Lars Hässler: Hur bör vi behandla återvändande IS-terrorister?

Lars Hässler

I tidskriften Kvartal den 8 april  skriver domaren Krister Thelin ett ur juridisk vinkel i och för sig korrekt inlägg om hur återvändande IS-terrorister bör behandlas. Han tar upp huruvida de skall dömas i Internationella domstolen, Krigsförbrytartribunalen eller efter någon av EU:s nationella lagar, helst, enligt Thelin, i Belgien enligt belgisk rätt. Han nämner även att retroaktiv lagstiftning inte är möjlig och att svenskt medborgarskap inte kan återkallas enligt svensk grundlag.

Thelin ondgör sig även över kommunen Staffanstorps, enligt honom, olagliga beslut att inte ge återvändande IS-terrorister socialhjälp i form av bostad och bidrag. Samtidigt medger han att i våra grannländer och i övriga EU är ”deltagande” i terroristorganisation som regel straffbart. Sverige riskerar därför att uppfattas som en straffri zon för terrorister och terroristorganisationer när inte deltagandet kriminaliseras här. Vår bristande lagstiftningsberedskap vis-à-vis IS-terrorister med svensk anknytning är, enligt Thelin, priset vi nu betalar för denna handlingsförlamning. Regeringen lade nyligen ett förslag i riksdagen att kriminalisera deltagande i terrororganisationer, ett förslag som Lagrådet dock slog ner på.

För att använda engelskans uttryck ”I beg to differ”, så kan man argumentera mot Thelins inställning. För det första så verkar det som om regering och riksdag väljer att följa vissa lagar, och ignorera andra, till exempel:

1.Dublinförordningen , som säger att asyl skall sökas i det första ankomstlandet. Denna regel ignoreras helt i Sverige.

2.Schengenavtalet som reglerar det gemensamma gränskontrollsamarbetet. Här har Sverige fått klart underkänt av EU-kommissionen vad gäller våra bristfälliga gränskontroller. Vi har helt enkelt ignorerat våra skyldigheter i denna del. Dessutom, vad gäller rumänska och bulgariska EU-migranter, är regeln att dessa (och andra invånare i EU) får befinna sig i annat EU-land under högst tre månader under förutsättning att de har medel att försörja sig under perioden. Denna regel efterföljs inte (och inte heller förbudet att ockupera annans mark, sova eller förorena i parker för att nämna andra lagar som ignoreras).

3.Regeringen har vid flera tillfällen valt att helt ignorera Lagrådets beslut, senast angående de afghanska ”ungdomarna”. Varför följa Lagrådets beslut just i detta för Sverige så mycket väsentligare fall?

4.Vad gäller återkallande av medborgarskap har Europadomstolen i ett nyligen taget beslut fastslagit att detta kan ske. Fallet gällde Storbritannien som hade återkallat en terrorists medborgarskap. Även Danmark har återkallat terroristers medborgarskap.

5.Slutligen vad gäller retroaktiv lagstiftning finns det en skrivelse i retroaktivitetsförbudet som ger riksdagen mandat att besluta om retroaktiv lagstiftning. Texten lyder: ”Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris” (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform). Med andra ord finns det inga direkt formella hinder för domstolar att tillämpa en lag retroaktivt om man finner det påkallat, det vill säga att man jämställer återkomsten av IS-krigare som just – krigsfara.

Det går ofta att tolka både vanlig lag och grundlag på olika sätt när och om det är politiskt önskvärt. Det i högsta grad angeläget att använda rättsstatens alla medel för att skydda nationen och dess befolkning från livsfarliga krigsförbrytare. Säkerhetspolisen hävdar att det finns omkring 2 000 våldsbejakande terrorister i landet, vissa med uppehållstillstånd eller medborgarskap, medan vissa befinner sig i landet illegalt. Nyligen högtidlighölls tvåårsdagen av terroristhandlingen på Drottninggatan där gärningsmannen uppehöll sig illegalt i landet. Det är dags att Sverige tar i på allvar för att förhindra kommande terroristhandlingar.

82 reaktioner på ”Lars Hässler: Hur bör vi behandla återvändande IS-terrorister?

 1. larsbernhoff skriver:

  Efter denna artikel framstår regeringens senfärdighet i fallet aIS återvändare än mer spm att vi är sämst av alla EU länder att hantera dessa frågor. Inte enbart juridiskt utan även i tillämpningarna på myndighetsnivå. Många Kommuner har ingen förberedelse, polisen hinner inte med, gränspolis är underbemannad. Svagsinta vurmats för beskyddare av rättigheter glömmer bort skyldigheter.
  Staffanstorp tar beslut som ska förhindra IS återvändare att komma dit trots att de inte har några. Regeringen stiftar inga relevanta lagar och åtgärder trots att vi har återvändare. Staffanstorp markerar folkvilja, regeringen funderar och funderar och när de äntligen gör ett försök blir det underkänt i Lagrådet. Beklämmande!

  Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Det är uppenbart att sju partier anser att Sverige ännu inte är tillräckligt mångkulturellt. Att fullgöra besluten som dessa partier tog, dels 1975 med SOUn 1975:26 och dels de två besluten att skriva in mångkulturen i grundlagen som Reinfeldts regim tog 2010-2011, är den viktigaste kvarstående politiska handling som dessa förrädarpartiet har kvar att utföra. Nu verkställer man ju hittagandet av mängder av folk från mellanöstern, afganistan och afrika.
   Det fattas ju fortfarande väldigt många andra kulturer som vänstern nog tycker vi också ska föda och gynna i Sverige: ännu tar vi bara hit betydande mängder folk från ett ”istanland”. Det finns ju många fler i ostasien. Sedan har vi ju uigurer som är förtryckta i Kina mfl.
   Men något påstridigt motstånd mot denna svenskfientliga politik finns ju inte, inte ens från SD. Men SD känner kanske att frågan måste behandlas varligt, det var ju faktiskt dryga 80% som röstade för fortsatt invasion av främmande folkslag i Sverige i sistlidna val. Och därmed också röstade för massvåldtäkter, europas högsta grova brottslighet per invånare, skjutningar och mördande.
   Struntar svenskarna i framtiden för sina barn, barnbarn och överhuvudtaget i kommande generationer?

   Gillad av 9 personer

   • Christer L skriver:

    ”Struntar svenskarna i framtiden för sina barn, barnbarn och överhuvudtaget i kommande generationer?”

    Detta kan inte längre vara en fråga. Det är ett konstaterande.

    Gillad av 8 personer

  • Karl Johansson skriver:

   Regeringskansliet har 4800 heltidsanställda prokrastinerare,vilkas huvudsakliga uppgift är att se till att i stort sett ingenting händer i rätt tid. Om du väntar på relevant lagstiftning har jag ett gott råd: Håll inte andan medan du väntar.

   Gillad av 4 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    KARL JOHANSSON: Underbar klarsyn. Tack! Sanningen ska göra oss fria. Ju fler som kan både tänka och uttrycka den, desto effektivare.

    Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Det hände sig att en äldre dam vintertid hade ett inbrottsförsök i sin sommarstuga, varvid förövaren halkade på trappan och skadade sig allvarligt. – Fastighetsägaren dömdes att betala skadestånd.

  Alla förutsätts ha försäkring som ger kostnadstäckning åt dem som råkar illa ut på grund av någon försummelse någon kan skyllas för. – Det gäller arbetsgivare, fastighetsägare och trafikanter.

  Det ger ju goda incitament för alla att försöka räknas till lågriskklientelet, så att ens försäkringskostnader blir överkomliga.

  Islamistproblemets lösning – och våldsbrottslighetens generellt – och hur man får fri global rörlighet för dem vi unnar detta, – består i en utvidgning av detta krav på försäkring.

  De rätt incitamenten för minimering av våldsbrottsligheten får man, om kriminalitetens totala kostnader lastas på förövarnas garanter, medan vi tillåts kanalisera skattemedel till ändamålet via hjälp med försäkringskostnaderna åt dem vi känner samhörighet med.

  Är man oförsäkringsbar, har man begränsad rörelsefrihet och kännbara konsekvenser på att påträffas utanför anvisade kvarter.

  Gillad av 2 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Bra sammanställning och resonemang. Man kan om man vill. Alltså vill inte regeringen hindra muslimsk terrorism, inte ens IS-sektens barbari. Varför vill de inte det? Har de lovat sina islamistkompisar med kopplingar till Muslimska brödraskapet att Sverige ska vara och förbli en frizon för dessa bestialiska mördare och deras anhang? Så att de kan vila ut här, bli försörjda och kunna skaffa flera barn samt kunna rekrytera flera män och kvinnor till sin mördarsekt osv? Stefan Löfvens upprördhet är bara ytlig propaganda, inget att bry sig om, så vad vill socialdemokraterna (och MänniskoavvecklingsPartiet) egentligen?? Och varför??
  Krister Thelin sitter i godan ro vid franska rivieran och borde ha omdömet att hålla tyst och inte underlätta för de destruktiva krafter som vill förgöra Sverige. Moderaterna visar gång på gång hur surt infantilt de handskas med sina egna inom partiet och hur bottenlöst fega och lata de är i förhållande till landets behov av ny politik. De har väl inte tankehöjden heller tyvärr och så länge de låter Reinfeldt åka runt och säga dumheter och varken tar avstånd från detta och från honom, så finns inget hopp om M som parti.

  Gillad av 23 personer

  • Axel skriver:

   Vad den Svenska medelklassen inte har förstått är att Muslimska Brödraskapet och Tro och Slidaritet har betydligt större makt inom den Socialdemokratiska regeringen? Så även inom alla andra partier förutom SD.
   Vad som sker i beslutsväg är dikterat av ovan nämnda grupper. Därför blir det inga beslut som kan störa skuggregeringens ordergivning

   Gillad av 7 personer

  • Ulf Hermansson skriver:

   Förstår inte kritiken mot Thelins förslag att undersöka illgärningarna på plats och där åtala och lagföra dem med lagar från länder som har adekvat lagstiftning på plats. Alternativet är väl att inget alls görs. Åtgärderna som Hässler pekar på skall man ju vidta ändå.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Thelin nöjer sig inte med att föreslå vissa åtgärder. Han argumenterar dessutom ohederligt för att det vore förbjudet och illegitimt att vidtaga andra, mer näraliggande och uppenbara, åtgärder.

    Gillad av 6 personer

  • Elisabeth skriver:

   Åh nej, en sorgens dag för alla oss som älskar sann demokrati och yttrandefrihet. Assange släpades ut ur ambassaden och greps alldeles nyss. Vad händer nu ?

   Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   EVA DANIELSSSON: Tack! Underbar klarsyn.
   Sanningen är förhatlig i det offentliga Sverige där den förtigs, förtrycks, förjagas och förkläds till dess motsats – allt under sedvanliga diktaturfasoner.

   Gillad av 3 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Det måste också påpekas att inget, absolut inget, muslimskt land i Mellanöstern eller Afrika vill ta i IS-terroristerna med tång. De anses vara alldeles för farliga och ohanterliga även i de länder som har underblåst den vidriga ideologi som ligger till grund för denna extrema omänskliga mördarsekt.
  Varför vill svensk socialdemokrati med Tro och solidaritet som styrande sidoorganisation ta hit dem?? Vad är det för sjuka människor som styr sosseregeringen? Islamistkramarna Bjerelds och kanske fru Löfven?? Som enda land i världen ska alltså Sverige låta IS-terrorister gå runt fritt i samhället och försörjas av våra skattemedel dessutom. Det här är så oerhört vidrigt och bakvänt att det är svårt att hitta ord.

  Gillad av 19 personer

  • Dnam skriver:

   Detta är bara toppen på pyramiden, den socialistiska och postmoderna pk-pyramid som varit under konstruktion i hela våra liv, liksom Cheops-pyramiden så läggs till sist toppstenen, nu har vi släpat den ända upp. Folk har röstat på och släpat sten till denna pyramids konstruktion i hela deras liv, och 80% röstade på det i förra valet, kanske 70% var svenskar, de får nu som de vill, en toppsten: IS

   Som alla vet så var pyramiderna enorma byggnadsverk med ett syfte, de var gravar.

   Gillad av 13 personer

  • gratiks skriver:

   IS-barnen tidsinställda bomber.
   Under den rubriken skriver journalisten Chris Forsne på ledarsidorna.se om hur Frankrike hanterar IS-barnen. De ligger några år före Sverige och talar helt öppet om problemen utan att kvävas av känslomässiga reaktioner.
   Det visar sig vara en helt övermäktig uppgift för alla vårdgivare att rehabilitera dessa trasiga barn. De har sett för mycket halshuggningar. bomber och terror och har helt tappat förtroendet för vuxna.
   Risken är stor att de som äldre blir en fara sin omgivning.
   Kanske vore det en god tanke att ansvariga på svenskt håll försöker ta del av de franska erfarenheterna innan de bestämmer sig för att agera.

   Gillad av 3 personer

  • gratiks skriver:

   Läs Chris Forsnes artikel ”IS-barnen tidsinställda bomber ” på ledarsidorna.se
   Den handlar om hur Frankrike försöker återanpassa trasiga IS-barn som vuxit upp med bomber, halshuggningar och terror.
   Det visar sig vars en övermäktig uppgift för alla inblandade vårdgivare.
   Det vore en god tanke att ansvariga på svenskt håll försöker ta del av de franska erfarenheterna innan de bestämmer sig för att agera.

   Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   ”Varför vill svensk socialdemokrati med Tro och solidaritet som styrande sidoorganisation ta hit dem??”

   Dessa terrorister innebär ett så kallat våldskapital. Hur de behandlas av staten måste ses ur den synpunkten. Vilka får uppdrag att verkställa ”debriefing” på sådana ytterst blodiga krigare? Jo, socialsekreterare och säpo, om krigarna själva ringer upp. Annars? Inget svar, en icke-fråga i media. Vilka tror på sådant? Jo, svenska folket, de bedragna. Jag anser att det handlar om att importera våldskapital bland dessa återvändare, vare sig detta är en medveten avsikt eller någon sorts ogenomtänkt makt-ritual (omedveten hyllning). Mest av det senare, men avgörande är en bestämd avsikt hos någon.

   Gillad av 4 personer

  • Kronblom skriver:

   Tror det nu är 53 länder där samröre med eller medlemskap i IS eller MB medför långa fängelsestraff. I och med detta torde alla svenska regeringsföreträdare och tjänstemän inom offentlig förvaltning kunna bli lagförda där om de sätter sin fot i dessa länders territorium. ”Must Sweden have a nuclear attack before they know what they are playing with?” var rubriken i en dagstidning i ett muslimskt land för några år sedan.

   Gillad av 2 personer

   • Mr.T skriver:

    ”Must Sweden have a nuclear attack before they know what they are playing with ?”
    Ja, tyvärr. Det räcker inte med ett terrorattentat på Drottningtorget i kungliga huvudstaden, det måste drabba betydligt fler samtidigt, innan svensken yrvaket nyktrar till.

    Gilla

  • karl oskar skriver:

   Eva Danielsson
   En förklaring.
   Makt.
   Makt att utsätta folket för uppenbar livsfara. Och folket kan inte göra ett dugg åt det.
   Då är man mäktig.

   Gilla

 5. Tack för ordet skriver:

  ”Han nämner även att retroaktiv lagstiftning inte är möjlig och att svenskt medborgarskap inte kan återkallas enligt svensk grundlag.”

  Skulle precis skriva något om afghanamnestln och allt det där, men du hann först. Och döda IS-folkmördare har inga medborgarskap (s.k. brittisk lösning).

  Nej, det räcker med att konstatera att Krister Thelin vill ha det så här, han är för PK-etablissemanget och mot svenskarna och använder sin position för att demoralisera folket att tro att vi inget kan göra, art vi ska ge upp vårt motstånd.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den vägen är öppen och under vissa omständigheter legal för de stater som har stridskrafter på plats. Det har såvitt jag vet inte Sverige. Lars föreslår ovan full tillräckliga och fullt lagenliga åtgärder som kan träffas omedelbart såsom fallet alltid är när det gäller att införa en ny skatt.

   Gillad av 7 personer

   • Dnam skriver:

    Saken är väl också den att många stater har dolda axiom som bygger på förjuridiska principer, större länder som USA, Frankrike och England har det helt säkert i enlighet med vad du skriver nedan? Dessa principer kan man endast ha om de bygger på det egna folkets väl och ve. Som exempel så var det nog så efter det muslimska terrodådet i London på tunnelbanor och bussar på att man hade gett order åt ”killsquads” att skjuta först, med resultatet att en brasiliansk hantverkare blev mördad, skjuten i bakhuvudet när han redan låg ner i tunnelbanan. När ”mångkulturen” gör sitt inträde så blir sådant mycket vanskligt, som Tommy Robinson upptäcker.

    Gillad av 4 personer

   • Richard skriver:

    Jag har ännu inte satt mig in i det du brukar skriva om svenskt rättsväsens värdenihilistiska paradigm men jag börjar ändå luta starkt åt att du antagligen pekar på något väldigt viktigt.

    Insikten har kommit genom att jag haft din beskrivning i bakhuvudet när jag läst juristers uttalanden i olika sammanhang (oftast på alternativa sajter där de vettigaste i skrået ändå oftare borde figurera) och upptäckt att det väldigt ofta är något som skaver i deras beskrivningar.

    Gillad av 3 personer

 6. Ulf skriver:

  Konstigt att det inte fungerar med civil olydnad åt ”andra”hållet.
  Staffanstorp har tagit ett moraliskt korrekt beslut och går emot en svensk vansinnig lagstiftning. Varför kan inte denna kommunala civila olydnad beskrivas lika positivt som när grupper av vänsterfolk bryter mot lagar? Och jo det finns kommuner som tidigare vägrar följa svensk lagstiftning men då har det varit ”fina” vänsterbeslut.
  Sedan bör Staffanstorps beslut också ses mot bakgrund av att Sveriges regering vägrar följa EU lagstiftning riktad mot IS. Regeringens enorma passivitet och vägran att hindra sina medborgare ifrån att delta i folkmord är bra argument i en process mot Staffanstorp. En process staffanstorp förmodligen vinner på Europa nivå.

  Gillad av 13 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det är en Force Majeure-situation:

   Ur Wikipedia:
   ”Force majeure är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, eller ”Guds hand”, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal.”

   Då gäller som bekant inga försäkringar…

   Gilla

 7. Jari Norvanto skriver:

  Regeringen och riksdagen kan göra precis vad f-n som helst, om de bara bestämmer sig. Om nöden kräver det, så gör man precis vad som måste göras. Men det gör de inte. Alltså vill de inte. Inget hade behövt vara brådstörtat eller tillkämpat, om de hade agerat för längesen på den information och händelseutveckling som pågick. Men de ville inte. Och de vill fortfarande inte. De saknar kompetensen att leda landet och lojaliteten med de svenska medborgarna, som är deras uppdragsgivare.

  Gillad av 16 personer

  • Författningsdomaren skriver:

   ”de svenska medborgarna, som är deras uppdragsgivare.”

   Nej, de svenska medborgarna är inte riksdag och regerings uppdragsgivare, var har du fått det ifrån?

   Gillad av 3 personer

 8. Elof H skriver:

  Den korrekta analysen är att de inte vill straffa dem, så enkelt är det. Bara acceptera det. De flesta har också röstat på dessa partier och får därmed som de vill, så fungerar demokratin. Inget att uppföras över med andra ord.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Det är inte så här demokrati fungerar, demokrati är ett system för tillsättande av den beslutande makten i ett land.
   Demokrati förutsätter att det röstande folket har sann, objektiv och fullständig information om alla de faktorer som påverkar det i nutid och, så långt det är möjligt, framtid.
   Vad vi ser pågå i Sverige är resultatet av en masspsykos initierad av media och de två totalitära ytterlighetsrörelserna i Sverige, nyliberalismen och socialismen.
   Vi ser medias totala makt, hur demokrati kan nyttjas för att driva ett folk till slaveri under en ny sekulär religion, PK.
   Den enda politiska kraft av betydelse vi har i Sverige är media, ingen information når folket utan att media har godkänt och publicerat den.
   Sverige är idag en totalitär diktatur förklädd till demokrati.
   Denna mediala diktatur måste i framtiden på något sätt förhindras återta makten.

   Gillad av 5 personer

 9. Anders skriver:

  Bloggaren Fnordspotting hade ett bra inlägg ( som alltid) igår: Vi ska kalla de styrande för vad de är, nämligen landsförrädare. Och de är mycket värre än vad t. ex. Quisling var. Quisling trodde i alla fall att han agerade för Norges och norrmännens bästa. Våra ”ledare” har sålt sig till främmande makt och främmande folk.

  Gillad av 14 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Mycket bra påpekanden! Jag infogar min lite lamare kommentar som jag skrev direkt på Thelins artikel på kvartal.se med hjälp av browser-tillägget dissenter.com:

  ”Det är uppenbart att Thelin tycker att utländska lust- och folkmördares väl och ve är betydligt viktigare än svenska skattebetalares och presumtiva offers. Med brännvinsadvokatyrens alla medel plockas precis de juridiska russin ur kakan som behövs just denna gång. Att det med utgångspunkt från andra lagregler, till exempel grundlagarnas inledande paragrafer om själva syftet med Sverige och dess politiska förvaltning, liksom dess ursprung, går att argumentera på annat sätt stärker bara den uppenbara slutsatsen att Thelin står på IS och islams och scharialagens sida mot svenskarna och Sverige.”

  Skaffa dissenter i din browser och kommentera direkt på alla websidor, vare sig de själva har kommentarspalt eller inte! https://dissenter.com/download

  Jag har redan kommenterat på svd.se med flera ”lamestream media outlets”.

  Gillad av 12 personer

 11. Dandersan skriver:

  Ge dem ett varmt välkomnande och en bostad i ett speciellt område.
  Södertäljes assyrier kan ju ta hand om dem.
  Ett par år i deras sällskap kan ju få dem att fundera på hur kristna uppfattar deras besök i Syrien.

  Gillad av 2 personer

 12. Dnam eksnad skriver:

  Jag förstår behovet av att följa lagar man gemensamt kommit fram till över tid, annars öppnar man för dagens godtycke. Problemet idag är ju att vi levt med sådant godtycke länge, det som brukar beskrivas som rättspositivismen, där de som styr är uppfyllda av nya ideér som trumfar allt, inklusive nedskrivna lagar. Detta har varit speciellt skadligt eftersom dessa ideér strider mot naturen, beprövad erfarenhet och folks vilja, man har inte velat eller ännu kunnat införa diktatur utan istället verkat inom demokratin, och genom indoktrinering med massmedias hjälp över årtionden fått svenskarna att släppa ansvaret för sina egna öden. Man har så vidare tålmodigt böjt lagar där det krävs för sin ”mångkulturella” socialist-liberala pk-utopi och ändrat lagar när man kunnat, grundlagsändringar från 70-talet brukas nämnas.

  Så ”dagens godtycke” är ju praktiken ”årtiondenas godtycke” och det är med dessa lagar, skapta i en utopisk anda där inga fiendefolk finns (utom alla de inhemska som inte håller med makten) som vi nu möter IS bestialiska mördare, uppfyllda av islam, en ideologi som i 1400år samlat motståndet mot västliga ideér om individens värde och tankens frihet. Så dessa pk-anpassade lagar skall så appliceras i en värld som blev ”öppen” för några få årtionden sedan med öppna gränser och mobil information där de som vill komma just huggit av huvudet på de som de just våldtagit och mördat barnen (som kanske också våldtagits). Våra lagar var ju dåligt skickade att hantera detta redan innan, och efter årtionden av pk-ism, vad göra?

  Juridik är inte matematik så det finna tolkningsutrymme i varje steg, och även matematik bygger på axiom, antaganden, som kommer av observation av naturen. Så juridiken som jag ser det är uppbyggd och appliceras baserat på icke nedtecknade axiom, som bör vara naturens ordning och folkviljan, men idag är det inte så utan de icke nedtecknade axiomen är naturvidriga och utopiska och går emot folkviljan. Hässler väljer ju och tolkar lagutrymme efter den äldre för-pkistiska principen, den om att skydda sin fränder, detta är den naturprincip som används ovan för att finna lagrum som gör det möjligt att komma åt dessa folkmördare. Men de som styr, makthavare och jurister, de följer nyare utopiska axiom där dessa mördares väl och ve likställs, eller faktiskt ställs över, det egna folket. Det förutsägbara resultatet är att dessa mördare kommer att mottas och tas om hand efter dessa icke nedtecknade pk-axiom och jag gissar att detta inte reverseras förrän folk inser att så är fallet, gissningsvis efter flera större terrordåd (ett dåd mot ett dagis avstyrdes nyligen), och folk kastar av sig det nuvarande styret och återför juridiken till att följa naturen och folkviljan.

  Sverige kommer att ta emot så många mördare man har praktisk kapacitet till att processera, det är det axiom vi följer idag. Det är långt kvar tills vi åter finner det korrekta axiomet: samexistens är omöjlig.

  Gillad av 11 personer

 13. Kjell Rehnström skriver:

   Såvitt jag vet var det olagligt att delta i spanska inbördeskriget men de som ville delta löste problemet genom att ta sig till Spanien s.a.s. indirekt. Jag har också för mig att det fanns lagar mot att strida som legosoldat i Afrika, så jag har lite svårt att förstå varför det inte nu inte skulle finnas något lagrum som man kan döma IS-terrorister efter. Vid Nürnbergsprocessen använde åklagarna sig av retroaktiva lagar för att döma de nazistiska bödlarna, så jag förstår inte varför det skulle vara ogörligt i dagens Sverige. Om viljan finns, alltså.

  Gillad av 6 personer

  • Alexander Svensson skriver:

   Uppenbarligen följer man lagrådet när det passar och ignorerar när det inte passar. Vad är agendan kring detta? Varför vill vi ha in terrorister i landet? Tänk om det hade varit nazister, hade regeringen gjort samma sak,tror knappast det. Varför skulle man födas i detta bakvänd landet?
   .

   Gillad av 6 personer

  • Alexander Svensson skriver:

   Har personligen alltid skrattat åt dessa konspirationsteorier att man mer eller mindre försöker utrota svenska befolkningen, men börjar ju inse att det är precis detta som händer. Men varför? Ha en statsminister som brutalt hatar sin egen befolkning känns smått surrealistiskt.

   Gillad av 5 personer

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Tilläggas kan att makthavarna vid flera tillfällen de senaste åren har blockerat förslag på lagstiftning som skulle gjort det straffbart att vara med i en sekt som IS, helt oavsett om det kan bevisas att man deltagit i folkmord.

  Enda slutsatsen är att makthavarna inte vill ha sådan lagstiftning — vilket jag kallar landsförräderi.

  I och för sig ingen nyhet att alla riksdagspartier (utom SD) har detta som affärsidé numera.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Är du säker på det där om SD? De har ju minst en moskébyggare i sina kolonner (fem, uppenbarligen), och honom har de INTE kastat ut med örona före som de brukar göra om någon har en vettig åsikt, som Gustaf Kasselstrand.

   Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Ja det är illa, SD består vad jag förstå till nästan 100% av folk som tjänar mindre eller inget om de lämnar politiken, det korrumperar förstås. Nej fan, jag kör AFS. Jag säger som Gudrun Schyman, man måste rösta på det man tror på.

    Gillad av 1 person

 15. SEPSIS skriver:

  Man kan hitta många typer av analogier. En är mellan den egna kroppen och nationen. Kroppen har sina egna fotsoldater inom ett immunförsvar. Som de mobiliserar vid något invasivt och främmande. Kroppen förvandlas då till ett slagfält.

  Förr talade man om blodförgiftning när invasionen helt tog över. Den medicinska termen är Sepsis. Ett livshotande tillstånd. Som får kroppens immunförsvaret att överreagerar på infektionen.

  Då har infektionen redan börjat sprida sig till vitala organ, som hjärta, njurar och lungor. Som hotar att ta så mycket stryk att vi får en organkollaps.

  Det började kanske som en sårinfektion, en influensa, eller en urinvägsinfektion. Vägarna in kan vara många.

  Ett tidigt och effektivt försvar kan förhindra att invasionen helt tar över. Går det för långt är det redan för sent.

  I dessa termer kan man även betrakta återvändarna. I en liknelsen mellan kropp och nation. Vad händer med nationen, på sikt, om vi inte tillåts sätta in ett tidigt och effektivt försvar?

  Riskerar vi inte då en laglös nation? En nation i Sepsis. En nation i kaos, utan plats för mer civiliserade lagar och regler, över huvudtaget.

  Gillad av 5 personer

 16. Sven skriver:

  Don’t have to read Hassler’s excellent article to realize that that the (S) plus (MP) government wants to protect returning IS terrorists. Imagine we instead had been talking about returning “Breivikare” — Lofven would have gone up in falsetto.

  Sven

  Gillad av 5 personer

 17. Thomas Rönnberg skriver:

  Socialisternas och socialliberalernas undfallenhet mot islam i alla former, även IS, är häpnadsväckande. I flera av kommentarerna här frågar man: Varför är Sverige ensamt om denna politik? Politiker brukar ju i regel ha en baktanke med sina ställningstaganden, oftast att fiska röster. Men knappast i detta fall. Sossar och s.k. liberaler förlorar ju röster. Så varför? Är dom mutade eller hotade, eller gillar dom helt enkelt muslimer? Jag vet inte, men vid närmare eftertanke kanske det inte är så dumt att dom för denna politik och fortsätter tappa svenska folkets förtroende o röster. Så kanske vi snart blir av med denna regering och deras supportrar.

  Gilla

 18. Marita Andersson skriver:

  På dagordningen just nu i msm; IS återvändare, IS barn, betyg i ordning och uppförande, psykisk ohälsa, mäns våld mot kvinnor, integration, höjd pensionsålder mm.
  Samtliga problemområden skapade av politikernas beslut.

  För några veckor sedan; Bostadsbrist, lärarbrist, hedersvåld, polisbrist, brist på sjukvårdspersonal, skjutningar, stenkastning mot blåljuspersonal m m
  Skönt att politikerna nu har löst dessa egenskapade problem så de har tid att ta tag i nya.

  Jag säger som den brittiska brexitanhängaren på aktuellt häromkvällen när hon fick frågan om vad hon tycker om politikerna. Blixtsnabbt svarar hon ”I hate them!, hate them!”

  Gillad av 4 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   MARITA ANDERSSON: ”På dagordningen just nu i msk” samt ”för några veckor sedan”. Klarsyn på högsta nivå. Tack!

   Gilla

  • Dnam skriver:

   Nej, inte alls. I väst följer vi goda seder och lagar, vårt syfte är endast att få bort IS på mest effektiva sätt, inte att vara teatraliska barbarer. Vi tar bort dem helt enkelt, utan krusiduller, om vi inte styrts av förrädare förstås.

   Gillad av 3 personer

 19. JL skriver:

  Läste också artikeln i kvartal.

  Att sådana som Thelin har makt får mig att må fysiskt illa. Effektiva yråkrater som inte kan tänka själva. De kan kanske göra nytta i tider av hög stabilitet och noll behov av förändringar.

  ”When the shit hits the fan” så ska man parkera dem i källaren och inte öppna förrän det slutat blåsa.

  Det var sådana som Thelin såg till att Sverige var världssämst under Tsunamin i Thailand, och sådana som Thelin som fixade så några miljoner judar gasades till döds.

  ”Vårt regelverk föreskriver detta”

  ———

  Det är sådana som Soneson som går till historien som de som vågade gå mot strömmen och gjorde det andra inte vågade, eller ens förstod att göra.

  Gillad av 5 personer

 20. olle holmqvist skriver:

  Lagars tillämpning förefaller ofta absurda om de tillämpas i en icke förutseddd situation.
  De strider mot allmän uppfattning om rättvisa.Ur min fatabur (handelsgymnasiets juridik)
  blir IS-frivilligas insats Högförräderi eftersom hela Världen skulle omfattas av det sanna Kalifatet.
  Inga teritorrilkla begränsningar angivna. Högförräderi ger numera minimum fyra års fängelse.

  Döm och undervisa de dömda !

  Bland återvändarna finns sannolikt de bästa kommande berättarna av Kalifatets verklighet Hitta dem, sålla bort ”ambulansförarna”. Hitta de som verkligen trott och sedan verkligen begripit. De är de mest trovärdiga att tala till spirande terrorist-aspiranter på våra skolor.

  OT: Kan inte begreppet ”ambulansförare” introduceras ? analogt med ”målvakt”. en kandidat
  till titeln ”Ambulansförare” är t ex Dan Eliasson.

  Gilla

 21. Niklas R skriver:

  Dessa IS medlemmar ska gripas och återbördas till Syrien eller Irak för utredning och eventuell lagföring.
  Precis som medlemmar i knarkkartell skulle ställas inför rätta i respektive land ska dessa gängmedlemmar ställas inför rätta i de länder där de begått sina brott.
  Först om de släpps av de syriska eller irakiska myndigheterna, då kan vi börja diskutera vad vi ska göra med dem.

  Gillad av 4 personer

 22. Aurora skriver:

  Men glöm inte alla konventioner om alla möjliga rättigheter för alla som vi är ’skyldiga’ att följa och som väger över alla de lagar och regler som vi således inte följer. Märkligt att alla andra länder är dåliga på att respektera samma konventioner utan följer sina lagar.

  Gillad av 2 personer

 23. Claudia de Longueville skriver:

  I Svea rike är de politiska gangstrarna numera förklädda till lagvrängare.
  Den i artikeln nämnda är en av dessa.
  En annan är chefen för Migrationsöverdomstolen vilken, med en sanslöst vrickad argumentation, såg till att lagen om den så kallade Gymnasieamnestin godkändes trots att praktiskt taget ingen av de 9000 migranterna kunde styrka sin identitet.

  Det handlar om ett pack av självsvåldiga, högdragna och arroganta Ruben- och Hildapotentater, vilka i det rötskadade landet kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.
  En snobbig skara av akademiskt inavlade existenser, lika degenererade, som löjligt högfärdiga.

  En odräglig, sluten och oåtkomlig skock av fisförnäma överstepräster, som anser sig stå över all kritik.
  Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.
  En skock taskspelare, som lekande lätt kan desavouera såväl Justitiekanslern som Lagrådet.
  Simsalabim och de har fabricerat en till dessa konträr uppfattning.

  Potentater, vilka exakt vet vad som förväntas av dem för att karriären smidigt skall fortlöpa.
  Hur de resonerar för att nå fram till det politiskt korrekta utslagen är det ingen som förstår.
  Förmodligen inte ens de själva.
  De irrationella domskälen är ingenting annat än pretentiös goja, frambringad, uppkräkt och idisslad till juridisk sörja.

  Hur ruttet är det lilla riket vid polcirkeln?

  https://detgodasamhallet.com/2019/04/11/lars-hassler-hur-bor-vi-behandla-atervandande-is-terrorister/#more-15969

  Gillad av 3 personer

 24. Fredrik Östman skriver:

  Ett annat tecken på ”rättsstatens” förfall: Det klagas på att Staffanstorps beslut är ”olagliga”, men när andra kommuner på bred front och i stor skala bryter mot kommunallagen, som senast jag såg den hade stadganden som begränsar det en kommun tillåts att göra, som kräver att det kommunen gör måste vara kommuninvånarna till fromma, hörs inga protester. För illegala invandrare och personer som har fått asyl och/eller uppehållstillstånd och/eller medborgarskap illegalt, vilket beträffar nästan alla utlänningar i Sverige, är inte kommunernas invånare. Oavsett vad regeringen eller ens andra små lagar råkar säga. Landet skall styras under lagarna!

  Gillad av 5 personer

 25. Knutars skriver:

  Situationen är så pass unik att det blir svårt att tänka sig en analogi men låt säga att Hells Angels i Malmö åker över till Köpenhamn för att bistå Hells Angels där vid en uppgörelse med ett konkurrerande gäng. Skottlossning, handgranater som briserar och blodvite.

  När de sedan återvänder till Sverige skulle polisen alltså inte kunna agera?

  Gillad av 2 personer

 26. afugglas skriver:

  Undrar vad alla dessa tyckare i toppbefattningar förstår vad ”BREXIT” handlar om?
  Självklart vill engelsmännen bestämma vilka som skall få bo i England.
  Det arma svenska folket som låtit sig lurars av socialisterna blir inte ens tillfrågade!!!

  Gilla

 27. Rikard skriver:

  Hej.

  Arrestera dem och utlämna dem till Syrien. De saknar flyktingskäl, har brutit mot Genevekonventionen, och har gjort allt detta med vett och vilja utan att vara tvingade till det.

  Oh, pardon, jag glömde. Majoriteten svenska väljare har röstat på partier som inte anser det rätt att göra så. Då får ni väl leva med era nya grannar då.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.