Sveriges terroristproblem uppmärksammas av utländska medier

Sveriges bristande förmåga att hantera de återvändande IS-terroristerna uppmärksammas utomlands. I Breitbart återger man SVT:s undersökning, som visar att många av de återvändande begått grova brott efter hemkomsten. Tidningen konstaterar också att Säpo säger sig ha kontroll över de återvändande, men påpekar att undersökningar i bland annat Malmö och Göteborg visar att myndigheterna endast känner till några få av de omkring 150 terrorister som beräknas ha återvänt och att många gått under jorden.