk blev lätt förolämpade medan de på Johns Hopkins liksom hajade till och gjorde en anteckning. Men jag ska inte överdriva. Jag hade en engelsklärare på Lawrenceville, Mr Pressey, som ville trycka ned mig för att han ansåg att jag hade en överlägsen attityd, ”a cavalier attitude”.

I serien ”troligen användbara fördomar” har jag uppfattningen att det blir ännu värre ju längre österut från Sverige man förflyttar sig. En bekant till mig jobbade som underläkare i Iran. Han hävdade att han i samvaron med högre medicinare på sjukhuset alltid var tvungen att underkasta sig eftersom det för de högre läkarna handlade om att bevara sin prestige snarare än att resonera sig fram till en bättre bot för patienten. När min bekante läkare ställde frågor som cheferna inte kunde förklara kom de med överlägsna undanflykter i stället för att erkänna sin ovetskap. På det viset blev det effektivt stopp på alla chanser till nydaning och utveckling.
Det stämmer med mina erfarenheter av hur det är att jobba i underutvecklade kulturer (och företag och organisationer även i kulturer som den svenska som i övrigt för det mesta fungerar någorlunda, framför allt i konkurrerande företag). Varför tror du att allt i Mellanöstern utom Israel är underutvecklat? Därför att folk gör sig till ömkliga offer med hämndbehov när de befinner sig i underläge i stället för att ödmjuka sig och se motgången som en chans att lära sig något nytt och bli bättre.

Det fina med marknadsekonomin och dess konkurrens är att den aldrig ger förloraren en chans att skylla ifrån sig och kräva upprättelse med maktmedel. Det finns bara en utväg för den som hamnar på efterkälken, nämligen att skärpa sig. Att tolerera ett sådant system är ett märkvärdigt civilisatoriskt framsteg som kännetecknar västerlandet hur knäppa länder som USA och Sverige under senare år delvis blivit.

87 reaktioner på ”Patrik Engellau: Ödmjukhet och vetenskap

 1. A skriver:

  Yttrandefrihet odlar fram mer sanning som i sin tur genererar mer frihet och mer rättvisa. Lögnerna frodas i åsiktsförtryck och ger mindre frihet och rättvisa, samt flyttar resurser till lögnarna P.E.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

  • Egon skriver:

   Italia under Mussolini var den första fascistiska staten,
   Fasces är italienska.
   Går tillbaks till romarna.
   Varför är det ingen som läst bara en smula historia som utpekar Italienarna som mördare?
   Varför?
   Vad gjorde de i Etiopien
   Fascismen kommer ju ursprungligen från Italienarna.?
   Har ingen hört talas om Mussolini?
   Idag är Italien väl inbeddat i den Europeiska unionen.
   Godhetscertifierat av resten av EU…..
   Vinnarna skriver historien.
   Därför har Italien klarat sig.

   Gilla

   • Egon skriver:

    Vi måste lära oss vilka länder som vi vill ingå en union med.
    I mitt tycke gjorde vi helt fel.
    Norge ,Danmark och Finland borde vara mer intressanta än resten av Europas omöjliga stater.
    Frankrike och UK?
    Not.
    Tyskland.
    Not
    Tre länder som skapat två världskrig….
    Är det så att vi bidrar med miljarder för att de skall hålla sams?
    Det kostar oss massor med miljarder för vadå?
    Ett nytt världskrig?
    Vi är de korkade nordborna som betalar miljarder till EU.
    Inget av det får vi tillbaks.
    Inte en cent.
    Miljonlöner för EU parlamentariker?
    De betalar vi!

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, fasces är latin. Fasce, pl. fasci, är italienska och betecknade en fackföreningsklubb. Fasiscmen var och är en socialistisk rörelse, en syndikalistisk rörelse. Mellan krigen betraktades Mussolini som världens främste socialist. Att fasces var de romerska questorernas symbol har egentligen inte med saken att göra. Fascisterna missbrukade arvet från Rom på många sätt.

    Gilla

  • Benjamin Dhover skriver:

   Visuella ledtrådar såsom Che Guevara-tröja och/eller MP-knapp på jackan brukar vara väldigt tillförlitliga när det gäller att identifiera personer med bristande logik.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag reagerade på att Patrik ville a priori utesluta ”de dumma” från det fria utbyte som kan leda oss till sanningen. För först i efterhand kan man fastställa vilka påståenden som var osanna. Sokrates talade med alla, det är ett av de historiska fakta vi har om honom. Den sokratiska metoden kan inte vara högfärdig, detta var Platons fel.

    Gilla

  • Christer E skriver:

   Du gör det alltför enkelt att skilja dum från klok. Odalbonden som vet exakt när säden ska sås eller matematikern som till slut motbevisat Fermats stora sats, är bägge mycket kloka, var och en på sitt sätt. Dumma eller kloka; tror inte någon passar i den andres sammanhang.

   Jag ser det mer som att allt handlar om en intellektuell hederlighet, dvs att erkänna andra åsikter än ens egna och att sedan argumentera mot ”de andra” med blanka vapen, giltiga och logiskt koherenta argument. Tyvärr verkar de mesta flesta argumentationerna gå åt motsatt håll.

   Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”Det fina med marknadsekonomin och dess konkurrens är att den aldrig ger förloraren en chans att skylla ifrån sig och kräva upprättelse med maktmedel. Det finns bara en utväg för den som hamnar på efterkälken, nämligen att skärpa sig.”

  Det finns väl en del nyanser av detta. En sådan är väl den då en högt betald direktör i ett stort företag genom något dåligt genomtänkt påhitt – eller dåligt ledarskap – orsakar att företaget havererar, eller hamnar i en mycket besvärlig situation, och han då skyller detta på att företagets problem helt beror på yttre omvärldsfaktorer som inte kan påverkas av mänskligt ingripande. Men då företaget är på uppåtgående och går med ökande vinst så beror det helt och hållet på direktören, som trots vissa (påstådda eller verkliga) ogynnsamma yttre omständigheter kan skapa framgång.

  En viss upprättelse skapas – trots haveriet – genom ett rikligt tilltaget avgångsvederlag som gör att levnadsstandarden och statusen till en stor del kan bibehållas, och denna favör ges av styrelsemedlemmar och andra högt uppsatta personer inom företaget som kan riskera att i framtiden hamna i samma läge, så det gäller att vara snälla mot varandra. Men många gånger är hans rykte hos allmänheten mycket skamfilat och svårt att reparera.

  Trots en grov tabbe – som resulterat i sparken – så är det ändå många gånger möjligt att senare göra en karriär i ett annat företag, och det gäller då att ta ha tagit lärdom av tidigare gjorda misstag och skärpa sig men detta kräver en viss ödmjukhet som inte alla i den positionen är begåvade med.

  Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   ” att företagets problem helt beror på yttre omvärldsfaktorer som inte kan påverkas av mänskligt ingripande”
   Det är just sådana som jag föreslår ska benämnas -AMBULANSFÖRARE –
   som ISIS-återvändarna – vi gjorde inget, vi körde bara ambulansen…

   Gillad av 2 personer

  • Martin skriver:

   A cavalier attitude…..överlägsen attityd?
   Nej du slarvade på engelsk timmarna Patrik
   Du var nonchalant….kanske du fortfarande är det?

   Gillad av 1 person

 3. malinkim skriver:

  Kultur påverkar hur människor beter sig och hur människor beter sig påverkar hur samhället fungerar. Kulturskillnader torde vara en av de avgörande förklaringarna till att världen delas in i I- och U-länder. Ändå pågår (mig veterligen) inga försök att identifiera de kulturella särdrag som bidrar till att skapa välstånd, trygghet och hälsa. Varför? Är det inte av allra största vikt att veta?

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jared Diamond: ”Guns Germs and Steel”
   Daron Acemoglu, James A. Robinson ”Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”
   Francis Fukuyama ”Trust: Human Nature and the Reconstitution of Social Order: The Social Virtues and the Creation of Prosperity”
   Ian Morris ”Why The West Rules – For Now: The Patterns of History and What They Reveal About the Future”
   Niall Ferguson ”Civilization: The West and the Rest”

   Gillad av 1 person

   • Dna skriver:

    Du glömde ”Carnage and Culture” av Victor Davis Hanson. Hade inte västerländsk kultur lett till en överlägsen västerländsk militär så hade vi idag antingen styrts av muslimer eller asiater. Adam Smith och Hayek.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    De flesta av de här utredningarna har ställt två hypoteser mot varandra: ”maps or chaps”. Alltså: antingen har geografin förorsakat skillnaderna eller också har genetiken förorsakat skillnaderna. Den rena slumpen har man inte ens tagit med som möjlighet, trots att vi vet att en random walk INTE konvergerar mot noll. Genetiken har man oftast låtit representeras av inverkan av Stora Män, som man i allmänhet inte har kunnat påvisa. Inverkan av den allmäna befolkningens begåvning har man nogsamt avhållit sig från att studera, vilket hade kunnat representeras av frekvensen och amplituden hos de Stora Männen. Men den största svagheten i dem alla är att de inte alls har intresserat sig för mytologin. Den kultur som har en mytologi som styr dess handlingar i en viss riktning kan ju ha en fördel gentemot den kultur som har en mytologi som styr dess handlingar i en annan riktning. Vem vet…? Den evolutionära psykologien, Jordan Peterson, pekar ju mycket starkt i denna riktning.

    Det kan alltså mycket väl vara så att Stora Män som INTE har existerat i den form de har tagit i mytologien har haft mycket större inflytande än de Stora Män som faktiskt har levat. Jesus är väl ett mycket belysande exempel, eller Jun Zi. Man ser inte skogen för bara träd. För närvarande är väl vår kollektiva föreställningsvärld i Västvärlden knappast särskilt uppbygglig och vi förlorar därmed mycket riktigt i betydenhet.

    Gillad av 3 personer

   • Dna kramas skriver:

    Ja hur den grekiska kulturen uppstod måste jag bilda mig mera för att diskutera (håller på med Iliaden) men jag tycker det verkar mycket sökt med geografi. Intelligens krävs ju, men sedan också som du skriver en mytologi som i många små steg stärker, eller bryter ner. Japanerna lyckades trots ganska svåra förhållanden och var intelligenta. Jag tror mest på de ”memes” som finns i kulturen och där den västliga är den som bäst utnyttjat hela gruppens hjärnkraft. Nu har en annan ”meme” invaderat oss, socialismen, plus kanske, ett helt simpelt förräderi av makthavarna som inte enbart beror på socialismen. Detta har försvagat vår kultur.

    Gillad av 3 personer

  • Matte skriver:

   Kulturfrågan är helt avgörande.

   Kultur kan ses som en process för hur människor skapar och återskapar sitt samhälle.
   Goda processer ger goda resultat.
   Dåliga processer ger dåliga resultat.
   (X) processer ger (X) resultat. (Sätt in valfri kultur för X.)

   Man kan fundera på vad som händer om man blandar två kulturer, låt säga en som producerar civilisation, och en som producerar ocivilisation. Vad blir resultatet då?

   Jag kan föreställa mig tre alternativ:
   Civilisation + ocivilisation = civilisation (en sorts addition, 1+0 = 1, där ocivilisationen hjälps)
   Civilisation + ocivilisation = halv-civilisation (en sorts medelvärde, (1+0)/2=0,5)
   Civilisation + ocivilisation = ocivilisation (en sorts multiplikation, 1*0=0, där civilisationen stjälps)

   Jag tror ingen vet vad blandningen resulterar i men genom experiment skulle vi kunna få reda på svaret 😉

   Gilla

 4. Thomas Ek skriver:

  Det är nog den exklusivt starka syrehalten av frihet som är orsak till USA:s exceptionella överlägsenhet. Den måste upplevas för att kunna förstå, tror jag. Patrik beskriver den mycket väl.

  Gillad av 2 personer

   • Thomas Ek skriver:

    Jag har under flera år – i mina unga år – både bott och verkat i USA. Syrehalten där är den ultimata drogen. USA är landet där den ambitiöse (och ödmjuke) individen fullt ut erbjuds uppfylla sina naturliga drömmar. Det fattar tyvärr inte svenne eftersom han aldrig har verkat i USA någon gång.

    Gillad av 1 person

   • Dna skriver:

    Jo, det var nära att jag hamnade på Sandia National Labs, jag funderar ibland på hur mitt liv sett ut då. Jag uppfattar också USA som mycket friare, trots problemen med vänstern. Nu verkar det inte alldeles lätt att emigrera dit dock. Funderade på Florida eller South Carolina, men gillar även New Hampshire inbillar jag mig. Det är väl som Sverige börjar bli nu, väldigt specifika områden som man vill bo i?

    Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @Göran Holmström
    Jag ger dig min varmaste rekommendation Göran till att göra ett försök. Det är aldrig försent. Om det inte funkar, ja då har du ju i alla fall försökt. Och det kommer du ALDRIG, aldrig att ångra. But it takes Guts, hårt arbete, och Ödmjukhet.

    För den som är beredd att skaffa sig en utbildning, arbeta hårt, hålla sig nykter och vara ärlig så har USA alltid varit det förlovade landet, inte Sverige. Genom att tillhandahålla ett väl utvecklat system med fri företagsamhet erbjuder USA flest antal människor den bästa möjligheten att på den här planeten förverkliga sina drömmar. Av den anledningen strömmar det fortfarande in miljontals illegala immigranter till USA. De flesta immigranterna är lag brytande, fattiga och outbildade. Och i strid mot SVT:s trotsigt utmålade bild om att den amerikanska drömmen är falsk osv. så tror alla dessa fattiga immigranter att i USA så finns det en chans att förbättra sin livskvalitet. – GO FOR IT!

    Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Jag har varit verksam i USA i ca 30 år (och andra länder) och det började där med ett ”window of opportunity”. Misstag nummer 1 är att vara naiv (gullible). Sverige är ett land där medelmåttlighet premieras men kunskap och erfarenhet förringas. I USA är envar sin egen lyckas smed. ”Faber est suae quisque fortunate”. Man behöver inte vara raketforskare för att komma nånvart. De har redan gott om sådana i landet men färre i nivåerna under dessa. Det finns dåligt folk där också och var beredd på att jobba så länge du lever. Åter igen, var inte godtrogen.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Tackar kronblom, där får jag jobba lite på tror gott om alla cirka två gånger, så lurad kan man bli.
    Drömmen vore en sömnig Italiensk by och ha ett vettigt jobb, men ser det som svårare då kan lingot skapligt men inte tillräckligt bra för att jobba tror jag.
    Mvh Göran.

    Gilla

 5. Anders F1 skriver:

  Svårighet – samarbete – utveckling är väl ärligt talat en väldigt svensk modell. Förr kanske. Vi har varit så bra att vi fått det för bra, t ex genusstudier…

  Gillad av 1 person

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Det fina med marknadsekonomin och dess konkurrens är att den aldrig ger förloraren en chans att skylla ifrån sig och kräva upprättelse med maktmedel. Det finns bara en utväg för den som hamnar på efterkälken, nämligen att skärpa sig.”

  Sosseriet, identitetspolitiken och den aggressiva lättkränktheten (kräv din rätt och kräv din rätt) råder. Den Humanitära Stormakten har ett stort uppmärksamhets- och bekräftelsebehov och vill ju vara bäst i klassen.

  Gillad av 6 personer

 7. I en spegelsal skriver:

  Livet ristar in olika figurer och händelser i varje enskild människas sinne. Lyfter fram, undviker, suddar och befäster. Det sker under var och ens livsresa. Vi är alla små unikum mitt all större konformitet. Särskilt skönlitteraturen, och en och annan blogg, har förmågan att blotta och skruva i dessa mer subjektiva och mångskiftande världar. Få oss övriga att gå bortom oss själva, och söka kontakt med andra. Att delge och delges andras erfarenheter. Av livet självt, i stort och i smått. Att absorbera det mer fjärran förekommande, genom andras hud, till sin egen. Att dela mellan varandra. I hög frihetsgrad. Att inte låta sig låsas in av egna begränsning. Som så lätt präglar livets gång. Och även all mer befäst vetenskap. Både konst, bloggar och litteratur besitter förmågan att öppna upp för andras utblickar. Att blotta andras enskilda världar för andra. Och därmed bryta låsningen till sig själv och de egna sinnena. Att för ett ögonblick sväva mera fritt, och rymma ifrån den egna kroppens begränsningar. Och låta egen objektivitet få maka på sig. För att ge rum åt andras subjektivitet, och livserfarenhet, inne i det egna finrummet. Att ge erkänsla åt att en större spegelsal finns, än den lilla spegel som finns upphängd på den egna kammaren. För det sägs att vi speglar oss i varandra. Sociala som vi är. Men inget säger att dessa speglar måste vara hela. Det är nog mer i skärvorna, hos andra, vi hittar och upptäcker oss själva. Enhetlighet och sökt perfektionism fördärvar de mer mångskiftande perspektiven. All enhetlighet får oss att krympa i stället för att växa. Det är väl den iakttagelsen Patrik gjort, om jag förstått honom rätt.

  Gillad av 3 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag har gjort liknande erfarenheter som Patrik Engellau. En bidragande orsak tror jag är det stora inflytande som ledande judiska vetenskapsmän haft i USA liksom även i Sovjet. Vid mitt första besök i USA som ung forskare blev jag behandlad som jämlik av seniora professorer. Samma sak gällde även Skandinavien men i första hand av de som själva tagit del av den amerikanska forskningsatmosfären. Det avgörande är öppenhet och ödmjukhet inför vetenskapen. Det är precis detta som idag håller på att förstöras genom politisk infiltration och det sjukliga postmodernistiska tänkandet. Bara tanken att ett mentalt petrifierad ung flicka betraktas som ett slag icke-religiöst helgon och som påverkar politiska ställningstagande när det gäller jordens energiförsörjning och klimatpolitik är inget annat än fullständigt absurt. Det är helt i klass med ”The System of Dr. Tarr and Professor Fether” för de som är bekanta med Edgar Allen Poe.

  Gillad av 7 personer

 9. Dandersan skriver:

  Även jag har studier och examen från två högskolor, en i Sverige och en i USA.
  Berikande dels pga den utbildning vi fick och dels på vilken öppning till fortbildning via forskningsrapporter den senare utbildningen gav.
  I USA så uppmuntrades vi att läsa forskningsrapporter och hela tiden öka kunnandet.
  I Sverige var föreläsarna mer angelägna om att beskriva hur problemen hanterades idag.
  Nyfikenheten uppmuntrades i USA, vilket har givit mig ett rikt liv.
  Tyvärr har den också givit mig insikt om hur illa frågor behandlas i Svensk media.
  Klimatet är det mest irriterande.

  Gillad av 5 personer

 10. Dnakramas skriver:

  Bret Weinstein, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Charles Murray och kanske den läskigaste videon av alla, jag kan riktigt se mig själv i ett liknande förhör: Lindsay Shepherds inkvisition med universitetets tankepolis för att ha diskuterat Jordan Peterson i klassrummet:

  Det är lätt att se var detta kommer ifrån, det är vänstern, demokraterna och deras identitetspolitiska fokus (ett nyord för verklig rasism) som attackerar forskning och vetenskap, åsikter från höger, men allra främst så attackerar de kristendomen och judendomen och den västliga kulturen. Detta är inga isolerade företeelser.

  Gillad av 11 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Första gången jag ser Lindsey Shephardmblivit nämnd här! Intressant att gå igenom vad som finns i Youtube om henne för att se hur katastrofal situationen är i Kanada! Jag gillar Lindsey*s kommentar: ”Now I have a MA in NOTHING”. Bara LBQT-aktivism i de humanistiska ämnena, annars inget innhåll, alltså NOTHING!

   Gillad av 1 person

  • Egon skriver:

   Undereducated assholes?
   Lindsay Sheperd do point the arrow on what is going on at Unis all over the world.
   It is pathetic.
   Learn something you deplorable morons.
   Communism has never ever done anything good to anyone.
   It is a historical fact
   How stupid can you get to fall for that idiology?
   An idiology that has murdered over 100 000 000 peoples?
   Are you insane ????

   Gilla

 11. Göran Fredriksson skriver:

  En mycket värdefull grundläggande insikt. En av välfärdsstatens baksidor är att det lönar sig att vara offer på omhändertagandemarknaden. Att utveckla hur denna nackdel kan elimineras bör vara en prioriterad fråga för politiken om välfärdsstaten skall överleva på lång sikt.

  Gillad av 1 person

 12. Göran Holmström skriver:

  Jag gratulerar alla som fick en vettig utbildning, Grattis, menar det helt utan ironi.
  Som son till två knegare, den ena en Socialdemokrat av värsta sorten morsan
  och en raggare av bästa sorten farsan , älskar morsan mest, men uppfostran lämnade en hel del att önska.
  Så det var ingen slump att Källtorpskolan fick klorna i en, övrig en av dom första skolorna med kameror i korridorerna massa år senare.
  Ödet var spikat verkstadsteknisk linje halva klassen knarkade, jag tillhörde den delen som skolkade och jävlades istället. Efter ett år så skräddarsydde Gesse (vi kallade läraren för det) en verkstads praktik som han själv sade, ”Göran den här har jag handplockat åt dig”. Insåg att det behövde jag inte uppleva.
  En kompis lyckades få in mig på Åsö Gymnasium, Ur askan in i elden.
  Kraftvärme teknisk utbildning, ej heller så passade denna sak, däremot så hade ett år med dom värsta slagskämparna i hela Järfälla med omnejd lärt mig en sak.
  Ilska och att ta för sig, utan att skryta så ägde jag hela Åsö under 2 år,
  Hade ju lärt mig av dom bästa hur man tog för sig och skrämde människor.
  Nej skolan var skit från början och livet vart som det vart,
  ska absolut inte klaga, har haft så roligt och massor av minnen.
  Tror att hade lugn och ro funnits så hade studier prioriterats.
  Men från jag föddes så var det om att åka torktumlare tills närmare 40 års ålder.
  Och antingen sitter man still vid en sådan övning eller så blir man arg och kämpar emot. Tack o lov är det historia numer, God mat stilla älskog och lugn föredras numer.
  Lite synd på skallen dock, enligt Kapten på I22 Fjälljägarskolan så hade jag vid mönstringen tydligen dom hamnat bland dom 3% som hade bäst på precis alla värden. Men shit happens, särskilt i Sverige, där en en misslyckad svetsare kan mygla sig till statsminister.
  Ps lite avis är jag allt.

  Gillad av 6 personer

  • Dna skriver:

   Mina skolor var bättre men det var ändå så att min lärare i teknik dök upp med nerpissade byxor direkt från färjan från Polen. Det är nog ändå relativt avgörande om man är rädd för att bli överfallen på skolan. Vi tackar sossarna för allt de gjort för oss.

   Gillad av 1 person

   • Dna skriver:

    De som gick verkstadsteknisk kastade alltid spik på oss, ibland gick lysrören ovanför sönder i spikregnet. Väldigt få invandrare dock.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Är imponerad av allt du hunnit upptäcka och göra,
    Små äventyr i skogen och med läskiga typer känns ändå rätt mediokert ändå.
    Ser fram mot lite av dina äventyr,
    Lustigt bär jag jobbade i Järfälla med deras pumpstationer så hittade jag en avsvimmad person på gångvägen bredvid blodig och just nerpissad, det visade sig vara just en lärare, satte sopsäckar på bilsätet och körde hem honom, alla viktiga fina människor som skulle med bussen passerade honom, inte en enda hjälpte honom upp.
    Det får en att fundera lite, Stackaren var helt ensam, barnen hade övergett honom för hans alkoholism, ingen brydde sig, känner sorg även idag när jag tänker på hur utsatta människor kan vara i Världens mest humanistiska land.

    Gillad av 2 personer

   • Dna skriver:

    Min lärare som också var min klassföreståndare miste inte jobbet förrän han full kraschade sin bil. Sen fick vi en ny klassföreståndare, lärare i historia och alkoholist, han slängde aldrig en flaska så hela huset, källare, överallt var fullt. Han körde betupptagare full på natten.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Vet Fredrik, du har rätt, och jag har med tilltagande ålder börjat känna stolthet att jag tog mig igenom allt utan att bli en av dom värsta, då oddsen för den kunde varit stor.
    Är stolt över att orkat jobba över dubbla jobb under 20 års tid, trots det hållit kroppen i skaplig form.
    Sedan som bonus, att få delta o tanke utbytet med alla som här som jag finner så skärpta och med sådan bredd i kunskaperna det är enormt stort.
    Patriks initiativ är en stor känsla av frihet i ett ofritt land.
    Tackar för det.

    Gillad av 5 personer

  • p kohlin skriver:

   Tack Göran för din ”livsrese”-.beskrivning. Hamnade oxå i 3%-gänget vid mönstringen. Min uppväxt var inte lika ”trygg” tror jag, som din, Blev fosterbarn direkt (inget snyft om det). Tog mig fram i livet lite kringelkrokigt; ville bara hålla på med, vad gäller jobb, att utveckla inte förvalta och så blev det; sista 20 åren proj.ledare inom IT- och organisationsutveckling, var chef ett tag men gud va trist (sa upp mig). Tror att ödmjukhet (lyssnandeförmåga) och nyfikenhet är genetiska. För mig har lyssnandet (helst blandad med humor) varit en förutsättning för förändring på arbetsplatser. Jag tror Schopenhauer har rätt om att intellektet styrs av viljan men därom kan man tvista. I privatlivet anser jag att en bra parrelation kan utveckla självkännedomen enormt. Förlåt mig dessa lite virriga? rader (ibland känner jag mig dum)

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    P Kohlin, tvärtom din ord framstår som klockrena, din text visar precis allt jag upplevt och känt, Det snurrar i magen när jag svarar.
    Dom flesta har tack och lov åkt första klass och sluppit detta.
    Glad att du också tagit dig igenom utan att blivit förstörd.
    Varm hälsning Göran.
    Ps hade egentligen skrivit Kram, men vet inte om du är sådan som kramar andra män. Du ser jag skrev virrigt med 🙂

    Gillad av 1 person

   • Dna skriver:

    När jag lämnade Sverige kramades ingen, man tog i hand eller sa hej. När jag kom hem kramades alla, skitjobbigt, trodde man lagt det franska kindpussandet bakom sig,som jag alltid klantade till.

    Hur många gånger skall man ha träffats för att kramas? Är det samma för män och kvinnor?

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Dna är ju ingen kramspecialist eller har socialstyrelsens licens i att kramas.
    Män ( vanliga kramas lite försiktigt och och mjukt inte feminint utan som för att visa;jag är inte homo” men kan kranas ändå, till det en lätt broderlig klapp på ryggen.
    Kvinnor är det olika med från del kramas för att man måste släkt eller partner till kompisarna, där är det en hastig utan för mycket beröring som gäller.
    Kriminella män kramas med lite axel mot axel, dock inte med ranglåga typer, utan endast med lika rang eller högre, gärna med en hel arm som slår lagom hårt på ryggen.
    Kvinnor med attraktion tar gärna på en i tid och otid, kramen blir därefter intensiv, nästan elektrisk, du som kan fysik vet ju hur kraftiga statiska stötar känns efterpirret är ju nästan erotiskt samma sak :).
    Fasen inser ju att,” Tuffingen” är ett kramsjukt blötdjur, berätta inte det för någon, Har ju en attityd att upprätthålla.
    Ps om någon muckar på krogen så brukar jag pussa dom på munnen, det har än inte slutat i slagsmål 😉

    Gillad av 1 person

   • p kohlin skriver:

    Göran tack för ditt genmäle…all äkta känsla som visas via kramar är vackert/mänskligt. Dna-varianten är bara mode.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Absolut, nu har jag frivilligt dragit mig undan från att umgås med folk, behöver hitta mig igen.
    Konstigt att man kan slarva bort sig själv sådär, Nej varken olycklig eller deprimerad, mest borttappad.
    Men jag ser väldigt många här som vänner på något vis och är tacksam för känslan av några står ut med en och ens tokiga lilla huvud .

    Gillad av 1 person

 13. li br skriver:

  I Sverige är 90 % av alla universitet och högskolor statliga. Men statlig läroplan som är ideologi marinerad och de flesta utbildningar idag måste innehålla genus – feminist – etnicitet – socioekonomiska studier oavsett vad du läser. Så staten utbildar ideologiska marionettdockor som sedan ska införa ideologi på alla arbetsplatser. Vi ser resultatet av detta överallt för det är inte ”helt plötsligt” som det finns PK människor överallt. Det är en välutvecklad strategi som vi ser konsekvenserna av nu. Men här i Sverige är det universiteten och lärarna som lär ut det.

  I usa är det studenter som försöker påverka universiteten med postmodernism / Pk.
  Men i usa är universiteten privata och beroende av att studenter betalar sin utbildning och donationer. Ingen vill donera till en aktivistisk skola som producerar massa krävande och arga aktivister som har ett enda mål klaga och förstöra för alla andra utan att producera och bidra med något själva. Nä universiteten vill utbilda nobelpristagare och innovatörer och göra vetenskapliga genombrott och producera produktiva och bra arbetare till ansedda företag.

  I usa är företagsägare stolta över sina företag och att de kan ge arbeten till folk. De är stolta över det som de producerar och bidrar med till sig själva, anställda, närsamhället och landet. Att få in pk studenter som bara vill klaga på allt och som vill dekonstruera hela företaget är inte attraktivt alls.

  I Sverige så arbetar de flesta högskoleutbildade inom stat/myndigheter/kommun/landsting och där för de bara in den ideologin staten vill få ut. Genus – feminism – etnicitetsaspekter – socioekonomiska jämlikheter. Samma budskap överallt.

  I Sverige är det kört……

  Gillad av 2 personer

  • Dna skriver:

   Vad baserar du att ingen vill donera till aktivistiska universitet och högskolor i USA på? Det är ju exakt det som pågår, nästan inget universitet går fritt, och i synnerhet inte de mest berömda, de stöder aktivt identitetspolitiken eller är paniska för att stöta sig med dessa grupper. Att det kunde vara önskvärt att donationerna hölls inne är en annan sak men det har jag inte hört sker i nuläget. Möjligen om Trump vinner igen.

   Gillad av 2 personer

   • li br skriver:

    Det har varit massanmälningar till universitet i usa om allt möjligt i flera år nu och som :
    flera tusen muslimer protesterade mot en judisk föreläsare och kallade den läraren för islamofob utan att läraren ens uttalat sig om islam,

    studenter som anmälde en föreläsare vars hemland förbjuder homosexuella äktenskap och menade på att föreläsaren var homofob bara för det och saboterade så föreläsaren inte kunde prata,

    det är studenter som har bjudit föreläsare från Hamas och skolan har dekorerats med hamasflaggor och menar på att det är yttrandefrihet. Då Hamas är en listad terrororganisation så….tja

    studenter som känt sig trakasserade för att de får tankar om saker när någon lärare pratar om ett ämne och att studenter mår dåligt av detta.

    Massa universitet i usa har free speech policy. Där det måste råda yttrandefrihet inom rimliga gränser så klart. Där universitets personal och inbjudna föreläsare inte kan förbjudas och tystas om de utför arbete inom vetenskapen. Nu börjar det verkligen utvecklas en juridik inom detta området pga alla anmälningar mot skolor.

    Det finns tjocka handböcker vid varje universitet nu om vad man får prata om, vad man får undervisa om, hur pratar man, vem har rätt att prata, om att studenter inte har rätt till att utsätta andra för våld, trakasserier, stalking, hotuttalande, starta ett socialmedia drev mot enskilda för att de inte gillar vad någon annan säger.

    Det har blivit en jävla hysteri på universiteten där studenter antingen vill bestämma alla regler själva utifrån hur de känner i precis allt som små diktatorer där alla andra ska anpassa sig och foga sig eller så vill studenter bjuda in föreläsare som själva har hate speech mot de grupper de själva hatar som vita män, företagsägare, staten, jägare, etc

    Man har fått formulera vad studenter har för rättigheter/skyldigheter och vad universiteten/personal har för rättigheter/skyldigheter. Vad delstaten har för rättigheter/skyldigheter och landet inom frågan av vad ett universitet är och vad de har för uppgifter och yttrandefrihet och vad som är fredligt/våldsamt och personliga känslor av att vara kränkt.

    Universitet börjar bli trötta på studenters identitetspolitik då inget och ingen är tillräcklig eller godkänd eller duger eller gör något bra. Då kan dessa studenter välja ett annat universitet.

    Ska cancerforskning, MS forskning etc stoppas för att en student tycker att läraren ser rasistisk ut utan att läraren aldrig ens uttalat sig om etnicitet? Någonstans får måttet vara rågat. En lärare blev anmäld för att studenten tyckte att läraren rullade ögonen mot studenten och då var det så klart av hat, rasism och kvinnohat enligt studentens upplevelse.

    Hur ska man kunna bedriva undervisning om 100 tals elever ska tolka allt du säger, tolka allt du har på dig, tolka vilka gester du använder, tolka hur dina ansiktsuttryck ser ut. Vissa ser aggresivitet, vissa ser rasism, homofobi, kvinnohat, rashat, miljöklimatsförnekare, islamofobi i en lärare som undervisat i 20 år och aldrig fått några klagomål eller reaktioner innan från någon tills PK studenter började ser ”nya” narrativ.

    Gillad av 3 personer

 14. olle homqvist skriver:

  Misstror lite grann jämförelser universitet i USA vs Sverige.Mitt eget fall var gästforska i Tyskland. 1974 när det var fotbolls VM och vi på labbet delades upp efter hemländer.
  (Sandberg – uttalas på tyska Zantbärk-
  Was tot Zantbärk mit so einer Chance ? schiesst – Zantbärk schiesst,Zantbärk scjiesst Tor fur SchwedenTor fur Schweden – mot Uruguay tror jag)

  Hur som det bästa labb jag varit på ! Anledning: bäst i världen på just mitt illa intresse.Kan det inte vara detsamma för er andra ? Det är inte USAs judar som är märkvärdiga, det är dom valt samma delikatess att beforska som jag själv. Eller ?

  Gillad av 2 personer

 15. Linden skriver:

  ”även i kulturer som den svenska som i övrigt för det mesta fungerar någorlunda, framför allt i konkurrerande företag”. Rätt.
  Alla som försörjt som egna företagare vet att det är så.

  Gilla

 16. Göran Holmström skriver:

  Först vill jag tacka för alla fina kommentarer på min text. Tack.
  sedan så läst igenom alla kommentarer och texten igen.
  En sak som slår mig är all stolthet över vilken man är och vad man åstadkommit.
  Helt fantastiskt och få ta del av.
  Jag sitter i garaget med ett glas vatten och kikar på min vattenmantlade vedspis jag köpte av grannen skrothandlaren, för en tusenlapp, jackade in den på värmesystemet och fick handbygga ny lucka till den då någon snodde luckan på kaminen under tiden den stod på min uppfart.
  till det bygga rökrör.
  Det känner jag stolthet över förvandla skrot till en fungerande sak som både går att laga mat på och ger värme.

  Gillad av 3 personer

 17. Två plus två är fyra skriver:

  Typexemplet på motstånd mot nya tankar, idéer och (bra) förslag var när Dr Semmelweis införde handtvätt på sin förlossningsavdelning i Wien 1847. Innan dess dog en stor procentuell andel av barnaföderskorna i ”barnsäng” dvs generella svåra infektioner. När läkarna började tvätta händerna före kontakt med barnaföderskorna sjönk dödstalen dramatiskt till nära noll. Läkare och studenter gick direkt från obduktion till förlossning på det sjukhuset. När de började tvätta händerna efter obduktion överlevde kvinnor och barn. Övriga läkare och framför allt överordnade och auktoriteter i etablissemanget i Wien motarbetade denna nya hygienprincip och Semmelweis fick sedermera sparken. Han kom i konflikt med överheten som inte tog till sig de nya rönen. Sambandet bakterier – sjukdom var ännu okänt. Semmelweis flyttade till Budapest som han kom ifrån, och så småningom fick han erkännande, först i Ungern och senare överallt, för att han hade haft rätt.

  Gillad av 6 personer

  • li br skriver:

   Dr. Alice M. Stewart är en annan medicinsk hjälpte.

   Hon såg sambandet mellan röntgade gravida kvinnor och barncancer. Förr röntgade man gravida för att se hur foster låg i magen. Dr. Alice M. Stewart fick insikten om detta redan 1955 genom studier men inte förrän 1970 förbjöd man röntgen på gravida i usa och lite senare i England. Då hade hon genom åren samlat ihop 20.000 patienter i sin studie för att kunna bevisa sin tes som ingen ville tro på………Hon var inte så populär inom medicinen med sina påståenden…….men trägen vinner

   Hon bevisade genom studier att personal som jobbade på kärnkraftverk hade stora cancer risker och att det var kopplat till strålning. Hon fick kämpa i 14 år för att övertyga andra om hennes rön. Sedan fick man ändra lagar både här och där…….

   Gillad av 2 personer

 18. G. Persson skriver:

  Patriks rubrik idag : Ödmjukhet och vetenskap
  Jaa, det får man leta efter hos våra styrande.
  ”Jag ger ett exempel bara så att du inte ska tycka att jag försöker göra mig märkvärdig. Hur ska man förstå att svenska politiker inte tycks akta för rov att köra nationen i kvav och förstöra ditt och mitt land?”
  Vi styrs av idioter, kretiner och rena galningar.
  I första kategorin har vi t.ex. Löfven, som är förlorad utan manus.
  Strandhäll, Magdalena och Morgan kvalar in i tvåan och de flesta andra kvalificerar sig som galningar.
  Hur blev det så här? Från att vara ett Förtroendeuppdrag, till att bli något som hedervärt folk ej vill befatta sig med?
  Nyss såg jag debatterna från Aktuellt i går kväll och Peter Lundgrens insats gör att det ändå går att andas. Federley och Fritzon ger mig obehagsrysningar. J-dra spån!!
  Det blir en röst på Swexit.

  Gillad av 5 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  En sak som är rätt klart, vågar jag påstå, är att det amerikanska systemet för högre bildning åtminstone tidigare var sådant att du som student (och även vid akademisk karriär) i exceptionellt hög grad kunde skräddarsy dina kurser. I Sverige var, och är väl vad jag förstår, fortfarande traditionen sådan att man läser fastställda program.

  Skall du undervisa i exempelvis engelska, måste du läsa lärarhögskolans program för detta. Om du istället läser grunderna två terminer i Sverige, sedan läser vidare i England, och kanske avslutar med en phd i USA – så är du inte behörig i ämnet engelska i Sverige. Om du däremot sitter av tiden i två år, plus VFU på det, på en högskola med intagningskrav på 0,3 på högskoleprovet och nätt och jämt kommer över tröskeln – så är du behörig.

  (Det finns säker exempel från andra riktningar, både värre och bättre, för all del.)

  Favoritexemplet på den anda som det svenska systemet bygger på bär jag med mig från KomVux (akademiker blev jag först i vuxen ålder – en annan började knega istället för att plugga, och levde dålighetsliv med Hattifnattarna dessutom). En man som gick kursen Svenska B (gymnasienivå, primärt litteraturhistoria och tillhörande) var tvungen att göra så, för att få vad som då kallades ‘allmän behörighet’ (det kanske det gör nu med?). De år han undervisat i svenska vid utländska, bl a tyska högre lärosäten, räknades inte: det fanns inga rutiner för det i systemet.

  Kan det vara så, att vi dras med dels ett förakt för kunskap och bildning hos våra styrande även inom den akademiska världen (för på nationalekonomin fanns där fler sant troende än bland teologerna…) och att just en dogmatisk skolastik istället alltid blir normen (förr marxism och anti-amerikanism, nyss ekonomisk nyliberalism och nu genusteori och i morgon, vem vet?)? Är det någon slags impuls att vara en gädda i en guldfiskskål som driver på, hellre än att vara det i en sjö?

  Jag tror inte på medvetet illasinnade planer – det är mer frågan om inhuman idealism, eller välviljans illvilja, eller ren dumhet och missräkning – och en rejäl skopa rationell själviskhet. Titta på klimatforskare t ex. Antingen sjunger de i kören, har kvar sina tjänster och anslag, och kan puttra på med sin egen käppahäst till forskning vid sidan av det som ger kosing – eller så blir det skamstock och bära stadens stenar.

  Kanske det är så enkelt, att disciplin, god kamratanda och tävlan gav bättre resultat? Vi verkar ju bara göra mer av det som skapar problem, för att lösa de problem vi skapar med hur vi gör. Som en alkoholist som byter från brun sprit till vit.

  Boklig bildning utan erfarenhet är farligt: då kan man få för sig att en människa är en ej fjäderbeklädd tvåbent varelse.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • G. Persson skriver:

   Tack Rikard!
   Eftersom du är mer bildad än vad jag är så läser jag dina inlägg med stor behållning. Önskar att du skrev oftare!
   Nej, jag har också ett motstånd mot synsättet att våra styrande skulle ha medvetet illasinnade planer. De är uppenbart alltför omedvetna, obildade och korkade.
   De tror att de är moraliskt högtstående och goda.
   Tyvärr leder det till västerlandets bankrutt.

   Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Tack för beröm – att bli kallad bildad är inte fel.

    Jag har av och till lekt med tanken att många börjar sina akademiska studier (oavsett ämne) alldeles för tidigt, och att alltför många vuxit upp i skyddad verkstad där man tror att sanning, rätt och liknande är något som faktiskt finns på riktigt, utanför människans sinne – det är dessa som sedan inte kan hantera när verkligheten inte spelar med, utan lever sitt eget liv, och då fastnar för ideal, det ena dummare än det andra när det uttrycks som politisk åsikt om faktiska förhållanden.

    Att göra en regel av denna tanke, tja del kanske jag har fel och dels kanske det egentligen inte behövs. Dock:

    Det är alldeles för få akademiska kurser som tvingar fram ett svar på ”Hur?” från studenter, doktorander och så vidare uppåt. På en fabrik, ett bygge, eller i skogen, eller som städare kan man ofta träffa folk med idéer – men aldrig att de får igenom dessa förrän de kan svara på ”Hur?”. Där saknar jag svar på ”Hur?” en sådan regel skulle se ut.

    All bildning och alla studier bör vara som ett källsprång; är man nöjd med och klarar sig gott på arr dricka från gölen vi klippans fot – gott så! Den som vill klättra och söka sitt vatten högre upp, skall vara fri att göra så efter egen förmåga.

    Man behöver inte vara hydrogeolog för att begripa vad som händer med kvaliteten på vattnet om klippan helt sonika sprängs ner jäms med markytan; ej heller vad som händer om en ramp till själva källsprånget byggs.

    @DNA Kramas ovan – om du kan hitta Alf Henriksons ”Antikens historier” (ibland publicerad som två band) så köp den! Den är en god introduktion till såväl myt som historia.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    G, Persson, om du tänker så här: Var går gränsen för vad jag skulle kunna göra mot dig för att du fortfarande skulle tycka att jag fortfarande var omedveten, obildad och korkad. Fundera lite på det. Jag tycker inte det finns nån anledning förmildra nåt. Varför? Det är DE som har makt över oss, inte tvärt om. Det är ju vi som sitter i skiten nu. De använder bevisligen hela maktapparaten mot de som inte håller med dem, ändå så ska vi ursäkta DEM? Varför? Jag vill bara visa på perspektivet, inte träta på dig. 🙂 Trevlig kväll.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Visst pingviner har fjädrar. Rikard är en känguru.

   använder händerna till att peta i marken och stoppa nåt i munnen. går långsamt och ineffektivt framåt på alla fyra.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jag är gärna en känguru – som man har jag ju pung, så där är ju ett till kriterium uppfyllt! Lever dessutom oftast på hoppet, och förnekar inte antipodens existens. Pingvin kan jag gå med på, de är mycket mänskliga i sina beteenden, och har många pol-are, men jag får varna för att jag ser rätt svart/vit ut i frack. (Det där med fjäderlös tvåbening är annars en referens till Diogenes från Sinope, och risken med logik.)

    ”Plato had defined Man as an animal, biped and featherless, and was applauded. Diogenes plucked a fowl and brought it into the lecture-room with the words, ”Behold Plato’s man!”, från Diogenes Laërtius.

    Mer om denne Diogenes kan engelskspråkiga Wikipedia bjuda på:
    [https://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes]

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Du skriver många bra inlägg Rikard, tack för dem. 🙂 Detta med teori och praktik är en konstig grej. Folk har många gånger sagt till mig: Jaha du är teoretiker, jaha du är praktiker. Jag har alltid tänkt, nej jag är båda. En sån möjlighet tycks inte existera i människors medvetande, det ska var det ena eller andra. Jag ser mycket hybris i de enbart teoretiska, mycket av relevansen ligger i att övertyga andra om något, ofta inte i kunskapen i sig själv. Jag kan nu känna hur jag får några emot mig, när jag skriver så. 🙂 Men jag vet att jag har rätt.

   Mvh A

   Gilla

 20. li br skriver:

  Sedan att ca 1.8 miljarder muslimer i världen har outsourcat sin egna tolkningsförmåga till förmån till en bok som skrevs för 1300 år sedan som inte har uppdaterats hur boken tycker att man ska tänka, handla, vara är inte helt lätt att hantera.

  Alla andra ska ta hänsyn till denna bokens läror med för annars är alla andra fel och hemska. Det är tabu att ens få nämna att den finns om du inte följer den själv.

  Men själva vill de att alla andra länder ska ändra sina regler, lagar och kulturer efter en 1300 år gammal bok.

  Ingen får diskutera, ifrågasätta eller reflektera över innehållet i just denna boken som är 1300 år för då är man rasist, islamofob.

  Ingen annan kultur i västvärlden följer en enda bok som är så helig att den inte får pratas om eller kräver att alla andra ska rätta sig efter den.

  Vi i väst uppdaterar, förändrar, utvecklar vårt handlande, kunskap och rön tiden an. För att vi tycker det är av värde. Men samtidigt får vi inte ens diskutera en bok som skrevs för 1300 år sedan om ideologin i den och hur det passar in i västvärlden eller om den har bra/dåliga ideer.

  Nu har massa andra krävt att just de och deras böcker – tro – ideologier ska vara heliga och tabubelagda.

  Men alla dessa ska samtidigt kunna ifrågasätta, anklaga, attackera, beskylla alla andra för att deras läror och kunskap och vetenskapstro är fel, hemska, fula.

  jag tror vi får börja införa våra egna heliga och tabubelagda ämnen och anklaga andra för:
  vetenskapsfobi
  demokratifobi
  mänskliga rättighetsfobi
  moralfobi
  kunskapsfobi
  oliktänkandefobi
  utvecklingsfobi
  deltagandefobi
  yttrandefrihetsfobi

  Gillad av 2 personer

 21. lookslikeanangel skriver:

  Ja, visst vill man så gärna ta sig an verkligheten.

  Men, den, kan vi säga, mentala (akademiska) stamina(?)
  som en gång fanns – den finns nog inte längre….

  Gillad av 1 person

 22. Egon skriver:

  Shit vad jobbigt det blir.
  Hamas öser raketer in mot Israel.
  Sossarna älskar ju Hamas och andra Palestinska terrorister.
  Ingen kan ju utvisas från Sverige om hon/han säger att de är från Palestina.
  Migrationsverket anser att landet Palestina inte existerar
  Arafat och Sten Andersson…….
  Två killar som gillade varandra…….
  Sossarna har en lång historia av stöd till totalitära organisationer.
  Israelhatet har väl konfirmerats i Malmö
  Förr ett fäste för knegare.
  Nu för bidragsberoende.
  Att majoriteten av dem nu kommer från mellanösterns arabiska delar…
  Ilmar Reepalu gick främst i Sossarnas majtåg.
  Utan att blinka gav han support till Hamas önskad slakt på otrogna.
  Vilket innebär att alla som inte gillar profeten blir slaktade.
  SLAKTADE!
  Stefan Löven är väl medveten om detta monster han skapar i Malmö…..
  Allt för att behålla den politiska makten.

  Gillad av 2 personer

 23. li br skriver:

  måste bara dela med mig av en sak.

  Mitt barn går på mellanstadiet i Sverige.
  Idag frågar han om transsexuella har en övningsk*k innan de får en riktig. Så de kan öva sig och veta hur det känns att ha en och hur man kissar med en innan de får den riktiga………

  Vad svarar man på det?

  När jag gick på mellanstadiet tänkte jag aldrig på hur folk som bytte kön eller hur de hade det eller kände sig eller hur de skulle vänja sig vid ett nytt kön alls ever never.

  Enligt socialstyrelsen: År 2015 var andelen med könsdysfori omkring 0,04 procent i befolkningen.

  Vilka andra 0.04 % i befolkningen lär skolan våra barn om? Det måste ju finnas 1000 tals diagnoser / livssituationer / öden med samma procentsats.

  Men nej…….det gör man inte……..bara genusfrågor, etnicitets frågor, socioekonomiska frågor och klimat och ekologiskt pumpas in i barnen i skolan.

  Hur många procent är änkor/änklingar i Sverige? fler än 0.04 % antar jag men barnet hade ingen aning om vad det innebar……..att vara änka/änkling……men könsbyte………full koll……..nästan…………förutom just könsoperationen och exakt hur det går till……….

  Känner mig antik, gammal, från ett annat århundrade………ibland

  Gillad av 2 personer

 24. M skriver:

  Det finns problem med att veta vad som är sant eller inte, särskilt kring sociala fenomen som universitet, man tvingas se på resultatet!

  Det kan mycket väl vara som du beskriver, men Patrik, du blev nyliberal, Friedmanit och monetarist, så du lärde dig ju ingen om ekonomi på dessa anstalter! Det förefaller mer som avancerad hjärntvätt! Men det kan jag ju säga som mer keynesianskt orienterad och med facit idag av trettio års nyliberala strävanden, som lett till dagens EU och amerikansk avindustrialisering och alltmer accentuerade inkomstskillnader och en finanssektor som tar hälften av de amerikanska näringslivets vinster.

  Poängen här är väl inte att rakt upp och ned dissa dig, trots ordvalet, men istället för att diskutera Amerikanska universitet för 40 år sedan så är det kanske bättre att se på utvecklingen de senaste 40 åren?

  Gilla

 25. olle holmqvist skriver:

  ”Boklig bildning utan erfarenhet är farligt: då kan man få för sig att en människa är en ej fjäderbeklädd tvåbent varelse.

  Skrev Rikard fd lärare.Det var därför jag ett par snäpp upp sökte visa att han logiskt, enligt egen uppfattning,är (eller åtminstone skulle kunna vara) en känguru. Alltså enligt egen verbal karaktärisering. M a o hans egen självutnämnda bildningshöjd missar något.> Den biologiska verkligheten.
  .Rikard sitter uppe i ett samhällsvetartornets topp. ovan de moln som skymmer verkligheten där nedanom. Hans språk röjer en, vad ska vi kalla det på fikonspråk f a märkvärdifisera ?
  Diskursativ inkompatibilitet ?

  Boklig bildning utan erfarenhet…visst, farligt det, men motivet…”människan är en ej fjäderbeklädd tvåbent varelse”…Rikard fd lärares självvalda illustration..då kunde ju han och vi vara en känguru, eller ?

  Den biologiska verkligheten är intressantare än samhällsveteritiskt ordprångleri.

  .

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Klev jag på en gikt-tå eller? Poängen med passusen om den plockade hönan verkar sitta som en tagg i skinnet på dig, Olle. Är det för att den demonstrerar faran med en övertro på logik?

   Språket: om jag inte förmår läsa och begripa en text: beror det på min förmåga eller på texten? Vilken av dessa två faktorer kan förändras? Om det är en ren smakfråga är det en annan femma förstås: då har alla lika rätt och fel. Alla smakers lika värde, skulle man kunna säga.

   Du verkar harmsen över något. Är jag skyldig dig pengar, har tagit din parkeringsplats eller satt mig på din hatt eller nåt sådant?

   Titta på vad A skrev (och tack för berömmet, A!) om teoretiker och praktiker – och att det är bägge som räknas. Som brons – koppar och tenn har för all del sina företräden, men skall du göra en spets till Akilles lans (efter som vi ändå hystar omkring namn på gubbar döda sedan årtusenden) lär legeringen trumfa bägge delarna.

   Jag måste säga att jag inte riktigt förstås vad jag gör som du retar dig på? Är det bara språket, eller är det något annat?

   Läs vad jag faktiskt skrev, tror jag blir bäst – om jag får vara så förmäten verkar du istället läst vad du tycker din stereotypa bild av förlästa teoretiker inom humaniora brukar skriva.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

 26. olle holmqvist skriver:

  Hej Rikard
  läser om ser att jag skrivit fumligt och antagligen poänglöst. Om du är känguru och lever på hoppet så petar du också i marken med små framtassar ibland. Glöm mitt trams och till det viktiga.Att jag kunde kvirra över liknelsen > Aristoteles, Diogenes & grabbarna, de såg aldrig ngn känguru. (D. sade mkr klokt t ex den som inte har råd att besöka tjänarinnorna i templet får väl sitta hemma och runka)

  Egen erfarenhet – det är farliga grejer det. Måste kompas med många andras erfarenet = statistik:Min favorithistoria. Ålafisket var uselt i Sundet omkring år tio hundra, Tre år i rad.
  Algblommningar, Anabena, Aphanizomenom och dödliga Nodularia och Microcystis senast varje år och därför ofta inte observerad numera. Hur som fiskarna/bönderna i Skanör m m
  vidtog det enda rationella. Man hängde kungen. Ålafisket kunde börja igen. Alltså orsak-verkan.

  Historia nr 2: Två professorskor i Berlin ca 1900. En av dem hävdade att regn som samlats in vid fullmåne (Månen syntes inte, men man visste att den var full just då ovan molnen) vår det bästa tvättvattnet. De hänsköt frågan till sina lärda män och fick omdömet: Fel, sådant samband kan inte finnas. Därefter började även den skeptiska professorskan samla månvatten. Kunde ju inte vara sämre i alla fall.

  Idag exploateras den patologiska övertron på ”egen erfarenhet” av Big Supplement.
  På skärmen översvämmas vi av ”egen erfarenhet”.
  https://elemental.medium.com/the-problem-with-supplements-e0f5f2fb1d74
  en ill av av pågående socialpsykopatologi
  https://www.svenskegenvard.se/information/forsaljningsstatistik/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.