Bangladesh ser med misstänksamhet på rohingyer

Sedan 2017 har omkring 750 000 rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh och idag bor omkring en miljon rohingyer i landet. Men det omgivande samhället ser med misstänksamhet å den muslimska minoriteten och deras rörelsefrihet är starkt begränsad, enligt en ny studie från Xchange, som studerar migranters situation i olika delar av världen.

För ett år sedan visade en liknande studie från Xchange att det stora antalet flyktingar har haft en negativ inverkan på Cox´s Bazar, den del av Bangladesh dit de flesta rohyingyer tagit sin tillflykt. Regionen kämpar med extrem fattigdom, sociala orättvisor och ökande våld och otrygghet.