Kvinnodagen och Dagens Industri

Patrik Engellau

Igår, den åttonde mars, inföll den Internationella kvinnodagen. Högtiden instiftades, enligt Wikipedia, år ”1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism”. Sedermera upphöjdes bemärkelsedagen till av FN särskilt erkänd högtid.

Jag känner obehag inför den här tillställningen och inför alla devota och enligt min uppfattning skenheliga utfall mot ett påstått grasserande kvinnoförtryck. Obehaget kommer sig av att jag, i egenskap av man, känner mig påhoppad och anklagad. Om alla kvinnor är orättmätigt eftersatta så måste de ansvariga vara alla män. Jag kan inte hitta någon annan hållbar tolkning och den tolkningen stämmer inte med verkligheten.

Kanske går det att hitta belägg för att kvinnor i allmänhet var förtryckta av män på Clara Zetkins tid. Observera att jag skriver ”kanske”. Gängse feministisk historietolkning hävdar att det var så. Men den gängse tolkningen av nästan allting är så förvriden av PK-ideologi att man inte säkert kan tro på någonting.

Numera är kvinnor i Sverige inte förtryckta, framför allt inte välutbildade kvinnor som fötts av två svenska föräldrar, i varje fall är de inte förtryckta av motsvarande grupp män. Men det anser den i varje fall i detta avseende förljugna tidningen Dagens Industri. Tidningens omslag består av små bilder av de 329 VD:arna på Stockholmsbörsen. Trettio stycken av dessa är kvinnor. Bilderna av de manliga cheferna är svartvita medan kvinnoporträtten är i färg.

Tidningens manlige chefredaktör tycks ha svalt feministpropagandan med hull och hår. Han menar ”att mycket återstår för att bryta den manliga dominansen i toppen av det svenska näringslivet”. Han ägnar sig åt självkritik som säkert är menad att vara klädsam: ”Ett litet mått på sakernas tillstånd är att endast 24 procent av dem som vi citerade i huvudtidningen under vecka 9 var kvinnor”. Han har ett mål för sin verksamhet: att ”bilden förhoppningsvis [är] lite mer färgglad [det vill säga innehåller färre gråa män och fler färgstarka kvinnor; PEs anmärkning] när vi gör samma kartläggning nästa år”.

Identitetspolitisk debatt är vansklig enär den påstådda förtryckarens motargument aldrig behöver tas på allvar eftersom han är part i målet och därför definitionsmässigt jävig till sin egen förmån. Vad män har att säga i den här frågan anses av feministerna därför inte relevant.

Här är förresten en kul grej som jag inte kan underlåta att nämna. Om den påstådde förtryckaren påpekar att även den påstått förtryckta också är part i målet och därför lika otillförlitlig hotar något slags moralisk balans att uppstå som i för PK-isterna särskilt obehagliga situationer kan pressa dem att motvilligt anamma en balanserat vetenskaplig inställning i stället för att bara artikulera sina upprörda känslor. För att slippa sådant trassel har innovativa PK-ister uppfunnit en debattregel som säger att socialt överordnade grupper över huvud taget inte får yttra sig om socialt underordnade grupper medan motsatsen inte bara är tillåten utan anbefalld.

Konsekvensen blir att om representanter för den påstått överordnade sociala gruppen – i det här fallet den man som råkar vara chefredaktör för Dagens Industri – inte helt ska tystas och förses med munkavle så får han bara uttala sig i enlighet med de påstått förtryckta gruppernas synsätt – i det här fallet alltså den yppersta elit av kvinnor som speciminerar på att nå den absoluta toppen av prestigeladdade och välbetalda befattningar i nationen.

Min uppfattning är att det inte finns något kvinnoförtryck i Sverige, i varje fall inte gentemot den grupp som chefredaktören så lismande och inställsamt försöker promovera. Jag har i årtionden befunnit mig i situationer där tjänster ska tillsättas. Det har inte förekommit annat än att män mumlat bekymrat om det saknats kvinnliga kandidater. Min uppfattning är att det i sådana situationer inte råder strukturellt förtryck av kvinnor utan strukturell favorisering av kvinnor.

Jag kan till och med framkasta hypotesen att kvinnor inte bara är jämlika med männen när det gäller höga positioner med rätt att besluta över nationens offentliga och privata ärenden utan överlägsna. De är överlägsna inte bara eller framför allt i antalet framskjutna positioner de bekläder utan däri att deras synsätt på nästan allting inklusive välfärds- och klimatfrågor är samhällets dominerande uppfattningar.

Om nu ett antal rasande och framgångsrika kvinnor stöttade av fjäskiga män inte vill resonera öppet om en sådan hypotes så är det väl närmast ett bevis för dess riktighet.

Jag har därmed inte sagt något om levnadsförhållandena för kvinnor längst ned i de sociala hierarkierna, de som aldrig undertecknat något metoo-upprop. Där kan det säkert förekomma att män förtrycker kvinnor. Men det tror jag inte bekymrar de tilltänkta börsbolagsdirektörerna så särskilt.

65 reaktioner på ”Kvinnodagen och Dagens Industri

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Situationen i Sverige har ju aldrig varit så utmärkt och framstående som just nu. Ekonomin blomstrar, kriminaliteten har nästan upphört och skolan har aldrig varit så bra som den är nu. Naturligtvis beror detta på att vi var framsynta nog och rättvisa nog att kvotera kvinnor till viktiga poster i samhället. Skulle andra länder göra så skulle alla krig upphöra, alla övergrepp mot människor upphöra och jorden bli det himmelrike som allt hoppas på. Eftersom den biologiska vetenskapen alltsedan Dollys tid kan producera exakta kopior så är ju saken löst. Gör Er av med det förhatliga manssläktet!

  Gillad av 14 personer

 2. TA skriver:

  Norge har högre i tak i tidningsdebatter än Sverige, och förnuftigare synsätt på många sätt. De har också valt att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser sedan några år. På vilket sätt har de gjort fel? PE menar alltså här att Sverige som inte kvoterar in kvinnor är klokare än Norge?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   På vilket sätt är kvotering INTE fel? Här är ett par fel:

   1. Inte i alla yrken kvoteras det. Varför kvoteras inte män in på veterinärutbildningen, och sedan efter detta också till veterinärjobben? Varför kvoteras inte i Norge kvinnor in i stenläggaryrket? Måste man inte kräva att en viss, mot 50% stigande, andel av stenläggarna måste vara kvinnor?

   2. Vem är betjänt av att inkompetenda människor får jobb som andra bedöms klara av bättre och/eller vara mer intresserade och fallna för?

   3. Varför så bråttom? Varför saknas självförtroendet? Om man nu är så heligt övertygad om att kvinnor kan och vill vara precis som män är, varför avvaktar man inte bara, det kommer ju att hända av sig själv i ett fritt samhälle? Anar vi ett visst tvivel här?

   Jag väntar ivrigt på svar, signaturen TA! Men jag håller inte andan!

   Gillad av 18 personer

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Om jag inte minns fel kvoterade man in kvinnor på vissa högskoleutbildningar. Men så började man kvotera in män på just veterinärhögskolan, och då fälldes högskolan i domstol för diskriminering.

    Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   TA: Du gör några påståenden som går ut på att Norge är ”bättre”. Sedan påpekar du att Norge infört nån slags kvotering.
   Problemet är att din utläggning inte bevisar någonting överhuvudtaget, utan bara avspeglar att du föredrar denna kvotering (av dunkla skäl).

   Personligen påstår jag att kvotering generellt är av ondo, och inte borde förekomma. Tjänster ska tillsättas efter kompetens, och inget annat. I annat fall öppnar man för ett fullständigt godtycke som strider mot samhällets grundprinciper.

   Gillad av 1 person

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Det förekommer med till visshet gränsande sannolikhet dold kvotering av kvinnor. Jag kom att tänka på ett förslag som var uppe på borde för några år sedan där man då skulle stötta tjejerna på tekniska utbildningar ekonomiskt, och det handlade då inte om några fjuttiga hundralappar utan att de skulle få hela sitt studielån efterskänkt. Jag tog upp detta i När tjejerna pluggar gratis kan killar åka på jihad. Just det här förslaget gick mig veterligen aldrig igenom, men att det överhuvudtaget togs på allvar säger något om mentaliteten i samhället, och jag är ganska så övertygad om att man utan större problem kan hitta dolda kvoteringar av kvinnor in i manliga statusyrken.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vad leder kvotering till och när tar den slut? Varför inte kvotera barnafödandet när man ändå håller på?

   Gilla

 3. NETTANN skriver:

  Sedan mitten av 80-talet har jag suttit med i ledningsgruppen i de (stora, välskötta) företag där jag har varit anställd. Som konsult har jag sedan sekelskiftet haft full insyn i styrningen av ett flertal företag.

  I början handlade det om jämställdhetsplaner och -mål.

  Snart började fokuseringen på tillsättning av kvinnliga chefer. Och det har fortsatt.

  Ibland blir det bra men minst lika ofta går det åt skogen. Kvinnor knuffas fram för att bli galjonsfigurer för det ack så välanpassade företaget som ligger i fas med strömningarna i tiden. Samma individ kan utan vidare få misslyckas grovt ett flertal gånger.

  Aldrig har jag hört ett övergripande ifrågasättande i ett ledningsrum om det egentligen är så bra för varken företaget eller individen.

  Framför allt har det inte hörts resonemang om tappade sugar hos strävande yngre män. Å andra sidan verkar de ta tingens ordning för självklar och inte något som man kanske skulle kunna revoltera mot.

  Och inställningen hos gemene man/kvinna är att självklart är kvinnan nedtryckt av de där välkända strukturerna.

  De överlägset starkaste korten på arbetsmarknaden har sedan länge 30-åriga (plus/minus några år) kvinnor.

  Gillad av 9 personer

  • Elisabeth skriver:

   Bra, Nettann. Och idag är jag så glad över att Cecilia Wikström blev bortplockad från vidare EU-kandidatur. Wikström tvangs välja mellan EU och styrelseuppdragen och valde – tack och lov-styrelseuppdragen. För den självgoda f d prästen fattar ju inte att hon sannolikt fick dessa uppdrag just tack vare EU-positionen. Så snart försvinner förhoppningsvis även dessa lukrativa inkomstkällor. Ja, herregud, politikerna har tappat alla spärrar. Girigheten firar triumfer. Wikström, Wetterstrand och den där liberalen som hyrde makens bostadsrätt. Givetvis finns det många fler girigbukar kvar att avslöja. De tror att de är osårbara men nu har de altmedia att tampas med. Vad är väl Eskils små handpåläggningar mot sådant här lurendrejeri ?

   Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Att företag blir mer konkurrenskraftiga och lönsammare med kvinnor i styrelsen är ett axiom. Det finns inga studier som bekräftar den teorin, det finns bara en blind tro på att det måste vara så.

   Då andelen män, bland de med riktigt hög IQ, är överrepresenterad kunde det vara logiskt att männen är överrepresenterade bland toppcheferna och toppforskarna.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Kanske, men detta är inte orsaken. Det finns tillräckligt många kvinnor i begåvningsreserven också på denna nivå, eftersom gruppen är så pytteliten. Det är intresset och uthålligheten och fokuseringen som är utslagsgivande. Det kan kvinnor inte kosta på sig, eftersom de får och tager hand om barn. Inget fel i det, för missrepresentationen måste nödvändigtvis vara identiskt lika stor i motsatt riktning. Till exempel föds 100% av alla barn av en kvinna, inget barn av en man. Den enes underrepresentation är den andres överrepresentation. Det är ett nollsummespel.

    Felet ligger i att feminismen helt utan giltig motivering fastslår att de ganska få högstatussaker som vissa — mycket få! — högstatusmän gör är det enda som räknas i samhället. De sänker därmed den status som till exempel modern har i samhället i förhållande till den status hon traditionellt har haft. De använder alltså ett slags cirkelresonemang, ty om de inte först hade sänkt moderns och höjt företagsledarens status, så skulle de inte kunna finna någon diskriminering att uppröra sig över. Det har hittat på det, plockat det ur tomma intet. Smoke and mirrors.

    Gilla

 4. brrr skriver:

  DI:s manlige chefredaktör vill citera fler kvinnor. Toppen, jag ringer honom bums! Jag har ju arbetat på några olika industrier härilivet. Med sånt som montering, löpande band o.s.v. Han blir säkert jätteglad när jag hör av mig.

  Gillad av 7 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Flickor och pojkar föds anatomiskt olika och beter sig också lite olika redan från början, pojkar undersöker prylar och hivar bort dockan som ligger i vägen medan flickor fastnar för dockan. Grovt beskrivet. Säkert förstärks detta också av omgivningens reaktioner, så att könsidentitet liksom allt annat utvecklas uitfrån upplevelser sammanvävt med det genetiska. Barn vet redan som mycket små om de är lik eller olik den som har fött dem (fortfarande kvinnor som föder både flickor och pojkar) och det antas också ge lite olika psykologisk utveckling redan från samma småbarnsstadium. I förpuberteten tillkommer ytterligare anatomiska skillnader liksom hormonella. Allt detta ska bejakas och bekräftas av omgivningen. I vårt jämställda svenska samhälle finns inga juridiska eller sociala hinder för lika möjligheter. Barn och senare vuxna har alltså chans att välja aktiviteter och yrken som passar dem utifrån sin individuella personlighet. På gruppnivå väljer då kvinnor kvinnliga sorts yrken och män väljer manliga sorts yrken. Exakt det som Jordan B Peterson redogjorde för i Skavlan och som Annie Lööf inte ”höll med” om. (I samhällen utan jämställdhet kan kvinnor välja att strida för mer lika möjligheter genom att försöka slå sig in på manliga arenor och låter då viljan att förändra samhället styra livsvalen.)
  Socialism/kommunism bryr sig inte om individuell valfrihet utifrån lika möjligheter utan tittar på lika utfall med glidning till lika, likhet. Människor ska vara lika (i absurd form också utan könsskillnader) och ha det likadant, den socialistiska utopin. (Med den styrande eliten seglandes högt ovanför).
  Det är trist att vi inte bara förvaltar vårt svenska samhälles faktiska möjligheter till individuella val utan låter oss luras till att se det som något dåligt att kvinnor inte har lust med samma saker som män. Och vice versa. Det är inte konstigt att kvinnor blir chefer inom offentligsektorn som går ut på att ta hand om människor medan det är flest män som gör karriär inom näringslivet som handskas med produktion av mer teknisk karaktär. Det är inget bekymmer. Däremot är kvotering förkastligt av flera skäl. Bäste man/kvinna till varje befattning och inget b-lag av inkvoterade, tack. Kan vi börja se de generella könsskillnaderna som komplementära och ändamålsenliga och naturliga och uppskatta både män och kvinnors olika sorts förmågor, tack. Som passandes olika bra i olika sammanhang. Inte nonchalera kvinnors åsikter och behov (eller något ännu värre som i hederskulturer) men inte heller favorisera kvinnor inom näringslivet eller inom politiken bara för att de är (eller var) i minoritet. Det är pinsamt att man stoltserar med begreppet ”feministisk” politik, som bara betyder att man utåt för en uppvisningspolitik med banal och arrogant godhet som spelar på folks känslor, när det egentligen är klassiska maktstrategiska skäl till varför politikerväldet slösar bort vår ekonomi och trygghet och kultur. Maktlystnad, oärlighet, girighet och illvilja verkar ändå vara könsneutrala ”förmågor”.

  Gillad av 10 personer

  • olle reimers skriver:

   DI:s chefredaktör gör sig till nyttig idiot för det globalfascistiska intresset av kontroll. Detta handlar om kontroll och styrnig; ingenting annat!

   Gillad av 1 person

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  Två funderingar:
  – hela diskussionen är absurd. Varför ska kvinnor vara den enda kategorin som enligt identitetspolitiken ska matchas fram till minst hälften av alla positioner? Hur är det med rödhåriga eller invandrare med en svenskfödd förälder eller hbtqindivider? Eller…. Det finns ingen intellektuellt godtagbar förklaring till att det idiotiska gränssnittet ska ligga vid kvinnor/män.
  – vilket ansvar har den enskilde? När det kommer till kritiska livsval blir utfallen olika. Lyssna till Jordan B Peterson. Han brukar hävda att när alla
  strukturella hinder är borta så slår biologiska skillnader igenom. Sverige är inget förtryckarsamhälle. Mer än 90 % av alla veterinärstuderande är kvinnor. Tänk om det beror på att de vill ägna sig åt yrket till skillnad från att bli byggnadsarbetare där fler än 90 % är män.

  Gillad av 13 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Mer än 90 % av alla veterinärstuderande är kvinnor. Tänk om det beror på att de vill ägna sig åt yrket till skillnad från att bli byggnadsarbetare där fler än 90 % är män.”

   Det kanske är de kvinnliga veterinärstudenternas undermedvetna drift att dominera män, för män är ju djur…

   Gillad av 3 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Jo, egalitarismen kan bara motiveras med ett cirkelresonemang. Vi skall inte resonera om de här dumheterna, utan bara angripa dem!

  Kan Dagens industri kanske visa bilder från industrin nästa gång? Kan den ropa på fler kvinnliga byggjobbare och stenläggare? Eller avloppsrensare? Eller rökdykare? Fler dagisherrar bland alla fröknarna? Och sedan en analys som relaterar detta vansinne med familjens och nativitetens undergång? Är det för mycket att be om av ett av Socialistinternationalens kommunistiska propagandablad?

  Gillad av 9 personer

  • NETTANN skriver:

   Inte rökdykare, tack!

   När pannan krånglade på landet och källaren rökfylldes stod jag en kort stund i valet och kvalet om jag ändå skulle rusa ned med en klädnypa för näsan och snabbt försöka få ordning på det hela. Men insåg att jag med ett ofrivilligt andetag skulle bli kvar därnere och avstod.

   Och jag blev glad över det beslutet. Rökdykarna från räddningstjänsten som snabbt anlände bestod av en tunn tjej och en kille i naturlig storlek. Han hade varit min enda chans till räddning och det är tveksamt om han hade klarat det, i stort sett ensam.

   Gillad av 5 personer

   • Ont där bak skriver:

    Precis, när man ser dessa små poliskvinnor, herregud vad det kostar att kvotera in dessa som inte klarar en våldsam situation. Mötet med främmande kulturer gör det än värre, vilken skam för en muslimsk brottsling att betvingas av en svensk tjej. När dör den första pga detta, likt fängelsevakten som blev ihjälslagen.

    Gillad av 5 personer

 8. Enough skriver:

  Ja, PE, du pekar ut en absurditet, den att kvinnor är ”förtryckta” ( då underförstått av män). Det finns verkliga bevis för att kvinnor mycket väl kan vara förtryckta av…kvinnor! En av de senaste i raden av statliga verk, tror det heter något med ”jämställdhetsverket”, visade sig ha en extremt dålig arbetsmiljö med stor psykisk ohälsa på arbetsplatsen. På detta ”hittepåverk” fanns bara kvinnliga chefer……och en kraftig kvinnlig överrepresentation bland de anställda också, såklart.

  Slutsatsen är nog att människor i maktposition, både kvinnor och män, är kapabla att ”förtrycka”. I dagens samhälle, kan vem som helt, när som helt, säga att ”jag är kränkt” eller känna sig förtryckt, och skapa ett case från det. Vi har slängt bort det mesta av sunt förnuft, och skapat uppträdandeparagrafer som inte går ihop med det vanliga livet.

  Gillad av 4 personer

 9. Lenam skriver:

  I dagens samhälle kan en kvinna välja bort att leva med en förtyckande man. Hon kan också välja att inte ha en förtyckande chef på sin arbetsplats. Byt jobb och flytta ifrån en man som är nedlåtande. Samma gäller för männen. Härligt utvecklingen går framåt.

  Gillad av 2 personer

  • Ont där bak skriver:

   7800 anmälda våldtäkter? 20% anmälningsfrekvens, låt säga då 7000*5=35,000 begångna våldtäkter om året i Sverige, mot några hundra när jag var liten. Härligt att det går framåt.

   Gillad av 3 personer

   • S skriver:

    Ramaskri i landets PK-stall
    I min egen hemstad Uppsala känner sig fyra av fem gymnasietjejer rädda ute på stan. Rädslan beror i hög grad på trakasserier från kringströvande grupper av unga män, ofta nyanlända från delar av världen där kvinnor inte förväntas röra sig fritt”, skriver Ebba Bush Thor

    Enligt Expressen är detta information som ”ges i flera intervjuer i UNT:s artiklar”. Och poliskommissarie Daniel Larsson bekräftar också det hela med uttalandet att ”det stora flertalet är olika grupper av nyanlända som står i grupper och ofredar”.

    PK är snabba att dementera Nej, det stämmer inte, det är fullt tryggt att röra sig i staden, säger Kerstin Karlsson, avdelningschef för socialförvaltningens insatser för barn och ungdom:
    till SVT och påpekar att Uppsala ”är en väldigt trygg stad”.

    Hur kan man ha mage att påstå att kvinnorna, chef eller städerska, kan känna sig trygga i Sverige när våldtäkterna ökar lavinartat?

    Gillad av 1 person

 10. Danske mand, spinkig nu nästan indiand, äntligen vid havet minsann, horisontens vackra rand, Mumbai så sann, fakirer många ibland, många trick han kan, sväva fast ont där bak som fan, vad nu? flöjtmusik så grann skriver:

  Vi lever ju idag i ett tillstånd av obalans mellan det manliga och det kvinnliga, kvinnlig logik trumfar alltid manlig, det är urgammal visdom som satts till sidan, initierat av vänstern men man har fått nästan alla kvinnor med på tåget. Mellan att avrätta IS-terrorister på plats och döma dem i svensk domstol så är det kvinnliga svaret givet. Ytterst så styrs vi av vår önskan om reproduktion och män anpassar sig därför till tidsandan, och de exemplar som är livsodugliga bland männen har ju gjort det mesta av situationen, folk i samhällstoppen ser allt oftare ut som fjantar, tänk Fridolin, Lindberg, Jönsson, eller valfri kulturskribent. Så vi styrs idag av de mest militanta kvinnorna och de mesigaste männen, en fullständig obalans. Också här kommer Trump som en skit i potatismoset och bryter med denna ordning, men i Kanada så styr ärkemesen Trudeau. Det är ju en urgammal visdom att kvinnor väljer män, så Trudeau är inget annat än en plymprydd paradisfågel som försöker imponera på kvinnorna med sin fina mesdans:

  Detta är mycket allvarligt, för detta ”fungerade” någorlunda innan massinvandringen, men när nu män av en motsatt kultur kommer så får alla lurade kvinnor lida, våldtäkter och tafs och annat exploderar. Så att uppfostra sin barn idag, i synnerhet om man har en dotter, det innebär att man dels måste visa genom handling att alla dessa myter om svenska mäns ondska inte stämmer, men att de stämmer alldeles utmärkt om stora invandrargrupper. Ingen tafsar på hårdrockskonserter för dit går svenskar. Skulle någon tafsa så får de käften, mäns roll är att stå för försvaret, insikten om detta är skadad i Sverige, återigen väl ett resultat av långvarig fred och vänsterns önskan om världsherravälde. Så när kvinnliga principer börjar styra försvaret så är resultatet självklart, jag förutspår nya blomsterfester i Stockholm styrda av kvinnor, tills kvinnorna själva inser att män måste träda in. Hur många måste våldtas och hur många mördas innan detta uppvaknande?

  Gillad av 12 personer

  • Elisabeth skriver:

   Danske mand, tack för klippet med den urcharmiga paradisfågeln. Vilka bestyr han har. Förolämpa inte honom genom jämförelser med omanliga typer som Trudeau. Tvärtom, han är en en liten gentleman som gör allt för sin tilltänkta. En kompetent, chevaleresk herre av gammaldags snitt. Jag smälter. Så älskansvärd.

   Gillad av 4 personer

 11. Östrahult skriver:

  Dagens Industri är en extremt kommersiell tidning och de gör bara sådant som är riktigt lönsamt. Just nu är marknaden sådan att man ska skriva som de gör.

  Gillad av 1 person

 12. A skriver:

  Ja P.E, det verkliga förtrycket vi utsätts för, består i att pk-isterna tvingar på oss en lögn om ett ”förtryck” vars enda syfte är att skapa makt åt dem själva. Det, är förtrycket.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 13. Östrahult skriver:

  Annonsintäkter är A och O för en tidning. Di har lite redaktionellt innehåll som ska dra annonser. Man har lyckats rätt bra med kvinnofrågorna och har sålt helsidor á 150 000 till rätt många företag som vill visa upp sin jämställdhet.

  Gillad av 1 person

 14. uppstigersolen skriver:

  Kvinnliga chefer är utmärkta. Särskilt kvinnor som är chefer i stora banker. Där sker inga bedrägerier eller skumraskaffärer. Eller vad tror ni?

  Gillad av 1 person

 15. Göran Holmström skriver:

  Men vem vurmar för den mest förtryckta gruppen av i samhället?
  Högpresterande misslyckade vita män, som aldrig fått en chans.
  När ska vi räknas med och kvoteras in?
  Eller ska utfrysningen fortsätta samt ökas?

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Göran, om du i ett tankeexperiment skulle försöka krossa ett folk. Vad skulle vara mest effektivt? Undersök: att vända kvinnorna emot männen, allt som främjar detta. Känn på det, vrid och vänd på det. Det är oerhört kraftfulla saker. Detta är vad socialismen gör mot oss. Det är ren ondska. De bryr sig inte om vilka det är mest synd om, utan var deras förstörelse har störst effekt. De vet exakt vad de gör.Troligen umgås de med tanken på att göra samma sak med muslimerna på sikt. Jag tror de kallar processen tex att ”återerövra demokratin i en globaliserad värld”. 🙂 De fyller orden med vad som helst.. som vanligt.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Forts minns en arbetsplats det var bara män som arbetade med samma sysslor,
  arbetsledaren ville förnya så anställde en kvinna, hon var super trevlig och lätt att umgås med. Men hon tyckte att arbetsuppgifterna var tråkiga (Vem tyckte inte det?) dessutom så hann hon inte träna, så arbetsledaren gav henne ett frikort att gympa ett par timmar om dagen,hon skulle tävla i fitness. Nåväl ett år senare , så tävlade hon detta var innan fitness vart stort av elva deltagare så kom hon just elva. minns avundsjukan från hela gruppen, frikort från ett trist jobb för att leva ut sin dröm, som dessutom misslyckades, hon vart dock rekryterad till en stor bilåterförsäljare för att lyfta deras Mc försäljning, ja hon åkte mc med ungefär samma talang.
  Jag lärde mig där att Kravspecarna i vårt avlånga land är himla godtyckliga och inte alltid så är det winner of the fittest som tar hem matchen.

  Gillad av 2 personer

 17. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  1
  Nyckelpositioner skall besättas med de lämpligaste personerna. Det handlar inte om att belöna någon som det är ”synd om” för att personen skall blir ”glad” utan syftet att uppgifterna skall utföras på bästa sätt
  2
  Var och en som inte är döv och blind måste väl ha märkt att kvinnor av någon anledning måste var ytterst olämpliga i ledande positioner! Sveriges ”feminism” är en katastrof. Politiska partier och media-redaktioner är totalt kontrollerade av kvinnor! Med några feminina ”alibi-män” som kontrolleras av kvinnor i bakgrunden. Karriär i politiska partier gör man genom att vara ”sympatisk” i ögonen på partimedlemmar, det handlar om att vinna interna val! Och naturligtvis är besättningen av ”valberedningen” avgörande! Tysklands förbundskansler(in) är väl mer skadlig för Tyskland än Adolf Hitler var. Förstörda hus kan (med väldiga ansträngningar!) byggas upp igen och döda på slagfältet ersättas med en ny generation. Men skadorna av Angela Merkels politik är förvisso obotliga. Theresa May verkar ju också vara en olämlig besättning av premiärministerposten. Också på det lokala planet gäller detta! Knappt har vårt statliga HEAG (el-distibutör) fått en kvinnlig chef översvämmas vi av ”grön-propaganda” med ”förnyelsebar el” och laddningsstationer för el-bilar. Skadlig idioti!
  3
  Om många, män som kvinnor, blir lyckliga över en utnämning för en ledande post med höga inkomster (riktigt höga inkomster får man i Brüssel!) så är detta i och för sig ingen fördel för andra. Om jag är född i Malmö och någon från Malmö blir VD i Sandvik, skulle det vara något för mig att glädas åt? En svensk blev visst CEO för Daimler här i Tyskland! Det går ”mich am Arsch vorbei” som man säger här!

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Källenius började hos Daimler 1993 och har bl.a. varit chef för Mercedes-AMG. Han är nog mer ”tysk” än en nyrekrytering från Hisingen.

   Gillad av 1 person

 18. Rolf H Carlsson skriver:

  Den underliggande föreställningen om att könsskillnader bara är sociala konstruktioner är att man inte tror på evolutionen som långsiktigt alltid gynnat överlevnad och konkurrensförmåga. Därigenom uppstod en könsskillnad och rollfördelning baserad på de relativa styrkefördelarna, som gynnade överlevnaden. Män jagade byten och försvarade mot yttre hot medan kvinnan hemma vid härden, barnaföderskan, tog hand om och skyddade avkomman i närmiljön. Så, radikalfeministerna kan ta kreationisterna i hand – ingen av er tror på den evolutionära komponenten i formandet av individ och könstillhörighet. För självklart har den genetiskt betingade skillnaderna förstärkts av de aktuella produktionsförhållandena som utvecklat de stödjande sociala värderingarna. Men, det är inte alltid lätt att hålla två tankar i huvudet samtidigt!
  Hallå alla PK-feminister, vad sägare ni om behandlingen av professor Judith Curry som tvingades bort från sin professur och utsattes för grov förtalskampanj. Kanske den patriarkala maktordningen som låg bakom? Oj, då jag glömde – hon var ju inte PK för hennes forskning ifrågasatte AGW-.religionen. Hon tillhör ju avfällingarna, ”förnekarna”.

  Gillad av 1 person

 19. Leif Nilsson skriver:

  Tack P.E, för att du uppmärksammar roten till rötan; att den Internationella kvinnodagen instiftades av den socialistiska organisationen, Andra internationalen, på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin.

  Rösträtten för kvinnor har gått planenligt, den har inneburit ökat stöd socialismen, vars mål är att tillintetgöra vår traditionella kultur och dess institutioner, såsom familjen, nationen och rättsväsendet.

  Att FN har upphöjt kvinnodagen till en särskilt erkänd högtid, är ett illavarslande tecken, men än värre är det, att Bundesland Berlin har gjort dagen till en ”nationell” helgdag. Snart lär då också PK-isterna i Sverige, kräva att någon av våra traditionella kristna helgdagar ersätts med den åttonde mars. (Så fiiint och mååångkulturellt 😉

  Gillad av 1 person

 20. Sven skriver:

  Vi (män) behöver bara stänga ned kärnkraftverken och turbinerna i älvarna. Säkerligen finns det inte kvinnlig kompetens i landet att starts upp dessa igen.
  Efter ett till 2 år med den el som vindsnurror kan leverera så kommer tok feminismen att vara glömd av alla.
  Se där, en ny och omvänd variant på Aristofanes komedi om Lysistrate för att få ordning på männen i Aten.

  Gillad av 3 personer

  • Ont där bak skriver:

   Gissar att det är tunt med kvinnliga servicetekniker för vindkraften också. Däremot många i företagens styrelser.

   Liksom IT-boomen, inte en enda kvinna startade företag i garaget, de trädde in när det hela redan var framgångsrikt.

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Utan el med korrekt frekvens som genereras av just vattenturbiner och kärnkraftverk så kommer den el som eventuellt alstras av sol och vind ha så dålig frekvens att det mesta kommer att sluta fungera. Eventuellt kanske elvärme fungerar men jag är inte säker på det heller. Så ganska snart är vi tillbaka på grottstadiet och då kommer nog käringarna rusande och vill ha hjälp. Vi ska fundera på det säger då vi vita medelålders män.

   Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   SVEN och ONT DÄR BAK och UPPSTIGERSOLEN
   Spring inte på feminismens bollar, de som för krig mot män, speciellt mot kompetenta jämställda icke-farliga västerländska män. Slå ner på feministers skitsnack och var trygga med er ovärderlighet. I stället för att börja kriga tillbaka mot alla kvinnor. Kvinnor som inte behöver gömma sig bakom feminism=vänsterfeminism uppskattar allt gott som män gör och uppskattar jämbördiga relationer till män. Jämbördiga men olika. Vive la difference. Och inte vill väl män egentligen ha ett samhälle med undergivna kvinnor vid spisen, typ muslimska kvinnor fast utan sjal?? Eller? Kvinnors kompetens finns inte främst inom tekniska branscher men även typiskt kvinnliga branscher behövs i ett samhälle. Naturen har format oss komplementärt och samarbetsmöjligheterna och harmonin i detta är precis vad vänsterfeminister vill få oss att tro inte är möjligt. Men det är det om vi bestämmer oss för det.

   Gillad av 5 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Visst har du rätt Eva. Men jag kunde inte låta bli. Kriget mot de korkade feministerna vill jag inte utkämpa. Det får alla kloka kvinnor göra. De får helt enkelt säga åt sina lågbegåvade kvinnliga aktivister att nu får det vara nog. Om vi män säger så, så blir vi angripna men om kvinnor gör det så ska det nog gå.

    Gillad av 2 personer

 21. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  En skribent som har sin utkomst från ett tidningsförlag eller från SVT har bara en strävan, att lägga sig i mitten av fiskstimmet! Där det är tryggast. Vett, logik och självständigt tänkande är därvid av ringa eller ingen betydelse! Redan att uppehålla sig i utkanten av stimmet är farligt! Att helt lämna stimmet resulterar omedelbart i att man blir uppäten! Sjölejonet som simmar runt stimmet är i detta fallet Bonnierkoncernen. Sanning och förnuft finner man i fora som detta där det skrivs av oegennyttiga motiv, pengar tjänar man på annat sätt.

  Gillad av 1 person

 22. Steven Jörsäter skriver:

  Bra rutet! Det är dags att vi män på allvar sätter ner klacken och markerar mot alla obehagliga och ogrundade påhopp, inte minst för att skydda våra söner. Alla människor upplever sig som underskattade och missförstådda men kvinnorna har nu tack vare propagandan identifierat syndabockarna. De här utpekandet har minst sagt olustiga likheter med fenomen på 30-talet.

  En observation är på sin plats. Är det en slump att den rad av generaldirektörer och offentliga potentater som har avslöjats med oegentligheter och/eller grav inkompetens på senare tid alla är kvinnor? Beror det på att personerna befordrats långt över sin kompetens? Eller är det bara ett statistiskt utslag av att offentliga chefer nu i mycket hög utsträckning är kvinnor?

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Eller är det bara ett statistiskt utslag av att offentliga chefer nu i mycket hög utsträckning är kvinnor?”

   Spännande!

   Jag är benägen att tro, att den typ av människor som strävar efter makt ofta befordras över sin kompetens och har en karaktär som låter sig korrumperas. Då kvinnor numera ”kvoteras” börjar de bli i majoritet just inom stat och offentliga verksamheter. Det är nog därför de dyker upp i den ena skandalen efter den andra.

   Gillad av 3 personer

 23. Bo Svensson skriver:

  Kvinnan är underlägsen mannen. – När det handlar om att vara man. – De hävdar sig bäst i rollen som kvinna. – Det är grymt att ställa samma krav på dem som på oss själva.

  Och dumt att kräva samma grad av tolerans mot spädbarns-skrik och jämmer som vi förväntar oss av kvinnor. – Ekonomiska styrmedel för lika andel pappaledighet som mamma-dito har krävt många dödsoffer.

  Gilla

  • Ulf skriver:

   The spectrum of what is politically accepted to say/write has quickly become narrower and narrower. Those with the wrong views are muffled and scared to silence. The ”tolerant country” has become the most intolerant country in the western culture. Soon those with wrong views will be dragged to the stake and burnt.

   People are afraid of sharing what they see and think just like in the Soviet Union.

   Ulf

   Gilla

 24. Yvonne Rosenthal skriver:

  Svenska feminism oavsett om det handlar om FI eller L, M , grön feminism , feminister för kvinnlig orgasm eller lesbisk kärlek – i praktiken handlar det om, ” taskig” människosyn planekonomi. Det handlar om diktatur och ” noll koll” på marknadsekonomi , fria företagare och individens rätt att få vara. Kvinnor vill olika, väljer olika precis som män, beroende på bl.a..olika livserfarenheter och olika livssituation. Arv och miljö. Så tänker inte feminister, rättvisa skall råda.
  8 mars till ära: Andelen kvinnor som arbetar i gruvorna ökar! De kör stora” machomaskiner ”. Segern är vår..
  Det går inte alltid som man vill, jag blev utslängd från balettskolan – totalt avsaknad av talang! Mänskliga egenskaper som för att nämna några , intelligens , mental eller fysisk som i mitt fall, temperament , inåtvändhet/ utåtriktad med flera ä egenskaper är ärftliga och inte jämlikt fördelade.
  Feminister pläderar inte för att feminister ska starta egna företag och satsa på börsen. De ska kvoteras in i börsbolagens styrelser . Idén är crazy. Feminister menar att kvinnor i börsbolagsstyrelser kommer att göra bolagen mer kreativa. Här märks avsaknaden av kunskaper av vad bolagsstyrelser sysslar med! Det är sällan eller aldrig kreativa workshops. Tvärtom ,om man nu tillhör de som vill spåna och hitta på: Trist, tråkigt, ansvarsfullt om än artigt.

  Gillad av 4 personer

  • Kronblom skriver:

   Bud Spencer (Carlo Pedersoli) fick heller inte bli ballerina men han gjorde nästan allt annat. Kan nämna att han bl.a. deltog i 2 OS som simmare och i vattenpolo, advokat, affärsman, musiker, pilot, politiker och inte minst som storväxt skådespelare.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.