Mellanösterns näst mest hatade folk

Jan-Olof Sandgren

Judar brukar hävda att det land som skulle bli Israel för sådär 150 år sen var en ofruktbar öken där få människor ville bo. Den ekonomiska utveckling som initierades av judisk invandring från slutet av 1800-talet, resulterade också i hög invandring från omgivande arabstater. Vidare hävdar man att det palestinska folket var något som uppfanns under 1960-talet.

Palestinier brukar å sin sida hävda att deras ättlingar bott på just den platsen sedan urminnes tider. Det finns till och med de som menar att Jesus, jungfru Maria och Johannes döparen egentligen var palestinier.

Även när det gäller flyktingfrågan går uppfattningarna isär. Den palestinska flyktingvågen uppstod när sju arabstater förklarade krig mot Israel 1948, bara timmar efter att staten Israel utropats. Judarna hävdar att omkring 700 000 araber valde att lämna landet för att kunna återvända som segrare (eftersom israelerna ansågs chanslösa), medan palestinier hävdar att de blev fördrivna med våld.

Inget av det här är särskilt konstigt. I krig brukar det finnas två sidor med diametralt olika syn på vem som är legitim härskare över ett område. Vad som gör Israel-Palestinakonflikten unik är att det brukar vara segraren som skriver historien. I alla andra konflikter är det den vinnande militärmakten som sätter spelreglerna. Det gäller även länder som skylls för att vara odemokratiska eller på annat sätt osympatiska. Förutom att Israel är den mest demokratiska statsbildningen i Mellanöstern, ligger alla områden som idag kallas ”ockuperade” inom de gränser som erövrades militärt redan 1967.

Palestiniers ärftliga flyktingstatus är också unik. I alla andra sammanhang anses flyktingar vara de som flytt eller fötts i flyktingläger – medan palestinier automatiskt blir flyktingar om de kan visa att de är ättlingar till någon som lämnade Israel 1948. Det spelar ingen roll om de hela sitt liv haft medborgarskap i Sverige eller i något annat land. Antalet flyktingar har därför ökat från 700 000 till över 5 miljoner, trots att ingen har flytt på 2-3 generationer.

Palestinska flyktingar sägs också ha laglig rätt till den egendom de lämnade för mer än 70 år sen. För 70 år sen fördrevs även 900 000 judar från arabiska områden och 14 miljoner människor tvingades korsa gränsen mellan Indien och Pakistan. Jag har aldrig hört att någon av dessa grupper kunnat ställa liknande krav. I krigets Syrien riskerar 10 miljoner flyktingar att förlora sin egendom till Assadregimen redan efter ett år.

Jag kan tänka mig två orsaker till att Israel/Palestinakonflikten blivit så speciell. För det första verkar FN aldrig ha släppt sin förmyndarroll över området, som de anförtroddes efter andra världskriget. Samtidigt har maktbalansen inom FN förskjutits från västliga demokratier till att alltmer styras av muslimska diktaturer. Om FN under de första åren fungerade som verktyg för judarnas etablering, fungerar samma FN idag som verktyg för raka motsatsen.

Till exempel sägs det strida mot folkrätten att etablera en judisk stat medan det knappast strider mot folkrätten att bilda en muslimsk stat. FN-organ som UNESCO, WHO och ILO har i en rad dokument utmålat Israel som den värsta av skurkstater. Åren 2012 till 2017 antog FN:s generalförsamling 150 resolutioner där man riktade kritik mot enskilda stater och 124 av fallen gällde Israel. Alltså mer än 82 procent. Enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter är Israel hela 7 gånger mer klandervärt än Nordkorea. Medan länder som Irak, Algeriet, Jemen och Pakistan klarat sig helt utan anmärkning. Israel/Palestina konflikten har uppenbarligen underblåsts av ett dysfunktionellt FN.

Den andra orsaken är det tragiska öde som drabbat de araber som för ungefär 100 år sedan bosatte sig i det historiska Palestina, och som (med eller utan tvång) flydde 1948 för att ansluta sig till angreppspakten. Enligt all normal logik borde de vara arabvärldens hjältar, men istället har de blivit arabvärldens paria.

Det hade varit en enkel sak för länderna runt Israel att bevilja dem medborgarskap och lösa hela flyktingproblematiken. På någon generation hade de varit assimilerade. Men det har man inte gjort. Antagligen för att kunna behålla dem som ”frontsoldater” i kampen mot Israel. På arabförbundets direkta uppmaning behandlas de som andra klassens medborgare och kan bara söka tidsbegränsade uppehållstillstånd. Tidigare kunde de få fullt medborgarskap i Jordanien, men efter en del spektakulära flygplanskapningar på 70-talet och tillika kuppförsök är de inte välkomna där heller. Efter Gulfkriget massutvisades palestinier från Kuwait och en nyligen antagen lag gör det svårt för dem att leva i Irak. Det sägs att det bara finns en sak som förenar alla politiska grupperingar i Libanon och det är deras hat mot palestinier. Egypten har dragit tillbaka alla anspråk på Gazaremsan, för att istället satsa på att bygga en mur.

Palestinier har kommit att bli mellanösterns näst mest hatade folk. Det enda som möjligtvis skulle kunna ge dem någon typ av erkännande, vore ifall de inför sina trosfränder lyckas fördriva det enda folk i regionen som står lägre än de själva i rang, nämligen judarna. Vilket kanske kan förklara varför man så hårdnackat avvisat alla förslag om ”tvåstatslösning”. Det enda man kan acceptera är Israels totala utplåning. Genom att uppfostra sina barn på det här sättet, vill man säkerställa att kriget förs vidare ännu en generation.

55 reaktioner på ”Mellanösterns näst mest hatade folk

  • Henry skriver:

   Hej.
   Håller helt med. Det som försvårar det för mig är att Sverige nu blivit en terror gynnande stat genom att bidra med pengar till dessa terrorister Hamas. I stället för att ta hand om sitt folk använder de bidragen till att avlöna terroristet som dödar judar o missiler. Senast i veckan då de flög in t Tel Aviv. Skam ska Sverige känna … vi som ska vara så korrekta. Men med en utrikesminister som går i Palmes fotspår blir resultat så. Vi måste sluta försörja trrrorism. Då kan det bli slut på terrorn.

   Gilla

 1. Bo Svensson skriver:

  Klassisk konflikt med enkel lösning! – (Det har ingen sagt förut)

  Alla konflikter som handlar om större efterfrågan än tillgång på någon begränsad resurs, – territorium t ex, – har en enkel lösning: Resursavgifter på förfogandet och att man delar intäkterna mellan sig enligt väl genomtänkta principer. (- Får inte gynna den grupp som förökar sig snabbast).

  Och så krävs det mansbot för våldsoffer på nivåer som resulterar i fred och trygghet.

  Eftersom förövarna sällan är rika, kommer alla att avkrävas garant och tills denna ordning är på plats, får de som förövaren räknas till fungera som garant.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Konceptet fungerar också som stomme till en global rättsordning där världen vi lever i räknas som ett gemensamt världsarv.

   Våldsdåd och miljöförstöring kan då fås att kosta mer än det smakar.

   De som kan tänkas motsätta sig etablerandet av en ordning, där man hävdar sig genom sin produktiva kompetens istället för med våld och hot, är de med ekonomiska intressen i vapenindustri, annars finns det förutsättning att vinna de mäktiga och tongivande för idén. – De menar sig säkert kunna hävda sig väl, när det är kompetens som avgör.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    ”De som kan tänkas motsätta sig etablerandet av en ordning, där man hävdar sig genom sin produktiva kompetens istället för med våld och hot, är de med ekonomiska intressen i vapenindustri, annars finns det förutsättning att vinna de mäktiga och tongivande för idén. – De menar sig säkert kunna hävda sig väl, när det är kompetens som avgör.”

    Jag vet inte det. Makt behöver balanseras med makt, och makt avgörs slutligen genom manifest våldskapital. Det latenta eller underförstådda hotet om våld kan ibland räcka. Kleptokraterna som ”regerar” skulle ha svårt att skaffa guldkantad tillvaro enkom på produktiv kompetens; de lever på transfereringarna och PK-dogmerna i välfärdsstaten. Dock är de politiska djuren habila opportunister, så jag utesluter inte att de skulle kunna hitta andra sätt att parasitera på de produktiva. Om inte annat så finns det ett helt välfärdsindustriellt komplex att exploatera och med ‘goda intentioner’ expandera. Och medelklassen är oligarkernas ständige tjänare.

    Gilla

 2. gmiksche skriver:

  Riktigt så enkelt är det inte. Historien börjar alltid där man vill låta den börja. Någon rättvisa i historisk bemärkelse finns inte. Visst är Israel Mellanösterns enda demokrati i formell mening. Men inte för sina medborgare med arabiskt etnicitet, oavsett om de är muslimer eller kristna, vars språk för inte länge sedan degraderats till andrahandsspråk (jag bortser här från Västbanken utan håller mig till Israel som statsbildning). Degraderats ungefär som ryskan i Ukraina. Fast vad gäller Ukraina är det väl få som vågar påstår att det är en demokrati.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Richard Sakwa (Frontlinje Ukraina, 2015) angående det där med ryska språket i Ukraina och 1996 års konstitution:

   ‘Än en gång segrade de ukrainska ”nationaliserande” eliterna och ukrainska stadfästes som det enda nationella språket, vilket innebar att ryska degraderades till enbart ett språk för personlig kommunikation. Som vi har sett, var artikel 10 entydig i sitt uttalande att ”det officiella språket i Ukraina är ukrainska”, men fortsatte med att konstatera att ”fri utveckling, användning och skydd av ryska, och andra nationella minoriteters språk i Ukraina garanteras”. Att beskriva ryska som en ”nationell minoritets” språk i ett land där 80 procent beskrev sig själva som rysktalande var minst sagt fräckt.’

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Till saken hör att även den ungerska och den ruthenska minoritetens språk degraderades i samband med detta. Med protester från åtminstone den ungerska regeringssidan, vad jag kommer ihåg. Utan att Bryssel reagerade. Inte att undra att Orban fått vind i seglen i Ungern. Och Jobbik. Som sällan nämns för att kunna ställa Orban i det extremt nationalistika hörnet.

    Gillad av 1 person

  • Anton skriver:

   Därför att Israel är en judisk stat och det kommer den att förbli.
   Motargumentera inte för det är bra att det är så.

   Punkt

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Tack för detta ovanligt klara besked. Det slår argumentationsmässigt det mesta jag läst. Om jag hade haft möjlighet skulle jag ställt en analog fråga till Hitler och Goebbels. Och blivit överraskad om jag inte hade fått ungefär samma svar.

    Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Och deras öde skrevs redan i gamla testamentet om att muslimernas anfader är Ismael, Abrahams son med tjänarinnan Hagar (visserigen förstfödd men oäkting) medan Israels folk stammar från Abrahams (äkta) son med hustran Sarah. Och så forsätter kriget mellan halvsyskonen i tid och evighet.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, det var ett senare påhitt att araberna skulle vara ättlingar till Abraham. – Det är kanske kineserna.

   Gilla

   • Autora skriver:

    Det är skillnad på begreppen araber och muslimer. Och det blir väl svårt att finna äldre (annat än indiska sanskritskrifter) skrifter än gamla testarmentet; som är mycket äldre än det nya. Bara att läsa innantill. Abraham levde (sägs det) 1500 år före vår kristna tideräknings början.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Nå, ja. Hammurabi är inte att förakta heller. Ca 200 år före Abraham, om nu tideräkningen stämmer. På akkadiska, ett utdött semitiskt och således med hebreiskan besläktat språk.

    Gilla

   • Aurora skriver:

    Det var en förutsägelse eller ett löfte från Abrahan, som Muhammed fångade upp. Jag förutsåg den kommentaren från dig. Utan att förstå relationen mellan Abrahams söner kommer man aldrig att inse varför bråket mellan Israel (judar) och Palestinier (muslimer) kommer att pågå i all evighet i likhet med deras anfader-relation som tjänstehjon och herrar.

    Gilla

  • Niklas R skriver:

   Ismael är inte muslimernas anfader, vilket står klart och tydligt i Bibeln då Guds löfte till Hagar uppfylldes långt, långt, långt innan Muhammed ens var en snuskig tanke i hans faders sinne.

   Gilla

   • Aurora skriver:

    Muslimerna själva anser Ismael som sin anfader. Och huruvida ’löftet’ uppfylldes innan eller inte beror på hur man tolkar ordet folk med Abrahams ord ’du ska också få ett folk att leda’. Området befolkades ju av beduinstammar. Att både kristna och judar anses som ’Abrahams folk’ men med varsin son som anfader anses vedertaget.

    Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Tack för en nyttig påminnelse om hur det har gått till. Socialdemokratin har varit bästa kompisar med palestinierna sedan Palmes och Sten Anderssons tid eller längre. Varför? I alla år har stora summor svenska skattemedel bidragit till finansiering av palestinsk terrorism mot Israel och judar. Varför är sossar och övriga vänstern Israelfientliga och även kanske judefientliga och varför har inte den borgerlighet som i alla fall eventuellt fanns förr, fört en politik för att stoppa detta? Det är inte bara israelerna som förlorar på den här konflikten utan även palestinierna, i en västerlännings ögon. Är fanatism och terror viktigare för palestinier än ett tryggt liv för nästa generation? Jag tror tyvärr det. Politisk övertygelse kan ge fanatism där människor gör ofattbart våldsamma och onda saker mot andra – allt som kommunister/socialister har gjort och gör med hjälp av indoktrinering och våld från de styrande visar ju det. Liksom våra egna vänsteraktivister i väst som trakasserar och förstör människors sociala liv. Men när den religiösa komponenten används av makthavare, som görs inom islam, så kväser man alla frön till eventuellt internt motstånd med hjälp av människors behov av att tro och av att följa en tro och slippa ta ansvar för sina egna liv. Det fåtal dissidenter som ändå uppstår tar man sedan hand om med våld. Men de flesta palestinier verkar införliva ideologin/religionen som meningen med sina liv och offrar villigt sina söner och döttrar i kampen mot de ”smusiga” judarna eller mot andra icke-muslimer eller muslimer av ”fel” sort.
  I det krig som etablissemanget i väst för mot sina egna invånare/skattebetalare ställs frågor om tro på sin spets. Vad vi tror och tänker, törs tänka, om islam och om globalistfascism via organisationer (EU och FN) som vi nyss kanske trodde var till för allas bästa. Liksom om vårt eget politikervälde, minst sju partier, och deras motiv för att föra en politik som ödelägger vårt land, vår kultur, vår ekonomi och kommande generationers möjligheter till ett liv i trygghet och frihet. Varför? Varför vill hela etablissemanget, politiker och media, oss vanliga svenska invånare (och övriga västerlänningar) och i förlängningen även sig själva så illa? Eller tror de att de har något att vinna på att skänka bort västvärlden till islam? Den tanken är ju så urbota stollig att man måste tro på någon slags hjärntvätt i stället.

  Gillad av 16 personer

  • Björn skriver:

   Allt bottnar i den klassiska vänster-åsikten, att alla som på ett intelligent sätt lyckas och blir framgångsrika, per automatik är onda och ”utnyttjar” andra! ”Rättvisa”, uppnås först när alla har det lika fattigt och miserabelt!

   Gillad av 3 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Socialism är förlorarnas ”rättfärdiga revansch”, med ideologins ”legitimitet”, mot de produktiva medborgarna.

    Konflikter, klasser, konkurrens och skiktning samt segregering finns alltid i alla mänskliga sammanhang. Det är så naturen är beskaffad. Även om kommunister/socialister skulle få sin imaginära, naturstridiga utopi uppfylld, kommer nomenklaturan klamra sig kvar. De skapar konflikter, om det är nödvändigt för att legitimera sin ”solidariska” existens. Därför att konflikter, klasser, konkurrens och skiktning samt segregering är naturgivna. Bättre då att erkänna detta och anpassa politiken förståndigt utifrån denna förförståelse, istället för att kämpa förgäves mot illusoriska mål som redan har många miljarders blod på sitt icke-samvete.

    Gillad av 3 personer

  • Niklas R skriver:

   En av grundpelarna inom socialismen är hatet av judarna.
   Det går tillbaka till att Marx alltid var skyldig judar pengar (han anspelade på sin judiska härkomst, trots att han var uppväxt och uppfostrad som kristen, för att få låna pengar) och kategoriskt vägrade betala tillbaka dem eftersom han vägrade jobba utan tyckte det var roligare att sitta och snacka skit, knulla runt och supa dagarna i ända. Och detta när han var gift och hans barn och fru konstant blev vräkta för att han inte betalade hyran i tid.

   Allt detta ansåg Marx till slut vara judarnas fel. Om de bara slutade att kräva tillbaka de pengar som de lånat ut till honom skulle allt bli bra.
   Denna ilska blev till slut ett hat mot judarna som blev så starkt att det blev en del av den socialistiska ideologin. Det är av denna anledning som sossarna utan problem kan bli systerparti till terroriströrelser, varför judar förtrycktes och eliminerades i kommunistdiktaturer och nazisterna i Tyskland valde att börja sin samhällsomstrukturering med att ta bort judarna (istället för att börja med klassfienden som ortodoxa socialister anser är den rätta vägen).

   Gillad av 5 personer

  • Erik2 skriver:

   Sovjet hade sina operationsmetoder för världsskommunismen. Sverige var och är hårt infiltrerat. Inflytelseagenter, t ex journalister. Kulturell påverkan via DDR. Sedan ska man veta att Sovjet via DDR använde palestinska terrorister för s k våta jobb. Vi blev indragna så vi tog oss vatten över huvudet genom vapensmugglngen från Bofors. Vi kanske t o m förlorade en statsminister på det sättet. För mig är det uppenbart att denna vurm för palestinier bottnar i dessa kommunistiska nätverk. Detta lever ännu idag och det ser ut som dessa nätverk gick under jorden vid Sovjets kollaps. Men, de gick under jorden med Sverige som bas. Det ser ut som att dessa nätverk med Sverige som bas driver på för världskommunismen. En kommunism som är moderniserad och går via miljörörelse, feminism osv. Det jobbas och lobbas via EU, SIDA och internt via politiska kommisarier överallt man kommer åt.

   Gillad av 2 personer

 5. Skrymer skriver:

  I västvärlden gäller numera dessa underliga regler:
  Den som är vit och hatar judar är ond.
  Den som är vit och hatar israeler är god.
  Den som inte är vit är god (oavsett vad de tycker om judar).

  Gillad av 13 personer

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Äntligen, som man säger.

  Palestinier har samma status bland andra araber som zigenare har här. De är anses som smutsiga, lata, odugliga tjuvar. Inte ens i Asien hittar man så stark rasism, närmast genetisk, som bland arabfolken Ju närmare släkt med profeten man är, och ju fler kända namn man kan hävda band till, och ju mer renrasig arab man är (hur man nu mäter det – kusingifte är ju legio så ju mer inavlad desto finare) desto mer värd är du.

  Dessutom: Sverige har erkänt Palestina som legitim statsbildning. Därmed saknar alla palestinier i Sverige ny asylskäl och förlorar därmed egentligen automatisk sin flyktingstatus och med den följande förmåner, som medborgarskap. De bör snarast repatrieras till hemlandet. Den ekonomi och de kunskaper de medför från den västerländska civilisationen skulle vara Palestina till stort gagn, och det är en ogärning av Sverige att beröva Palestina detta genom att inte repatriera samtliga palestinier, med avkomma och allt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 13 personer

 7. Ga Ort skriver:

  Israel för en apartheidpolitik mot palestinier. Man bygger murar. Man skjuter kallblodigt ihjäl demonstranter. Inte konstigt att de drar på sig många fördömanden i FN.
  Intressant nog börjar alltfler palestinier överge tanken om en tvåstatslösning. Detta tror jag är bra. För en EN-statslösning måste vara inkluderande. Den innebär att alla befolkningsgrupper bör tillges lika rättigheter. Israel måste äntligen ge upp sin apartheidpolitik.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ” Israel måste äntligen ge upp sin apartheidpolitik.”

   Och därmed torde Israel, som en judisk stat, upphöra att existera. Lär gå samma öde tillmötes som Sverige, dock ännu snabbare.

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   GA ort — Dumheter. Israel försvarar sina gränser mot invasion utifrån — (vilket även Sverige borde göra). Om Israel var lika taffliga som Sveriges makthavare skulle hela landet ha utplånats och dess innevånare folkmördats av araberna. Så är verkligheten.

   Gillad av 4 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    — Och FN behärskas numera av muslimerna. Vilket vem som helst kan se på dess politik; ”Global Compact” och liknande vanvett, som somliga är korkade nog att inte genomskåda för vad det är = carte blanche för ett muslimskt maktövertagande av Väst.

    Gillad av 4 personer

 8. Östrahult skriver:

  Israel-hatet sitter djupt i Sverige. En folkrättsexpert som gärna lyfts fram i media och som har status genom sin FN-bakgrund är Hans Corell. Han hävdade 2009 att israeliska ledare borde ställas inför krigsrätt utan att han med ett ord berörde Hamasterrorn.

  Det är en märklig balansgång som sossarna kunnat ägna sig åt utan kritik i många år, att dels odla judehatet och samtidigt värna om förintelsen, synagogor etc.

  Gillad av 4 personer

  • gmiksche skriver:

   Med ditt argument borde Nürnbergrättegången aldrig kommit till stånd. Av den enkla anledningen att Sovjetunionens krigsförbrytelser, som kostade miljoner civila livet, inte samtidigt beivrades. Eller Tokyo War Crimes Tribunal, som dömde japanska militära ledare till döden men inte lyfte ett finger (med undantag för en en ensam indisk ledamot av domstolen) mot de som beordrat atombombningen av Hiroshima och Nagasaki. Som kostade hundratusentals civila livet för att rädda amerikanska militärers liv, som det argumenterades.

   Gillad av 1 person

 9. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag har länge tänkt att tvåstatslösningen är stendöd. Två krig har arabstaterna förlorat och de ger i praktiken f-n i Palestina. Den naturliga lösningen och som skulle ge palestinier ett bättre liv vore om Gaza inlemmades i Egypten som Israel har fred med och gavs visst självstyre, typ Åland, och så får Egypten ansvaret för säkerhet och gränser. På liknande sätt får man göra med Västbanken fastän det är svårare pga bosättningarna och inlemma det i Jordanien, som Israel också har fred med. (Västbanken var Jordanskt område till 1967 men efter sjudagarskriget avstod Jordanien, som det hette, Västbanken till palestinierna). En svårare nöt är Jerusalem som ju PLO/Hamas gör anspråk (östra delen). Med mitt förslag finns ingen plats för en palestinsk huvudstad i Jerusalem. Kanske borde Israel också avstå från tanken att göra Jerusalem till Israelisk huvudstad. I Israel, som har drygt 8 miljoner invånare, lever omkring 1,6 miljoner araber. De är medborgare i Israel. De har långt bättre rättigheter än sina arabiska bröder och kusiner i vilket arabland som helst. De kan sitta i parlamentet. Salim Joubran, som är israelisk arab, var domare i Israels högsta domstol. Dags att tänka något nytt. Att stödja PLO, Hamas och tvåstatslösningen är bara att permanenta korruption, hat och våld.

  Gillad av 2 personer

 10. Anders skriver:

  Skribenten påstår att det hade varit en enkel sak för arabländerna att assimilera de palistinska flyktingarna. Ur ett västerländsk perspektiv ja. Finland assimilerade en halv miljon människor från Karelen. Men arabländerna är inga västerländska ssmhällen. De är stam- och klansamhällen i vilka man ständigt bekämpar varandra för mer Lebensraum. Hur skulle då assimilering av palestinierna gå till? Det är en omöjlighet. Så de blir kvar i flyktingläger i generation efter generation och ses förstås som ett hot av de andra.

  Gillad av 2 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Jag tänker förenkla det hela lite grann bara.
  I cirka 3500 år har det krigats över denna sandplätt, skälen har oftast varit religiösa, en säger för en sak, en säger emot en sak.
  Om nu dessa konflikter inte gått att lösa på så lång tid, vad är det som säger att dom kommer lösas nu?
  Gud Har ju inte gjort ett dugg för att lösa bekymret, han kastade ner några stentavlor och en brinnande buske, det förbättrade inte saken direkt.
  Något tusen år senare så uppenbarade han sig för en krigsherre och hävdade att den vägen var rätt, resultatet av det ser vi nu, än mer våld.
  Området utanför Jerusalem kallades under lång tid för Gehenna = typ helvetets förgård.
  Nej en lösning på bekymret med alla krig i mellanöstern vore att Absolut inte ta emot några flyktingar alls, utan låta dom lösa denna konflikt själva, utan vare sig ekonomiskt stöd eller humanitär hjälp.
  Har man envetet krigat i över 3500 år, så kan man förutsätta att isolering är sättet att minska förlusterna.
  Men det är ju bara min tolkning för vad den är värd.

  Gillad av 6 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”I cirka 3500 år har det krigats över denna sandplätt, skälen har oftast varit religiösa, en säger för en sak, en säger emot en sak.
   Om nu dessa konflikter inte gått att lösa på så lång tid, vad är det som säger att dom kommer lösas nu?”

   Med god tro och stora skor kan man gå på vatten, som man tagit sig över huvudet… Man behöver inte gå över kontinenten för MENA-konflikter, ty dessa har Den Humanitära Stormakten med frälsarnit låtit sig berikas av. Med bistånd och öppna gränser har man – eller ‘en’ – försökt (?) släcka eld med bensin. Patetiskt att låta sig upptas av världens alla shitholes när det brinner på hemmaplan. Men det är ju självförvållad politik som politikerklassen och dess aktivistiska bandhundar i medier och myndigheter inte gärna vill bli påmind om.

   Gillad av 2 personer

 12. Niklas R skriver:

  Intressant sammanfattning som glömmer en liten detalj.
  Den blivande staten Israels territorium var redan beslutad och fastställd 1923 av Nationernas Förbund genom Storbritannien och de arabiska förhandlarna när Palestinaterritoriet delades upp mellan judarna och muslimerna.
  När FN fick ta över NF olika mandat ingick Palestinaterritoriet i detta. 1948 hade Storbritannien tröttnat på att handha området och överlämnade det till judarna som det var överenskommet (muslimerna hade då redan fått sitt självbestämmande i Jordanien årtionden tidigare).
  Så Israels internationellt erkända gränser är de som var fastställda när Israel utropade sin självständighet 1948. I det läget valde de muslimska grannländerna att anfalla Israel och i kriget som följde ockuperades Gaza, Judéen, Samarien och halva Jerusalem av Egypten respektive Jordanien.
  Dessa ockupationer pågick fram till 1967 när Israel kunde ta tillbaka dessa områden.

  Värt att notera: Jordanien annekterade vad de kallade västbanken på 50-talet. I och med att de annekterade området blev de araber som då bodde där (judarna hade fördrivits eller dödats) de facto jordanska medborgare. Detta var något man bekvämt ”glömde” när man förlorade området 1967 och avsade sig alla anspråk på det på 80-talet.

  En annan detalj som man ska komma ihåg när det gäller de ”palestinska” flyktingarna. I avtalet som ligger till grund för Israels grundande står det att de araber/ muslimer som väljer att inte bo i ett judiskt hemland men som äger mark eller fastigheter i landet ska ersättas för dessa om de flyttar. Det är detta som ”palestinierna” lutar sig emot när de säger att de ska ha ersättning. Det lustiga i sammanhanget är att Israel har löst ut 10 000-tals ”palestinska” fastigheter till muslimer som flydde, eller ättlingar till muslimer som flydde under kriget och lämnade sin mark och/ eller hus i Israel. Men detta hör man aldrig något om i diskussionerna. Kan en ”palestinsk” familj påvisa att de ägde mark och vill ha ersättning så får de det.
  Men övriga ”palestinier” ser ner på dessa personer och anser dem vara förrädare som säljer sitt land till judarna.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Legitimiteten av Nationernas förbund bestod i att det grundades av första världskrigets segermakter. Jag ska hålla mig kort och hänvisa till volym 2 av Henry Laurens’ LA QUESTION DE PALESTINE, 1922-1947 – Une mission sacrée de civilisation, Fayard 2022. Kapitel 1 har rubriken ”Le refus arabe”. Det säger allt.

   Gillad av 1 person

 13. petrakap skriver:

  Jag tycker det är märkligt hur svensk höger rent generellt förhåller sig till Israel Paestina konflikten. Om nu judar i början av 1900-talet enbart bestod av några få procent i det område som idag är Israel hur tänker man sig att man på ett rättfärdigt sätt kan anse sig ha rätt att fördriva ett folk för att skapa en stat som är uttryckligen judisk. Den judiska kulturen och folket får ett företräde på bekostnad av det folk som tidigare bodde där. Jag förstår faktiskt inte hur man kan tycka detta är rätt. Att andra

  En tvåstatslösning tror jag just nu är det enda möjliga men Israel måste sluta med nya bosättningsar på palestinska områden samt förstå att en 3000 år gammal bok inte ger automatisk rätt till ett land.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Genom historien har det varit så att de som försvarar sitt land är dess rättmätiga invånare. De som inte kan försvara sitt land förlorar det. Den som kommer med andra dumheter som att någon på andra grunder har rätt till landet har inte fattat nånting. Just nu är Israel befolkat av de som behärskar det landet. Just nu är Sverige befolkat av några som tror att vi historiskt har rätt till landet. Dessutom av en allt större grupp som långsamt bjuds in för att ta över. Eftersom den nuvarande befolkningen lider av någon slags komplex. Så, ska vi föreslå en tvåstatslösning för Sverige? Eller ska vi försvara landet och slänga ut i första hand Quislingarna som bjuder in folk som inte borde vara här. Samt sedan kasta ut de som inte ska vara här? Var så god och välj.

   Gillad av 3 personer

   • petrakap skriver:

    Det är en enögd syn på historien som du ger. Det ett flertal exempel på länder som delat upp sig till två stater eller fler och som därefter har en fredlig relation till varandra. Tjeckien och Slovakien är ju exempelvis inte i krig med varandra. Problemet med might is right föreställningen som du ger uttryck för är att den legitimerar våld och terrorism från båda sidor eftersom endast våld isf kan lösa denna konflikt, detta trots det faktum att en tvåstatslösning är fullt möjlig och visat sig fungera tidigare i historien.

    Den Svenska migrationspolitiken är inte en bra liknelse i detta fall. Vi Svenskar väljer ju trots allt politiker som uppmuntrar invandring från tredje världen. Jag håller med om att detta är naivt men till skillnad från Israelerna ankomst till Palestina kom de inte hit med vapen i hand, vi bjuder in dem.

    Gilla

 14. Johan skriver:

  Syrien är väl numer ganska tomt på folk. Vem ska befolka landet när kriget är slut?
  Knappast palestinierna…Deras ögon är riktade mot sockerbiten Israel. Avund…

  Gilla

 15. Benjamin Dhover skriver:

  Hahaha! Fantastiskt! På en lättsmält, två minuters läst artikel drar Sandgren ner byxorna på otaliga ”experter” med allsköns tunga titlar som försökt analysera Palestinafrågan i över 50 år.

  Allvarligt talat, finns det något skäl att du inte gett dig in i politiken? Om du bemästrar det talade ordets gåva lika väl som det skrivna, så finns det inget skäl att du inte skulle ge det dästa politikerskrået ett rent helvete på alla tänkbara plan — och av helt rätt orsaker.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.