Anders Leion: De oförmögna

Anders Leion

För en vecka sedan städade jag bokhyllorna. Då trillade ”Okänt Stockholm” av Per Anders Fogelström fram (Bonniers 1967). I denna bok är det inte Fogelströms röst utan ett antal röster från adertonhundratalet och tidigt nittonhundratal som läsaren får lyssna till.

En lärarinna berättar hur hon förvånas över att en tidigare duktig elev plötsligt kunde sitta frånvarande, nästan sovande på lektionerna och utan att ha gjort läxan. När hon försökte ta reda på varför stötte hon på en situation som kom att upprepas alltmer: Eleven hade fått hemförhållandena försämrade. Ofta hade modern blivit ensam, därför att fadern dött eller stuckit. För att klara hyran blev hon då tvungen att ta in hyresgäster. I en liten etta kunde hon, som ofta hade flera barn, bli tvungen att också härbärgera flera hyresgäster. Ett resultat blev att barnen inte kunde sköta skolan. Inflyttningen till Stockholm höjde hyrorna och de låga inkomsterna tvang många till liknande lösningar.

Nu, 150 år efteråt, har vi fått samma förhållanden på bostadsmarknaden. Samtidigt som alla partier talar om värdet av goda bostäder utesluts allt fler från möjligheten att ens få tak över huvudet. På många håll råder exakt samma usla villkor som de som beskrivs i Fogelströms bok: Extrem trångboddhet, hänsynslösa överhyror på andrahandsmarknaden, ungdomar utan möjlighet att på något sätt skaffa sig en första bostad – och samtidigt svårigheter att sälja dyra, nyproducerade bostadsrätter. (Byggkostnaderna ha stigit med 50 procent de senaste tre åren).

Slummen brer ut sig, allt fler stängs ute, tvingas bo kvar hemma eller- om de inte har några föräldrar eller vänner att ta hjälp av – blir hemlösa.

Hur kan detta tillåtas ske?

Ett ständigt klagomål bland politikerna är att klyftorna blir allt djupare i samhället. Med det menas att inkomstskillnaderna och även andra skillnader – till exempel tillgången på goda bostäder och skolor blivit allt större.

Micael Callin har beskrivit detta i artiklar i Kvartal. I den första artikeln skriver han om förändringarna: ”De som du troligen inte vill tala om eller ens höra talas om.” (Jag antar att uttalandet är giltigt också för denna texts läsare).

Alla hans siffror sammanfattas av Handelsbanken, som skriver så här i sin veckorapport: ”Den rikaste procenten i Sverige har mer än fördubblat sin andel av de totala inkomsterna, från 4 procent 1980 till 9 procent 2016. … Ojämlikhet i termer av möjligheter att utbilda sig och att få jobb brukar antas leda till lägre tillväxt och påverka folkhälsan negativt. Dessutom spenderar de rikare en mindre del av sina inkomster, vilket minskar den totala efterfrågan i ett samhälle. (…) De senaste åren har allt fler ekonomer lyft upp kraftigt ökade inkomstklyftor som ett hot mot tillväxten. Flera studier har visat att minskad jämlikhet leder till minskat förtroende för samhällsfunktioner, ökad korruption och brottslighet samt framväxt av populistiska partier. Det är svårt att säga var gränsen går för när skillnaderna blir så stora att den sociala och ekonomiska stabiliteten hotas.” (”Makrosvepet”, nummer 42, 2018).

De ökade inkomstskillnaderna är resultatet av politiska beslut: Sjuk- och arbetslöshetsersättningarna har tillåtits utgöra allt mindre andelar av de försäkrades arbetsinkomster. Skatterna har lättats alltmer, framförallt för höginkomsttagare. De klyftor politikerna klagar över har de till stor del själva skapat.

Allt detta har lett till att socialförsäkringarna och statens budget går med överskott.

Hur kan detta tillåtas ske?

Samtidigt som statens budget går med överskott försämras de tjänster som budgeten finansierar alltmer. Köerna växer till sjukvården, vilket givetvis leder till oro och ångest för de köande och till sämre vård när den väl kommer till stånd. I vissa fall blir resultatet ingen vård alls, därför att patienten hunnit dö.

Hur kan detta tillåtas ske?

Det finns några, mot varandra stridande eller tvärtom varandra stödjande förklaringar.
Massmedia är mer intresserade av medelklassens bekymmer än underklassens och de utslagnas förhållanden: Under tiden 2002 till 2018 rapporterade nyhetsredaktionerna 64 500 gånger om ökade bostadspriser men endast 7 100 gånger om höjde inkomstklyftor. Samma intresseinriktning har riksdagsmännen. (Uppgifter ur artikelseriens tredje avsnitt). Egenintresset och självupptagenheten skulle alltså kunna vara en förklaring.

En annan är, tror jag, den kortsiktighet och opportunism som styr dagens politik. Bostadspolitiken, liksom försvarspolitiken, kräver långsiktighet. Det förmår inte våra folkvalda prestera. För att vara långsiktig måste man ha en klar föreställning om vart man ska, om vad man vill. Det har inte våra riksdagspartier. Därför blir de offer för dagsaktuella moden.

Privatiseringsvågen är ett sådant: All privatisering tros vara bra, oavsett vad sakfrågan gäller. Ett annat uttryck för kortsiktigheten är rädslan att avvika. Har man inte någon egen föreställning om vart man ska gå, håller man sig helst mitt i klungan. Man tror att man skall rädda sig genom att underkasta sig den politiska korrektheten.

Den tredje och viktigaste förklaringen är att man vill dölja resultatet av den egna politiken.

Den oförklarliga snålheten gentemot välfärdsstatens behövande är insikten om ett upptornande skuldberg. Även om de offentligas budgetar klarar sig bra just nu vet man att allt större påfrestningar kommer: Den fortgående massinvandringen accelererar behoven av offentliga insatser, samtidigt som skattebidragen från invandrarna förblir små eller obefintliga.

Ängsliga, hoptryckta i en klunga för att inte avvika, blir massmedia och politiker allt mer störda av dem som inte vill trängas tillsammans med dem. De vet inte vad de skall använda för vapen mot avvikarna. Tills vidare skriker de ”populister!”

41 reaktioner på ”Anders Leion: De oförmögna

 1. Mikael skriver:

  Akta dig. Du kan få det du ber om. Det finns väl tecken på att Annie och Steffe planerar Miljonprogrammet 2.0 för att bygga fast de mångkulturelle enklaverna i Sverige. De ska tryckas in i befintliga svenska områden.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  ”kraftigt ökade inkomstklyftor – ett hot mot tillväxten. —- minskad jämlikhet leder till minskat förtroende för samhällsfunktioner, ökad korruption och brottslighet samt framväxt av populistiska partier.”

  Eller annorlunda formulerat: Ju mer man blandar upp flitiga och kompetenta med oanställningsbara desto mer får man av korruption, brottslighet och sönderfall och därmed motstånd till folkblandningspolitik.

  Boten mot eländet är inte högre skatt på duktighet och gullande med ömklighet.

  Gillad av 3 personer

 3. A skriver:

  Orsaken A:L är att man gjort lögnen och hyckleriet till norm. Man skulle kunna se oron för miljön som ett uttryck för att många åtminstånde undermedvetet förstår att något är fel. De enda verkliga förbättringarna jag kan se är möjliga, ligger i att styra om mot kvalité och långsiktighet. För mig har kvalité så småning om blivit som en slags religion, och tänker man efter så är ju egentligen mer kvalité samma sak som mer sanning och mer ansvar. Cirkeln sluts. När man kommit till en viss nivå inom kvalité/sanning är det som att öppna en dörr till en ny värld, saker börjar plötsligt fungera, och fortsätter göra så. Det kanske låter konstigt, men det är logiskt.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

  • Axel skriver:

   Ett regeringssammanträde kan det möjligen fungera ungefär som Galenskaparnas Trögfattarföreningen? Ligger på You Tube, synnerligen sevärd. Vi har fått vad vi röstade på.

   Gillad av 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Migrationsfrågan avgör precis allt. Innan det är någon vits att diskutera skattetryck och välfärdspolitik och bostadsförsörjning eller skola och sjukvård, måste en vettig migrationspolitik börja föras. Ingenting i övrigt är eller kan bli möjligt utan att först stoppa all asyl-och anhöriginvandring samt påbörja ett omfattande återvandringsprogram. Ett led i detta måste innebära att avveckla alla bidrag till icke medborgare och höja kraven för medborgarskap. Den låtgåpolitik, som regering och riksdag ägnar sig åt, försämrar livet först och främst för de sämst ställda naturligtvis. De rikaste klarar sig alltid liksom politikerskiktet. Inkomstskillnader i sig är väl inte så mycket att hänga upp sig på, men hög beskattning av låga inkomster är inte sunt. Speciellt som staten varken levererar fungerande kärnverksamheter eller välfärd längre. Och bostadsmarknaden hindras av hyresreglering och flyttskatt och låga pensioner m m

  Gillad av 16 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Inga repatrieringsbidrag. – Det finns ingen chans att kolla att de stannar hemma sen.

    Nedtrappning av bidrag och återköp av förhastat utpytsade medborgarskap och billig utvisning i form av konsekvenser på rätt nivå på att påträffas i landet efter sista tillåtna datum.

    Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Hur skall du hindra att de kommer tillbaks med ny identitet? Inget kan hindra det idag, gränsen är öppen, svenska pass en handelsvara och vi kräver inte att folk kan identifiera sig ens på basal nivå. Den nuvarande apparaten och regelverket har trimmats in i årtionden för att HIT så många som möjligt, allt detta måste först reverseras.

    Till och med IS mördare argumenteras i SvD för att vi skall ta hit, dag ut och dag in nu, vad skall hålla dessa människor borta som redan vet hur slipstenen skall dras efter att de fått ett återvändarbidrag? Det blir bara en ytterligare omfördelning av svenskars pengar till invandrare.

    Gillad av 10 personer

  • Elof H skriver:

   Vi behöver göra invandringen lönsam! Skär helt enkelt ned bidragen och de fria samhällstjänsterna tills vi uppnår denna lönsamhet. Enda anledningen till att många ens befinner sig i Sverige är att de får fri försörjning. Tänk dig själv om du fick flytta till Schweiz, få en gratis 500 m2 villa samt en halv miljon i bidrag i månaden, vem skulle säga nej till det? Precis samma förhållande om du flyttar hit från Somalia. Du ökar din disponibla inkomst kanske 100 ggr samt slipper jobba för den. Erbjud enkel mat och boende i sovsal i glesbygd samt noll pengar så får vi se hur många som vill stanna.

   Gillad av 10 personer

 5. Tomas skriver:

  Helt fel analys att sänkta skatter skulle vara stort problem i Sverige. Vi har trots allt ett av världens högsta skattetryck och världens högsta marginalskatter. Problemet är att det slarvas med skatterna i form av ineffektivitet, överdimensionerad offentlig sektor framför allt gällande byråkrati samt elefanten i rummet dvs mestadels dolda kostnaden för stora immigrationen. Höj skatten ytterligare och försök sälja in långa utbildningar till studerande eller få hit utländska experter och bolag som skattar här i betydligt högre grad än andra länder. Länder med höga skattesatser ökar dessutom incitamentet att undandra sig skatt och skapar en yrkesgrupp utan samhällsnytta dvs ekonomiska rådgivare. De flesta med ambitioner har en önskan att tjäna optimalt med pengar, så är traditionellt yrkesarbete väsentligt mindre lönsamt än att spekulera med pengar, maximera bidrag, via nätverk få irrelevant eller högavlönat arbete man inte klarar av mm får man den ineffektivitet vi har idag. Vänta till Kanada, Australien mfl upptäcker att de kan höja sin standard genom att locka till sig gräddan av våra talanger då slås ytterligare en spik in i kistan.

  Gillad av 5 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  Sanna Rayman skrev (då på SvD) att allmännyttan borde bygga åttarumslägenheter, som en ny svensk, eller nysvensk, standard… Och ska man säga om den stigande försörjningskvoten och en median etableringstid till pysselsättning på 8-15 år för asylinvandrare? Då blir det som det blir. Lycka till med ”utmaningarna”. De senaste tre åren har över en halv miljon uppehållstillstånd delats ut av Sverige som stat. ”Tänkte inte på det…”

  Gillad av 4 personer

 7. JL skriver:

  En lång socialistisk utläggning om behovet av mer omfördelning/stöld från de produktiva. Detta i ett land som redan har ett av världens högsta skattetryck.

  ”Välfärdsstatens behövande”?
  Seriöst..?

  Samtidigt endast en enda rad om det överlägset största problemet, att Sverige under hela 2000-talet systematiskt importerat en gigantisk etnisk underklass. En underklass där en stor andel har i princip noll förutsättningar att skapa något som efterfrågas på marknaden.

  Rimlig analys?

  Gillad av 12 personer

 8. Aurora skriver:

  Situationen är mer komplex och inte enhetlig utan fraktionerad. Hur kommer det sig att elever, som saknar förutsättningar hemma, ändå inte vill ta till sig den stödundervisning som erbjuds? Hur kommer det sig att en del erbjuds bostad med förtur medan andra står år ut och år in i kö utan att deras köplats flyttas fram? Hur kommer det sig att, faktiskt, så många tycker att det är ett bekvämt levnadssätt att vara sjukskriven på bekostnad av att de som verkligen är sjuka ska anses kunna arbeta? Hur kommer det sig att makten lider av ett så gravt politiskt ideologiskt tunnelseende?

  Gillad av 2 personer

 9. Anders Nilsson skriver:

  Ganska ointressant att läsa vad Micael skriver. Trodde att denna typ av 70-tals retorik inte existerade längre. Det är enkelt att se effekten av Jobbskatteavdraget om man tittar på Sveriges totala skatteintäkter över åren och att diskutera ränteavdragen men ”glömma bort” kapitalbeskattningen är väldigt konstigt. Ränteavdrag och kapitalskatt är bara en omfördelning mellan äldre i samhället till de yngre.

  Gilla

 10. Östrahult skriver:

  De teorier som Kallin för fram ger jag inte mycket för. Att påstå att sämre arbetslöshetsersättningar och mindre skatt för höginkomsttagare ligger bakom de inkomst- och förmögenhetsklyftor vi ser är naivt. De som yttrar sig om sådana här frågor har en ganska suddig bild av läget, för en tid sedan hävdade en moderat att 60 000 i månaden är en hög inkomst. Sanningen är ju att det är en helt annan kategori än duktig medelklass som blivit riktigt rika och dessa blir rika på sitt ägande och på finansiella transaktioner och de betalar inte skatt i Sverige i någon större omfattning. Naiva debattörer som Leion vill komma åt detta problem genom att klämma åt medelklassen ännu mera.

  Jag tror att en mera rättvis ekonomi uppstår om folk får behålla kontrollen själva över sitt sparande och om de beskattas lägre för sina arbetsinsatser så blir vi av med parasiter både inom näringslivet och i politiken.

  Vidare vågar inte Kallin ta upp att ersättningar till behövande urholkats och att dessa pengar går till andra saker som att betala invandringen. Det är till viss del fattiga, sjuka och äldre svenskar som betalar priset för invandringen men det får man givetvis inte säga.

  Gillad av 6 personer

 11. Hovs_klipphällar skriver:

  Det vanliga vänstergnället: ”Dom riika äter bakelser medan folket saknar bröd!”

  Problemet är att vi fått in en gökunge i boet, vilket förstör alla tidigare kalkyler.
  En gökunge vars mål är att kasta ut de egna fågelungarna ur boet.

  Den som måste kastas ut är gökungen, annars går det mycket illa för oss andra.

  Gillad av 4 personer

 12. Dnam eksnad skriver:

  Ännu en artikel idag med felaktigt fokus, vad händer, har artiklarna skrivits på lördagskvällen efter en flaska vänstervin?

  Sverige har fått nästan 3 miljoner nya invånare som placerar sig på botten av skalan, tro fan att klyftorna ökat. Ta bort dem och se hur det ser ut då. Tror Leion verkligen efter att vi hamnat där vi hamnat att MER omfördelning av folks ärligt intjänade pengar kommer att lösa något? Har han inte observerat att svenskar som fått det sämre har fått det inte för att några blivit rika, utan för att alla resurser, eller stora delar och mer och mer, går till invandrare? Det är inte för att Stefan Persson är rik som svenskar åldringar har det sämre, det är för att vi fått in en gigantisk grupp gökungar.

  Vägrar man se detta så ser man heller inte lösningen, det nuvarande styret har inga som helst problem med orättvisor riktade mot svenskar, man sparkar ut äldre och sätter in migranter, man ger bort hus och lägenheter till migranter, man fyller deras fickor så stormarknaderna är fulla av invandrare så att äldre måste köpa billigt ris på Willys. Så det saknas moraliska spärrar att vara orättvis mot svenskar, och vi behöver heller ha några när vi tar tillbaks våra pengar, vi behöver ett differentierat välfärdssystem där invandrare får långt mindre än svenskar efter ett poängsystem, utformat för att skapa återvandring. Orättvisan är redan här, låt oss vända den i motsatt riktning.

  Leion verkar inte ha förstått att varje ytterligare skattekrona används till svenskarnas avskaffande. Att inte betala skatt, eller så lite som möjligt, är det självklart mest moraliska valet. Jag har aldrig skrivit under detta påstådda samhällskontrakt. Hela min släkts samlade tillgångar är stulna av staten, och när nu vissa är gamla och snart går bort så skall ännu mer beskattas. Tjuvpack, jag hatar dem allesammans, socialdemokraterna och deras förrädarvänner.

  Gillad av 12 personer

  • Richard skriver:

   ”vi behöver ett differentierat välfärdssystem där invandrare får långt mindre än svenskar efter ett poängsystem, utformat för att skapa återvandring. Orättvisan är redan här, låt oss vända den i motsatt riktning.”

   Precis! och det behöver införas gradvis så att de inte blir för våldsamma. Vi behöver sakta pressa dem till att lämna landet. Mot slutet av processen kan det vara lämpligt att invandrarna inte får några bidrag alls och är tvungna att betala betydligt högre skatter. På så sätt kanske vi tom kan få till baka lite av vad de plundrat.

   Gillad av 2 personer

 13. Thomas Ek skriver:

  Här har Anders Leion fel
  Jag sympatiserar med Anders och jag gillar alltid att läsa hans artiklar.
  Men att påstå att privatisering är dåligt är, fel., det gillar jag inte.

  Så här ligger det till;
  Den bästa arbetskraften finns alltid i den privata sektorn. Den privata sektorn kan alltid göra arbetet bättre och billigare. Den privata sektorn har alltid gjort bättre ifrån sig än den statliga, alltid gjort samma arbete till en lägre kostnad. Arbetet i den privata sektorn har också alltid utförts mer effektivt. Skälet till att sjukvården här hemma under privat regi i ett antal medialt uppmärksammade ärenden misslyckats så kapitalt beror på att beställaren oftast lämnat en bristfällig kravspecifikation som i förekommande fall märk väl, utformats av den offentliga sektorns stab.

  Gillad av 4 personer

 14. Matts Ekman skriver:

  Retoriken är uppenbar och med statistik kan få fram vad man önskar. Nu presenterss inkomstskillnader som om de rika ökar sina inkomster kraftigt (och kan därmed beskattas hårdare – i landet med världens högsta msrginalskatter). Sanningen är väl som
  Visats i flera inlägg att andelen i samhället med låga eller inga inkomster alls ökat dramatiskt.

  Gillad av 5 personer

 15. Dnam skriver:

  Synd, jag hade hopp om att Leion var på rätt sida. Man kan tvivla på Sörman också. En på det hela taget dålig dag för DGS, till och med trollen togs på allvar.

  Gillad av 3 personer

 16. Lars skriver:

  Mikael Kallins artiklar är värda att läsa. Hur avslöjande är inte kommentarer som motsäger hans analys av den illa dolda inhumana attityd och brist på ekonomisk kunnande skribenterna gör sig till talesmän för. Det är dessutom nyliberalism och det är nyliberalism bakom migrationspolitiken med. Men ekonomiskt har det vidare komplikationer varav Euron tvingar fram nyliberalism i Europa. Det har gått fint eller hur?

  https://larspsyll.wordpress.com/2019/04/08/mmt-perspectives-on-the-euro/

  Gilla

 17. Lars skriver:

  Det intressanta är hur massinvandringen fungerar som medel för att slå sönder den homogena befolkningen, överbelasta välfärdsstaten och slå sönder facken och den ordning med kollektivavtal som råder på arbetsmarknaden. Det är nyliberalism hela vägen. Timbro, svenskt näringsliv (som betalar för Timbro), moderaterna, centerpartiet och liberalerna och miljöpartiet. Idag är 27 % av befolkningen av utländskt ursprung. 17 % är födda utomlands. Förvärvsfrekvensen är låg. Nya avtalslösa arbeten föreslås för invandrare. Den moderatledda politiken sedan Bildt, som slog sönder den svenska modellen genom att upprätthålla växelkursen trots övervärderad valuta 1991-1992 skapade tvåsiffrig arbetslöshet och svaga fackföreningar. Pensionärerna fick stå till tjänst för att med minskade pensioner sanera budgeten, sjukbidragen minskade, Pensionsöverenskommelsen tvingar fram längre arbetsliv och framförallt eget fondsparande, grundpensionen blir ungefär lika för alla. Fler och fler anmäler sig till privata sjukförsäkringar. Budgetöverskott driver ned inhemsk konsumtion och investeringar och håller ned löner mha arbetslösheten (invandring driver ned löner för de enklare yrkena) och landet får en exportdriven tillväxt med stora bytesbalansöverskott. Statskulden är mycket modest genom att tillväxten relativt sett drivit ned skulden, men de privata skulderna har ökat och det är som följd av att exportsidan och statsbudgeten går med överskott och då ökar automatiskt skuldsättningen hos hushållen. Luciabeslutet om stopp för invandring upphävdes av Bidlt regimen. Mottagning av bosnier mfl från Balkan beslutades av Bildt regimen. Borgerligheten står för öppna gränser och lön efter förmåga, men inget rikt land, allra minst länder med utbyggd välfärdsstat, kan ha oreglerad invandring.

  Nyliberalismen ingår i en ohelig allians med humanitära intressen. Vänster står kvar på perrongen medan tåget går.

  Hur kan man under trettio år negligera bostadsbristen? Perssons beslut att inte som normalt stödja byggandet som motkonjunkturell åtgärd medförde att tiotusentals byggjobbare lämnade branschen. Byggprocessen tar sju år från planeringsstart till färdigt byggande. Bostäder kräver infrastruktur och kommunikationer. Borg sänkte skatterna (fastighetsskatt och jobbskattevadrag) när krediterna låg på nollränta och drev upp bostadspriserna (efterfrågan och minskad budgetrestriktion för köparna och samtidigt bostadsbidrag till de som inte hade råd med hyresrätter). Bostäder byggs efterhand som stadsplanering medger det och utan medveten planering av kommunikationer och köpcentra så blir det närheten till centrala staden som avgör priset. De som redan har en bostad tillgodogör sig markränta dvs prisstegring på lokaliteten som inte är kopplad till egna investeringar.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Rheinfeldt hade inte helt fel när han försökte locka över Mp till Alliansen, Mp är borgerligt nyliberala och ett flumparti. Men framförallt var de och är de nyttiga idioter i den nyliberala agendan.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Påpekas bör att omvälvningen av Sverige avseende befolkning och heterogenitet nu är genomförd. Nu påbörjas nästa fas med omvandling av reglerna på arbetsmarknaden, ytterligare minskning av pensioner och försäkringsmässiga bidrag (går nästan automatiskt med bristen på följsamhet mot löneutvecklingen och pensionsutfallet blir allt lägre för senare generationer), hårdare tag mot brottslighet, segregerade skolor, segregerat samhälle, ökade inkomstklyftor och nu i namn av att integrationen måste bli bättre och naturligtvis att utanförskapet måste minska (det som man skapat), mer privatisering, minskad stat och kommun. Planen är intakt!

   Var finns Socialdemokratin idag? Dog med Olof Palme vad jag förstår. Ingen kader av kloka, kompetenta och kunniga som kunde ta vid. Rosornas krig på 80-talet förödde rörelsen. LO fick för stor betydelse.

   Var det detta som de borgerliga sympatisörerna röstade för?

   Gilla

  • Lars skriver:

   Alla dessa väsentliga ekonomiska frågor saknar SD helt tänkande och politik kring. Man svamlar om ”konservatism”, men är annars moderater. Jobbskatteavdrag är bra…Arbetslinjen…

   Så har vi den religiösa, söta, varma lilla KD tjejen. Vacker att titta på. Genuin. Kristen. Men moderat. Nyliberal. Om nu kunskapen ingår in konceptet. Man tvivlar. Lööf. Ayn Rand. Thatcher som idol. Uttalat nyliberal. Björklund ska (han är ju borta snart) med Nato och Euron…Nato – det handlar väl om vårt lands strategiska läge med Baltikum och Finland som buffertstater, inte om ädelt hjältemod hos en major! Kristersson. Rheinfeldts gäng. Passar in i den andra nyliberala fasen…kan lyfta ”konservativ” politik och fortsätta den nyliberala vägen….

   Vänsterpartiet…saknar ekonomisk och allmän kompetens. Invandrings kramare. MP. gröna bågen flummare med borgerlig politik. S? Totalitärt styrt uppifrån med socialdemokratisk adel, lever i bubblor skilda från verkligheten. Nepotism och egenintresse.

   Gilla

 18. marald12 skriver:

  Ett ständigt klagomål bland politikerna är att klyftorna blir allt djupare i samhället. Med det menas att inkomstskillnaderna och även andra skillnader…

  Den diskussionen bland politiker har jag missat helt. Det enda jag hör är att man inte ska ställa grupper mot varandra, allt annat är brunsmetat, rasistiskt, fascistiskt och nazistiskt.

  Gilla

 19. Christer Brodén skriver:

  Även om de inte uttalar dem, så är så kallade rasistiska och migrationsfientliga åsikter starka även hos förmögna, socialt starka och mäktiga individer. Det är inte bara lågutbildade vita män (white trash) , som har de där tankarna.

  Utan outbildade invandrare med stora bidragsbehov, hade inte oviljan mot ”det välfärds-industriella systemet” varit så stort. ”De rika” hade känt större solidaritet med de utsatta, om de utgjort ”våra egna” sjuka och drabbade. Systemet hade kanske fått vara kvar.

  Många tänker: ”Gärna sjukpension till det utslitna vårdbiträdet, som jobbat fysiskt hårt hela livet, och som sannolikt dör kort efter 65. Men bidrag till den minoritet av minst en milliard nödställda i världen, som lyckas ta sig till Europa och Sverige vill vi inte ge.”

  Åsikten torde nog vara, att det är mer synd om alla dem som inte hade råd att ta sig till Sverige. Och så konstrueras den i begränsad utsträckning korrekta åsikten, att det är de priviligierade och bortskämda, som kommit hit.

  Här fortsätter de att kräva privilegier och upprätthålla hemlandets auktoritära system, i vilket de var priviligierade. Man hade tjänstefolk, och kvinnorna arbetade inte!!! De är ofta mycket konservativa, men söker sig ändå ofta till S och påverkar partiet på flera sätt.

  Antisemitism och det även bland inflytelserika är ett exempel. Men det är inte bara S, som tycks sakna intellektuell kapacitet att hantera problemen. SD’s idéer om återvandring torde inte vara realistiska. Deras hemländer är inte kända för att öppna sina hjärtan. Har de stuckit så har de.

  Sverige har nog en lång och svår väg framför sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.