Jan-Olof Sandgren: I fablernas värld

Jan-Olof Sandgren

Sfinxen var en ganska omtyckt figur i det gamla Egypten. Med ett lejons kropp och en mans huvud förenade den tre goda egenskaper: styrka, mod och visdom (androsfinx). Det gjorde sfinxen särskilt lämpad att hålla vakt framför ingången till gravar, tempel eller andra platser fyllda med skatter.

I Grekland något årtusende senare genomgick den ett märkligt könsbyte och blev en ”gynosfinx”. Den utvecklade kvinnobröst, rovdjursvingar och dess karaktär förändrades från att ha varit stark, modig och vis, till att bli nyckfull, obarmhärtig och grym. Ingen kunde passera sfinxen levande, utan att svara på hennes gåta: ”Vilket djur går på fyra ben på morgonen, två ben på dagen och tre på kvällen”.

Under hela antiken var det bara Oidipus (i Sofokles berömda tragedi) som svarade rätt*. Och den bedriften gjorde sfinxen så ursinnig att den tog kål på sig själv.

Göteborgs stadsvapen påminner faktiskt lite om en sfinx, fast av den jordnära egyptiska typen. Ett mänskligt lejon som bär på en sköld och ett svärd. Lejonet syftar förstås på Gustav II Adolf som grundade staden 1621, strax innan han försvarade protestantismen mot katolikerna och inledde stormaktstiden. Men symbolen kunde ha gällt för vilken stad som helst under den här tiden, liksom för Europa som helhet.

Sedan några decennier tillbaka har den europeiska sfinxen allt mer börjat likna en ”gynosfinx” av grekiskt snitt. Krigaren har fått träda tillbaka för en feministiskt inriktad identitetspolitik. Istället för att försvara vår civilisation, vill den snärja oss med gåtor.

Som jag tolkar Sofokles drama är det inte meningen att någon ska kunna svara på gåtan. Sfinxen ställer den för att få en ursäkt att döda så många som möjligt, av dem som försöker gå förbi henne. När Oidipus presenterar den rätta lösningen spricker hon som trollen spricker i solen.

Många samhällsfrågor idag har fått karaktär av ”sfinxgåtor”. Vad betyder demokrati, till exempel? Demokratin har kommit att uppfattas som en så känslig blomma att den knappt längre kan överlåtas åt folket. Att likställa demokrati med folkstyre kan tolkas som populism, eller i värsta fall fascism. Den ungerska regeringen som stöds av en majoritet ungrare, anses mindre demokratisk än en svensk dito som stöds av en minoritet. Det anses mindre demokratiskt att SD får inflytande än att MP får det, trots att MP representerar en femtedel så många väljare. Det går helt enkelt inte att klart definiera vad demokrati är, och det är just det som är meningen.

En annan sfinxgåta handlar om kön. Finns kön? Hur många är dom? Ska man uppmuntra eller avråda barn från att identifiera sig med sitt kön? Och hur ska man bemöta dem som inte vill tillhöra något kön alls? Att det skulle vara så enkelt som att pojkar och flickor har olika fortplantningsorgan, avfärdas som absurt. Det går helt enkelt inte att reda ut vad kön är, och det är just det som är meningen.

Sfinxen undrar också vad hudfärg är. Att det skulle röra sig om nyansen på kroppens yta är för enkelt. Färgen finns ju även i medvetandet, i kulturen och den behöver inte ens vara kopplad till färgskalan på skinnet. En vit kvinna kan definieras som svart och vice versa. ”Vithet” är för många inte bara en färg utan också en moralisk kvalitet, som kan kopplas till rasism. ”Svarthet” brukar däremot inte användas (kanske skulle det tolkas rasistiskt). Det är i varje fall svårt att reda ut vad hudfärg är, och det är just det som är meningen.

Sfinxen ifrågasätter vad vetenskap är. Att det skulle röra sig om sanningssökande med vetenskapliga metoder, är förstås grovt förenklat. Först måste man bestämma vad sanning är, om sanning finns eller om det kanske finnas flera sanningar. Sen måste man fundera över om de vetenskapliga metoderna speglar ett patriarkalt sätt att tänka, om genusaspekten blivit tillräckligt genomlyst? Är ”vetenskaplighet” kanske bara en täckmantel för akademisk könsmaktsordning? Varför skulle annars så många nobelpristagare vara män? I slutändan blir det väldigt svårt att ringa in vad vetenskap är, och det är just det som är meningen.

Sådär fortsätter det, på område efter område. Sfinxen förvandlar konkreta problem till olösliga gåtor, och säkerställer att de aldrig kommer att kunna lösas. Vad är då motivet? Min teori är följande.

För att lösa problem är det viktigt med egenskaper som intelligens, begåvning, kunskap, utbildning och erfarenhet – de flesta skulle nog hålla med om den saken. Saknar man dessa egenskaper har man svårt att hävda sig i ett samhälle som fokuserar på problemlösning. I ett samhälle som fokuserar på problemformulering öppnar sig däremot en rad karriärmöjligheter. Att problematisera och relativisera blir en metod att knuffa bort gamla auktoriteter från spelplanen, till förmån för grupper och individer som saknar kvalifikationer att tävla på lika villkor.

Men det finns hopp. Enigt myten kommer sfinxen att utplåna sig själv, i samma stund som någon formulerar ett korrekt svar på hennes gåta. Jag vet inte vem som skulle axla den rollen och bli vår tids kung Oidipus, men tycker Jordan Peterson gör ett ganska bra jobb när han (här) sopar mattan med Cathy Newman.

*Oidipus svar på gåtan är Människan. Under livets morgon kryper hon, på livets middagshöjd går hon på två ben, och på ålderdomen stödjer hon sig på en käpp.

51 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: I fablernas värld

 1. Bo Svensson skriver:

  Demokrati skall handla om individens makt över sitt liv, – sin ekonomi och sina angelägenheter och denna makt förverkligas genom rättsordning. – Om majoriteten i ett land önskar övervåld mot minoriteter, är det inte folkmakt som är eftersträvansvärd utan en regim som kan försvara rättsordningen.

  Rättsordning fick vi för att slippa våldet. – För att strävan efter välstånd skulle vara genom produktiv verksamhet och strävan efter rang skulle vara genom att framstå som en tillgång för sina medmänniskor.

  Rättsordning består av incitament som gör att det i varje läge är det alternativ som är det bästa sett i stort som också framstår som det fördelaktigaste i det trängre perspektivet.

  Gillad av 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Postmodernismens destruktiva relativism har anammats 100 % av dagens vänsterpolitiker och debattörer. Orsaken är att det är ett effektivt sätt att snabbt bryta ned en fungerande kultur. Detta kan klaras på en generation eller ännu snabbare om man introduceras ett totalitärt system. Nazityskland visade den snabba vägen och senare kommuniststater har kopierat mönstret. Det svenska samhället har valt en långsammare väg men som säkert också kan komma att lyckas i sitt uppsåt. Problemet, som alltid är den otrevliga verkligheten, vilken inte bryr sig om följa människornas föreställningar. Man kan till exempel inte ändra jordens klimat med ideologi, man kan inte skapa Nobelpristagare av dumbommar eller förneka tyngdkraftens existens. Vägrar man att acceptera verkligheten går man förr eller senare under. Så enkelt ät det.

  Gillad av 15 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det beror på vad man menar med ”Nobelpristagare”. Är det pristilldelningen i sig som räknas, eller att man uppnår historiskt sedvanlig excellens inom vetenskapen?

   Obamas fredspris kan komma att kopieras i de vetenskapliga kategorierna.

   Gillad av 12 personer

  • Kalle skriver:

   Miljöpartister koncentrera er på att ta bort kolsyran,( koldioxiden ) i alla drycker.Den hamnar i vår miljö efter passering genom kroppen. Förbjud baljväxter, dvs bönor. Dessa bönor skapar metangas vid förtäring som vi människor därmed fördärvar atmosvären med. En sann Greta typ kan väl inte tillåta sådant få fortgå.

   Gillad av 5 personer

 3. Tritonen skriver:

  Hmm. Intressant symbolik med uppenbar bäring på vårt kaotiska samhällsklimat, där så mycket esoterisk bullshit upphöjs till dogmer med ”Alla mänskors lika värde” som överdogm (värdegrund).

  Gillad av 3 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  ”Den långa marschen genom institutionerna” är ju genomförd så att alla samhällsinstitutioner de senaste sjuttio åren har infekterats med politik. Politiska styrelser och politiskt utnämnda chefer ser till att politik blir utslagsgivande för vad man gör, får göra och kommer fram till. Vilket numera med vänsterliberal postmodern identitetspolitik oftast blir motsatsen till något förnuftigt och som skulle kunna gagna oss medborgare. Media kan ses som ”gynosfinxen” som karaktärsmördar alla som försöker slå hål på det vilseledande pratet som inte stämmer med sinnesintryck och logiskt tänkande. Resultatet blir malokrati i stället för meritokrati. De sämsta premieras. De mest inställsamma och politiskt korrekta ges tolkningsföreträdet och makten. Inte de kunnigaste, skickligaste och ärligaste.
  Ingen, inte ens en feministisk vänsterpolitiker, vill bli opererad av en kirurg som hävdar att anatomi och röntgenbilder är vetenskapsförnekelse, men man kan trosvisst hävda en klimatfråga utan vetenskapligt stöd och gladeligen skänka bort vårt lands trygghet och tillgångar för att genomföra ett befolkningsutbyte och påstå att det behövs och ska bli vår räddning. Dagens politik är en kombination av ”Kejsarens nya kläder” och ”Rödluvan och vargen”.

  Gillad av 18 personer

  • Dnam skriver:

   Fast sagorna är inte slut än, pojken kan ännu få folket att skratta åt kejsarens bara röv och jägaren kan skära upp magen på vargen och släppa ut mormor och Rödluvan med den vetenskapliga metoden och en vass kniv.

   Gillad av 3 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Lunds universitet. Den gamla ärevördiga akademiska storheten grundad under Karl XI’s regim för att rädda Skåne från brain-drain efter Skånska kriget 1676 -79.
   Detta lärosäte har alltid satt en ära i att kunna ifrågasätta allt. Bl.a. visad i följande lundensiska kvickhet skapad i en tid med öppet debattklimat:
   ”Frågan är fel ställd”!
   Varpå man hjälpte opponenten att vässa debatten lite till med en i de egna ögonen bättre ställd fråga.
   Hur många sådana debatter finns idag?

   Av tidningsartiklar att döma är man mera inne på ett annat spår idag: ”Don’t ask – don’t tell”.

   Dvs som Eva skriver: Kejsarens….

   Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Inte för att stoppa brain drain, tvärtom. För att utbilda svensktalande präster som skulle göra de skånska bönderna till goda svenskar. Vilket lyckades sisådär. Det finns fortfarande snapphanar här och var.

    Gillad av 2 personer

 5. Aurora skriver:

  Jag har en fråga till; varför kan ingen tala klarspråk om att det pågår ett systematiskt och organiserat angrepp på hela vårat samhället som dessutom tillåts med maktetablissemangets goda minne? Vi har (eller kanske inte?) fortfarande en nationell försvarsmakt. Ska de inte skydda landet från angrepp? Nejdå, ÖB dansar genuspolitisk tarantella i Pride-spektaklet.

  Gillad av 11 personer

 6. Ett stjärnfall skriver:

  Sedan sextiotalet tvingas vi leva i ett konstant pubertalt vuxenuppror. Vuxna blir aldrig vuxna. Och vill heller inte bli det. Konserverad ungdom istället för konserverad gröt. En ungdomskult på burk. Detta har spridits sig över alla generationsgränser. Det ovuxna har gått blivit norm. Vuxenupproret riktar i dag in sig på hela samhället. Inga normer är längre giltiga. Annat än en viss heligförklarad värdegrund. Vad tidigare generationer byggt upp skall rivas ned. Men själva har man inget konkret uppbyggligt att komma med. Annat än upproret självt. Inget verkligt substantiellt kan hittas. Än akademiskt föräldraruppror och väloljade grävskopor. Och en hel kader av väl utbildade rivningsarbetare. Utexaminerade från Södertörns högskola – typ. Och så det ständigt närvarande gnället. Gnäll, gnäll, gnäll och åter gnäll. Och ifrågasättande, för ifrågasättandets egen skull. Med dårars frenesi. Det ungdomligt banala fyller deras liv. Överfylld maskerad ytlighet. Intill tjatighetens gräns. Så in i bänken tråkigt och fantasilöst. Så man vill somna om. Borta är all respekt för kunskapsdjup. Ingen törs längre vara vuxen. Ingen törs ta egentligt ansvar. Vara tydliga – som förr. Inga valkiga nävar. Ytlighet förklädd till djup dominerar. Alla skall med på tåget. Särskilt de utsatta och de med allehanda skavanker. Både ytliga och själsdjupa. Som gör dem svaga. Vi styrs numera av ytlighetens marodörer. De tondöva och mest rabiata. Det är denna fanatiska ytlighet som bäddat för fenomen som Greta Thunberg. Hon symboliserar i dag den allvetande sfinxen. Det moderna oraklet. Vi har fått en permanentning av sextiotalets vuxenuppror. Där symbolpolitik trumfar realism. Snart sätter vi nyfödda på förarplats. Ungdomskulten dragen till sin spets. Vi reverserar in i framtiden. Upp blir ned. Bak blir fram. Sant förvandlas till lögn. Och lögn till sanning. Nya generationer har kommit på bred front. Det har kommit ut. Könlösa och i ett konstant förvirringstillstånd. Och i deras händer vilar vår egen framtid. Bäva månde de få vuxna som överlevt alla indoktrineringskampanjer.

  Gillad av 8 personer

 7. Patria Amissa skriver:

  Betänk att alla dessa avbildningar är baserat på ett grundläggnde falsarium; sfinxen var från början ingen sfinx utan ett lejon och är mest troligt 10-12 000 år gammal, dvs utformades långt före faraonernas era (jag kan rekommendera föreläsningar av Graham Hancock på t ex youtube). Att ha fel och sedan tugga på i fel spår är ett synnerligen utmärkande mänskligt drag, i hopp om att gravitationen en dag kommer att ändra riktning.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Visst är det intressant att Sfinxen påvisar kraftiga spår av väder erosion, sådan som mycket regn och nederbörd producerar, och det faktumet gör att Sfinxen är förmodligen bra mycket äldre än vad ”specialisterna” hävdar.
   Göbeke Tepli är mitt favorit föremål att kika på nu, daterat till cirka 12000 före oss,
   gillar speciellt pelaren med en Jaguar på, den ser så Atzek eller Inka ut och det så långt innan den kulturen blomstrade.
   Mvh Göran.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, Patria Amissas spår är värt att följa, om vi vill ha förtröelse och distans till dagens nedgångstider utan att behöva stänga av det kritiska intellektet. På Youtube kan man även söka t ex på Brien Foerster. Han och andra experter på t ex geologi och teknik har i många år undersökt de tidiga civilisatoriska lämningarna bl a i Egypten, Peru och Libanon.

   De visar upp massor av förbluffande bildbevis på att hundratals ton tunga och ofta mycket hårda stenblock har sågats ut direkt ur berget, bearbetats, transporterats och sammanfogats med verktyg och tekniker, som bevisligen inte har existerat under de epoker som hävdas enligt traditionell arkeologisk historieskrivning. Det skulle betyda att t ex de egyptiska dynastierna tusentals år senare har upptäckt dessa magnifika megaliter, återanvänt delar av dem i egna byggnadsverk och låtit rista in hieroglyfer och annat med mycket primitivare verktyg.

   Tidsaspekter och datering kan diskuteras, men det verkar råda enighet om att man inte kan motbevisa att det kan ha funnits uråldriga, tekniskt avancerade civilisationer, som i praktiken har dött ut till följd av naturkatastrofer. Och en tidpunkt som återkommer i många sammanhang är för ca 12 000 år sedan, då en stor istid tog slut och vattennivåerna tycks ha stigit mycket kraftigt. Gigantiska solstormar är en fullt möjlig förödande naturkatastrof, som kan utplåna hela civilisationer, även den västerländska, så att bara stenblocken står kvar, när några tusen eller hundratusen år har gått.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Sensationsmakeri baserat på en överdriven tro på teknikens magi och en underskattning av värdet av hårt arbete. Självklara förlockelser i vår tid av osjälvständigt arbete med maskiner, men vilseförande.

    Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Visst, Fredrik, så tänkte jag också, men redan det lilla jag har sett av bildbevis och saklig teknisk information är ganska övertygande och stämmer bra med många andra pusselbitar. Exempelvis är egyptiernas redskap, material och teknik väldokumenterade. Och visst kunde de hacka och rista in symboler med sina verktyg. Men inte kunde de såga, slipa, borra och svarva i granit, eftersom man måste ha diamantspetsar och motorer för att klara av sånt. Åtskilligt av det som man faktiskt själv kan beskåda och bedöma går inte att åstadkomma ens med modern bearbetningsteknik.

    Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Inte kunde man rulla och resa huvudena på Påskön heller. Vi underskattar våra föregångare, kanske för att vi åstadkommer så litet själv? Kan det inte vara fantastiskt utan ett rymdskepp? Föreställ er en Östman eller Patrik utan internet eller skrivdon, vad skall de göra hela dagen? Det är helt enkelt väldigt långt mellan stjärnorna, det verkar troligt att det finns intelligent liv på många håll, men avstånden är svåra att greppa, 4 ljusår till närmaste stjärna.

    Lyssna gärna på Leonard Susskind som diskuterar maskhål och så vidare, men det går inte att resa genom dem, det är en kvanteffekt.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Dnam, jag har inget behov av att tro på något speciellt, varken nu eller senare. Jag är bara nyfiken på allt, gillar att kombinera logik och intuition för att bygga egna modeller, som fångar in mesta möjliga av det som vi nyktert kan konstatera, även det hittills oförklarade. Kanske finns det potentiella maskhål eller ådror som leder till bottnen i psykets brunn?

    Kärnfysiker och astrofysiker är trots allt också bara en sorts konsensusbabbelianer, som har bytt ut verbalismen mot matematik och teori. All heder åt deras arbete och fascinerande resultat! Men ibland är det värt att påpeka att varken fackfolk eller någon amatör på riktigt i sitt medvetande har kunnat ta in sinnesintryckens totala flöde och dagens imponerande vetande om tid och rum, om mikro- och makrokosmos – och överlevt detta. På grund av psykets skyddande spärrar levde Einstein, Bohr och alla andra enligt sitt normala dagsmedvetande på en platt jord, precis som vi alla gör. Men kanske är människosläktet mitt inne i ett medvetandesprång, kanske kan psyket med tiden stärkas och mogna och mikroskopiska maskhål öppnas, om vi lyckas bemästra babbelismens tjatter och bojor.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Inte för att såga någon annan, men jag tänkte på exakt samma, Fredrik. Det är mycket spekulationer i arkeologibranchen. Man närmar sig också problemen från helt fel håll utan den rätta motivationen. Motivationen skapar verktygen, och nötandet. Människan har verkligen en oerhörd potential när han vet vad han vill uppnå. De som hävdar att det ena eller andra är omöjligt, har nästan alltid fel.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jag håller med dig, det väcker frågor och nyfikenhet,
    jag anser mig vara en ganska god hantverkare, har fått möjligheten att pröva många hantverk under ett liv. Just bearbeta sten, med moderna verktyg är inte så enkelt som många tror, trä kan man förutsäga hur det spricker eller beter sig, rätt enkelt att lappa och laga vid eventuellt felskär.
    Men åter till stenen, den har spänningar i sig som uppstått under mycket högt tryck, och att med mejsel och hammare få fram en fin yta tar enormt mycket tid, Jag bilade bort en bergklack med värsta kobran för att byta en vattenledning som knäckts av att berget låg för nära ledningen, gjorde ett spår i granit cirka en meter och kanske fem centimeter djupt och en decimeter brett, berget sprack och betedde sig, cirka fyra timmar tog det för detta spår
    Det gick åt flera spetsar som jag fick slipa om. Hur man bygger en stenkista med perfekta invändiga vinklar med fin yta, med bronsverktyg är för mig en gåta.
    Inte för att det inte går, utan för att tiden och mannakraften och det logistiska
    är enormt svår att få ihop, utvändigt ja ställ slavarna på led och låt dom jobba skift. Invändigt så max två personer som ska knacka ur all överflödig sten med koppar eller bronsverktyg som blir slöa efter två hugg.
    Sedan efter den tiden det tar, så ska stenen poleras och göras slät med vad?
    Vatten polerar sten på cirka 10000 år. Koppar repar inte ens ytan, härdat stål gör det knappt med handkraft.
    Ja det är ett mysterium hor dom gjorde.

    Gilla

   • A skriver:

    Jag menar inte att mästra Sixten, men nästan inget är som det först verkar. En stor del av det du ser omkring dig varje dag går att göra med en oerhört primitiv teknik men otroligt ändamålsenligt och ofta sinnrikt. Mycket av utvecklingen handlar om material. Alltså att metoderna följer materialen. En annan sak är att om du frågar en expert på nån modern metod inom nåt område så har han förmodligen inte en blekaste aning om hur det går till att göra samma saker med en primitiv metod från förr. Inte ens en idé. (Men det kan ju vara effektfullt i en dokumentär som går ut på att allt är omöjligt.) Dessutom kan en primitiv metod ha en mycket raffinerad tanke bakom sig som utnyttjar omständigheterna intill fulländning. Det är en mycket spännande verklighet vi lever i. 🙂

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    @sixten,

    Kärnfysiker och astrofysiker babbelianer? En väldig missuppfattning, de använder den vetenskapliga metoden som gav oss hjulet och elden. Matematik är att rotera en pinne på en torr bit bark och tillföra fnöske. De som bodde i Hiroshima och Nagasaki tyckte nog inte att kärnfysiker var babbelianer. Man är just INTE babbelian, man observerar naturen, det är allt.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Dnam 03:51, tidpunkten förklarar kanske varför du mot bättre vetande börjar prata vetenskapsreligiös gallimatias. Inte fasiken kom eldgörandet och hjulet till genom vetenskap, däremot naturligtvis genom pingpongspel och brottningsmatcher mellan det observerande, tänkande medvetandet och kroppen mot verkligheten.

    Givetvis finns samma kärna och princip i naturvetenskapen, men dagens vetenskap (och redan den som låg till grund för atombomben) har avlägsnat sig mycket långt från att kunna observera naturen. Man observerar vissa ytterst komplicerade fenomen (som man delvis själv framkallar) och formulerar vissa ytterst komplicerade teorier, det är allt.

    Alla de delar av dagens naturvetenskaper som inte kan testas mot naturen direkt blir en sorts babbelism så fort de inte längre kan observera och inte heller förstår naturen. Varken kärnfysikern, astrofysikern eller vi amatörer förstår mikro- och makrokosmos (= naturen, verkligheten) och kan förmodligen aldrig förstå. Vi kan inte ens ta in större delmängder av förståelse i medvetandet utan att psyket sprängs.

    Den fundamentala, kostbara skillnaden mot alla tramsvetenskaper är att naturvetenskapernas successiva konsensus är ständigt utvecklingsbar enligt etablerade principer. Så länge denna konsensusmassa svävar i luften är den visserligen avancerad och förbehållen ett fåtal, men ändå babbelistisk.

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Ovidkommande och perifert för den epok och sfär som Sandgren rör sig inom. Ingen grek under arkaisk eller klassisk tid hade en aning om vad sfinxen ursprungligen symboliserade. Sfinxen i färdig form nådde Grekland via Mindre Asien under tidig arkaisk tid, den finns ex vis på tidig korintisk keramik mest som dekoration tillsammans med lejon och annat. Den kom till Kreta redan under minoisk tid. Sedan spreds den åt alla håll, bl a etruskerna. Som exempel: Det präglades tidiga elektron- och silvermynt med ett sfinxhuvud i den joniska staden Fokaia för att 200 år senare dyka upp som hjälmprydnad på silverstaterer av dess koloni Velia (söder om Poseidonia).

   Gillad av 1 person

 8. gmiksche skriver:

  Sandgren knyter ihop antikens värld med våra dagar på ett strålande sätt. Sofokles drama slutar med att Oidipus förvisas ur Tebe för att de brott han ovetandes begått inte ska drabba staden. Till slut hamnar han i Kolonos, en av Atens demer, där Sofokles var medborgare och Oidipus fått fristad. I en annan av Sofokles tragedier – Oidipus på Kolonos – dör Oidipus omgiven av sina döttrar. Trots det försonande slutet på Oidipus livsvandring blir Antigones slutsats ”Att aldrig har fötts, det överstiger allt. Men, när du lever, är det andra att så snabbt du kan bege dig dit du kom från.” Den tankegången, inte som slutsats men som utmaning, skulle man önska att folk tog till sig.

  Gillad av 3 personer

 9. Hoppsan skriver:

  Homosexualitet har ju också traditionellt ansetts vara fel för inte alltför länge sedan. Och de som anser den fel menar att mannens och kvinnans könsorgan är utformade för att passa varandra. Att homosexualitet idag är accepterat bör ju då ingå som en av sfinxens gåtor om kön i dagens kverulantiska litania. Man ska väl inte bara plocka ut det som passar en själv?

  Gilla

 10. Dnam eksnad skriver:

  Jo, men vi måste ändå vara försiktiga och hålla ögonen på bollen för alla dessa frågor som klimat, genus, feminism och hudfärg och liknande är ju skenfrågor, det är väl delvis poängen med ovanstående artikel, men det blir ju ändå så att vi ägnar hela dagen år att diskutera dessa frågor. Det enda syftet med dem är det politiska, det delar upp oss i troende pk-ister och tvivlande dissidenter. Man stärker sammnhållningen hos de redan troende och stöter ut tvivlare. I själva verket så är dessa frågor skenfrågor som vi antingen inte kan eller behöver påverka, som klimatet, eller också marginalföretelser som frågor om kön och hudfärg. Ändå så ägnar sig media och också vi här på DGS dagarna i ända att tala om det. Vi ägnar stor möda och tid att bemöta dessa rökridåer för samtidigt som klimatet är som det alltid varit och vi inte kan påverka det, vi styr inte över allt i naturen, så pågår det som verkligen påverkar våra liv och vår framtid dagligen: nya uppehållstillstånd delas ut, polisen blir allt sämre och är inte till för svenskarna längre, skolan lär inte ut kunskap och den vetenskapliga metoden och Sverige islamiseras snabbt, yttrandefriheten beskärs och varje dag så stjäls våra pengar för dessa för oss skadliga ändamål via skatten.

  Så mitt intryck är att vi fås att jaga dessa skenfrågor så att vi inte skall tänka över vad som sker rakt under våra näsor, vi fokuserar på sådant vi inte, eller endast marginellt, kan påverka, och förleds att tro att mer än 100,000 nyanlända, många muslimer, är ett naturtillstånd vi bara måste acceptera, att islamiseringen är oundviklig. I själva verket så förhåller det sig tvärt om, det är LÄTT att ordna invandringstopp och återvandring, bara man vill det och fokuserar på det, det är LÄTT att fixa den svenska skolan, och det är LÄTT att få ner brottsligheten, bara man vill, och kastar pk-lösningar på sophögen. Det behövs inte utredas ett år som ny M återigen vill, vi på DGS hade kunnat ta fram ett program för återvandring på en vecka, skolan nästa och brottsligheten veckan efter det.

  Vi är lurade att alla tro att vi kan påverka om himlen faller ner över våra huvuden som Majestix oroar sig för, istället för att underhålla palissaden runt byn, se till att det finns trolldryck, att Asterix och Obelix kan jaga vildsvin och mosa romarna då och då, samt att se till att Bard håller klaffen ibland. Vi står kollektivt och blickar mot himlen och skenfrågorna, samtidigt så ges vårt land bort.

  Gillad av 8 personer

  • olle reimers skriver:

   Du har rätt Danske Mand, men å andra sedan skadar det inte om man bygger in ett eller annat perspektiv i bilden.

   Ett sådant perspektiv är det som London Real bjuder på i form av en intervju med David Icke.
   Icke har ju länge hävdat – och avhånats – att det finns andra biologiska väsen som har befolkat delar av jordytan (och som alltså delvis förklarar de antika fenomenen,.

   Jag tror att alla vi som dväljs på de här sidorna har ett skeptiskt förhållningssätt till sådant som inte låter sig förklaras med sådant som vi uppfattar som vetenskap. Av den anledningen har jag avfärdat David Ickes idéer som nonsens. Men efter intervjun som David Rose på det sansade intervjuprogrammet gjort är jag beredd att vara lite mer öppen för att jag kanske inte har tillräckligt med kunskap för att utan vidare avfärda det han säger.

   Hur som helst tycker jag att intervjun hör hemma i den här tråden just nu.

   Gillad av 1 person

 11. Göran Holmström skriver:

  Bland Sfinxar och klimatalarmister, Sanningen har gått fullständigt vilse.
  Den har ersatts av floskler och icke uttalade spelregler där man ”förväntas veta vad som är rätt”.
  Små psykfall, som i en normal tid inte skulle fått annat än ett ”Gäsp” som reaktion får hundratusen följare på Twitter eller Facebook, där deras sanningar sponsras av smink och wellness intressen. Om Sverige överlever och någon form av rättvis historia skulle skrivas. Så kommer förmodligen vår samtid kallas för,” mediahorornas tid”, och det med all rätt. Nämn något som skapats till gagn för mänskligheten dom sista 50 åren i Sverige?
  En enda sak är jag säker på, jag vill inte bo kvar i Sverige längre, då detta land har passerat bäst före datum med råge.

  Gillad av 2 personer

 12. Folke Lidén skriver:

  Det förekommer även följande grubblerier över könsgåtan.

  “participants in men’s sport, on average, out-perform participants in women’s sports, current science is unable to isolate why this is the case.”

  Resten av texten:
  https://www.thepostmillennial.com/canadian-sports-experts-embrace-misogynist-practices-to-please-trans-activists%EF%BB%BF/?fbclid=IwAR3VpRhgCSJxyR7m5DSi0_XwPU6KQMJEIYfoqCA673GeFwFjovQhYmhRe00

  Ovanstående tokerier tål måhända att skratts åt men min oro gäller Läkarutbildningen.
  Hur ska det sluta om politiskt korrekta läkare bortser från biologiska skillnader mellan män och kvinnor.
  För 10 år sedan hade jag avfärdat den tanken. Det gör jag inte längre.

  Gilla

 13. Margareta Fogelberg skriver:

  Hjärtans tack Jan-Olof för en underbar text att väcka hjärncellerna med en måndagmorgon.
  Margareta 80+

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.