Sverige är ett sekulärt men också kristet samhälle

Anders Lindberg skrev i en ledare i Aftonbladet den 13/3 att en politisk höger som vill bestämma hur människor ska klä sig (diskussionen gällde slöjförbud för barn) inte längre står för sina frihetsideal. Den moderata opinionsbildaren Ann Heberlein svarade samma dag på sin blogg Heberleins etik att Sverige är ett sekulariserat land där myndigheter, det offentliga rummet och politiska beslut inte genomsyras eller styrs av religion. Det vill säga att den sekulariserade staten erbjuder sina medborgare möjligheten att leva utan religiösa påbud och utan religiös inverkan. Det religiösa får man sköta hemma eller i församlingslokalen. Alla individer ska kunna säga nej till religionen.

Diskussionen mellan Lindberg och Heberlein bygger på den paradox som säger att individens frihet kan behöva garanteras med hjälp av tvingande regler eftersom vissa individer annars börjar bestämma över andra. Alla barn garanteras frihet från att bli misshandlade av sina föräldrar, till exempel, men det kräver också ett generellt förbud mot barnaga. På samma sätt kan man vilja lagstifta mot att småflickor ska gå omkring med slöjor i ett modernt Sverige eller att vi ska behöva lyssna på muslimska böneutrop i det offentliga rummet. Vi förbjuder vissa företeelser för att människor inte ska använda dem för att betvinga andra.

 

Kyrka, Richard SörmanDet är intressant att det är just sekulariseringen vi hänvisar till när vi försöker bjuda motstånd mot vad vi uppfattar som oönskade element i islam eller muslimsk kultur. Sverige är ett modernt och sekulärt samhälle, säger vi, där religionen ska skötas i det privata. Det låter i och för sig bra, men är det verkligen sant att vårt samhälle är så befriat från religion och religiositet? Sverige har väl ändå under tusen år varit ett kristet land? Och om vi så lätt har kunnat anamma det moderna samhällets principer om individens fri- och rättigheter hänger det väl samman med att vi under lång tid har präglats av en protestantisk individualism?

Frågan är alltså om vi verkligen i första hand ska hänvisa till det sekulära när vi lite valhänt försöker hantera religiöst färgade kulturmönster som vi spontant känner att vi inte vill veta av men inte riktigt vet hur vi ska kunna motverka med bibehållen moralisk trovärdighet. Borde vi inte också ta ett steg längre och säga att vår modernitet och vår individualism faktiskt bottnar i en kristen kultur som vi har allt intresse i världen att vilja bevara eftersom den så uppenbarligen har ”tjänat oss väl” som Göran Persson skulle ha sagt. Vi hade inte varit ett modernt och frihetligt samhälle om vi inte hade varit ett kristet och till och med protestantiskt samhälle. Det riskerar bli en naiv analys att tänka att det inte spelar någon roll vilken kultur som präglar en gemenskap så länge religionen inte blandas ihop med det offentliga. Hade vi överhuvudtaget pratat om sekularisering om vi inte hade varit ett kristet land? Hur ser ett muslimskt sekulärt samhälle ut?

Det finns ett annat problem här som vi också bör orka diskutera. Det är inte farligt. Det är bara att andas lite grann och sedan se saken som den är. Är det verkligen rimligt att helt vilja utradera religiösa inslag i det svenska offentliga samhällslivet? I mitt Sverige ringer kyrkklockor ut sitt fridfulla budskap på söndagarna och i skolan sjunger barnen Nu tändas tusen juleljus och Den blomstertid nu kommer. Ska vi förbjuda religiösa inslag i det gemensamma samhällslivet ryker naturligtvis även vår kristna kultur. Vi kommer själva bli offer för den kulturutradering som den konsekventa sekulariseringen kräver. Det är alltså en lovvärd ambition att vilja integrera en muslimsk befolkning till ett modernt och individualiserat samhälle. Men det är orimligt att det ska ske till priset av att vi offrar våra egna traditioner och förnekar vår egen religiositet. Ingen förväntar sig att vi ska göra något dylikt och vi skulle aldrig kräva det av någon annan.

Jag tror så här: hänvisningarna till sekulariseringen handlar om att vi inte vågar stå upp för det egna, att det är ett medialt självmordsprojekt att uttrycka nationell och kulturell självkänsla i Sverige och att vi därför känner att vi måste hänvisa till någon allmän regel som ska göra det lika för alla. Men ska det vara lika för alla kommer även vi få göra avkall på vårt sätt att leva och vi kommer än mer få alienera oss från våra rötter och traditioner. Hur länge kommer vi kunna låta kyrkklockor ringa mitt i Stockholm om vi motarbetar muslimska böneutrop i förorterna med hänvisning till att de påtvingar andra en religiositet som inte är deras?

Nu har vi fått en betydande muslimsk befolkning i Sverige. I teorin ska det fungera så länge våra lagar om religionsfrihet, yttrandefrihet och individens fri- och rättigheter efterlevs. Även muslimska 18-åringar som lever i Sverige ska alltså kunna lämna sin religion, skämta om sin Gud, gifta sig med vem de vill och bada i bikini på sommaren. Men som vi vet fungerar det inte alltid så. Långt därifrån. Och naturligtvis ska vi reagera på det. Men vi ska inte glömma bort att vi själva också har en tradition och att det är ur denna tradition som vår modernitet har sprungit (eller som i alla fall varit tillräckligt öppensinnad för att kunna acceptera moderniteten). Visst ska vi stå upp för sekulariseringen, men vi ska också stå upp för det faktum att det moderna Sverige har skapats ur en protestantisk kristendom. Den modernitet som kännetecknar Sverige återfinns i de flesta västerländska protestantiska länder. Detta är vår kultur, vi tänker inte avsäga oss den.

Det är den som skapat det samhälle som så människor uppenbarligen velat ta sin tillflykt till och det ligger naturligtvis i allas intresse att den även fortsättningsvis ska sätta sin prägel på vårt land och vårt sätt att leva.

 

52 reaktioner på ”Sverige är ett sekulärt men också kristet samhälle

 1. gmiksche skriver:

  Utmärkt formulerat. För min del skulle jag vilja bara stryka ”till och med protestantiskt samhälle”. Det är överord. Ett ”protestantiskt” samhälle är inte kristenhetens yppersta förverkligande. Statskyrkan har sina sidor, precis som den tidigare maktbalansen mellan den katolska kyrkan och statsmakten i katolska länder. Inte att bortse från den ortodoxa kristenheten.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Faktum är ju att de evangeliska kyrkorna har gått sönder genom socialismens påverkan i mycket högre grad än den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Vi kan kanske fortstätta att vara protestanter, men vi måste avskaffa och ersätta alla de evangeliska kyrkorna, i all synnerhet den svenska före detta statskyrkan, som inte alls är kristen längre.

   Gillad av 3 personer

 2. Thomas Ek skriver:

  Nej, det här ett ynkligt resonemang, tycker jag.
  Artikelförfattaren pläderar;
  – ”Vi ska vi stå upp för sekulariseringen”
  – ”Vi tänker inte avsäga oss den [sekulariseringen]”
  – ”Vi ska stå upp för det faktum att det moderna Sverige har skapats ur en protestantisk kristendom”

  Hur då stå upp?
  Vi ska alltså strunta i att Sverige – vårt samhälle – har skapats ur en protestantisk kristendom genom att plädera för ökad sekularisering.

  Nej.
  – Sätt ner foten.
  – Tänk igenom ditt resonemang en gång till.
  – Välj en tydlig, trovärdig och hållbar ståndpunkt, och försök att stå för den, istället.

  Gillad av 1 person

   • Thomas Ek skriver:

    Förvisso, men;
    Skälet till att USA har utvecklats med ljusets hastighet, vilket vi i Väst inte kommer i närheten av, är att USA:s grundats utifrån den uttalade kristna Värdegrunden. Det här snacket som artikelförfattaren, och vad jag förmodar en stor majoritet av medborgarna håller med om, är ett självbedrägeri. Förlåt mig för att jag framstår som dryg och brutal, men att blanda ihop de här som artikelförfattaren gör vittnar om intellektuell slapphet. Och att det leder till fördärv, det ser ju vi.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Det här ju själva poängen. Genom reformationen gavs utrymme för mer än ett sätt att tänka och att förhålla sig till det gudomliga. Islam predikar raka motsatsen.

    Den kristna kultur vi bygger vårt samhälle på har toleransen som kärna. Om någon lära vill tvinga all att anpassa sig efter deras sätt att tänka och sålunda inte tolererar avvikande åsikter, kan deras förhållningssätt inte tolereras eller, än mindre, vara vägledande för hur vi, som trots allt tolererar dem, ska organisera våra liv.

    Toleransens gräns går vid intoleransen.

    Gilla

 3. Ulla skriver:

  Håller med. Men nu är det så makthavarna, valda av en majortitet av folket, velat ha och dessutom med skattemedel uppmuntrat en stor inflyttning av muslimer till Sverige. Vi ska utvecklas med importerad mångkultur är det sagt. Folket och partifolket i synnerhet ser nog något bra med den stora samhällsförändringen som inte jag ser. För jag ser en främmande, medeltida och kompromisslös politisk ideologi som grundas på maktövertagande, underkastelse och eliminering av oliktänkande växa sig allt starkare i vårt tidigare så framgångsrika land. Det är vad jag ser. Och när jag ser reklamen för denna mördarideologi vandra omkring, med stora barnaskaror runt benen, i varje tätort jag besökt mår jag illa.

  Finns det någon politiker i Sverige, eller i världen, som har någon ide om hur denna mördarideologi ska kunna reformeras? Kristendomen har ju klarat av det någorlunda.

  Gillad av 6 personer

 4. brrr skriver:

  ”…vår modernitet och vår individualism faktiskt bottnar i en kristen kultur…”

  Jag känner mig obekväm med detdär att vår kultur är ”kristen”. Det är ju en enorm skillnad på hur kristendom tillämpas i mellanöstern, där den uppstod, jämfört med hur vi i nordvästra Europa tillämpat/tillämpar den. Vårt sätt att tillämpa kristendom bör vara rejält anpassat till vårt ursprungliga kynne och den kultur vi hade innan kristendomen infördes här. Motståndet var vad jag förstår avsevärt.
  Kan man säga att vår kultur idag är nordisk-kristen? Eller kanske germansk-kristen? Eller hedna-kristen?
  Personligen skulle jag föredra hedna-kristen, men det kanske är FÖR självemotsägande för mångas smak? Men jag vill gärna tänka mig att det bor en liten viking någonstans inom mig.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Brrrr, tyvärr är man i Sverige idag inte intresserad av det nordiska. Vår nordiska särart. Engelsmännen verkar mycket mer intresserade av nordism, t ex av vikingarna, Och Tollkien var mycket influerad av nordisk mytologi , det märks i hans böcker. Men det verkar som att det ”fulstämplats” i Sverige att bry sig om vår historia. Det skulle nog annars hjälpa oss – speciellt det uppväxande släktet – mycket . Vi behöver lite mer svensk självkänsla. Självmedvetenhet. Animism ( naturdyrkan ) föregick asatron, jag tror att det präglar oss fortfarande. det känns mycket svenskt att njuta av naturen i olika former. Men som sagt, mer historia, det är upptäckarglädje att lära mer om våra rötter. Något att förmedla till barnen. Jag har sett Oseberga-skeppet i Norge, det var mäktigt, jag kände mig nästan andäktig. Likaså att se bronslurar på ett muséum i Berlin och höra den återskapade klangen.

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Elisabeth, precis där befinner jag mig också. Och jag tänker inte på den bild av vikingar som krigare och erövrare, som kanske de flesta relaterar till, utan på den jord- och naturnära, och av integritet präglade bild jag har av vikingarna. Och på natur-kulturen som föregick vikingatiden och säkert präglade även vikingarna.
    Norrönakulturen kanske föregångaren kallas?

    Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Brrr, ja, vi har all anledning att vara stolta över vikingarna och vårt nordiska kulturarv. Det nordiska är unikt , det inser man om man reser mycket och om man bor utomlands. Och vi är inte många nordiska ”förvaltare” på denna jord. Det är bara sådana som Mona Sahlin och Reinfeldt som har svårt att definiera detta begrepp.

    Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Det hanflar inte om sekulär ELLER kristet; utan sekulär OCh kristet. Sekulär betyder att religionen är skild från samhällsets övriga administration och alltså en privatsak. Det hindrar inte det faktum att Sverige är ett (sekulärt) land som, dock, vilar på kristen grund med humanismens senare inlägg. Den kristna grunden framgår i vår västerländska lagstiftning som i sin tur baseras på de grundläggande kristna värderingar vi än idag förhåller oss till såsom de 10 budorden (Moses eg gamla testamentet (judarnas bibel)).

  Gillad av 4 personer

 6. Kjell Rehnström skriver:

  En muslimsk sekulär stat skulle väl vara Turkiet de första decennierna under Atatürk.
  Den sekulära trenden i Sverige börjar väl med 1800-talets Göticism. Tänk på Tegnér som hyllar den gamla vikingakulturen, som inte är särskilt kristen. Eller ta min generations mest populära julsång ”Nu är det jul igen”! Eller tänk på den gamle Heidenstam som gifter sig enligt en hednisk ritual med hjälp av en kompis till honom som var präst!

  Islam blir ett problem i det att vi inte vet hur vi ska förhålla oss till den. Beror det på föreställningen om att man inte ska visa främlingen missaktning. Men det är ju klart att när främlingen börjar bestämma hur vi ska klä oss och vad vi ska äta och vill förnedra oss med grisen, detta ädla djur som har räddat svenska folket genom nödår och karga tider.

  I det offentliga rummet ska man nte behöva fundera på vilken religion eller åskådning någon har. Det torde vara ganska lätt att testa motsatsen. Det räcker med att judiska trosbekännare behöver gå i kippavandringar, för att inse att toleransen inte är ömsesidig mellan gästerna och värdarna.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, och hur bra gick det för Atatürks Turkiet, ett försök att grunda en nation av kristen typ med en blandad muselmansk befolkning? Folkmord, elände, kalifat och salafism. Ingen nation uppstod, för ingen kristendom fanns som kunde underbygga den. Nationen är i huvidsak en kristen företeelse. De enda kända icke-kristna nationerna är Korea och Thailand.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag ser Japan som ett av USA kuvat imperium. Japan har pendlat mellan att sluta sig inne i sig självt och erövra fastlandet. Japan såg det som en självklarhet att breda ut sig efter behov i Asien under trettiotalet, och även att de ockuperade områdena INTE var en del av Japan, utan imperiellt underkuvade länder och territorier. Kanske har Japan under kristet inflytande blivit en nation, kanske inte.

    Gilla

 7. Christer L skriver:

  Enligt min uppfattning har den svenska Kyrkans höga prästerskap och andra spelat bort kristendomen som gudstro och velat anpassa den till vetenskap, en sekularisering av själva religionen. Ur detta har så toleransen och religionsfriheten kommit. Men en gudstro kan inte som sådan vare sig underordna sig en vetenskaplig förklaringsmodell eller tolerera en annan gudstro. Det är helt och hållet den inre och yttre sekulariseringen som gjort kristendomen tolerant. Nu säger biskoparna att islam, judendomen och kristendomen har samma gud: Abrahams gud. Därigenom tycks en framtid uppenbara sig, där muslimer, kristna och judar gästar varandra och ber tillsammans i synagogor, kyrkor och moskéer och förrättar multikulturella gudstjänster. Och detta är väl den nya tron, multikulti, alla religioner är lika värda. Men sådant är inte gudstro, det är reduktionism, vetenskapstro. Det svenska problemet är oförmågan att känna igen fienden, som dväljer sig i den tilltrasslade religionsfrågan.

  Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Lägg märke till pronominet! DU skall inga andra gudar hava jämte mig, men HAN DÄR är en annan figur. Jämte denna bestämmelse står du skall inte dräpa o. s. v. Hela systemet, vidare förfinat i Nya testamentet, leder till slutsatsen att politiken, alltså det organiserade och kulturellt accepterade våldet i samhället, skall styras av världsliga överväganden och inte av transcendenta, idealistiska, övermänskliga, universella överväganden. Härav följer den s. k. sekulariseringen och religionsfriheten, som återigen gäller för den enskilde. De massinvandrade muselmanerna är inte enskilda i denna bemärkelse och kan inte erkännas frihet att begå brott eller omvälva samhället med hänvisning till sin religion.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Problemet uppstår när man tillämpar den liberalistiska, socialistiska eller socialdemokratiska, totalitarismen, vilket inte är något annat än ett förbud mot moral. Vi får inte ha åsikter om varandra som INTE genomdrivs med våld, utan med snörpta munnar, höjda ögonbryn, förkastelsedomar och stängda dörrar. I stället för privat moral skall vi underkasta oss statens moraliserande som utövas med understöd av våld. Det är då sekulariseringen slutar att fungera. Det är totalitarismen, universalismen, anspråken på högre rätt och transcendent sanning, som omkullkastar den kristna sekularismen. Den som är totatlitär är INTE sekulär. Det är en chimär, en livslögn. Det är kätteri.

    Gillad av 1 person

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  Dagens svenska samhälle blir obegripligt om det judisk-kristna kulturarvet förnekas. Det genomsyrar det mesta. Tusen år låter sig inte enkelt sammanfattas på några rader.
  Klart är att omsorgen om medmänniskan utmärker kristendomen framför andra religioner.
  För den nyfikne vill jag rekommendera Bengt Kristenson Ugglas ” Katedralens hemlighet”.

  Gillad av 4 personer

 9. olle holmqvist skriver:

  Vi använder kläder som praktiska och/eller (fult ord förlåt) som rit.Studentmössan till kandidaten är platt – låg-akademisk. Doktorshatten hög och spretig. Katolske biskopen som handlar på torget dvs handlar utanför ämbetet har en rund kalott. Vid mässan den uppåtspretiga mitran.
  Han blir hög.tidlig. Och på kräftskivan gycklar vi med rubbet. Allt förutsätter att något finns som begrips under begreppet riter, rituell klädsel. På stranden får den medelålders mannen traska omkring med bar överkropp. På Almedalen eller i baren måste skjorta på. Hur varmt det än är.

  Det värsta med kristendomen, tyckte indianerna inför kristnandet, var – att de inte fick måla sig.
  Men det kuvades. Kläder och kosmetika är inte alltid behov. Rit som social konstruktion kan ändras. Svetsarens ansiktskåpa icke så.

  Frågan är är vad kvinnans ansiktsbetäckning är.

  Gilla

 10. I Johannes Sløks anda skriver:

  Religion och tro kan lätt betraktas som något privat. Och är det ofta också. Särskilt om man råkat växa upp i ett sekulärt samhälle. Men religion kan också innebära krav på hur hela länder skall styras. Om Gud verkligen är större än all mänsklig litenhet, så ställer också vissa religioner trossystemet över människan själv. Och att all världslig makt får då finna sig i att underordna sig vad Gud vill och önskar sig. Den typen av religion kommer inte ifrån sina egna uttolkare. Därför uppstår en klass, som brukar betecknas som ett prästerskap. I vissa länder fungerar det också så – att ingen världslig makt kan styra utan ett prästerskaps välsignelse. Där prästerskapet getts funktionen som uttolkare av guds röst och vilja. Med hjälp av heliga skrifter. Det blir då prästerskapets roll att även styra över makthavarna. Då handlar det inte längre om maktdelning, utan om att den politiska makten måste underordna sig de ramar prästerskapet drar upp. Men det behöver inte stanna där. En del religioner vill även gå utanför det egna landets gränser. Om nu Gud är större än människan själv, så gäller väl detta för hela världen – kan ett prästerskapet resonera. Då kan inte denna typ av religionen stoppas av fysiska barriärer och gränser som människan råkat dra upp på en karta… Om Gud är visare än människan, gäller väl detta för hela jorden? Då blir det naturligt att tänka på mission som något expansivt och gott i sig. I en värld där den typen av religion tagit över får politiker och människor helt underordna sig denna religion. Det gäller också för landets lagar och övriga mänskliga aktiviteter och regler. Också för den egna tillvaro i största allmänhet. Det är då inte särskilt svårt att inse att i ett land som gjort religionsfrihet till en grundlag blir det särskilt lätta att missionera. Och sprida sin religion. Särskilt när landets egna trossystem inte får sättas högre än något annat trossystem. Allt i religionsfrihetens namn. Det finns idag en pluralism inom religion och trossystem i världen. Vissa trossystem vänder sig huvudsakligen inåt. Andra trossystem är små och har tämligen få anhängare. Tidigare naturfolks trossystem är i princip upplösta och försvunna. I vissa länder kan många olika religioner existera fredligt tillsammans, i ömsesidig respekt. Men överlag har världen kommit att domineras av ett fåtal religioner. Likt språken engelska, spanska och kinesiska gjort. Men inte i kraft av sin riktighet. Alla språk är funktionella. Och det gäller även för religioner. Sedda inifrån sig själva är de alla sanna. Men även religös dominans kan uppstå, likt språklig gjort. Och så ser vår värld ut i dag. Vi ser hur vissa religioner fungerar mer kraftfullt än andra. Särskilt där ett dominerande prästerskap satts över en mer prosaisk maktutövning. I detta perspektiv kan huvudbonader utgöra en signal om att man sätter Gud högre än all värdslig makt. Att man även lagt sin privata värld i ett prästerskaps händer. Som uttolkare av en världsordning – ända in i mitt mest privata hörn. Medan den icke troende eller kristne enbart ser ett oskyldigt tygstycke på någons huvud. Att rätt tolka symbolers religiösa vikt kräver sin man. Och även sin kvinna.

  Gilla

 11. G Sträng skriver:

  Nej, detta är inte ”vår” kultur, utan möjligen din. De flesta av oss firar jul och midsommar, inte kristmässa och johannesdag. De flesta av oss tror inte på din gud. De flesta av oss är faktiskt inte ens av kulturskäl längre med i statskyrkan, till vilken man fordom så frihetligt kollektivanslöts.

  Om man vill härleda modernitet, individualitet och frihet till kristendom (det vill säga pinka in revir eller appropriera egenskaper) måste man löpa linan ut. Då är det också kristendomen som är upphov och orsak till det socialdemokratiska folkhemmet, genusteori och andra fenomen som är typiska för det västerländska samhället. Du kan inte plocka körsbären och paxa det du tycker är gott som specifikt kristet.

  Dessbättre är det inte så. Kristendomen höll Västerlandet i ett efterblivet järngrepp under tusen år innan andra krafter började motverka den, en process vi fortfarande är inne i. Kristendom är inte svaret på islam, utan en variant av samma sort. Kristendom har aldrig varit frihet, utan tvång, kollektivism och repression.

  Västerlandet är modernt trots kristendom, inte tack vare den. Vi ska tacka läkaren för att hon räddar vårt liv, inte gud. Vi ska tacka fransk upplysning för friheten, inte kristendomen.

  Gillad av 1 person

  • Bakfram skriver:

   Hur förklarar du då att ingen upplysning skedde i den muslimska världen, eller någon annanstans? Ett mirakel? Har du bott utomlands? Du vet ju inte vem du själv är, hur annorlunda du är gentemot större delen av världen. Sådana förvirrade tankar som dina kan endast uppstå i en västlig kontext.

   Gillad av 1 person

   • G Sträng skriver:

    Svar ja, jag har bott utomlands i ett par andra världsdelar.

    Upplysning förekom förvisso under muslimsk guldålder (algoritm och algebra är två arabiska ord vi har sedan dess, likväl som namnen på de flesta stjärnor), även om man i huvudsak förvaltade ett antikt västligt arv, som senare återupptogs under renässansen efter tusen års mörker. Men att upplysning inte förekom under islam är i sig inget argument för att det är ett kristet fenomen, eftersom tendenser till upplysning fanns i såväl Grekland som Rom.

    Fråga dig istället varför inte ett enda resultat i matematik förelåg i Europa från Roms fall till dess att Fibonacci importerade arabisk matematik under 1200-talet. Fråga dig varför kristendomen behövde hela 1300 år för att åstadkomma upplysning.

    Gillad av 1 person

   • G Sträng skriver:

    Ja, men hur förklarar man på ett forum där kommentarerna inte släpps igenom? Vilken jävla skitsajt! Samma skräp som vänsterns agendacentraler.

    Gilla

  • educaremm skriver:

   Samtidigt kan man nog säga att det delvis är – modernitet – som har medfört en slags självförsvarslöshet i hela väst?

   Detta därför att s.k. modernitet i sig innehåller delar av – högmod – , och också – självgodhet – , samt också, kanske särskilt inom s.k. underhållningsindustri, också vulgaritet, s.k. fräckhet, stolthet eller uppstudsighet?

   Kulturella självförsvarsförmågor inom en västvärld, eller Västeuropa, inklusive Skandinavien, är illa däran?

   Om ett dåligt tränat fotbollslag skulle förlora sina matcher, kan det laget då anklaga motståndarlagens bättre spel och bättre självförsvarsförmågor, för sina egna förluster?

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   G Sträng Om du tycker att DGS är ”en jävla skitsajt” varför skriver du här? Och dessutom undrar du varför inte kommentarerna släpps igenom. Eftersom en del av dina magsura kommentarer släpps igenom kan jag sluta mig till att de som inte släpps igenom är fulla av skräp. Så skärp dig och kommentera mer vuxet så ska du se att allt släpps igenom.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag har en förklaring. Numera är det klarlagt att immunsystemet mår bra av att komma i kontakt med skit (helst i tidig ålder). Det kan tänkas att principen även gäller det andliga immunsystemet. Förmenar således inte G Sträng att vältra sig i sidans dynga.

    Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Kristendomen, d v s klostren i först hand, såg till att bevara och överföra en viktig del av antikens arv till de nya konstellationerna som formades efter folkvandringen. Givetvis med ett kompakt inslag av kristen religiositet. Icke förty är det kristendomen som utgör bron mellan den antika högkulturen och vår egen kultur. Spanien och södra Italien hade stått sig slätt mot islams invasion om det inte kristnats dessförinnan. Ett slående exempel för hur det kan gå för en nation med en mindre konsistent religiös lära vid kontakt med islam utgör perserriket. Vid ungefär samma tidpunkt.

   Kristendomen har inte erövrat det hedniska Norden, utan etappvis fått folk att inse att det borgar för en fredligare samlevnad. Givetvis har en del stormän insett fördelen med att stödja sig på kristendomen, och det har hjälpt till. Att hedniska element överlevde bättre i Norden än någon annanstans var inte till nackdel, tvärtom. De präglar den nordiska särarten, men kommer inte att överleva islams invasion. Om vi inte besinnar oss.

   Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Fredrik, du har fel. Det är bara brunråttepäls som man ska vara försiktig med. Vad gäller nazistklädsel och dylikt utstyrsel råkar man numera i värsta fall ut för egenmäktigt kulturellt förfarande (cultural appropriation). Som än så länge inte är straffbart.

   Gillad av 1 person

  • Bakfram skriver:

   Precis. Man tar sig för pannan. Skall det vara så svårt att inse att vår kultur är exceptionell men samtidigt inte osårbar, inte med den stora mängd quislingar vi har i vänstern som smädar det värddjur som föder dem.

   Hela poängen är ju att man i väst nu kan vara kristen eller sekulär efter eget val, samt att detta fria val endast kan bestå om en stor majoritet är eniga om detta, vilket muslimerna inte är, och inte heller vänstern som allt mer bekänner sin verkliga färg och åberopar diktatur.

   Gillad av 6 personer

 12. Solveig Lindblad skriver:

  Av de tre världsreligionerna Kristendom Judendom och Islam…är det bara två som accepterar alla tre…och..den tredje kan inte existera utan ett tillhörande samhällssystem…Vad som också är trist är jämförelsen mellan klockringning och böneutrop..Enligt två av varandra oberoende källor:
  Bassam Al-Baghdady, tolk och debattör…och…Tomas Samuel, kristen apologet och fd Imam…är ”Adhan” (böneutrop på arabiska) till för att påminna om bön…OCH…”utropa Islam över en stad” Bassam Al-Baghdady säger att böneutropet ”ska proklamera I slam över en stad”…han översätter också böneutropet så här:
  Allah är störst, Allah är störst
  Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud
  Kom till bön, kom till bön
  Kom till framgång, kom till framgång
  Det finns ingen gud utom Allah.
  Förutom ovanstående kan man lätt utläsa att Islam inte är för…DEMOKRATI…ett SEKULÄRT SAMHÄLLSSYSTEM…eller JÄMLIKHET…det som vi genom årtionden via demokrati har utvecklat.

  Gillad av 4 personer

 13. Göran Åkesson skriver:

  Hjärtligt tack för denna röst i öknen, det är verkligen så många upplever dagens situation i Sverige. Socialismen har i sitt högmod skapat sin egen värdegrund, trots att den kristna värdegrunden fungerat i sekler!

  Gilla

 14. Anders skriver:

  Så har vi återigen alla dessa dislussioner om hur vi ska förhålla oss till kolonisatörerna. Den enda, och rätta, lösningen är förstås att skicka hem dem. Alla, utan undantag. Och det är fullt genomförbart, med en kombination av mutor och tvång, som jag skrev om häromdan men fick refuserat.

  Gillad av 3 personer

 15. Björn skriver:

  Personligen gillar/har jag inget emot SVENSKA ”traditioner”! Oavsett om de är ”kristna”, eller inte! Så länge det är helt frivilligt att följa dem, och så länge de inte på något sätt är tvingande för individen!

  Gilla

 16. Kristina von Heland skriver:

  Kommer man till Väst ska man ta seden dit man kommer. Annars kan man stanna i landet man bor i där islam är förhärskande. Nu kan man åka hem då det är fred i flera länder. Ni skriver om religion idag. Jag var i gamla Östtyskland under fastan. Vi åt tacos, vi klädde ut oss och drack en del. Sedan gick vi till en gammal kvarn och dansade och drack lite mer. Maskerad, jag dansade ragathon (vicka på rumpan och magen) med en tysk. Han var typ 2 meter lång och nästan lika bred iklädd peruk, klänning och höga skor i storlek 46. Min reflektion är, det är en religiös fasta, vi plockar det roliga, vi dricker dansar man och kvinna lyssnar på dekadent musik och skrattar och har skoj. Allt ärharam med andra ord. Jag bytte land då jag tyckte att Sverige anpassar sig till en dysfunktionell religion kvar på medeltiden. Då det finns lagar och förordningar i Europa med flera länder så Sverige ska behålla sina lagar och förordningar och inte ens en gnutta sharia! Det går fetbort.
  Nu ska jag fira lite St Patricks day med expats. Det blir…mat, musik och ölen rinner ner i strupen. Sheers

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Kommer man till Väst ska man ta seden dit man kommer.” De kanske har tagit dig på orden men gjort en lite annan tolkning av sentensen: muslimerna tog islam med sig dit de kom.

   Gillad av 1 person

 17. Bakfram skriver:

  Det står för mig helt klart att vänstern, dvs hela etablissemanget, drivs av hat och vill förstöra allt som är bra, vilket då betyder hela vår kultur. På samma sätt blir det självklart att de vurmar för de ideologier som mest hatar och går emot det västliga arvet, kommunism, socialism, antivetenskaplighet, och islam. Om det går emot eller skadar det västliga arvet och de vita människor som skapade det, så är etablissemanget och vänstern för det, alltid.

  Gillad av 3 personer

 18. Sune Mangs skriver:

  Riksidrottsförbundets ordförande, f.d. Rikspolischef Björn Eriksson har visat prov på monumental intellektuell och moralisk förvirring, då han påbjudit att barn i slöja endast är att betrakta som mångfaldsmarkörer. Björn Eriksson och RF, som uppenbarligen kokat ihop ett patetiskt ”värdegrundsdokument” för Idrottsrörelsen har överhuvudtaget inte greppat frågan om barnets fria vilja och frågans komplexitet. Att flertalet muslimska länder förbjuder slöja och att den Franska staten infört slöjförbud i skolan har gått de patetiskt inskränkta RF förbi.
  Riksidrottförbundet har infört ett tankeförbud inom organistionen som bygger på en vulgärförenkling av frågans komplexitet och ett monumentalt missbruk av policydokument för en föregiven ”folkrörelse”.

  Gillad av 2 personer

 19. Thomas skriver:

  Nej, och åter Nej! Det är inte lovvärt att vilja integrera en muslimsk befolkning till ett modernt, individualiserat samhälle. Nämn ett lyckat exempel ? Det finns inte.
  Och kom inte dragandes med att muslimer släpps in i svenska kyrkans värme. Det omvända ser vi inte. Muslimer som vill leva västerländskt blir trakasserade, eller i värsta fall mördade. Det är typiskt svenskt tänkande att tro muslimer och icke muslimer ska förenas i nån sorts Bullerbyn-känsla,
  med ”typiskt svenskt ” åsyftas i detta fall att aldrig ställa krav,” bara vi är snälla mot dem är de snälla tillbaka ” den svenska flumpedagogiken och kravlösheten vi haft i årtionden som förlamat Sverige till ett rosafluffigt Bolibompa samhälle.

  Sverige ska vila på en kristen homogen grund. Med de värderingar som vi fått av våra förfäder som brukat jorden och där kyrkan står fast och trygg.
  Man kan tycka vad man vill om reformationen men det är den som format vårt land sedan medeltiden.
  Islam ska inte vara en del av Sverige. Det är bedrövligt se fjäskande präster kröka rygg i vördnad inför den ideologi som vill förinta kristna när tillfälle gives.

  Det är en stor synd och skam att vårt vackra natursköna land som fostrat många personer som blivit världsberömda giganter inom sitt område t ex Carl von Linné, Ivar Kreuger, Ingvar Kamprad,Björn Borg, Astrid Lindgren, Alfred Nobel, Gustav Vasa,
  August Strindberg, Dag Hammarskjöld men numera 2019 har en skolkande sent utvecklad aspberger flicka som den mest inflytelserika och uppburna personen i landet. Och snart i Europa/ världen. Överallt denna Greta. Ska hon rädda planeten?
  Greta Thunberg är på väg bli vår världs frälsare skriver en krönikör vid namn Frida Boisen.
  Denna Frida som gärna twittrar och instagramar från flygstolar lite varstans i världen ..

  Gillad av 2 personer

 20. Det får vara nog nu skriver:

  Det är idioter som Anders Lindberg som tydligt får illustrera hur illa det ser ut i samhället idag.

  Gilla

 21. klyvnadenstid skriver:

  Det finns en kristen sekularism: Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och gud vad gud tillhör. De kristna köpte sig fred från förföljelse genom att låta sig bli statsreligion i Rom. Sedan dess har makthavare sökt utnyttja kristendomen för att legitimera sin styren.

  Genom den förstärkning av individens roll som ägde rum genom reformationen har individualismen stärkts steg för steg. Genom frikyrkor och arbetarrörelsen så har Svenska kyrkan tvingats tillbaka till sina teologiska rötter.

  Tyvärr har vi sedan 1970-talet råkat ut för ett bakslag vad gäller kristendomens vandring i riktning mot sin frigörelse från staten. Genom att marxismen tagit över Svenska Kyrkan strävar den nu efter politisk makt och att förlägga paradiset till jorden. De har börjat bygga ett nytt Babels torn.

  De kristna måste återgå till den sanna kristendomen, en fri sekulär kyrka.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   De kristna köpte sig inte fria på det sätt du beskriver. De förföljdes i nästan 300 år för att de vägrade offra vid kejsarens altare. Ömsom mer, ömsom mindre. Förföljelsen slutade genom Konstantin den stores vision att han skulle segra i kristendomens tecken i de avgörande slaget vid milviska bron vid Rom i oktober 312. Han satte korset på legionernas fälttecken (som pryddes av örnen, Jupiters fågel) och vann. Något ytterligare bevis för den kristna gudens överlägsenhet behövdes ej. Därmed var västerlandets religionssväng ett faktum, även om det tog knappt 100 års tid för att rensa ut det mesta av den resterande hedendomen.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.