Patrik Engellau: Kriget mot verkligheten

Patrik Engellau

Levande organismer har alltid någon strävan. Träd, ödlor, bönder, företag för, var och en på sitt sätt, en kamp för överlevnad och tillväxt. Även den svenska staten, representerad av vår tids härskande politikervälde, utkämpar en strid som i sista hand, liksom när det gäller andra levande varelser, har sin egen överlevnad och utveckling som högsta mål.

Politikerväldets ambition, förutom att gynna sig själv, vilket det har gemensamt med alla andra slags välden, är att omvandla verkligheten. Gå åttio år tillbaka. Folk hade det eländigt med utedass, vägglöss och fattigdom. Det skulle politikerna ändra på. De flesta medborgare tyckte att välfärdsstaten var ett vällovligt projekt och röstade på politiker som drev det.

Observera skillnaden mellan denna politiska ordning och de flesta föregående. Det handlade inte om exempelvis en kapitalistklass som härskade över, värnade om och strävade efter att bevara en etablerad ordning. Politikerväldets ambition var mer revolutionär. Samhället skulle omvandlas lite i taget. (Därför lärde sig politikerna redan tidigt att de liksom var i opposition till sig själva eftersom de hela tiden skulle reformera status quo.)

Så inleddes ett krig mot den faktiskt existerande verkligheten. Mycket gott åstadkoms på det sättet ty allt är inte bra bara för att det existerar. Men hur länge håller affärsidén att man ska göra om verkligheten? Hur ska man i längden kunna förklara och legitimera sådana ambitioner för dem som i sista hand betalar för projektet och utsätts för dess verkningar, nämligen just verklighetens eget folk? Verklighetens folk blir med tiden alltmer skeptiskt mot politikerväldets bemödanden.

Kriget mot verkligheten måste därför underbyggas med ett stabilt ideologiskt fundament av innebörd att verkligheten egentligen inte finns eller i varje fall är så diffus att den inte utgör något trovärdigt alternativ till politikernas strävan att göra om den till något annat. Det är inte en välfungerande stad politikerväldet bombar sönder, utan bara skuggor, ruiner och falska berättelser. På det viset utvecklas den politiskt korrekta ideologi som lär att det inte finns någon sanning utan bara olika narrativ. Det betyder att ingen med hjälp av sitt sunda förnuft med trovärdighet kan sätta sig upp mot makten. Om det inte finns någon ovedersäglig sanning som ger rätt så är det bara makt som ger rätt.

Politikerväldets krig mot verkligheten är lika mycket en andlig våldtäkt mot tänkesätten hos verklighetens folk som ett försök att styra deras tillvaro och ta deras pengar.

Till exempel finns det i verkligheten två kön, man och kvinna, som har vissa medfödda olikheter. En front i kriget mot verkligheten har under de senaste decennierna varit att reformera denna ordning. Detta sker exempelvis genom att politikerväldet finansierar akademiska tänkare som förklarar att det inte längre bara finns två kön, utan kanske 50, man vet ännu inte exakt hur många, mer forskning behövs. Politikerväldet betalar också för att tvåkönsverkligheten på olika sätt ska utplånas i de skolor och förskolor som det finansierar till exempel genom att försöka förmå små pojkar att bete sig som små flickor.

Ett annat uppfattning från verkligheten som också bekrigas av politikerväldet – och av de aktivistgrupper som politikerväldet finansierar – är lika fundamental som det där med könen, nämligen att kunskap och erfarenhet är bättre än okunskap och omognad och att verkligheten är så inrättad att det krävs fallenhet, tid och ansträngning för att en människa ska avancera mot högre kunskap och visdom.

Sådana grundläggande insikter om den mänskliga tillvaron står i vägen för politikerväldets ambitioner att bilda en ny sorts lyckorike där alla har samma fallenhet för kunskapsinhämtning och därför hela årskullar med fördel kan skickas till universitet. Men eftersom verkligheten trots politikerväldets föresatser inte kan upphävas fungerar inte utbildningspolitiken mål om högre utbildning till alla om man inte sänker kunskapskraven radikalt.

När man genom doktrinen att det bara finns narrativ, ingen sanning, levererat ett grundskott mot själva tron på kunskapen och metoderna för dess inhämtande så behöver man inte längre respektera den traditionella vetenskapen. Då värderas den lätt handikappade och okunniga sextonåriga Greta som en lika tung, eller tyngre, auktoritet i klimatfrågor än exempelvis vetenskapsmannen Lennart Bengtsson som ibland skriver krönikor i ärendet på dessa sidor.

Samma sak i annan vinkel och belysning är att barns uppfattningar ska tas på lika mycket allvar som vuxnas. I verkligheten är barn mindre utvecklade än vuxna och måste med ett avsevärt besvär för de vuxna uppfostras till vett och förnuft. Men politikerväldet tål inte andra auktoriteter än sig själv och vill därför sätta sina anställda dagisfröknar och socialsekreterare över föräldrarna. Det lättaste sättet att göra det är att förneka och motarbeta verklighetens hierarkiska maktfördelning mellan föräldrar och barn.

Kriget mot verkligheten pågår överallt och med allt större aggressivitet i hela vårt samhälle. Det som är uppenbart för verklighetens folk måste bestridas. Verklighetens sanningar och ersätts med nyuppfunna dogmer. En sådan dogm är den statliga värdegrunden som utarbetats av Skolverket. Enligt den har alla människor lika värde. Vad det riktigt betyder vet man inte, till exempel att alla har samma lön eller springer lika fort i Olympiaden eller betingar samma pris på en eventuell slavmarknad eller älskas lika mycket av Stefan Löfven. Den statliga värdegrundens proveniens är också oklar. Den har inget stöd i vårt samhälles heliga urkunder, till exempel FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det i stället för ”allas lika värde” talas om ”allas lika värdighet” vilket är snäppet mer begripligt.

I mångkulturpropositionen 1975:26 gör staten ett intellektuellt språng och överför dogmen om alla människors lika värde till en besläktad trossats om alla kulturers lika värde. Detta är en ännu märkvärdigare svensk statlig uppfinning. Veterligen har inget tidigare samhälle känt sig manat att deklarera något så främmande för verkligheten som att alla kulturer skulle ha lika värde. Det räcker med att betrakta åt vilket håll migrantströmmarna går för att inse vilka bedömningar människorna själva gör.

Voffo gör di, det vill säga staten, på dette viset? Det går inte säkert att veta. I sådana situationer är grundtipset att det handlar om makt. Jag kan inte komma på något annat än att politikerväldet har totalitära ambitioner. Det vill utradera alla naturliga sanningar som kan utmana makten och ersätta dessa sanningar med sådana som politikerväldet självt och dess apparater har tänkt ut och fäst i lag.

Kriget mot verkligheten är ett krig mot verklighetens folk.

79 reaktioner på ”Patrik Engellau: Kriget mot verkligheten

 1. malinkim skriver:

  Citat ur krönikan: ”Veterligen har inget tidigare samhälle känt sig manat att deklarera något så främmande för verkligheten som att alla kulturer skulle ha lika värde. Det räcker med att betrakta åt vilket håll migrantströmmarna går för att inse vilka bedömningar människorna själva gör.”

  Men samtidigt har vi en situation där migranterna inte vill anpassa sig till sitt nya kulturella sammanhang. De vill fortsätta leva i enlighet med sin egen kultur, men skörda den västerländska kulturens frukter i form av välstånd, trygghet och stabilitet.

  Frågan om kulturens betydelse för ett samhälles utveckling och välstånd har länge varit åsidosatt, för att inte säga tabu. Det är hög tid att vi vågar analysera och diskutera den, för utan medvetenhet om vilka kulturella värden som skapar mänsklig välmåga riskerar vi att förlora dem.

  Gillad av 8 personer

 2. A skriver:

  Jag menar att det teoretiskt exakt går att förklara vad som händer när man går i det som kan beskrivas som ”gudens” område. Det beror på att man försöker sig på att gå in i det absoluta området i världen. Där är ALLT en myriad av ”dead ends”, som flyttar fokus från det väsentliga. Det gör i praktiken att saker slutar att fungera per definition. Det är vad vi ser hända nu. Det finns överhuvudtaget ingen möjlighet att få saker att fungera i verkligheten på det viset, bara i fantasin. Det är hur enkelt som helst att BEVISA att detta är sant P.E.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

  • Kalle skriver:

   För att överleva förfallet i samhället med regeringens. Allas lika värde blir rekommendationen.
   Läs SD,s partiprogram, varvid ni kommer att finna en realistisk lösning på flumpolitiken som bedrivs.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Nja, blir allt mer tveksam till om det finns någon ”realistisk” lösning längre. För en lösning är det nog snarare AfSs partiprogram som skall studeras.

    Men SD är enda realistiska hoppet för den som vill försöka minska katastrofens verkningar.

    Gillad av 7 personer

   • Dnam skriver:

    @cmmk10

    Endast AFS har en realistisk lösning, återvandring. Jag tänker så här, AFS är ett frö som måste vattnas så de får mitt stöd. En röst är för dem viktigare än en vad en röst är för SD som ju växer i takt med att verkligheten tränger sig på, AFS är för små och okända för detta och behöver våra röster. De får väl i stort sett bara röster från folk som tänkt på detta hårt och länge, men SD röstar min gamla mamma på nu.

    Gillad av 7 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   A (06:14), vi kan backa lite närmare vardagsförståelsen, så att det blir begripligt även för dem som är allergiska mot religiösa termer. Vi kan t ex säga att om (de nu omedvetna) axiomen som har matats in i tänkandet är förljugna eller inverterade i förhållande till verkligheten, så måste ju alla senare lösningar bli falska eller inverterade, även om den tillämpade metodiken eller logiken skulle vara korrekt och även om lösningen på ytan skulle framstå som attraktiv, övertygande och god.

   Sedan kan vi förklara att verkligheten = sanningen = naturen = livet (= skapelsen = det heligaste = Gud = den religiöses lodlinje och tankefokus). Då kan även den icke-religiöse förstå att en i människohjärnor inplanterad och påtvingad falsk eller inverterad verklighetskonstruktion är en inversion av allt sant och heligt, alltså rent djävulsk.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Visst är det så Sixten, men jag är inte så intresserad av det just nu. Det är för tillfället mekanismen jag vill åt.

    Mvh A

    Gilla

 3. Lars Strömberg skriver:

  ”. I sådana situationer är grundtipset att det handlar om makt. ”
  Så kan det kanske vara. Det tipset verkar ju hyfsat logiskt trots allt. Men jag utesluter inte att det i botten istället handlar om socialisering och egoism. Det vill säga att syftet är att värna om sin egen sociala uppskattning medelst metoden godhetsgärningar. Den förklaringen kan ju vara lättare att applicera på alla de Kreti Pletinen UTANFÖR politik- och maktsfärerna, som också hojtar och vevar om allt sådant de ser att man skall hojta och veva om för att polera på sin godhetsfasad. Alla dessa människor vill ju knappast hitta på listiga metoder att skaffa sig makt. De är snarare komponenter i stim och flockar. Dessa ”komponenter” vill bli kvar i den skyddande flock-tryggheten och gör, säger och ”tycker” därför sådant som minimerar utstötning.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Troligen helt rätt när det gäller tätbefolkade områden som våra största städer, men i mycket mindre grad på landsbygden, helt enkelt eftersom det inte finns speciellt många att imponera på, och de skulle ändå inte bli imponerade utan bara förbannade.

   Detta är läget i Sverige idag. Tjugo procent av folket tror sig representera de andra åttio procenten. Om makthavarna bara anade hur förbannade folk är ute i stugorna!

   Hoppsan, en stor älgko passerade just förbi köksfönstret.

   Gillad av 11 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Är det inte istället så, av hävd, att små samhällen tenderar ha en större social kontroll/likriktning? Hierarkin faller på sin plats, eller frågan avgörs, när det är svårt att undvika varandra. I städer finns flera sfärer och hierarkierna är flera och mer eller mindre skilda från varandra. Kanske håller skillnaderna mellan stad och land på att ändras under informationsåldern, allt och allas rörlighet. Istället har ”landsorten” etablerat sig i staden, och koppel av ”landsorter” utmed etniska linjer; enklaver formerar parallellsamhällen:

    Multikulti medelst massinvandring med klansamhällen och segregation. Inom dessa är den sociala kontrollen stark. Sinsemellan är tilliten svag.

    Gilla

   • Lars Strömberg skriver:

    Rimlig iakttagelse. Emellertid har vi ju fått en ny aspekt på folktäthet i och med sociala medier. På FB får jag ofta vare sig gillanden eller kommentarer på mina inlägg om klimathysteri eller annat som är poppis att ägna sig åt.

    Gilla

  • brrr skriver:

   Brendan O’Neill har en syn på medelklassen som jag tycker stämmer bättre överens med verkligheten än den som brukar framföras här (idag utbytt till ”verklighetens folk”).
   Det är dessutom slående hur britternas argumentation beträffande grov brottslighet och ”socioekonomiska faktorer” stämmer på pricken med den svenska dito. Var kommer allt detta ifrån?

   Delingpod live med Brendan O’Neill:

   Gillad av 2 personer

 4. Tomas skriver:

  Jag har länge motsatt mig tanken att politiker/makthavare håller fast vid beslut som de själva vet är dåliga. Nu återstår bara den förklaringen i hanteringen av många aktuella frågor som migration, skatter, nepotism i nätverk, svällande skattefinansierad verksamhet, yttrandefrihet mm. Vi har tillåtit okunniga och omogna personligheter som inte utvecklats sedan dagistestet, där de inte får i en rund sak i ett trekantigt hål, ta över beslutsfattandet. Resultatet är personer i toppositioner som biter sig fast i felslut för att de vägrar inse vad som är rätt och vet att de har makt att trotsa meningsmotståndare på pin kiv. Med den nya insikten förstår jag hur det kunnat gå så fel. Tyvärr är en stor del av väljarkåren behäftad med samma egenskap vilket gör framtiden mörk.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Som kommunalrådet i Arvika (s) sa om justitieministern Morgan Johansson (s): ”Han e´så dum att klockera´stannar och blommera´ vissnar.”
   När sådan dumhet kombineras med maktbegär och ideologi blir det riktigt farligt för medborgarna.

   Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Vad säger det då om kommunalrådet (S) som följer denne man? Är man dum så blommorna vissnar så är man, men vad är den man som följer dessa vissnade blommor och förstår att han följer dumhet?

    Gillad av 2 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  ”Värdegrunden” är en ny statsreligion som man tydligen måste omfatta för att få delta i samhällslivet. – Att mena att ”allas lika värde” är en meningslös floskel, – vilket den är, – gör att man underkänns som lärare och lärarkåren måste alltså numera bestå av hycklare och idioter om reglerna tas på allvar.

  Det man menade en gång, var väl att alla skall ha samma rang och det var fel tänkt redan då. – Man borde nöjt sig med att rangordning skulle undvikas att hävdas i samtal och umgänge.

  All manlig strävan handlar om att klättra i rang – att vinna ökad uppskattning och respekt och utan manlig strävan finns det i stort sett ingen ekonomisk aktivitet.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Medan populasen neutraliserar varandra och kontrolleras med ‘inofficiella medarbetare’ i statens tjänst, skiktar sig nomenklaturan överst; de har välsignat populasen med ”allas lika värde”.

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    @Eva Danielsson

    Fnordspotting är läsvärd.

    ”Annorlunda uttryckt, vad vi har fått är en ordning där det ena laget tillåts utse både sin egen och motståndarsidans målvakt, eller om man så vill, en ordning där åklagaren avgör både vem som skall försvara och vittna till den tilltalades fördel.”

    Så kallat problemformuleringsprivilegium? Som outsiders anses vi ändå tillhöra innanförskapet, vars livsuppgift enligt insiders och vår egen lutherska, exploaterbara pliktkänsla, är att bekosta hela och ombesörja minst halva den så kallade integrationen av det så kallade utanförskapet. Syna bluffen.

    Gillad av 1 person

 6. Jan Andersson skriver:

  De ansvariga som lyckats skapa en liten stad som alla medborgare är helt nöjda med och säger sig aldrig vilja flytta ifrån lever på lånad tid. Vid nästa kommunalval går några yngre politiker ut med löftet att göra staden ÄNNU bättre, för det finns naturligtvis ändå en del smärre problem i den lilla staden om man letar noga. Medborgarna som vill ha maximal valuta för sina skattepengar röstar på det nya partiet.

  De genomför kanske sina löften, men har svårt att behålla en del av de gamla kvaliteterna. För dyrt, vi måste omprioritera. Och nästa val måste de hitta nya problemområden att lösa, annars kan de vara rökta. Ett sådant tomtläge vid sjön får man aldrig annars.

  Men med hjälp av lokaltidningen hittar man snart nya valfrågor. Och medborgarna hänger på. Fantastiskt att även särintressenas behov kan beaktas! Vem kan rösta emot? Snart börjar en del av de gamla undra varför kommunalskatten stiger så mycket.

  De konservativa som byggde upp Sverige 1870-1970 har inte en chans eftersom man inte kan gå till val på status quo, det vill säga filosofin att inte ändra på något som fungerar bra. ”När det inte är nödvändigt att ändra, är det nödvändigt att inte ändra”.

  Vad fan är det för bullshit! Vill du göra folk arbetslösa? De unga partiet firar nya triumfer varje ny mandatperiod, men börjar så småningom ändå få brist på problem att marknadsföra. Då kommer genidraget, det är MASSOR med problem att lösa i ANDRA länder!

  Hurra! Nu kommer vi aldrig att förlora ett val!

  Gillad av 9 personer

  • Jaxel skriver:

   Krönikören pratar om att
   ”inte längre respektera den traditionella vetenskapen. ”

   Så här säger US National Academy of Sciences och Royal Society i ett gemensamt uttalande:

   ”Scientists know that recent climate change is largely caused by human activities from an understanding of basic physics, …. ”

   Detta måste i allra högsta grad sägas representera den traditionella vetenskapen. Med tanke på krönikörens många skrivningar i detta ämne tycks det mig som att det är krönikören som inte respekterar den traditionella vetenskapen.

   Det må vara oförskämt av mig, men jag undrar hur mycket kunskaper krönikören har inom basic physics. Kanske ungefär på samma nivå som Greta.

   https://royalsociety.org/topics-policy/projects/climate-change-evidence-causes/

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Du hänvisar till det bidragsindustriella komplexets egen genomkorrupta anslagsäskan som om vore det ett vetenskapligt resultat!? Som något slags kritik i häraden av argumentum ad verecundiam?!

    Hur svårt kan det vara att förstå när argumentum ad verecundiam föreligger och när det inte gör det? Bara för att man säger att Lennart Bengtsson vet mer om klimatforskning, dess metoder, drivkrafter och resultat, än en lätt rubbad tonårsflicka i puberteten hänvisar man på långa vägar inte till auktoritet som sanningsskälla! Och bara för att man avfärdar auktoritet som sanningskälla menar man inte på långa vägar att ordet ”auktoritet” som beteckning på en kvalificerad förmedlare av sanning ur den sanna källan inte alls har någon användning!

    Gillad av 1 person

   • matsesoc skriver:

    Ledningen för organisationer som ”US National Academy of Science” och ”Royal Society” består väl mer och mer av (kvinnliga?) aktivister med noll kompetens och förståelse för vetenskap! Denna infiltration är ju också uppenbar i Sverige, i universiteten och i de tekniska högskolorna!

    Läs detta och jämför med den smörja som ledningarna för ”US National Academy of Science” och ”Royal Society” ger ifrån sig!
    http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

    Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    @Fredrik Ö
    Jag har inte kritiserat PE för att hänvisa till auktoritet. Ibland är det nödvändigt att luta sig mot auktoritet. En rimlig insikt om när så är fallet är klädsam.

    Däremot undrar jag vad som kan kallas traditionell vetenskap om inte ovan nämnda institutioner skulle representera just detta. Alternativet tycks mig vara att var och en efter eget skön bestämmer vad som är vetenskap. En hållning som, åtminstone hos en lekman, i så fall ligger mycket nära det som PE kritiserar i denna krönika.

    För övrigt kommer havsytan visst stiga om all is i Arktis smälter.

    För övrigt är uppståndelsen kring denna Greta ett beklämmande skådespel.

    https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Arktis

    https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arktis

    Gillad av 1 person

   • ree81 skriver:

    Jaxel: Jag har försökt skriva här de senaste två veckorna, om sakerna du tar upp, men det är verkligen inget som fastnat. Jag lägger fram argument, källor, länkar fint, har trevlig ton.

    Vad får man? …….Du vet nog.

    Och till slut började de censurera mig också. Om vad kan jag inte längre skriva om. 🙂

    Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  Just så. Det pågår ett krig mot oss. Från våra makthavare. Med media som frontsoldater och invandrare som gerillagrupper. Man försöker förinta vår kultur och vår identitet. Och tar till vilka medel som helst.
  Självklart är människor olika mycket värda. Självklart är kulturer olika mycket värda. Självklart är religioner olika mycket värda.
  Självklart är traditionell svensk kultur, synsätt och spelregler och sedvänjor, bäst i Sverige, bara just för att den är svensk. Och ska inte påtvingas förändringar utifrån eller uppifrån utan få utvecklas i egen takt inifrån. Makthavarnas krig förs mot vår äganderätt till vårt land och vår tillgångar och vår kultur och vår säkerhet och trygghet. Genom demografi med massinvandring, genom lagstiftning och även utebliven sådan, genom högskattepolitik med källskatt, genom ett pensionssystem där staten lägger beslag på ens uppskjutna lön, genom klimatfrågan som bygger på verklighetsförvanskning och så vidare… Frontsoldaterna inom media och kultursfär och inom utbildningsväsendet och inom rättsväsendet trampar på våra sinnesintryck och på vår moral och på våra känslor och på vår tankeförmåga.
  De som ännu inte har ställt sig vid sidan och betraktar, har ofta ändå förlorat sina positiva förväntningar på samhället, blivit lite mer cyniska. Fortfarande har jag svårt att förstå att sju riksdagspartier på allvar vill överlämna vår nationella självständighet till några potentater i Bryssel och själva bara bli något slags ståthållare över en förslummad fattig muslimskt präglad region i norra Europa. Men naturligtvis är det svenska folket som måste säga ifrån och tvinga partierna och hela etablissemanget att göra slut med pk-ismen och islam. Hur kan man få trygghetsdästa svenskar att inse att vi inte bara är utsatta för naiv och klantig politik, som man nog allmänt tänker, utan är utsatta för ett medvetet utplånande av frihet, demokrati och välstånd? Utsatta för ondskan av totalitärt tänkande makthavare.

  Gillad av 15 personer

  • Dnam skriver:

   Titta på bilderna på Bah-Kunke, hon skiter i alla utom sig själv, en parasit rakt igenom, får hon bara sitt jobb i EU så kan för hennes del hundra dagis brinna och 100,000 kvinnor bli våldtagna.

   När man en gång genomfört en INTENTIONERNAS POLITIK, en politik frikopplad från verkligheten och klädd i ett mässande religiöst språk där alla politiska initiativ mäts endast på hur goda de i isolation från verkligheten kan framställas (man hjälper flyktingbarn heter det och får vuxna gängvåldtäktsmän) så har man ju samtidigt skapat ett perfekt system för politiker. De behöver nämligen endast ta ansvar för de få tillfällen då intentionen sammanföll med verkligheten, några enstaka är faktiskt gråtande flyktingbarn, och helt ignorera baksidan av sina beslut. Då har man ju ett perfekt maskineri för de mest hycklande och parasitiska man kan finna, som Bah-Kunke. Att vara obildad är närmast en fördel i dessa kretsar. Detta hade ju inte varit möjligt utan att media spelar med till 100%, men det gör de ju.

   Intentionernas politik, det har vi idag.

   Gillad av 8 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det åttonde partiet är nu också väldigt nöjda med att få sitta i Bryssel och tjäna 199 000 kr/månad och välja om man skall betala skatt.
   Har Peter Lundgren (sd) redovisat sina utlägg i Bryssel?

   Gilla

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Eva, jag tror att Du med Dina genomtänkta och välformulerade synpunkter på Sveriges problem skulle tillsammans med Kasselstrand bilda ett utomordentligt team.

    Dina intellektuella kvalitéer kompletteras dessutom med att Du är kvinna – ett faktum som är en inte oväsentlig inträdesbiljett till dagens media.

    Gillad av 1 person

 8. Claudia de Longueville skriver:

  Landet fixar inte vansinnesinvasionen längre.
  Det har även de mest sanslösa PK-utopisterna tvingats inse, men de är nu så insnärjda i sin groteska argumentation, att de inte kan retirera.
  För dessa politiska missdådare, som i grunden bara är intresserade av att värna sin plats vid köttgrytorna, återstår inget annat alternativ än att fortsätta med dimridåerna och den förnuftsvidriga argumentation, som de till varje pris vill trycka ner i halsen på folket.

  Skräckministären är rimligen ytterligt medveten om att dess dokumenterat försumliga och tanklösa, för att inte säga otillräkneliga, agerande försatt riket i ett synnerligen allvarligt tillstånd, men man försöker nu desperat och med alla medel att dölja detta faktum.

  Riksrevisionens publicerade granskningar av regeringens migrationspolitiska propositioner är en nedgörande för att inte säga mördande kritik mot de för landet ansvariga politikerna.
  Riket har, enligt myndigheten, styrts praktiskt taget utan någon som helst konsekvensanalys.
  Uppgifter, vars spridande till allmänheten man till varje pris vill förhindra.

  Det är för sorgligt, men det är denna kärna av vilseledda och faktaresistenta ”godhets”robotar, som i dag topprider detta stackars plågade rike.
  Landsplågare, som vägrar att se några svårigheter med massinvandringen och som regelmässigt stämplar meningsmotståndare som rasister.

  Gillad av 14 personer

 9. Erik2 skriver:

  Jo, bra beskrivet. Men vi ska heller aldrig glömma att all förbättring i samhälle och av levnadsstandard som vi fått erfara grundar sig i ökad produktivitet. Och denna ökade produktivitet är grundad i fria människors skapande och strävan och behöver massor av billig och tillgänglig energi. Och dessa människor behöver känna och se att man får vinster av sin strävan. Det är själva livets kärna. Alla dessa tre saker bekämpas allt mer frenetiskt av styrande politiker. Arbetsproduktiviteten ska tydligen sänkas (enkla jobb ska bli fler), energin ska bli otillgänglig och dyr och inget – verkligen Inget! – av allt det du drar in i ditt jobb ska du få behålla. Allt detta parat i en allt mer förskräcklig totalitär anda. Det är så man effektivt förstör ett samhälle, men det kommer också att blir förhållandevis bättre att vara på toppen i det samhället.

  Gillad av 3 personer

 10. svenne skriver:

  ”Även den svenska staten, representerad av vår tids härskande politikervälde, utkämpar en strid som i sista hand, liksom när det gäller andra levande varelser, har sin egen överlevnad och utveckling som högsta mål.”

  Politikerna behöver verkligen inte ”kämpa för sin egen överlevnad” inom det nu rådande politiska landskapet eftersom de rikliga köttgrytorna finns tillgängliga för alla som har lyckats fått in sin fot i detta skrå, och även uppenbara oduglingar bland dessa belönas på ett oproportionerligt generöst sätt.

  Den strid som nu utkämpas mellan politikerna – och mot befolkningen – är inte en strid mellan olika teorier hur samhället skall förbättras för att skapa en bättre framtid för väljarna, utan det handlar om att visa framfötterna för att kunna komma i fråga angående t.ex. en position inom EU eller en ”anställning” i något globalistiskt företag.

  Detta kräver att de rätta piruetterna utförs och godkänns av figurer som t.ex. George Soros och fylltratten Jean-Claude Junker. Våra båda Cecilior har ekonomiskt belönats rikligt för sitt tåspetsdansande under lång tid i EU-parlamentet och detta gäller även Margot Wallström. Det är nog en våt dröm för de flesta politiker att visa en utveckling på sådant sätt att de kan avsluta sina karriärer som ekonomiskt oberoende f.d. EU-parlamentärer.

  Gillad av 1 person

 11. larsbernhoff skriver:

  De flesta partiers politiker tror att de kan lösa problemen som presenteras för dem. Lösningen är att de ska ta fram en lösning som kostar pengar och det behövs nya tjänstemän för att lösa dessa problem. Eftersom samma politiker drivs av godhetstankar, som ofta är naiva och bortser från att varje insamlad skattekrona kan det även bli en intäkt för någon annan som inte borde få den, blir staten större och större.
  Verklighetens folk behöver få bestämma och ta ansvar så mycket som möjligt för sitt eget liv. Men eftersom politikerna tror att de förstår bättre så tar de en stor del av pengarna och sprider tillbaka dessa med osäker träffsäkerhet på prioriterade behov.
  PE tar upp det konstlade med könskorrigeringar. Borde vara extremt undantag. Att alla ska läsa till universitetsnivå och samtidigt lyckas förstöra attraktionen för hantverksyrken etc är ju helt galet. Hitta på reformer som undergräver lärares auktoritet och tro att coacher kan lära ut kunskap om de inte själva har någon och barn/elever själva förväntas veta vad de skall lära sig.
  Sådana elever är de som nu ska bli politiker eller redan är det.
  Klart man blir störd när okunskap inte är en begränsning utan en förutsättning för att kunna drömma upp narrativ som är lockande i tanken men orealistiska, har dyra konsekvenser och ett underkännande av att verklighetens folk själv kan ta ett och annat beslut som påverkar deras eget liv.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”De flesta partiers politiker tror att de kan lösa problemen som presenteras för dem.”

   Problem av vilka flera är självskapade… Ytterligare problem är att de gör politik av allt, och sånt som borde vara politik (kärnstaten) försummar de.

   Gillad av 2 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Lysande, beskrivet dubbla tummar upp! Ja Voffo gör di på dette viset,
  kan svaret vara det mest enkla och logiska. Dom tjänar mycket bra på det?
  Medelmåttor som innerst inne vet att dom skulle fått svårt att ens platsa på Samhalls Tjockishörna i i Marabous chokladfabrik, ” En chokladbit till mig, en i Centerrullen”,
  Makt är ena orsaken, den andra är pengar genom ryggdunkande.
  Att man vingklipper ett helt land spelar mindre roll, för dom är ju utsedda godhetsapostlar , som ska frälsa alla fattiga och utsatta flyktingar från allt ont!
  Även om varenda svensk ska bli hemlös på kuppen.

  Gillad av 5 personer

 13. W skriver:

  Regeringens nya utredning, som slår fast att Sverige inte bör ratificera konventionen, tar avstamp i att Försvarsmakten anser det viktigt att få ”öva” med kärnvapenbärande militära enheter i Sverige.

  I praktiken handlar det om att öva på att kriga mot Ryssland med amerikanska kärnvapenbärande enheter.

  Utredningen helt saknar analys av de humanitära konsekvenserna för befolkningen om Sverige skulle delta i ett kärnvapenkrig.

  – Kärnvapen har förödande konsekvenser för hela samhället, befolkningen och för miljön. Åsikterna kring kärnvapenförbudskonventionen borde baseras på staternas ansvar att skydda mänskligheten från en kärnvapenkatastrof, som vi vet skulle nå oanade dimensioner av mänskligt lidande, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset

  Att USA-allierade Nya Zeeland nyligen förbjöd kärnvapen har Försvarsmakten inte kommenterat, men till Aftonbladet säger ÖB Micael Bydén att myndigheten har gjort sin analys självständigt och inte efter påtryckningar från USA.

  Vem litar på den Pridepellen.

  Nej,för att använda samma grova uttryckssätt som en viss komiker, sjuklövern har rövknullat oss än en gång.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   W
   Fast skrämmer det inte dig en liten aning ifall flertalet demokratiska länder skulle skriva på konventionen om kärnvapenförbud medan Ryssland, Nordkorea och alla andra fortsätter som förut, dvs är rustade till tänderna? Jag tycker inte att man ska skriva på och det betyder inte att jag gillar kärnvapen utan tvärtom att jag är oerhört rädd för dem och ännu räddare för om det bara skulle vara skurkstater som har dem.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   USA har 36 % av världens militärutgifter och 800 militärbaser i 70 länder. Kina har 14 %. USA och Kina har alltså tillsammans hälften.
   Ryssland har 3,4 %, mindre än Saudarabien och Frankrike.
   Ryssland, Storbritannien och Frankrike har tillsammans 30 utländska baser.
   Varför skall vi vara rädda för Ryssland? De är visserligen världens största land, men har nog med att försvara sig själva med en befolkning på bara 140 miljoner.
   Om vi blir en bas för USA och dess kärnvapen blir vi en måltavla för Rysslands kärnvapen. Skräckinjagande!
   Varför är det tabu att resonera så här i Sverige? Lika tabu som att ifrågasätta Greta. Inte ens sd våra säga detta!

   Gillad av 3 personer

   • W skriver:

    Bo@
    Naturligtvis är det så.
    Får vi Nato och deras atomvapen på svensk mark så behöver man inte vara professor för att räkna ut att risken att få en atombomb i skallen ökar dramatiskt.

    Svensk neutralitet har fungerat i modern tid, varför har Ryssland blivit farligare än det gamla Sovjetunionen?
    Samtidigt har femklövern monterat ner vårt en gång välfungerande försvar.
    Som vanligt ingen logik i deras agerande.

    Tar man sig tid att lyssna Putin så hör man en statsman som månar om sitt folk.
    I motsats till våra träskallar till politiker.

    Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Varning för alla FN-konventioner, barnkonventionen, Global Compact osv… 2/3 av länderna inom FN är shitholecountries, enligt min mening, och uppmuntrar förstås västvärlden att skriva på allting. Själva slapp de t o m att skriva på resolutionen om mänskliga rättigheter utan fick godkänt för Kairodeklarationen med sharia som överordnat för dem. Bara det borde föranleda nedläggning av FN.

    USA och Ryssland är jämstarka vad gäller kärnstridsspetsar och det borde väl vara det som säger något om maktförhållandena.

    Ska man inte vara rädd för ryssen? Är inte Putin en diktator? Med anspråk på fornstora dagars terrotorium dessutom?
    Betyder att inte skriva på kärnvapenförbudskonventionen att USA kommer att placera atombombsbaser i Sverige?!?

    Gilla

   • W skriver:

    Eva@
    Nej jag är inte rädd för ryssen.
    Däremot är jag rädd för vad framtiden har att erbjuda mina barnbarn alla flickor.
    Jag läser med nöje dina kommentarer, så jag behöver inte utveckla varför.

    Gilla

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Sverige hade under kalla kriget ett avsevärt försvar, men förmodligen inte tillräckligt starkt att stå emot ett sovjetiskt anfall enbart mot Sverige. Men i en större konflikt, där Sverige blev indraget, var försvaret tillräckligt starkt för att hålla stånd en längre tid. Uträkningen var att hjälp kunde påräknas (från NATO) för att försvara åtminstone de delar, som var mest intressanta för Sovjet att ockupera.
    Ingen samövning tilläts under kalla kriget förutom regelbundna ubåtsräddningsövningar (önskemål från NATO), eftersom ubåtsräddningsfarkosten URF var bäst i västvärlden (i tämligen grunda hav).
    Trots obefintliga samövningar, med eller utan kärnvapen, förväntades man kunna framgångsrikt samverka med stora militära förband under krigsförhållanden! Därför förberedde det neutrala Sverige militära installationer för denna framtida hjälp, bland annat förlängda landningsbanor för tunga bomb- och transportplan. Hyckleriet hos politikerna var utvecklat redan på den tiden!

    En parentes. 1990 släpptes förbudet mot samövning. Första samövningen blev ubåten Gotlands övning med/mot NATO-ubåtar ända in i Medelhavet. Resultatet är väl känt. USA krävde att få hyra ubåten (stationerades i San Diego under två år) för att lära sig hur man försvarar sina hangarfartyg mot världens då vassaste konventionella ubåt – utrustad med mycket uthålligt stirlingmaskineri.

    Behovet idag att samöva med NATO-förband, med eller utan kärnvapen, är ett direkt bevis att det svenska försvaret inte längre har förmåga att försvara landet ens en kort tid.
    Ett otillräckligt svenskt försvar kräver omedelbar hjälp utifrån, vilket bara kan erhållas från NATO. Ett NATO-medlemskap blir den outtalade logiska konsekvensen av den massivt genomförda nedrustningen.

    Alternativ för Sverige har som målsättning att försvaret kraftfullt ska stärkas och att militär samverkan på sikt ska ske med de nordiska länderna i stället för med NATO, som mer och mer har blickarna riktade utanför Europa, vilket inte ligger i linje med Sveriges egna intressen.

    Gillad av 1 person

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    En kortversion:
    Under kalla kriget hade vi ett starkt försvar. NATO-hjälp kunde tas emot utan att föregås av samövningar.
    Nu kan NATO ges fria händer att försvara Sverige, eftersom det knappast finns något svenskt försvar att samverka med.

    Gilla

 14. ..och allt får bli lågornas rov... skriver:

  Makt och medel har alltid gått i symbios med varandra. Ändamålet har helgat medlen. Det som utmärker vår tid är jakten på alla skillnader. För i skillnader hittar man negativa obalanser. Där högt och lågt åsätts olika värde. Kvinnligt och manligt – högt eller lågt? Hittar vi skillnader – inte bra – sudda ut dem. Olika kunskapsnivåer – inte bra – sudda ut dem. Barn och vuxna – olikhet i auktoritet – inte bra – sudda ut. Både i hemmet och på dagis. Och även i skolan. Olika kunskapsnivå – inte bra. Sänk värdet på de som har störst kunskap. Och höj den för de mer okunniga. Sudda bland skillnader. Då har vi även fått förklaringen till fenomenet Greta. Vem sitter på mest sanning? Råkar någon sitta på mer än någon annan? Inte bra. Jämna ut – låt var och ens sanning bli helt likvärdig. Låt var och ens sanning förvandlas till ett personligt narrativ – simsalabim – så var dessa skillnaderna bortsuddade. För inga auktoriteter kan vara bra. De representerar skillnader. I högt och lägre. Inte bra. Störta auktoriteter i fördärvet. Hitta några svagheter. Förstora dem. Så är snart auktoriteten helt tillintetgjord. Och kan fås att krypa tillbaka under sin sten. Inga skillnader får bestå. Ni märker hur det är fatt. Samhället ställer sig i opposition till sig själv. Och det är jakten på alla skillnader som utgör själva drivkraften – de skillnaden som uppstår mellan människor. Där det som sticker upp utses till det onda. För det blir högre än annat. Slipa genast ned. Endast makten själv tillåts att bli överordnad. Inget annat. Detta utgör PK-ismens kärna. Men PK-isterna själva kallar denna jakt på skillnader – för jakten på orättvisa. De klassificerar alla skillnader som bättre eller sämre. Lägger in dem i ett värderingslandskap. In i en hierarki. Som om att grupper, rangordna, gradera, ranka, systematisera, beteckna och bedöma alla skillnader var inneboende ondo. Detta uppbär hela vänsterns retorik. Att alla skillnader måste bort. Man drivs av en slags likhetsextremism. Jakten på dessa skillnader pågår ständigt. Och alla skillnader skall nivelleras. Jämnas ut. Slätas ut. Tas bort. Hela jordklotet skall bli till en glänsande slät och rund dank. Och i denna sfär vill man spegla sig själv. Och där betraktar man alla kulturer som helt likvärdiga. Ingen kultur får åsättas ett högre värde – inte ens i relativa termer. Där den egna kulturen borde kännas mer värdefull, rent subjektivt sett. För man har ju ingen annan kultur än den egna. Men nej – sudda, sudda, sudda – ändå. Vi har hamnat i ett slags utjämnande storhetsvansinne. Som vi inte kan ta oss ur. Samhället har förklarat krig mot alla skillnader och olikheter. Och håller på att klona sig in i total enhetlighet. Utan minsta upphöjning. Men i denna värld går det ändå att göra karriär. Bygga hierarkier av egen makt. Bara målet du strävar efter är att utjämna alla skillnader. Verkliga eller illusoriska. Påhittade eller verkliga är av sekundär betydelse. Påhittade skillnader går också bra. Det är denna jakt som driver samhället rakt in i träsket – absurdum. Värderingslandskapet skall vara helt glatt och platt. Skinande blankt. Inga skillnader får längre finnas kvar. Fenomenet har antagit formen av en ostoppbar skogsbrand. Allt får bli lågornas rov. Och hela himlen lyser klart röd.

  Gillad av 5 personer

 15. Bo Adolfsson skriver:

  Nu rör det på sig!
  Både Patrik Engellau och Johan Westerholm talar om krig.
  Johan har sitt Jihad och Patrik sitt krig för verklighetens folk.
  Bättre sent än aldrig! Jag hoppas att de åtminstone kan påverka sin nära omgivning. De har ju nära band till de politiska klasserna.

  Gillad av 1 person

  • Birger skriver:

   Märk väl att Johan Westerholm talar om sitt ”jihad” och inte om sitt korståg, sin kamp eller ens sitt kall. Nej, ”jihad” ska det vara, och jag är knappast ensam att undra varifrån Westerholms uppenbara fixering vid islam, varifrån alla Westerholms ”vitsordat goda” kontakter inom islamvärlden som han brukar kokettera med, kommer?

   Glöm aldrig Pela och Fadmie ältar Westerholm. Vet han ens vilka Emil och Carola var?

   Gilla

 16. Aha skriver:

  Jag tror att det förhåller sig mycket enklare; etablissemanget är flockmänniskor som utifrån det söker gemensamma uppfattningar att enas kring. Ungefär som mobbare som sinsemellan kan vara aparta men som söker gemensamma plattformar varifrån man sedan kan mobba de som inte lyckas omfatta den gemensamma plattformen. Exempelvis uppstår en uppfattning om vad som är tolerabel frisyr utifrån gängets sammansättning. Vad som blir den gemensamma plattformen blir i mobbargänget ett resultat av de inblandade personerna preferenser. Ungefär på samma sätt är det för etablissemanget men där är antalet inblandade individer megastort varför man mest förlitar sig på ideologier att enas kring. Dock har apparitionen betydelse. Jämför hur en vänstermänniska klär sig.

  Just nu är det allas lika värde, feminism, öppenhet och annat som anges i krönikan som gäller. Det är tryggt att ligga i den mittfåran. Det handlar alltså om små otrygga människor som står mot verklighetens folk.

  PK-ism handlar om mobbarmentalitet.

  Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Aha (09:58), jag instämmer, men föreslår att vi försöker undvika att svärta ner orden ”flock” och ”kollektiv”. Människan är en flockvarelse, så vi kan inte och får inte förkväva behovet av flocken, som finns inbyggt i psyket. Vi har i hundratusentals år levt i flockar, kollektiv, vanligen med cirka 50 – 200 medlemmar. Det har ju då rört sig om organiska gemenskaper, om hierarkier, meritokrati och ständig verklighetsanpassning. Ungefär så föreställer vi oss väl också t ex en vargflock.

   Men dagens människor förvandlar sig i stället allt mer till svärm- och stimvarelser. Deras beteende är inte den ordnade flockens, utan skockens, klungans, mobbens, den ansiktslösa och individuellt ansvarslösa massans. Ordet ”kollektiv” är bara sakligt beskrivande, men däremot måste man se upp med ”kollektivism” och ”mobbkollektivism”. Dagens svärmar och stim är oorganiska, otrygga och instabila. Därför uppstår så starka behov av ständig bekräftelse och projicering av det onda på utomstående eller utstötta syndabockar. Vår tidstypiska spegel- och mobbkollektivism är ett surrogat, som vidmakthåller illusionen av en månghövdad och trygg flock-, stam- eller bygemenskap under ett verkligt och ansvarigt ledarskap.

   Gillad av 5 personer

 17. Niklas R skriver:

  Vad socialisterna, som per definition är idioter, inte tänkt på är att deras verklighetsbild om att alla kulturer är lika mycket värda och alla är lika mycket värda. Innebär att vi kan skicka hem varje enskild asylsökande enligt denna ideologi.
  Eftersom alla kulturer är likvärdiga finns det ingen anledning för dem att komma hit, och kommer de hit har de automatiskt brutit mot värdegrunden att alla kulturer är lika och kan därför inte bli en del av vårt samhälle utan ska återbördas så de faktiskt kan se att deras kultur är lika bra som vår. Samt att deras kamrater i hemlandet är lika mycket värda som de är och därför ska de hjälpa dem att bygga sitt underbara samhälle som är lika bra som det svenska. Eftersom alla kulturer är lika finns det ingen skillnad mellan oss, det är bara i uttryck och tal som vi skiljer oss åt. Därför är allt bara tillfälligt och då finns det ingen grund för att någon ska få asyl här från sin kultur.

  Gillad av 5 personer

 18. Jonas skriver:

  I den svenska ankdammen sitter en ensam moderatledare och känner sig dumpad.Moderaterna är ett svagt och demoraliserat parti: de är splittrade mellan liberaler och konservativa, de har svikits av Reinfeldt, de fuskade fram Decemberöverenskommelsen, de sökte rätta till detta genom att säga upp DÖ, men har sedan svikit igen genom att acceptera att DÖ gällt i praktiken 2015–2018 trots att den var uppsagd.

  Sedan har man ljugit till väljarna om Alliansens enighet inför valet 2018, fast en sådan inte fanns. Till detta kommer en svag och handlingsförlamad partiledare. Vem kan rösta på M nästa val? Den självklara linjen är att lansera ett förnyat parti som vill bedriva en riktig opposition mot regeringen. ”Femlingen” ser jag som en mer adekvat term än att tala om en ”tvåpartiregering” eller ”fyrpartibudget” och ignorera Vänsterns stöd. Denna regering är lika beroende av V som en Alliansregering hade varit av SD.

  https://samnytt.se/moderaterna-i-femlingens-sverige/

  Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  Patrik snittar i löken och närmar sig kärnan. Den är inte naturlig, utan konstgjord. Den är politiskt formad, med blad lagt på blad under cirka 70 år och med enorma ekonomiska och politiska insatser. I kärnan finns några basala idéer, som tänktes skapa en bättre värld. Men något i idékärnan var ruttet och rötan sprider sig ständigt till varje lökblads insida, hur blank och fin ovansidan än är.

  Andra världskrigets fasor och kolonialismens avigsidor kom att ses som följden av två onda ting: rasism och nationalism. Detta onda måste utplånas med antirasism och gränslöshet (samt universella rättigheter). Men redan här fanns ett felslut: Vilka skulle utan etnisk särartskänsla och nationalkänsla ha kunnat nedkämpa nazismens trupper? (Och rättighetsidén svävar helt i luften, om den inte grundas på avtalade skyldigheter).

  Efter 70 år finns de axiomatiska, men falska, idéerna kvar i idékärnan. I de politiskt pålimmade lökbladen har de drivits till sin spets, t ex i form av lika värde, likhet och normlöshet. Med ”rasist” och ”nationalist” brännmärks alltjämt de som bryter mot ifrågasättandetabuet.

  Rötan och destruktiviteten uppstår därför att politiken gör våld på naturen och medvetandets lagar. Politiken tvingar sig på individens psyke och erfarenhetsbaserade sätt att relatera till andra. Det är som att fläka upp alla lökblad och bara godkänna utsidorna för bygget på kärnan. Men så kan man inte spjälka upp verkligheten utan att insidorna blir svarta och hela det utopiska bygget ruttnar.

  Gillad av 4 personer

 20. Dnam skriver:

  Mitt längre inlägg var nog för långt, min poäng var att jag tycker det är lite förvånande med vilken precision pk-ismen styrs, utan en politbyrå eller Maos lilla röda. Jag tycker mig se att den röda tråden är att man alltid vill förstöra något i den västliga kulturen, det verkar vara den styrande principen för tidsandan, förstöra något som är beprövat och fungerar och som folk gillar. Det är bara att titta runt sig och se något man gillar, detta kommer att attackeras förr eller senare. Gillar man whisky, ja men det är ju en vidrig patriarkal uppfinning, av skotska chauvinister som dessutom dinglade med sina tillgångar under approprierade kjolar, och kvinnor tål mindre, bara det, och muslimer får inte dricka alls och vänstern knarkar väl ändå bara så varför inte förbjuda whisky? Det är säkert dåligt för klimatet också.

  Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   DNAM: ”jag tycker det är lite förvånande med vilken precision pk-ismen styrs, utan en politbyrå eller Maos lilla röda. Jag tycker mig se att den röda tråden är att man alltid vill förstöra något i den västliga kulturen, det verkar vara den styrande principen för tidsandan, förstöra något som är beprövat och fungerar och som folk gillar”.

   Ur hållna bud flyter välsignelse, ur släppta bud flyter det vi ser idag. Ytterst är precisionen av andlig art och ingen människa är oandlig, hur oandlig denne än tror sig vara.

   Gilla

  • Dnam skriver:

   Nope. Du får nöja dig med den malätna kostymen på Wolodarski-dockan, Lifvendahls sumpiga pk-kaffe och Hjörnes gamla blindgångare från en förgången tid.

   Gillad av 3 personer

 21. Linn skriver:

  Massutvisning till Afghanistan ställs in med kort varsel – ska ha missat helgdagar i landet
  https://samnytt.se/uppgifter-massutvisning-till-afghanistan-stalls-in-med-kort-varsel-ska-ha-missat-helgdagar-i-landet/

  Enligt källans uppgifter skulle de 25 utvisade vaktats av 50-60 kriminalvårdare samt ett antal anställda från gränspolisen ombord på ett flygplan specialchartrat för ändamålet. Därtill inkallades även tolkar samt sjukvårdspersonal. Utöver detta hade man även lånat in personal från Frontex – det europeiska gränsbevakningsorganet.
  Dock ser den dyrbara utvisningen ut att inte bli av:

  Älskar inkompetensen när man inte har koll på en sådan enkel sak som helgdagar i ett mottagarland, avslutar källan ironiskt.

  Kan vår myndigheter numera göra någonting rätt?

  Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. 2014-2019 och uppgår SVENSKT bistånd till Afghanistan med 4,87 miljarder kronor. Kunde inte biståndsarbetare hämta dem på flygplatsen?

  Gilla

 22. ludviggeorgiev skriver:

  Verkligen ett krig mot verkligheten!
  Kan det vara så att eliten bl.a. vill förvirra skattebetalarna? Att till exempel könet är en social konstruktion, fast skattebetalarna måste i alla fall stå för kostanderna för könsmanipulerande behandling av personer som är ”födda i fel kropp”.
  Kriget mot verkligheten påminner lite om George Orwell och hans ”1984″. Kommunistiska eliten, som han uppfattade den, propagerade för folket ” “War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”
  Jag är inte säker att Marx och Lenin menade att socialismen skulle bli så, men Orwell var något väsentligt på spåret.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.