En självklar lösning

Anders Leion

Hur skall problemet med hemvändande IS-terrorister med svenskt medborgarskap lösas? Regeringen föreslår inrättandet av en internationell tribunal. Den gör det trots – eller kanske just därför – att den vet att det är ett omöjligt projekt.

Dess egentliga motiv är att föra frågan bort från dagordningen, åtminstone till dess EU-valet är avklarat. Därefter räknar man med att frågan skall bli naturligt begravd i glömskans mylla.

Det sannolika är alltså att alla IS-terrorister med svenskt medborgarskap kommer tillbaka, återetablerar sig här, upptar kontakter med gamla kretsar och fortsätter att påverka ungdomar för att rekrytera dem till terroristiska grupperingar, av olika kulörer. Många av dem kommer att ha kontakter med kommunens olika handläggare, åtminstone i den utsträckning som behövs för att lyfta bidrag och få ett boende. Vissa, oklart hur många, kommer att välja ett annat liv än det de nyss i ungdomlig entusiasm valt.

Ingen kommer att straffas.

Denna utveckling ses antagligen av inte alltför få som något olycklig, medan den samtidigt är mycket önskad av de sju partier, som låtit bli att stifta lagar, nödvändiga för att möjliggöra lagförandet av dessa terrorister.

Det finns en annan lösning. Den skulle befria regeringen och dess stödpartier från den fullständigt ogrundade misstanken, att deras passivitet under många år skulle ha motiverats av en ängslan att ses som rasister och att vara SD-beroende. Denna ängslan skulle alltså ha vägt tyngre än viljan att föra en mot terrorismen effektiv politik. Det finns en möjlighet för dessa partier att friskriva sig från varje sådan misstanke:

Ge kurderna finansiellt och tekniskt bistånd för upprättandet av ett rättssäkert juridiskt system på plats! Terroristerna bör dömas på plats, efter landets lagar. Landet? Det finns ju inget riktigt land, bara ett område kontrollerat av kurder. Jo, men ett fungerande rättssystem är ett viktigt steg mot en stat. En sådan önskar kurderna. Varför skulle vi motsätta oss det? Det skulle samtidigt vara en spark i baken på Erdogan, Assad och Trump, vilket vore en gudi behaglig gärning.

Och framförallt: terroristerna skulle faktiskt bli straffade.